REKLAMA

"Możemy funkcjonować wśród państw zachodnich. To było nasze marzenie"

Analizy
Data emisji:
2019-04-30 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Karolina Lewicka dzień dobry dobry wieczór państwu nasz pierwszy gości Eugeniusz Smolar centrum stosunków międzynarodowych dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać o Unii Europejskiej, bo jutro bardzo ładna okrągła rocznica nasze 15 leciem obecności członkostwa Polski w unii Europejskiej to zadał kilka pytań w nich, skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy inne jak gdybym miał pan ocenia się tych 15 lat moment, w którym jesteśmy teraz i to co Rozwiń » czeka nas za zakrętem zacznijmy od przeszło, że chciałoby się odwołać do statystyki ludzie mieliby statystyk, ale Polska była prawdziwie była krajem drugiej niewypłacalnym finansowo gospodarcze zależne od kooperacji ze Wschodem z klubu taki żart, że pozwalano Polsce, jako że Polska zawsze była tym krnąbrnym krajom problem, kto się buntować co kilkanaście lat, żeby prawe buty buty z prawego prawą stroną produkowane w Milanówku o występie w Mińsku białoruskim, gdyby się Polacy nie poczuli do domostwa w tej czy innej dziedziny mówi pan rok 80  000 001 i Londynu to jest coś co oczywiście młodsze pokolenie odrzuca, ponieważ traktują stan obecny jako stan idealny i mają swoje oczekiwania swoje własne aspiracje, dla których takie gadanie, odwołując się bo o czym mówił Andrzej Olechowski o odwołujący działaczka co jednak ja czynię do czego są Zbigniew Brzeziński powiedział, że zmiany dziewiąty rok zakończył ostatecznie Europejską wojnę domową czy po horrorach ma 2 wojen światowych tego co nas spotkało w tej części świata łączy nie tylko Polskę fakt, że my możemy funkcjonować w w MF w zgrupowaniu państ w zachodnich to było nasze marzenie było na pokolenie naszej wsi ich poprzednich pokoleń, żeby normalny kraj ci zachodni kraj należą do Zachodu ani do Wschodu to było marzenie to się wszyscy byli niezależnie od poglądów politycznych od tradycji od prawicowca chrzanowskiego pole Witosa zmarłego Karola Modzelewskiego Jacka Kuronia peron no i młodzież zrozumiała pytanie w swych rolach jesteśmy krajem Wschodu, ale zawodu to to jest sprawa kultury tryskała pewnych tradycji, który nie znikają tak łatwo, ale to jest punkt odniesienia, który jeszcze za zapominamy o tym, że Unia Europejska, do której myszą przystąpili to nie jest tylko maszynka do robienia pieniędzy, chociaż również Allianz to również pewnego rodzaju konstrukcja, która ma umożliwić nam rozwój pokojowy rozwój z krajami, które chcą uczynić razem z nami podobnie i że nikt nie likwiduje różnic, a nawet konfliktów międzypaństwowych tylko stwarza Platformę do negocjowania tych konfliktów i tych różnic na zasadzie dziewiątej znaczy w wy chcecie coś nam ktoś coś jakiś rozstrzygnięcie, które na mnie bardzo odpowiada no dobrze, ale my mamy taką sprawę do załatwienia wniosku z tym się dogaduje do tego służy Unii Europejskiej do tego służy ten cały skomplikowany mechanizm podejmowania decyzji o ich jednak statystyka w roku osiemdziesiątym w roku 2000 czwartym przeciętne dochody w Polsce ludności był pod uwagę koszyk zakupów to bardzo precyzyjnie mierzone to było 50 % średniej unijnej to czy biorąc pod uwagę z 1 strony najbogatszy Luksemburg Niemcy Francję Belgię Holandię wielką Brytanię, a z drugiej strony Grecję Portugalię czy w bardzo ubogie kraje dzisiaj to jest 807580 %, a Warszawa Kraków Poznań Szczecin Gdańsk powyżej naszej średniej unijnej to pokazuje skalę teraz miałem okazję jechać przez Polskę do Gdańska, ale takimi małymi drogami to po prostu dialogu słyszy hasło Polska choruje to sposób kre w zalewa, dlatego że łatwo oczywiście spojrzy na Warszawę na te wielkie miasto jak ona te, które da się wspaniale rozwinęła wielkie miasto zawsze się rozwija, ale możemy pić wodę skręt w kranie pamiętam na Mokotowie, gdzie bym nie piło się od kraju, bo to, bo trucizna, ale mniejsze miejscowości frontu widać, że lokalne podatki oraz pieniądze unijne, gdzie wszędzie widać te plakietki prawda, że wspomoże, że to niesamowicie cały kraj rozwinęło się z tymi częściami południowo wschodniej Polsce które, które głosują n p . na prawo sprawiedliwość to to jest mój punkt odniesienia to znaczy i świadomości niesamowitej szansy, którą myśmy uzyskali, którą myśmy wywalczyli niezależnie od różnic politycznych wszyscy chcieliśmy być członkami NATO i Unii Europejskiej spełnienie tych wielkich celów Stali nie likwiduje fundację tych badań potrzebujemy nowego Imaginarium potrzebujemy nowej jakichś wielkich wizji to trudno serwować Wilkowi, ponieważ Unia Europejska to nie jest maszynka do produkowania wizyjnego jest maszynka do produkowania biznesu rozumianego zarówno w sferze ekonomicznej w sferze wartości to na czym mi, żebyśmy my mogli się porozumieć nigdy się zaufanie zaufaniem Unii Europejskiej sprawą podstawową obecnie naruszył narusza ono na różne sposoby przez rozmaite partie ugrupowania i rozmaitych liderów to my musimy mieć wspólny punkt odniesienia, który my jesteśmy oby unijnymi obywatelami konstytucyjnymi nie ma narodowości Wim narodowości to mamy mnóstwo nie tylko 28 jeszcze ciągle krajów, ale w ramach krajów też mamy w wielkim tanie Walijczyków zawodów w szkole jednak tylko to samo mamy Basków w Hiszpanii brodatych Katalończyków to, więc dla mnie jest to spełnionym marzeniem i również niesamowity rozwój gospodarczy, który proszę zwrócić uwagę, że wzrost gospodarczy był dzięki Unii, ale nie za pieniądze unijne tylko tylko, że pieniądze unijne były tym zaczynem był tym kołem zamachowym, ponieważ Polska musiała włożyć w to własne pieniądze również w te wszystkie projekty jest udział Polski polskiego budżetu w związku z tym to stanowiło nie tylko cel, ale postanowił również mechanizm, organizując strategiczną myśl czy to na poziomie rządu prezydenta na poziomie samorządów na poziomie przedsiębiorcy, którzy myśli w kategoriach przewidywalność tego, żeby działo w związku z tym albo będą Invest będzie zdecyduje się na inwestowanie zwiększenie liczby miejsc pracy albo nie i co więcej wszyscy ci, którzy posiadają także Unia tu naprawdę to nie jest dobra rzecz tylko i Polska na tym, że są tacy, którzy twierdzą nawet Polska na tym traci, bo się pieniądze woli ja zadaję takie proste pytanie, kto inwestował w Polsce i tworzy miejsca pracy, gdy Polska nie była w unii jeśli Japończycy Chińczycy, chociaż nie tak energicznie jak ktoś marzył prawda o tym i innych poza unijne kraje w ruch wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi inwestują w Polsce dlatego jesteśmy częścią 500 milionowego rynku wewnętrznego znaczy, że automatycznie produkty wytworzone w Polsce z kim są częścią tego rynku Otóż jeśli Polska nie byłaby krajem unijnym tych inwestycji, by nie byłoby krajem zapomnianym, czyja to jest to jest troszkę nie fair, bo się odwołuje Białorusi do Ukrainy na Ukrainie, gdyby nie korupcja to inwestycje byłyby więcej, ale nie byłoby na skalę w żadnym wypadku na szkodę Polski Czech Węgier Słowacji, ponieważ oni są krajem unijnym przez tych 15 lat wykorzystaliśmy dobrze pieniądze, które do nas napłynęły rozwinęliśmy się gospodarczo, a czy jest jakiś obszar, którym został przez los są zaniedbane nie wykorzystaliśmy już jakiś możliwość takiej szansy ich okazji tych drugich o na pewno niemal w każdej dziedzinie jestem przekonany, że można, by znaleźć przykłady, gdzie pieniądze nie zostały dobrze wydane mówi o pieniądzach w ogóle mówiono o możliwościach, jakie Unia Europejska daje znać moim zdaniem nie stworzono jedno czy mamy i ciągle było już lepiej Mateusz jest bardzo dobrze mamy za mało urzędników unijnych, bo jednak nie był od urzędników unijnych oczekujemy, że oni reprezentowali interesy całej Unii ani poszczególnego państwa umyję okna, ale jedno jest faktem, że ci urzędnicy wyrastają w kulturze swojego kraju mają swoje własne polityczne czy inne kontakty mają na uwadze również interesy na Ukrainie po torze oni będą je za nasze koncerny przyłączali, bo nie mogą tam są mechanizmy blokujące tego, ale z magazynów chwały, ale ja to są bardzo istotna soft Power w związku z tym jeśli mnie, ale widziałam to na pewno ludem przykładać Jan Truszczyński, który był gościem niedawno TOK FM był dyrektorem generalnym w dziedzinie edukacji to jak wiem akurat tutaj można byłoby pewne środki prawne możliwości, a nawet promowanie zwracanie uwagi poszczególnym uczelniom, że istnieje tego taki schemat, który można, by studenci mogliby wejść i mieć praktyki i t d. to się wszystko liczy Otóż my nie mamy tych urzędników i musiałam powiedzieć, że wciąż rozmawia z autorami raportu 15 lat Polski w unii Europejskiej Instytutu im Europa ani mówili to samo co mówi pan, że tą najpoważniejszą naszą bolączką teraz to są właśnie kadra właściwie ich brak, ale 1 przelot, kiedy Jacek Czaputowicz był rektorem SA Wa krajowej szkoły administracji publicznej pamiętam rozmowy z nim kiedyś mówiłem, że czas stworzyć koniecznie program przygotowania kadr dla Unii Europejskiej to znaczy przegramy to powiedzieć nie może znajomość angielskiego jest znacznie lepsza francuskiego taka sobie niemieckiego jeszcze gorzej to jednakowoż znajomość języka na takim poziomie jak mówią n p . Estończycy Litwini to w Polsce jest bardzo niewielu ludzi, którzy mówiliby oczywiście jakimś tematem tym lokalnym jednakowo się, używając bogatego języka z 2 mini to bardzo pomaga ułatwia komunikację Otóż my mamy tego rodzaju szkolenie tego rodzaju przygotowanie i również pomoc MSZ w dół w promowaniu młodych ludzi którzy, szukając zaczepienia Unii Europejskiej muszą przejść egzaminy do tych egzaminów wczoraj przy nim butów formalnie istnieje od moim zdaniem pani zapytała, kto to jest 1 z rzeczy, które na pewno mogłaby lepiej wyglądać na to dzieci do rozprawy do czasu wejścia o wpisów konflikt z Unią Europejską to myśmy wykorzystali praktycznie zbiorą wszystkie możliwości, jakie istniały i nie może fakt, że Donald Tusk to przewodniczący rady Europejskiej stylizowany jest taki organizator to oni się nie znam sprawy o tego nie mówił von van Rompuy jest on był przewodniczącym czy inni wcześnie na dworcu są ludzie, którzy nieustannie utrzymują kontakty z liderami państ w rządów krajów członkowskich, ponieważ w ten sposób przygotowuje się posiedzenia w ten sposób wykuwa się jakąś szansę na uzyskanie konsensu to jest bardzo trudne, bo interesy są jednak bardzo różne i ta machina bardzo skomplikowana bardzo ociężałe jednak jest hala do przodu jeśli zadający pytanie, dlaczego ona nie jest bardziej sprawną i dlaczego Unia powinna się zmienić to nie ze względu na brak możliwości Brukseli dostosowania się instytucji czy urzędników do tego codzienną politykę w krajach członkowskich to jest największą bolączką Unii Europejskiej jako całości jest to, o czym tak bardzo mówi Jarosław Kaczyński czy immunitet państwa narodowe, ponieważ one bardzo bronią swoich uprawnień oddając, czyli co nazywamy część suwerenności było do wspólnego kotła prawda brukselskiego jednakowoż pilnują każdego kroku każdej decyzji tylko niestety bawią się tą bardzo niedobrą szkodliwą Great mianowicie ministrowie premierzy jeżdżą do Brukseli negocjują bardzo szczegółowe rozwiązania, które potem stają się dyrektywami te dyrektywy VAT są tak przegłosowana przez parlament Europejski czasami z kłopotami potem uczył się nie mówi propozycje tych dyrektyw idą do parlamentów narodowych, gdzie istnieje komisja d s . Unii Europejskiej, która musi formalnie przyjąć, zanim rząd zgodzi się podpisać otruty szok nie mówić politycy wracają z Brukseli mówią Unia narzuciła nie może już mamy dzisiaj pewną sferę spraw, w których jest głosowanie większościowe to nawet w ramach głosowania większościowego próbuje się uniknąć sytuacji, w której którykolwiek kraj członkowski byłoby w sposób oczywisty poszkodowany w, ponieważ to ma ta data odśnieżała machina może tylko funkcjonować na zasadzie wypracowywania uczonych mężów albo właśnie coś za coś to jest najbardziej szkodliwe co zapłacili Brytyjczycy swoją niekompetencję w sprawach unijnych oraz tą grą, którą politycy toczyli Unia nauczy narzuca nie mamy suwerenność Tyburski nieprawda ja chyba nie zadał retoryczne pytanie nie wiem, że pani nie może odpowiedzialny, kiedy pani pamięta, kiedy ostatni raz Polska Bytowa cokolwiek w Brukseli nie nogę to było tak wiązało się wcześniej wcześniej ta Polska zawetowała wtedy, kiedy Rosja wprowadziła embargo na polskie mięso i 7 Angela Merkel popędziła do Moskwy rozmawia z Putinem wtedy zaczął się tzw . Lisa w stosunkach z Rosją dzień do sądu wniosku, że bez dobrych stosunków polsko nie mogą mieć dobrych stosunków z Unii Europejskiej w poszczególnych scen z Berlinem Paryżem czy tak tak zdarzają się weta, ale inne kraje są słynne w związku z tym ten rząd pisowski, który tak dużo mówi krzyczy rozdziera szaty droga tak naprawdę w Brukseli się zgadza, a potem przyjeżdża do wora i uważają, że pełnia zła musimy zmieniać, bo na niespełnionych oczekiwań jest z nami Eugeniusz Smolar centrum stosunków międzynarodowych raz jeszcze dzień dobry dobry wieczór defensywnego rozmawiamy o Polsce w unii Europejskiej jutro w rocznicę 15 naszej obecności Unii będzie pan myślał o tej rocznicy jutro z entuzjazmem przez niepokoje, bo bardziej będzie pan się cieszą z tych dokonań naszych unijnych, o których pan mówił przed chwilą, które pan ocenia czy raczej będzie się pan obawiał tego co za zakrętem nie odnosił jestem w sumie tymi są z akurat powołam się małe rytm miastom w jakiejś formy, ale znany z umową taką tezę, że ta nagroda, czego powinni się obawiać to chaosu, który PiS prowadzi i mnie, gdy patrzymy na to dzieje w edukacji czy coś dzieje jest służbą zdrowia co się dzieje w wojsku co się dzieje w różnych instytucjach to widzimy, że oni są znakomici jeśli chodzi o wymianę kadr i robią to do spodu oni są znakomici jeśli chodzi o rozwalanie instytucji nie jest co jednak nie stanowi podstawę jego kolega organizmu społecznego natomiast budowanie czegokolwiek nowego nawet w dziedzinach, które wymagały poprawy było tych dzieci w Polsce mamy ciągle jeszcze mnóstwo prawdę to o są kompletnie bezradni nie mają doświadczenia nie ma wiedzy i nie mają chęci na dodatek wszystko to sprowadza się do treningu mściwy nadziei na wygraną, gdyż cała ta gorzka historia z z z 27 do 1 z Donaldem Tuskiem czy tylko oni widzieli, że muszą przegrać, a mimo to w Bośni i różni mądrzy ludzie, ale bardzo cenię jak n p . prof. Żurawski vel Grajewski, który z Europejską czy Krzysztof Szczerski, który jest Europejską niestety Bojarski Jagiellońskiego czy Jacek Czaputowicz, który jest napisał świetny doktoratu suwerenności Unii Europejskiej m. in. dzielenie się suwerenności co doskonale wiedzą tak naprawdę, a mimo to brudno w swojej retoryce, że my, głosując przeciwko Tuskowi nie bierzemy odpowiedzialność za jego działania przeprowadzone działania instytucji unijnych zależne są od państw narodowych m. in . w tym i również od Polski to znaczy Tusk sam nie złożą się z tak czy junkers w zamian nie mogą już Krym oni muszą zdobyć poparcie choćby większości w danej dziedziny to kraj członkowski to jest niesłychanie istotne zastrzeżenie to poco oni te głupstwa wygadują to naprawdę ludzie żyją własnym życiem nie zajmują się problematyką Europejską w ogóle nie starają się zajmować polityką w związku z tym oni tak jak mówił przed tym Andrzej Olechowski nie wierzą swoim ideom niestety to jest Polska potwierdza tezę, że polityka wewnętrzna niszczy Unię Europejską to nie bardzo niepokoi to znaczy, że w wyniku tej propagandy i takiego bardzo specyficznego spojrzenia na nas jako element zewnętrzny wobec Unii co jest po prostu kompletną nieprawdą to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pokazuje jak bardzo skomplikowane są to mechanizm współzależności niezależność współzależność w związku z tym to do niepokoju w dziedzinie edukacji publicznej jedno zaniechań jako doświadczenie tego co się stało w ciągu ostatnich lat jest oczywiście wychowanie obywatelskie nie mam zaufania specjalnie, kiedy ktoś zrzuca odpowiedzialność na dziennikarzy nauczycieli, ale coś w tym jednak jest to znaczy, że rzezie edukacja Obywatelska jako porozumienie mechanizmów współdziałania kompromisu kompromis zawsze w Polskiej tradycji narodowej był brudnym słowem tak nie jak w tradycji anglosaskiej, a nie to osiągnąć kompromis jak zdobyć szczyt ma u nas zawsze zgniłego, ale znamy dobrze anglosaski, ale również na kat francuskiej, która dzięki wykształceniu kolejnych pokoleń eurokratów oraz kapitanów przemysłu, który się czują jak ryba w wodzie w Europie nauczyła się tego mechanizmu rachowania strat zysków dziś Ziętek kompromisu Otóż to jest moim zdaniem wielki problem i rządy PiS poza chaosem moim zdaniem rządzą ogromną szkodę w dziedzinie takiego rozumienia naszego miejsca na świecie, które mamy przed ogromną szansę związaną z Unią Europejską, ale też możemy pozostać tyle biorąc pod uwagę nieprawdopodobnym wyzwaniem, jakie stoją przed nami jako nad krajem i przed Unią Europejską noc czy konflikty którymi się musimy zmierzyć, zaczynając od klimatu brak wody w Polska jest krajem bardzo sucho, a rozwój przemysłu oznaczają większe zapotrzebowanie na wodę rozwój wielkich miast nieuchronny to są źródła dalszego rozwoju ekonomicznego nie Polesie ktokolwiek cenimy szanujemy ludzi mieszkających daleko od 1000 centrów rozwoju to centra rozwoju wszędzie nasi w 2035 roku 15 miast na świecie będzie produkowało 60 % produktu Narodowego brutto to znaczy światowego obrotu z tych 15 miast tylko jedno jest europejskie z Londynu oraz 9 z Chin będzie w Chinach to pokazuje i Gdyni, kiedy premier Morawiecki mówi Joanna innowacyjności i o sztucznej inteligencji to nie zdać sprawę, że Polska na wkłady dzisiaj nie ma żadnego programu w tej dziedzinie rozwoju sztucznej inteligencji, kiedy Chiny pakują około 15 miliardów dolarów rocznie rozwój sztucznej nerki stany Zjednoczone około 13 Francja ogłosiła w styczniu makro rzeczy i pół miliarda euro rocznie Niemcy 2 ,5 miliarda rocznie opolska to są rzeczy na dodatek, do których nie trzeba wielkiego przemysłu to są czasami spółki garażowe czasami dwu 2 chłopaków 1 dzień teatru wymyślają coś prawda i to stanowi wielki hit duński sprzedają licencje komuś innemu, bo w Polsce nie ma wykreowanego mechanizmu to nie jest wina w żadnym upadku PiS-u to jest pewnego rodzaju tradycja środowisk, gdzie środowisko badawcze i takie małe firmy nie mają infrastrukturę do współpracy z przemysłem będzie aplikacja na wymyślenie dziennie ktoś będzie, więc nie jest problemem tylko zastosowanie praktyczne problemy on tutaj domu była o 1 000 000 elektrycznych samochodów, jakby to miało być wielkie osiągnięcie o reformy Unii Europejskiej chciałbym jeszcze pana spytać inny, ponieważ są prawdziwe propozycje składane między nimi przez Francuzów i przez Niemców wiem, że Unia będzie się zmieniać, ale są droższe propozycje polskie, a właściwie autorstwa prawa sprawiedliwości im inny wprawdzie dzisiaj bardzo interesująca informacja dotycząca tego co wydarzyło się w 2016 roku, gdy Jarosław Kaczyński zapowiadał, że będą w Polsce wpisany nowy traktat unijny rząd ma już prawnika znajomego klimat ważnego prawnika polskiego, który pisze, bo okazało się, że politycy Platformy złożyli na zapytanie poselskie do KPRM mój dom PZU czy takie traktaty gdzieś tam są obie instytucje on takich traktatów nie widział nie konsultował, więc po prostu nie istnieją ale, toteż w rozmowie z Andrzejem Olechowskim ne poruszałam kwesty jakiś odnowy moralnej tak obrony cywilizacji chrześcijańskiej inny, ale też Krzysztof Szczerski który, jakby tak chciał trochę sarmatyzmu zaszczepić na tkance unijnej wyleją ten problem związany być może z brakiem wyobraźni aleja nie widzę przyszłość do tego rodzaju projektu, dlatego że żeby one mogły być realizowane w unii to trzeba zyskać poparcie co najmniej 65 % krajów nad krajem, który unosi się docent ludności to jest ten pewna mniejszość blokująca lub większości, która jest w stanie zrealizować projekt zmiana traktatów nie wchodzi w grę, ponieważ oznaczałaby od razu referenda w kilku krajach i wiemy, że referenda to europejskie tak naprawdę nie dotyczą spra w europejskich np. umowy o wolnym handlu z Ukrainą w Holandii one padły ze względu na czystą politykę wewnętrzną wszystkie referenda w Irlandii w Republice irlandzkiej jest były przegrane przez dany rząd, ponieważ ludzie głosowali w sprawach swojego stosunku do tego rządu ani konkretnej propozycji jest z tym nikt nie będzie ryzykował opracowania nowych traktatów tylko będą szukali rozwiązań pragmatycznych i niestety tutaj będziemy mieli do czynienia z 2 światami 1 świat będzie się dalej integrował to świat strefy euro i to widać to niezależnie od różnicy są wyraźne różnice pomiędzy ostrożnymi Niemcami i bardziej romantycznymi Francuzami dalej idącymi przy do niej sama kroi tę propozycję, którą podniósł to były również zgłoszony za ogląda i troszkę wcześniej one wywołują zaniepokojenie tym, ponieważ tak naprawdę to jest mój punkt odniesienia jest bowiem płaci jeśli Polska czuje się niewygodnie w unii 3 czy polscy politycy to jest bardzo proszę, żeby oni powiedzieli, dlaczego Holendrzy Belgowie Duńczycy zwinie te wielkie potęgi europejskie koty i inne kraje, które razem z Unią i integracji Europejskiej tak niebotycznie skorzystały to dlaczego oni nie zgłaszają propozycji radykalnych reform, które tak naprawdę jak i podrzutu niegdyś pan minister Waszczykowski swej łaskawości cofały nas do do okresu 2 zlotego w lot gospodarczy Otóż Europejczycy nie chcą wspólnoty tylko gospodarcze, ponieważ zdając sprawę, że wspólnota gospodarcza oznacza również jednolitość prawa jego rozumienia jednolitość instytucji wzajemnych zaufania wzajemnego zaufania do tych instytucji na podstawie prawnej oraz tak naprawdę również zaufania polityków wobec siebie i dodałam pewnego rodzaju problem to znaczy mamy problem ze zmianami degeneracyjnymi pokoleniowym, które nastąpiły, w który właśnie ludzie różnego rodzaju zagrożenia jest to zagrożenia nie traktują na tyle poważnie, żeby się bardziej troszczyć osób spoistość Unii stąd w różne ruchy odśrodkowe plus problem imigrantów n p . sprawy bezpieczeństwa zewnętrznych granic sprawa dokończenia Unii walutowej Unii bankowej z prawa do upoważnienia w kontekst, którego siedzibę ma w Warszawie to znaczy to znaczy naszej ochrony granic zewnętrznych było do uszczelnienia dołączenie tych granic, ale również do tego, że na wkład w Grecji czy w Polsce na naszej wschodniej granicy będą urzędnicy Unii nie tylko żołnierze polscy pogranicza to jest zmiana psychologiczna, która jest pewnym krokiem dalej w kierunku toru i dzielenia się soli suwerenność, ale jeśli chcemy umocnić granice zewnętrzne to jest to Koza albo Polska wystąpi do Unii, żeby zapłacili za tę polskich polską służbę graniczną co moim zdaniem nie nastąpi, ponieważ Europa ma swoje własne służby graniczne tego nie dotkniemy to dotyczy sprawy w dalszej integracji co nie oznacza tworzenia jakiejś państwa federalnego z Unii Europejskiej, ale integracji w ramach poszczególnych sektorów również dokończenia sprawy Unii na skalę energetycznej Enei uważa pan, że to jest nieuchronny proces starzenia nie gra rozwija dalej rosną, ale on będzie konieczne sprawiał, że kraje, które nie będą z sferze euro będą znajdowały się zadbać na peryferiach błędne decyzje na stadion mam bardzo dobry kontakt ze Szwecją z politykami świeckimi z analitykami będzie bardzo zastanawiają nad ich o świecie to jest niby nieduży kraj 10  000 000 ludzi, a jednak koszt od ich dyplomacja szwedzka jest bardzo uproszczona, ale doskonale zdając sprawę, gdzie ma, gdzie konfitury leżą w związku z tą stało się to samo Finlandia ja już nie mówił o krajach bałtyckich, które wszystkie one są entuzjastami i nie w środku mają euro podobnie jak i Słowację w związku z tym ma także z innymi politycznymi Zorro też wybór tych ugrupowań politycznych tych wybór cywilizacyjny to jest to pragnienie znajdowania się z czego PiS nie lubi twardym jądrze Unii Europejskiej teraz ma pan polskie społeczeństwo, które euro nie chce i polskie elity polityczne nie tylko te 3 prawej strony, które także mówią, że to nie jest moment miejscowości o euro mowy być nie może ja się nawet mógł zgodzić, że dzisiaj euro wprowadzenie euro byłoby działy się przedwczesne, ale w związku z tym, że proces przyjęcia euro jest około 2 do 3 lat wnętrza warunki loterii do dyskusji czas zacząć i przestać kłamać, że wprowadzenie euro nieuchronnie oznacza podwyżkę cen, bo to nie nastąpiło na Słowacji dzięki bardzo dobrzy restrykcyjnej polityce, ponieważ ten wzrasta nie poprzez wprowadzenie euro tylko poprzez to, że handel wykorzystuje sytuacje, że ludzie się mieszają w głowie 2 waluty i podwyższa mimo tych kilka eurocentów, by dany produkt ma też kilka eurocentów w swojej ogromnej masie zamkną dla nich po zaokrągleniu na różnego rodzaju sposoby w związku z tym Noska we Francji wprowadzono euro zresztą do dzisiaj to widzę Młynówka w internecie jest produkt podawany w euro, ale również w we frankach, żeby ludzie się ci starsi ludzie mogli zorientować, jaka jest relacjami między tymi cenami to jest do zrobienia tylko ludzi do tego trzeba przygotować co do tego przekonywać najlepiej poprzez przykłady z innych krajów Eugeniusz Smolar centrum stosunków międzynarodowych naszym gościem przed osiemnastą bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA