REKLAMA

171. Dzień Wolności Chłopskiej w Gorajcu

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-04-30 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś wtorek 30 dzień kwietnia dzień dobry mówi Paweł Sulik w naszym studiu goście dr Michał Renusz Uniwersytet warszawski dzień dobry dzienny obrót zdaniem 15 kwietnia 1800 sześćdziesiątego czwartego roku zwalnia się, zwłaszcza na zawsze od wszystkich bez wyjątku powinności, do których byli obowiązani na rzecz właścicieli ziemskich, a mianowicie od pańszczyzny okupu w pieniądzach Czesiu daniny w naturze Tomka fragmentu Rozwiń » czas carskiego wydany w królestwie polskim i dlaczego ten dzień nie jest celebrowane z Koroną lekko, licząc jakieś pewnie 3 może, więc nawet niż 3  000 000 ludzi zostało uwolnionych od pracy przymusowej niewolniczej de facto nawet niewolniczej użyłby pan takiego zaangażowania pracy niewolniczej oni byli niewolnikami, ale wykonywali pracę niewolniczą to jest trochę tak 3  000 000 jest masowa zmiana to zmienia to naprawdę zmienia barwy w cały krajobraz Polski z dnia jedno oraz zdecydowana większość polskiego społeczeństwa no tak statystycznie rzecz biorąc to bunt reżyserzy na tamte czasy to podejrzane, że zwłoki 7080 % społeczeństwa, które nagle zostaną później wolniejszego staje się wolnymi ludźmi dostaje ziemie pod uprawy w Czarnolesie mówiąc na rozmowy, licząc na to, że zadam panu takie pytanie jak to się stało, że moc nie pamiętam, ale z tego co pan taras powiedział wynika, że jakaś olbrzymia roboty firma została wykonana, żeby to zapomnieć ukryć się rozwodnić w 2 proc to jest tak bardzo skomplikowana sprawa Nord musielibyśmy mieć taką audycję na co najmniej 2 godziny, żeby o tym, porozmawiać jak dowódca godzinę w radiu TOK FM jest wyobrazić jak bardzo chętnie przystąpię do będziemy myśleć co jest natomiast wiem natomiast to jest kwestia związana z gry przede wszystkim z tym, że do dziewiętnastego wieku praktycznie za naród Polski mogła się uważać tylko i właśnie Szlachta i w momencie, w którym nie nastąpił ich duchowi Belize wręcz wykluczeni z bycia częścią tego narodu do dziewiętnastego wieku i w momencie, w którym nastąpił proces uwłaszczenia, kiedy zaczęły się te procesy narodowościowe, kiedy i jak gdyby chłopi nabywali tożsamość narodową była taka kwestia konieczności wyparcia pamięci o tej, jakby niewolniczej przeszłości, dlatego że winnym przypadku powodowałoby to konflikt, dlatego że zwróćmy uwagę w 1800 czterdziestym szóstym roku w Galicji wybuchać chłopskie powstanie tzw. rabacji galicyjska chłopi zabijali szlachtę, mówiąc że idziemy zabijać Polaków, bo Polak jest pan Polak też pan, który nas prawda uciska w biurze zyskuje naszą pracę ani nie między morzem byli Rusini mnie nie oni w internacie identyfikowali się jako Mazurzy Rusini, ale przychody przede wszystkim inny chwali się Kol tutejsi, a my jesteśmy tutejsi Polak był dla nich dla nich synonimem pańszczyźnianego pana, więc procesy, które spowodowały, że chłopina byli tożsamość narodową musiały opierać się też przede wszystkim na trochę takim zapomnieniu z tej pańszczyźnianej przyszłości nie to jest jak gdyby mówię to bardzo dużym uproszczeniem, dlatego że tutaj trzeba bardzo duże bardzo dużo dodać leśników i po, których wyjaśniamy jeszcze konkretne szczegółowe kwestie nie, ale to jest jak gdyby moim moim zdaniem nie na podstawie moich badań wychodzi, że to jest zasadnicza przyczyna zwolnienia ale dlaczego zapomniała to druga strona, czyli ci, którzy WHO będą uwolnili Sedlaczek wszyscy pamiętamy z wesela mego ojca piłą wyrżnęli myśmy wszystko zapomnieli myśmy wszystko zapomnieli i dlaczego ci, którzy dali wolność albo nobliści Stali byli właścicielami chłopów czy też ich pracy tak, dlaczego o nich zapomnieli czy to też kwestia właśnie związana z procesem narodowościowym w dziewiętnastym wieku, kiedy te procesy po zaczęły się pojawiać no to zasadniczo powiedzmy podstawą takiej funkcjonowania tego narodu była jego masowość z normą Szlachta, żeby ten naród miał jakiekolwiek polityczne znaczenie musiała podzielić się to narodowością także z innymi grupami z biskupami z mieszczaństwem i Chile, ale później pierwszą wojną światową, której każdy szanujący się socjolog pisze, że letnie nad oknami druga wojna światowa spowodowała, że szczyt Europy jeszcze były jakieś nieświadome etnicznie społeczności to ten masowy pobór do wojska obecne wszędzie emblematów wdrażania Gran do wieczora tamci z drugiej strony okopów to nie jest jeszcze we pieśni talia z gry wyznanie to co powodowało, że ta tożsamość etniczna siła ugruntowała i jak rozumiemy w pewnym momencie ktoś musiał w Polsce powiedzieć chwila chwila to coś się 19 wieku wydarzyło to jest ważne czy też kwestia ostatnich kilku lat popularności nie wiem badania może po prostu badaczy powyżej jest to jest też przede wszystkim musieliśmy poniekąd trochę odchorować taką opinię, że PRL się opierał na akwizycje w właśnie takie były ulubieniec ludowości bowiem poniekąd trochę tak natomiast ludowość, jaka była ubrana była tak proszę bardzo im bardziej zespół Mazowsze niż lewica talent i Cepelia tak no i musiało minąć trochę czasu żeby, żeby zatarł się takie skojarzenie żelu ludowość polskość to Polska ludowa jak Polska ludowa PRL prawda czcionek historiografia nawet peerelowska nie jest to dom wydaje się, żeby taki czynnik, który czasowy, który spowodował dróg druga rzecz jest, że taka żona pojawią się jakieś grono badaczy, które zaczęło badaczy badaczek zaczął podchodzić do kwestii historycznej nie tak jak się odchodziło dotychczas, czyli przez pryzmat wielkich bohaterów dramatycznych zdarzeń typu wielkie wojny w ich prawda protokoły dyplomacji tylko oddolnie, czyli nie do takiej historii jest za to jest zacząć zwracać uwagę na taką historię społeczną po prostu, czyli tego czym żyli po rozwodzie zwykli ludzie, widząc co się działo prawda nie tam między 2 królami 3 czy wiązankami tylko między złem, ale one są tak to na suchym myślę sobie to jest pewien problem, dlatego że ktoś się opowiedzieć historię tę momenty przełomowe tragiczne dramatyczne, a jeśli jakaś społeczność nie ma elity piszącej nie ma tych właśnie Niewiem umów dyplomatycznie, do których po dekadach można sięgnąć, gdy się przechowuje pamięć jak ją znaleźć chętnych to znaczy ja też nie jestem kimś z 2 pan, jakim Hugh Conway bilans w historii społecznej uważam, że po prostu każdy rodzaj historii ma na swoje miejsce i trzeba tylko jedno trzeba podchodzić do tego z pewnego rodzaju takim przyporządkowaniem odpowiednim miejscu nad, jeżeli mamy przewagę z historii napisanej przez pryzmat mnie szczytów społecznych i wyrysy z pominięciem zupełnie tej historii oddolne no to tu zaczyna się pojawić problem pojawia się problem pewnego niedoboru a, gdybyśmy poszli w drugą stronę to znowuż pojawi się analogiczny problem z drugiej strony zresztą historia chłopów, którzy tak taki problem, dlatego że tak naprawdę inteligencja Chłopska rozwijała się mniej więcej od połowy dziewiętnastego wieku dziś do rundy drugiej wojnie światowej mierzono wybitne postacie Jakub Bojko znakomity pisarz pamiętnikarz, ale też działacz polityczny kilku innych jeszcze język mamy pamiętniki chłopski z tamtego okresu więc, że wtedy to pamięć funkcjonowała, dlatego że no no były osoby, które były takim rodzajem przekaźnikami teraz muszą chodzić takimi elitami, które zajmowały zbyt Wellness później w trochę trochę się tu wszystko rozmyło modną przede wszystkim właśnie co ta liczy, że przez tego typu rodzaju działalności i kiedy to znaczy przestał być takie wychodzący, jakby bez potrzeby społecznej, a zaczął być regulowane przez niekoniecznie, gdyby nastawioną demokratyczne instytucje NATO pojawił się problem, ale złudzeń, gdyby nasza rozmowa toczyła się w okresie międzywojennym mielibyśmy większą łatwość w opowiadaniu o tym wszystkim jednak okres międzywojenny charakteryzują się tym, że jeszcze był na tyle duży wolumen i myślenia o chłopów jako osobnej Anna Niemczyk klasie społecznej, ale jakiś takiej no nie wiem jakimś fragmencie społeczeństwa ważnym i 2 pamięć tego co się wydarzyło w 19 wieku też, bo chyba inna tak przede wszystkim pamięć była bardzo istotna w tym co się wydarzyło 19 wieku, dlatego że nie przy ważniejszych takich zdarzeniach dotyczących ruchu chłopskiego ba zawsze wychodziła kwestia tego, że musimy jak by walczyć o, a o to, żeby Polska była, gdyby naszła taka Chłopska może nie tyle Chłopska, ale no po prostu taka no nie powiem lód ludowa, ale w tamtym przedwojennym sensie nie, bo inaczej wróci pańszczyzna ta sama kwestia pojawiła się właśnie cel przy okazji strajku chłopskiego 1937 roku 1 z największych strajków w ogóle w w Europie, który się odbył obejmował swoim zasięgiem obszar, na którym mieszkało 8  000 000 osób strajk chłopski prawna, o którym prawie w ogóle nie pamiętamy wtedy też się boję on błąd, jakby w reakcji na przewrót majowy jest i jak gdyby argumentem było to, że musimy walczyć o nazwie, gdyby coś z tym autorytarną tyranią czystym autorytaryzmem oczywiście nie takim językiem to było powiedziane w upraszczaniu po to, żeby nie wróciła pańszczyzna kolejna historia próby nieśmiałe co prawda, ale kolektywizacji rolnictwa w Polsce, które spotkały się z oporem okopów też uważano, że nie ma my tego nie chcemy, bo to jest powrót pańszczyzny, więc ta pamięć była bardzo silna co w zasadzie w zasadzie być może do lat sześćdziesiątych myślę, że to, że to był bardzo istotny składnik życia życia wsi w ogóle nam je jak są jakieś takie przekazy, które dotyczą tego okresu to tam się pojawia, że pańszczyzna jako taki negatywny punkt odniesienia, ale prezenty w międzywojniu to związane było z tym, że po pierwsze, partia Chłopska była silna ci liderzy chłopcom nie byli autorytetami była prasa łódzka coś co teraz jest dla nas trudne do pojęcia niech nie potrafią się tego wyobrazić, ale to rynek też intelektualnie grozę nad budową to był jednak sił to było jednak siła, z którą rządzący musieli się liczyć na to co pan mówi o naszym ognia akcji protestacyjnych jest niesamowite tak, ale rozumiem to ta sytuacja uległa zmianie głównie w związku z drugą światową czy też do późnych potencjał zniknął w tym tutaj tutaj tak naprawdę mogę tylko gdybać, bo to na tym trzeba było jeszcze się zastanowić, ale druga wojna światowa z pewnością natomiast myślę, że bardziej o industrializację powojenna w Polsce związane i awans przede wszystkim jest się do miast i migracji ze wsi do miasta więc, więc wiem to upatrywał w tym w tym procesie bardziej takie trochę rozpuszczenie się od tej pamięci może tak byśmy powiedzieli tak to ciekawe to znaczy, że trochę te procesy globalne tutaj zadziałał w sądzie ta zaś zbiega się to zresztą są z globalnym takie wycofanie się z ludzi ze wsi do miast po tak leżą w procesach globalnych jest chleb rozmawiamy, bo prezes globalne z okazji 15 lat naszego pobytu w unii Europejskiej to też jest taki proces jednak wspomagania finansowego nie tylko zresztą rolnictwa co zaskakujące Otóż jak wiele z tego co wokół nas z naszej historii ostatnich 200 lat są te procesy globalne za chwilę powrócimy do rozmowy z naszym gościem po informacjach Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM popołudniu Radia TOK FM dziś wtorek 30 kwietnia jeszcze dzień dobry mówi Paweł Sulik i przypominam, że w naszym studiu dr Michał bał się dzień dobry dzień dobry Uniwersytet warszawski pierwsza część naszej rozmowy mówił pan o tym, że w dziewiętnastym wieku wydarzyła się na spektakularne, że związana z polskim społeczeństwem większa część ludzi w Polsce zamiast zmuszana do pracy niewolniczej pozostał uwolniono nastąpił w Wiedniu rynek to nazwalibyśmy święto mieli w święto uwolnienia nie wiem czy wolna od mężczyzn Zjednoczonych obchodzi się zresztą w tym mniej więcej w tym samym okresie zniesienie niewolnictwa tylko, że w Polsce muszą być inaczej nazwać, dlatego że no to były trudno chłopów do końca nazwać niewolnikami oni wykonywali niewolniczą pracę, ale do końca niewolnikami nie byli na tak najdalej mamy sytuację taką, że często tutaj do studia Radia TOK FM przychodzą przed historycy opowiadają jak to wiele pozytywnych aspektów miał miała ta instytucja folwarku dla chłopów strzelanie goli czuje się bezpiecznie istnieć w tym jako mikro ekosystemie wyk tak wieje i wiem nawet, skąd się bierze odznaczył 19 wieku w przy okazji, bo dyskusyjne o uwłaszczeniu odbywały się w zasadzie od początku dziewiętnastego wieku na wkład w Galicji tam próbowano rozwiązać kwestię pańszczyzny, która już w tamtym on w tamtym okresie była zupełnie zupełnie bezsensowna pod względem ekonomicznym wtedy raczej dążono właśnie do odmowy zresztą początek o prawa kapitalizmu przemysłowego 19 wieku, więc raczej w tamtą stronę dążą natomiast utrzymywanie pańszczyzny, czyli przywiązanie tej siły roboczej, która mogłaby pracować w fabrykach w przy folwarku pewien sposób zahamowało ten proces i dyskusja nad pańszczyznę w dziewiętnastym wieku bardzo często nie pojawił się ten argument o tym, że chłopom w zasadzie w państwie nie było bardzo dobrze folwark to cudowny, ale ten pan to to jak taki ojciec prawda rozkładający ręce na nas swoim członkom i te prace były pisane właśnie, dlatego że chodziło o to, żeby jak najwięcej to dowód prawda, bo taka narracja historyczna i pamięcią owa, która miała uzasadnić to, żeby po prostu przy dworze jak najwięcej zostało ziemi, żeby uzasadnić to żeby, żeby po prostu jak najmniej przez tydzień dawać chłopom Nate potrzeby, żeby do odszkodowania były też w razie czego odpowiednie dla płyt album prosto bieżąca polityka historyczna i raczej proponowałbym, żeby zastanowić się na jak rzeczywiście to wyglądało, ale to określenie Folwarczny czułam chyba nie dziwi albo pod Lepanto zrozumiały to, że czasami w kontekście współczesna jest używane o gaz takie firmy korporacji w stosunkach między pracodawcą lub lana pracownikiem używa się tego określenia Folwarczny znacząco znaczące i ja bardzo długo się nad tym zastanawiam się czy w ogóle ma sens używać tego określenia prawda powinna poprawiać nie może 150 latach, ale paradoksalnie tak ma sens, dlatego że zwróćmy uwagę, że nie w krajach takich jak Anglia Niemcy czy Francja i instytucje i funkcjonowania w ramach firmy 3 czy instytucje funkcjonowania w ramach instytucji społecznych czy w ramach, jakiej się prawda w innych tego typu organizacji kształtowały się w zasadzie od początku dziewiętnastego wieku no powiedzmy gdzieś tamtej rewolucji węgierskiej rewolucji francuskiej i w Niemczech być może trochę później ale, ale też mniej, więc w tym okresie natomiast o uwolnienie chłopów w Polsce, czyli tak naprawdę nie, tyle że jak uwolnić w rwaniu się chłopów, który z pracy pańszczyźniany do nich nie wpadali od automatycznie, gdyby w umiejętność organizowania sobie demokratycznego życia i t d . tak dalej prawda jest to proces trwa i później mamy później mamy od w zasadzie po po uwolnieniu mamy to mogą w konflikty prawda w jakiś tam próby właśnie włączenia hubów cel to ciało narodowe później wybuchła druga wojna światowa monet PRL, który nie skądinąd z żywym pod pewnymi względami można tutaj mówić o jakimś takim trwaniu tej kultury Folwarcznej w Spale z PRL -u prawda jakich takich zależnościach no no i tak naprawdę nieźli mówią o tej o elementach kultury Folwarcznej współcześnie, a to być może coś w tym miejscu koronie myśmy tak naprawdę nadal dobrą sprawę czasu, żeby przepracować w szesnastym wieku znikają jako osobny stan z prawodawstwa polskiego chłopi dopiero w z konstytucją Napoleonem naczynko z 3 maja pojawiają się po raz pierwszy na powrót Allena jak wiadomo nie została wprowadzona konstytucja 3 maja Szlachta wolała trzymać pańszczyzny niż z niepodległe państwo nie, więc realnie rzeczywiście powodziowego w paszczy niż niepodległe państwo, jakby rzeczywiście państwo pańszczyzna była powodem utraty niepodległości no niejedynym, ale była do Sejmu może tyle dość istotnym ale, ale była 1 z powodu z pewnością ma Katarzyna wielka wydała już takich gwarancji, że rząd utrzyma majątki szlacheckie, które znajdują się na 1 ze mnie, że nie naruszy, gdyby tej ekonomii i jest, więc tam dziś ten powód na pewno na pewno był nie, więc w 2 z okazji konstytucji 3 maja pojawia się po raz pierwszy wzmianka o śnie był chłop jak wracają jako element element prawny z nie no no i później no to już jest kwestia zaborów prawda nic, ale czemu byśmy zapomnieli o tym, skoro już w okresie między jeszcze w okresie międzywojennym było to ambitny niemożna było tego nie zauważyć nie tylko za zawrotną brzmi strajku, który pan mówi 3007 . roku, ale również ze względu na trasę ze względu na intelektualistów pochodzących z tego środowiska nad buta kawałek rzeczywistości jak to się stało, że teraz dwudziesty pierwsze wieko tego prawie nie ma wydają niż dystrofia zapomnienie traumy Racibor z kondycją chłopów byłaby tragiczna naprawdę nawet w dwudziestoleciu międzywojennym poza jakimiś wyjątkami, których skądinąd też czeka bardzo ciekawe jest to, że w dwudziestoleciu międzywojennym, jeżeli we wsi byli bogaci chłopi, które to bardzo często znienacka przyjmowali nazwiska, które kończyły się maski nazywanej w Rosji Szlachta prawo dane o broni się też zresztą chodziło pracować jako dorobkowi, ale trakt jest inny wątek w 20, więc leciu międzywojennym sytuacja chłopów była tragiczna to samo było po drugiej wojnie światowej w Polsce były lata głodu biedy pamiętam taką rozmowę z żywym czy to jest rozmowa, którą usłyszałem, jakby przez kogoś, kto z historią przez kogoś nie powiedział na chów ryb US w dzisiejszym okolic Łęczycy, który powiedział, że po raz pierwszy Żyd urodzony w dwudziestoleciu międzywojennym, który powiedział, że po raz pierwszy w życiu najadł się w niewoli niemieckiej, więc wyjazd jest historia, bo traumy głodu biedy chorób małych działek, z których ledwo ledwo można się wyżywić, więc trochę nie dziwię się, że w ŻUŻEL to jest faktem jest po prostu jak trauma no trochę trochę się to zapomina, ale w ciągu ostatnich kilku lat następuje coś zaskoczy pewnie lekturę zaskakującego, że powrót powrót do rozmów na ten temat powód dyskusji ja mam subiektywne wrażenie, że to raczej się zaczęło to Echo od strony teatru albo przynajmniej popularne w w Manili artystycznym, choć zespoły muzyczne odwołujące się do obcości czy zdążymy jeszcze podziękować też o takim spotkaniu w chutorze Grójecką Przemyśl dzień wolności chłopskiej OIOM wciąż bardzo reklamować to spotkanie z bardzo świetna inicjatywa no niestety ze względu na choroby nie udało się tam być jeszcze z ostatnimi czasy, ale ale nawet gdybym tylko mało, kto to polecali Allegro tam się gromadzą jacy ludzie cuda się prawdę mówiąc z turystyki środowisko, które wychodzi od o CIT motyw zemsty wywodzi się, bo po prostu z okolic, które w ZUS w wyniku różnych procesów dostrzegło ten brak oznaczeń nieobecności pamięci o doli chłopskiej nie Chłopskich korzeniach i postanowiło uczcić 1 z święto, które z okazji uwłaszczenia prawda, więc są one też dzień wolności, czyli po raz pierwszy od szesnastego wieku chłopi w wyniku uwłaszczenia byli wolnymi ludźmi pamiętajmy, że nie, o ile w królestwie teraz tak z jedno w królestwie polskim Chopinie byli przywiązani do ziemi i pasywów w ramach konstytucji Napoleona zniesiono przywiązania chłopów ziemi to w Galicji na terenie Prus chłopi do dziewiętnastego wieku w zasadzie byli przywiązani do ziemi czy nie mieli prawa opuszczać wsi bez zgody pana, więc mówimy tutaj o takim dość poważną zwolnieniem, jeżeli wyobrażam sobie z dnia jakoś tam stan pół niewolniczych no to na pewno to jest 1 z warunków jest to, że mogę swobodnie gdzieś tam są dysponować prawda jechać do do ABW brać sobie, że to nie możesz się, że cała jest zawsze zadbać o zgodę pana może wyrazić zgodę albo nie, więc a, więc to jest święto, które powinniśmy powinniśmy czcić powinniśmy pamiętać też chciałem podkreślić 1 rzecz mianowicie bardzo bardzo się podoba w tych prawie nowych praktyk wie że, gdyby upamiętnienia pamięci chłopski to, że podkreśla się raczej pozytywne aspekty tej pamięci rzecz, że nie epatuje się taką traumą jakimś prawda nie narzucaniem jakiś takimi negatywnych odczuć związanych z tą pamięcią, które są oczywiście bardzo ważne ale, ale też pamiętajmy, że że, gdyby na pamięć o traumie, ale trudno budować coś coś takiego pozytywnego i coś co coś co z tego mogłoby nie wolno zakwitnąć jakiś pamięć, która zagra bardziej bardziej dla nas dla nas obie realna jak z kibicuję tym wszystkim inicjatywą w stylu próby łączenia muzyki odświeżania muzyki ludowej były próby właśnie tych działań artystycznych to tam nie w ramach tego festiwalu powstała stylistyka brama z okazji pańszczyzny dobór spółek połączenie lekkiej współczesnej działalności z artystycznej właśnie z upamiętnianiem pańszczyzny to są do sądu rzeczy, które myślę o VAT warto wspierać i należy kibicować interesujący jest pewnie, że dla dla niektórych to, że poza tą sferą artystyczną no trochę naukową, ponieważ kilka książek napisano kilka prac naukowych to jednak do szerokiej świadomości koszenie nie przebił to mam namyśli to, że ktoś może to właśnie książki na ten temat czy w pracę naukową uczestniczyć w takich festiwalach jak ten dzień wolności chłopskiej autorzy Gorajec albo czekać, kiedy n p . Sejm ustanowił święto albo porasta jakiś czas dzieje się także z powodu ważnego wydarzenia przełomowego polscy parlamentarzyści ustalamy, jakie święta i tutaj były jakieś jak rozumiem brak, który należałoby tu jest brak, które należałoby jakoś uzupełnić nie wykluczył czy nie sądzi pan, że to byłoby przełomowe dla myślenia o o przyszłości chłopskimi sum na pewno mogą mieć jakiś sens, aczkolwiek nie jestem do końca zwolennikiem mnożenia mnożenie świąt, bo w pewnym momencie może być tak dużo, że zatrze się ich sens w ogóle mamy ileś tam różnych rocznic w ciągu roku przed wojną było święto 15 sierpnia święto chłopskie, które teraz zamieniono w jakimś czasie został zamieniony tam jest do muzyki święto religijne w przez rząd akurat leciałam z głowy pedale, ale nie wszystko co się dzieje patrzę w święto z okazji chrztu Polski do wysuszonej czytamy w kontekście tego co pan mówi to brakuje mi takiego solidnego no właśnie z poziomu państwa powiedzenia zdajemy sobie sprawę co się wydarzyło w 19 wieku zdają sobie sprawę, że to było uwolnienie olbrzymiej części społeczeństwa od tych obciążeń czym to do końca rozumiemy czy nie nawet skutki tego to trzeba jednak uszanować, a to i zapomnieć nigdy o tej samej oferty nie wiem czy, gdybyśmy ciągle jest podstawą programową niemal nie ma nic nie wiem przyglądaliśmy się nauczaniu areną jest zespołem badaczy co prawda trochę innym temacie, ale nie przynosi mi się nauczaniu historii w polu z podręcznika na lekcje historii i tamtego tematu nie ma ochoty pojawiają się tylko wyłącznie niezłe bodajże w tych nowszych rzeczach jest tam była tam jakaś wzmianka na temat sytuacji chłopów z nieciekawej jakieś tam kilka zdań pojawia się oczywiście od czasu do czasu Jakub Szela jako postać negatywna natomiast są o uwłaszczeniu bodajże gdzieś tam to artysta ma taki, który może nie stanowi jakiś taki osi prawda nauczania historii to niesamowite, że mija czas i okazuje się, że ci, którzy forsują smok zwierzę teraz do przeczytania dowiedzenia się do zastanawiania się to fascynujące niby to jest przeszłość okazuje się, że wystarczy gdzieś tam pogrzebać jej, tym bardziej jest to, że w zwróćmy uwagę, że bardzo często tak spoglądamy trochę na różne takie ja mówię tutaj o w naukowych kwestiach są one na jakiś, by prace zachodnie dotyczący prawda w inny takich kwestii społecznych społecznych może nie nie powiem walka, ale próba upodmiotowienia się natomiast, jeżeli się po skrobie w naszej historii do tego też jest bardzo duża ich zresztą bardzo dużo budujących przykładów jest w dwudziestoleciu międzywojennym w środowisku młodych młodej inteligencji chłopskie pochodzenia chłopskiego, ale z wykształceniem uniwersytetach to jest resztek koncepcja honor nowości chodzi tu nie chodzi o honor tylko chodzi o to, że oni mówili, że chłopak bardzo silne jest takie po poczucie u u o jak gdyby uprzedmiotowienia prawda zrządzenia, które się wiązało z mężczyzną raczej taki duszy niewolnika jak to określił Jakub Bojko, więc czas zbudować taką normę, która pozwoli podmiotowi trzeciemu to bardzo go doszło jednak rodzaj godności, ale właśnie który, który wynika z przepracowania tego, że się było chłop pańszczyźniany kryzysem Malma, że te korzenie pańszczyźniany miasto już bardzo ciekawe rzeczy, z których w nim bardzo dużo możemy się tak naprawdę nauczy nas choć, gdyby słuchać jeśli macie w sobie jeśli macie korzenie chłopskie to pamiętajcie odliczy sobie honorze stylowy w systemach dostępowych wszyscy słuchacze wpadki hodujemy w sobie ona oznacza przede wszystkim jak możemy to od 3 maja odrzućmy chutoru Gorajec koło Przemyśla dzień wolności chłopskiej naszym gościem był dr Michał Renusz z Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję za dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA