REKLAMA

Hydrolog: "W Polsce wszystkim brakuje wody, ponieważ nie korzysta się z niej w odpowiedzialny sposób"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-05-06 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazynek Legii Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pana prof. Piotr Kowalczak hydrolog dzień dobry panie profesorze dzień dobry wita komu i gdzie brakuje wody w Polsce w tej chwili właściwie wszystkim brakuje wody, dlatego że ponosimy skutki niezbyt korzystnej sytuacji, która płynęła w w latach poprzednich 8602014 roku w zeszły rok bardzo fatalny i praktycznie, mimo że na koniec Rozwiń » zeszłego roku wystąpiły opady poprawiła się sytuacja to niestety nie wyrówna autostrad, który by w wynikały z ewidencjonowania wody, czyli stwarzaliśmy w tym po prostu myśli o profilach glebowych profilach w 2 kontrolujemy poziom wód pozwy powierzchniowych podziemnych tej wody byłby znacznie mniej jest taki ogólny wskaźnik dotyczący różnicy pomiędzy opadami, a na parowanie MO w zdecydowanie negatywnie kształtował się na obszarze całego kraju przecież szczególne niekorzystne warunki panowały w zachodniej części naszego kraju czciciele nie jest także mamy martwić się tylko o tym, niż teraz deszczu nie ma albo długo nie było albo jeśli był to nie padał taki jak palacz mógłby, czyli krótko może intensywnie Anioł taki jest chodzi tylko mamy do opisu tej naszej dzisiejszej rzeczywistości musimy odwoływać się do lat minionych tak tak po prostu bilansuje się to wszystko w jakimś okresie teraz my mamy okres poprzedzający lub bardzo bardzo niekorzystny miesiąc co wynika to popierają tego typu opinie również zdania rolników i szef krajowej rady izb rolniczych pan Szmulewicz stwierdził, że sytuacja jego zdaniem z jeszcze gorsze niż w zeszłym roku na własne oczy mogliśmy się przekonać się w ciągu ostatnich 2 tygodniach sytuacja fatalna, dlatego że nastąpił gwałtowny wzrost temperatury na początku kwietnia towarzyszyły temu takie wzruszające wiatry w wielu miejscach kraju można było obserwować burze piaskowe to jest nie tylko tworzy widowni widowiskowo jest to mało interesujący, ale to był element niszczenia struktury gleby niszczenia zasiewów w wielu przypadkach zaszywa się zostały zniszczone wskutek tego wyjątkowego splotu sytuacji bardzo niekorzystne lub podstępu teraz z kolei chłodno to nie poprawia sytuacji teraz spadła na spadło parowanie nie ma wiatru, więc również się sytuacja poprawiła temperatury jest niższa wszystko służy temu, że zahamowano ten proces mają duże nadzieje należy wiąże z tym, że wzrasta ilość opadów trafia się też nośnikiem z tym większość kojarzyła go z dobrym wypoczynkiem na słońcu znowu zaprzeczeniem dobrej pogody na wypoczynek nad nazwie luz w sytuacjach w wielu miejscach kraju sytuacja ulega poprawie szczególnie, jeżeli chodzi o zasoby wody w glebie oczywistej nienajlepszej pogody właściwie należy się cieszyć, tak więc jeszcze nie było takie też, by dogodził pogodową wszystkim, więc tutaj mamy taką sytuację, że czekamy na opady zresztą my nie tylko rolnictwo przez straż pożarna bez przerwy informuje o dużej ilości pożarów lasy są bardzo zagrożony jeszcze niema zagrożeń w gospodarce narodowej ankiety o poborach powód dla zakładów wszyscy i t d . ale po prostu, jeżeli sytuacja, by się nie przełamane wyłom w spotkali byśmy z kostki bez napędu w ciągu najbliższych tygodni to pamiętamy już się nie odległych latach taka sytuacja, gdy mnie ten niski poziom wody wpłyną na inną pracę energetyki już miała miejsce to nie tylko sprzed kilkudziesięciu lat na takie historie, ale także z ostatniego okresu panie profesorze pan wspomniał o rolnictwie o rolnikach, ale kilka dni temu w trudnej prof. Kowalskich w tym studiu w magazynie także dyrektorem Instytutu Ekonomiki rolnictwa i gospodarki Żywnościowej mówił z problemami w rolnictwie i naczep są kłopoty, ale jeszcze nie przesadzajmy musimy poczekać jeszcze kilka kilkanaście dni, by ocenić jak ten brak opadów wpłynie na tegoroczne zbiory pana zdaniem te kolejne dni, które były w ostatnim czasie nie skłaniają do tego, by mówić się, że w tym roku z w rolnictwie może być tylko gorzej z grami w wyniku braku opadów na 3, jeżeli chodzi o takie urzędowe podsumowanie to czekamy na raport wiązało się pojawi 20 maja i będzie takim co to zarachowanie w tym, że i to jest raport dotyczący krajowego bilansu wodnego i instytuty upra w nawożenia przedstawia to w Baku jednostka monitorująca dla potrzeb rządu były sytuacje, w których Dromet rodzi się w rolnictwie i tutaj, pokazując zagrożenia dla poszczególnych upra w wskazujący miejsce to szczególnie zagrożone jak i również stan upra w po wystąpieniu tego 6 tygodniowego ostatnio okresu pogody to jest bardzo ważne natomiast, jeżeli obszary rolników zdobywamy w terenie i widać sytuacja jest najlepsza szczególnie tam, gdzie są słabe gleby północ Wielkopolski na świat najgorszy teren w ogóle, jeżeli chodzi o nowym zasoby wodne jest tutaj obecny jest Wielkopolska Kujawy Wielkopolska ma nie najlepsze gleby i też szczególnie aktywnie występuje problem związany z brakiem wody z problemem utrzymania właściwy dla właśnie poziomie uprawy natomiast sąsiedni kula słyszeli Kujaw będzie występują podobne braki wody gleby są znacznie lepsze i tamto przetrwanie w uprawie znacznie łatwiejsze no dobrze to teraz już wiemy, jaki jest, jakie są powody są to zróbmy krok dalej jak to z tą wodą jest właściwie można zapobiegać zaradzić gromadzić prowadzić jakąś wielkie słowo politykę związaną z wodą no właśnie po panie dyrektorze wyrwał mi passus brakuje polityki, dlatego że w tej chwili przeżywamy w kompletną reorganizację służb związanych z bombą, ale wolę zmian w słusznej opady deszczu jeszcze wpływu nie mają na co mogą mieć wpły w na co człowiek może mieć wpływ człowiek może jest nas wpły w na sposób dorwie organizacji tych działań na rozbudowę struktur na przede wszystkim na działania w terenie tutaj mamy taką sytuację, że od wielu lat jest spór pomiędzy ekologami Amelia grantami dotyczącymi budowy tych systemów nawadniających odwadniających pisał infrastrukturę związaną z wody na potrzeby rolnictwa i spłaca poza tą zawisło w podjęciu pracy się, dlatego że wymagania ekologów, by zawsze jest dalsze sięgające dalej niż powiedzmy o możliwości utrzymania tego wszystkiego dlatego historia się po prostu wstrzymano możliwość remontowania budowli wodno melioracyjnych wstrzymano prace konserwacyjne tutaj problem polega na tym, że mamy wszystkie ważne obszary rolnicze zdejmowane, a więc występuje tam przez cały czas drenaż wody w celu utrzymania Basi stosunków wodnych ty wszystko dobre pod warunkiem, że to działa wspólnie z budowlami wodno melioracyjnych Teresa narzeka na małych ciekach to wszystko nie w każdym rejonie działa jak właściwie skutek po różnych epok ryby z ekologami, gdy ktoś zrozumie, ale ekolodzy mają swoje racje mają zostać złożony taktyką czas zdać sprawę, że jest to obszar w dzieł, których nie jest to ludzie superprodukcja przed występem uprawiam tam robił produkcja rolnicza jest potrzebny odpowiedni poziom stosunków wodnych, żeby to po prostu dawało efekty przede wszystkim ze stopu stabilizację plony nie stwarza zagrożenie potrzebnym brakiem lub nadmiarem wody jeśli będzie ten system działał to wówczas zagrożenia, o których mówimy dzisiaj będą znacznie mniejsze w zadanie retencji jest utrzymanie w momencie, kiedy jest nadmiar w utrzymanie wody, kiedy jest nadmiar i oddanie w okresach późniejszych, kiedy tej wody brakuje wysyła i geologia no dobrze, ale to tak konkretnie, czego teraz potrzebujemy, bo nie możemy jak domyślam się mam taką nadzieję zrzucić całej odpowiedzialności na ekologów, którzy bronią natury i to nie zgadzam się odmienią wolę oczywiście są potrzebni są potrzebną większość głosów tylko pomysł nasi nie rozmawia na zasadach dialogu rozmawiać na słabej aktualnej przewagi, której stroną Wisły to jest tys kibiców żaden kierunek, żeby cokolwiek zrobić natomiast w tej chwili w tym przepisie należałoby dano mu podejść ds. pretensji po to nie zmienił się organ zarządzający powinniśmy mówić o retencji nie tylko małych dłużej tak rozdzielamy róż ne go ująć cały obiekt w Polsce kompletnie nie przyjmuje się podstawowej zasady meliorantów, że woda powinna być gospodarz miejsca trup pada prosty Zobacz na miasta, gdzie wybetonowany mieli sami woda spływała w sposób w ogóle niekontrolowany nim gospodarujemy tym od tych jednak bardzo ważny element można, by to model przechwycić zagospodarować w rolnictwie wspominałem rolnictwo to jest obszar gdzie, skąd pochodzi 80 proc naszych zasobów wodnych po nie powinien być w przepisie stosuje spory hamujące cokolwiek to będzie o wszelkie spory powinny służyć usprawnieniu aktualnie działających urządzeń czy powiedzmy przyjęcia pewnej nowej polityki po przez część gruntu w Trestnie to niepotrzebnie uprawianych wyłącznie z osobistego użytki ekologiczne zrobić jeszcze bardziej intensywną produkcję doliczono się do kina będzie ten teren jest bardzo dobrze uzbrojone i warunki służą produkcji taktu powinien odpowiadać się za tę wodę, która jak pan powiedział bez kontroli spływa z miastem cha albo, z którymi nie korzysta się w odpowiedzialny sposób na terenach rolniczych panie redaktorze ja 20 lat walczy o wody w mieście twierdzą, że to jest woda, która powinna być zagospodarowana i na początku, kiedy zaczęły występować w tego typu problemy w ostrych form ostro bardziej swej formie w Polsce Otóż w gazetach pisano, że aktualne powodzie miejskie są powodowane przez różne siły i to do wyboru dla wierzących przez pana Boga wszyscy dajmy się z natury generalnie to był zaniedbany, dlatego że po prostu ta woda powinna być gromadzona w tym w różnych ośrodkach recenzji na terenie miasta Londyn Anglia nadzorowi tak już byśmy ją zgromadzili to co mówimy tu nie chodzi o to, żebyśmy budowali zbiorniki LNG stanowiły dyspozycyjne zasoby wodne, choć to było bardzo dobrze, ale przede wszystkim ta woda mogła być zagospodarowana dla utrzymania środowiska Przyrodniczego w mieście nasze miasto latami latem są przesuszone to woda odpływała i niestety i nie służy niczemu w mieście, a mogłaby się widujemy mogłaby nie zrobimy przecież na nich nic za darmo nie ma, ale ta najważniejsza wszystko można wyliczyć wszystko można wyliczyć, ale panie redaktorze, jeżeli tak bardzo duża ilość ścieków w miastach małych rzeczy już nie istnieje zostały twoich tylko nazwy ulic jeśli spojrzymy na swym najbliższym sąsiedztwie dowolnym mieście to pamiętamy jeszcze z okresu sprzed 2030 laty jakiś istniejący stawy sadzawki i obszary podmokłe tego już nie ma suszymy wszystko wokół nas naszymi własnymi rękoma, ale czy to jest rozbudowana jest zdecydowanie jest tylko nie może być takich historiach w tej chwili, że wiadomo jak jest przyczyna wiadomo, jaki skutek chirurgiczny przyrodnicze et Cetera et Cetera i mógł można to zrobić w sposób bardzo prosty natomiast na stres wszystko podporządkowano teorii, że w litewskie rzeczy dzieją się w miastach wskutek ocieplenia klimatu w tych chodzę na bardzo wyboista zdominowaną drogę, więc nie mogę kontynuować, tym bardziej zachwyt, ale kończy się czas naszego spotkania, ale tak chce ponoć jest tu nie tylko zmiany klimatyczne, ale także i nasza pomysłem na list i rozbudowę przede wszystkim otaczającej nas przestrzeni wpływają na to co z wodą w Polsce dzieje się w Polsce brakuje dobrej urbanistyki, gdybyśmy sięgnęli do podręczników urbanistyki z okresu przedwojennego, bo tuż powojennego można znaleźć Super rozwiązania dotyczące nawet poszczególnych miast czy są gotowe Formuły jak to powinno działać chcę wykorzystać sieć rzeczną czeków Marek, które są mniej roślinność rosła w miastach do tego, żeby to był bardzo sprawny organizm przyrodniczy i tak byśmy nie musieli rozmawiać o tej brakującej wodzie tak jest pan prof. Piotr Kowalczak hydrolog bardzo dziękuję panie profesorze za spotkanie rozmowa pan profesor mówi nasz oddział w Poznaniu w brakujących w wodzie kolejny raz są w magazynach nadziei zapewne nieostatni rozmawialiśmy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA