REKLAMA

15 lat Polski w UE. Udało nam się?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-04-30 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry pan dr Bogusław Grabowski dzień dobry dzień dobry pani prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak szkoła główna handlowa dzień dobry dzień na grę i pan Ignacy Morawski dyrektor portalu SpotData działa dobry dzień dobry udało nam się w no jasne, a co wszystko to co potrzeba było zrobić coś udało, o czym pan mówi o tym co pan myśli o wszystkim ma jest dobrze byłoby żal ciekawe Rozwiń » jedno wizja, o czym myślą o tym, czym się dłużnika Marek w bo ma 1 nóżkę bardziej taki jest 15 lat w unii nam się udało nam uda udało udało się wygrać można w Cieszynie rolę może ktoś mną jest odważne no nie tylko premier Morawiecki na taką odwagę że, żeby mówić, że się nie udało patrząc dookoła nich każdy wie, że to nieprawda, że być bardzo odważnym stanąć naprzeciwko lokomotywie prawdy i mówi Rz to nieprawda może chodzi o to, żeby ominąć kosztem prawdy inaczej nie zorientować się minęło, dlaczego nam się udało mu co na to co co pokazują tylko te drogi mosty mamy zapamiętać z Unii Europejskiej pierwszych 15 lat naszego członkostwa w liniach pociągi jeżdżą co Bogu sław dra House system prawa Europejskiego proszę zwrócić uwagę, że tu, gdzie to prawo najpierw jeszcze na podstawie umowy stowarzyszeniowej, a później członkowskich, gdzie implementować byśmy to te segmenty państwa i jakoś funkcjonuje 1 przychód, a te, które nie funt o n p . w zarządzaniu korporacjami przedsiębiorstwami przenoszenie wirusów, a w lutym 2 dla naszych słuchaczy obywateli konsumentów to, dlatego że pracują za wyższe wynagrodzenia w dobrze zorganizowanych konkurencyjnych firmach pracują w warsztacie są także w zakładzie fryzjerskim, a tak po prostu różnica zamiast 1 000 000 Ukraińców w Polsce mielibyśmy 1,51 000 000 Polaków na Ukrainie jest różnicą 3 zmniejsza ponieważ, jeżeli popatrzymy na niskie wskaźniki związane z rozwojem gospodarczym Zewald wydaje się, że się udało tak w analizy, które prowadzą mokre ekonomiści ile akcesja do Unii Europejskiej przyniosła nam dodatkowo Akaba pokazała, że jednak jest dodatkowy stres związany z tym, że jesteśmy w unii Europejskiej, jeżeli popatrzymy na tak wyglądał rynek pracy przed akcesją do Unii i dzisiaj to jest zupełnie inny rynek pracy oczywiście się do zarządu, z czym bezrobocie jest drastycznie niższa od mamy najniższe bezrobocie w ogóle teraz oczywiście tutaj jest szereg czynników cyklicznych innych, które wpływają na to co się dzieje na rynku pracy demografia także, niemniej jednak jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej mieliśmy jedno z najwyższych jedno z najwyższych stóp bezrobocia wśród młodzieży dzisiaj mamy 1 z najniższych, tak więc posłał rzeczy, które ma się swój udział w oczywisty moim zdaniem absolutnie ma w tym swój udział Unia odbierze chodzi o same warunki pracy trudno jest także w w tym to w zakładzie fryzjerskim czy warsztat samochodowy nic nie zmieniło pewne standardy warunki pracy, które także związane są za akceptacją z przyjęciem całego dorobku prawnego Unii Europejskiej to się też zmieniło w bardzo wielu obszarach rolnictwo handel rolnictwo ogromnie skorzystało myśmy ostatnio wspólnie w ZES ze znajomymi w szkole głównej handlowej też postanowiliśmy się nad tym jak Unia Europejska wpłynęła w planach wprowadzenie nauki, tak więc w była może wbrew wskaźnikach innowacyjności nie jesteśmy jako bardzo do przodu natomiast fakt takich działań, że uczestniczymy w różnego rodzaju projektach badawczych międzynarodowych, że nasza możliwość współpracy badawczej w różnych sieciach znaczy się zwiększyła, że nie jest kłopotem to, że nasza młodzież może wyjeżdżać z różnego rodzaju programy stypendialne Lwów w ramach Erasmusa wizje wszędzie w Europie wzrośnie nam pokolenie, które nie powie co młodym ludziom, że raz ustanie wręcz, który jest żołnierzem inaczej patrzy na granicy atak był w bycie Schengen i możliwość mobilności wszelkiej tak niedługo zawodowej, ale także zwiedzania Europy oglądania świata kulturalny naukowy w kulturalną Howard i to wszystko łączy dzisiaj jesteśmy w powojennej rzeczywistości wbiliśmy 15 lat temu, gdybyśmy nie byli w unii Europejskiej nie wydaje mi się, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy to jest cyrk ogromne osiągnięcia ogromny impuls rozwojowy w bardzo wielu obszarach, których nikt nie da co dzieje się tak do końca doceniam, ale jak sobie tak patrzyłem 15 lat temu, a dzisiaj co naprawdę jest nowa to widać pani prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak mówiła pani z Murawskim bardzo proszę ja bym opisał to te korzyści z 2 perspektyw i powiedział te są pełne kostek kółek i koszty są te, ale korzyści są zdecydowanie przeważającej przy przede wszystkim z takim makroekonomicznym perspektywy wydają się, że można szacować, że tempo doganiania Niemiec Włoch dwukrotnie wyższe niż mogliśmy nie byli w unii jak ostatnio doganiania Niemiec jest głośno, bo prezes Kaczyński mówił o tym, że my musimy dogonić w konia z 2 zlote i miasta zdają test Rice strategiczny myślenia polskich decydentów no i my wydają się, że to tempo doganiania było dwukrotnie wyższa, niż by było, gdybyśmy nie nie byli wolni nawet taka perspektywa makroekonomiczna, a z takiej perspektywy ludzkiej to przetaczały może tak bardzo ciekawe dane Otóż są miesiące boso od początku transformacji pyta ludzi czym się żyje dobrze czy źle to z mężem najciekawsze wskaźnik opisujący to co się zmieniło w Polsce w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej na pytanie czy żyje się panu pani rodzinie dobrze, a pozytywnie odpowiadało odpowiada 14 ankietowanych przez 25 pomiędzy 25 % 14 tylko dzisiaj to są 23, czyli 66 % to jest moim zdaniem to ona to wymierna zmiana uratuje zasługują oni to my się wydaje, że w dużej mierze tak też wiemy nawet bym postawił tezę w idącą dalej możliwe że, gdyby nie akcesja do Unii to w ogóle nam się nie udała transformacji, bo my odczuwaliśmy korzyści wejścia do Unii tylko 2004 roku mieliśmy od Unii zmierza już od początku transformacji też układ stowarzyszeniowy był podpisany w grudniu 1001 . roku i od tego momentu było jasne, że my zmierzamy do Unii do USA dla inwestorów przedsiębiorców tczewskiej decydentów, że jesteśmy krajem, który w parlamencie wejdzie prawdopodobnie do Unii Europejskiej już wtedy te korzyści były też przemawia to zajmuje dziś to co wiemy dziś o korzyściach makroekonomicznych patrząc na lata 200419 nie docenia pozytywnych nie dostosowuje pozytywnych efektów, bo one były odczuwane w dużo wcześniej jeszcze makroekonomicznych, a koszty Jeż 88 i tym roku PKB na mieszkańca w Polsce był na poziomie takim jak miała wtedy Ukraina i na poziomie ledwo co powyżej 40 % średniej unijnej wobec Polski PKB jest w 2 na poziomie 23 tego zaś w unii Europejskiej ponad 60 % i mało krwi widzimy, o ile prawie 3 × większy na mieszkańca w porównaniu do Ukrainy to pokazuje postęp 100 miliardów euro w ciągu 15 lat żywej gotówki netto o nasze zobowiązania przeszło 106100 miliardów tak to jest to jest netto, a teraz mówimy o samych wydatkach z ponad 150 miliardów szczerego 9491 na infrastrukturę fundusz spójności fundusze strukturalne i ponad 40 miliardów dla rolnictwa z deficytów w eksporcie żywności staliśmy się 1 z większych eksporterów żywności bez makro liczby, które pokazują co się stało w ciągu ostatnich 15 lat, ale się zgadza, bo to możemy tak naprawdę mówić te 15 lat dostał wisienka na poziom wcześniej się do tej Unii przygotowywaliśmy tak im remontowaliśmy, by prawo mieliśmy mnóstwo programów takich stowarzyszeń owych pomocowych szczególnie to było właśnie widać w nauce w w wymianach studenckich już wtedy, przygotowując się do członkostwa awansowaliśmy cywilizacyjny mówił Bogusław Grabowski na pannę doktryn pan Ignacy Morawski czy chciał powiedzieć o kosztach tych modeli funkcjonowania w unii tak mało wydają się, że jakieś koszty są 4 telebimy taki bilans tak Tobias zdecydowanie pozytywnie, ale pewne koszty są one są widoczne w różnych miejscach 1 z głównych jest moim zdaniem drenaż mózgów np. w obszarze służby zdrowia tak wyjazd część lekarzy pielęgniarek, ale to było dużo łatwiejsze wejście do Unii Europejskiej i ta jest jakiś sposób koszt, który ponosi gospodarka z tego co pamiętam, że takie dane porównującego przepływy wykwalifikowanej siły roboczej ten drenaż mózgów z Polski jest 1 z najsilniejszych w unii ostatnich parunastu latach SSE z tych kosztów, które ponosimy, który będzie nosił się poradzić wtedy nadchodzącej dekadzie, kiedy presja kosztowa służby zdrowia będzie bardzo mocno rosła pan profesor zgoda pani Agnieszka Chłoń-Domińczak tymi z zewnątrz oczywiście w cieście wykwalifikowanej siły roboczej wyjechała no cóż, jeżeli patrzymy na to jak wygląda sytuacja absolwentów studiów medycznych pielęgniarskich okazuje się, że bardzo duża część tych osób jednak zostaje obecnie w Polsce, bo to w warunki życia się poprawiły, więc w pytali jak to będzie się kształtowało dalej KSS to wraca z emigracji, więc tutaj na pewno jest jakaś konsekwencja, ale do zawału w analizie kosztów korzyści myślę, że rząd korzyści wypadają lepiej to co wydaje się jest związane z tym jak wyglądało w ogóle to poszerzaniu Unii Europejskiej w 15 lat temu wiosną uczestnika takiej konferencji, która była poświęcona dokładnie do refleksji na temat tego co się udało co się nie udało postawili na rządowe raporty były nie to one w europejskich konferencja jubileuszowa msza w wydarzeniu lub jeździliśmy w 1 rzecz, na której dr zwrócić zwrócił uwagę 1 z uczestników konferencji testowym ta akcesja w pewnym sensie była powiedziałabym dużym szokiem dla samej Unii Europejskiej to jednak była duża liczba krajów nie do końca przygotowanych do wejścia do Unii Europejskiej tak jak w było to wcześniej tak, czyli krótko mówiąc już musieli trochę sami sobie torować drogę w bardzo wielu kwestiach uczyć się pewne rzeczy w de facto nim posiadając takiego wsparcia jak Niemcy Grecja walczył Portugalia kraje, które przed wami wchodziły do Unii Europejskiej i myślę, że to ludów w pewnym sensie była dla nas trudna droga w brzuch były wejść w to wszystkie procedury procesy i na pewno to był koszt takiego uczenia się do ganiania próby wchodzenia w struktury, które nie do końca było nam znane im to myślałbym w dżudo to był pewien koszt, który był związany z z akcesją do gustu dzisiaj już funkcjonujemy w nową, bo inaczej było lepiej zintegrowani ale gdy jest cały czas te 2 kluby w unii Europejskiej wciąż ona w ogóle naszej dyskusji rozmowie o tym jak wygląda Unia i dał także argumentach, które często UW w różnych dyskusjach padają różne od jesteśmy nie do końca to maltretowanie tak samo jak lekcji starsi zaufać członkowie Unii Europejskiej palono zwierzę piszemy tutaj w studiu i także wszystkich, którzy nas teraz my przekonaliśmy się powtarza, że daliśmy się, więc widać było można ująć w pobliże ulicznych 80 % Polaków nie trzeba przekonywać, bo są sami bardzo przekonani jesteśmy absurdalnie warto przypomnieć sobie warto sobie, jaką jest także wyrwali mi do Unii mamy z niej korzyści naszą Unię Europejską 15 lat członkostwa dokładnie jutro no ale przecież to jest pierwsze 15 lat dopiero 15 K2, ale my tutaj o Unii Europejskiej na wielkim fantastyczne przedsięwzięcie w Europie, ale przecież poważne kłopoty albo wyzwania są tutaj tu i teraz, ale może to teraz nie będzie o kłopotach i wyzwaniach program dobry start, czyli tzw. Wyprawka 300 zł dla rodziców opiekunów dzieci do dwudziestego roku życia bez kryterium dochodowego, które zostało wypłacone w zeszłym roku na mocy rozporządzenia teraz będzie ustawa czy będzie taka ustawowa gwarancja to dobrze płacić te 300 zł pani prof. Witold w problem jest cel ciągle taki sam ta łączy dyskusja na temat wspierania rodzin dzisiaj w Polsce na skutek programu 500 plus rozszerzania tego programu, który już widziałam tych, które za chwilę nastąpi w nową dobrego startu skupia się na tym ile pieniędzy dać rodzinom, żeby żyło im się lepiej bez wątpienia program 500 plus to pokazuje wszystkie analizy przyczynią się do tego, że sytuacja rodzin wielodzietnych dochodowa się poprawiła, niemniej jednak nie rozwiązuje wielu problemów związanych z tym w jaki sposób wspierać rodzinę w jaki sposób ułatwiać godzenie aktywności zawodowej i życia rodzinnego i ten element dyskursu jest w ogóle pomijane bardzo często w rozmowie na temat polityki rodzinnej i też pytanie, kiedy tak naprawdę okaże się, że gdzieś w budżecie moment są panu krzywdy było 500 plus wszystkich innych programach powoli dochodzimy, bo są lepsi fachowcom Damien siedzący tutaj albo powoli dochodzimy myślę do sytuacji, kiedy okazuje się, że w inne obszary wydatków czerpią ze względu NATO, że oddajemy właśnie na ten cel dostępne poszło na dane dotyczące edukacji co się okazuje właściwie subwencja oświatowa czy to co budżet państwa płaci samorządom na utrzymanie szkół podstawowych w mieście wcześniej gimnazjów i szkół średnich w kwotowo bardzo niewiele się zmienia w ostatnich latach wydatki na edukację rosną nominalnie co oznacza, że tak naprawdę samorządy coraz więcej dokładają do systemu edukacji to do dokształcania dzieci z pieniędzy, które powinny być przeznaczone na inne elementy w grze obronnej w finansowaniu oświaty z obowiązkiem rządu o zachowanie samorządu absolutnie tak, ale samorządy w swojej świadomości tego jak ważna jest edukacja traktują to jako inwestycję w przyszłości dokładają wraz z nim wiązać koniec, ale ci w relacji do PKB wydatki na oświatę w Polsce spadają i to dosyć dramatycznie w ostatnich latach, więc krótko mówiąc, jeżeli popatrzymy na to jak inwestujemy w nasze dzieci jej to okazuje się, że inwestycja w kształcenie jest traktowana mniej priorytetowo niż inwestycja w dochody rodzin czy to jest dobra moim zdaniem nie powinniśmy się zastanowić przy okazji dyskusji na temat oświaty, którą teraz mamy wywołaną strajkiem nauczycieli jak tak naprawdę powinniśmy inwestować w rozwój naszych dzieci, bo to jest przyszłość tak, mimo że przyszłość Unii Europejskiej mówiła pani Agnieszka Chłoń-Domińczak informacje w radiu TOK FM po informacjach jeśli państwo będą mieli ochotę wrócić do tego tematu to oczywiście wrócimy, ale przede wszystkim będą naszych gości pytało zdziwi, a jest trzecia część magazynu EKG i 42 minuty po godzinie dziewiątej Maciej Głogowski dzień dobry no to funt po 4 złota, ale i prawie 97 gr euro 483 USD 4 tys EUR jeszcze raz euro 4 zł 29 funt 4 prawie 97 USD 3 zł 83 i frank 3 zł 76 gr K2 w naszym studiu dziś pani Agnieszka Chłoń-Domińczak panu Bogu sza RM pan Bogusław Grabowski PiS Morawski w tej części rynku zawsze pytam państwo zdziwienia, ale wcześniej jeszcze jest i 1 sprawa bardzo istotna jest takie sformułowanie, które brzmi test przedsiębiorcy albo test przedsiębiorców króciutko w mamy mnóstwo osób w Polsce, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a czasem stawiają na to nawet wielki biznes, a czasem prowadzą działalność w swoim fachu wykonają usługę, bo dostarczają towary i córką są też osoby, które zakładają tę działalność po to, by nieco zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe np. mają 1 dostawcę odbiorcę swoich usług albo wykonują zadania dla swojego poprzedniego pracodawcy, których zatrudnieni byli na tarczy wystawiają 1 fakturę, ale komunikat rozliczać liniowo w picie w koszty wrzucać sobie na wkład w leasingu Woland to i t d . i t d . pewnie tych przykładów mógłbym tutaj mnożyć, ale są też osoby, które mają 1 odbiorcy swoich usług prawdziwie prowadzą działalność gospodarczą, bo wynika to nie na odbiorcę to jest taki charakter tych tegoż odprowadzonego tej prowadzonej działalności, dlaczego o tym wszystkim mówiono, bo pojawia się idea, żeby zrobić test przedsiębiorcy i sprawdzić czy przypadkiem osoby, które właśnie są na tej działalności gospodarczej nie wybrał tej formy prowadzenia działalności właśnie po to, by zapłacić niższy podatek od szkód nie wskazali 1832, jaki skala podatkowa w picie tylko niższy liniowe i t d . i t d. potem zrobiło się zamieszanie, więc rząd powiedział, że tego testu przedsiębiorcy może nie będzie teraz znowu nie wiadomo czy on będzie czas nie będzie, a jak państwo naszych gości w studio po tym, przydługim wstępie zapytać chcę czy rzeczywiście mamy problem z prowadzeniem działalności w Polsce jej trzeba przyglądać się, kto wykorzystuje możliwość prowadzenia działalności do optymalizacji swoich podatków czy w ogóle nie czepiać się zostawić rząd po prostu szuka pieniędzy będzie szukał ich w każdej kieszeni, więc do tego podejść mamy problem dla Grzegorz Szymanek arbitraż w zakresie płatności podatków i w zakresie oskładkowania do systemu ubezpieczeń społecznych w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności ekonomicznej nie tylko przedsiębiorstwa z naszego doświadczenia pracy, więc ludzie ci mocną wolą płacić mniejsze zobowiązania publiczno prawne niż większe przy tych samych dochodach wynikających z takiej działalności ekonomicznej czy w postaci świadczenia pracy czy prowadzenie działalności gospodarczej, więc trzeba było niwelować przyczyny, dla których to następuje, a nie rozpoczynać zabawę w policjantów złodziej ma dać się niweluje takie przyczyn od osi niweluje także, jeżeli 1 świadczy pracę i płaci 20 % do systemu emerytalnego 19 z kawałkiem 1952 o swoim dochodu, a 5  000 000 praw ludzi w Polsce płaci składki w oderwaniu od swojego dochodu, bo płaci jako ryczałt, czyli mamy człowieka, który zarabia 2 × tyle płaci 13 tyle składek to co zarabia 2 × mniej no to teraz będziemy testowali je robić różne mierniki tutaj dzisiaj minister zdrowia, ponieważ widzi co się dzieje na SOR-ach do jakich katastrof dochodzi w zakresie opieki medycznej zamiast spowodować, żeby te osoby były tak zorganizowane, żeby świadczone usługi były dostosowane do potrzebnych domów i będziemy teraz niech chamy i tak dla liczby policjantów z Łodzi świetne porównanie, ale będą one jeszcze zapowiedzieć opra w przyczyną tego, że PiS rozpoczyna rządów po chce chciałby rozpocząć walkę podjazdową złodziej mówiąc o tym, teście przed 2 wynika z tego, że wydał pieniądze, których nie ma teraz szuka to pewnie tak pewnie moglibyśmy się tutaj są bardziej uważni czujni słuchaczy być może, bo chyba też nasi goście w składzie pozostali zwrócili uwagę na tych 5  000 000, o których pan wspomniał pasących się zryczałtowaną, czyli po prostu w nękanej przez system pogrążony jest 5  000 000 osób prowadzących działalności Gianna jest łącznie jest pewnie mniej, ale i mądrzy dobrzy no ale tu pomijamy ten problem czy nie mamy tutaj pan Bogusław Grabowski mówi od innej strony bogatsza od tematu podejść do 2 się zgadza wełny w jedno spraw przybędzie również, dlatego że mamy dużo osób, które wprowadzą jednoosobową działalność i mają de facto 1 zleceniodawcę czy klienta jest to, że część osób posłano takie wymuszone samozatrudnienie natomiast oczywiście nie dotyczy wszystkich osób jest to jakaś część akcji czy z tych, którzy taką działalność w pechowym zdaniem bardzo trudno jest zweryfikować to, którzy chcą na takim wymuszonym aktem, którzy nie na ten problem również zwraca uwagę związki zawodowe to nie jest coś co się raptem pojawiło tak już od wielu lat trwa dyskusja w nowe Solidarność prowadziła dosyć intensywne działania mające na celu ograniczenie korzystania z czystej formy zatrudnienia i w równych w pewnej części udało się już ograniczyć występowanie tu chociażby minutę zatrudniania ludzi na zlecenia bez obowiązku płacenia składek, więc gdzieś tam system jest wciąż nie mamy jak tylko przypomnę, że było kilka prób tego, żeby wprowadzić rozwiązania, które miałyby na celu powiązanie składek, którą płacą przedsiębiorcy z ich dochodami i ta składki wtedy również głosami owocnej partii rządzącej zostały odrzucone ze względu na to, że wszyscy uważali, że tak robić nie należy więc, jakby trzeba myślę wrócić jednak do do refleksji na temat tego żal jednak gdzieś w systemie ubezpieczeniowym i podatkowym powinniśmy jak najmniejszym stopniu różnicować ludzi ze względu NATO w jak wykonują pracę czy to jest samozatrudnienie czy to jest umową prace te słowa zlecanie jak mogło dzieła czy umowa działa jak my próbujemy tłumaczyć ludziom za granicą jak wygląda u nas system obciążeń podatkowych w zależności od formy zatrudnienia w Grudziądzu z rezygnują ze zrozumienia tego mamy obecnie chyba 8 czy zdjęć różnych obciążeń podatkowych związanych z zatrudnieniem wszędzie na świecie w Polsce widzimy bardziej w kierunku tego, żeby upraszczać źródła finansowania chociażby polityki społecznej w w większości krajów europejskich polityka społeczna coraz większym stopniu finansowana z podatków coraz mniej ze składek, które są nakładane na wynagrodzenia w Polsce sytuacja jest odwrotna okazuje się, że coraz więcej dokładamy różnych obciążeń, które są związane z obciążaniem prace coraz mniej finansują politykę społeczną z podatków to oczywiście skutkuje dokładnie tym, że ludzie próbują unikać tych obciążeń, które są nakładane na wynagrodzenia stąd pomoc w Kwidzynie ten sam przedsiębiorców dotychczas przedsiębiorca byłby pewnie trudne do przeprowadzenia, bo jak rozróżnić 2 akty pojednania przedsiębiorcą i rzeczywiście ponosi ryzyko tych, które nie ponosi ryzyka twierdzę, że system podatkowy w jaki sposób czy Honda jest zaś, że wiele pan słowa, bo jak rozróżnić tego, kto sam wybrał tę formę i koło chęć własne optymalizację tego, kto został przymuszony do Tarnowa na rozprawę, więc można, by np. robić kontr wykorzystali tego Inspekcja pracy i kontrole w firmach jak i wygląda proces zatrudniania ludzi w dodatkowe 500  000 ludzi do 2504 par jedno, żeby nie zaokrągla się bardzo wiele jednak w ostatnich latach każdy ważący mierzą się do tego problemu z Platformy Obywatelskiej były projekty zmian w podaniach rozważały możliwość ograniczenia rozważała ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej przez prowadzenie działalności gospodarczej niż wydaje, że zmiana w tym kierunku jest nieuniknione jak dziś to za rok lub ze zlecenia za 3 lata to znaczy zniesienie możliwości obniżania z opodatkowania jest poprzez prowadzenie działalności gospodarczej zamiast być zatrudnionym w innej formie mieliśmy do czynienia z likwidacją takich luk w przypadku umowa zlecenie odkrycie jest umowa zlecenie było inaczej oskładkowane niż sądzisz teraz to zlikwidowano i pewnie wydaje się, że patrząc na różne potrzeby budżetowe, jakie pojawią się w najbliższych latach to likwidacja tych luk tutaj jest nieunikniona wypełnienia przez ten czas przedsiębiorcy tylko w nosie wyrównanie obciążenia PKPS jest jest nam jest ciekawa kwestia, dlaczego właściwie się do tej pory tego nie zrobiono biorąc pod uwagę, że jest jakieś ciekawe źródło dochodów i nie miały 2 możliwości trzeba liczyć głosy w punktach stolicy Włoch, ale tych przedsiębiorców nie jest aż tak bardzo duża wydaje się, że tych, którzy optymalizują najpewniej mniej niż nauczycieli tak jak pokazały ostatnie tygodnie to 600  000 głosów nie nie było istotne tak ważne jest jednak jest taka, że politycy liczą, że się każde życie przedsiębiorcy to jest to bardzo istotnie wyborcy to jest 1 opcja druga opcja ma zdaniem jest taka, że optymalizacja jest wykorzystywane przez osoby, które w debacie publicznej pełnią dużo ważniejszą rolę niż przeciętny wyborca tego jest duża w zawodach dziennikarskich różnych eksperckich prawniczych i t d . i ci ludzie mają ogromnie dużo większy wpływ niż przeciętny wyborca na na kierunek zmian politycznych z pasażerów sugeruję niech mnie trochę groźnie nikomu nic nie sugeruje chodzi mi go o to, że to jest pewna to wynik pewnego układu sił politycznych tak sporo jeszcze 1 uwaga dla tych pań tak to powiem, że zawyżano nie zamierzam 5  000 000 obywateli ma składki na system ubezpieczeń w oderwaniu od swoich dochodów obliczył to na pewno jeszcze znane od GMO nie tylko rolników umowy-zlecenia i t d. który dopiero są od niedawna oskładkowane, ale tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia wyłącznie to z 23  000 005 w oderwaniu płaci, a to już jest 10 × tyle co nauczyciel no tam, gdzie dochodzi do sytuacji świadomego świadomej próba obejścia przepisów podatkowych pewnie trzeba byłoby nam coś zrobić tam, gdzie ktoś zrobi przymuszony do tego, by założyć działalność, by móc ma pracować może dzisiaj to już nie jest tak chcę taki duży problem jak pewnie jeszcze jakiś czas temu, kiedy ten rynek pracy inaczej wyglądu, ale gdzieś bliżej ten problem występuje też, aby sobie z nim poradzić returny najłatwiej byłoby zrobić ruch neutralny budżetowo, czyli zlikwidować te loki i jednocześnie obniżyć stawki podatkowe, które i tak są zmiany te obawy neutralne tym razem politycznie, bo dotąd do przeprowadzenia, że jest 1 ruchem tak powiedzieć, choć ma tu od dolnej Wildy w drugiej turze zapłacą więcej, ale generalnie te pieniądze dajemy z powrotem społeczeństwo, a biegnącą na tronie przed wyborami ma w K 2 już zżymają się z tych zdziwień bardzo przepraszam, ale jest jeszcze 1 wiadomość także Warta odnotowania generalna dyrekcja dróg Krajowychi autostrad odstąpiła od umów z firmą Salini, która miała budować się odcinki tras c obwodnicy Częstochowy m. in . na jej oczywiście generalna dyrekcja nie gwarantuje, że wszyscy podwykonawcy mając mają zapewnioną ochronę jej się zapłaci pewnie taka jest 4 i pewnie problem z realizacją tego kontraktu był, bo nie było waloryzowane koszty wzrosły, ale warto pamiętać przy każdej takiej sytuacji, że na koniec to kierowcy będą oni mieli opóźnienie w odebraniu ich użytkowaniu odcinka drogi, który był budowany, więc właściwie można powierzyć mu prawie w usługach jak często może nas szanują chciała Zydroń niestety ich wcale nie jest to powód do jakiejś satysfakcji PIT-y wypełnia wypełnione zeznanie wysłane zwany tak to jest to dla niego odpowiedni oręż, by wszystkie błędy Ministerstwa Finansów, który źle dla wypełniło PIT już skorygowaliśmy jak n p . w zakresie kosztów uzyskania przychodu, ale nie poddajemy się na promieniowanie rzędu są limity takich wizyt jest całe rodziny w miarę wygodne, bo ma niewiele błędów Ministerstwa Finansów wystarczy poprawić, żeby sobie to inne carskich nie zrobią wrażenie, że Angole, a myślę, że nie wysłał wsi w gminie jest trochę czasu północno bez mamy już przygotowane w 2 momenty mnożenia popchnęła w te rosną prawda, że ja też dwójka kra jeszcze trzeba pamiętać o tych widzach zrobił, bo dziś jest ostatni dzień tak, że mamy środek 1 maja piątek 3 maja, a później niedziela 3 dni bez handlu i przypomnieć sobie słowa wieszcza Narodowego widywał, kto bez duszy obojga zamknięty Lidl zamknięte Biedronka i tym kończymy pan Grabowski dziękuję bardzo pani prezes Agnieszka Chłoń-Domińczak ze szkoły głównej handlowej z Chorzowa Ignacy Morawski dyrektor portalu SpotData dziękuję bardzo to był magazyn EKG audycje przygotowały Agata Majewska i Karolina opolska realizowała Jana cech bardzo dziękuję od dziesiątej w radiu TOK FM informacje jest dziewiąta 57 po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka najbliższe wydanie magazynu EKG z w maju, a dokładnie w poniedziałek 6 maja już teraz zaprasza Maciej Głogowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA