REKLAMA

Nakazywanie dobra i zakazywanie zła

OFF Czarek
Data emisji:
2019-04-30 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ich z Cezary łasiczka program owca, ale dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie i zagrożone dzisiejsze spotkanie my dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego studia dzień dobry panie rektorze algebry różne komentarze od czasu do czasu odzywa się pojawiają się na temat prawa, ale też sprawiedliwości w naszym państwie pomyślałem, że może warto sięgnąć do annałów historii i zobaczyć jak wymiar sprawiedliwości funkcjonował w klasycznym Rozwiń » islamie lub w jest to z rządem bardzo skomplikowany zaczyn z 1 strony my jesteśmy w dobrej sytuacji byłem sporo źródeł do tego jak to wyglądało, ale jak zwykle bywa w klasycznym islamie nic nie mam wiedzy co do najwcześniejszego okresu po prostu nie wiemy możemy czytać Koran jak to zwykle bywa, kiedy się odwołujemy krzyczy próbujemy coś zobaczyć wrogów islamu wyspy w siódmym wieku czy ćwiczyć na początku 8 lipca mamy wzmianki o różnych arbitra ach, którzy byli powoływani i do rozstrzygnięć dla rozstrzygnięcia sporów zarówno między jednostkami jak między plemionami w toku różnych wojen domowych w siódmym wieku te instytucje też występuje, ale co do tego nie wiemy w knieje jak to jak to dokładnie wyglądało natomiast wiemy, że od początku jest problem w ogóle z wymiarem sprawiedliwości z władzą polityczną szerszej, a mianowicie państwo muzułmańskie nie ma umocowania ani w kolanie ani Hall dieslach to jak to jest ono wygląda otrzymamy kalifat natomiast tym kalifat i z ówczesnym imperium muzułmańskie rolnictwo, bo po pierwszych podbojach tych bardzo szybkich i jest stworzony wydaje się metodą faktów dokonanych natomiast ono niemal żadnej w trzecim podbudowy Koral licznej, a jeśli chodzi o tradycję proroka Mahometa co ta podbudowa jest najlepszym razie bardzo wątła też dopóki żyje ProLogis wszystko i wiadomo, że zeznał, że on los Zhanga są, tak więc on jest przywódcą wspólnoty natomiast bardzo szybko się pojawia problem zastępcę po kroku, o czym tutaj już wczoraj mieliśmy okazję mówić i nikt nie wie jak powinien wyglądać zgodny z religią wybór następcy proroka czy przywódcy grzyby lub wspólnoty muzułmańskiej, a co za tym idzie nikt nie wie jak powinien wyglądać sił w zgodnej z islamem wymiar sprawiedliwości w rozmiarze jest sprawa polega na tym, że ten system ulg od samego początku islamu jeszcze za proroka wygląda w taki sposób, że się nie ma potrzeby struktury czy instytucji państwowych, bo to wszystko jest w jaki sposób rozwiązywać istnieją jeszcze instytucje plemienne natomiast ona sięgnąć czasami dają się łatwo adaptować do ówczesnego państwa muzułmańskiego, a czasami nie każdą można sobie wyobrazić, że dopóki żyje prolog wystarczy zapytać co zrobić w danej sytuacji czy jak rozstrzygnąć dany zawór najgorzej jak proroka nie ma i tutaj nie bardzo szybko zresztą znajduje odzwierciedlenie w zachowanych listach, bo już drugi kalif Umar 0201. rząd umarł pierwszy nr 2 będzie kierować swym wieku wodór umarł po uważa prezydent Omar drugi umiera 700 dwudziestym, a umarł pierwszy w pierwszej połowie siódmego wieku no i umarł pierwsze miejsce sum niż mienie takim prawodawcą twórcą pierwszego państwa muzułmańskiego wszczęliśmy znienawidzony, ale z usług mitów to jest taki władca idealny w pewnym sensie Aon wybucha płaczem w pewnym momencie widząc, że często wybuchał płaczem na różne aspekty świata w kryzysie nie podobają chodzi SACH PRL i jest taki fakt że, gdyby prorok sprecyzował 3 rzeczy to byłoby znacznie lepiej wie co zrobić z majątkiem człowieka, który umarł bezpotomnie i bez bez dziedziców nie można tak jak w systemie prawnym zachodnim mają orzec przepadku na rzecz skarbu państwa zwykle tak było w zoo przechodził na rzecz króla w rządzie państwa tutaj nie to będzie bezprawne przywłaszczenie sobie rzeczy czym jest lichwa i terminu ten problem był też ruch bardzo skomplikowany film w prawie i mi bardzo nieostry oraz kto powinien oraz sukcesji, a umarł uważał już wtedy dotrze do niego chodzić jest późniejszy niż sam umarł, ale już już ten problem wychodzi, że po prostu są takie węzłowe zagadnienia w systemie prawnym muzułmańskim, które są po prostu nieprecyzyjne i tym wiesz co też skracamy do jakiej zastaniemy w tym wczesnym islamie bez tego nie widzimy do końca do końca programu wydaje mi się co już się chyba w regularnie słuchaczy w wiedzą, że to jest okres, w którym bardzo mało wiadomo, do którego mamy tylko późniejsze źródła i tutaj i często bardzo problematyczne, ale ten kłopot tylko nabrzmiewa, bo w dziewiątym wieku rzeczywiście próbuje się stworzyć jakiś jakich znamy tego państwa przynajmniej my widzimy widzimy w innych widzimy dobrze dziewiąty bieg w źródłach o ósmy widzimy słabo siódmego widzi nie widzimy praktycznie w ogóle i wtedy już tworzą się Zaremby szkół prawnych tego co my będziemy nazywać szkołami prawnymi tylko, że jest problem taki, że wielu koryfeuszy prawa tych turystów głównych autorytetów ci, którzy zostaną później uznani za założycieli szkół prawnych takiej i Handball n p . czy malin anas wyżej założyciele w rejonie hali realizmu imali się z mu Arszawin niższy niż 3, czyli założyć, że trafili tu będzie będzie mniej na czym będzie się różnił w tym aspekcie, ale wielu tych wczesnych koryfeuszy prawa i tradycji muzułmańskiej nie chce mieć z państwem muzułmańskim nic wspólnego, bo to jest wtedy się tworzą Zaremby tradycji czy szerzej zręby pobożności muzułmańskiej i ci w Trześni specjaliści można, by je wcześniej i ówczesne autorytety w dziedzinie prawa widzą doskonale, że to państwo nie ma podbudowy tak naprawdę żywego nie ma ani w Koranie ani full HD i straszyli skracali, by na pole minowe tak na pole minowe dlatego nasze państwo pobiera podatki, a skóra nie jest tylko wolny jest powiedziane, kiedy państwo może pobrać podatek jest wakat Kita składka na potrzeby społeczności religijnej albo 15 łupów wojennych, czyli humus, który się należy też na potrzeby społeczności muzułmańskiej nic więcej oczywiście więcej jest pobierane są pobierane oczywiście różne cła i wszelkie różne w opłaty moje w tym momencie często po raz kolejny bezpodstawne wzbogacenie, które i teraz co lin Han Bala np. należy siłą doprowadzać na Dwór często albo gubernię zazwyczaj gubernatora czy czasem też kalifat, żeby wydał wyrok cześć wydał jakieś orzeczenie w jakiej sprawie a dlaczego należy siłą doprowadzać Ano dlatego, żeby go przypadkiem ten władca nie wynagrodziła Boni próbował wynagrodzić mu w momencie, kiedy go wynagrodzi do tej na handel sam będzie partycypował w tej machinie bezprawnych zysków i będzie to umoczony znana jest tak powiem na podstawie tamtych wzorców pobożność brakuje nam dzisiaj, kiedy Handball i że to jest po prostu ma bardzo bardzo trudną relację z z państwem jako takim ostateczną obrażano potem jeszcze jest niejasna, czyli o męskich ściera się z aparatem w czegoś co można nazwać muzułmańską inkwizycją wtedy, ale ogólnie no z aparatem państwowym nie ma dobrych relacji ostateczną obraza jest wtedy jak umiera na pogrzeb zjawia się bardzo wielu ludzi jesteśmy w połowie dziewiątego wieku i spośród zoom TV jak i z otoczonej ten katafalk z uczniami próbują go złożyć do grobu, a wtedy przepycha się przez ten tłum gubernator chora Sanu i wygłaszał laudację co powoduje skandal po prostu że, że jest on całe życie nienawidził państwa i tego jak to funkcjonuje, a tutaj nawet po śmierci nie dali spokoju i wygłaszają jeszcze laudacji nad grobem to jest to luty to jest wbre w pozorom dosyć siły trudny problem z punktu widzenia w ogóle władców muzułmańskich, dlatego że oni się starają rzeczywiście stworzyć państwo zgodnej z islamem właściwie od czasów pierwszych ma jak ów to widzimy, czyli wino, które trwale związane ze Stali się stworzyć państwo zgodne z islamem, a jednocześnie jest są nierozwiązane 3 kluczowe kwestie, o których pan wspomniał czyli gdyby z góry to jest skazane na pewną taką szarą strefę intelektualnie w sądach tak nie wiadomo jak to ma działać w każdym razie to jak to działa, czyli kalifat i system władzy, który się tworzy w islamie Grant załóżmy, że od siódmego wieku w handlu nie ma właśnie tej podbudowy, a jednocześnie istnieje 1 też nierozwiązany problem zaczął później jest rozwiązany, ale to zajmie bardzo dużo czasu o 3 dni obowiązek któryś z nas, ale Anwil ma rów na pijanych Munka, czyli nakazywanie dobra i zakazywanie zła i to jest na początku ujęte bardzo kategorycznie to znaczy jako 1 z najpoważniejszych obowiązków ciążących na muzułmanin nie jest taki los, ale dzisiaj powraca w tej filozofii państwa islamskiego wywołuje w żywe we wszelkich takich fundamentalistycznych filozofię nawet swój urząd w Arabii Saudyjskiej jak policja religijna to się za 2 zazwyczaj tłumaczone w mediach jako policja religijna co się dokładnie rozważyć czy urząd na okazywanie dobra zakazywanie zła w każdy na razie to jest ujęte na początku bardzo kategorycznie jest tak bardzo słynny były towarzysz proroka, że Zastal ma już Alicji słynny z tego powodu, że jest teraz Emilio do dziś jest w Iranie bardzo bardzo poważany, bo to jest taki dowód, że Iran był od początku w orbicie muzułmańskiej w dobrze to zawieszamy tutaj dorady muzułmańską i w inny wymiar sprawiedliwości w klasycznym islamie i wracamy po informacji informacja, że za 2 , 5 minuty o dziesiątej 20 dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego studio wracamy po informacjach go dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest studio zdrowia ma w wymiarze sprawiedliwości w klasycznym islamie i wracamy do tych zawiłości, czyli do początków, ale też do prób w późniejszych konstruowania Pasieki zrębów państwowości pomimo kluczowych i 3 kluczowych kwestii, które zostały przez proroka zdrowe zdefiniowano położył jury jest nieopodal jury tak naprawdę obok jest właśnie ten obozowi psami na początku ten i te to zalecenie nakazywania dobra i zakazywanie zła jest sformułowany jako obowiązek ciążący na każdy muzułmanin na razie mamy tutaj tradycje Salman zawistni ten Salman Pers przechodzi, a jak jest dziś obwinia się męczą chyba widział osła tak biją osła męczenie zwierząt jest w islamie zakazane, więc o nim starał się przemówić do rozsądku ani nie posłuchali i odmówili wtedy w ogóle bądźcie świadkami o niebiosa bądźmy świadkami i odchodzi, a i zrobiły w było mało czytelne, gdyby nie to, że zaraz potem zastępca tradycja znał sumiennie obwieszcza, którzy tym razem wyrywają kogutowi pióra i jestem jakiś stary człowiek, obok której nic nie mówili ziemia się następuje po Starym człowiekiem i pod wieszczami kogucie dalej nic nie wiemy w ich w każdym razie widać, że Salman, mówi że czytelność tych z wypłatą przyrody na świadka, że jak ziemia się będzie postępować to pod tymi co męczą tego osła nie po nim, bo spełnił swój obowiązek no ale tu jest całuję całuję okazuje się, że to jest niby prosto sformułowane, że widzisz zło Tomasz naprawić da się odezwać ważnie pozwolić no ale oczywiście euro jeszcze w tej części to wszystko skomplikowali no bo co się stanie w momencie, kiedy zło będzie czynił władca zwróciliśmy uwagę i może zostać zabity oczywiście jest też bardzo słynnych Addis mówiący, że najlepszym rodzajem uznaje się rodzaj dżihadu wykonuje ten, kto powie słowo prawdy w obliczu niesprawiedliwego władcy i niektóre wersje dodają mi zostanie przy tym zabity w ale termin wciąż jest ten problem wcale nie jest trywialnym, bo niektórzy turyści są to w stanie rozpatrywać podobnie sam mówił jak samobójstwo czy masz pewność, że zostanie zabity za to, że powie władcy rzeczywiście do tego nie rób no i tu była cała wręcz kilkusetletnia debata na ten temat jeszcze z drugiej problem, a co je za zakazywać nie jest zła i nakazywanie dobra zabierze się ktoś, kto nie ma o tym, zielonego pojęcia i nie wie co jest dobre, a co jest złej nie wie jak zachować w różnych sytuacjach nowojorska sami Handball wspomniany obiekt miałby wydać jakieś rozstrzygnięcie do niego jego biografii, że Handball Wicki źródła volvo podkreślają, jaki on zawsze był ostrożny z tym nigdy nie mówił tak na pewno tak jest tylko mam nadzieję, że w tym nie ma żadnej szkody w tym w tych opowie mam nadzieję, że to tak będzie mam nadzieję, że w, że tonie grzech tak dalej i t d . jak on miał wątpliwości co dopiero władca czy ktoś chce się nieznana prawie wręcz jest taki to po swoje w kronikach dotyczących wczesnego państwa muzułmańskiego, że przed władcami zjawiali się różni krytykanci często, iż ubrani w całun pogrzebowy jeśli coś jest tym, że zostaną zabici przez władcę gminnych i wyrzucali władcy różne rzeczy zdarzało mu źle rządzi oczywiście są wywalczył 3 dyżurne zarzuty wiedzieli, które można zawsze z nim właściciel mógłby wyciągnąć rozmowa z tak to znaczy podatki rzeczywiście do tego nie ma w Koranie jest nie do obrony na szkodę jest słona sól w coś takiego druga rzecz wino, który jest zawsze nieodłącznym elementem dworu wino śpiewaczki konkubiny konkubiny to akurat mniejszy problem, ale wino i muzyka to jest problem jest zawsze można wyciągnąć to całe życie wolskiej tak naprawdę grzeczne nie dzieje wino kobiety, że jest nią właściwie jest klasyczny islam tak w poezji czy w życiu dworskim oczywiście, że tak natomiast co się nie podoba nigdy go listom podobnie jak sztuka figuratywne jest też bardziej obecna niż dzisiaj wyobrażamy przecież są te wczesne pałace i Mariackiej w kursach i Amra co tam są podobizny władców wreszcie stylu bizantyjskim my to wszystko się oczywiście nie podoba to można wyciągnąć i można wyciągnąć z generalnej co do tego wrócimy generalną izolacji od muzułmanów, że on na ten Dwór on na ten pałac i zawsze ci egoiści wyciąga rząd się w związku z tym nie interesuje pławi się w luksusach się nie interesuje ideałem przynajmniej sunnicki mies umarła właśnie pierwszy, który stał u progu meczetu na podłodze gdzieś tak zawsze był dostępny zawsze można było do niego przyjść zgłosić jakiś problem ten sam Rymar jak 1 z pierwszych gubernatorów stylista albo na siłach, a stres towarzyszy proroka, a to nie jest nikt z Rosji prestiżowa postać w niektóre źródła wymieniają żony jako pierwszy wystrzelił pocisk w obronie islamu, a mianowicie jak ktoś obraża proroka rzucił w jego szczęką wielbłąda, więc to jest ktoś związany z prorokiem, gdyż od początku, ale on sobie instaluje drzwi dostali posłuchaj w Damaszku je umarza się o tym, dowiaduję w medynie to jest tak wściekły, że zaraz wysyła człowieka Rzymu spalił te drzwi, czyli paradygmat jest taki, że nie można się izolować gubernator też musi być za dostępny zawsze to historia czy w ogóle paradygmat państwa muzułmańskiego chce inaczej niż rzeczywiście jest pałac jest życie dworskiej jakiś chodził przez jakiś Szambelan, który steruje ruchem nadwozie litości nie podoba to zawsze można zarzucić władcy, że izolacja i ogólne w ogólnej ignorowanie problemów ludności, a ta szczęka wielbłąda to jest coś co jest czymś wyjątkowym pod ręką ważne zwycięstwo w ich obraża i rozrzucił czymś co aktualnie zdani sami ja to tak bym widział to nie jest jakiś pakiet jakiż to pozór tak się złożyło wg nadąża z lotu ptaka wielbłąda z czymś co występuje jeszcze gdzieś w tekstach nie widziałem chyba tylko w tym kontekście rzeczywiście tego myślę, że to mógł być przypadkowe na ich ze stacji krytykanci się pojawiają, a tylko, że tak to mamy piękną historię 1 z pierwszych kalifów bestialskich, która akurat znajduje na pograniczu bizantyjskimi tam prowadzi wojnę w trendzie siły w i nie pamiętam, gdzie nie wiem czy w ogóle mieć omamy nie jest sprecyzowany w tym tekście i pojawia się taki właśnie krytykanci ubrany w całun w i przelicza się z tym, że zaraz zginie i zaczyna oczywiście krytykować całą litanię tutaj zarzutów, że w ogóle on jest nie zna się nie umie rządzić uniewinnienie nie potrafi rozwiązywać problemów społeczności w US powinien ustąpić natychmiast i to oni tego grzecznie wysłuchał o dziwo, i mówiono brakuje ci tutaj tamtejsze tamci kazus prawny i masz go rozwiązać mam tutaj takie takich ludzi mężczyzny kobiety, którzy sobie żyją w namiocie tym wspólnym to jest obóz wojskowy i w sumie to nikt ich nie znam to są młodzi ludzie żyją we wspólnym namiocie uwięzić w telewizorach filmy tak musiałam Donalda natychmiast na jego listę mówi zaraz, ale oni mówią, że są małżeństwem no i co będziesz ich więził za to że, że wierzę, że mąż z żoną mieszka w no to trzeba potwierdzić to ktoś, kto chce ich znała musi potwierdzić czy oni są małżeństwem, ale nikt jeszcze nieznana, ale w dłoni nie ma nikogo z nich miejscowości w obozie był nim już są raz widziała głaz widział to jest styl gwizdów Enea na pograniczu syryjskim Wybrzeżem perskim oczywiście czytam, że się w stronę Azji środkowej co i test drugi koniec świata w stosunku do tego obozu, gdzie się znajdowaliśmy, który nie ma nikogo z nas widział, bo to jest mała miejscowość i nikt nie jest w stanie potwierdzić Noto musisz uwierzyć wysłać posłańca raz widział, żeby w, żebyś zapytał co rzeczywiście są małżeństwem i wtedy Kalisz wściekali, mówi że zaraz totalny po tyle pozostawił jakiś urojeń i jakiś swój obsesji z wtrącić ludzi do więzienia, bo i będą tam siedzieć innym ile zajmuje posłańca mówi obrońca nie w 2 strony jest stąd raz widziała uprawnionej tutaj Calvi wściekał mówił, że w razie zaś kompletnie nie ma pojęcia jak rządzić każe mu odebrać całą Unię wyschło stać tak się kończy cała ta sytuacja na ludzkie panisko, ale problem pozostaje to jest moim zdaniem to sytuacja jest bardzo pouczające jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa muzułmańskiego to znaczy dzika informuje mają chyba od początku świadomość, że mu żyć trzeba rządzić w sposób praktyczny jednak oni mają świadomość, że to rzeczywiście ma dosyć wątłe pod budowę religijną, że Tomasz jeśli już to ma jakieś podstawy plemienne w siódmym wieku ten model władzy oczywiście jest wzorowany też na modelu władzy, który byłby sprawowany przez proroka, ale trzeba jakoś godzić sprzeczne interesy jakoś też próbować rządzić rozsądzać tak, żeby to było jednak praktyczny zdało się praktycznie zastosować natomiast problem pozostaje, bo tutaj należy tylko oto pojawił się w kontekstach tego, że nie każdy wie co jest dobre, a co złe i tutaj ten rygor jest ewidentnie występuje w fotelu w takiej roli, że rzecz, że rząd nie wie, ale to, kto wie cała debata jest na temat tego obowiązku notuje wzrost jest dużo różnych problemów tam ten problem potencjalnego samobójstwo jest związane są bardzo zgrabnie, by w końcu powiedziane w doktrynie, że jak masz możliwość naprawienia zła to zrób to ręką typu nie wiem jak niewolnik je wieprzowiny to może go strzelić wf na przykładzie zabrać mu wieprzowinę tydzień wtedy ręką możesz zareagować na jaki ja nie jestem w stanie tego zrobić warsztat jest sąsiad jest silniejszy i co zrobić złego w nas i most zawalić wójt to powiedz tylko bajek, czyli już trzeci, czyli językiem druga drugi tylko jak silny jak nawet tego nie może bez władca, który się zabije tak jak powieść to w swoim sercu musisz zaprotestować, czyli czy przy czym jest możliwość zewnętrznej wewnętrznej niezgody no jest jeszcze ten problem jak to praktycznie rozwiązać ci, skąd wiadomo co jest dobre, a co złe no i w końcu szczególnie w tych kwestiach, które były niedopowiedziane właśnie w końcu zostaje zawarte w toksyczne małżeństwo między między władcami, a prawnikami i to małżeństwo rzeczywiście toksyczny, bo w dziewiątym wieków Andaluzja w Cordobie jest tzw. rewolta przedmieść przeciwko haka mówi pierwszemu emirowi Cordoby i na jej czele stoją prawnicy najprawdopodobniej stoją jury jeszcze inny wcześniej Maliki ci, którzy podburzają ludność właśnie na tej zasadzie żal Hakan jest władcą nie pobożnym jest nie nadaje się do rządzenia muzułmanami, a zdobył władca bezlitosny który, których tzw. że siły -li tylko elity toledo przeprowadził wcześniej za dzień fosy to jest bardzo ciekawy epizod, ale nie będę tego teraz opisywał nożem, bo podnosi podatki na wojnę z chrześcijanami jeszcze jeszcze dotyka susza, ale Andaluzja, czyli Rzymu, czyli dochodzi do sytuacji głodu i w tym momencie wprawni turyści Maliki cyfry plus jeśli się mobilizują wybory i podburzają ludność 1 z dzielnic Cordoby do chwycenia za broń i sytuacja jest bardzo trudna już zaczynają oblegać pałac Emira to jest w bardzo taka anegdota powtarzana przez przez autorów źródeł, ale tę anegdotę poznamy po informacjach tak informacje dziesiąty 40 już za kilka minut dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwo moi goście dzisiaj o w wymiarze sprawiedliwości w klasycznym islamie rozmawiamy w programie off czarek to w dr Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwo mają dość rozmawiano o wymiarze sprawiedliwości w klasycznym islamie i czas na anegdotę Otóż anegdota jest taka, że jak ten tłum zrewoltowanych oblegał Pawła w talerz Hakan siedział w 1 z komnat miał jakiś sługa jest my nie jesteśmy w stanie odczytać dobrze jego imienia to jest cel do Azji Indie Azję tam jest problem z kropkami filmów w rękopisie, ale to jest najprawdopodobniej chrześcijańskiej im jak Wincenty albo hiacynty z Ghany i krzaki sługa i mówi że pan nie trzeba uciekać się przyjść do 1 wściekły tłum już jest o muzeach i podaj mi puszkę z pachnidła mi i wtedy też, że namaścił głowę i 1 usługa nie wytrzymuje to jest dobry moment naprawdę namaszczenie głowie trzeba uciekać, ale haka mówi dalej tą puszkę, bo jak inaczej rozpoznają głowę haka ma wśród innych, które tutaj padną w Chile był nieprzejednany do końca odpiera ten atak, ale w wersji wojewódzki, bo stała ona ją nasilił daje to on w ogóle to władca, który nie przebierał w środkach i ma zdecydowanie najgorszą prasę ze wszystkich Majewski ze wszystkich Cordoba z maja 2, ale nie zatrzyma całkiem niezłą oczywiście za chwilę rynki dobrze i co z tym gigantyczny ruch właśnie wtedy jeszcze się wtedy jeszcze widać, że jest w ZUS potem są prześladowaniem Malik hitów natomiast w następnym pokoleniu widzimy, że Maliki ci są najbardziej wpływowym Stronnictwem zaczyna się ten bardzo charakterystyczne dla lan da luz co prawda Sojusz tronu z ołtarzem to znaczy rzeczywiście są mianowani sędziowie są mianowani jest wymiar sprawiedliwości w całym kraju zapewniony przez Malicki to co jest pewną specyfiką landa luz, bo w innych regionach świata muzułmańskiego są różne szkoły i władcy wręcz dbają o pluralizm, a Hollanda luz jest wręcz monokultura Malicka, ale to nie jest ważne teraz dla nas to jest po prostu w połowie dziewiątego wieku rzeczywiście po różnych różnych problemach, bo to w palanta luz może jest to najbardziej gwałtowna, ale w konflikty między władcami, a prawnikami sieje się z się zdarzają w połowie dziewiątego wieku problem jest rozwiązany to znaczy władcy potrzebują tych turystów, żeby mieć jakikolwiek wymiar sprawiedliwości, a i turyści nie będą w pierwsze pokolenie tego, by nie przyznało, ale potrzebują tych władców po to, żeby jednak jak jakieś pozory sprawiedliwości jakikolwiek system był zapewniany oni mają na to wpływ od lat bazę do zapewniają jednak orzeczenia natomiast orzeczenia, aby nie były wprowadzane w życie bez aparatu państwowego i na tym się zasad zatem toksyczny związek i od tych dziewiątego wieku właśnie dziesiątego jeszcze jeszcze w jeszcze większym stopniu mamy katalogi sędziów mamy księgi sędziów spośród, których chyba najbardziej najważniejsza jest księga sędziów Cordoby, chociaż mamy też takiej Lipski źródła, które jest bardzo specyficznym źródłem, bo o tym samym Hakan nie jest bezlitosny władcy odpowiedzialny za masakrę dnia forsują one jeszcze w toledo, który odpierał tony wody przez miesiąc później wzywają wywalił go wygnał z kreską wobec wszystkich mieszkańców tej dzielnicy podobnego odwiedzili od pomysłu zabicie ich nagle widzimy go całkiem innym kontekście mianowicie jest taka anegdota, że on stał to jest opowiadane przez 1 z jego nałożnic on wstał i New Delhi Indie i ona, zanim go wszyscy byli razem włożył gdzieś poszedł on się skrada, zanim pomyśli, że idzie do innej kobiety jest powodowana zazdrością śledził po Pałacu, a on zaczyna się modlić, więc nasze wycofała jak wrócił do Toronto to nie wytrzymał jeszcze zapytała, dlaczego zaczął modlić, żeby to niebyła pora modlitwy, a on, mówi że doniesiono mu, że jego sędzia Mohamed bin Rashid jest umierający i on prosił Boga, żeby mu dał drugiego takiego sędziego, który mógłby go uwolnić od spraw muzułmanów, więc jest cały czas ten aspekt degustację ZUS nawet leniwego 3 dni bez czynnego władcy, a jednocześnie tak sprawiedliwego jak Muhammad czy nie to jest inne oblicze wygasa Kama, który stara się, by rzeczywiście zapewnić jakiś inny jakiś jakąś sprawiedliwość muzułmanom w dobrych prawników także dla sędziów Cordoby to jest de facto panegiryk kalifów nawet nie sędziów Motor to jest bardzo ożywi taki poczet sędziów dających wgląd w kulturę prawną to jak wyglądamy bardzo szczegółowy on w drugiej połowie dziesiątego wieku ta księga powstaje, ale to jest tak naprawdę panegiryk narzeczu my Diabłów to widać w przedmowie do tego dzieła, bo to oni mianują tych znakomitych sędziów i de facto delegują im własną władzę a kiedy sędzia jest zły w rzadkich przypadkach w tym tych z w tym poczcie to zostaje natychmiast odwołany przez władcę i to widać też takim w, a takich historii, która jest powtarzano pierwszym Kaliszem, a w Durbanie trzecim on ponosi klęskę w polu podejrzewa spisek dowódców tam krzyżuje głównych dowódców wojskowych w dół wzdłuż głównej ulicy Cordoby i więcej nie wychodzi z Pałacu wierszy więcej niż nic nie pojawia się w polu, bo się boją własne życzenie nie uczestniczy w bitwie osobiście Nike zjawia się taki krytykami oczywiście rząd widzi wraz z ulg będzie akurat tu może ubrany w całą noc dyżurowała w rolnictwie mówi no zobaczymy zwyczajową litanię Jean siedzi w Pałacu pije wino jego nic nie obchodzi on chwila czy wasze granice są bezpieczne czy wróg w ataku i nie czy drogi są bezpieczne wewnętrzne czy możecie podróżować z 1 punktu do drugiego tak czy jest czy nie czy jest duża przestępczość niema przestępczości, a czym aż sędzia osądzi sprawiedliwie tak od czego jeszcze ode mnie chcecie prawda sąd bardzo charakterystyczne, że w ten toksyczny związek między ówczesnym między prawnikami, a władcami ewoluuje właśnie taką bardzo intymną relację wyznacza główny sędzia to jest ktoś się na kogo władca deleguje bardzo duże uprawnienia czy bardzo istotny aspekt swojej władzy natomiast wydaje mi się, że to niema rzeczywiście wielki podbudowy ani Koran licznej ani w habicie i to jest raczej sposób stosowania tej zasady nakazywania dobra i zakazywania zła władza coś nieznana prawie, więc jego obowiązkiem jest znalezienie kogoś, że będzie znał znalezienie odpowiedniego sędziego i jedno tutaj księga sędziów Cordoby rzeczywiście podają jest dobrym źródłem do tego, bo potem pokazuje zarówno władców, jaki sprawiedliwych tych sędziów jest czasami bardzo żywy obraz Mohammad bin Baszir wspomniany umierający z czasów NHK ma on jest pokazany jako żywy człowiek nic krzyki kotłów nowy obraz, ale jego pobożność przejawia w filmów takich sytuacjach życia codziennego na spadek w do dziś zresztą też czasem zdarza w świecie muzułmańskim jak się chce mieć w to czasem wystarczy przynieść mogą już surowce Monka albo zakwas z jakich wydarzeń coś co z tym czy ciasto coś co służy do jego wytwarzania i zostawić go do wypieku piekarzowi potem się odbiera no to on przynosił zawsze 1 piłkarzowi ciasto wyrobione przez służącą, że wymóg ich po prostu to i prawnym, lecz ten piłkarz mówimy nie może wynieść nie odbieraj te kogoś przyśle być sam będę przynosił ten chleb do domu, a ten go wtedy zrugał ten sędzia że, jakbym nie był sędzią to też bliźnim przynosił nie będę sam odbierał je tutaj jestem jestem po to, żeby służyć społeczności oraz MPK zarobią na obsługę jakąś opłatę za to, że udostępnią piec prawda nudni myślę, że to zmienimy myślę, że jak działa i pobierał pieniądze tak jakbym jechał dla piękne oczy i udostępniał infrastrukturę natomiast chciałbym zrobić chciałbym, aby przypodobać się jako sędziemu przez to, że będzie donosił ten chleb sam Mohamed bin Rashida jest to jest powiedziane rządu bardzo miły bardzo właśnie dla każdego z serdecznych, ale jak na łożu śmierci 1 z jego przyjaciół mówi mu wyznał, że koło kandydował w pewnym momencie, żeby on wydał jakiś wyrok z niemal w sprawach majątkowych zgodny z korzystną dla tego przyjaciela i na łożu śmierci go poprosił, żeby ten wyrok odwróciły no bo się boi pójść do piekła to Muhammad powiedział, że nie niestety już teraz nie mogę tego odwrócić ty jedziesz do piekła i 3 × to powtórzył golf jest dbałość o stabilność systemu prawa, ale są też są tu zwykle właśnie dlatego okres słychać kamer do tego wczesnego okresu Malickiego widzimy widzimy chyba najbardziej żywy obraz tego widać też taki kontrast między miastem wszczął nową halę w Donbasie jeśli miał 1 słabość przy nim w oczach rygory listów, którzy lubią się elegancko ubrać zawsze chodził jakiś szantaż kolorowych jakiś czapce i t d. i oczywiście to sędzia sędzia wydawał je często wyroki w meczecie głównym, gdzie każdy mógł to być rzeczywiście złożyć skargę na ich w pewnym momencie zjawia się przed ZUS w tym meczecie jakiś mieszkaniec wsi z jakimiś jakoś mocno skomplikowaną kwestią, którym nikt na tej wsi nie mógł wyjawić roztwór rozwikłać jakiś lokalny sędzia, więc łącznie do Cordoby wszy w poszukiwaniu jakieś lepszego autorytetu, by pytać ludzi grzejąc tutaj szuka sędziego Mohammada, gdybym jej Basila żonie Lota siedzi cała ta tam przyjmujemy, że tam zaczynają go widzieć tych kolorowych szatach w tej czapce i wybucha rzeź, że rząd chciał sędziego ani flecisty i zupełnie inny niż i że to, że jest we wsi dowiedzieli inni upoważnieni do tego, że się z niego śmiać no podejrzewał dowcip, że wyłuszczył w zimnych mórz i renciści kwestię prawną cały mecz odbędzie się z niego śmiał ze stokiem zdradza przy tym ze swojego pochodzenia i wtedy Muhammad usłyszał te wrzaski i przyszedł zapytał w, o co chodzi, w czym może pomóc mają z tym radni rad wyłuszczył to kwestia wtedy Muhammad Ali bin Rashid mówią bardzo prosto i bardzo mądrze rozwiązał ten cel ten człowiek przepraszam i t d. z każdym meczem widzimy w tym źródle nie tylko w tym, ale ta księga sędziów Cordoby jest taka najbardziej żywa jest życie bardzo ciekawe źródło także do życia codziennego jak widać na jaki intymny jest ten związek władców z sędziami i to im de facto od tego momentu zaczyna się taki bardziej stabilne państwo muzułmańskie ale, żeby do tego dojść co potrzebne, bo trzeba było na około jedno lechici ze 2 stulecia debat z i sporów o kształt natomiast mogę to jest coś co się rzeczywiście wytworzyło wtoku doktryny w toku rozwoju doktryny i wtoku rozwoju interpretacji tej zasady nakazywania dobra i zakazywania zła, która doprowadzała do różnych trudności oczywiście metodologicznych zawsze to można było podważyć, chociaż oczywiście państwa kraj nowoczesny są państwami tradycyjnymi, więc im dłużej to działało w tym bardziej było stabilne no i nie wyobrażam też w trzynastym wieku czy w dwunastym ktoś mógł podważać ktoś mógł jeszcze odgrzewa stary stary spór o legitymizację władcy legitymizację kalifatu i t d . a zwłaszcza, że kalifat już już w tym późniejszym okresie albo nie istniałaby był fasadowy dziś tylko był można powiedzieć, że w jakimś tam aut już kalifatu abbasydzkiego autorytetem duchowym w późniejszym okresie islamu klasycznego natomiast władcy lokalni Alma mają główny autorytet, ale nikt tego nie podważa i oczywiście są później spory o kształt państwa 1 z ciekawszych jest 1 z ciekawszych stanowisk zajmują szkoda, bo chodzi w Afryce północnej, którzy próbują no jakoś pogodzić ogień z wodą co znaczy ścisk słynni z grami bis, ale kazali im próbują uwolnić się państwo muzułmańskie z tego żyli klasycznie pojętego szariatu, bo dostrzegają niebezpieczeństwa związane z prezes zbitki oparcie się na tradycji wahali się nie do końca im się to udaje no ale do końca właściwie istnienia islamu klasycznego są te spory natomiast nową sama kwestia wymiaru sprawiedliwości bynajmniej nie jest oczywista no bo to przecież na początku jest prerogatywa władcy i to prerogatywa oparta na faktach dokonanych w niczym innym natomiast tak się po prostu nie da rządzić i stąd się bierze status sędziów i jej ogólnie kształt wymiaru sprawiedliwości w klasycznym państwem muzułmańskim stoki gór wydziału zmysłu praktycznego no bo do tego dochodzi jeszcze fakt, że klasyczne prawo muzułmańskiej i wbrew pozorom sporo bierze sprawa bizantyjskiego co udowadniała to dziś jak GROM, czyli takie rzeczy związane z podatkami właśnie Chavez prawem karnym nie mówiłem Abdul Rahman nie krzyżujących swoich dowódców, których podejrzewał zdradę sama kara ukrzyżowanie jest wzięta przecież z rzymskiego systemu prawnego, czyli bizantyjskiego na władzę gra trochę inaczej wykonywana w islamie jest to to 1 Jan często n p . jeżeli ktoś siłą w ZUS dokonywał przestępst w ekonomicznych w albo jakiś oszust co gorsza potrafiono ukrzyżować na drzwiach sklepu z ZLP to było od kwalifikowana była nasza między psem, a Wieprza, czyli między między zwierzętami nieczystymi do tego tego rzymski kodeks nie zna jednak chwalić dnia 3 było parę kwalifikowanych w krzakach śmieci wprawie rzymskich baza ojcobójstwo boom w ówczesnym prawie 3 to było wrzucenie w założonym w 3 gole i nie może okazję porozmawiać tylko o karach rezerwowa lista jest bardzo praktyczny bardzo adaptuje różne wzorce i sądzę, że to jak wygląda system prawny i ten status sędziów jest jak dowodem na to bardzo dziękuję panie doktorze dziękuję również Mateusz Wilk z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego był państwa moim gościem informację już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA