REKLAMA

Zmiana w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-03 09:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:06 min.
Udostępnij:

Na co muszą zwrócić uwagę przedsiębiorcy w związku ze zmianą przepisów dot. ochrony danych osobowych? Gościem programu była Monika Krasińska, dyrektor Zespołu. ds. Sektora Publicznego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
KOV poranny w radiu TOK FM piątkowe świąteczny poranek Radia TOK FM ze mną w studiu teraz pani Monika Krasińska dyrektor zespołu ds. sektora publicznego w urzędzie ochrony danych osobowych dzień dobry witam serdecznie niby jest majówka martwy sezon również w urzędach, ale zmiany wprawie mogą wejść w życie niezależnie od tego jak bardzo mamy przedłużony weekend i tak jutro 4 maja wraca temat, który rozpalał media w rok temu tak naprawdę temat rozporządzenia Unii Rozwiń » Europejskiej o ochronie danych osobowych, a to za sprawą tzw. nowelizacji wprowadzającej ogólne rozporządzenie ochrony danych osobowych do polskich przepisów, a największym statystycznym skróci na początku zmiany wprowadzone jutro związane właśnie z danymi osobowymi obejmą 160 ustaw, ale i tak, gdy rok temu RODO wchodziła w życie zapanowała w mediach przede wszystkim, ale nie tylko można powiedzieć lekka histeria niepewności do tego co właściwie się wydarzy, jakie obostrzenia grożą ludziom, którzy przedsiębiorstwom i firmom instytucjom, które nie wdrożą tych przepisów, bo w po jakimś czasie ten temat właściwie umarł życie toczy się dalej, a nie zastanawia, ale Ikara samego na sam początek jak patrzę na tę nazwę na nowelizację wprowadzającą ogólne rozporządzenie ochrony o ochronie danych osobowych do polskich przepisów jak to jest, dlaczego dopiero teraz niemal 12 miesięcy o tym, szumnym wprowadzeniu w życie RODO pojawi się rozporządzenie, które mało, kto o nich polskie przepisy ja myślę, że na początku trzeba powiedzieć sobie jasno jest to 1 z największych reformy prawa krajowego w ostatni my w ostatniej dekadzie, o ile w ogóle 1 z najistotniejszych w ciągu ostatniego półwiecza plamy szumu wokół tej reformy jakiś czas temu nie byłoby nieuzasadnione i mamy do czynienia z rzeczywiście bardzo istotną zmianą, która rzutuje na wszystkie przepisy krajowe, a zatem rozporządzenie rzeczywiście wymusiło po pierwsze, konieczność przeglądu tych dotychczasowych przepisów obowiązujących u nas po drugie, dokonania zmian w takim zakresie w jakim one nie są do końca dostosowane czy doprecyzowujące prawa i wolności osób, których dane dotyczą to wielka praca legislacyjna, która niestety została przeprowadzona bardzo bardzo szybkim tempie i nie do końca, a inne efekty tej pracy odzwierciedla myślę, że oczekiwania nas wszystkich po pierwsze, już Lech my wiele lat temu urząd, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że rozporządzenie ma być wprowadzone do polskiego i całego unijnego porządku prawnego związana z ochrony danych osobowych sygnalizował konieczność przeglądu wszystkich przepisów krajowych wskazując, że to wielka praca wymagająca wielkiego wysiłku wszystkich resortów i wszystkich obserwatorów tego co się dzieje w naszym polskim prawie te apele niestety nie spotkały się w tamtym czasie z wielkim zainteresowaniem i de facto mnie bardzo wiele uwag związanych ze zmianami było zgłoszonych na de facto albo w finalnym już etapie wypracowania nowych przepisów albo nawet jeszcze poza formalną ścieżką legislacyjną to w efekcie mamy, owszem, dokonanych bardzo wiele zmian jeszcze raz podkreślam to jest wielka praca, ale też mamy bardzo dużo cały czas uwag zarówno do tych przepisów, które zostały zaproponowane, jaki co więcej do tych przepisów, które nie zostały zmienione, choć należałoby w pierwszej kolejności zająć się pewnym systemem obrotu informacją obrotu danymi osobowymi pod tym kątem przejrzeć też i udoskonalić być może rozwiązania, które dzisiaj mamy n p . tutaj w tej ustawie, która dostosowuje Polski porządek prawny do przepisów rozporządzenia mamy bardzo bardzo wiele zmian istotnych albo tylko i wyłącznie kosmetycznych natomiast to są zmiany dobre podążający w dobrym kierunku chociażby kwestia pewnego ucywilizowania kwestii związanych z profilowaniem sektorze prywatnym czy też ograniczenia dostępu do naszych danych wrażliwych w związku z przetwarzaniem danych dla potrzeb umów realizowanych w sektorze prywatnym natomiast bardzo jestem też wiele przepisów, które nie do końca zostały dostosowane do przepisów rozporządzenia albo też w ogóle nie zostały przeanalizowane przez szkołę pod kątem właśnie rozporządzenia np. nim PSL, a jak wygląda w Polsce dysponowanie personelem zarządzanie personelem, zwłaszcza w kontekście jawnych rejestrów publicznych danych, które są ujawnione w rejestrach publicznych przypominam, że dyskusja na ten temat w ogóle się nie odbyła przecież mamy PSL, który zgodnie z rozporządzeniem należy do szczególnej kategorii informacji o nas i który powinien być jednak sposób bardziej właściwe chroniony z zapewnieniem lepszych standardów ochrony dzisiaj mamy jawny PESEL w krajowym rejestrze sądowym plamy jawny PSL w warstwie podpisu elektronicznego certyfikację mamy jawny PSL w rejestrze dłużników należności publiczno prawnych proszę zobaczyć tak na dobrą sprawę słyszymy, że ma się odbyć na ten temat dopiero debata, a przecież to jest tak ważny element budowaniu poczucia też bezpieczeństwa komfortu wszystkich obywateli dlatego, uczestnicząc w tej debacie urząd będzie cały czas przyglądał się tym wszystkim przepisom analizowała, ale też będzie wnosił o dokonanie kolejnych zmian, bo mamy takie wrażenie, że tak naprawdę reforma wcale nie uległa zakończeniu, ale dopiero tymi przepisami została de facto zainicjowana dużo zostało wprowadzonych zmian, ale dużo zmian przed nami, czyli rozporządzenie to wprowadzone w zeszłym roku, bo takimi ogólnymi wytycznymi, a tutaj mamy do czynienia ze szczegółowymi procedurami, które mają wyjaśnić pewne wątpliwości jak rozumiem rozmaitych instytucji podmiotów te przepisy rzeczywiście doprecyzowują pewne kwestie natomiast proszę pamiętać, że mocą tych przepisów nie możemy sobie zmieniać dowolnie kształtować zasad wynikających z rozporządzenia zachowują swoją aktualność niezależnie od tego jak był kształtowany było prawo krajowe rozporządzenie tak będzie stosowane bezpośrednio i w tym obszarze rzeczywiście wszyscy administratorzy i tak muszą 25 maja stosować zalecenia i rekomendacje, które wynikają z zasady płynących z rozporządzenia natomiast przepisy krajowe rzeczywisty doprecyzowują wiele kwestii wskazują na chociażby model wykonania obowiązku informacyjnego wskazują na pełny zakres danych definiują, kto jest odpowiedzialny za proces przetwarzania danych wskazują okoliczności, które uzasadniają głębszą ingerencją naszą prywatność czy też wręcz wskazują, kto będzie odpowiedzialny za naruszenie i kto w związku z tym się zachować szczególną czujność, jeżeli chodzi o realizacji procesów przetwarzania danych, a w ostatnich miesiącach od czasu wprowadzenia tego unijnego rozporządzenia po dziś dzień państwo jako urząd ochrony danych osobowych otrzymywaliśmy sporo sygnałów o tym, że jednak dużo rzeczy jest doprecyzowanie czy zgłaszali się do państwa właśnie przedsiębiorcy przedstawiciele instytucji, którzy mieli wątpliwości związane ze stosowaniem unijnego rozporządzenia i niejako te zmiany ustaw mogą być odpowiedzią na ich Nate wątpliwości masa takich skarg i pyta mnie wciąż płynie do Echa urzędu ochrony danych osobowych jesteśmy cały czas są zalewani ogromem my korespondencji natomiast pan zadał ciekawe pytanie związane z tym na ile administratorzy danych są właśnie przygotowani inni czują się w pełni komfortowo z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, jeżeli mogę od takiego sformułowania użyć administratorzy bardzo różny sposób oceniają rozporządzenie ci bardziej odpowiedzialni, którzy wcześniej stosowali zasadę ochrony danych osobowych dla nich rozporządzenie nie jest żadną absolutnie rewolucją, owszem, mają pewne problemy i rzeczywiście niektóre z tych problemów będą rozwiązane poprzez doprecyzowanie w przepisach krajowych określonych kwestii natomiast masa pytań nie zachowuje swoją aktualność, a wynikają te pytania głównie z tym z tego, że sami administratorzy nie do końca pojmują, o co chodzi z tą ochroną danych osobowych niektórzy wpadają w taką spiralę budowania ogromu procedury niektórzy wskazują, że tutaj w tym problemem jest w nim tak restrykcyjne prawo, które sprawia, że w ogóle nie są w stanie prowadzić żadnych, aby takich stałych wzorców zachowań w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych natomiast jedno jest pewna rozporządzenie daje bardzo szerokie pole do popisu dla administratorów daje im wielkie pole dla ich kreatywności i zęby, bo pozwala stworzyć takie procedury na miarę potrzeb danej firmy danych informacji no tutaj urzędy publiczne niestety nie mają, jakby tutaj takiego szerokiego wachlarza dowolności kształtowania określonych procedur chociażby z tego względu, że muszą działać na postawie w oparciu o przepisy prawa co wynika także w konstytucji natomiast prawda jest taka, że rozporządzenie może być stosowane i musi być stosowane może być stosowane bez ogromnych kosztów dla dla firm musi być stosowane są także pewnym czasie myśleniem ze przemyślenia strategii organizacji, która istnieje u nas i myślę, że to wszystkie kwestie MUM będą analizowane są analizowane przez administratorów, bo wielu z nich ktoś mówi, iż nie radzi sobie z rozporządzeniem wielu z nich wprowadza świetne procedury w dobre rozwiązania, które można tylko i wyłącznie rekomendować, a skoro pani, mówi że nie wszystkie te wątpliwości zostaną rozstrzygnięte przez ten pakiet zmian, które zostanie wprowadzony jutro to pojawia się naturalne pytanie czy będą kolejne zmiany wprawie jeszcze doprecyzowujące polskie przepisy niewątpliwie będą pewnie kolejne nowelizacje obowiązujących przepisów krajowych chociażby deklaracji, które są składane urzędowi ochrony danych osobowych o tym, świadczą przez resort resorty, widząc są problemy albo samoistnie podejmują działania wiele ministerst w wskazało, iż się zaczęło zmieniać przepisy ustaw rozporządzeń niezależnie od setek pakietu, którym teraz mówimy, o które wejdzie w życie 5 maja, a wiemy z instytucji pod wpływem także sygnałów kierowanych przez urząd ochrony danych osobowych zaczyna zmieniać podejście do ochrony danych i etyczną deklaruje zmianę przepisów w dobrze teraz jeszcze wrócimy do tej statystyki zmienia się 160 ustaw i wydaje się na pierwszy rzut oka dla ponownie lekarza jest to duża liczba i mam takie wrażenie, że być może coś z tego rzeczywiście nie obejmie, więc budzę się jutro ja i coś zmienia w moim życiu przede wszystkim ta ustawa, która zmienia ustawę, o ile przepisy nasze krajowe gwarantuje w bardzo wielu przypadkach bardziej rzetelną realizację chociażby obowiązku informacyjnego gwarantuje nam ograniczenie zakresu danych, które u nas będzie pozyskiwać określona instytucja czy też firma rozporządzenie kładzie na szkodę nacisk na ochronę danych, które nie są należą do szczególnej kategorii danych i tutaj w tych przepisach zmienianych także mniej jest to dla mnie szczególne zwrócenie uwagi na właśnie przepisy odnoszące się do przetwarzania danych wrażliwych, choć oczywiście nie wszystkie z tych przepisów są przez nas w oceniane pozytywnie w, ponieważ wystarczy tutaj spojrzeć z ustawą o statystyce publicznej, która pozwoliła w tej zmienionej wersji na pozyskiwanie danych genetycznych dla potrzeb badanie statystyczne nie, bo emerytura czy do tej pory takiej możliwości nie było czy też przepisy ord. pod. które też pozwalają na profilowanie z użyciem szczególnej kategorii danych profilowanie osób, które będą znajdować się on w zasobach informacyjnych służb podatkowych takich do tej pory rozwiązań prawnych nie było także tutaj jest też wiele takich rozwiązań, które budziły wątpliwości urząd ochrony danych osobowych dawaliśmy temu wyraz nieraz w pismach kierowanych podczas całej ścieżki legislacyjnej do kolejnych ich adresatów, ale tak jak powiedziałam jest też wiele rozwiązań, które trochę ustabilizują chyba jednak mimo wszystko ochrony danych osobowych i wyważoną te interesy administratorów danych i uprawnień podmiotów danych o te dane genetyczne brzmią bardzo niepokojące w tym momencie także z Air to są dane genetyczne Lotos są dane, które rzeczywiście odnoszą się do tych wszystkich informacji, które cechują nas w sposób szczególny, które z uwagi właśnie nad tą swoją unikalność się, a mianowicie dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech osoby fizycznej ujawniające niepowtarzalne informacje o naszej fizjologii o zdrowiu, ale tak to to jest szczególna kategoria danych a jakie mogę się dowiedzieć co właściwie się dla mnie zmienia i kto teraz będzie mógł pozyskać jak się okazuje więcej moich danych jest do tej pory, a aktami przede wszystkim sama jak będzie opublikowane już jest opublikowany i myślę, że nie będzie każdy mógł przyjrzeć tym przepisom już może przyglądać tym przepisom przeanalizować się poza tym administratorzy będą musieli zmieniać często klauzule informacyjne, ale częściej na Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej będą znajdowały się te informacje, które też wynikają ze zmianą rekomendowanych w przepisach, więc wydaje się, że tutaj będziemy informowani na bieżąco przez administratorów danych osobowych to czy nowych zakresach danych osobowych czy o nowym zakresie obowiązku informacyjnego Monika Krasińska dyrektor zespołu ds. sektora publicznego w urzędzie ochrony danych osobowych była państwa i moim gościem dziękuję bardzo i tym samym kończymy majówkowy poranek Radia TOK FM program przygotował Szczepana dziadek realizował Daniel Kowalewski za kilka minut dziesiąta informacje Radia TOK FM, a ja słyszy się z państwem jeszcze dziś o godzinie 1340 wtedy rozpoczynamy program specjalny wokół wystąpienia przewodniczącego rady Europejskiej Donalda Tuska na Uniwersytecie warszawskim na czternastą planowane jest to przemówienie pod hasłem nadzieja i odpowiedzialności o konstytucji Europie wolnych wyborach i to wystąpienie będziemy transmitować naszej antenie posłuchamy go z naszymi gośćmi spróbujemy na bieżąco skomentować to to co się wydarzy zostać państwo z nami ja nazywam się Filip Kekusz kłaniam się Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA