REKLAMA

Międzynarodowy Dzień Strażaka – strażacy gaszą dzisiaj nie tylko pożary, ale i waśnie polityczne

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-04 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
18:03 min.
Udostępnij:

Druh Adam Nowak – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży – mówi o roli zawodowych i ochotniczych strażaków. Przyznaje, że obecność Polski w Unii Europejskiej pozwoliła na rozwój formacji. Rozwiń »
Strażacy z różnych krajów współpracują między sobą, ale są też lokalnymi patriotami. Stąd działania edukacyjne, dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze. – Nie każdy z uczestników grup zostanie strażakiem, ale każdy z nich będzie świadomym obywatelem – mówi druh Nowak. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sąd może bowiem to weekendowy poranek stąd handlową do urzędu to od Maciej Zakrocki witam ponownie przypomina też weekendowy poranek w radiu TOK FM i teraz nie wiem czy zrobi to ładnie bo gdy miałem wielkiego talentu aktorskiego, ale chciałem przeczytać państwu powiedzieć w 2 zwrotki z dnia przez słynnego wiersza bajki wleciała Mucha z Łodzi do Zgierza po drodze patrzy strażacka wieża strażak na wieży zasnął chrapie w dole pod wieżą gapiom przegapić Mucha strażaka Rozwiń » ugryzła srodze podskoczył strażak na nodze spogląda gapie w dole zebrali się wkoło rozejrzał się o raty palisz to to jest długi wiersz to ulubiony wiersz moje dzieci Michała i Agnieszki k były małe to i tak często czytałem maszyną trzeba na pamięć wydają się, że go chyba nawet jeszcze dzisiaj pamiętam przywołuje go nie tylko, dlatego że mamy dzisiaj w Polsce dzień straży pożarnej, ale też jak wspominałem jest dziś międzynarodowy dzień strażaka, ale też, dlatego że właśnie coś w tym zawodzie jest czy w tej pracy coś niezwykłego nie tylko wielu małych chłopców chciałby być strażakiem mieć pięknych wspaniały mundur, ale idiota jesteś piękna służba ta wspaniała wspaniała sprawa pomagania ludziom najbardziej dramatycznych często chwilach jego życia i m. in. ale nie tylko z tego powodu dzisiaj o tym, przypominam rozmawiamy w studiu anonsowany już wcześniej pan Adam Nowak członek prezydium zarządu głównego związku Ochotniczych straży Pożarnych Rzeczypospolitej dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu czołem druh druhowi, ale jest bardzo młodym człowiekiem malcy zniszczyły jak to właśnie się czasami słyszy od dziecka marzył pan o tym, żeby zostać strażakiem w NATO myślę, że Ochotniczej straży pożarnej w wielu przypadkach, gdy członkostwo to przynależność ta pasja wyssane z mlekiem matki akurat jestem czwartym pokoleniem Ochotniczej straży w roku 1920 pradziadek zakładał ochotniczą straż pożarną w okresie bezpośrednio po drugiej wojnie światowej dziadek aktywnie działał na w na etapie tych transformacji ustrojowych po dzień dzisiejszy działa mój mój tata dziś to ja jestem tym czwartym pokoleniem im w taki sam sposób funkcjonują setki tysięcy strażaków w całym kraju, bo działają tu tradycja piękna z pokolenia na pokolenie działają z potrzeby serca, ale trzeba wspomnieć, że ochotnicy to służby pełnią społecznie niezależnie od pełnionych ról obowiązków zadań zawodowych natomiast mamy 700  000 strażaków ochotników mamy również w naszym kraju 30  000 funkcjonariuszy Państwowej straży pożarnej, czyli strażaków jak to się popularnie zawodowych to właśnie to jest szalenie chyba ważne z 1 strony rozróżnienie jest, ale nie przez po to, żeby właśnie jakość państwa dzielić, ale treść samic niezwykłe kompetencje kwalifikacje, żeby być strażakiem w związku z tym jak torze strażacy zawodowi mają na to jest oczywiste, bo to jest ich zawód praca uczą się tego w ramach właśnie swojej edukacji jak można być dobrym strażakiem ochotnikiem w go tutaj przede wszystkim go do tego, aby być dobrym strażakiem ochotnikiem tez potrzeby takie gorące serce chęć do działania, ale poza tym trzeba też z pań spełniać szereg wymogów formalnych, aby móc brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i po pierwsze to jest wiek mieszczące się w przedziale między 186581005 . rokiem życia dodatkowo taki strażak, aby móc brać udział w akcjach musi przejść szczegółowe badania lekarskie i często są one na porównywalnym poziomie jak dla strażaków Państwowej straży pożarnej oraz przejść stosowne przeszkolenie i to przeszkolenie właśnie z komendy Państwowej straży pożarnej udzielają Bona co dzień ochotnicy ramię w ramię pracując ze strażakami zawodowymi to co nas różni w tych działaniach to jedynie kolor hełmu ochotnicy zawsze w akcjach biorą udział w białych hełmach natomiast koledzy z Państwowej straży pożarnej w czerwonych, więc to jest ten znak, którym słuchacze, którym to tak, by uczestnicy naoczni zdarzenie ratowniczych mogą rozpoznać strażaków zawodowych ochotników tradycje wielowiekowe pierwsze wzmianki jak czytamy w takich encyklopedia licznych notka na ten temat o ratownictwie ogniowe pojawia się w Polsce już w średniowieczu pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze będące prekursorami obecnej Ochotniczej straży pożarnej powstały w drugiej połowie dziewiętnastego wieku i to właściwie wszystkich wtedy 3 zaborach w Galicji pierwsza Ochotnicza straż ogniowa została założona w 1800 sześćdziesiątym piątym roku w Krakowie z inicjatywy Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń no, więc ty też właśnie tradycje wielkiej tak jak w pana w pana rządu największe grzechy z pana rodzinie w to święto ma też kontakt z jak powiedziałem międzynarodowy tutaj początki tego święta w sumie nie są tak strasznie odległe, a to święto pojawia się na pamiątkę tak tragicznie zmarłych w 5 strażaków z z Melbourne w terenie, którzy właśnie ratowali ratowali czyjeś życie mienie w inne i to się stało głośnym wydarzeniem tak się rozprzestrzeniła idea aby, aby właśnie ten dzień był taki międzynarodowy dzień z dniem strażaka w ja wspomniałem ten na początku wiersz Jana Brzechwy tam jesteś taki króciutki fragment płaci przy pompie żałosnym stanie wzdychali Pomóż Święty Florianie aktów Święty Florian jest ważnym patron tak klientom w Polsce raczej nawiązujemy dzisiejszym dniem 4 maja do postaci Świętego Floriana naszego patrona, ale podobnie patrona osób, które na co dzień pracują z ogniem piekarzy kominiarzy, czyli hutników tych którzy, którzy na co dzień właśnie z tym żywiołem muszą współpracować współgrać cię Święty Florian tak w Polsce jest przyjęty jako patron strażaków po pierwsze to były oficer legionista nie wojsk rzymskich, które za swoją nieugiętą postawę za to, że nie wykonał ich niehumanitarnego rozkazu przełożonych został z 300 czwartym roku stracony dodatkową jest patronem strażaków i tu jest w związku z tym taka opowieści i tak Święty Florian w tej historii funkcjonuje jako osoba, która w 1500 dwudziestym ósmy roku, kiedy Kraków nawiedził wielki pożar na krakowskim Kleparzu rzekomo nad kościołem Świętego Floriana miał się objawić ten Święty z pojemnikiem z wiaderkiem wody i o dziwo, ten jedyny kościół przetrwał kościół, który znajdował się relikwie Świętego Floriana jest to tak w ikonografii widzimy tego Świętego my też do Świętego Floriana nawiązujemy bardzo taki ciekawy sposób PiS fajnym konkursem ptakom takim konkursem na najlepsze inicjatywy dla Ochotniczych straży pożarnej realizowane wspólnie z samorządami pod nazwą Florian i strażackie Oscary, gdzie wyłaniamy najlepszych strażaków w całym kraju najlepsze inicjatywy chociażby z zakresu takiej gospodarki przestrzennej zagospodarowania terenu edukacji historii tradycji, pokazując dom wielofunkcyjność działania Ochotniczych straży pożarnej, bo Ochotnicze straże pożarne gaszą pożary materii, ale wzniecają ducha płomienie kultywując tradycje narodowe i kultywują kultywują tom pamięć ten patriotyzm w wymiarze lokalnym i i to jest równie ważna rola mówimy, że strażacy z 1 strony gaszą pożary, ale również dzisiejszych czasach widzimy, że to jest w wielu miejscach trudne gaz są różne trudne relacje i właśnie się po społeczeństwie, a niestety przez nich wiele wiele takich złych emocji często to się pojawia to jak mówi bardzo groźnie rozniecać ognia, ale patriotyzmu to może jeszcze jednak 2 słowa więcej na ten temat, bo m. in. na toczy się w Polsce dyskusja co to jest ten patriotyzm i w jaki sposób w jest a jaki powinien być demonstrowany jak należy współcześnie rozumieć patriotyzm czy tutaj straż pożarna no ma właśnie odpowiedź na tego typu to ja myślę, że w tym zakresie jestem stronniczy, bo jestem strażakiem, ale uważam podobnie całe nasze środowisko, że patriotyzm polega nie tylko na głoszeniu haseł i manifestowanie patriotyzmu, a za rogiem patrzymy tylko temu rodakowi sąsiadowi dopiec tylko polega na czynnym działaniu właśnie strażacy ochotnicy jako bardzo duża grupa w szczególności w środowisku lokalnym czynami nie słowami świadczą o swoim patriotyzmie, bo jak inaczej jak i patriotyzmem nazwać to, że strażak w każdej chwili każdego dnia jest gotowy, aby poświęcić swoje życie poświęcić zdrowie ryzykować dla ochrony skrawka ojczyzny albo rodaków sąsiadów, kiedy są potrzebne są też na moment raz wrócę do Jana Brzechwy tam jest taki fragment twarz jest gotowa w ciągu minuty konia prowadzą koni podkopy trzeba zawołać szybko Kowala pożar na dobre się już rozpala prędzej, gdzie Kowal to nie zabawka dawać sikawkę, gdzie jest sikawka i t d. rozumiem, że to pewien obraz stanu w straży pożarnej w czasach, kiedy Jan Brzechwa pisał ten wiersz lub domyślam się, że wiele się w tej dziedzinie zmieniło przypominamy dzisiaj w tych dniach i będziemy jeszcze przypominać, chociaż 9 maja dzień Europy no to 15 lecie członkostwa po polskiej w unii w bardzo wielu dziedzinach życia to również pomogło się nam zmodernizować wymienić często przestarzały i jaki sprzęt mówiąc krótko jak straż pożarna korzysta skorzystała może nie z tego, że jesteśmy wolni go straż strażacy, ale przede wszystkim społeczeństwo, bo to wpłyną na poprawę bezpieczeństwa bardzo szeroko skorzystała ze środków europejskich na 115 lecie na ten jubileusz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pozwolić sobie na podstawie danych samorządów wojewódzkich ministerstw opracować zestawienie jak to wygląda liczbowo i okazało się, że na inwestycje na zakupy na rozwój i bezpieczeństwa pożarowego Ochotniczych straży Pożarnych 315 lat przeznaczono około 700  000 000 zł po już po przeliczeniu na na złotówki ze środków unijnych co wraz z zaangażowaniem środków samorządów i instytucji realizujących zadania wspólnie z ochotnikami daje kwotę około miliarda złotych w szybkim przeliczeniu, które pozwoliły poprawić bezpieczeństwo pożarowe bezpieczeństwo ludności tylko Ochotniczych strażach Pożarnych nie mówimy o środkach przeznaczanych na kolegów na na dofinansowanie sprzętu kolegów z Państwowej straży pożarnej, więc to jest pokaźna kwota, a co najważniejsze środki unijne dobrze przysłużył się tak wspomniałem bezpieczeństwo, ale pozwoliły również zaangażować zmotywować lokalny samorząd dojdzie jeszcze większego wsparcia Ochotniczych straży Pożarnych bo o ile Państwowa straż pożarna i służbą państwową podlega bezpośrednio administracji na szczeblu rządowym to Ochotnicze straże pożarne często nazywane są taką służbą samorządową podlegają wójtom burmistrzom prezydentom miast i dzieci bardzo dobrze ze strażakami współpracują, bo poza działaniami ratowniczymi strażacy wykonują szereg działań związanych z zabezpieczaniem imprez i tam również te ten sprzęt pozyskane ze środków europejskich ma wykorzystanie myślę, że też ten podział to warto wspomnieć przy okazji piętnastolecia w unii Europejskiej tych kompetencji, że służba Państwowa Państwowa straż podlega nie temu w tej administracji centralnej samorządom SP pozwoliła naszej formacji na przetrwanie trudnego okresu tej transformacji okresowej, bo samorządy były świadome, że samoorganizacja społeczna taka Kamis Ochotniczych strażach Pożarnych jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa w danym terenie cieszymy się, że ta idea integracji Europejskiej bardzo dobrze również wpłynęła na rozwój naszej formacji go często również przywołuję ten fakt w kontekście możliwości dał właśnie wymiany doświadczeń spotkań z kolegami z innych państw rozumiem, że coś takiego jak Ochotnicza straż pożarna to nie jest tylko Polski patent czy no właśnie jakaś forma współpracy wynik tej wymiany doświadczeń szkoleń ma miejsce tak tutaj chociażby w tym konkursie Floriana, który spełnia 1 z kategorii dotyczy współpracy międzynarodowej tak szybko przychodzi mi przykład bardzo fajnej straży w powiecie ząbkowickim jest Ochotnicza straż pożarna w budowie, która od lat co roku cyklicznie organizuje manewry międzynarodowe wspólnie ze strażakami z Niemiec Czech, czyli wykorzystuje ten transgraniczny charakter tego powiatu, ale również jako to znaczy, że jak się pali po drugiej stronie grani mogą pojechać na umowę pan panie panie redaktorze żywioł nie zna granic w regionie zna granic i ta współpraca w powiatach przygranicznych przygranicznych jest bardzo dobra zresztą ze środków programów właśnie transgraniczne również w dużej mierze został dofinansowany zakup sprzętu w tych powiatach natomiast poza tą działalnością lokalną, która bardzo panie realizują Ochotnicze straże pożarne mamy szereg wymian młodzieżowych drużyn pożarniczych chociażby w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży jesteśmy jako związek Ochotniczych straży Pożarnych aktywnym członkiem ICT ja czy Międzynarodowego takiego komitetu technicznego komitetu pożarniczego, gdzie wspólnie z przedstawicielami innych krajów Ochotniczych straży Pożarnych, które działają również w innych krajach dyskutujemy o takich wyzwaniach na przyszłość dla naszego dla naszego środowiska i dla tych organizacji też jak rozumiem i po pewnie też to robić we własnym zakresie co jest potrzeba czegoś co bym nazwał edukacją tak, bo co jest wiosna jesień to są wypalanie tra w ściernisko to już właśnie porze po żniwach najczęściej, które są zmorą pewnie nie tylko dla was do plus jakaś taka informacja w ogóle na jak ustrzec dom bez względu na wschód fatalną instalacje czy to gazową 3 czy elektryczną AM pomagać ludziom zrozumieć wagę tych spra w w takt i tutaj mówiliśmy o patriotyzmie strażacy ochotnicy to dzisiaj w tych dniach widać to na zewnątrz przy okazji imprez, ale na co dzień to widać w pracy trochę tak w kuluarach Tyson lokalnymi patriotami to bezpieczeństwo również w wymiarze prewencji leży nam na sercu i edukujemy społeczność, aby nie wypalać po traw, o czym pan redaktor wspomniał, bo po to, są rzeczywiście realne zagrożenia, ale również, aby od najmłodszych lat już od od wieku dzisiaj nawet 66 lat członkowie dziecięcych drużyn pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych tego wieku od dziesiątego roku życia kształcą się, aby być świadomymi obyte z obywatelami nie wszyscy z 80  000 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, których dzisiaj mamy zostaną strażakami ochotnikami być może część zostanie strażakami Państwowej straży pożarnej, ale każdy z nich będzie świadomym obywatelem to jest również fajna forma oddziaływania na rodziców tych dzieci, czyli z 1 strony wychowujemy dzieci, ale wszystkie dzieci wychowujemy i uświadom uświadamiamy również rodziców i to jest piękna piękna forma działania takiego prewencyjnego, bo straży to wielokrotnie powtarzam, że od, kiedy się pali to już to już jest zapóźniona na edukację trzeba szybko działać, ale dużo bardziej cenimy sobie dom prewencję i tutaj warto przy okazji wspomnieć o akcjach stop dla czadu uświadamiamy mieszkańców zakresu zagrożenia które, które stwarza czad dzisiaj również powszechna jest edukacja z zakresu ratownictwa medycznego jako strażacy ochotnicy bierzemy udział Rami g wspólnie z kolegami z wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy akcji ratujemy i uczymy ratować i najlepsze straże, które przeszkolił najwięcej dzieci uczniów w skali kraju właśnie 18 maja na gali konkursu floriany zostaną uhonorowane, więc działalność Ochotniczych straży Pożarnych jest dużo szersza niż mogłoby to się na pierwszy rzut oka wydawać no, więc jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji święta pewnie dzisiaj będą nominacje na stopnie oficerskie aspiranckie one oznaczają w Państwowej straży pożarnej u nas te dni jak wspomniałem 0304. 5 maja łączą się tak w tradycji pięknie z tym świętowaniem strażackim i z tego miejsca i dziękuję naszym druhna druhom za to aktywność każdego dnia i gratuluję gratuluję tej działalności z drugiej zaś strony Andruchowycz pamiętajcie pożary gaście, ale ducha i baszty piękny apel na koniec dnia zacząłem od Brzechwy to też może powinienem zakończyć Mucha spojrzała i odleciała tak się skończyła historia psa w dziękuję bardzo za rozmowę trenuje bajeczna zrezygnuje z głównego związku Ochotniczych straży pożarnej był z nami teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA