REKLAMA

Truszczyński: „Recepta premiera Morawieckiego dla UE jest niepełna i wewnętrznie sprzeczna”

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-04-30 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:17 min.
Udostępnij:

Jan Truszczyński, były wiceminister spraw zagranicznych, były ambasador przy UE i główny negocjator polskiego członkostwa w UE

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
lata 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 3 to jest magazynem kadzie Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Jan Truszczyński były główny negocjator polskiego członkostwa w unii Europejskiej dzień dobry dzień dobry świętujemy 15 lecie Polski w unii będziemy świętować trzydziestolecie no to pana co będzie za 15 lat, ale pan niewyraźnie, że nie wie nikt oczywiście afer, ale również te słowa zdemolować oraz szybko rzeczywiście Rozwiń » to prawda ekstra polować oczywiście można i ja bym postawił dolary przeciwko orzechom, że w jakiejś formy w jakim zakresie związek państ w Europy utrzyma się czy on będzie identycznie taki jak dzisiaj nie wiemy rzecz jasna, ale utrzyma się, dlatego że jest mnóstwo czynników przemawiających za utrzymaniem ścisłe więzi między społeczeństwami gospodarkami krajów Europy, więc byłby raczej optymistą, ale jak pan powiedział jakiś związek to pomyślałem sobie, że jednak być może takiej luźnej formie mniej zjednoczonej niż teraz takie było moje skojarzenia pod presją wydarzeń i procesów globalnych nieuchronnych dalszych zmian klimatycznych negatywnych nieuchronnych ruchów migracyjnych na skalę większą niż dzisiaj przesuwania się mu funkcję punktu ciężkości technologicznego gospodarczego od Europy ku Azji być może dojdzie do takiego nasilenia czynników od środkowych centrów lokalnych, że nasza konstrukcja Europejska osłabnie, a może nawet rozpadnie się tego nie można wykluczyć to jest jasne, ale jest druga strona medalu to my w Europie najdalej w świecie zaszliśmy jeśli idzie o wzajemne związanie gospodarek i społeczeństw nikt nie ma takiego zestawu narzędzi instrumentów pozwalających na ścisłą współpracę wielu chciałoby nas imitować może dziś mniej niż w przeszłości, ale nikomu się to nie udało czy w Ameryce Południowej czy Azji południowo-wschodniej czy na kontynencie afrykańskim jest naturalną przewagę to przez dziesiątki lat była przebadał oczywiście czy nadal jest nawet przewagą takie same się daną można wątpić czy jasna, ale mimo wszystko pozostaje pan optymistą wie pan ostatecznie popatrzymy na nasz własny kraj, ale wszyscy mówią teraz z okazji piętnastolecia o infrastrukturze funduszy strukturalnych w funduszach na rozwój wsi to wszystko jest prawda, ale patrzmy pan pyta spraw gospodarczych popatrzmy na to, że przez 15 lat eksport polskiej przyniosło prawie 3 i dwukrotnie z 10 miesięcy miliardów euro do ponad 220 miliardów euro stopień związania gospodarki polskiej i wykorzystania przez gospodarkę polską jednolitego rynku jest bardzo silny wzrost naszego udziału w tzw. łańcuchach tworzenia wartości dodanej wzrost udziału gospodarki polskiej w wytwarzaniu produktów takim wyższym wsadzie technologicznym jest nasycenie technologią jest ewidentny to są korzyści, o których się często pomija albo któryś mówi za mało prądu wszystko przeczytał w tym na rządowym raporcie na 15 lecie Unii, gdyby taki raport był to zapewne chwalił się takimi elementami wulgarnych w unii, ale chyba nie ma właśnie i to różni niestety rząd dziś jest od rządów poprzednich, że po 5 latach naszego członkostwa ówczesny rząd pokusił się jakąś fotografię tego jak daleko właściwie zaszliśmy i co się opłaca po 10 latach, tym bardziej, a po 15 latach łaska Boska mamy organizacje pozarządowe pozarządowe mamy z gdańskich, które wyrastają rząd w tej działalności i niestety nikogo reklamować, ale były już raporty poświęcone 15 leciu polskiej broni będą kolejne dobrze, że ktoś tym zajmuje skoro rząd nie umie albo nie chce, ale jestem przekonany, że między tym raportem na 510, a tym, którego nie ma na 15 lat pokazano by gdyby był, że te korzyści są coraz większą myślę, że to jest wniosek raczej nieuchronny oczywiście jako badacz rzeczywistości powinniśmy się wstrzymać finalną oceną do momentu, w którym zobaczymy, że wyniki takich analiz i wnioski stać i raportów, ale instynktownie przeczesuje widzimy, że kraj przesunął się dalej w górę do przodu, bo Select miejsce przez ostatnie 5 lat, a to rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska wymaga od nowych jak napisał dzisiaj premier Morawiecki się nie wymaga odnowy, bo tkwi w błędnym kole kolejnych kryzysów wie pan na jako recepta jest realne nieźle trenerem tata da mówią morderstwem oczywiście jego recepta jest niepełna wewnętrznie sprzeczna i niestety dość marginalna jeśli idzie o sposób myślenia Europie czy innych krajach członkowskich tak się nie myśli albo generalnie tak się nie myśli w związku z tym jaśnieje spodziewamy, żeby jego propozycje zostały podchwycone oczywiście w tym co mówię sporo racji np. innowacyjność to niewątpliwie pozwala większej innowacyjności, ale skoro tak to może zacznijmy od własnego podwórka i zastanówmy się, a to był to jest odpowiedzialność m. in. premiera, żeby się zastanowić się i skonstruować Lecce receptą propozycja recepty, dlaczego Polska po tych wszystkich latach jest nadal na szarym końcu tabeli innowacyjności wśród gospodarek państ w Unii za nami tylko Chorwacja Bułgaria i Rumunia 3 Damian nie za nami takie kraje jak Litwa Łotwa czy słowa, a Słowacja nasi sąsiedzi zanęty pytanie, dlaczego tak jest i dlaczego taki stan rzeczy się utrzymuje i co można zrobić, żeby poszło nieco lepiej, bo zgadzamy się, że innowacyjności w gospodarce polskiej na gorące lata co wcale więcej premier Morawiecki jak mówi legenda dla Europy chroni się powie 1 tchem o receptach dla Polski za to płacimy premier Rosji premier mówi także o tym, że w Europie są nierówności nie tylko między obywatelami, ale między państwami trzeba sobie z tym radzić nie wiem, jakie nierówności na myśli, bo jeśli idzie o nierówności w dochodzie na głowę mieszkańca oczywiście były są i przez dziesiątki lat jeszcze się utrzymają, aczkolwiek dochodzi do pewnej konwergencji do niwelacji wyrównywania tych różnic jeśli chodzi o siłę wpływu to ona jest, ale w unii Europejskiej to ona jest zależna od tego trzymamy sensowny pomysł jesteśmy w stanie za nimi pociągać innych czeka nas szereg innych do tego co sami proponujemy dla Europy siła wpływu nie bierze się tylko z demografii jest wysokość produktu krajowego brutto bierze się również z umiejętności myślenia i przekonywania innych gwiazd poglądów myślenia o przyszłość o tym co co robić, żeby Unia Europejska utrzymała się jako obszar, na którym warto jest żyć, na którym są perspektywy dla młodej generacji, które rzeczywiście redukuje różnicę między słabiej u wyposażonymi, a bogatszymi, a obywatelami i t d. tak dalej, ale rozumiem, że głos są przyszłością Unii Europejskiej zabrać trzeba ja to nie ulega wątpliwości na my jesteśmy w przededniu propozycji uporządkowanych dotyczących tego co nam razem wypada robić przez kolejne 5 lat dzisiaj komisja Europejska daje swój wkład do dyskusji między krajami członkowskimi za kilka dni jest szczyt państ w europejskich w Sibiu Sybin ja w Rumunii, a nie spodziewajmy się jakiś rewolucyjny zupełnie państwo, bo co robić sobie ręce wiadomo, ale będzie uporządkowany punkt widzenia na to, jakie priorytety na przyszłość w końcu czerwca powinna powstać tzw. agenda strategiczna, czyli pomysł priorytetów może 5 priorytetów wszyscy ostatni mówią o 55 plus Nc Europa i obozach wszędzie rozrzucone w 2 we z opolskiej przykład może rzeczywiście jest coś tu powstanie też nie jakaś rewolucyjna recepta, ale uporządkowany zesta w priorytetów do wspólnego zajmowania się przez kolejne lata czy przekonujący czy adekwatne do wyzwań potrzeb przyszłości zobaczymy oczywiście na razie jeszcze niczego nie opublikowano no dobrze, a właściwie tylko jest coś takiego jak potrzeba zrozumienia Unii Europejskiej, o czym wszyscy wiedzą jak działa Unia ani jakieś głębsze zastanowienie się na tylne co oznacza to członkostwo w unii jest niepotrzebna pan, a w ostatnim okresie miałem kilka spotkań interesujący, bo dotyczących zamierzchłej przeszłości, czyli pierwszych 15 lat procesu prowadzącego nas do członkostwa w unii Europejskiej to nie jest prehistoria oczywiście to było w sumie bardzo niedawno, ale jak się o tym, rozmawiać z młodymi ludźmi to oni oczywiście nie zdają sobie sprawę z tego dlaczego by mieli zdawać sprawę jak wielkim i uporządkowanym, a to było wysiłkiem ale jakiej myśli politycznej konsekwencji politycznej wymagało ze strony głównych sił politycznych w kraju, żeby kraj popchnąć i poprowadzić się pociągnąć w określonym kierunku i zrobić to taki sposób, żeby zmieścić w czasie i wykonać to co trzeba, żeby Polska dawała sobie radę na na połączonym rynku dla was Radia Echo państwo członkowskie to jest ciekawe, że to było tak niedawno w sumie da, a jednak nie pamięta się już generalny o tym, że Polska ma on niesiona tą 1 myślą o główną dała sobie radę wtedy jako kraj dobrze zorganizowany sensownie planujący swą działalność umiejący wciągnąć w działalności dziesiątki z Opolem domowej setki tysięcy ludzi przez to nie tylko politycy nie tylko administracja działali w Ełku członkostwo Polski w unii znaczna część społeczeństwa można powiedzieć wykonała swoją pracę przygotowawczą myślę, że warto o tym, mówić myślę, że warto sobie przypominać to dlatego, że to jest ilustracja poglądu, że Polak jak chce to potrafi właśnie chcę zapytać co nam da to przypominanie dziś w tej historii od zawsze można wyciągać nauki lekcje z przeszłości i że dlaczego nam wychodziło np. oprogramowanie i realizacja zaprogramowane działalności lepiej w przeszłości niż dzisiaj, bo w niektórych dziedzinach mimo szumnych zapowiedzi sprzed 3 lat padło hasło innowacyjnej gospodarki w wykonanie powiedziałbym jest daleko poniżej pierwotnych zapowiedzi warto czasem stawiać pytanie, dlaczego ta chińska to co pomyśli jak Hans słyszy tę wypowiedź dotyczącą polskie drogi do euro o tym, że nie powinniśmy się ktoś z nas chce wciągnąć albo żonę ten temat to dopiero jak osiągniemy bogactwo Niemiec o to wiązanie z poziomem indywidualnego bogactwa jest tezą absurdalną zastrzeli one skutecznie przez wszystkich ekonomistów, którzy są godni miana ekonomisty z nie dyskutujemy o tym kto to jest 100 SC tzw. Falaski to jest to jest bzdura to jest prawda w członkostwo Polski w strefie euro dałoby szereg korzyści ekonomicznych w gospodarce polskiej oczywiście przy spełnieniu określonych warunków oferty konkurencyjnej gospodarki, ale ja patrzę lecą na stronę gospodarstwo zagadnienia co do polityki no ale tytułowy nie wiemy rzecz jasna czyli w jakim stopniu zmaterializuje się Europa 2 prędkości strefa euro jako ta strefa zwarta podążające z parku do przodu i ci, którzy pozostaną poza strefą euro jako kraje na peryferiach bez wpływu, ale bez rzeczywistego udziału w procesie decyzyjnym tak źle w najbliższych paru przynajmniej w latach nie będzie, bo perspektywy i możliwości zacieśnienia koordynacji polityki fiskalnej gospodarczej w strefie euro pozostają ograniczone perspektywy możliwości oraz dopracowania się nowych instrumentów postulowanych od dawna przez ekonomistów, ale nieznajdujących konsensusu politycznego pozostają ograniczone, więc nadmiernie bać się najbliższych lat nie należy Poznania pozostaniemy, gdzie staną dzikich polach z tyłu zapomniani przez wszystkich, ale jednocześnie trzeba z szerszej dyskusji o tym jakie mogą być i powinny być korzyści z przystąpienia do strefy euro one są znane rozpoznane od dawna za mało się o nich mówi czy Unia Europejska albo członkostwo w unii Europejskiej wymaga są wymagał od kraju, który jest członkiem wspólnoty wstawienie ciągle jakiś celów, kiedy samoloty u nich wejścia ja myślę, że to jest koniec oczywiście my bez własnego pomysłu na to jak sobie radzić z wyzwaniami związanymi z tym, o czym już powiedzieliśmy klimat przesuwanie się mu gospodarki światowej ku Azji i innowacyjność gospodarki Europejskiej wyrównywanie nierówności społecznych stwarzanie perspekty w młodej młodym generacjom nowym generacjom Europejczyków wchodzących na rynek pracy to trzeba to oczywiście odbudowywać pomysłami instrumentami polityki wspólnej na szczeblu europejskim i dalej któż zaprzeczy, że dotychczasowe propozycje ich dotychczasowe polityki nie spełniają wystarczająco warunku skuteczności efektywności trzeba myśleć dalej pan Jan Truszczyński byłem główny negocjator polskiego członkostwa w unii Europejskiej dziękuję za rozmowę dziękuję uprzejmie informację Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA