REKLAMA

Wiedza, doświadczenie, umiejętność kompromisowych rozstrzygnięć i doskonali asystenci

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-05-06 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wywiad polityczny niespodzianka przy mikrofonie przez najbliższe 3 tygodnie zamiast Karoliny Lewickiej przy mikrofonie Agata Kowalska dzień dobry państwu w wywiad polityczny dzisiaj przenosimy się do Poznania tam studiu Radia TOK FM jest Krystyna Łybacka europosłanka wcześniej wieloletnia posłanka minister edukacji, a obecnie witam serdecznie obecnie jeszcze dzień dobry obecnie trzecią europosłanka mój mandat wygasa 1 lipca, a po 1 lipca po 1 lipca jak w sądzie Anny osoba, Rozwiń » która będzie żyła może mniej z kalendarzem w ręku, ale jak sądzę aktywnie teraz takie społeczne w ale w po to, z po pytam o to karierę, bo on jest pani chyba najdłużej pełniącą w mandat poselski czy euro poselski polityczną w Polsce, więc znam się 1 co się robi tak długiej karierze politycznej czy ma pani dosyć już polityki jako takiej, a może tylko dla partyjnej polityki niekiedy zdecydowałam się na start do parlamentu Europejskiego umawiałem się nieźle z moimi kolegami niż Sojusz lewicy Demokratycznej, że to będzie tylko 1 kadencja, więc na dotrzymuje słowa i po tej kadencji kończy swoją polityczną działalność po 28 latach i to on przyznaje jest pewna rewolucja w Międzyrzeczu Anna wsiadła pisze na tym, że na kolejną niedzielę długie rzęsy ze zdziwieniem przecież ja się dzisiaj nie brakuje ostrych w niedzielę do atakowania sił przygotowań do wyjazdu w poniedziałek do Brukseli mnie to jest również and in takie dni przed tym przystosowanie się do dna granicom większej ilości czasu na do mniejszego reżimu, ale tak jak powiedziałam przede mną jeszcze kilka zadań chociażby ogromne archiwum, które muszą uporządkować, a będzie pani czegoś zmuszani mówi będzie pani, tyle że również muszą podróżować w mieszkaniu on w IZ nabędzie pani czegoś w takiej czynnej partyjnej polityce brakowało im nie sądzę, że się całkowicie eliminowała salę kontaktu z ludźmi ze spotkania tak jak powiedziałam będę chciała mnie działać może mniej politycznie bardziej Obywatelską, ale na pewno nie będą po prostu siedziała w dobrym w tym dniu spotykamy się dzisiaj dzisiaj radio TOK FM ruszyło z akcją nasza Europa też akcję, która będzie trwała aż do wyborów europarlamentarnych i pomyślałam, że dobrym pomysłem będzie nim spotkanie z popiersiem z europosłem europosłanką on do tej pory aktywną, ale też osobą, którą została wyróżniona już kolejny raz pani poseł w tym roku otrzymała nagrodę magazynu net parlament z i jako najlepsza europosłanka w dziedzinie edukacji kultury i mediów m. in. przyznano pani tę nagrodę za prace nad raportem dotyczącym edukacji w unii Europejskiej i LPR i zastanawiam się jak by określiła pani taką pracę w parlamencie europejskim znaczy co tam się okazało najważniejsze z o osiąganiu tego sukcesu, jakim była rezolucja trasa w parlamencie europejskim to jest przede wszystkim praca w komisjach parlamentarnych, a więc bardzo ważne jest, aby ktoś wchodzi do parlamentu Europejskiego sam sobie określił, którym dany obszar działalności parlamentu, których zakres tematyczny komisji jest jemu najbliższych, ponieważ czuje się tam najbardziej kompetentny, ponieważ to w komisjach powstają raporty to w komisjach powstają powstają opinie mnie to w komisjach są przez pierwsze projekty rezolucji innych stąd istota pracy to jest w pracach komisji parlamentarnej, żeby taki raport przygotować ton papieru starcia w komisji rdzenni tematycznej otrzymać zgodę na taki raport po drugie trzeba mnie zorganizować dziesiątki spotkań minister już przedstawicielami środowisk, których materia raportu dotyczy potrzecie wreszcie trzeba tam odbyć się wiele spotkań konsultacyjnych z reporterami cieniami, czyli z reporterami innych frakcji politycznych, którzy mają pilnować, aby w tym raporcie, który nie osoba, której autorem prowadzi nie znalazły się również dla danej frakcji politycznej istotnych kwestii wreszcie po piąte miejsce mnóstwa uzgodnień, a już końcowy fragment raportu, bo ponad 1000 poprawek do dna, a więc z tego raportu z tych poprawek stworzenie już kompromisów inna termin można uzyskać wobec, których można uzyskać większość to są kolejne spotkania, więc praca trwała około 2 lat na taki raport, a jest miejsce w parlamencie europejskim dla mniej pracowitych, ale za to tych, którzy mają bardzo wyraziste poglądy chcą, ale jasno postawić inny zostawi zna swój na działalność parlamentu będą mieli gdzie się spełnić tak, aczkolwiek myślę, że nie będą wolne od frustracji ponieważ, a takie bardzo wyrazistej indywidualności, które nie potrafią budować kompromisów Annie nie mają umiejętności mnie porozumiewania się z osobami być może inaczej myślącymi patrzymy na problem winien patrzącym na problem inny sposób wcześniej czy później sam ogarnia mnie frustrację frustrację albo się przeradza, a taką niekontrolowaną ciasto na agresję powodującą w jakiś bardzo cenny emocjonalny wręcz wybuchowe wystąpienia a bo tak jest ludzie się po korytarzach coraz bardziej samotni zaś Ano właśnie realne Apropos idziesz po korytarzach coraz częściej można się spotkać taką opinią, że dla części kandydatów do parlamentu Europejskiego ta wysoka szafka pozycja na liście wyborczej, że duża szansa na uzyskanie mandatu to jest nagroda w, a nagroda to można skupić właściwie w 2 punktach niewiele pracy, czyli owo snucie się po korytarzach i wysoka pensja i zasnąłem przy czym można tak przeżyć kadencję nikomu nie przeszkadzając, pobierając TF deputaty i my tym te 5 lat, zarabiając porządnie pani redaktor w każdym parlamencie także w każdym parlamencie krajowym nie omija również parlamentu Europejskiego, a sąd tzw. to już mój, a inny pomysł SLD posłowie pensjonariusze a, czyli osoby, które po prostu pod dnem postanowiły przetrwać ten okres kadencji mniej i rzeczywiście one najczęściej pilnują 1 rzeczy, która jest w święta, czyli głosami a, gdybyśmy patrzyli na mnie frekwencję w głosowaniach to zaryzykuje, że jest ona odwrotnie proporcjonalna do aktywności poza głosowania, ponieważ nie mnie aktywność poza głosowaniami bardzo często również wymaga wyjazdu wymaga mniej spotkań czasami się nie zdąży na czas głosowań czasami, a trzeba wyjść wcześniej mnie zatem oczywiście, że takie osoby się zdarzają, ale najczęściej są osoby jednak agencyjne, ponieważ mnie jak ci, którzy powierzyli mandat, a wcześniej czy później orientują się, że to jest raczej przeczekania nieprawd, ale teoretycznie to możliwe mówi już w oponie raporcie na temat modernizacji edukacji w unii Europejskiej, bo tego dotyczyła ta zresztą nagrodzona praca, na podstawie którego powstała rezolucja IR w ramach mam przed sobą w jest ważne wg mnie w kontekście ostatnich wydarzeń strajku nauczycieli w Polsce tutaj też przepis dla słuchaczy słuchaczek ta rezolucja rezolucja została przyjęta z ubiegłym roku w czerwcu, czyli prawie już rok temu w inny fragment na ten temat parlament Europejski podkreśla potrzebę przyciągania do zawodu nauczyciela w większej liczby zmotywowanych kandydatów posiadających solidne wykształcenie i kompetencje pedagogiczne i apeluje o procedury rekrutacji dostosowane do tych celów o konkretne środki i inicjatywy mające na celu poprawę statusu nauczycieli i warunków pracy w tym wynagrodzenia i t d . i t d . do kogo jest on ten apel tak konkretna część do państw członkowskich oczywiście, ponieważ edukacja mnie nie jest fragmentem polityki wspólnotowej o systemie edukacyjnym kraje członkowskie decydują każde we własnym zakresie mnie natomiast wojenny w tym raporcie z m. in. także o tym, mowa ni Unia Europejska nie buduje Europejską przestrzeń edukacyjną raczej stara się mnie, abym poziom edukacji z Unii nie odpowiadał wyzwaniom współczesnego świata czyli gdyby pani redaktor, a na pewno tak się stało przejrzałam te wcześniejsze zalecenia pozostać wierny i mnóstwo mnóstwo zaleceń dotyczących zupełnie innego podejścia do systemu kształt, ale zgodzi się pan do niego nalega, że to wszystko kierowane jest do suwerennych państ w, które same zarządzają swoimi systemami oświaty i teraz znam się na ile w tym Unia Europejska jako całość może pomóc polskim nauczycielom czy jest jakakolwiek ścieżka poza owymi pastelami, żeby mnie np. jakimś programem pieniędzmi czy czyn jakimkolwiek innym instrumentem wspomóc polską świata jak gratuluje przygotowania merytorycznego do tej rozmowy był gościł uprzedziła pani moją odpowiedź tak Unia nie może niczego państwom narzucić, jeżeli chodzi o system edukacji od treści kształcenia ale gdy przygotowuje programy, które stymulują pewne procesy pan im mniej jeść, choć ten raport o tamtych programów jest kilka to po pierwsze, pozostaje nadal sztandarowy program Unii najbardziej rozpoznawalny, czyli program Erasmus program, dzięki któremu studenci młodzież, ale na skutek tego raportu w nowej perspektywie Erasmus, a także nauczyciele jest bardzo istotne będą mieli nowy wielki program mobilność i nauczyciele, o co bić ja bardzo zabiegałam również nauczyciele przedszkoli, czyli od najwcześniejszego etapu nauczania, choć wymiana poglądów, choć spotykanie się nie on nie wzajemne uczenie się, ale również na skutek raportu powstanie Europejska Akademia nauczyciela na Akademię nauczyciela, która w inny w ciągu roku szkolnego Night będzie udzielała porad, a w ciągu wakacji będzie organizowała szereg warsztatów studyjnych wyjazdów mniej spotkań, żeby również wymieniać doświadczenia jak największym stopniu merytorycznie przygotowywać nauczycieli do nowych wyzwań mnie także na podstawie raportu NIK to zresztą jest konsumowanie pomysłom nie prezydenta Francji powstaniem tzw. uniwersytety europejskie dokładnie sieć uniwersytetów europejskich, aby z kolei spec maksymalizować potencjał, jaki tkwi w poszczególnych uczelniach mniej i że aby inne studenci mogli otrzymać 7 jak najlepszych wykładowców jak najlepszy rodzaj wykładów zajęć nie korzysta w wykorzystaniu współczesnych Annie technologii, a więc Unia wprost nie wpływa, ale poprzez programy i pieniądze to przyzna przeznaczone stymuluje pewne procesy oczywiście państwo nie ma obowiązku sięgać po te pieniądze, ale z kolei jak sądzę obywatele bardzo szybko rozliczą państwo trwoni się jak rozumiem, ale władze, które należą do nich rozumiem też z tego, że nie ma bezpośrednio programu, który np. podnosił pensje polskich nauczycieli i nie takiego programu być nie może go jeszcze raz powtórzę nie to jest domena państwa członkowskiego edukacja natomiast mnie jak dedykuję wszystkim polskim nauczycielom, aby ich Hey i status zawodowy, ale i materialny, a był taki jak w Finlandii, gdzie przeprowadzono ankietę wśród młodych ludzi kim chcieliby zostać w przyszłości ich ani odpowiedzieli w przeważającej Annie większości, że nauczycielem, bo drugie pytanie kim chciałby zostać, gdybyś nie miał pozycji realny z wcześniejszej odpowiedzi brzmiała nauczyciel w nuta z listami z taką ich tak wysoki prestiż Anny zawodu na ja oczywiście również Katarzyna Gdaniec pytam o to, żeby narzekać na rezolucję na jej apel tylko bardziej chciał wskazać, że to co obiecują czasem kandydaci na europosłów ma się nijak do kompetencji parlamentu w związku z tym np. hasło w my damy nauczycielom przed tymi wyborami jest po prostu nietrafione, ale jeszcze 1 rzecz pani poseł, czyli w czasie tej pięcioletniej kadencji w ME spotka się pani jakąś wyjątkową porażką z własnym z własnym mu w 1 nieudaną inicjatywą albo za zauważyła, że coś mogła zrobić lepiej z całą pewnością Allen 5 lat stanie pasmo sukcesów, bo to są te są również dni kiedy, a trzeba było zacisnąć zęby Jana wszak pamiętam taki raport z kolei nie w komisji edukacji na komisji badań mnie i przemysłu pannie, który dotyczył efektywności energetycznej inny i nie mija bardzo zabiegałam o zmianę samej definicji ujemnie efektywności energetycznej, ponieważ ona mnie byłam w inny źle pomyślana i wydawało się, że zdobyłam większość dlatego mnie zaczął pamiętam, ale to bardzo pod wpływem głównego autora Annie, czyli pana wesele Gierka, który przydzieli jest doskonałym fachowcem w tej dziedzinie ni i wydawało nam się, że rzeczywiście potrafimy przekonać koleżanki kolegów na rękach ponieśliśmy porażkę nie, a to także dla Polski porażka, ponieważ oszczędność się energetyczna SA jest zupełnie inaczej pojmowana w krajach, gdzie w domu są one przed 3 telewizory i bez trudu da wyłączono 1 zostanie inaczej w krajach dziś 1 telewizor większości gospodarst w domowych jego wyłączenie nie jest możliwe, a więc musimy inaczej szukać oszczędności i na koniec pani nie startuje pani nie kandyduje Kroes wykreowana jest już lista kandydatów z Wielkopolski czy jest pani okręgu czy ma znaczenie pochodzenie kandydata, a ewentualnie przyszłego europosła czy czuła się pani reprezentantką wielkopolskich Polski czy raczej po prostu społeczności Europejskiej przede wszystkim czuła się ona reprezentantką Polski, dlatego że tamte problemy dotyczą przede wszystkim problemów, a które mnie potem już postaci powinien brać parlamentów krajowych, a są przekładane na rozstrzygnięcia w krajach członkowskich, a więc przede wszystkim czułem się reprezentantom reprezentantkom Polski oczywiście Annie byłam wyczulona na wszystko co dotyczy regionu Wielkopolskiego, a starałam się współpracować się z Wielkopolskim z uczelniami organizowano wizyty studyjne, ale to robiłam dlatego, że to taki był mój okręg wyborczy, odpowiadając wprost na pytanie czy inne w dobrym europarlamentarzysta można być w każdym okręgu liczyć się po pierwsze, wiedza po drugie, doświadczenie to dopiero wiedza plus doświadczenie daje mądrość i po trzecie umiejętność kompromisowych rozstrzygnięć, a może wam za powie pani po trzecie doskonali asystenci taki bardzo dziękuję, bo ja to ciągle podkreślam, że dobry asystent to jest nawet nie połowa tych 80 trafić ktoś mi kiedyś wydawało Krystyna Łybacka prosto ze studia w radiu TOK FM w Poznaniu serdecznie dziękuję za spotkanie ja też bardzo dziękuje dobrego popu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA