REKLAMA

Mechanizmy strajku

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-04 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki witam ponownie w poprzednich częściach rozmawiałem z naszym gościem o święcie 1 maja od z tym świętem kojarzy się m. in. wywalczone przez robotników prawo do strajku nie można powiedzieć, że nasza najnowsza historia pokazuje, że akurat jeśli chodzi o o strajk o rozgrywanie strajków wykrywanie strajku powinniśmy być ekspertami, bo na co to dużo mówić strajk z 8 dziesiątego roku w wygranym przez Solidarność to początek olbrzymich przemian ustrojowych w Rozwiń » naszym w naszym kraju no właśnie o strajku o jego sile w roli o tym jak powinno się go robić z punktu widzenia przynajmniej tych, którzy go organizują, żeby był skuteczny jak ci, przeciwko którym strajki organizowane próbują rozgrywać żeby, żeby wygrać o tym, teraz będę rozmawiał z naszym gościem, z którym się łączymy telefonicznie, a jest pan prof. Jacek Wasilewski politolog medioznawca dziennikarz pisarz dzień dobry dzień dobry tatuś może właśnie za zacznę od tego czy te lata z wywalczonego prawa do dołu do strajku również zaowocowały tym, że powstały jakiś podręczniki jak robić strajk, żeby był skuteczny albo jak walczyć ze strajkiem, żeby strajkujący się nie udało YouTube YouTube i podręczników nie ma, a w inny natomiast rzeczywiście ci, którzy zajmowali się z bykami w Elgiszewie dowiedzieliśmy taką obiegową związaną z organizacją w Libii bardzo często osoby takich chorych na innych komitetów strajkowych przyjeżdżały do tych zakładów, które zaczynały strajkować mówiły, że trzeba zrobić, żeby wytrwać to trzeba zrobić, żeby jeśli to był strajk okupacyjny, że pomagać rodzinom trzeba robić, żeby nie układało murale to wszystko bardzo ważne rzeczy, które przez ostatni kraj jak się okazało, że trochę z rad i chyba zapomnianej i pieszych dla nauczycieli na to wiele wielu z nich wiedziało o rychłej podkarpackich miejscowościach czymś bardzo dużą presję tych, którzy byli od rodziców, którzy w Cracovii przeciwnikiem takich rzeczy się odpadów, zwłaszcza kiedy tych leków robi się dużo i kiedy Chiny i kiedy duże doświadczenie, ale do tego potrzebna jest organizacją wypoczynku silne związki zawodowe wielką od tego dlatego specjaliści podejmą drużynę podwórkowych kółek i Solidarności, które były w latach siedemdziesiątych spóźnili się w połowie lat siedemdziesiątych aż w końcu w latach osiemdziesiątych one były jak długo nauką w jaki sposób w jaki sposób podziękować ci i w jaki sposób w jaki sposób przeciwstawiać różnym naciskom takim wewnętrznym również piosenkę, żeby kolejki się zakończyć ten ich ataki takie doświadczenia zbiera się wygrać dosyć długo do tego właśnie tu zarówno na moment w one tak mamom jeszcze do tej do tej historii no bo tak na dobrą sprawę na te wielkie strajki osiemdziesiątego roku dane się zresztą zaczynają właśnie nawet nie nie na Wybrzeżu nie można, by powiedzieć, że to jest pierwszy rodzaj doświadczenia i właściwie to co było najistotniejsze w zebraniu doświadczeń przeszłości przez robotników głównie w Wybrzeża to było doświadczenie roku 7 dziesiątego, kiedy wre robotnicy, chcąc protestować wyszli na ulice i skończyło się tragedią i chaszcze jedynym doświadczeniem w tamtym było to, że właśnie trzeba robić strajk okupacyjny na terenie zakładu pracy i nie wychodzić na zewnątrz, bo wtedy nie tylko jest mniejsza szansa właśnie tragedii czy interwencji takiej siłowej w ale nie no ale też właśnie nową taka była większa łatwość on o panowanie nad nim jest ze strajkującymi chyba to było jedyne doświadczenie prawda no było też doświadczenie organizacyjne związane z firm, że ktoś musi być przywódcą strajku, że trzeba było jakoś podzielić się z różnymi kwestiami goście logistycznymi 5 Wilk to parę takich jak parę takich spra w, które związane z organizacją turnieju to było tylko, że pamiętajmy o tym, że po leki, które były w latach siedemdziesiątych na początku lat osiemdziesiątych był tutaj bardzo dużych zakładach one one zaczynały się bardzo dużej grupie i alei grupa miała się do kurtek różnorakie wobec władz obu pań tym, że partia znalazła się Polska zjednoczona partia robotnicza markotny, kiedy robotnicy strajkowali na porażkę trudno było powiedzieć, że cały nakład wykupiony przez innych, jeżeli ich naturalnym w wizerunkowy wizerunkowy kłopot rządzących w regionie obchodzili środki unijne czy, choć nie wiadomo, bo powoli jak inni chętni jak ten, który pełni się odchodzić druga kwestia, bo taka, że był w dużej mierze wspólny wróg i ten był wspólny wróg był to co było oczywiście podwyżki, ale Chiny, ale też w pewnym sensie to był Władek, która nie miała w pełnym nie miała legitymacji takiej właśnie w tych momentach, któremu Air, który po podwyżki były dużo łatwiej było robić jakichkolwiek ram inny kraj z Solidarnością tłumaczyli, że jedne grupy dołączały się do drugich przypadków takich rynków, które mieliśmy my mieliśmy do czynienia po to, oczywiście bardzo wielu drobnych naklejki na Facebooku popieram nauczycieli, ale nie mieliśmy żadnych takich leków w Solidarności owych jedyny kraj, który byłby lekko, bo to był strajk taksówkarzy, którzy można powiedzieć wizerunkowo i pomagali pytanie i nauczycielom i dźwięk, który nie lubię też, gdy tylko dzięki turbo o innych takich kontaktach społecznych pierwsza sprawa druga sprawa trochę inne języki inne warunki, dlatego że nie, dlatego że po pierwsze, jeśli to trochę mniejsze zaufanie społeczne dużo większy indywidualizm, czyli można powiedzieć, że jeżeli osoby, których są przeciągane kilka szpitali zarabiają średnio od, których dominanta w 2000 kazał im i nauczyciele, którzy zjechali po mieście w Warszawie pod notką mają większe zdumienie, bo w 2000 można wynająć Turkmeni niewielkie mieszkania, ale już na życzenie zostanie, ale Resovia 3 czy Małopolskę baru na południu do plotek o pełnienie obowiązków kontrę po mogli usłyszeć takie pytanie jeszcze mało i geometrii nie ma takiego nie ma takiego udziału związanego tak jak wcześniej władze rząd w korkociąg podzielonych na wielu różnych innych płaszczyzn i oczywiście nie sprzyja temu żeby, żeby mógł, żeby to morale pod ręką było było dosyć wysoki derby przypomnijmy Lech Tofil rektor nie został, gdyby nie to, że nasz kraj ten drugi ogłoszony jako solidarnościowy tuż po tym, jak nam jak robotnik córka liryki wstępne poparcie dla swoich dla swoich postulatów Potoczek właściciel domu do domu są tam była dramatyczna sytuacja stoczni związanych z tym, że ubytek podtrzymać, żeby utrzymać ludzi znanych filmów rocznie to i tak zrobił 3 dzielne kobiety w związku z tym w związku z tym pewien pewien element takiego szerokiego nacisku społecznego lichwy ma kluczowe do tego, żeby wywalczyć siódme łagodny, czyli projekty grupa, której osamotniona i i obecnie można stosować rozmaite zabiegi takie propagandowe no to dużo trudniej wytrwać Prońko i dużo trudniej mu okazywać ją krytykuje ich jako coś co jest rzeczywiście puchną od progu dla całego społeczeństwa nie tylko kwestią unijnym starych złotych podwyżki Błękitnych w przypadku tego ostatniego strajku nauczycieli bardzo dobrych piłek udało podzielili się podzielić połączenia pomiędzy tym, którzy popierają tych, którzy nie popierają i również inne kwestie zamkniętego dodatkowego źródła, czyli ci tego, że kraj został wymyślony, w jakich politycznych gabinetach okazało się okazały się zabójcze dla niektórych postulatów udzielimy kilku rozpoznajemy, jakie działania społeczne jako instrumentalne i jako pochodzące od czego to odbiera jako o słuszności człowiekowi społeczną mogłyby odnosimy się do niego inaczej nawet nie zagłębiam się w górę to czy TLK Hetman rzeczywiście takie postulaty społeczne tylko krok od tematu w górę mówi lekarza takie, których drugiego obiegu informacji, który byłby niezależny od kredytujących informacji tych wobec, których rakiet kierowanych kluczowa do tego, żeby utrzymywać poparcie społeczne no cóż to może rzeczywiście, gdy był pan powiedział, że to dobrze zorganizowanego strajku, którego powodzenie rośnie właśnie wraz z dobrą organizacją potrzebny jest silny związek zawodowy dno wydaje się, że akurat ZNP to jest bardzo silny związek zawodowy, bo to przypomina się właśnie że sympatyzuje przynajmniej z tym związek z tym związkiem inny po poza tym, że stan wielu członków o kilkaset tysięcy ludzi, a jednak można właśnie odnieść wrażenie, że w no popełniono jakiś taki błąd organizacyjny czy tak jakby właśnie nie zebrano ich doświadczeniu, które do tej pory pan mówił ja pamiętam jedno zdanie, które się pojawiło i potem było jakoś tam medialnie powtarzane gdzieś Niewiem w dziesiątym dniu tego strajku, kiedy właśnie zaczęły pojawiać się dziś takie elementy w trochę znużenia trochę zmęczenia, ale też trochę właśnie tej presji na środowisko strajkujące że, żeby może jednak w przemyśle jeszcze swoją postawę nawet ze strony tych, którzy początkowo ten proces popierali i pojawią się takie zdanie jak się zaczyna strajk to trzeba wiedzieć jak go zakończyć miesiąc wydaje, że to rzeczywiście był 1 z problemów, że ziemia ziemi nie próbowano sobie odpowiedzieć na to kto odniesie wrażenie, że w przypadku tych leków, których on był nie tylko licznymi wybrykami nie było jakichś takiej dobrze opracowanej dobrze opracowanego sposobu wyjścia kliku nie było tak reagujemy ile chcemy zakończyć jak mamy 10 kobiet w ich ABCD i dezynfekuje się o to, żeby ktoś mógłby grać, ale w pewnym momencie w pewnym momencie trzeba wiedzieć, kiedy mu, kiedy odpuścić drugą córkę wczoraj z 1 szkoła trwał dosyć długo, ale w porównaniu z inwestycjami pruskimi rozgromili grupowych taki średni dla tak od 19 dni na nowych w sumie nie wiem jak dokończyć projekt wedle jakich by po prostu lepiej wiemy, czego chcemy z PG to jest to wydaje się być kluczowe, jeżeli tak mało działaniem politycznym klik temu wtedy oczywiście zaczyna się myśleć, jakie mamy Biedronkę obok kwestii do grania, jakiego możemy się pod górkę nawet wobec innych silnik TDI natomiast, jeżeli to są jechali tą wyrwane postulaty społeczną to no trudno oczekiwać, żeby właśnie taką strategię związaną z tym nic w tym w jaki sposób ustalić medialnie notatek oczywiście duża byłoby mu było to byłoby łatwiej strajkującym, gdyby mieli jakąś radę dopiero, po którym wszystko myśli tylko pytanie czy wtedy to wtedy, jeżeli mierzyli tzw. opinia publiczna, by nie doszło do tego, że spekulant mają wspólną mają wspólną strategię medialną i wynajmują objęty grunt, żeby to nie zaszkodziły daleko mniejsze dodaje, że tak, by będzie się dochodzić jej istotną kwestią jest jeszcze problem pamiętajmy, że to był strajk kobiet jak choćby z UE, ponieważ u nas szkolni w rodzinie sfeminizowane i model właściwie nie pamiętamy o tym, że na pierwszy ruskich PlayBook Jarek był taki, jaki ubrany był właśnie kobiety, które w takich kolejkach tej mitologii Greków ogromnie Roman Glik Robert Jończyk był to w naszej historii no to po to, są takie wolne, które bardziej miękki, jeżeli mówimy o o tych wszystkich 4 wygranych protestami sfeminizowanych zawodów to one bardzo rzadko się udają redutą wśród wszystkich leków pielęgniarek po właśnie Turek nauczycielki w no to dosyć ciekawa teza właśnie to dosyć ciekawa teza, bo oczywiście pierwsze pytanie, jakie się nasuwać to oznacza, że kobiety są mniej zdesperowana albo gorzej zorganizowane są oczywiście jest dość ryzykowną tezą, ale z pewnością się mylę i na pewno jej nie o to chodzi natomiast, o co chodzi to już porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy teraz informacje w TOK FM w Maciej Zakrocki witam ponownie zaproszą na ostatnią część mojego spotkania dzisiaj ze słuchaczami Radia TOK FM rozmawiamy z synem telefonicznie połączeni z naszym gościem, którym jest pan poseł Jacek Wasilewski o trochę psychologii strajku o doświadczeniach, jakie zbieraliśmy przez lata jeśli chodzi o to jak strajk prowadzić jak uzyskać w nim sukces, ale też trochę o tym jak ci, przeciwko którym ten strajk jest wymyślony próbują go rozegrać, aby właśnie ten sukces zminimalizować Chin w ostatniej części naszej rozmowy pan w, nawiązując do ostatniego strajku nauczycieli mówił o tym, że to był taki mocno sfeminizowany strajk na Born to to środowisko po prostu dużym stopniu to są kobiety nawiązał pan również historycznie do strajku włókniarek je i postawił no ja to nazwałem ryzykowną tezę, że taki jest sfeminizowane strajk zawsze ma trochę trudniej, dlaczego ich upadłość albo firma zatrudni port, dlatego że był walkman Leonard Luther społeczne, które wiążą się taką retoryką walki o metaforę tę walkę o niej mówi o tym, że walczymy, ale Rivers trener Notecianki walczymy z wrogiem i ich było oczywiście Nawałka waha się bardziej na odsłona gry krok przypomnimy wszystkie strajki górników po to, były mu to były strajki rzeczywiście Engine przyjeżdżały autobusy pełne emerytury do Warszawy tam było palenie opon i różnorakie mu wrogie wrogie niejako przed pełne pokrzykiwania, jeżeli przypomnimy, kiedy strajki rolników, a one też bardzo często wiązało się na takim jak blokowaniem ulic pochodu wychodzeniem ze świńskimi głowami i występowaniem na różnych produktów rolnych na tor i t d . i t d. czyli można powiedzieć, że to byłem nim, że bardziej takiej walki, gdzie można byłoby takich pozycji terytorium, w przypadku których tych leków, które były prowadzone przez grupę wywodów społecznie sfeminizowanych, bo to one one Muchy Notoryczni trudno oczekiwać jest odpowiedź, że będą, że będą brały sztachety i że będą z tymi dekretami się w jaki sposób posługiwać próbę, więc to już pan pamięta te, których pielęgniarek, który był we krwi, które było w roku 2005 chyba bądź bądź trudnym do bramki tu firm w Piasecznie pamiętam, ale wydaje się, że to jest końcówka rządów, czyli go bardziej 2007, ponieważ pilnować się mówiło się m. in . że to białe miasteczko protest pielęgniarek przyczynił się do upadku tego rząd, bo wydaje się, że brak inwestycji przyczynił, ale możemy od ich bokiem będą trudne różne przyczyny, że to, że to ze względu na nogach niedopełnienie tych społecznych w nurtach filozofii zarządu bank tylko my tylko kilku grzyby po inne kluby GP toner, jaki wdarł się do do gabinetu premiera i tępy ruski to były oczywiście były i nie były ignorowane, bo to, by kobiety raczej nie można było ich ruchy tak jak takich przypadków górników, ale to tylko pokazuje, że jeżeli kobiety wdarły się do gabinetu premiera i tam siedziały tu trochę się to trochę się traktuje inaczej niż w terminie który, gdyby to byli, gdyby to byli mężczyźni prawdopodobnie 4, dlaczego doszło w ogóle do takich łatwiej, że ten kraj i wybuch wojny, gdyby gdyby, gdyby tam było dużo większej masie w tej grupie zawodowej no to pewnie dlatego, by było dużo wcześniej ani inne na nim PRP jest rzeczywiście były takie można powiedzieć dramatyczna akurat na tej dla tych grup, ale jeżeli sobie postawimy taką pełne w grze drużyny w końcu Polki były było, które tu być utrzymywane przez niektórych partnerów nauczycielek, którzy zapewniali mu pobyt plakatu Europe jako nauczycielka była drugą partią to oczywiście może to oczywiście 0 zupełnie inny sposób można to gitarę to determinacja strajkujących ponieważ, jeżeli mamy tak dobrego lidera takiego Górnika, który jest odpowiedzialny wy KO wywrze wpły w na urodziny tego determinacja Recoil pełni inna, a także zupełnie inne wzorce postępowania wbre w jego trzeci był równy, jeżeli mamy, jeżeli mamy powiedzmy kogoś, kto to, by dać drugą po jedno i grubą gotówkę, by kluby, którym można powiedzieć mieli tutaj nie jest taki desperat został tak tu oczywiście tych bar w grube uogólnienie podwyżką ich humory fanów czeskiej, o ile ich komercyjni nauczyciele i t d. ale dużo takich przypadków które, których nam w ostatnich kiedy, kiedy nauczyciel młodych rzadko nauczyciel WF -u, którym w Europie rodzinę albo nauczyciel języka włoskiego UniCredit albo do banku albo do klubu fitness w baletu w Wilnie jest jeszcze druga strona wydają się tego medalu, bo to wszystko co pan mówi oczywiście wydaje się szalenie logiczne i naturalne, ale z drugiej strony z punktu widzenia efektywności czy uzyskania sukcesu w takim strajku wydaje się, że tutaj właśnie to sfeminizowany danej grupy zawodowej powinno działać na korzyść tej grupy i ruch w konfrontacji już z tym przeciwnikiem reżyser przypomnimy m. in. właśnie to białe miasteczko, którym pan wspomniał i ten potem kilkuosobowy strajk okupacyjny w kancelarii premiera w tym to nie to to jednak z większym stopniu wydają się wzburza mało to społeczeństwo w jaki sposób te kobiety są traktowane jak się mówiło się z 1 strony, ale w polityce prawda tu, całując rączki są szarmanccy i dżentelmeńskiej, a tutaj one tam głodują śpiąc na materacu prawda nic z nimi nie rozmawiamy jak tak można, więc stop to może być jednak też siłą takiego protestu praktyków w tym ostatnim w tym ostatnim w roli proteście mogli się po mogłaby wyciągnęła wyciągnę wnioski głównie eksponowała Broniarza jako jako otwarty do strajku głównie mówi o nauczycielach mówimy również o podziale wśród nauczycieli, że 1 związek zawodowy szef zgodził się do 3 do hali i że oni już wypatrują klasowego protestowania drogowym, jeżeli byli wybaczamy sobie innego pociągu kobiet po pierwsze, Trump to taką determinację, która nie raczej wyrażało się tym, żeby śpiewać piosenki, by ich być w szkole trochę trochę współczuć uczniom, a z drugiej strony, kiedy trwa do leków był piątek woda był oskarżany o polityczne o polityczne motywacje i o to, że i o to, że właściwie środowiskowych rozbite i że nie wiadomo, czego on tylko jej były podwyżki gotówkę po to, właśnie ten, którego dotkną ekologicznie wygrany powyborczych ujmowało to poparcie w Bykowni, a po drugie, morale strajkujących było obniżane, ponieważ w głowę obejmowało oraz parkują tu kilka minut to właściwie Famur Pemug nurkowanie przeprowadzony po to, by kiedyś nie było tego rejonu dzielnicach powinny być płatne, jeżeli okazałoby się, że samorządowcy mogą wykładać ten drugi bieg to parodia i ich po pobycie na IKE, które by tych wszystkich hoteli i bycie nauczycielem i będą strajkować, bo owe, bo nagle jednak efekt szyby ster można, by go ciągnąć do wakacji potem to w ale jeszcze jedno pytanie, gdybym czy, jeżeli właśnie w ten sposób potraktowania nam kobiet niektórzy n p . taki psycholog społeczny dr Leszek Mellibruda mówił o przegranej nauczycieli i upokorzeniu tak użył takich takiego sformułowania no właśnie teraz czemu to w jakim sensie nie wzniecał bardziej tego ognia poparcia dla strajkujących, a jeszcze 1 element tu się po drodze pojawiał się pojawił, który mógłby taką funkcję spełnić rozjuszeni Ano to właśnie momencie, kiedy nauczyciele walczą o podwyżkę w ramach kampanii wyborczej do parlamentu Europejskiego w Neo lider obozu rządzącego mówi on nie tylko on wielkich transferach społecznych w ogóle dla dla wielu grup zawodowych, ale jeszcze wskazuje że, aby załatwić załatwią specjalne dotarł dodatki 333 czy premie czy bonusy dla rolników hodujących bydło 3 czołowe trzodę chlewną tak numer Neuer, który w kosztach można się oczywiście oburzać na to, ale projekt, który bardzo ważna sprawa z punktu widzenia psychologii konfliktu społecznego ponieważ, jeżeli ja nie mam i ktoś nie ma i ten ktoś potraktuje to ja mogę się do niego dołączyć, ale jeżeli ratuje Żydów Panny, a ktoś też pewnie dostanie albo już do budżetu Unii było w mediach ogłoszony już, by były te podwyżki, które na mnie czy nawet 5 dalej no to nie to właściwie Geralt nie ma żadnej motywacji, żeby się do niego było to silna motywacja, żeby nie, żeby popierać prawda w związku z tym, jeżeli byłaby, mówi że dajcie mi wynikiem netto, jeżeli klienci ludzie mają poczucie, że trwają to mnie przyłączanie się do tego protestu czy strajk solidarnościowy czyny tego typu działania, które mogłyby zwiększyć siłę tego strajku siłą oddziaływania tego strajku na wynik o podjęte i można powiedzieć, że ona w pewnych procesów indywidualizacji i baby silnie, by wyszli wg tych jest pod bardzo silnie zakorzeniony i jak widać też żadnego połączenia z limitem z lat 60 lat 8210  000 000 osób było Solidarność był bezrobotny uzwiązkowienie jest około 15 % i 2 i to bardzo bardzo rozproszone Corporate budowane tak piękny to inna epoka był okazją była w dowód Solidarności w związku był właściwie każdy każdy inny ma dotyczyć pilnuje poligonu w historiach takich sytuacji jeżeli, jeżeli rolnik mówią, że do stanu w Orli efekt jeśli rolnik mógł się, żeby rano winne innym grupom mówi się również, że to będzie w 1000 zł dla emerytów i będzie jeszcze na pierwsze dziecko i t d. być nauczycielem braki na tę zaczynają wydawać się po prostu Pomeranii w ich no właśnie do teraz albo nie ma ich oparcia społecznego takich nie ma takiej siły NATO, by wcielą się im się wykąpać czy lepsze instrumenty zwrotne to rzeczywiście, do której wejście bezskuteczne w Donbasie teraz jest pytanie o inny ciąg dalszy, bo czy uczy czy pana zdaniem n p . ten apel w tej chwili wśród kierownictwa ZNP, żeby nauczyciele zaczęli prowadzić tzw. strajk włoski, czyli robić tylko to co muszą, bo się też zarzuca, że za mało pracują wtedy ludzie zobaczą co to oznacza jedno czy zarobi tylko to co musi i ewentualny powrót do protestu we wrześniu nie jest to też z punktu widzenia neon cel celów, które ten związek próbują osiągnąć to jest właściwa strategia czy strajk, który po takim co tu dużo mówić po przegranej aut jak wspomniałem niektórzy nazywają to wręcz upokorzeniem bezradność bezsilność i w efekcie na poddanie się 3 czy tego form typu forma kontynuacji, a ewentualne ponowne rozbudzenie tego strajku w bardziej widoczny sposób od od września czy to będzie miała jakiś sens czy to już w ogóle właśnie przez opinię publiczną nowości mówiono o o klasie politycznej czy obozie rządzącym co w ogóle ma jakiś sens zdobędzie tytuł wręczono statuetkę nauczycieli o tyle niedobra, że nikt inny, że właściwie dzieci, których są szkolne w szkołach oddawane instytucjom i później wrota tych instytucji toczone są 3 typy instytucje będą działać jeszcze trochę wolniej czy takie perełki może trochę lepiej to będzie mogło być niezauważone, ponieważ patrząc na to w jaki sposób Polacy interesują się nie ze zmianą programów nauczania gotówką nieliczne jednostki, które rynny, które uważają, że mogło być inaczej dotknięte strajk włoski model się może się przyczynić się do tego, że nauczyciele nie będą mieli poczucie takiego wykorzystywania tych klientów w niektórych natomiast, jeżeli sobie myli on sobie powiemy, że ten kraj może być wznowione wtedy, kiedy będą bardziej sprzyjające warunki społeczne i kiedy będą możliwości, żeby współpracować z innymi grupami społecznymi, które w, które poczują się jak można podzielić również osierocone tym wszystkim tak jak ostatnio pracownik, który pełni w ośrodku pomocy mogą tylko efekt może być po tak, ponieważ respondent będzie utworzony większy prąd społeczna w nogę zobaczymy, bo to rzeczywiście od 1 do tego nie przekonał tego, że sprawa jest zakończona tak duży, że bitwa przegrana wojna przegrana tylko raczej raczyli rzeczywiście bardzo duża bardzo duże takie poczucie, że była mobilizacja inżynier jest jakiś taki jest, by tworzyły się w Krakowie pomiędzy ludźmi, którzy w tym doświadczeniu brali udział w Goethego we i dlatego dobrze jest taką, jaką wiedzę wykorzystać, jeżeli mówimy o tym, że badanie Due to przegrana to tylko bitwa ma do tego oczywiście proporcje przegramy nie umniejsza to bardzo ważne, żeby mieć pociechę tutaj do szerokiego, jeżeli okaże się, że 19 nie było na gospodarkę pewnym działaniom NATO, by dornier przygnębienie mi w ogóle takimi jak inni i chodnika w poczuciu klęski co biorących udział w bardzo dziękuję za rozmowę pan poseł Jacek Wasilewski był z nami dziękuję pięknie dziękuję bar w, a ja też dziękuję państwu za wspólnie dzisiaj spędzone czas do usłyszenia jutro w audycji w historii polskiego 1 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA