REKLAMA

Nauczyciel wyznaczony przez samorząd wystawi oceny uczniom przed maturami. Tak wynika z planowanych zmian w prawie oświatowym

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-04-25 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
stąd kolejny gość Marcin Jaroszewski dyrektor trzydziestego liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie dzień dobry thriller Pański dzień Europy, dlatego że czy PiS dowodzi tą nowelizacją proponowaną przez rząd, o której właśnie słyszeliśmy informacje, że nauczyciele są zbędni przy maturach też, ale nie tylko dowodzi wszystkim tegoż nic mi się ugiąć nie zamierza usiąść do rozmów zamierza pokazać tam swoją pełnię władzy, łamiąc przy Rozwiń » tym wszelkie zasady demokratycznego państwa prawa w tym zasady poprawnej legislacji aktów prawnych, tym bardziej że ta ustawa nie jest tak naprawdę niezbędna do rozwiązania tego problemu, który mamy w nie boi się pan, że rząd po prostu ogrywa nauczycieli przy tym prace w proteście postanowił się nie ugiąć nie nie ulec żądaniom przede wszystkim finansowym, ale w żadnym innym w tym sporze i po prostu nauczycieli upokorzyć, bo z tego co słyszy się właśnie w wśród głosów protestujących nauczycieli przebija się taki, że teraz już nawet nie chodzi o pieniądze tylko godność tak Otóż nie jest kwestią w strachu czy ja się tu boję to jest fakt po prostu i Coma miejsce znaczy tu musimy sobie jasno powiedzieć także, że to jest właśnie właśnie upokorzenie korzeń nauczycieli dodać też pokazanie także innym się z nami nie liczymy i nie zamierzamy z nami rozmawiać to też jest pokazanie nam dyrektor kontraktu że my mamy wykonywać to co to co nam władza zapisze to prawda tak było, bo byłoby ustawy nakładają na nas na nas obowiązek wykonywania takich zadań właśnie bary z niezręcznej sytuacji, ponieważ jest pan dyrektorem liceum przy jednocześnie pracodawcą nie ma pan prawo do strajku, ale zdążył poznać go, gdy ma pan przypięty w klapie marynarki nad całym sercem jest pan z pana strajkującym nauczyciele Ależ oczywiście taki oto mówiłem od początku jak jagody kluczyć tak, ale jak to będzie nie mam prawa strajkować strajk formalnie jest wymierzony przeciwko mnie, ale w takie są takie są reguły reguły prawa inaczej być nie może jak ten strajk wspieram wspiera swoich nauczycieli i oczywiście jako dyrektor, czyli organizacje publiczne muszą działać w zakresie w granicach prawa, jeżeli prawo nakłada na mnie jakiś obowiązek ja muszę go wykonać to oczywiście mógłbym powiedzieć ja w takim razie rezygnuje i ponieważ koszenie nie zgadzamy i przekonaniami rezygnuje z tej funkcji od nich rozwiązanie tak butów to jest tak czy inaczej nie rozwiązuje problemu, bo ktoś ktoś tak decyzję będzie musiał podjąć jak i może coś co są to pewnie się nie spodoba się również na końcu nauczycielom ale, ale taka sprawa z PC wróci do ustawy o systemie oświaty i do tej klasyfikacji uczniów zwracam uwagę na dno właśnie, bo przypomnijmy, iż pan, mówi że musi wykonać to co ustawodawca i administracja publiczna Tauronu nakażą doborze przypomnijmy co właśnie chcą nakazać siły ten ta ustawa jeszcze nie przeszła przez proces legislacyjny zresztą bardzo was Pluta z prawej dopiero, więc ten proces ma być bardzo szybki przypomnijmy cała co w nim jest dobrze by jakoś sami państwo to w UE ustawa, która ma je rozwiązać problem braku uchwały rad pedagogicznych w sprawie wyników klasyfikacji i ukończenia szkoły przez uczniów najwyższej klasy szkół ponadgimnazjalnych, aby można było wystawić świadectwo ukończenia szkoły, ale chciałbym zwrócić uwagę na 1 rzecz art. 44 kół ustawy o systemie oświaty, który precyzyjnie określa, jakie złe warunki ukończenia przez ucznia szkoły warunkiem ukończenia szkoły jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych tyle ich aż tyle uchwała rady pedagogicznej, choć ważna i to zebranie rady jest ważne, ale nie jest warunkiem ukończenia przez ucznia szkoły w związku z tym brak tej uchwały nie może powodować ukończenia przez ucznia szkoły zatem to nowelizacja ustawy, którą proponuje proponuje rząd ma na celu, bo ja myślę, że rząd doskonale wie o tym, zapisie zapisy ustawy nie ma na celu rozwiązanie tego problemu ma na celu pokazanie pokazanie, kto i w jaki sposób sprawuje władzę władzę w naszym kraju, o czym szerzej, gdy ona wejdzie no to stanie się stanie się prawem nie jest chodź chodź chodź się skandalicznie proces proces legislacji, a tu będzie miał też dalekosiężne skutki będzie miał również skutki skutki dla naszej pracy w szkole czy jak mamy na wiedzy o społeczeństwie omawiać proces legislacyjny Rzeczypospolitej polskiej, a taki temat jest podstawie programowej inny jak mamy, gdy omawia ktoś ustawi się wprowadza je za pomocą 3 czytań prawda połącz z ustawy projekty rządowe po konsultacjach społecznych nadal świetny przykład jak ocenia drogi legislacyjnej, ale dziś, że tak i to należy o tym, mówić o faktach w oczy i dużo jest kwestia polityczności szkód, toteż kwestia, by poszły mówienia prawdy w jaki sposób staną się tam się prawo na co uwagę jeszcze raz to nowelizacja nie jest potrzebna jako dyrektor szkoły moja rola dla życia nie zebrała się o wymaganej liczbie nie podjęła uchwałę natomiast ja ze swoją radą omówiłem ten problem i ja w takcie inaczej te świadectwa jutro wystawie na mocy art. 44 ku usta w z tym w świat natury się odbędą w terminie, a to nie jest takie pewne, dlatego że do matury musi przeprowadzą muszą przeprowadzić zespoły nadzorujące zespoły przedmiotowe dyrektorzy muszą powołać tych zespołów nauczycieli katecheci nie wystarczą razem nie mają wielu nas pani woźnej w pani woźna nie mogą, ponieważ w zespołach muszą brać udział osoby, które posiadają kwalifikacje graliście ostatnio nowelizacji rozporządzenia jest łatwiej no bo to może być ktokolwiek, kto posiada kwalifikacje pedagogiczne natomiast muszę ich znaleźć na szczęście nie za dużo z tych osób pale, ale pani minister Zalewska, aby wiceministrowi też posiadają kwalifikacje pedagogiczne także nie wykluczam, że powołam w nich do swoich składów na to będzie ciekawe w może powinniśmy się w na mocy rozporządzenia uderza do dołu do Pańskiego liceum w ramach takiej powiedz powiedz reporterskiej wizyty, bo bardzo trafiony serdecznie jak pani minister Zalewska będzie przeprowadzana MF mówiąc poważnie oczywiście to auto to może być kłopot tak, bo o ile, o ile jeszcze egzamin maturalny z takich przedmiotów jak język Polski matematyka tych komisji nie jest dużo, bo po mam salę gimnastyczną w związku z tym większość z nich na sali w Brukseli chodzi oto język angielski, gdzie na sali nie ma możliwości przerwać egzamin ze względu na nagłośnienie i komisji mam 12 graczy czy 15 i zabranie zespołów nadzorujących będzie kłopotem no ale oczywiście tak będzie się starał to zrobić taki obowiązek, jeżeli maturzyści nie odbędą to co w to trudne pytanie panie rektorze czy do matury się tak inaczej odbędą dziś pora dnia przy przykład przykład egzaminu gimnazjalnego, który miałby się w co prawda 1 czy w 22 szkoła w pożarze w 3 tak naprawdę już do nas z języka polskie tak już wiemy, że się odbędzie w terminie czerwcowym, czyli w tym tzw. terminie dodatkowym ja nie ja oczywiście rozumiem, że przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym terminie niż to wynika z kalendarza jest jest kłopotliwe jest kłopotliwe i dla dla centralnej komisji zamiast Emila dla szkół również natomiast jest niemożliwe jest możliwe dla abiturientów również oczywiście tak nie zapominajmy o maturzystach natomiast ja cały czas uspokaja on również swoich swoich maturzystów egzaminy maturalne to odbędą się pomyślnie mogą nie odbyć mogą być zakłócenia mogą być przesunięcia, ale toczy i wjazd do końca miał nadzieję, że rząd usiądzie dorosłym, że przedstawi propozycję, że strony się porozumieją, że nie będzie mieć kłopotu teraz wiadomo, że tak się jakoś nie stanie nos wiemy, że na okrągły stół związek Nauczycielstwa polskiego się nie wybiera, ponieważ wśród m. in . dlatego że nie dostał zaproszenie do prac KPRM to dementuje, ale w nie wygląda na to nie ma chyba atmosfery takiej, żeby protestujący byli na dobrej drodze do dogadania się z władzą, by rozwijał też mam przyjemność zaszczyt zasiadać we władzach ogólnopolskiego stowarzyszenia kadry kierowniczej oświaty i my jako zarząd Wasko również podjęliśmy decyzję o nieuczestniczeniu w tym okrągłym stole, który zaproponował pan premier to znaczy to to też jest swego rodzaju kpina z zatory po pierwsze, rozmowa o debata tak szeroka edukacja potrzeba zmian w momencie, w którym od 3 lat słyszymy jak wspaniała reforma edukacji jest wprowadzana w Lotto to już jest to, że to oczywiście żart natomiast sama formuła tego spotkania nie daje możliwości merytorycznego merytorycznego wypowiedzenia się nie daje im daje możliwość zawarcia porozumienia dyskusji w tak licznym w tak licznym gronie i w takiej formie jak nie my my też organizujemy jako Stowarzyszenie największy w Polsce konferencja oświatowe wiemy i też przygotowani i nie wierzy, że w 2 dni uda się przygotować merytoryczną rzeczową dyskusję na temat na temat systemu katedra jest oczywiście niezbędna, ale na szczęście również inne podmioty w tym związek miast polskich we współpracy z naszym stowarzyszeniem organizują takie debaty przygotowuje się z takiej debaty zapraszamy na nie natomiast nie w tej formie, którą zaproponował rząd nie w formie wiedz owe ich w Gnieźnie ze jedno aspekt w uważam to dosyć bolesne dla nauczycieli Otóż te reformy firmowała wprowadziła minister Anna Zaleska szefowa resortu edukacji teraz w ramach premii jak rozumiem ze swojego ugrupowania dostała zielone światło do kandydowania do europarlamentu to jest wydaje się, że notatka w taki zasłużony wypoczynek po ciężkiej pracy i jedno na pewno znaczy, by mi się ten wypoczynek to już trwa, bo zdaje się, że oto od jakiegoś czasu pani minister w Lesznie pojawieniem się w tej chwili rolę ministra edukacji narodowej przejął pan premier tak to wygląda nie będzie pani Zalewska nawet samochód, ale zdaje się, że nie nie jest planowany, żeby brał udział no cóż, więc tak to ja mam takie ambiwalentne w tym momencie uczucia, bo z 1 strony dla dobra polskiej oświaty na pewno na pewno wyjazd wyjazd pani minister do Brukseli, a może na jakąś placówkę na ziemi ognistej to byłby dobry pomysł i opolską świata na tym skorzystała natomiast należy chyba nie, bo wszystko się stało coś dostać no tak w King Fisher to prawda jednak jasne, że trzeba będzie to co naprawić posprzątać to słyszy się uda zatem wewnętrznych rozgrywek w PiS-ie nie chciał komentować no i na koniec jeszcze chciałbym pana zapytać o to czy czy pańskim zdaniem nauczyciele mają jeszcze jakiś oręż w tym proteście co należałoby zrobić to widać wyraźnie, że ten te ruchy obecnej władzy to jest gość tak byłem takim wyraźnym danie odporu inteligencji w Polsce w ale te są w co widać wyraźnie, że rząd się nie nie ugnie próbuje skonfliktować nauczycieli z rodzicami z uczniami to wydaje się, że wrzesień nie powiodło do końca, ale co nauczyciele powinni zrobić żeby, żeby wytrwać powiem tak najbardziej przerażające tym wszystkim jest to, że skupiamy się na ważnych rzeczach oczywiście egzaminach maturach, ale od 3 tygodni uczniowie w Polsce nie mają zajęć i ich to mam wrażenie, że nikogo nie obchodzi również również rządzących, a to jest problem tak naprawdę i oczywiście ja ja zachęcam, żeby wytrwać natomiast odbija też w tamten dyskomfort, że nie mogą strajkować związku z tym to on we mnie nie uderza ja wiem to jak ja jak to są trudne decyzje ja widzę po swoich nauczycielach, jaki przeżywają rozterki, jaka nerwowość wkradała to są naprawdę naprawdę trudne chwile dla dla wszystkich nauczycieli ja rozumiem też tych którzy, którzy rezygnują ze strajku z różnych przyczyn z przyczyn finansowych niektóre mierzyć się ciężko ciężko psychicznie tą sytuację udźwignąć natomiast od cóż innego poza poza wyrwanie nam pozostaje w 2, jeżeli przy pomocy ustaw pisanych na kolana nie władza jest w stanie goście po liceum z nauczycieli z netto wciąż pozostaje na liście delegatów to gdzieś słyszeliśmy, że to jest to druga porażka porażka tego rządu czy ten trend ten projekt ustawy to to pokazuje też swego rodzaju bezradność bezradność w rozmowach negocjacjach pomoże to, że ta władza ma dar skłócania ze sobą różnych grup to to już wiemy tak to nie od dziś nie ma niestety daru rozmowy o dialogu tego brakuje miejmy nadzieję, że da się to da się to odbudować da się da się u nas odbudować społeczeństwo obywatelskie da się odbudować dialog między grupami różnych poglądach to on to to jest normalne w społeczeństwie, a ja mam taką nadzieję, że to się, że to się uda zrobić ja wiem, że się, że w tej chwili w tej chwili te ten sposób legislacji to rzeczywiście wszystko może załatwić ustawą procedowano 1 dzień, ale wygląda dobrze, że uczniowie już nie wrócą na zajęcia do szkół, które strajkują przed wakacjami prawda jak nie chciałbym takiego takiego obrazu widzicie cały czas mam nadzieję że to, że usiądziemy do stołu, że strony usiądą i spróbują dojść do UE to porównać jak ja chcę w to uwierzyć właśnie chciałbym wszystkim państwu przypomnieć taki może mało znany cytat z Jarosława Kaczyńskiego Otóż w 1 ze swych książek w 2006 roku mówił właśnie, że niewinnie doraźnej walki politycznej, ale dla dobra edukacji warto by było dać nauczycielom podwyżki po 1000 zł, więc może to jest dobry adresat do negocjacji na ścianach, gdyby tak już słyszeliśmy też w 2010 pani minister Zalewską, która mówiła w jaki sposób należy wprowadzać reformy od początku wiele lat tu zdaje się, by dzisiaj słyszę profesora straganach, który 5 korzyść powiedział, że hipokryzja to jest zjawisko klasyczne nie handlowej na jej listy mamy do czynienia naczep pytanie czy 3 czy edukacja czy wartość edukacji jest jest to wartością którą, która jest potrzebna wchodząc w bardzo dziękuję za tę rozmowę Marcin Jaroszewski dyrektor trzydziestego liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie był państwem moim gościem dziękuję za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz program przygotował Szczepana Jarek Mikołaj Lizut Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA