REKLAMA

15 lat Polski w UE

Historie Polski
Data emisji:
2019-04-28 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
45:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry na kilka dni przed piętnastą rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie tę drogę innym to naprawdę chyba jedno z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii Polski, choć już 1, bo okazjach 60 rocznica, aby ta droga przypominać to wydaje się, że ciągle warto, szczególnie że przed nami wybory europejskie liznął już rozmowa Europie naturalny sposób od żyła zajął się zaprosić do dzisiejszej Rozwiń » audycji człowieka, który był od samego początku tego naszego pomysłu, żeby wejść do Unii Europejskiej i niech no nie niestety ich do samego końca budów oby tak zależny Ciech już jest koniec, ale na pewno do 1 maja 2004, a nawet rok dłużej jeszcze Europą się dla Polski i dla polskich rządów zajmował to pan Jarosław Pietras dzień dobry i nowych chętnych o ekonomista dr ekonomii stypendysta wielu zagranicznych uczelni no właśnie, a od początku lat dziewięćdziesiątych związany najpierw to właśnie nie było urzędu komitetu integracji od początku co to najpier w było ich było biuro pełnomocnika rządu ds. integracji Europejskiej z pomocy zagranicznej kancelarii premiera w urzędzie rady ministrów Schetynę z jego ulewny deszcz albo pracownikiem naukowym i jak to się stało, że został pan zaproszony do współpracy zresztą z tego co wiem na chwilę, a zostało tomach, a Mazura zaczęła od kiedy ja zajmowałem się na uczelni handlu międzynarodowym, a w szczególności z nowymi aspektami handel takimi jak handel usługami i okazał się bardzo szybko, że na forum negocjacji układu Europejskiego czy naszego pierwszego formalnego traktatu z Unią Europejską, która stowarzyszeniu w czasie tych negocjacji potrzebna, bo o osobach, które mogą się zająć 2 oddziałami tego układu w 1 dotyczył usług, a drugi dotyczył zakładania przedsiębiorstw, ponieważ dostęp do komentowania projekty, które przykładała wtedy komisja Europejska im udało mi się skomentować na tyle skutecznie, że Jacek z Lwowskich wtedy był pełnomocnikiem ds. integracji Europejskiej oraz minister Olechowski i mule WICZ zaprosił mnie, żebym brał udział w tych negocjacjach to siłą wiązało z negocjacjami, ale bardzo szybko opuścił okazało się, że negocjacje się kończą tylko na chwilę leczę się kolejny zacznie się proces przygotowania wewnętrznych i tak zostałem w nurt Europejski no właśnie on chyba jedno z licznych jedyną osobą, która rzeczywiście w całym tym okresie była jak najbliżej tych historycznych wydarzeń wspomnę już pan o tym, że najpier w byliśmy związani z jedno wtedy nawet jeszcze nie z Unią Europejską taktu oraz wspólnoty i tak Wujaszek europejskie no właśnie taką pierwszą pierwszą umową w czy to był właściwie taki naturalny proces po osiemdziesiątym dziewiątym roku właśnie początek lat dziewięćdziesiątych wiadomo, że Polska się demokraty z ujęć i naturalną koleją rzeczy będzie włączanie się do Europy czy myśmy to rozumiejąc samego początku, że celem jest członkostwo w unii Europejskiej i co najważniejsze czy druga strona też uważała za naturalne delty Nilu wcale takie oczywiste to znaczy dla Polski dla polskich władz wtedy było to oczywiste i to było to co do tego był konsensus był głos tego porozumienia pomiędzy bardzo różni się krytycznymi, że miejsce Polski jest w Europie najlepiej w strukturach unijnych na to natomiast co powiedzieć, że na Zachodzie istniała obawa, że państwa, który się właśnie wydostały z kręgu wpływów związku Radzieckiego wcale nie będą stabilne nie wiadomo czy to w nowa władza jest demokratyczne na trwałe czy tylko na trochę czyta się dalej nie wydarzą jakieś nowe rzeczy i myślę, że to negocjacje wcale się nie posuwały tak szybko w sprawach, które mogłoby się wiązać z członkostwem pamiętam doskonale był ogromny spór o preambułę, która zawiera w końcu niewinne sformułowania mówiące o celach, ale preambuły do czego konwój do układu Europejskiego, w którym zawarto takie sformułowanie, że my celem Polski, że obie strony stwierdzają, że celem Polski jest przystąpienie do Unii Europejskiej cóż norweskich i że ten układ stowarzyszeniowy pomoże Polsce 8500 to było stwierdzenie, które było takim dyplomatycznym wybiegiem, ponieważ wcale nie potwierdzają, że państwa Unii Europejskiej w tym momencie są przekonane, że Polska może zostać członkiem Europejskiej tylko mówią, że widzą, że Polska chce być członkiem miejskiej, a to jest zupełnie inna postawa myślę, że w tym okresie pewną rolę odegrał zupełnie przypadkowe w gdy go zupełnie przypadkowe wydarzenie, jakim był pucz Janajewa w Moskwie, bo wtedy wiele osób polityków ale, choć pomyślało w sposób następujący związek radziecki przed tym płciowym puczu wraca do poprzedniego kształtu szkoda by im państwo, które się wychowały rysy w zależności od rosyjskiego nagle z powrotem być może trafiły jeszcze historia się potoczyć inaczej i żeby je przyciągnąć trzeba im ten układ 4 czym prędzej na podpis, lecz stworzyć jakąś perspektywę do, ale to perspektywa formalnie został dopiero potwierdzone w dziewięćdziesiątym trzecim roku, czyli w 2 LO po raz pierwszy i w kogeneracji czy w tym pierwszym okresie jeszcze chciałem do dopytać o 3 i jeśli była z tamtej strony pewnego rodzaju wstrzemięźliwość co do takiego pełnego członkostwa to trzymam np. sugerowano, że w lesie na razie to właśnie no nie wiadomo jak to wszystko się potoczy to może być one zaproponowali coś innego niż członkostwo w strukturach europejskich w rozumieniu dzisiejszej Unii Europejskiej tak czy można inną formę stowarzyszenia KUL tu oczyszczono Stowarzyszenie oczywiście zbudować i Stowarzyszenie wcześniejsze stowarzyszenia, aby dzielić się takim krajem stowarzyszonym była również Turcję zawierały głównie elementy odnoszące się do handlu, więc stanie polskiej zależało, żeby w układzie stowarzyszeniowym znalazły się odniesienia do wielu innych sfer, które wiążą się między sobą państwo członkowskie np. wymiana usługami swoboda świadczenia usług albo z swoboda zakładania przedsiębiorstw to to zmienia po prostu jakościowo sytuacji kraju stowarzyszonego to, ale to była z naszej strony czekają go chęć, aby pójść to handel unijny myślano, że musi najpier w nastąpić bardzo poważny proces wewnętrznych reform musi być twierdząca gospodarka rynkowa muszą być złe przepisy, które swą gospodarkę stabilizują muszą być wprowadzone przepisy zbieżne w obszarze ochrony środowiska ochrony konsumenta czy potwierdzone także, że Polska będzie państwem prawa, że będzie stosować prawo europejskie, które stosują inne państwa członkowskie nie chciano odczekać, ale w tym procesie siekania dodano możliwość pozytywnego przystosowanie się Europejska jest europejskie Stowarzyszenie wolnego handlu było narzekać jakąś ofertą jest co pamiętać, że w międzyczasie kilka krajów EFTA Europejskiego stowarzyszenia wolnego handlu złożyło wnioski o członkostwo przystąpiło w domu Unii w roku 1005 . w związku z tym Austria Szwecja Finlandia wyszły z FK przystąpiły do negocjacji zatem był dużo prostsze, bo kraje EFTA miały już za sobą bardzo duże doświadczenie bardzo bliskiej współpracy zresztą pańscy europejskich z Unią Europejską w tym kształcie następnego w związku z tym były sugestie, żeby Polska być może najpierw przystąpił do FK i po tym, jak coś się sprawdzi, kto nie będzie przeszkód, żeby po potwierdzeniu, że jest w stanie sprawnie funkcjonować w ramach tego stowarzyszenia wolnego handlu, że będzie mogła przystąpić do Unii Europejskiej, która obejmuje przecież więcej obszarów gospodarczych taki ścisły współpracy i nic nie chcieliśmy z tej propozycji skorzystać inni nie ciągłe liczymy, że UFK nie jest takim w dobrym przedsionkiem do Unii Europejskiej przynajmniej kilku o kilka osób i kilku polityków, które w tym, którzy wtedy częstować stwierdziło najlepsza droga i synek wprost bezpośrednio do Unii trzeba się przygotować do Unii być może to byłby ślepy zaułek nawet sam odwiedził sekretariat Europejskiego stowarzyszenia wolnego handlu w Genewie miałem wrażenie, że UE EFTA jest w tym momencie bez dynamiki, ponieważ opuścił górą to Stowarzyszenie 3 duże kraje takie jak Austria Szwecja jak i Finlandia pozostała Szwajcaria Norwegia Liechtenstein Islandia o tym, państwem, które były mało znaczące oczywiście przystąpienie nowych państ w Europy Środkowej być może zmieniło co mógł, ale byłoby jednak ryzyko, że weszliśmy w co mogliśmy wejść na drogę prowadzącą do takiego ślepego zaułka chcą byśmy zostali na dość długo bez możliwości przystąpienia w Estonii pilski nowości, czyli o sukcesie mówi o takich norm i politykach, którzy mieli jakąś wizję, ale ten początek lat dziewięćdziesiątych i oczywiście te wizje starali się realizacja początek lat dziewięćdziesiątych to strasznie rozchwiana sytuacja polityczna w Polsce często zmieniają się rządy upadają gabinety i t d. jak można było dalej funkcjonować w takich warunkach można było funkcjonować, dlatego że wszystkie partie polityczne wtedy miały w sprawach europejskich dość jednoznaczne stanowisko dochodzi do Gliwic wtedy nazywanej postkomunistyczną się zarzucało, że ta orientacja na zachód to tak o nich trochę tak dziś o ciąży, ale już nie, ale co nie oznacza, że nie było wsparcia także ze strony każdej siły politycznej dla tego procesu i to ułatwiało pamiętam spotkania z luźnymi dywagacjami, które mówiły ów rząd rzeczywiście istnieją bardzo szybko, ale potem przyznawali, że jeżeli chodzi o wdrażaniu przepisów prawa o politykę gospodarczą o rozwiązaniach, które były usuwane mimo zmieniających się rządów wszystkie leżą na wszystkie wszystkie ekipy podtrzymywały kierunek i jednoznaczny kierunek takiego przygotowania polskich przybyła w instrumencie zdolna do wejścia do US i chciałbyś być zaś w oku kręci w taki mógł być konsensus w historii polskiej wizy rozkwita ponownie tę historię Polski tuż przed piętnastą rocznicą wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej wspominamy jak to była w studiu w człowiek, który w całym tym procesie uczestniczył i odegrał bardzo znaczącą rolę człowieka wielu talentach VAT-u może powiedzieć, że ostatnio nawet ujawnił swój talent jako autor książki dla dzieci Karolina marchewka Piotr Pietruszka Tomek pomidorów, a wciąż i tytuł książki wakacje z bardzo ciekawe lalki na inną okazję jak można właśnie od zajmowania się integracją Europejską przejść do pisania bajek dla dzieci w sezonie była bajka to była poważna twarda polityka z zakończyliśmy tą pierwszą powieść o tym, że ta determinacja wszystkich władz była taka, że nie ma żadnych rozwiązań pośrednich i po prostu kierunek taki jest, że jej idziemy do do Unii Europejskiej pan Jarosław Pietras właśnie nasz gość przypomniał, że w Kopenhadze na w czerwcu na na szczycie no ostatecznie zdecydowano, że ten Polska po spełnieniu odpowiednich warunków będzie mogła do Unii przystąpić atest, czyli 1003 . roku, o ile lat jeszcze upłynęło, zanim rozpoczęły się negocjacje co w tym czasie siedziało poza tym, że ta obietnica została złożona, ale to uruchomiło formalny proces, który sam jest taki prosty Polska złożyła rok później siłę już po wejściu układu Europejskiego w życie złożyła formalny wniosek o członkostwo w unii Europejskiej ten formalny wniosek wręczył ówczesny minister spra w zagranicznych Andrzej Olechowski, który był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemar Pawlak, a zostało zresztą w dysku przedyskutowany z USA nie właściwie wszyscy potwierdzają, że to najwyższy czas, żebyśmy złożyli taki wniosek o członkostwo on mógł być dopiero wtedy złożoność kwiecień 94 rajd ograł w Atenach można było złożyć do 1 kwietnia, ale nie ze względu na jakiś przesąd, ale siła minister Olechowski mógł pojechać tam dopiero któregoś z pierwszych dni z pierwszych dni kwietnia to uruchomiło proces, który polegał na pracy obu stron po pierwsze trzeba było kreślić co jest przedmiotem negocjacji, gdyby Polska miała duże wewnątrz wszystkie przepisy takie same jak inne państwo członkowskie to jedyną rzeczą trzeba było zmienić w traktacie z jest tylko członek dodatkowych jest Polska gęś może stosować te przepisy prawa tak jak każdy inny członek Europejskiej, ale Polska miała swoje rozwiązania części urządzeń n p . do bardziej zaawansowanych wyrwać ze swojego psiaka przez rynek kapitałowy w ogóle nie jeszcze nie poszliśmy co było dopiero je wdrożyć zatem rozpoczął się proces identyfikowania, gdzie są znaczące różnice, które mogą utrudniać funkcjonowanie Polski jako członka Unii Europejskiej to zadanie zostało zlecone z 1 strony komisji Europejskiej, która od nas Rosjan polskiej chciała uzyskać informacje jak wyglądają ich rozwiązanie prawne w poszczególnych obszarach i na tej podstawie sformułowała opinię o wniosku o członkowstwo to jest tzw . Avii, które jest punktem wyjścia do politycznej debaty czy dany kraj może przystąpić i ich w ocenie komisji Polska zrobiła bardzo dużo przygotowań natomiast istnieją jeszcze bardzo duże rozbieżności pomiędzy przepisami prawa wewnętrznego w Polsce rozwiązaniem w unii Europejskiej i jeśli te rozwiązania będą mogły być w trakcie negocjacji, a zmienione i usług w taki sposób dopasowane dostosowane do urządzeń, które są wewnątrz Europejskiej to wówczas negocjacje mogą się rozpocząć do Azji jak pan nazwał to rozwiąże zwykła forma dokumentuje jak ktoś pisał to było to był dokument napisany przez komisję Europejską czy koło w 100 kilkudziesięciu stron z opiniami wg poszczególnych sektorów ale, żeby to zostało napisane komisja musi wiedzieć, jakie są zeznania w Polsce w związku z tym zadała pytanie i samych pytań nie było już około 200 stąd około 200 stron tak jak ty musisz odpowiedzieć w bardzo szczegółowych wymiarach podam przykład każdy kraj Unii Europejskiej jest zobowiązany, żeby było bezpieczeństwo energetyczne trzymać zapasy płynnych pali w na okres powyżej studni tak, żeby wystarczyło na bessę na konsumpcję korzystnymi w takim dniu nie odkrywa tajemnice jeśli chodzi o rezerwy państwowe z tego okresu, ale tych zapasów w Polsce, bo wtedy 20 i wystarczyło na wejście jedni za tym z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polska nie była dobrze zabezpieczone, jaki z punktu widzenia Unii też było trudno przyjmować kraj, który nie ma w odpowiednich zapasów takiego ważnego z takich ważnych surowców w związku z tym, bo pytanie jak możemy zrobić, żeby w Polsce osiągnie taki poziom zapasów dzięki zwolnieniu pestki i został przyjęty trzeci po lekturze wywiązywały m. in. tych, którzy produkują lub tych, którzy importują paliwa do stworzenia do sfinansowania stopniowego zwiększania zapasów tak, żeby któryś momencie osiągnąć poziom unijny jest taki harmonogram mogliśmy powiedzieć posiadacz jest różnica w tym momencie, ale mamy harmonogram, który widać wyraźnie mamy do tego przepis ten, który zobowiązuje podmioty, które w tym że, że na koniec negocjacji kiedyś będziemy członkiem będzie mieć takie rozwiązanie jest w unii Europejskiej, więc to polegało na odkryciu wszystkich konkretnych rozwiązań, które należy dostosować zmienić tak, żeby po przystąpieniu nie pojawił się jakiś problem dla jednych zawodów jest dalej rozumiem, że ten to właśnie robota m. in. pana tak, żeby na te pytania odpowiedzieć, ale to już wtedy pan zaangażowany w długości chyba każdy resort wziął 1 oba te informacje rozumiem w poszczególnych departamentów poszczególnych ministerstw wyciągał jest tyle było bardzo dużo pytań tak konkretnych, że właściwie bez zaangażowania nie tylko w poszczególnych ministerstw, ale także instytutów resortowych innych instytutów naukowych nie można było na to odpowiedzieć potrzebne były dane statystyczne urząd statystyczny stać was wiele danych co powiedzieć, że jeśli mamy np. polityki unijne, które wiążą się z finansowaniem się w rolnictwie to wtedy stałby się jeździć ile mamy upraw poszczególnych rodzajów, ponieważ pieniądze unijne są przeznaczane te uprawy w związku z tym pytanie było, jaki jak wiele pieniędzy trzeba będzie odłożyć na sfinansowanie niektórych upra w w tym przed uprawy tytoniowe akcje są osobne płatności czy też pytano nas się co jest może troszkę śmieszne, ale ten szpital się jednakowym kwestionariusze z Tychów prawie 200 stąd wszystkich państ w, więc z tym także w Bułgarii Cypru i jest drzewek oliwnych to tutaj chyba niewiele w Polsce niewiele na ten cel dużo i dlaczego dlatego, że uprawy oliwek jest także dofinansowane, więc chodziło o to, żeby wiedzieć czy będzie to, ale dużo czy będzie barwy, lecz wyszkolony w niewielkim coś, choć po głowie, że też musieliśmy powiedzieć, jakie mamy ile 3 ile mamy ziemi uprawnej w górach, bo to też jest, więc w alei, ale to ktoś był w stanie stwierdzić czy to znaczy problem polega na jaw, że w niektórych sprawach nie mieliśmy statystyk nowości nikt nie nie stać, chociaż z punktu widzenia kartograf i wreszcie określić jaki, jaka część pól uprawnych jest na stokach o średnim nachyleniu, ponieważ w krajach, które wcześniej miały rolnictwo w takich ciężkich warunkach stwierdzono, że pewne niektóre z elementów tej polityki rolnej będą dodatkowe o to, żeby wspomóc rolników, którzy pracują w takich warunkach i no ale co trzeba podać, jakie są wielkości pól lub też w innym obszarze był też program Fred jest dostarczenie informacji w lesie produkuje się na Mieśnik zbierał w Polsce takich informacji o opór produkcji, ale to są to z tak naprawdę to były bardzo drobne kwestie, które nie były istotne jest dla całego procesu o horrorze sięgały one one są interesujące, bo pokazują, że jeśli jest bardzo skomplikowana polityka to ona wymaga równie skomplikowanego punktu odniesienia, jakim jest statystyka, jakimi są rozwiązania administracyjne, żeby nawet odkryć, jakie są mu w tym obszarze, który boi jak rozumiem inne informacje od nas zawarte w odpowiedziach no to avi nie przestraszył drugiej strony zarówno w jakie mogą być koszty członkostwa Polski dla unijnego budżetu należy sobie jakoś radzimy, bo w grudniu 1007 . roku w Luksemburgu podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji wtedy jeszcze z 6 państwami, ale Polska się dzieje w tej szóstce znalazła Grzegorz Wicik z ustaleń niebyła łatwa decyzja i historia mogła się potoczyć troszeczkę inaczej po pierwsze, komisja z różnych względów, ale także z tego względu, że rzeczywiście rozbieżności w rozwiązaniach prawnych rozwiązaniach gospodarczych rozbieżności w sensie poziomu rozwoju Polski w ówczesnych państw członkowskich Unii Europejskiej były na tyle znaczący, że część polityków, ale chodzi się zastanawiać czy to rzeczywiście da się tak łatwo pogodzić czy nie lepiej jednak zaproponować jakiegoś pośredniego rozwiązania gdzieś takie pytanie czy to tych przeżyć komisja, przygotowując swoją opinię czy jesteśmy przygotowani napisała jesteśmy trochę przygotowani imamy szansę cenne resztę nadrobić w czasie negocjacji, ale co tylko pojawia się mamy szansę w Luksemburgu zatem politycy dyskutowali o unijnym czy dać Polsce do szansy rozpocząć negocjacje nie ma to takie proste w szczególności nie było takie proste, ponieważ niektórzy myśleli, a może zrobić taką mini rozszerzenie wziąć kilka małych krajów nie będzie to duży problem jak się coś źle potoczyły będziemy wiedzieli, że się, że to czy o tym, większe kraje niesie przygotuję oczywiście byli tacy, którzy proponowali, że np. 1 kraj, który miał wcześniej gospodarkę rynkową trochę bardziej zaawansowanych były Węgry miały to gulasz Economic plandeką mieszankę wcześniejszą i zieloni są przygotowani po drugie, Słowenię, która odeszła z Jugosławii, która była małym krajem, ale w Jugosławii była też krajem bardzo rozwinięty i po trzecie kraje głównie małych, ale symbolicznie z innego powodu mianowicie Stanny, która wydawała się krajem całkiem dobrze zarządzanym przez polityków, którzy wrócili z migracji i wydawała się też być dużym problemem, bo przy takiej liczbie ludności to nie wniósł i trzeba liczyć nawet byli tacy eksperci naukowcy, a nawet politycy z tych krajów, którzy proponowali z tych właśnie krajów, żeby właśnie takie rozwiązanie świetne nie musimy czekać na Polskę my sami możemy przystąpić i tutaj pewną już pewni, że wsparcie i polityczny właściwie przełamanie stanowił polscy niemieccy w tym rola komisarzy niemieckiego, który był efektem, który powiedział, że bez Polski to ostrzeżenie nie ma sensu i w związku z tym albo bierzemy wszystkie kraje, które są przygotowane, a Polska nie jest gorzej przygotowane niż inni albo ten proces się będzie zupełnie inaczej toczył i bez Kaczyńskiego pewnie byłoby nam trudno przeskoczyć tego planu negocjacji w interesach organ warto o tej postaci rzeczy się opamiętać, bo to człowiek, który dla tego naszego procesu zrobił bardzo wiele negocjacji zaczynają się jakoś przełom marca początek kwietnia przypomnijmy też, iż rząd akcji wyborczej Solidarność wtedy jeszcze razem z Unią wolności były nogi jak rozumiem związane z tym że, że wchodziły polskie władze zupełnie nową sytuację już takich negocjacji twardych sformułowano te rozdziały negocjacyjne na czele tej grupy negocjującej stanął Jan Kułakowski, ale też piękna postać w naszych dziejach i poważnie i potem jest jak w Krakowie oraz bez wspólnej perspektywy dla jak ja jak nastąpią po 4 latach zmiana rządu no to oczywiście ci następcy krytykowali rząd Jerzego Buzka tak trochę się grzebał z tymi negocjacjami właśnie inni poszli dalej do przodu i t d . od tej rozmawiałem zresztą kiedyś coś w tym studiu z panem prof. Jerzym Buzkiem, które oczywiście odrzuca ta zarzuty nie tylko, dlatego że dotyczą ale, ale też nowości uważa, że wcale nie było nie było tak tak źle, bo bardzo dużo rozdziałów jednak ten rząd wynegocjował i zakończył z wielu bardzo trudnych jak chociażby ochrona środowiska uzyskał dwunastoletni okres przejściowy tzw. zarost wyjaśnimy, o co chodzi natomiast wiele rozdziałów po prostu poprzednicy bardzo szybko pozamykali, więc te negocjacje też były zaawansowane pan przy tym wszystkim był blisko no właśnie jak pan ocenia ten pierwszy etap negocjacji niż wydaje, że negocjacje się toczyły no może nie w podobnym tempie boleśnie odczuły wzrost ze zmiennym tempem w na całym w swojej przestrzeni negocjacji i my premier Buzek stał w trudnej sytuacji w końcówce swego rządu, ponieważ rząd mniejszościowy, a do niektórych rozstrzygnięć potrzeba było podjąć dość wysuwane decyzje polityczne i to było trudniejsze dlatego rząd, ale to wcale nie znaczy, że negocjacje się zatrzymywały tylko, że w obszarach takich jak np. nabywanie nieruchomości albo ich swoboda przepływu pracowników potrzeba było pewnego politycznego rozstrzygnięcia, które z 1 strony na Zachodzie rozumiano, że przyjdzie nowy rząd i być może będzie łatwiej z nowym rządem ustawić w związku z tym wstrzymajmy się z zakończeniem negocjacji niezależnie od wysiłku stan polskiej, a po drugie, rząd mniejszościowy miał co zdążył powiedzieć zdecydowanie np. w odniesieniu do zakupu nieruchomości robimy to bez okresu przejściowego w krótkim okresem przejściowym czy drugim i został zaproponowany bardzo długi okres przejściowy i to właśnie być może było krytykowane później, że to spowolni do negocjacji historię Polski z konfliktem ponownie do historii Polski w studiu pan Jarosław Pietras, który od samego początku naszych naszej drogi do Unii Europejskiej do sfinalizowania tego procesu było bardzo blisko wszystko wszystkim negocjacjami najważniejsze wydarzenia skończyliśmy na tym, że w drugą przejrzy rząd Jerzego Buzka dobrze prowadził negocjacje mają w wielu sprawach po załatwieniu załatwiono wiele spra w natomiast rzeczywiście sytuacja polityczna właśnie odejście Unii Wolności rządu osłabienie w związku z tym jego pozycji powodowało, że pewne rzeczy trudne politycznie były przesuwane przesuwana w czasie jak pan pamiętać, że to był też taki moment, kiedy zaczęto się zastanawiać właśnie, że możemy mieli rację ci wspomniani przez pana Estończycy czy Węgrzy zresztą był taki to pewnie pan będzie pani minister spra w zagranicznych Węgier jak André juhas chyba tak się nazywa się w taki minister ds. europejskich, a nawet jeździł tam po Europie no i szybko szybko zostawmy tych Polaków itd to konsekwencja Gintera swoich organa m. in. właśnie zdecydowała, że niezależnie od problemów, jakie stanowi Polska ze względu na swój potencjał i t d . spokojnie negocjujemy myślę, że był na takim przełomie nie zmiany politycznej rząd zmiany rządów w Polsce Polska miała w zamkniętych on może 23 rozdziały negocjacyjne mniej niż niektóre inne państwa członkowskie, czyli to było około 20 rozdziałów Elsner 27, czyli większość tych wyścigów była w zasadzie zamkniętej ustalony zostanie 1 zostało kilka bardzo trudnych i kluczowych, do których był wymagany za decyzje polityczne zarówno po stronie unijnej, jaki ekipa aż przez swoboda przepływu pracowników była bardziej problemem dostanie mniej niż one się po naszej, bo kwestia się zgodzimy na jaki okres przejściowy się zgodzimy w związku z tym negocjacje musiały to od razu przypomnijmy, że właśnie on od razu po tamtej stronie można powiedzieć pojawił się różnice, bo w efekcie ten trudny etap trochę wyprzedzamy zostało zakończone takim porozumieniem, że niektóre państwa jak Austria czy Niemcy wprowadziły zasadę 2 + 3 + 2, czyli na 2 lata jest wstrzymane ten przepły w sprawdzamy, jaka sytuacja tak na kolejne 3 ewentualnie przeciągamy jej znowu sprawdzamy i znowuż ewentualnie na kolejne 2 co zresztą zostało potem przeprowadzone, ale taka wielka Brytania to to co zresztą niby w F 1 w konsekwencji dzisiejszych wydarzeń rynek pracy otworzyła od razu, więc to była zupełnie inne podejście graczy, bo były różnice pomiędzy państwami członkowskimi wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy nic z tego powodu, że tak jak Polska w chwili obecnej potrzebuje pracowników zewnętrznych są wielka Brytania poczuła pracowników wewnątrz to był z 1 strony gest polityczny bardzo pozytywne, ale z drugiej strony też było odpowiedzią na wewnętrzne problemy gospodarki brytyjskiej i euro polscy pracownicy, którzy tam przebywali na pewno się przyczynić do szybszego rozwoju tego kraju, więc nie zrobili to zupełnie bezinteresownie w trybie kwartalnym zrobiła tego otwarcie dla polskiej sceny kutrem z wysokiej natomiast w samych negocjacje jak sąd chodziło o to, że w wielu krajach na zachodniej Europy nie było niejasności, jaki będzie następny rząd i sytemu następny rząd podtrzyma rozwiązania, które były wynegocjowane czy może będzie chciał renegocjować niektóre rzeczy czy może będzie chciał dużo szybciej negocjować w związku z tym był element od takiego wyczekiwania to wyczekiwanie zaczęło się już, kiedy było wiadome, że rząd Jerzego Buzka jak jest mniejszościowy niema właściwie większych szans na jej lekcje po wyborach w związku z tym trudno jest podejmować bardzo daleko idące decyzje mając partnera, który nawet sam przyznaje, że szansa, że będzie kontynuował po wyborach jest jest niewielka dyskusję dlatego oczekiwano też dlatego się to zwolniło tempo negocjowania tuż przed zmianą rządu na wrzątek przyszłym i nie tylko nie odrzucił rozwiązań, które były przyjęte przez aleje umocnił potwierdził i chciał szybciej zakończyć negocjacje mieści się przede nowy rząd odda przypomnijmy szczególnie mocno słuchaczom rząd Leszka Millera rząd lewicowy w koalicji z MP z polskim Stronnictwem Ludowym i Jan zwrócił uwagę, że na 1 rzecz stratę z punktu widzenia dzisiejszej polityki warto może to powiedzieć, bo nie tylko, że nie odrzucił tak jak pan powiedział tych dotychczasowych działań ustaleń, choć jak wspomniałem może trochę krytykował poprzedników, ale to już w ramach pewnej politycznej rywalizacji, ale m. in. kolejna osoba, którą warto, więc pani Danuta Hübner, która zaczęła w imieniu tego rządu koordynować prace związane z negocjacjami akcesyjny mi nie w takiej rozmowie ze mną przed kilkoma laty powiedziała tak nasza administracja nie była przygotowana do sytuacji, w której 1 minister mówi drugiemu co ma robić ja byłam sekretarzem stanu, ale mimo to wielu kolegom nie przychodziła do głowy, żeby jakaś baba mówiła im co mają robić tu chodziło właśnie tą pracę w poszczególnych resortach na rzecz renegocjacji, tak więc nauczenie urzędników z poszczególnych ministerst w Kulej pracy koordynacji kultury to myślę do dziś niedoceniona harówka toby się nie udało, gdyby nie fakt umocowania Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przy premierze i zapał ludzi takich jak Piotr Serafin Sławek Tokarski czy Jarek Pietras, którzy nie mają wysokich funkcji czy tytułów ministerialnych wykonywali tam prace koordynującą prace na różnych poziomach nie udałoby się poufność negocjacji, gdyby nie oni o każdy z ministrów czuł się panem na swoich włościach kultura współpracy nie była zbyt rozwinięte mówi o tym czy przywołuje tę wypowiedź pani prezes Szynal, dlatego że mądrością tamtego rządu m. in. było to, że właśnie tacy ludzie jak pan, którzy byli w tym od samego początku to po prostu nie tracili pracy w Ernst and władzy do tak naprawdę ten wyczyn rzeczywiście może ministrowie pełni ministrowie się zmieniali też, że nie będąc podsekretarzem stanu składałem za każdą zmianą rządu rezygnacji swojego stanowiska tak jak wymagało prawo, ale wyższy albo zostanie przyjmowane było przedłużane, bo jak sądzę moją moim zajęciem było z NFZ było przyglądanie się wszystkim tym szczegółowym rozwiązaniom wszystkim szczegółową problemom i negocjowanie w dużo większym stopniu pomiędzy ministerstwami w Polsce niż z Unią Europejską od jej to oczywiście jest im 3 i myślę, że Danuta Hübner ma rację mówiąc, że to jest pewien dodatkowy uzysk z tego okresu, że ministerstwo dostrzegły, że są problemy, które są gdzieś indziej rozwiązywane zupełnie inaczej i żeby u nas podjąć się rozwiązanie problemu nie wystarczy 1 ministerstwa i często musi nastąpić poprzez jakość genów UPC uzgodnienie co zostanie zrobione czasem dochodziło oczywiście do jakiś nieporozumień lub po do zabawnych sytuacji, kiedy każdemu to nie moja sprawa to jest ktoś inny się tym zajmuje i trzeba było do tego autorytetu chemię, że czuły rozstrzygał spory myśmy stosowali bardzo dużo takiej merytorycznej perswazji polegający na tym, że dostaliśmy bardzo to co robią ministerstwa chodziło o to, żeby nie zastępować kogoś jest kompetentny w sprawach rolnictwa kompetentny w sprawach finansów czy kompetencje strefa sportu, bo nie jest rolą osób, które zajmują się bogacą tylko zastępowanie kogoś, kto odpowiada za funkcjonowanie systemu transportu w Polsce chodziło jedynie o to, żeby pomóc im określić w jaki sposób najłatwiej najlepiej najskuteczniej i korzystnie dla strony polskiej w południe Głowacz przepisy, które będą z 1 strony dostosowane do rozwiązań europejskich, a z drugiej strony będą realizowały to co ministerstwo chce chce i a zatem polegało to na napoje z Azji jak czesanie i mnie pytali się ministrowie, dlaczego co blokuje, dlaczego nie z jakiego się związanych będą nawet Leszek Balcerowicz licznymi nakrzyczał już czyja, dlaczego to blokuje je SS i tego w ogóle brakuje tylko zwraca uwagę, że powstaje w ten sposób różnicę pomiędzy tym co mamy w Polsce tym co jest w unii Europejskiej to nie dotyczącym całości wygodny uczącym tego segmentu żyli oni znajdą sposób, żeby ten fragment troszkę inaczej sformułować zapisać i znaleźć rozwiązanie, które w, który stworzy adekwatność tego co jest u nas tego co jest w innych to wówczas pozostała część rozwiązań może być zupełnie dowolnej nie mamy jeszcze byłem w myśl, że ten element stosowania bardziej perswazji niż wydawania poleceń na dłuższą metę był dużo bardziej skuteczny, bo ministerstwo były same zaangażowane w ten proces starały się osiągnąć swoje własne cele stają się osiągnąć cele przy zwróceniu uwagi na to czy one są zgodne z naszą ogólną wytyczną polityczną, żeby wstać i tak oto przez kolejne szczyty przybliżające nas do do zakończenia negocjacji nie może warto przypomnieć szczyt w Lake nona, którym co podobno było symboliczne, a zostaliśmy przemianowali z kandydatek i tkance jest znana firma Amber z tak już było w dokumentach, więc do baśni to wskazywało, że już że, gdy zbliżamy się do tego finału na finał negocjacyjną nastąpił w Kopenhadze i tam rzeczywiście, gdy poznana jest historia, że miało właśnie być tylko podpisanie obiad u królowej i wszystko fajnie nam poczuć się okazało, że Polska delegacja jednak chce negocjować zrobił taki polityczny thriller, a na koniec się za czekało na kwocie mlecznej i stanowisku Jarosława Kalinowskiego wówczas polityka właśnie PSL -u, który w którym, a to mleko walczył do do końca i od razu powiedzmy, że wywalczył i trudno wykorzystajmy szansę od zejścia właśnie pana zapytać jak w takim momencie, kiedy z 1 strony jest kwestia podjęcia decyzji politycznej, jaką rolę odgrywają właśnie tacy ludzie jak wspomniany Piotr Serafin czy właśnie pan Jarosław Pietras w takim momencie w tak ważnym historycznie momencie oczy i oczywiście decyzje wtedy zapadają po w bezpośrednich kontaktach między najwyższymi polityka ze strony Polski zdobył się premier wspomagany przez ministra spra w zagranicznych i wspomagany przez głównego negocjatora ale gdy można było wtedy Jan Truszczyński wtedy był Jan Wyszyński, a co powiedzieć, że premier Leszek Miller zabrał do Kopenhagi całą ekipę w tym wicepremierów Kaniowskiego około w tym wielu ministrów, z którymi dyskutował czy rozwiązania, które proponuje, by obie strony są do zaakceptowania chciał uzyskać polityczną aprobatę do różnych rozwiązań technicznych przy czym każde rozwiązanie techniczne musiało uzyskać też naszą ocenę Piotr Serafin np. posługiwał się miał przygotowany model, w którym pokazywał w jaki sposób rozwiązania finansowe, które były proponowane jakiś sposób się przyłożą na rzeczywiste potem strumienie płatności ustalenie takie proste jeśli powie o kwocie, że to jest kwota, która jest rzeczywiście wypisana jest obecna później na kontach w bezpośrednio, ponieważ mamy do czynienia z bardzo z odniesieniami do sfinansowania np. instrumentu, który jeszcze będzie mniejszy nawet jeśli kwota na to przeznaczone maksymalnie duża, ale instrumenty z małym i to wówczas nie da się go wykorzysta albo nieadekwatnym do Towarzystwa skróconą modelki pozwolą przeliczyć jak właściwie propozycje, które są wynegocjowane dają się przełożyć na ocenę naszej strony znaczenia dla nas bezpośrednią również jeśli chodzi o inne przepisy w tym o wspomnianą kwotę myślą, że patrzyli jak Tomek może mieć wpływ Pewex połowę być może jest taki, że w chwili obecnej nie ma już kwot mlecznych został zlikwidowany, a w tym coś co było takim zapalnym problemy w czasie negocjacji z w końcówce okazało się, że jakimś czasie znika z UE w ogóle zastosowania niż my też są negocjacje techniczne, ale dopiero po odblokowaniu po pierwsze na blokowaniu rozmów z nami trzeba wiedzieć, że tak naprawdę negocjacje toczyły się tylko między polską i ich Unia Europejska nie było negocjacji z innymi państwami, które kanclerza zobaczyli co robimy to chcieli, a od połowy z nas może jeszcze coś dodać, że coś tak, że miano doskonałą świadomość, że jeżeli coś obiecają Polsce to Polska stanowiła około ponad 50 % w sensie potencjału gospodarczego ludności wielkości rolnictwa, czyli to co obiecał Polsce już ponoć przez 2 po rządowych z ustawy, ale jeśliby obiecali najpierw coś stąd ni to potem, gdy przyszło do Polski musi być to pomnożyć przez 20 w związku z tym nie mogę obiecać najpierw Estonii, ponieważ widzieli jak będą konsekwencje dla Polski jak pozostali z polską wtedy spotkali się z wszystkim poszczególnymi państwami powiedzieli oto mamy rozwiązania dalej się może pójść tak poszliśmy w waszym kierunku, bo wynegocjowane oznajmi zatem, jeżeli to zaakceptuje się dogrzebać i w rezultacie, by wszystkie pozostałe kraje zaakceptowały to zostało zmienione, a tych elementów dobrych został zmieniony tylko wyłącznie z powodu negocjacji z polską no tak, a potem jeszcze się okazało że, gdyby nie pana czujność to może, by się okazało, że właśnie tych wynegocjowany w ostatniej chwili rzeczy, by nie było, bo przez przypadek znam tę historię zatrzymał pan 1 z osób, która niosła dokument końcowy i właśnie okazało się, że w nim nie ma co w Chinach Stefan to w liście była pomyłka w Edytor SKO nie, bo osób to osoby, który był odpowiedzialny za spisanie ustaleń spisały te ustalenia w tabeli, ale nie uwzględniły zmiany w co najbardziej kluczowe w krzyżowej stary nie, dlatego że nie chcieli tylko, dlatego że po prostu tak było dużo dyskusji, że uznali za oczywiste i kwotach wodą niestety została faktura ta co, bo oryginalny przebieg innych trwało to kilkanaście minut aż wyrzucono poprawiono i nowy dokument jego zespół one, ale tak mówią trzeba było interwencji zarówno ja Kapuścińskiego mojej pół jest u Duńczyków, których prezydencją w sekretariacie rady k, żeby ta kwota została skorygowana, ponieważ jak coś jest wjazd wpisany na papierze to ma tendencję do post w o wiele częściej powtarzane później dokument został zatem wycofane całkowicie rodak, a potem było referendum akcesyjne, którym był kiedyś już tutaj halę w audycji stawia polskie opowiadałem z moimi gośćmi, a 1 maja weszliśmy do Unii, a jak to wszystko się odbyło przypomniał nam dzisiaj pan Jarosław Pietras bardzo dziękuję za rozmowę ze spotkań dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA