REKLAMA

"Efekt polityczny strajku nauczycieli jest olbrzymi" - prof. Jacek Raciborski o kampanii przed wyborami europejskimi

Analizy
Data emisji:
2019-04-29 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka inni pierwszy gość analiz prof. Jacek Raciborski Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani dzień dobry pomysł porozmawiamy trochę kampanii wyborczej, bo blisko coraz bliżej do wyborów do parlamentu Europejskiego ale zanim kampania wyborcza i elekcja do europarlamentu chciałabym poprosić pana o wspomnienie profesora nauk wspomnieniu prof. Modzelewskim w książce znajdziemy kobyła historii Rozwiń » wyznania poobijanego miejsca pisał, że w świetle mojej wiedzy rewolucja jest albo niemożliwa albo zbyt kosztowna w każdym razie kończy się nie tak, jakbyśmy chcieli inaczej trochę był Karolu Modzelewskim rozczarowany tymi rozmaitymi zrywami rewolucyjnymi, które miały miejsce w dwudziestym wieku, a także tym jak przebiegły nasza transformacja ustrojowa czy to polityczna czy to społeczna czysto gospodarcza, ale miałam wrażenie czytając te fantastyczną książkę, że gdzieś między słowami w pojawiało się takich augustowskiej, że nikt wiecznie, dążąc trudni się tego wydalić możemy się, jeżeli człowiek się stara, jeżeli chcesz podejmuje jakieś działania, nawet jeżeli efekty są takie jakich marzył Tomek to ten trud ten czyn gasili przy tak jestem przekonany, że to trafnie charakteryzuje jego postawy jak uważa Modzelewskiego za jedno 103 tych wielkich postaci czy twórców trzeciej RP te 3 postaci Modzelewski Kuroń Michnik w takiej bym kolejności nawet ich usytuował natomiast jego pewien historyczny optymizm jednak jest moim zdaniem ewidentnie on był krytykiem sposobu transformacji był pełen rozczarowania, ale zarazem widział postęp jego ocena tendencji autorytarnych to jest dobry to był wkład własny wkład z ostatnich lat on i bardzo dobrze zdiagnozował co Polska prowadzi w fatalnym kierunku pokazywał wracając do stalinizmu do takiej sytuacji, które w Rybniku grożą mu hołd autorytaryzm i tutaj to jego przestrogi muszą być bardzo poważnie brane pod uwagę to brzmi to jak wielki historyk ja zetknąłem się z nim tak bliżej w trzy-cztery lata temu pracując w trzyosobowym zespole nad ewaluacją Instytutu studiów politycznych i wtedy ujawnia się cała jego mądrość on miał do tych punktów w tej wyceny aktywności bardzo zdystansowany stosunek to powierzył najmłodszym, a sam starał się tylko nas dostrzec co w dorobku tego Instytutu jest tu ważnego czy jest cokolwiek ważnego i oczywiście, by ten dorobek oceniał dobrze wykazywał się taką tolerancję i rozumieniem na czym naprawdę polega nauka i był dlatego krytykiem niektórych reform w szkolnictwie wyższym nawet takim bardzo zdecydowanym, ale odbierałem go już w chwili jego ostatnie wypowiedzi w ostatnich latach jako takie sprawiedliwe, że ta jest krytyka transformacji była równoważona jednak z podkreślanie sukcesów transformacji to podkreślanie historię wykorzystania znacznej mierze historycznych szans, jaki otworzyły się przed polską w końcu lat osiemdziesiątych w szczególności za sprawą okrągłego stołu i zaistnienia 2 takich elit to przed chwilą było pani gość reprezentant tej drugiej elity to w ogóle jest historyczne zdarzenie na wielką nadzieję, że takie 2 elity ukształtowały się w przeciwstawnych obozach, które mogły się dogadać i przeprowadzić taką czy zagra dziś ta gra tak tak to czy takie zdarzenia są w historii rzadkie i inni tak naprawdę tylko one są opłacalne tylko one popychają, jakby rozwój do przodu, bo nie następuje po nich jakieś gwałtowne zaburzenia regres i t d . ale tak jak mówił o Modzelewskim to on też się przeciwstawiał takiej teologiczną rościć sobie, że to dziś na pewno ten cel zostanie osiągnięty właśnie że, że historia ma jakość Lubrza kodowany jest sens ta szczęśliwość będzie nam dana to znaczy widział to te to konieczność tych stałych walkę stąd stąd toczy ta postać ta powinna być wspominana przywoływana, ale również jego i jego dorobek ten ostatni wkład w ten czy ja nie odnoszą się do barbarzyńskiej Europy, które jest dziełem znakomitym tylko dodać do tego farby na bliższe bieżącej polityki Obst Kitano to podkreślam rolę tego namysłu nad tym jak w normalnych demokratycznych społeczeństwach mogą się zrodzić tendencje autorytarne, które rozsadzają Demokraci, a z drugiej strony analizował to jak w systemach może się rodzić przekonanie, że trzeba coś zmienić i że trzeba się przeciwko systemowi bądź jakieś jego części elementowi zbuntować profesor zalecono wszystkim byśmy bywali wkurzeni tak tak mówił w 1 z wywiadów, którego udzielił Gazecie wyborczej kilka lat temu, że trzyma się wkurzyć wkurzenie to jest świetna emocja i sam przecież też się irytował denerwował przez całe swoje życie na system na jego opresyjne nieudolność niesprawiedliwość buntował się niemalże nieustannie NATO to prawda, ale taka tęsknota za aktywnym społeczeństwem no jest powszechna myślę, że to tutaj nie wyróżnia profesora brzeskiego to szczyt szczególnie taty butelki nawet takie nieraz rozczarowanie, że ludzie są zbyt mało aktywni są zbyt słabo walczą o swoje znaczy to to tutaj jest częste u badaczy społecznych o byłych ubyło ich rewolucjonistów rentowny niż inni musi występować taka postawa, że mieliśmy dużo trudniejszych warunkach takie mentor stworzą walczyli ryzykując, aby co Otóż to ja tego mentor Słota aż tak przesadnego u prof. Modzelewskiego nie nie widziałem, więc myślę, że rząd nawet te to co nieraz zarazić młode pokolenia to to taki mentor śledztwo to tutaj u niego występowało w stopniu umiarkowanym i myślę nawet, że w stopniu konieczne, bo tacy mentorzy też są jednak potrzebni nie widziałam na oficjalnych kontach czy to premiera Morawieckiego czy prezydenta Dudy czy konta kancelarii premiera albo kancelarii prezydenta, by odnotowano fakt odejścia tego wybitnego intelektualisty to myślę, że nastąpi w Coimbrze to pewnie nastąpi, chociaż na pewno nie jest to bohater tej strony nie jest to bohater tego obozu i szczerze mówiąc ja byłbym zdziwiony, gdyby nastąpiła jakaś taka inna takie działania zmierzające do pokazania, że to jest nasz bohater aż żal to jest styl ktoś dla nas bardzo ważne byłoby to nieszczere, więc nie tylko wpis prezydent powinien bardzo oficjalny dołożyli nekrologi, bo też o w ujęciu osoba odznaczona najwyższym odznaczeniem Orła białego natomiast inni jak uważają za stosowne elementu unikałbym też takich społecznych presji Chin na to by uczcić osoby, które już, z którymi idzie w jeszcze w tak politycznej nie zgodzi, a ta Niezgoda między Modzelewskim na tym, ale pozorna mówi pani różne rzeczy jest niesamowicie smutny, że w obliczu śmierci nie można nawet wznieść się ponad cel pewnej niezgody polityczną partyjny i oddać honory osobie, która była wybitna na wielu polach tak nie jest nawet tak, ale tego typu utraty honoru sam prezes protokół, który te rzeczy reguluje natomiast nieraz bywa tak, że przypisuje się zasługi w tej wybitnej osoby tego bohatera swemu obozowi, mimo że takich zasług nie miało to znaczy my wtedy jest równo o ludowe porzekadło, że konia kują żaba nogę podstawia ja chciałbym unikać, żeby takich sytuacji takich kontekstów jest PiS wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego komunista rewizjonistów opozycjonista więzień PRL łącznie 8 lat Solidarności, a więc mój starszy kolega z pan adwersarz polityczny tak napisał, a w mediach społecznościowym społecznościowych on zmarłym prof. Modzelewskim producent określenie komunista jest tutaj dyskusyjne, bo był komunistą nie był wyraźnie autorzy, czyli powinna być były komunista, gdyby tak czytały zastanawia się czy była w tym pewna intencja właśnie byliście jakoś dystansować to Niewiem, ale wpisuje przyrząd brzmi nieźle w teraz kampania wyborcza, jeżeli pan profesor pozwoli w mało było o Unii do pewnego momentu goście można byłoby odnieść wrażenie, że politycy zajmowali się prowadzeniem kampanii wewnętrznej krajowej mało mówili o tematach europejskich, a w ostatnim czasie, a przy szczególnie w ostatnim dniu w ostatni weekend sporo się takich tematów foremny pojawiło, bo nagle prawy sprawiedliwy zaczął nam opowiadać, że odbędziemy w u nich stawać z kolan, na których rzekomo byliśmy przez te ostatnie lata i nie będzie naszej zgody na to, że ktoś się wolno Niemcom Hiszpanom to to musi być też wolne w Polsce Litwie Czechom Słowacji, że nie może być takiego różnicowania, że państwa te stare, które zakładały Unię Europejską teraz więcej mogą niszczyć państwa nowe, które wchodziły n p . tak jak my w 2004 roku not PiS ma problem z Unią dość oczywisty, bo żywi się taką anachroniczną koncepcję państwa i suwerenności dawno anachroniczna dlatego groźni na stronie WOŚP Dorota przeciwstawia państwo narodowe Unii traktowanej jako wyjątkowe sadzi koalicja po saunie nie jest koalicją państ w, że jak Unia to on nie może nam nic narzucać tak dalej u mnie nic się narzuca już tworzymy pewne rozstrzygnięcia w ramach Unii wspólny i ważny jest rzeczywiście z tego Narodowego punktu widzenia ważna jest siła wpływu to znaczy, że można przy nowoczesnym rozumieniu suwerenności twierdzić, że obecność w unii Europejskiej pomnaża nasze siły podwyższa naszą suwerenność dodaje nam większą moc państwu w realizowaniu jego zadań w tym nawet waśnie opiekuńczych w tym wspierania rolnictwa potrzebujących rozum rozwój ekonomiczny, gdy patrzymy zbyt wiele aspektów państwa to więcej możemy to państwo silniejsze dzięki temu, że jest Unii, czyli suwerenność tradycyjnie rozumiana Kubuś konkurs cytowana w opozycji ty brzydki to jest samotność natomiast Unia nad PiS ma kłopot, bo nie ma dowodów na to, że obecnie Paul Polska czy ma wpły w większe wyłonili niż kilka lat temu, że ten budżet będzie lepszy, że od UEFA euro nie raz kozie rabina rewizji już oficjalnie już przyznaje, że projekt budżetu przedstawiony rok temu przez komisję Europejską nie jest korzystne dla Polski, bo w stosunku do poprzedniej siedmiolatki tracimy przynajmniej na wstępie Szcze negocjacje będą trwały nad budżetem natomiast Jacek Sasin dziś raczył zauważyć, że jest to wina komisarz Bieńkowskiej dotąd to nawet takie wybiegi dom można stosować, ale ogólnie wszyscy wiedzą nawet zwolennicy PiS -u, że wpływy polskich Unii bardzo zmalały i mało tego co pewien czas mamy do czynienia z symbolicznym pokazaniem marginalną ości Polski czy wręcz upokorzeniem rządu znaczy PiS -u to oczywiście wysocy urzędnicy komisji we parlamentu Europejskiego umiejętnie podkreślają, że nie chodzi o Polskę tylko żadnym kokon testują decyzja rządu polskiego czy władz w sprawach sądów w sprawach chociażby też kilka lat temu to wybór Tuska taki spektakularny, więc to wszyscy wiedzą, że PiS nie może się posłużyć argumentem wpływu, że wstawanie z kolan oznacza duży wpły w na Unię Europejską i Gliwic do współ decydowanie o ich losach rozpadły się takie konstrukcje jak trójkąt Weimarski, gdy co kilka miesięcy spotykali się najważniejsze, że to prezydenci Polski Francji, a potem zostało przeniesione przeniesiony nacisk na grupę wyszehradzką inna tzw. Trójmorze, z których nic nie wyszło wrócił do naszej rozmowy pani profesorze tuż po informacjach nadal jest z nami prof. Jacek Raciborski Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz jeszcze dzień dobry panie profesorze rozmawiamy o kampanii wyborczej do europarlamentu i życiowo Nowiny oraz przez kilkanaście dni ta kampania była w cieniu strajku nauczycieli nauczyciele wrócili do pracy tym od soboty, ale dzisiaj jej związek Nauczycielstwa polskiego zarekomendował pedagogom, by prowadzili strajk włoski to znaczy wykonywali tylko to obowiązki zawodowe, które wynikają z pensum z ich działalności dydaktycznej, a powstrzymywali się od innych rodzajów aktywności trudno mi oceniać czy taka formuła protestu będzie skuteczna w Gnienie wydaje mi się, by to zostało zauważone taki wzór włoski strajk ja natomiast jestem przekonany, że efekt tego strajku jest olbrzymi efekt polityczny, ale też i dla nauczycieli to jest olbrzymi sukces na ZMP i całego środowiska, który będzie widoczny w najbliższych miesiącach danej Góra w latach Anna Lach co się składa na ten sukces zdaniem pana profesora dach czy gdybym wymiar czysto materialny rozpatrywać no to już nastąpiła przesądzona została pewna podwyżka przesunięcie na na wrzesień tego co miało być sztywno talibów to zawiera porozumienie zawarte przez rząd, ale za oświatę ochronę rywali został zakończony rozszczelnienie zostało wycofane i mało tego opozycja też roszczenie zgodziła się przyjęły szych i policja obiecała, gdyby zdarzyło się, że opozycja wygrywało wybory to ten typ roszczenia nie może zostać piłkarzem będzie spełniony, bo nauczyciele mają na papierze tak, ale proszę zwrócić uwagę kilkuset też kilkaset tysięcy ludzi strajkuje ogrom tego strajku zorganizowanie się środowiska, które jest trudne do zorganizowania, bo te referenda musiały być we wszystkich szkołach to bardzo demokratycznie zorganizowany strajk to stworzyło im siłę polityczną, która się tak nie rozchodzi z dnia na dzień część nawet zakończenie tego strajku podtrzymuje mobilizację, bo część pozostaje wkurzona na rząd omówią też inne poglądy na ten temat panie profesorze, że zakończenie tego strajku nie zwalczanie tego, o co bić to się przez tych kilkanaście dni strajkujący nie, podejmując działalności zawodowej powoduje, że napięcie uszło, że dynamika została wy tracą na razie nie wiadomo czy we wrześniu ale kto będzie chęć powrotu do sytuacji strajkowej nie to nie jest studnia ma największego znaczenia czy będziesz, który też we wrześniu strajk czy nie roszczenie pozostaje protesty w taki czy innych formach będzie trwało przekonanie, że ten rząd, w którym z 1 strony uruchomiło programy w tym roku wcześniej niż zapowiadano kilkudziesięciu 1000 kilkudziesięciu miliardach, które wydadzą wydatków i brakło 35 nowych State różne inne były szacunki zależy od skali i w jakiej by spełniono te oczekiwania to on musi powodować bądź niezgodę sprzeciw dotyczy całej tej klasy i całej tej sfery i szerzej sfery budżetowej, bo jeżeli ludzie pracując znajdują się w sytuacji gorszej niż 6 dni wielu, którzy nie pracuje to budzi to protesty zresztą dla dynamiki społeczeństwa jego rozwoju społecznego i jego stabilności bardzo niezdrowa sytuacja, więc mamy do czynienia z dużą i irytacją to może, by może być stwarza oczywiście zniechęcenia koparki i t d. ale reakcje są bardzo różne natomiast politycznie plażach ustalić co to oznacza politycznie w sytuacji wyrównanych obozów w PiS Jan tych pism to są mniej więcej wyrównane obecnie siły, jeżeli kilka procent się przesunie z takich niezdecydowanych bądź z obozu PiS -u to co to oznacza wtedy zwycięstwo antypisu dlatego, ale co prawda sprawiedliwość nie policzyło wydawać, by się mogło, że zrobili sondaż i dlatego nauczycielom ani grosza nie dali ponad to co oświatowa Solidarność podpisała, bo zdawali sobie sprawę, że nawet jak dadzą to nauczyciele na nich nie zagłosują, więc tak zdradzili jawnie wskazali wieś na schody da się, że się da także szczegółowo Mila wierzy Ależ, o co w nich bardzo bada społeczeństwo i myślę, że wyszło może w nią jest bardzo wielu przeciwników strajku, zwłaszcza w jego elektoracie, że jego elektorat siedzi rozpada i mini rozpada się i to prawda i pozostaje on wielki 3 największe, ale wystarczy, że w kruszy się kilka procent z tej daty 100, jeżeli weźmiemy za 100 % cały elektorat PiS-u, jeżeli co dziesiąty byś się wykruszył to przesunięcie będzie tak duże, że wystarczy, że inna partia czy inna formacja może wydać na to inne badania wzór z książek, które pokazują, że 45 wyborców opozycji popierało strajk nauczycieli aż 45 wyborców prawa sprawiedliwości nie popierało tego strajku w Lesznie organizuje dom może on to młoda żona nawet jesteśmy przy tej 15 pytanie czy ulg dla tej 15, którą uważała, że strajk nauczycieli jest zasadne tak wyborców prawa i sprawiedliwości, ale będzie to powód do tego, żeby zmienić swoje preferencje partyjne i wybory przy urnie, bo przecież są inne rzeczy, które temu wyborcy mogą się upić się podobać albo, które odpisu otrzymuje i za to jest PiS-owi wdzięczny to słuszna uwaga, że nasze decyzje wyborcze rzadko są podejmowane na podstawie jakiej w 1 interesów nawet, że często dostajemy nawet wbre w swoim materialnym interesom, kierując się innymi racjami ideowymi tak dalej to to wszystko prawda, ale pomoże, bo w momencie wyborów z równowagi każdy taki czynnik może okazać się na wagę zwycięstwa, a więc w tym sensie to jest politycznie bardzo kosztowne oczywiście PiS był w sytuacji bardzo trudnej, gdyż nie mógł tak tułać po prostu spełnić tych postulatów, bo mamy do czynienia zdobywa się całej sfery budżetowej i to dotyczy urzędników miasto za chwilę byłyby kolejne grupy zawodowej czy nawet te środowiska akademickiego, który nie był jedynie do podwyżkę zafundowano, która jest te symboliczna zupełnie, więc to sytuacja PiS -u była bardzo skomplikowane i rozważamy różne reakcje, ale są takie sytuacje, które się współtworzyło, z których nie ma dobrego wyjścia i wyjście, jakie wybrał PiS powiem brutalnie jest najlepsze z punktu widzenia koalicję Europejski tak czy to, czego liderom koalicji Europejskiej nie wypada mówić, ale przecież nie bez powodu ponad tydzień temu apelowali oni o zakończenie strajku właśnie w taki sposób obiecując, że jeśli wygrają wybory no to wtedy organ zawiesza Anny Sztark, a później do tego wracamy ten konflikt jest jest poważny optymistyczny jest mamy do czynienia jeszcze z grą takich dużych sił wpaść rzeszy, że takie, że mobilizacja na taką skalę jest możliwa to ja na to patrzeć z punktu widzenia szans obrony demokracji też przewiduje pan rekordową frekwencję 26 maja jedno w stosunku do poprzednich wyborów, ale za to Sajfutdino w w ogóle wyników frekwencyjnych w wyborach do parlamentu Europejskiego to trudno każdy wynik powyżej 25 % będzie rekord ME no właśnie nowy, ale w innych krajach też jest, ale jest on drugim zaś chodzi o rekordzie takim prawdziwym wie pan 40 % min 50 % przy urnach o to by to bardzo wysoka frekwencja w dacie na poziomie wyborów parlamentarnych byłaby korzystniejsza dla PiS -u niż dla koalicji Europejskiej czynnej i czy i dlatego ją rozważyli witał nas drastyczna konwencjach trzeba iść do wyborów trzeba zagłosować i styl głosujcie tak to każdy stara się mobilizować swój segment elektoratu, gdyż z punktu widzenia koalicji Europejskiej najkorzystniej byłoby powtórzył się wzór wyborów samorządowych bardzo duża mobilizacja w dużych miastach, czego wcześniej nie było w wyborach samorządowych i NATO, w których idol to się kroi taki wzór frekwencji zróżnicowania frekwencji, ale nadzieja w realiach musiały być frekwencja w dużych miastach, żeby koalicja Europejska przebiła, a prowincja prawa sprawiedliwości dostanie też widziałam badania, które mówią o tym, że tak naprawdę liczą się tylko największe metropolie 5 największych miast polskich po tych mniejszych miejscowościach prawo sprawiedliwość także jest silna, ale to niezupełnie bierze już wrócimy do wyborów samorządowych mamy tutaj dobre dane Państwowej Komisji Wyborczej to czy pani wie, że partia antypisu wygrały nie tylko w dużych miastach wygrały również małych miastach we wszystkich miastach wygrały w do wyborach do sejmików województ w wygrało anty -PiS, czyli to nie jest tak, by był PiS był tak mocno dały potężny nienaruszalny w tych w tej Polsce prowincjonalnej, ale mimo dość trudno mobilizuje się do wyborów europejskich sądzę, że ta frekwencja w okolicach 30 % będzie i będzie korzystna dla koalicji Europejskiej co oznacza wzrost, jeżeli taka byłaby frekwencja, że obecne wyniki podawane w trudnych wskazują, że PiS wprowadzi kilkoma punktami przed koalicją Europejską, że da we krwi bierzemy uznajemy te wyniki za, których pochodzące z uczciwych profesjonalnie sporządzonych z sondaży to one tak naprawdę wskazują, że zwycięzcą byłaby to koalicja Europejska, bo nastąpiłby Żydzi sondaże są reprezentatywne to nad reprezentowani są w trybie wyborczym PiS, którzy nie pójdą do 1 do wyborów wbrew deklaracjom, bo ludzie mówią, że pójdą one jadalni idą czyny sondażowe wyniki takie mniej więcej zrównoważone można, by im można interpretować w 2 wskazujące na zwycięstwo koalicji Europejskiej, ale jeszcze wiele może się zdarzyć, a do poziomu, który walczy z chwilą powiedział Rz politycznie czy to pęknięcie na miasta i na prowincję to jest coś naturalnego czy to jest coś się w niebezpieczne go dysfunkcjonalne go dla państwa dla społeczeństwa nie wie jak sądzę zresztą, żeby mówić, że przejście do wsi w miasto jest dość płynne tańczy jak popatrzymy na otoczenie każdego dużego miasta to gdzie ono się kończyć zaczyna się bierz to my trochę tworzymy takie konstrukcje dla celów statystycznych to wtedy granica ta w nie są tak wyraźne natomiast jest oczywiście zasadnicza opozycja między taką o polską ja wyślę zdominuje ideologię, którą BOŚ nazywam narodowo katolickim socjalizmem to znaczy taka Polska tradycyjna małą w końcu skoncentrowana czy wspólnota narodowa rozumiana nieco premier mnie jednak czy jako armię Obywatelską właśnie na północ co najwyżej kulturową od wód w tej ideologii bardzo ważne jest nacisk na państwo, które jest właścicielem znaczy to jest tak, żebyś Krzysztof syn psi czyste postulaty realnego socjalizmu, że duża Huty jest w zakolach i zachłanny co dalej jeździ w kopaniu wszystko powinno być państwowe jeździ to zyskuje poklask jako kupujemy bank Pekao SA, przedłużając do grosza, by wybudować kolejkę na Kasprowy budowa, bo to polskie narodowe i t d . i żyli tu w ramach tej ideologii świetnie czuje PiS, ale jest też druga taka narracja, która to widzi zupełnie inaczej to są opozycyjne opowieści o Polsce prof. Jacek Raciborski Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego unoszą się przed osiemnastą dziękuję panie profesorze państwa zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA