REKLAMA

"Był chodzącą historią XX wieku". Prof. Karola Modzelewskiego wspomina Michał Sutowski (cz. 2)

Światopodgląd
Data emisji:
2019-04-30 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Legowicz państwa gościem cały czas jest Michał Sutowski z krytyki politycznej czas się witamy wspominamy prof. Karola Modzelewskiego, który zmarł w niedzielę miał 81 laty było historykiem mediewista en, a te lata oddania w nauce przeplatało z Reala w zaangażowaniu politycznemu był mówimy 1 z ojców polskiej demokracji 1 z tych pierwszych, którzy się zbuntowała może inaczej tych, którzy wierzyli w socjalizm się zbuntowali nie wiemy, kto najlepiej opisać ich pociech nie Rozwiń » było wiele oba w chyba dostaję dokładnie w ten sposób to znaczy ominą zanurzone w idei komunistycznej od samego początku od dzieciństwa powiedz tylko na dwoje anegdoty, że do Polski z Moskwy przyjechał w salonce razem z pod formułką ówczesnym przewodniczącym polskiej partii Robotniczej co ciekawe Gomułka wówczas 8 letniego Karola wypytywał znajomość wierszyków rozmaitych jako taki stary żąda, który nie wiedział, o czym z dzieckiem rozmawiać i młody Karol odpowiedział, że oczywiście, że zna wiersze zaczął recytować poezję Majakowskiego na co Gomułka miał odpowiedzieć oczywiście Majakowski wielki poeta rewolucyjny, ale są również wspaniali poeci polscy i czy przyzna może jeszcze po polsku na samą karę powiedział, że znajdę wiersze Adama Asnyka Alego nie lubi, bo tam nie ma nic o walce klas i da dlatego myślę ta ta jego wspomnienia autobiografię razem jeździmy kobyła historii wyznania poobijanego jesteśmy tak niesamowite w bok kończy się opowiadają o jego zmaganiach takie etyczne intelektualne właśnie z kwestią tak naprawdę ostatecznie wolności demokracji, ale wolności demokracji rozumianej znacznie szerzej niż jego zdanie rozumiano to trzeci Europejczyk nie tylko na poziomie takich praw powiedziałabym wolności i prawne o etycznych i t d . ale również małe możliwości realizowania wolności przez ludzi, którzy są na tyle bezpiecznie socjalnie, żeby móc to zrealizować na 3 lub karuzeli stołach Karol Modzelewski jako papież jako historyk po drugie, jako intelektualista po trzeciego działacz polityczny no i rozumiał złożoność życia społecznego w takiej perspektywie pośród kilkuset co najmniej letnie albo i dłuższa i rozmnażać i magistrze chcieliśmy zaprosić pana profesora, bo w rocznicę bitwy pod Grunwaldem rodzaj była z nową wieś może być średniowiecza Indianie z radnych w czynie oczywiście no bo resort Modzelewski zajmował się na fakt historią gospodarczą historią społeczną historię organizacji, że plemion czy do słowiańskich no i barbarzyńska Europa to jest może jego najgłośniejsza z książek historycznych, ale tak on rzeczywiście w UB w swoim myśleniu o tym, skąd sąd jeśli popatrzeć na to, skąd on czerpał swoje rozumienie świata to powiedział, że on jakąś taką niebywałą zupełnie chyba niepowtarzalną syntezę takich postaciach z 1 strony Jacek Kuroń prawda, czyli taki radykalny lewicowiec z mocno zaangażowany i przejęty ideą sprawiedliwości społecznej, a z drugiej strony to jest intelektualista nie miara Andrzeja Walickiego tak to znaczy ktoś, kto rzeczywiście zajmuje się na poważnie pracą naukową panda, który nie tworzyć mogą lektor wszystkiego tylko tylko rzeczywiście trzyma się twardej Cabaj ma do metodologii jest jest badaczem dziejów w pełni uznało w pełni uznanym statusie naukowym i zarazem swój umysł bardzo taki analityczny ścisły zatrudnia do tego, żeby analizować rzeczywistość tak to znaczy przypomnijmy, że ta najbardziej ciekawe precyzyjna elementy wywodów w liście otwartym do Parc des ewidentnie styl Karola Modzelewskiego macie każdy, kto słuchał profesora kiedyś na żywo przed jego wykładu, aby nawet nie wykładowcą ciekawsza sytuacja, w której np. na jakimś wydarzeniu on wstaje i zaczną mówić jako zgłasza ich głos dyskusji to były wypowiedzi, które w zasadzie można byłoby bez szczególnej redakcji korekty spisać prawda i i potraktować jako o jak tekst pisany ze względu właśnie na precyzja jasność logika konsekwencje wywodu i to połączony jest niebywała to znaczy, bo zazwyczaj albo ktoś jest porywczym gorączkowo myślącymi działającymi we od działaczy właśnie praktykiem albo albo albo myśliciela mata, a w ATA to było jakieś takie zupełnie niespotykane szyld niezwykle rzadko spotykana połączenie no i do tego wszystkiego dochodzi o tym, już mówiło na antenie Radia Andrzej Adam Leszczyński w dniu śmierci profesora znaczył człowiekiem w coś niebywale odważnym znaczy kimś, kto miał bardzo dużo do stracenia miał do stracenia praca, którą zajęcie, które kocha niż nam się Łukasz Czyż w dużej mierze z naukową wiedział, jakie zrozumiał, zwłaszcza po sześćdziesiątym czwartym i 3 proc w poszerzonym w roku kiedy, kiedy został aresztowany, bo wcześniej go wyrzucono z partii, a potem już za list otwarty razem z Kuroniem aresztowano doskonale wiedział na co się godzi to znaczy jakie będą konsekwencje tego działania jednocześnie oczywiście po drugiej odsiadce, kiedy wyszedł z września 71001 . roku na wolność decyduje się, że chciałby wrócić do pracy naukowej rzeczywiście robi to bardzo intensywnie z z taką noc z dużym dorobkiem i taką, jaką intensywnością oczywiście też w skodzie nową kończy ten doktorat potem robi habilitację 6 godzin w ciągu 1 dekady i to jest czas rzeczywiście takiego wycofania z polityki z 1 wyjątkiem w siedemdziesiątym siódmym roku był Karol Modzelewski pisze taki głośny, choć bardzo kontrowersyjny dla wielu jego kolegów listu otwartego Edwarda Gierka, w którym mało i próbuje jeszcze szukać jakiejś takiej nadziei na jakiś bardziej demokratyczny czy przynajmniej liberalizujące zwrot po stronie po stronie władzy po stronie elity władzy nawet przypomnijmy co się dzieje już w momencie, kiedy działa komitet obrony robotników prawda czyli kiedy tam ten główny nurt przedsierpniowej opozycji już traci nadzieję na to, że możliwa jest współpraca z władzą poznać takie rewizjonistyczne już Spasa już się dominuje na pozycji przekonanie o, że trzeba wyrównywać te sfery społeczeństwa niezależnego czy alternatywnego czy tego co jest po prostu od władz od władzy osobnej względem władz autonomicznej, ale potem znowu jest Solidarność mówiliśmy już o o jego pracy koncepcyjnej o tym, że został rzecznikiem Solidarności do marca 80 tego pierwszego roku na 13 grudnia po osiemdziesiątego pierwszego roku zostaje w hotelu morskim myślę, że będą w Sopocie aresztowane wraz z z grupą wysokich działaczy Solidarności tu taki ciekawy epizod na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego ma miejsce po posiedzenie komisji krajowej Solidarności w Radomiu, który zna grana jest nagrywana przez służby bezpieczeństwa i stada i tam Karol Modzelewski mówi o tym, że na narastał napięcie między społeczeństwem, a władzą rzeczy, z których dróg to jest rok to jest kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego tuż za grudzień 1001 . roku i on tam używa takiego sformułowania, że w oni muszą w znaczeniu komuniści oni muszą zrozumieć, że jeśli pójdę na konfrontację to bój to będzie ich ostatnie oczywiście z aluzją do słów Międzynarodówki i to jego słowa nagrane zostały potem wykorzystano wycięto oczywiście z kontekstu zostają wykorzystane przez propagandę komunistyczną, żeby ukazać Karola Modzelewskiego jako tego największego radykała, który wzywa do zbrojnej walki przeciwko władzy co oczywiście, bo całkowicie wbre w jego jego ówczesnymi intencją Modzelewski w tej grupie przywódcą Solidarności, która jest władza próbuje wytoczyć proces tylko nie ma za co na czym władza bardzo chciałabym wskazać im szkodzą próby obalenia ustroju przemocą tylko, że w pewnym momencie mam decydenci i wierchuszka PZPN była polityczna orientuje się, że to niema sensu to znaczy taki proces okaże się kompromitacją władz no i tam próbuje się wykonywać różne taki manewr zachęcić tych ludzi do podpisania lojalek słynna propozycja wyjazdu znalazł w umowie na Lazurowe Wybrzeże na emigrację po warunkiem podpisania deklaracji o działalności wrogiej ktoś wszystko nie udaje nam w końcu oni wychodzą po osiemdziesiątym czwartym roku na na wolność wraz z amnestią i przechodząc już do trzeciej European Beach, gdzie trzyma się rok był raczej z boku polityki znaczeniu, że nie był zaangażowany pomimo nie od początku na samym początku Karol Modzelewski startuje i zdobywa mandat senatorski z Wrocławia oczywiście jako kandydat Solidarności no i tam w angażuje się nam, że 3 powiedziałbym tak krytyki moderowania łagodzenia skutków, bo powstrzymanie okazuje się niemożliwe wprowadzania planu Balcerowicza, dlatego że Karol Modzelewski oraz kilka innych osób m. in. Ryszard Bugaj czy czy Jan Józef Lipski są świadomi tego, jakie będą konsekwencje bezpośrednie konsekwencje społeczne przede wszystkim dla klasy Robotniczej, czyli dla tej, z której interesami można inteligenci wszyscy na 2 przypadkach profesorowi jeśli chodzi o to osoby, które wymieniłam no, z której interesami i się Inter się identyfikują i i których traktują jako pewną wartość praw datę to grupa społeczna i jej interes to rzeczywiście nie udaje, dlatego że główny nurt Solidarności idzie wyraźnie w winną stronę to spory trwają jeszcze kilka lat trudno zaprzeczyć być może poczucie, że zajrzymy kubły historii i Nataszy on z krytyką polityczną jakoś był związany czy też jego wspomnienia czy czy też jego podsumowanie to co ma charakter jest gorzka tym czczona jest gorzkie, bo nie wspomniał też miał też prym w dystansu do samego siebie i w ogóle do historii właśnie może, dlatego że tak dużo widział i był w tak wielu miejscach ważnych nie on ja myślę, że był przekonany, że historia i polityka to jest taki niekończący się proces znaczy w tym staje się on był marksistą i sądzę, że ma pozostał pod pewnymi względami, który jednakowoż nie wierzą ani determinizm oznaczanie w to, że historia jest przesądzona i bieg dziejów ani nie wierzą w jej koniec oznacza to, że istnieje jakiś właśnie bój ostatni, po którym już wszystkie problemy zostały rozwiązane nie oznacza to napięcia społeczna walka o równowartości i oni teraz, czyli o wolność równość sprawiedliwość społeczną to jest to zaś Nowaka niekończąca się, która w kolejnych w kolejnych momentach historii toczy się w różnych warunkach to grupa się zmieniają ewoluują różna zbiorowości, które istnieją już terminy się identyfikujemy jak klasa czy jak naród to jest bardzo ciekawe w ogóle wątek rozważań o wspólnocie narodowej, że to są wszystko utwory historyczne, które się zmieniają wciąż się i w pewnym sensie każda epoka każde kolejne pokolenie musi może nie zaczynać od początku, ale jednak na nowo definiować swoje i sporo i swoje cala i swoje wartości i mówiliśmy już o tym, tak on on miał takie zresztą było w pewnym sensie autoironiczne znaczy podejścia mówił, że jak się ma zbyt dużą świadomość historii i jej możliwych konsekwencji, zwłaszcza w konsekwencji zaangażowania politycznego nie tego do czego może doprowadzić radykalny konflikt ja się jak się kończą różne napięcia społeczne i to, że wtedy jest trudniej działać tak no bo człowiek się obawiać konsekwencji tego do czego można doprowadzić go jego działanie w tym sensie każde pokolenie, które ma też świadomość z natury rzeczy nieco mniejszą no jest jest kimś takim kolejnym motorem napędowym kolejnych zmian i kolejny z walką o lepszy świat Wiązowski z krytyki politycznej był w państwach gościem wspominaliśmy prof. Karola Modzelewskiego i tempo, który zmarł w niedzielę i to jest bardzo bardzo smutna wiadomość tych autorytetów nie ma wiele też oczywiście naturalnie nie ma co ich stawiać na inną siłę w sosie pomału jest też osób, która zdobyła, by o uznanie ludzi z tak wielu stron politycznej barykady no muszę powiedzieć, że nawet pan prezydent Andrzej Duda pokusił się dość elegancki nekrolog zamieszczony w dzisiejszej Gazecie wyborczej i też dużo ludzi związanych z PEC jest prawą stroną sceny politycznej wyrażało się jak na warunki współczesne naszej debaty i naszego konfliktu politycznego ono w sposób wyważony i z dużym szacunkiem wydaje się, że oczywiście, że to to jest to była osobowość, a także pod tym względem niespotykana to znaczy jako ktoś zdolny pozyskać szacunek tak wielu tak różnych osób nawet wyraźnie stojących z nim sporządza jego poznanego styczeń czekał też po prostu przemiły uroczym człowiekiem, który najlepiej na świecie opowiadał radziecki dowcip Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA