REKLAMA

Nowelizacja ustawy o KRS to de facto kolejna zmiana funkcjonowania Sądu Najwyższego. „Cel jest jasny: zablokowanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-27 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:43 min.
Udostępnij:

Mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy komentuje przyjęty przez Senat projekt ustawy o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jej zdaniem w ten sposób rząd chce zablokować jedno z kilku toczących się postępowań przed TSUE w sprawie praworządności w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
inny jak inni ósmy 6, kiedy uwaga na większości skupiona była na strajku nauczycieli ekipa rządząca wprowadziła kolejne zmiany w inny nie kto widział ostatni taki komentarz w niecnym trybie w tle mamy opublikowany przez komisję Europejską nie najnowszy ranking wymiaru z prawie i wymiarów sprawiedliwości państ w unijnych oraz Mono oczekiwanie na orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej z nami jest mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram inicjatywa wolne sądy dzień dobry Rozwiń » dzień wreszcie dobre państwo przypomnę inicjatywa wolne sądy laureaci nagrody Radia TOK FM szef za rok 2018, ale roboty macicę czas dużo nie siadajcie na plażowych zdecydowanie może zaczniemy od wydarzeń w parlamencie no cóż Senat poparł w piątek bez poprawek niespodzianka w nowelizacji ustawy o KRS, która wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od wniosków krajowej rady sądownictwa o powołanie sędziów Sądu Najwyższego co interesujące ta ustawa początkowo miała dotyczyć bezpośrednio Sądu Najwyższego, ale w autopoprawce zmieniono tytuł projektu, o co tutaj chodzi pani mecenas im chodzi o to przede wszystkim, żeby uniemożliwić Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej zajęci sprawą polską i to jest główna z dzieł w tym momencie jedyny celny na tej kolejnej już dziewiątej dziesiątej, bo w po nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym bujają tak postrzegam mimo tego żartu daje nam nic partia rządząca próbuje nas semantycznie zwrócić uwagę, że chodzi czy Sąd Najwyższy w KRS i żar z 2, czyli zmieniamy przepisy którymi się ma zająć Trybunał sprawiedliwości trochę tam kombinujemy i możemy powiedzieć drogi trybunały uczniem tej sprawy nie mieszczą się przyjmą to nie co dokładnie do tego zmierza chodzi o to żadne oczywiście grupa sędziów radnych, którzy startowali w tym konkursie w na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego złożyła odwołanie od tej uchwały krajowej rady sądownictwa do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajął się tą sprawą i zadał pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i teraz ta nowelizacja w 2 rzeczy pierwsza rzecz to taka, że te postępowania są umarzane z mocy prawa tak chce nasz prawodawca, a druga rzecz jest wzajemne zdaniem autorów pewne projektu z wykonaniem tzw. wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówi tzw. ponieważ ja nie uważam też ważny wyrok w UE, która ne ME miał rzekomo powiedzieć podczas tego nie wiemy, bo nie ma tu zasadne EU uzasadnienia pisemnego, więc trudno nam powiedzieć, ale które miał powiedzieć, że odwołanie właśnie do NSA jest niekonstytucyjne, tak więc oni tutaj uważają, że naprawiają tę sytuację i stąd ze stron celne taka nowela, ale co jest jasny cel jest taki, żeby te postępowania zostało umorzone przed NSA, żeby Trybunał nie mógł się zająć się tą sprawą są też, że inne mniej jest ujemne takie zredukowanie takie łatwe dlatego tak naprawdę na końcu to decyzja radnych nie należy do sądu i np. w sprawie w Tekturze teraz toczy przed łatwym prowadzimy z mecenasem Wólkiewicza rozprawę z 14 maja tam też mamy pytania prejudycjalne tam też wprowadzono w grudniu nowa elektro mówiła te postępowania są umarzane z mocy prawa prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania w tych naszych sprawach, ale Sąd Najwyższy podział UE pytania poszło do Trybunału sprawiedliwości i ciekawe rozstrzygnięcia widziana jest w tych innych orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej czekamy w takim razie bez państwa sprawa jest są pytania prejudycjalne NSA Naczelnego Sądu Administracyjnego jest też skarga przeciwko misji dla miejskiej na bardzo duże jest rzeczywiście przed trybunami nie wiem nie wiem ile to jest liczbowo orzeczenia, ale rzeczywiście są pytania prejudycjalne nasze są pytania te oceny z faktury jest kilka są pytania sędziów polskich tak między nim sędzia na SM tytule ja też zadał pytanie, więc taki podczas mszy lub PL lub 4 są oczywiście postępowania ze skargi komisji czy dotyczące sądownictwa powszechnego w el 3 tego wieków wtedy emerytalnego przed terminem na wyrwę w Sądzie Najwyższym czy teraz już rozpoczęta będzie procedura najprawdopodobniej radni komisji przeciwko dotycząca postępowań dyscyplinarnych także bardzo dużo Trybunał sprawiedliwości ma spra w na dotyczących Polski w UE i z tego powodu muszą pozbyć jeśli bardzo przykro, bo ja bym wolała, żeby akurat Polska nie była takim niechlubnym przykładem, gdzie tych spra w dotyczących praworządności toczy się aż tak duża, ale to chyba się w Polskiej ekipie rządzącej nie uda wszystkich tych spra w jakoś się wymieść, zmieniając trochę przepisy to i tak robią co mogą one mówiąc takich lokali w dawnej starożytnej obniżą zdecydowanie gum próbują w PRL zminimalizować tak ładne ilość tych radnych tych rozstrzygnięć w PRL rzeczywiście to jest wątpliwości jest trybuna, na której nie mogą przejąć kontroli tak jak euro mogą już teraz łatwo zrobić to praktycznie z każdym meczem z każdym my w sądach w Polsce co też będzie, więc próbują w ciemno takimi dekretami można powiedzieć to są już dekrety rzeź przez państwo, które zrzucano dekretami zmieniać się na inne prawo tak, żeby uniemożliwić ponowne rozstrzygnięcie niezależnie od tego jaka jest przyczyna wprowadzenia zmiany de facto dotyczących Sądu Najwyższego, choć rzecz jest nazwana ostatnią nowelizacją ustawy o krajowej radzie sądownictwa to mamy jednak przepisy, które coś zmieniają zmieniają na torze w tym kandydaci na przesądów bez sędziów Sądu Najwyższego nie mogą się odwoływać od decyzji Caritasu jest o tyle specyficzne rzekł do odwoływania się co jest wydają się w sprawie dość naturalna sprawa oraz dziwne jest to, że kandydaci do niższych instancji źle dobrze rządzonym mogą się odwoływać z oczywistym przy tym moczy się naruszenia zasady MDM innych praw wannę do sądów fundamentalnej nie inne zasady religii, która jest oczywiście w Polskiej konstytucji w Europejskiej konwencji praw człowieka i USA mamy prawie unijnym jest bezsporne i zamknięcie drogi jest realne wprost rozwiązaniem, które sprzeczne z tymi regulacjami jest to rzeczywiście naruszanie zasady równego traktowania albo, jeżeli sędzia sąd powszechny mogą się odwołać, a ci kandydaci do ms oraz Sądu Najwyższego nie mogą się odwołać bez wątpienia są na 8 zlote równego traktowania prawo do sądu jest naprawdę Elemental ma on takim elementem funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, a jest to elementarz po prostu, która jest momencie wyrzucane zza okna w pierwotnej wersji tego projektu mieliśmy jeszcze inne przepisy dotyczące wyboru pierwszego prezesa, którego to w końcu mógł w 2 w przypadku kilku głosowań na, który by nie wyłoniły takiego prezesa mógłby wojny dobrze rozumiałem te inne przepisy w końcu wybierać prezydent mieliśmy też mowę i immunitetach sędziowskich Vernon de cały czas prawo sprawiedliwość kombinuje cały czas ile te zmiany napad był bardzo niepokojące dla zagrożony był wprost prześcigają się z konstytucją, ale rzeczywiście na zmianę zmierzał do tego, żeby nie zależą od wyniku wyborczego w październiku udało się jeszcze wybrać prezesów i spora w tym momencie się wycofano z tych zmian, a nie widziałem wczoraj mąż zapowiedź krowie rady sądownictwa, który już proponuje troszkę inne zmodyfikowana inne rozwiązania także jak w myśl, że to nie jest koniec myślę że, że duża, że jeszcze w zmiany w tym zakresie będą czynne będą inne proponowane w beret ciekawe, ale tam w Sejnach ranne w tym projekcie, który zostało one wycofane w tym zakresie było też mowa o przeznacza o przyznaniu tak nowych kompetencji izba Izby dyscyplinarnym ona miała zupełnie uchylać immunitety wszystkich sędziów i zobaczcie państwo, jaki to jest Real, jakie są skromne puszczono zwarcie trybuna z życzliwością Unii Europejskiej bowiem z 1 strony wiem, że Trybunał właśnie zajmuje się Izbą dyscyplinarną, a drugi syn proponujemy zmiany, które jeszcze tej Izby dyscyplinarnej sądu, który dopiero ma się zgodzić Trybunał dodaje się nowych kompetencji jest jednak brak szacunku do do tego co się z centrum nadzieje mamy jeszcze 1 wątek Otóż ranking się pojawił ranking wymiarów sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest takie zestawienie publikowane przez komisję Europejską ogólna efektywność sądów w Polsce są lepsze niż średnia unijna, ale pogarsza się ocena ich niezależności zarówno przez obywateli, jakie przedsiębiorstwa jeśli chodzi właśnie to postrzeganie niezależności sądów sędziów Polska jest na szóstym miejscu od końca w unii Europejskiej dla 50 % badanych sytuacja w tym zakresie w naszym kraju jest dość zła lub bardzo zła tak to jest tzw. unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości UE i rzeczywiście pani redaktor to co NATO to co pani powiedziała smutno smutno faktem, który płynie z Lniana z tego z tego z tych zestawień w UE, a jeszcze chciałbym dodać, że właśnie powodem, dla którego co drugi Polak nie ufała niezawisłości polskich oraz sądów są naciski w głowę ze strony polityków i aktualny status i pozycja sędziów, która zdaniem ankietowanych nie sprzyja niezależność i też obniżenie statusu polskich sędziów zauważyli także ankietowani unijni przedsiębiorcy co jest bardzo niedobrą wiadomością dla gospodarki, czyli finansowania jeśli mamy niepewność prawną o to kto będzie ryzykował swój inny mechanizm przecież tylko w gminnej to jest nowa sytuacja w tym sensie trudno o sądownictwo w Polsce wydają się ta nie miała dobrej prasy długie postępowania niejasne pewne rzeczy mnie nie rozumieliśmy tego jako społeczeństwo, a czasami mam wrażenie, że odwrotnie było ciężej teraz już tak powiem zostaliście zmuszeni trochę jak środowisko prawnicze mówienia innym językiem tak znaczy to, że w system w rozmiar osobliwości w Polsce wymaga reformy co do tego nie ma żadnych wątpliwości nie mamy tego od tych wątpliwości my prawnicy nie mają wątpliwości środowiska sędziowskiego to co jest przeprowadzane konsekwentnie w BOC kilku lat to nie jest informatyk destrukcję wymiaru sprawiedliwości i naprawdę ANR próba daleko idące próbowała w podporządkowania władzy sądowniczej władzy model władzy wykonawczej tak to, że reformy potrzebna jest absolutnie nieprawdą w UE i Anny to co się obecnie dzieje na pewno nie poprawia ani efektywności wymiaru sprawiedliwości ani nie poprawia tego wszystkiego co do czego życzyliby sobie w ofertach, ale mam wrażenie jest już na koniec 1 interesujący wniosek Otóż nic jednak dla prawa sprawiedliwości orzeczenie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej jest istotne skoro tak kręcą i kombinują, że nie rozszerzają się do osób bardzo długo życzenia na inne obawiają, dlatego że inne fakty są na stole tak też nie nie ma w tutaj się rzeczywiście żadne Trybunał nie da MO kiwać oszukać i Anny i zamydlić oczu dlatego dlatego tak bardzo próbują właśnie z tymi dekretami uniemożliwić mu inne wypowiedzenia w tej sprawie głupio byłoby taki wyrok dostać przed wyborami, gdy parlament Europejski Helio myślisz tak się stanie mam taką nadzieję, że tak się stanie, a przed wyborem proeuropejskim montaż rzeczywiście nie stanie, bo kalendarz procedowania Trybunału mam co uniemożliwia nam się, że przed wyborami w październikowym itp pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram inicjatywa wolne sądy dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA