REKLAMA

Czy Tatry zamienią się w doliny narciarskie?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-02 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
KOV poranne w radiu TOK FM 15 witam państwa ponownie państwa i moim gościem jest Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot dzień dobry dzień dobry witam pana witam się słuchacze rząd pracuje nad zmianami, które mają dotyczyć oddziaływania inwestycji na środowisko chodzi o 2 projekty rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko i nowelizacja ustawy o oddziaływaniu na środowisko nie, skąd to nadzwyczajne poruszenie po Rozwiń » stronie rządu i czemu ono ma służyć, bo czytam w Gazecie wyborczej, że przede wszystkim celom obronnym, a dokładnie zwolnieniem inwestycji na cele obronne jakikolwiek troski o środowisko nie tylko w celach obronnych też w celach rozbudową gry i budowę infrastruktury tory narciarskiej dopięciu hektarów bez oceny oddziaływania na środowiska i parkach narodowych rezerwatach przyrody obszarach natura 2000 do 10 ha terenach górskich poza formami ochrony przyrody oraz ING im bardzo wielu inwestycjach w zakresie ich zawężając krąg stron organizacji oraz lokalnych społeczności mieszkańców procedurze oceny oddziaływania na środowisko, jaki oraz w wymiarze powinien dojeżdżając znajdzie się wyłączając, tworząc taki system prawny, który będzie dość radykalnie minimalizować dał możliwość uczestniczenia w grę o systemie oceny oddziaływania środowiska, choć byśmy chociażby 1 przykład kiedyś ciemną stroną postępowania byli wszyscy mieszkańcy działek i większe jest biegałam po dana inwestycja teraz nie będzie to zasięg tylko 100 m od oddziaływań wystarczy mieć dosyć dużą działkę określić postawić na inwestycję w środku tej działki i jak się okaże, że dana inwestycja nie wychodzi poza działkę o swoim zasięgiem oddziaływania nie ma stron postępowania nie ma stąd postępowania nie ma prawa do sądu o okaże się, że może stanąć ważna inwestycja, a tak naprawdę lokalna społeczność nie będzie miała z nim dogadani no no dobrze, ale jak rozumiem ministerstwo powołuje się na cele strategiczne dla obronności wiceminister środowiska Małgorzata Goś lińska tłumaczy, że wprowadza się brak wymogu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów przygotowanych wyłącznie dla celów obrony narodowej lub obrony cywilnej to w 1 z tych jak rozumiem tych dokumentów tak, ale tak, ale proszę zwrócić uwagę, choć na wschodnią flankę TomTom i czy to jest tak, że dochodzi wprost to Puszczę Białowieską czy tutaj o tym, iż szuka się z analizy tego, żeby po prostu dalej bezkarnie wycinać, ale proszę państwa to co jest niemożliwe staje się możliwe jest myślenie rządu a gdzie żyje rząd idzie wbre w temu co jest w ogóle z Rayem określone nie tylko dyrektywa o ocenach oddziaływania na środowisko i konwencji Dorohusk, czyli tak naprawdę o wpływie inwestycji i decydowaniu o wszystkich obywateli o sprawach środowiska i on był ten system oceny oddziaływania środowiska i teraz nudzą mówi pani Golińska czy to co się ma za chwilę stać w Tatrach jest bardzo kontrowersyjne, bo jeśli czytamy w raporcie UNESCO, że nie można nie mogą być prowadzone cięcia, aby w Puszczy Białowieskiej i jednostka wojskowa, a która znajduje się w Puszczy Białowieskiej Nadleśnictwo Hajnówka, ale i lasy państwowe dwoją się i Troją, by podać kolejny pretekst, by wejść tam ciężkim sprzętem to zamiast zastanawiać się jak u wyeliminować stąd jednostkę wojskową z terenu tak cennego Puszcza Białowieska jest jedyny taki rezerwat biosfery, a więc proponujemy zmiany, która po prostu spowodują, że łatwą ścieżką będziemy mogli wejść tam z inwestorami i zgodnie z prawem wycinać Puszczę Białowieską, bo teraz ją wyciągaliśmy niezgodnie z prawem, więc nie ma dyskusji jak chronić Puszczę Białowieską i jest dyskusja o 1 wycinać go nie do ryzyka no dobrze jest ambitny, ale jednak pojawia się tutaj ten argument wschodniej flanki rzekomo bardzo ważny dla naszego systemu obronności istnieje istnieje baza wojskowa na terenie Puszczy Białowieskiej to może ma to jakieś uzasadnienie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa PRL czym istnieje baza wojskowa ci składowisko broni sądowa 2 różne rzeczy no tak, ale to nie to jest kwestia pewnie nazewnictwa w zależności od SM nie to jest okazja nie tylko nazewnictwa nikt nie ma nikt by jednoznacznie się wypowiadać albo nie jestem ekspertem od obronności tylko szukałbym rozwiązań nie o zmianie bardzo poważnych przepisów tylko jej szukałbym rozwiązań militarnych, które powodują, że jesteśmy w stanie być bezpieczni o przyrodę Puszczy Białowieskiej i będzie bezpieczniej o tą wschodnią flankę na ścianie wschodniej naprawdę mamy dużą ilość terenów i a tego co wiem to po to na bazę wojsk znaczy to składowisko broni jest jej składowisko broni jeszcze sprzed tamtego tamtej epoki w brąz diagnoz i sald jednostka z peerelowską no to jest kwestia ma z tego co wiem to ona najwięcej Nadleśnictwo teraz pracowały próbowało lokalnej społeczności mówić o tym, że ta baza wojskowa, która jest w Hajnówce, jeżeli będzie jakiś wybuch, a tam na dopuszcza wspólnie też tam jest broń, która wymaga i wiele innych RM one SA informacji o udzielenie lub bardziej sprawdzonych wysyłanych ESMA Nadleśnictwo ma w naszej ocenie prosto, a jak rozumiem pan twierdzi, że to tak naprawdę chodzi o realizację ministerstwo, aby tam 155  000 m ³ Puszczy do 2021 roku jeszcze wyciąć no myślę, że nie do końca to znaczy się też czy też są inne tereny, by metamorfoza na dzień skoro tak to na razie skupmy się na 1 i na tym co wpuszcza się dzieje, dlaczego w jakiś związek tego co się dzieje w Puszczy właśnie z tymi zmianami prawnymi no teraz sytuacja jest taka, że o wyrok Europejskiego Trybunału sprawiedliwości co o tak ci z tańca pracującym, a przypomnę tylko, że jeżeli mgła była uzasadniona opinia Polska, ale i nakaz wstrzymania prac przez PL Europejski Trybunał sprawiedliwości Polska złamała standardy, a i dalej działa doszło do wyroku wyrok mówi o tym z UE mamy wstrzymać cięcia, ale absurdalne tłumaczenia ministra środowiska PE, że chroni Puszczę po prostu nie mają żadnego odzwierciedlenia ani w rzeczywistości ani w nauce ani też, by prawnie Polska przegrała, ale była bardzo ważna misja UNESCO, a 1 w Krakowie potem nie byłem wizje terenowe niedawno wyszedł raport UNESCO, który jest bardzo miażdżący dla strony polskiej, a która w Anglii eksperci UNESCO mówią, że i sytuacja Puszczy idzie bardzo złą stronę geje i żądają działań naprawczych i dokładnie rok od wyroku, ale Trybunał sprawiedliwości Polski rząd przedstawia nowe aneksy do mu planów urządzania lasu, czyli dokładnie, ale chce ciąć kolejne obszary Puszczy Białowieskiej, ale i my cieszymy się zastanawiam jak przyrodnicy organizacje, a czy teraz rząd chce to wciąż, przeprowadzając konsultacje społeczne i pozując jakieś działania prawne, ale i one po prostu chce do końca zniszczyć Puszczę Białowieską, bo dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej realnej w ogóle ze strony rządu nie ma za to są aneksy i tańcz kolejnego pozyskani dodał, że to wiemy mniej więcej, jakie są te jawne i być może dzięki niej dawne cele rządu w Puszczy Białowieskiej na to przenieśmy się na 0202 . koniec Polski i znowu posłużmy się przykładem Tatrzańskiego parku Narodowego czy to może być także te zmiany mają po prostu umożliwić zamianę Tatry w taką Doliny narciarską RM zacząłem moją rozmową tego, że to co było niemożliwe staje się możliwe WB i a i tak Polski rząd działa od nogi, ale tygodnika mogliśmy stromo w postępowaniu, a nie na temat rozwoju inwestycji na czas i nakaz ról generalny regionalna dyrekcja ochrony środowiska w Krakowie wydała negatywną decyzję to jest Banina od środy tak jej niekwestionowana i zasoby przyrodnicze Świstak kozica niedźwiedzie to samo no i paniom i przyrody unika on po raz, jeżeli te przepisy wejdą w życie to do 5 ha i tatrzańskim parku Narodowym będzie można zrobić inwestycje narciarskie PŚ od bez oceny oddziaływania na środowisko, czyli bez zbadania wpływu tej inwestycji na przyrodę, ale i tak naprawdę inwestor nie pójdzie do regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska z pytaniem czy ta inwestycja w jakimś stopniu wpływa na przyrodę i można realizować tylko udział wraz z wnioskiem do Odry o pozwolenie na budowę wydział budownictwa i urzędu miasta i dostanie po prostu pozwolenie na budowę i nie będzie pytał ani strony społecznej nie będzie nam strony społecznej nie będzie organizacji pozarządowych i tak naprawdę o naszym domem jest dobro narodowe, jakim są Patryk będą decydowali urzędnicy, którzy samo betonu Stali, a i, a technicznych rzeczy, ale naprawdę jestem szacunkiem o przyrodzie i wpływie danej inwestycji na przyrodę mogą nie mieć wiedzy specjalistycznej i po to, powstały regionalne dyrekcje ochrony środowiska, by w ramach oceny oddziaływania na środowisko analizować i badacz MO, a jeśli EDF był on wprowadzać działania minimalizujące wpływ na inwestycje na przyrodę lub działania kompensacyjne jeśli coś zostanie zniszczony reaktor, a rumu ni zdania i będzie no dobrze, ale rusza ruszają konsultacje społeczne może może to jest szansa na to, żeby zmienić te projekty konsultacje społeczne się już zakończyły się o ASO to co się udało to poruszyć niemałą część społeczeństwa, dlatego że 94 organizację wystaw ogrzeje znajdowało się do premiera, ale piszą też list czy dzięki naszej Platformie, które udostępniliśmy listy do premiera zbytniej ludzie zaniepokojeni takimi zmianami bo, żeby dla słuchaczy było jasne system ocen oddziaływania na środowisko tak naprawdę jest im bardzo przemyślanym ważne euro z systemem, który powodował bezpieczeństwo danych inwestycji nie tylko dla przyrody, ale też tło dla człowieka, bo w ramach oceny oddziaływania na środowisko jest tam, gdzie bada się w UE inwestycji na przyrodę na zdrowie ludzi na klimat i robisz, że ich analiza w mieście przez naukowców na ramach takiego raportu Deloitte wiano analizę wpływu tego u danego przedsięwzięcia na zasoby przyrodnicze, ale też to co jest ważne i na zdrowie, by też ludzi więc, odcinając czy deformując dom, ale ocena oddziaływania na środowisko czy ten system tak naprawdę sami sobie robimy krzywdę to aneksy do planów urządzania lasu do konsultacji społecznych trafiają tu moja pomyłka faktycznie przepraszam bardzo dziękuję za tę rozmowę czy zamierzacie coś dalej zrobić jeszcze tak krótko na koniec zapytam ja myślę, że tak znaczy, że apelujemy do wszystkich ludzi jest majówka to, że państwo chodzicie pewnie w góry na majówkę, a na tę górę mogą wyglądać zgoła odmiennie niż państwo teraz widzicie myślę, że Ng zmiany prawa mogą doprowadzą do niekontrolowanego oraz rozbudowę i zniszczenia zasobów przyrodniczych, a naszego państwa UE i myślę, że w Chile niezgody jest ich i bardzo daje metoda klubu Radosław Ślusarczyk pracownia na rzecz wszystkich istot dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA