REKLAMA

30-lecie uchwalenia konwencji o prawach dziecka. Czas na zmiany w prawie?

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2019-04-28 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:21 min.
Udostępnij:

W studio Monika Kacprzak – rzecznik prasowy UNICEF Polska Rozwiń »
oraz Agnieszka Telusiewicz-Pacak – koordynator ds. advocacy w UNICEF Polska. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1243 to najlepszy moment, by rozpocząć nasz stały cykl jak z dzieckiem Przemysław Iwańczyk nasze państwo ponownie w naszym studiu przedstawicielki UNICEF Polska pani Monika Kacprzak dzień dobry w Chinach jest znany także pani Agnieszka Tałasiewicz Pace dzień dobry dzień dobry, ale rozmawiamy z o 30 lecie uchwalenia konwencji oprawach dziecka ta okrągła rocznica też skłania nas do tego byśmy retrospektywnie spojrzeli na ten czas w sejmie pierwsze pytanie brzmi następująco co Rozwiń » takiego zmieniło się w życiu dzieci w jaki sposób skorzystały na tym, że 20 listopada 1989 roku organizacja narodów Zjednoczonych uchwaliła konwencję właśnie geneza jest geneza konwencji jej jest taka, że tak naprawdę na przełomie dziewiętnastego dwudziestego wieku nie istniał w ogóle pojęcie praw dziecka i powoli powoli dwudziestym wieku i potem tej traumie obu wojen światowych społeczność międzynarodowa stwierdziła rzeczywiście istnieje potrzeba ochrony praw dzieci i tak naprawdę duży wkład miało to państwo polskie 70 ósmym roku rząd Polski złożył projekt konwencji o prawach dziecka na forum ONZ prace nad dokumentem prawa trwałe ma nieco ponad 10 lat zamysł taki, że ten dokument ma odzwierciedlać wszystkie prawa dzieci, które powinny być chronione przez państwa strony tego dokumentu i rzeczywiście osiemdziesiątym dziewiątym roku MF ten dokument jako uniwersalny został podpisany przez przez wiele państw w chwili obecnej jest to dzisiaj 6 państw i telekomy z praw dziecka znacząco zmieniła podejście do postrzegania praw dziecka na świecie bardzo wielu krajów bardzo wielu społecznościach zmieniło się podejście do praw dzieci niestety w chwili obecnej, kiedy mówimy o tym, że wkrótce obchodzimy trzydziestą rocznicę konwencja prawa dziecka w ciągu ostatnich 3 dekad nie było takiej sytuacji jak teraz, że mamy do czynienia z największą liczbą konfliktów zbrojnych na świecie, czyli tak naprawdę prowadzi z innych rynków, które są rozproszone po popu po całej ziemi nie są konfliktem globalnym Duda sądu konflikty zarówno międzynarodowy, jaki wewnętrzny, ale nigdy w 1000 w ciągu tych ostatnich 3 dekad nie było takiej sytuacji, żeby te konfliktu było aż tyle i rzeczywiście podstawowe prawa dzieci prawo do RODO do życia do zdrowia do rozwijania się bezpiecznym czystym otoczeniu są łamane każdego dnia dobrze to w takim razie o samej konwencji powiedzmy słów kilkoma zawiera katalog praw, które przysługują dzieciom i jak wieloaspektowa jak wieloaspektowy są to sąd zapisy to są 54 artykuły, które mówią o prawach socjalnych praw ekonomicznych prawach politycznych sprawach osobistych dziecka prawo do ZUS to są prawa do edukacji prawa do tożsamości dowodu życia do odpoczynku jest wiele prawd, które tak jak powiedziałem musi być muszą być przestrzegane przez państwa strony, czyli przez rządy państw, które muszą zapewnić dzieciom ochronę ich praw oczywiście konwencja nie ingeruje w życie rodzinne nie mówi jak wychowywać dziecko natomiast oczywiście ingeruje w tej sytuacji, kiedy dziecku jego zdrowiu życiu zagraża niebezpieczeństwo w ich w Polsce co 5 lat państwo polskie musi składać raport, w którym określono stan i plan implementacji tych zapisów konwencji o prawach dziecka do prawodawstwa krajowego i ten raport składa komitetowi praw dziecka w Genewie natomiast rolą organizacji społecznych w tym nic w Polsce jest koordynowanie prac nad EMC im nad stworzeniem raportu alternatywnego czynimy również jako organizacje społeczne określamy w jakim stopniu państwo polskie wywiązuje się z implementacji konwencja prawa dziecka musimy jakoś nie zaś kontynuujemy pracę organizacji jak pani Agnieszko wygląda sytuacja dzieci w Polsce sytuacja dzieci w Polsce ogólnie całkiem dobra tak naprawdę w porównaniu do tych krajów rozwijających się o którymi też różnice się zajmuję, których KE koleżanka przed chwilą mówiła, które znajdują się w trakcie naszych konfliktów zbrojnych to całkiem dobra, bo dzieci w Polsce są chronione przez prawo to wszystkie prawa, które są zawarte w konwencji nie gwarantuje dzieciom i konstytucja gwarantuje i prawo np. oświatowe prawo ochrony zdrowia wszelkie rozporządzenia natomiast bardziej tutaj jeśli chodzi o takich dzieci, które żyją właśnie w Polsce w krajach bogatych skupiam się na kwestiach, które należałoby poprawić te, które należałoby doprecyzować, które ogólnie są spełnione, ale mimo wszystko dążymy do tego, żeby było jeszcze lepiej i tu n p . nie wiem jeśli chodzi o edukację to wiadomo, że prawo do edukacji dzieci w Polsce mają mają obowiązek chodzenia do szkoły natomiast jeśli chodzi o jakość edukacji to już możemy się nieco wspierać i musimy pamiętać o tym, że w takich krajach jak Polska w krajach bogatych ta jakość edukacji powinna być bardzo wysoka jeśli chodzi o ochronę zdrowia jest podobnie wiadomo, że każde dziecko ma możliwość dotarcia do lekarza ma zapewnioną dobrą ochronę zdrowia podstawową ochronę zdrowia, ale pytanie czy ma np. dotarcie do specjalistów czy to dotarcie jest TR możliwe dla każdego dziecka, czyli również dla tych dzieci, które np. pochodzą z bardziej ubogich rodzin i wiele wiele innych takich kwestii szczegółowych tutaj bardziej na to wpływa jak patrzymy właśnie na realizację konwencji oprawach dziecka w krajach bogatych takich jak Polska tkanin panie mówią pani teraz, przytaczając ten mógł mi swoją opinię na temat sytuacji dzieci w Polsce około drugiej relacji między dziećmi, a administracją generalnie prawem do do tego co ma każdy obywatel, ale jest coś co jest nieopisane coś co nie da się zmierzyć z myślą o swoboda o swobodzie myślenia wyrażania swoich opinii swoich poglądów także prawo do wolności szacunku i tutaj myślę, że jest wiele do zrobienia wiąże się to nierozerwalny sposób sposób także z edukacją tak jak najbardziej ta kwestia partycypacji dzieci i zaangażowania ich życie społeczne jest niezwykle istotna ono oczywiście w ostatnich latach coraz bardziej wybrzmiewa coraz bardziej jest dostrzegana, bo to jest także im bardziej te podstawowe prawa są spełnione i na inne najwyżej i im wyższy poziom niespełnienia tych praw to właśnie dochodzimy do tych kolejnych mniej może takich mas związanych z materialnymi kwestiami zabezpieczeniami, a już mówimy właśnie o swobodzie Obywatelskiej o możliwości partycypacji w życiu społecznym i to jest tak, że rzeczywiście dzieci w Polsce mają takie możliwości mają często n p . na poziomie samorządowym, kiedy sąd w radach dziecięcych biorą udział, kiedy są zapraszane do różnych debat, ale jest to jeszcze zbyt mało myślę, że o wiele więcej można tutaj zrobić GI i ten głos dzieci powinien być bardziej słyszalny unica cały czas o to apeluję, żeby głos dzieci był w ogóle brany pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą przepraszam za ten patos tu wkradł się do mojej myśli, kto będzie jednocześnie pytaniem, ponieważ konwencja była uchwalona 30 lat temu jak nasze czasy zmieniają to podejście do samej konwencji jak za chwilkę trzeba będzie pracować nad kolejnymi elementami, a to wynika z wielu problemów, z których nie mieliśmy do czynienia wcześniej dostępu do internetu co za tym idzie do treści zakazanych Witolda jak najbardziej coraz częściej mówimy o tym, że, o ile konwencja u mnie jest przeżytkiem o tyle powinna ulec pewnej aktualizacji weryfikacji zdaje się, że powinna cyklicznie następował jak najbardziej no w chwili obecnej mamy do czynienia z takimi problemami jak zanieczyszczenie powietrza cyber przemoc terroryzm to są współczesne problemy, które dotykają coraz większej grupy dzieci, które wcześniej nie istniały tak naprawdę nie mówili o tym, zielonego pojęcia o tym, pojęcia jest rozwój technologiczny dziś mają dostęp do internetu, gdzie dziś również mogą one man paść ofiarą padł ofiarą przemocy jak najbardziej i wydaje nam się, że konwencja powinna zostać zaktualizowane natomiast pewnie przed nami wiele miesięcy i lat prac nad aktualizacją konwencji pewnie też warto dodać, że konwent jest na tyle ogólna, że te właśnie kwestie, które wynikają one ze zmiany społecznych zmian cywilizacyjnych powinny tak naprawdę zainteresować się decydentów osoby odpowiedzialne za zdała decydowanie o odpowiednich warunkach jakości życia dzieci czy dorosłych i UE powinna być dostosowywana też w tym prawie, które z prawem krajowym tak naprawdę oczywiście konwencja mówi o ochronie dzieci przed przemocą bardzo szeroką jak najbardziej może nie ma tam literalnie napisane, że chodzi o cyberprzemocy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to przemoc, która dotyka teraz coraz więcej dzieci należy jest to przemoc, która nie pozostawia ogromny ślad w dziecku i wpływa na jego przyszłe życie w znaczący sposób, więc należy podejmować takie kroki takie działania takiej polityki, które będą mogły niwelować te elementy i pomagać oczywiście dzieciom, które tego potrzebują teraz on chciał, żebyśmy mówili o świadomości, ale nie ma świadomości dzieci, że istnieje konwencja, że istnieje zbiór prawd, które dzieci chronią tylko o świadomości rodziców jutro podejrzewany jest intuicja mi podpowiada niezwykle uboga jeśli chodzi o te o te kwestie w pewnym sensie tak i taki nie to jest również go w Dreźnie zgrozę myślę, że w ostatnich latach od gimnazjum w kilkunastu latach ta świadomość jednak co do praw dzieci się zmieniła się nim przykładowo w kontekście kwestii podejścia do bicia dzieci to, że mówimy coraz częściej o tym, że, że nie ma przyzwolenia nie ma prawa na tablicy dzieci to myślę że, że coraz częściej wybrzmiewa w nie w tym dyskursie medialnym czy społecznym i też zmienia się podejście do od dziecka natomiast oczywiście jest to też wiele jeszcze przed nami do zrobienia no właśnie kwestia kwestia świadomości, ale też wzorców kulturowych, bo myślę, że warto na noc po konwencji też ten wzorzec kulturowy przenieść to czym innym jest prawo świadomość tych pra w w Europie zachodniej niczym innym z boku postkomunistycznym, o czym innym mieście w krajach, które tkwią w dyktaturach w jak najbardziej my tutaj oczywiście mówimy o tym, że film konwencja broni praw dziecka niezależnie od kontekstu kulturowego i tradycji przy takim przykładem jest element praktyka np. okaleczanie żeńskich narządów płciowych, które stoi zawsze sprzeczności jest dobrem dziecka i niezależnie od tego w wielu krajach ta praktyka jest stosowana i my będzie zawsze zabroniona konwencją i niezależnie od tego czy to jest właśnie z uwarunkowane kulturowo społecznie to jest to w sprzeczności z dobrem dziecka to jeszcze próbą świadomości dzieci być może świadome złożenie swoich praw też chciałby wiedzieć, kto stoi na ich straży tych praw, a co za tym idzie bezpieczeństwa dzieci w pierwszej kolejności zawsze powinni stać na straży praw dziecka ich rodzice bez 2 zdań rodzice powinni posługiwać tymi prawami dla dobra swojego i dla dobra dziecka, choć oczywiście tak jak tu koleżanka wspomniała wtedy, kiedy dziecko co zagraża jego zdrowiu życiu powinno już interweniować państwo powinno interweniować służby publiczne oczywiście mamy biuro Rzecznika Praw Dziecka, który jest instytucją interwencyjną i jak najbardziej dzieci mogą do niego zgłaszać swoje swoje problemy mogą o nich mówić mogą one zadzwonić powiedzieć się, że coś jest nie tak i wtedy powinny uzyskać pomoc jest niebieska linia, ale czy są fundacje organizacje pozarządowe, które na co dzień współpracują z dziećmi zajmują się kwestiami związanymi z ich problemami z tym, że jest coś dotyka natomiast im w pierwszej kolejności zawsze powinni być to rodzice lub opiekunowie, bo pamiętajmy o tym, że te prawa dziecka naprawdę nie stoją w sprzeczności z dobrym wychowaniem wręcz pomagają one i odpowiednio kształtować w zeszłą pytanie do sukcesu, który brzmi niezwykle naszych odpowiednie niezwykle ciekawi prognozy stany Zjednoczone nie nie podpisały nie przyjęły tej konwencji tak to jest jest to prawda, że stany Zjednoczone nie ratyfikował konwencję praw dziecka w uzasadnieniu do takiego działania jest jest informacja jest do rządu Stanów zjednoczonych, że prawo wewnętrzne prawo krajowe Stanów zjednoczonych zapewnia pełną gwarancję ochrony praw dziecka w no natomiast inne obwodnice fragment jesteśmy Midas starzy tego, żeby wszystkie kraje na świecie ratyfikowały wspólnie konwencje i ta ochrona praw dziecka była ona to chyba jedyna jakiekolwiek porozumienie w jakikolwiek kwestia, gdzie bije 193 blisko 200 państwo nie ma 1 z największych ciekawa i dziękuję paniom bardzo za tę rozmowę pani Monika Kacprzak panie Agnieszka Materna szef PASOK czy ministerstwo Polska były z nami dziękujemy bardzo dziękujemy państwu zamieszczone informacje po informacjach Boguś Janiszewski o ten będzie o dzieciach opowie nam jako autor książki kosmos to, o czym dorośli ci nie mówią jak przybliżać świat dzieciom, ale też rodzicom w sposób bardzo przystępne nawet jeśli mowa o materii, które wspólnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA