REKLAMA

Michał Wawrykiewicz: "Koalicja Europejska jest tworem doskonałym"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-04-26 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Kalina Janicka państwa i mój gość Michał Wawrykiewicz kandydat koalicji Europejskiej do europarlamentu w dziejach dary i współtwórca inicjatywy wolne sądy i komitetu obrony sprawiedliwości Kos z gminy do pewnego momentu ekspert teraz iść w politykę po co ja nadal nie czuję się politykiem bardziej czuje się aktywnym obywatelem, który uczestniczy w tych wyborach jako kandydat do parlamentu Europejskiego, ponieważ już w innym zbiorze no tak zdaje sobie z Rozwiń » tego sprawę, ale moim poniekąd też zadaniem jest to, żeby tę politykę wzbogacać, aby trochę świeżej krwi do niej napłynęło do tego krwiobiegu, bo to zawsze dobrze na ja mam ogromne doświadczenia z ostatnich 3 lat jeśli chodzi o walkę o praworządność także na tym poziomie europejskim, więc czuje się kompetentny również w tym zakresie Ian robię to 2 w sumie dla dla moich dzieci moich synów, którzy będą w tym kraju mam nadzieję demokratycznym pięknymi europejskim otwartym mogli żyć dzięki temu, że będziemy się nie przynależeć do struktur europejskich będziemy mogli rozwijać się w tym kierunku w jakim ja bym sobie wyobrażał, a nie są tak panie mecenasie, że to jest woda na młyn opowieść nie jest oferowany przez prawo sprawiedliwość od wielu innych lat przynajmniej od 4 się eksperci angażowali się wspór prawnuczka Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy o KRS i t d . tym podobne, który także był sporem politycznym albo partyjnym w ten sposób rozpocząć swoją karierę polityczną neon oczywiście można stawiać takie tezy natomiast ja zaangażowałem się w działalność publiczną na rzecz praworządności w sposób absolutnie spontaniczne to się stało po prostu w takim odruchu serca i patriotycznego obowiązku, a także o obowiązku adwokackiego, bo ja tak to postrzegam, że my adwokaci mamy również obowiązek stania na straży praworządności praw i wolności obywatelskich uncja się po prostu zaangażowałem w to nie mogąc znieść tego co się da około nie działo, obserwując obrady Sejmu już 2015 roku tego co władza robiła z Trybunałem Konstytucyjnym, a potem przystępując do ataku na niezależne sądownictwo po prostu nie mogłem bezczynnie na to patrzeć i się zaangażowani są raczej nie planowałem wówczas żadnej kariery ani publicznej ani politycznej tu pojawia się taka krytyka koalicji Europejskiej jesieni przedstawia żadnych ofert konkretnych, która mogły zostać dobrze przyjęte przez elektoraty, ponieważ kwestie abstrakcyjne symboliczna tak jak demokracja konstytucja jak praworządność i okazuje się, że nie rozumują jakoś w społeczeństwie pana to martwi tylko osoby, która się zaangażowała na rzecz właśnie tych wartości jak gotówka to 58 % mówi fantastycznie wspaniale, ale konstytucja demokracja praworządność no to jest tak jak w tym dość mocno odległe i zgadzam się z tym rzeczywiście tłumaczenie nam uwagi tych abstrakcyjnych wartości jest bardzo trudne myśmy się zaangażowali w to jako inicjatywa wolne sądy właściwie od samego początku, próbując przełożyć się z prawniczego na ludzkie co oznacza niezależność sądownictwa dla każdego z nas teraz n p . przy okazji strajku nauczycieli była doskonała okazja, by nie śmiałem szansę spotykać się z wieloma nauczycielami w różnych miastach i miasteczkach, żeby im ma powiedzieć jak ważna jest niezależne sądownictwo dla nich, bo w momencie, kiedy oni znajdą się w sporze czy to wynagrodzenie czy po nich zrealizowanie podstawy programowej, bo takie też w stosunku do nich nie pogróżki były wysuwane to właśnie znajdą się w sądzie i tak jak ważne jest, aby ten sąd był niezależny to jest 1 z tych podstawowych abstrakcyjnych wartości, ale tych abstrakcyjnych wartości mamy więcej i zgadzam się, że przełożenie tego na na konkrety jest bardzo trudne no ale takich zadań trzeba się podejmować, bo to jest kampania wyborcza do parlamentu Europejskiego ani do parlamentu krajowego inny musimy mówić o, a kwestia zagadnieniach związanych z naszym uczestnictwem w lotach Małysz prowadził kampanię wewnętrzną zadaniową właściwie 2 kampanie i jedno do parlamentu Europejskiego na drugą do parlamentu krajowego i tak to się odbywa tak to jest trudno abstrahować sondaż ludzie nie wierzą, że prawo sprawiedliwość wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej i wolą transfer socjalny w ja mam wrażenie, jednakże chyba większość społeczeństwa to w dużej części społeczeństwa, bo w okolicach połowy nie dociera Intel ten przekaz, że i ryzyko polexitu jest bardzo poważna ryzyko w ogóle zahamowania czy wstrzymania demokratycznych procedur w naszym kraju, czyli tych kwestii podstawowych takich jak wolne wybory jest ogromne ja to konsekwentnie od jakiegoś czasu powtarzam, że jeśli te wybory w tym roku zostaną przegrane przez opozycję demokratyczną to następnych wolnych wyborów możemy nie mieć bardzo długo nie oto jest pańskie domniemanie tak moja teza, którą powtarzam, ale ona nie jest pozbawiona absolutnie mnie podstaw, dlatego że przyglądam się procesowi niszczenia praworządności, czyli wyłączania wszelkich tych bezpieczników demokratycznego państwa prawnego i te bezpieczniki prawie w całości zostały wyłączone zostało nam jeszcze częściowo niezależne sądownictwo instytucjonalnie ono zostało jednak mocno zniewolone zostało nam Rzecznik Praw Obywatelskich Najwyższa Izba Kontroli i to wszystko teraz rozmawiamy z komisji Europejskiej, która dzisiaj rozmawiała o sądach w całej Unii Europejskiej i okazuje się, że ogólna efektywność sądów to jest taki raport, który z publikowanym corocznie 2013 roku jest lepsza w Polsce niż średnia Unii Europejskiej, ale jednocześnie komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Viera Jourova podkreśliła, że aż dla 50 % badanych w Polsce tam sytuacja w sądach i sytuacja sędziów, jeżeli chodzi o ich niezależność jest zła lub bardzo zła tylko uwaga to jest subiektywne odczucia obywateli tak pytano jak oni uważają i n p . Hiszpanie Bułgarzy Słowacy czy Chorwaci jeszcze gorzej niż Polacy oceniają niezależni swego sądownictwa nie może n p . nie ma tam demontowania bezpieczników no ale toteż pokazywało, że jednak społeczeństwo do społeczeństwa zaczynają te abstrakcyjne wartości docierać zaczynają rozumieć wagę niezależności sądownictwa i dostrzega zagrożenie z tym związane zarówno osoby fizyczne, jaki przedsiębiorcy i no ten raport nie zupełnie nie dziwi, więc na komisja Europejska tutaj to nie jest ocena komisji Europejskiej karty jest ocena o obywateli, ale komisja Europejska z kolei dostrzega te mechanizmy, które instrumentalnie ograniczają niezależność sądownictwa, bo jak widzimy coraz szybciej reaguje wcześniej reagowała znacznie dłużej, słuchając argumentacji ze strony rządzących polskich, a w tej chwili reaguję dosyć szybko widzimy, że niedawno zainicjowane zostało kolejne postępowanie przeci w naruszeniu owe tzw. które zakończy się skargą do Trybunału sprawiedliwości dotyczące dyscyplinowania polskich sędziów, który ma ogromny wpły w na niezależność sądownictwa nowela ustawy okaże się, które jeszcze przed chwilą była nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym, a potem została zmieniona przęsło przeszła przez Sejm trafiła do Senatu teraz okazuje się, że jeżeli krajowa rada sądownictwa zaopiniuje jakiegoś kandydata do osądu też na konto gminy będzie negatywnej taki kandydat chciałby się z tym nie zgodzić się odwołać nie będzie takiej możliwości po prostu będzie to sąd ostateczny tak to jest zabieranie fundamentalnego prawa do sądu, który przysługuje każdemu obywatelowi demokratycznym państwie prawnym i to jest prawo, które zapisane zarówno w Polskiej konstytucji jak i w traktatach europejskich i w Europejskiej konwencji praw człowieka po prostu każdy obywatel w państwie członkowskim Unii Europejskiej bezwzględnie musi mieć się prawo do odwołania się w sprawie indywidualnych szczególnie w sytuacji, kiedy jest to sędzia potencjalne sędzia, na które stara się o stanowisko w Sądzie Najwyższym, czyli ma być tym naszym obywatelskim strażnikiem w NATO nie wyobrażam sobie, żeby w państwie europejskim mógł funkcjonować taki system, kiedy nie wolno odwołać się od decyzji przypomnimy sobie jak wyglądał nabór do na sędziów Sądu Najwyższego w zeszłym roku przeprowadzony przez Neo KRS tam 15 minutowe rozmowy decydowały o tym nie kto ewentualnie będzie nominowany do Sądu Najwyższego na to jak od takiej procedury może nie przysługiwać się odwołanie do sądu no to jest wręcz skandaliczne co się ma do tej rozprawy przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej bowiem, że tam są rozpatrywane pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego wsi, a on, bo to była taka sytuacja, że kandydaci się tym, którzy zostali negatywnie zaopiniowanie się odwoływali do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawda, a i tak Naczelny Sąd Administracyjny pytał o to czy czyta KRS to jest cel KRS niezależna od wpływów politycznych czy też, że nie no i teraz ma mieliśmy już sprawę przed Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 marca, a teraz na wniosek KRS lub 14 maja będzie kolejna jak ta nowela ustawy w okresie masie do oceny tarasu, jaki ma dokonać Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej 1 ja będę miał, o czym opowiadać Trybunałowi sprawiedliwości jest 14 maja, ponieważ wraz z panią mecenas Gregorczyk-Abram jesteśmy pełnomocnikami sędziów Sądu Najwyższego i NSA z ty w tym postępowaniu prejudycjalnym IDM i to co się wydarzyło dzisiaj w nocy też sama procedura również to, że procedujemy i 1 z najważniejszych ustaw ustrojowych państwa w sposób sprinterskie znowu w nocy głosowania jakiś trzeci nad ranem także to jest skandaliczny sposób procedowania, ale treść tej ustawy, o której było oświadczenie centrum informacyjnego Sejmu o tym, że czasem są takie sytuacje i tego wymaga dobro państwa, żeby rozładować taka jest rynek czarną noc ciekaw jestem, gdzie tutaj dobro państwa nakazywała akurat to w nocy przegłosować ani nie pali się nie nie ma powodzi, więc można było dopuścić dyskusja na ten temat, ale oczywiście ta zmiana będzie miała też myśleć o swój swoje odzwierciedlenie w spojrzeniu Trybunał sprawiedliwości na cały Polski wymiar sprawiedliwości i a zmiany w nim dokonane w ciągu ostatnich 3 lat bezwzględnie, bo to jest kolejne ograniczenie praw zwrócił też uwagę, że w tej ustawie 2 artykuł został inny przegłosowany, w którym mówisz o umorzeniu wszystkich tych postępowań, w których zostały zadane pytania prejudycjalne, czyli unicestwia się te postępowania przed Trybunałem sprawiedliwości po to, aby uniknąć bezstronnej oceny Trybunału rządzący boją się jak ognia tej oceny Trybunału, która non, na które nie mają wpływu na, bo jednak nie są w stanie wpłynąć na bezstronne Trybunał sprawiedliwości w tej sprawie ma wydać już 23 maja rzecznik generalny Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy ta informacja o terminie i się pojawiła to politycy prawa sprawiedliwości zinterpretowali ją wyborczą, że psuła angażuje się z kampanii przed wybrani do parlamentu Europejskiego po stronie opozycji w doborze na dobę przed ciszą wyborczą, że to jest całkowicie bezzasadny zarzut, dlatego że pamiętajmy mamy 28 krajów w unii Europejskiej, gdyby Trybunał sprawiedliwości miał się dostosowywać do kalendarzy wyborczych we wszystkich krajach to w zasadzie nie mógłby wydawać się naszym żadna z zielenią i dla 2 krain, które są na cenzurowanym Polska Węgry rozumiem natomiast Trybunał sprawiedliwości jak znam jego praktyka absolutnie nie kieruje się żadnymi kalendarzami wyborczymi i no ja uważam za zły zarzut za bezzasadny zwykle jest także opinia rzecznika jest wydawana w ciągu około miesiąca od rozprawy dziewiętnastego dziewiętnastego mieliśmy rozprawę, więc no tak to zostało zaplanowane, ale my nadal będzie kolejna rozprawa ta 14 maja i oby tak, że jest taka dodatkowa rozprawa, która marzy ceny gazu tak wysłuchanie KRS-u bardzo dobrze zresztą aby, aby dla transparentności przejrzystości tego postępowania KRS mógł być również wysłuchany nawet wracam do tego, że na opinia rzecznika akurat w takiej dacie nie ma nie ma dla mnie żadnego znaczenia wyrok będzie znacznie później pewnie będzie w czerwcu może może w lipcu 1 i cóż zobaczymy ja jestem przekonany, że ten wyrok zmieni oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości będzie to wyrok precedensowy nie tylko dla Polski, ale dla ukształtowania całego wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej na długie lata takiej sprawy wyrok Trybunał sprawiedliwości nie miał od 70 lat jeszcze chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie to będzie miało konsekwencje zdobędzie tak naprawdę oznaczać dla innych dla polskiego systemu prawnego co zrobi się w takiej sytuacji, kiedy KRS zostanie uznana zjadą się pokusiło mnie niezależna o wskazanie konsekwencji dla mnie konsekwencje są bardzo prosty jeśli Trybunał orzeknie, że KRS nie spełnia standardów europejskich dużym dużym uproszczeniu to po prostu zgodnie z zasadą pierwszeństwa obowiązującą w prasie forum Unii Europejskiej pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej ustawę krajową pomija się, czyli traktuje się tak jakby jej nie było to oznacza, że tego KRS nie ma tak no ale z 2 Ks Andrzej Massel EGR, a węzłem pokończyły, a nawet umówiła się go wybrać nowy skład KRS, a wszystkie decyzje wszystkie uchwały podjęte przez tereny o KRS są obarczone wadą są nieważne, więc wszystkie powołania sędziowskie nowych izb Sądu Najwyższego, a także do sądów powszechnych niestety są nieważne i ten chaos ten gigantyczny chaos na za fundowali nam rządzący to jeszcze nakaże stosowanie numerków koalicja Europejska ma trójkę, a i to nie jest taka Fortuna cyfra, bo ktoś jest jedynką n p . Korwin Braun Liroy narodowcy mówią, że my jesteśmy nr. 1 jak byśmy szóstka to mówisz jak w szkole szóstkę z najlepszym najlepszą oceną i t d . od, a trójka jak się sprzedaje trójka ja nie jestem od sprzedawania truje ich aż wydaje mi się, że koalicja Europejska jest przede wszystkim tworem dość się doskonałym jak na obecnych czasach mało, dlatego że jedno pamiętajmy, że od 2015 roku skandowali śmiech na demonstracjach zjednoczona opozycja i udało się to jednak zrobić i w tej zjednoczonej opozycji są również miejsca dla ludzi spoza partii takich, jakie dla przedstawicieli ruchu, ale nawet tezę, że w koalicji Europejskiej i nie ma wszystkich ugrupowań opozycyjnych jest tylko część opozycji, ale ta w mojej ocenie najbardziej znaczących Michał Wawrykiewicz czy kandydat koalicji Europejskiej do europarlamentu to już była opinia kandydata koalicji Europejskiej na temat koalicji Europejskiej bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA