REKLAMA

"SOR jest odbiciem polskiego systemu zdrowia"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-23 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest 5 minut po godzinie osiemnastej słucham Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś we wtorek dwudziesty trzeciego 15 na dzień dobry mówi Paweł Sulik przez chwilę przed informacjami wysłaliśmy reportażu Małgorzaty Waszkiewicz naszą koleżankę spędziła noc prawie całą dobę na szpitalnym oddziale ratunkowym po to, żeby zobaczyć jak on funkcjonuje oczywiście w kontekście doniesień medialnych, ale tych doświadczeń nasze życie wziąć jednak można spędzić tam wiele Rozwiń » czasu, ale też można nie otrzymać odpowiedniej pomocy w naszym studiu dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrektor Instytutu zarządzania w ochronie zdrowia uczelni Łazarskiego dzień dobry dzień dobry weekend najpierw się pani zapytać o coś co w reportażu, który wyremontowaliśmy pada na samym początku mianowicie, że szpitalny oddział ratunkowy działają zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym ustawy o działalności leczniczej ta idea podstawowe działania szpitalnych oddziałów ratunkowych jest taka, że z Lotosu z gruntu wyodrębnionej jednostki Olek zawsze od początku jak filozofia działania matek żon muszą działać trochę inaczej w takim trybie no niech straż pożarna jak policja, ale nic się znane numerki, których uczymy ambicji ale, żeby wiedziały, że w sytuacji zagrożenia takiej kryzysowej zachować, ale to jest założenie czy tylko czy to jest fundament takiej filozofii, która jest bezdyskusyjna muszę mieć system zdrowia takie miejsca, ale powinni, więc tak wyglądać tak czuli co do postaw nie będziemy dyskutować myślę, że nie myślę, że jesteśmy zgodni, że fajnie byłoby mieć takie poczucie jako obywatele, że w sytuacji zagrożenia życia w takiej krytycznej sytuacji życiowej e -sąd takiej służby, które w pierwszej kolejności pomyślimy, żeby poprosić o pomoc i to jest zawsze policja straż pożarna i pogotowie ratunkowe, czyli właśnie ten taki ratusz ośrodek ratujący w tym przypadku szpitalne w oddziały ratunkowe i wydaje mi się, że oderwanie się o tej koncepcji było niebezpieczne nawet nie dobra, ale ta koncepcja, którą kiedyś przed laty stworzono, że jest takie miejsce ratowania ratunkowy ESM była z koncepcją dobrą po prostu jej filozofia jej idea gdzieś w toku rozwoju systemu się zatarła zagubiła każdy z nas ma doświadczenie, kiedy długo czeka na albo służą wszelkie długo czeka na pomoc w reportażu, który zremisowaliśmy pada takie zdanie narzekam po prostu zbiegł ze zbyt mało osób pracuje, ale też z drugiej strony zbyt wiele osób zjawi się tam po pomoc wizja jeśli pani patrzy NATO, który z tych czynników jest tutaj kluczowy zbyt mała liczba personelu to nie tylko problem szpitalnych oddziałów ratunkowych to problem całego polskiego systemu ochrony zdrowia wielkie zaniedbania w planowaniu takim strategicznym planowaniu rozwoju kadr lekarskich pielęgniarskich, ale również tworzeniu się tzw. zawodów pomocniczych, które bardzo wielu systemach są w ogromnym wsparciem dla profesjonalistów medycznych obok lekarza pracuje asystent lekarza obok pielęgniarki prasuje pracuje asystent pielęgniarstwa opiekun medyczny NWZ z pełnieniem dokumentacji medycznej zajmują się sekretarki Digital menadżerowie i t d. nasza struktura zawodów i stanowisk w polskich placówkach jest bardzo taka płaska nastawiliśmy cały system wszystkie jego rolę tylko na lekarzy pielęgniarki w sposób naturalny nie, zwiększając limitów przez wiele lat na te studia zabezpieczyliśmy sobie bardzo niskie zasoby kadrowe w tych obszarach także to na pewno jest diagnoza nie nie wierze i nie może nie można liczyć, że deficyt kadr na oddziałach poradniach przychodniach nie przekłada się na deficyt kadr co może to uznaje się w żargonie medycznym jako front systemu ochrony zdrowia jak ktoś chce iść na front systemu ochrony zdrowia to idzie do pracy na SOR-ze w lexusie ludzie generalnie w centrum narcyzów Rosłaniec to jest rzeczywiście ja chylę czoła przed każdym lekarzem i każdą pielęgniarką, która pracuje z poświęceniem naprawdę własnego często życia wysiłku przy ogromnym wysiłku, żeby ratować nas, ale z drugiej strony jest to sala, o której nie możemy zapomnieć, która jest ogromnym wyzwaniem pacjentów, którzy nigdy na SOR trafić nie powinni, a zaraz potem poroże, bo chciałem wyjaśnić jedno posła czy to, o czym pani mówi, czyli brak kadr czy to jest kwestia decyzji osoby zarządzającej inny czy taki dyrektor szpitala, przy którym jest SOR, gdyby miał więcej pieniędzy to mógłby odbudować te ważne zawody jak u lekarza pielęgniarki dodatkowymi osobami, które by na 3 lata tylko robotą się zajęły, które by odciążył uroczy to jest wstyd jest stałe miejsce na podium innymi słowy to pewnie jak pan ilu słuchaczy państwo już osób o tym nie będziemy już takie nakładek w Europie średnia prognoz zysk netto i ten problem się rozładuje dobranie w systemie jest taka możliwość, żeby niepotrzebnymi rzeczami lekarz pewnie też zajmować myślę, że w systemie jest już dzisiaj taka możliwość to jest raczej promocja tego, aby świadczeniodawca dyrektor szpitala czy placówki sprawą zdając swoją gotowość do zabezpieczenia zdrowotnego finansowanego przez NFZ mógł powiedzieć ja zabezpieczam swoje populacji bardzo dobrą bezpieczną opiekę mając 3 pielęgniarki mniej, ale za to 6 opiekunów medycznych w mając na dzisiaj zawodu lekarza asystenta lekarza nie mamy mamy nadzieję, że system otworzy się właśnie na taką nową kwalifikację medyczną zaznacza, że dyskwalifikacja medyczna, która już bardzo wielu systemach ewidentnie funkcjonuje z ogromnym powodzeniem dziś jest profesorem z balonu jego współpracownikami pracujemy właśnie nad wdrożeniem tej nowej kwalifikacji asystenta lekarza i gdy ostatnio prof. Michał Zembala wpisał taki wpis promujemy ten zawód otwórzmy nasz system na ten zawód to na Facebooku pojawiło się mnóstwo wpisów poparcia, ale jednocześnie pojawiają się sygnały mówiące absolutnie nie mylmy, ale zawód lekarza może wykonywać tylko lekarz także mentalnie jako społeczeństwa, ale jak ludzie zarówno żołnierzy na łatwość w obozie jest taka, że ten asystent lekarza będzie mniej kompetentny a gdy dzisiaj patrzymy, że na SOR -ze pracuje lekarz, który dopiero wchodzi zawód lekarza, bo to najczęściej są młodzi adepci Medyk medycy ani skłonić do tego, żeby ten dyżur na SOR -ze przyjąć, gdy wiemy, że oni jeszcze nie mają doświadczenia, które pozwoli na być może bardzo efektywny Trias, które ma być dzisiaj normą to w tej dyskusji nie prowadzimy asystent lekarza wielu systemach to naprawdę wysoce wykwalifikowany specjalista tego procesu leczenia wcale nie jest dużo krótszy czy dużo mniej aktywny niż lekarza on po prostu nie robi specjalizację tak jak to robić absolwent studiów lekarskich czy sytuacja wygląda w ten sposób, że zbyt mało osób, które muszą zrobić zbyt wiele rzeczy jak rozumiem dla zbyt wielu potrzebuje blask oto od tych potrzebujących i dlaczego się zbyt wiele pan, że to jeszcze poziom na pewno poznamy, ale jeszcze w 1 jedyny wątek na samym początku czyli, czyja dobrze rozumie, że dorzucenie w ogóle pieniędzy do systemu jednak coś zmieniło tak, bo nawet jeśli nie mogą sobie dobrać tych asystentów lekarz boi się jeszcze niema albo wyspecjalizowanych pracowników administracyjnych, żeby odciążyć całoroczny nawet takich nie ma to najwyżej są do jako dyrektor taki produkt inny reżyser do do zatrudnienia 1 czy 2 lekarzy jesteśmy krajem w środku Europę uchodzącym za kraje wysoko rozwinięte z ogromnymi ambicjami i nie możemy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć efektywną sprawną bezpieczną dla pacjentów opiekę zdrowotną przy nakładach finansowych znacznie niższych niż inne porównywalne do nas kraje, jeżeli my dzisiaj w dorosłe ostatnie lata to jest wyraźny dynamiczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia zarabiamy więcej płacimy wyższą składkę w UE odprowadzane do ZUS-u nią przekierowuje do NFZ-u mamy tych pieniędzy więcej, ale to jest wciąż nie więcej niż jakieś 4 i osiemdziesiątych PKB, gdy średnia Europejska, mówi że elity nakład są na poziomie 6 i 8 %, czyli można będzie 2 % PKB wydajemy mniej niż średnie europejskie kraje na ochronę zdrowia jest robiła karierę takie porównanie aż 0 informacje ze światową organizację zdrowia, że w Trzebini państwo powinno wydawać minimum 26 ,5 %, żeby służba w ogóle była efektywna po prostu ekonomia rządzi się pewnymi twardymi regułami rynek usług medycznych nawet rynek pracy biorąc pod uwagę, że polscy profesjonaliści medyczni coraz częściej wybierają inne miejsce, żeby wykonywać swój zawód rządzi się rzeczywiście nieubłaganym regułami, że zasoby niezbędne do zabezpieczenia zdrowotnego w, a lokowane są tam, gdzie jest lepsza i wycena tak się dzieje zasobami ludzkimi, ale z kolei, ale i sami zaznaczają, że takie, że jeszcze Azoty alokację w branży już inaczej, czyli coś tak zaznaczył, że to oznacza, że w sposób naturalny profesjonaliści będą szukali pracy tam, gdzie zaproponuje im się lepszą cenę za za wykonywaną pracę w lewo, a z drugiej strony idą naprzód do prywatnych przychodniach można dość niewinnie azylu, a z drugiej strony wyjeżdżają za pomoc oczywiście, ale z drugiej strony, żeby leczyć musimy kupować technologie, które zwykle kosztują w Europie porównywalne z zapłacimy Zanie porównywalne ceny dlatego też 4 i 8495 % czy nawet 6 %, na które czekamy w 2024 roku to może być wciąż za mało w stosunku do tego jak będą rosły, ale koszty ochrony zdrowia wynikające chociażby z nowych technologii skok mimo pojawiania się nowych technologii, które niestety są bardzo często przełomowe naprawdę bardzo skuteczne tak jak chociażby leki, które wyleczy, pozwalając się wyleczyć żółtaczkę typu c bez wielkich szans w medycynie, ale ta terapia kosztuje dużo w związku z tym system ochrony zdrowia już dzisiaj w inne regulatorzy i organizatorzy z tych systemów mówią już dzisiaj musimy więcej wydawać na ochronę zdrowia, jeżeli chcemy korzystać z postępu i zabezpieczyć MR pacjentami obywatelom dobrą opiekę za chwilę po informacjach powrócimy do rozmowy jak dwukrotnie itd mówią w trakcie tej rozmowy, że wrócimy do ważnego tematu to jest jak wiele osób zjawia się po pomoc przychodzi do połowy szpitalnych oddziałów ratunkowych, bo to jest część problemu oczywiście to nie jest rozwiązanie, że na trasie na tym będziemy zastanawiali próbowali ten Strumień jakoś ograniczyć ludzi tylko tym problemem są przede wszystkim odpocząć w Polsce to pieniądze, które przeznaczone na służby zdrowia, ale zaraz po informacjach wracamy do naszej rozmowy o 24 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrektor Instytutu zarządzania w ochronie zdrowia uczelni Łazarskiego jeszcze dzień dobry winda myśmy, gdy w pierwszej części naszej rozmowy komentowali pani komentowała reportaż nasze koleżanki Małgorzaty Waszkiewicz o w szpitalnych oddziałach ratunkowych na przykładzie problemów w 1 konkretnym szpitalnym oddziale ratunkowym oddziale ratunkowym 1 z bohaterów reportażu, mówi że znacząca część osób, które zgłaszają się na takie słowa to są osoby, które tak samo można rzec skuteczniej mogłyby zostać przełożone na sformułowanie obsłużony, gdzie indziej niekoniecznie musiały wsiąść do tego miejsca, które też pani mówi na początku specjalnym jest żywym miejscem działającym w trybie alarmową tak awaryjnym no ale nikt tu niestety mam taki problem, ponieważ osoba ktoś zgłasza na taki SOR mówi, ale ja czuję, że za nami źle nikt nie może mi pomóc, więc co zrobić z taką sytuacją wielce skomplikowaną po pierwsze, jak zawsze podstawowa, ale pewnie kwestia, która leży u podstaw takich naszych zachowań to jest również bardzo słaba edukacja zdrowotna nie rozpoznajemy poważnych problemów zdrowotnych i takich problemów, z którymi absolutnie można przeczekać te 10 godzin i rano spróbować umówić się do lekarza tylko tusze zderzamy z kolejnym problemem polskiego systemu ochrony zdrowia naturalną i ta próba skonsultowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej zwykle kończy się trzydniowe oczekiwaniem, a każdy zachowuje się w miarę rozsądnie stara się mieć czujność zimy zdrowotną uczelni nie lekceważyć objawów, które mogą rzeczywiście oznaczać bardzo często poważne problemy zdrowotne, czyli niedrożność podstawowej opieki zdrowotnej bardzo duży problem z dostaniem się szczególnie w tak dużych aglomeracjach jak Warszawa dzielna nieraz nawet mając dostęp do prywatnego, jakiego systemu abonamentowego nie dostajemy się od razu to powoduje, że w sposób naturalny jedziemy tam, gdzie możemy dostać tzw. nielimitowaną w czasie niczym nieograniczoną w UE konsultacje nieraz konsultację specjalistyczną, bo motywem dopuszczana sorry jest również to, że właśnie się osoba dowiedziała że, żeby się skonsultować z kardiologiem trzeba na to czekać 3 miesiące bądź pół roku zatem zaniepokojona objawami RM poprzez konsultacje ze znajomymi z sąsiadkami z, a nieraz nawet znajomym lekarzem mówi no rzeczywiście to trafi na sensor tatami przynajmniej zrobią to nie jest brak edukacji gminie zasadą jest tam z Ginger cennik dla pań nieraz po prostu no w samo zachowawczy instynkt i włącza nim to każdy radzi sobie jak potrafi jak umie i jak to jest możliwe w związku z tym absolutnie SOR jest niczym innym jak lustrem systemu ochrony zdrowia jest odbiciem odbić się nie tego, że w Polsce jest jakiś szczególny zagrożeni dlatego tak wielu pacjentów w stanach ostrych jakość mamy epidemię bardzo fatalny stan zdrowia Polaków dlatego tak wielu tak ostrych Stanach trafia na SOR tylko SOR jest odbiciem tego, że mamy słabo zorganizowaną podstawową opiekę zdrowotną w bardzo słabo zorganizowaną ambulatoryjną opiekę specjalistyczną 80 % problemów zdrowotnych wymaga mniej hospitalizacji niż szpitala Niemen nie idziemy na SOR, dlatego że chcemy się położyć do szpitala myślę, że to jest w ogóle coś, o czym większość z nas absolutnie nie ma, że inni mężczyźni my idziemy, dlatego że chcemy, aby ktoś nam odpowiedział czy te niepokojące objawy i ten stan zdrowia, który odczuwam to jest coś co wymaga natychmiastowej reakcji na stęp do natychmiastowego leczenia czy też czy też może spokojnie po jakimś zachowawczym leczeniu SM być odłożone na trochę później SI brak dostępu do lekarza rodzinnego brak dostępu do specjalisty endokrynologa gastrologa lekarza rodzinnego jest na to pytanie spieszy część naszych rozmowach wyobraźmy sobie, że nakłady na służby zdrowia są przynajmniej takie jak mówili światu organizacja zdrowia także znacząco większy czy doznało w przypadku tego systemu, który już mamy spowoduje, że naturalnie lekarz pierwszego kontaktu będzie na tyle dużo nie będą dostępne dla nas o wiele nowych będą bliżej nas oczywiście zawsze za nakładami powinna być zwiększona atrakcyjność danego obszaru w ale do nie tylko do pieniędzy takiego prostego wylania tych pieniędzy do podstawowej opieki specjalistycznej tylko na tym prostym dolanie dołożenie tych pieniędzy sprowadzi się zmiana to musi być jasne zdefiniowanie roli UE zespołu podstawowej opieki zdrowotnej dzisiaj model finansowania oparty na kapitał akcji test taki model Tour, która raczej zachęca do zaniechania tacy i tak się stałej kwocie przekazywanej do Evil przychodni z tytułu tego, że złożyliśmy tylko deklaracje to, że rzadko przychodzimy do tego lekarza leży wprost w interesie tego lekarza, bo czym żadna, choć nie zaznają w tym więcej pieniędzy zostaje zatem, żebyśmy nie szli na SOR, żebyśmy byli zaopiekowali zdiagnozowanie nawet powyżej 18 godzinnego proszę zwrócić uwagę na osiemnaste Testa magiczne w godzinach przejścia z tzw. normalnego systemu do tego systemu ratownictwa być może, gdyby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mieli jasno wydzielony budżet na diagnostykę jasno zdefiniowane procedury i badania, które mogą być wykonywane właśnie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w UE i dziś niewydanie oznacza zwrot tych środków do Narodowego Funduszu Zdrowia po być może nie ma tylu chętnych nie ma tyle potrzeb zdrowotnych trzeba, żeby ten budżet wykorzystać wówczas motywacja do tego, aby tymi pacjentami opiekować być może nawet po osiemnastej byłaby wielka draka niż samym cen, tak więc nie trafiłby do są już 2 równa się bardziej zaopiekowała, ale pytanie skoro w bohaterowi reportażu trujemy trwaliśmy mówią, że na zbyt wiele osób znajduje się na SOR-ach, które spokojnie mogą pójść do lekarza dużo kontaktu czy czy to jest także w tle możemy teraz powiedzieć głośno na cały kraj skoro jesteśmy stacją radiową można we wszystkich dużych miastach w Polsce drugi słuchaczom drogę słuchaczką jak w tym jak uważa, że coś w willi jest nie tak panie są to w poważne objawy to idź do swojego lekarza pierwszego kontaktu on i tak bierze pieniądze znać już tak przed itd to główne źródła w razie tak oni i tak dostaje pieniądze by, czyja rozumiem to w ogóle jest kwestia edukacji w tym sensie, że trenują tylko ktoś może ważyć słowa jesteśmy fajni, ale też nadzieja, że nie dostałem dzisiaj do tego lekarza właśnie redaktorze w związku z tym co mam zrobić i wtedy potrzebna jest informacja, że my mamy oprócz lekarza rodzinnego czy lekarza specjalisty i soru jeszcze coś pomiędzy tym pomiędzy na czas godzin nocnych świątecznych inie, jeżeli jest tzw. nocną i świąteczna opieka lekarska opieka zdrowotna, o której bardzo wielu pacjentów nie wie wiemy, że ona telebimy po zmianach regulacyjnych została ulokowana kiedyś była raczej w poradniach przyp o zaletach teraz jest przy szpitalach i wielu specjalistów uważa, że to były jednak w błąd, że ona się do końca przy tych torach nie sprawdza się, że to, że była bliżej lekarza rodzinnego, że to lekarz rodzinny miał pełnić tę opiekę budowało to świadomość roli lekarza rodzinnego jako tego pierwszego opiekuna tego pierwszego zabezpieczającego nasze potrzeby ONZ ba zale w zmagała zapewne wzmocnienia i wzmocnienia finansowego i być może jestem przekonana o większej kampanii informacyjnej ja byłam u państwa w redakcji kilka tygodni temu mówiliśmy z panią redaktor OSO oraz i słuchałem moja własna rodzona siostra i mówi wiesz ja nie wiem, gdzie jest mniej nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest dzisiaj próbowałam sobie wybudować, żeby przychodząc do państwa i mieć przekonanie jak to jest u nas tu w Warszawie i weszła na INFOR na taką wyszukiwarkę informator pacjenta NFZ -u i niestety okazało się, że nie działa i nie był w stanie mi wyszukać tej nocnej Świątecznej zgłosiłam tak już do dolara do NFZ -u, że coś z tym co się dzieje w tym systemie wyobraźmy sobie że, gdy wdrażali śmietaną zmiany w nocnej Świątecznej pomocy z roku 1000 TEU w pomocy zdrowotnej, gdybyśmy tylko to reformator zmianę opatrzyli zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną we wszystkich masowych mediach to jestem przekonana, że większość pacjentów zachowałaby się absolutnie racjonalnie poszłaby do tego miejsca, do którego udzielana jest w UE, w którym udzielana jest poradnia tzw. podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, bo ta nocna opieka ma stanowić kontynuację podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego, którego nie wypełnił gabinet przychodnia w lekarza rodzinnego do godziny osiemnastej, czyli Avenue przy tej kampanii w przyszłą drogą żołnierz informacje na ten temat czy matki czy cokolwiek mogą być w aptekach, które przecież odwiedzamy tłumnie, ale też mogą być źródłem wiedzy na temat tego, że właśnie Miedź reformy uruchomiliśmy podamy, gdy ta spada poniżej 1 nie to nie jest innowacyjny pomysł, ale jak mam taką aplikacja, którą mi córka ściągnęła, która nie wiem, dlaczego jest to trochę uciążliwe pokazujemy galerie handlowe jak przejeżdżam jakoś arterią ich mieście niedaleko galeria to taki SMS przychodzi tu jest jakaś taka galeria wyobraźmy sobie za taką geolokalizacji moglibyśmy sobie wyobrazić dla naszego gabinetu w nocnej i Świątecznej, czyli wiemy, że tu jest nocna nie mamy rejonizacji możemy zgłosić się do każdego najbliższego punktu, który takiej opinii nie ma rejonizacji to jest montaż dobrze racjonalne rozwiązanie ja uważam, że wolność jechała zawsze dobra, a także w NBA nie sugerowałbym powrotu do rejonizacji, bo wyobraźmy sobie, że jestem na urodzinach u babci i coś się dzieje i powinnam być może zgłosić się do pierwszego punktu, który jest na drugim końcu Warszawy względy mojego miejsca zamieszkania ja akurat nic wracała den do opon do rejonizacji tylko po prostu do dostępu do informacji o tym, jaki za brak zorganizowana opieka zdrowotna dzisiaj mieszczą punkty i kiedy ich z jakim problemem powinniśmy się do tych punktów zgłaszać widziałam już taką audycję w 1 z 1 z telewizji, który wyraźnie wskazano, kiedy wymieniono dosłownie z jakimi problemami należy się zgłosić do nocnej Świątecznej pomocy, a z, jakimi do SOR -u bardzo podoba mi się kampania w Śląskiej Izby lekarskiej sorry tusze ratuje życie chociażby upowszechniły to hasło Feel pamiętajmy, że idąc wysypką do szpitalnego oddziału ratunkowego odbieramy uwagę i czas lekarzom wtorek, że komuś mogą uratować życie kiedyś Tommy ego, żeby być na miejscu tego pacjenta, który pomaga bezwzględnej uwagi lekarzy i ratunku el, a ktoś inny wtedy imię odbierze dla błahego problemu, skąd bierze takie zjawisko, o którym też, by wspominaliśmy mianowicie niektóre są rzeczywiście pełne są oczekujących na pomoc ludzi, a na niektórych forach nie ma w ogóle kolejek tak jest, skąd takie dysproporcje lustra znowu odpowiedziałabym prostą są w danej miejscowości w pewnym stopniu lustrem tego, jaki zagra organizowany system opieki zdrowotnej w tym w tym powiedzie w tej gminie bardzo mnie interesowała taka analiza innych zwierząt nawet bardzo wielu wiele informacji dała również regulatorowi czy właśnie nie jest dokładnie tak, że brak zainteresowania wzorem tez nic innego jak odbicie tego, że tamta podstawowa opieka zdrowotna jest lepiej zorganizowane, że jakoś ci organizatorzy w tym w tej dzielnicy w tym miasteczku właśnie bardzo dobrze sobie z tymi obywatelami ten system poukładania procesu ciekawe, że niektóre dobre praktyki mogą być na wyciągnięcie ręki potrzebna jest kara orzeczona na razie nie powinniśmy mówić o tym problemie generalizując, mówi że wszędzie jest tak samo źle, bo nie wszędzie jest tak samo źle powinniśmy znaleźć przyczynę tam, gdzie rzeczywiście sytuacja szczególnie trudne dr Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrektor Instytutu zarządzania w ochronie zdrowia uczelni Łazarskiego bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmową bardzo dziękuję państwu życzę, żebyśmy nie musieli korzystać Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA