REKLAMA

Jak UE mierzy się z czwartą cyfrową rewolucją?

Nasza Europa
Data emisji:
2019-05-10 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz 3, a państwa gośćmi są teraz prof. Katarzyna Śledziewska dziedzin w drewnie dr Magdalena smok Włodkowska dzień dobry dzień dobry, by obie panie, by pracują w ramach takiego Instytutu badawczego czy naukowego start-upu tutaj definiowały Szmyd, który nazywa się oddala PiS na Uniwersytecie warszawskim prof. Śledziewska z węża związana z wydziałem nauk ekonomicznych poza tym mam prof. dr Wisłok Włodkowska z wydziałem prawa i administracji w nie Rozwiń » chciałbym zapytać panie jak bardzo stawką w nadchodzących wyborach do parlamentu Europejskiego jest stojak Unia Europejska zmierza się z tzw. cyfrową rewolucją na czym to zmierzenie się na boczny byś mógł wskazać, gdzie są te punkty pytania czy wyzwania graczy obecnie jesteśmy broszurki z Napoleon na początku tzw. czwartej rewolucji cyfrowej może tak szybko powiększyła się różnią w czasie rewolucji mianowicie ta trzecia rewolucja ona polegała na tym, że wprowadzono różne rozwiązania cyfrowe do przemysłu do usług pojawiała się wtedy już sensory pojawiały się w systemy informatyczne pojawił się również strony internetowe Google w internecie pojawił nowe formy komunikacji jak również e-commerce to co my teraz obserwuję wzięli, a handel handel KHL zrobili jak dokładnie inni, ale to co się teraz obecnie zaczyna to jest taka nowa nadchodzi zmiana, gdyby jakościowa w zarówno w produkcji w tworzeniu nowych usług w organizacji tych usług w organizacji przemysłu w organizacji firm nowe modele biznesowe, a wszystko to jest oparte na danych dane stają się wyzwaniem w pasie dla polityków po pierwsze, dane personalne, jakie dane nie personalne czy IT przemysłowe i on jest nowa, gdyby w reorganizacja w opowieść gospodarki, którą trzeba się zmierzyć i stąd też na ważne jest to, żeby Unia Europejska zaczęła budować w oparciu o to no More ewolucja, jaką strategię swoją, dlaczego dlatego, że mamy oczywiście tzw. wyścig gospodarczy na świecie zaczął to robić stany Zjednoczone zaczęto robić Chiny i inne państwa też Azji te zasadnicze pytanie jest takie na ile w GM forda i na ile Unia Europejska sobie z tym poradzić z tym wezwaniem potrzeba dziś powiedzieli, że jeżeli chodzi jednak o deregulację to na ten moment jest w awangardzie to znaczy Unia Europejska jako pierwsza wytoczyła wiele szlaków nie bez bardzo dobre pytanie, ponieważ Unia Europejska regulacje nie faktycznie wytycza nowe ścieżki, dlatego że obecna kadencja kończąca się kadencja komisji parlamentu Europejskiego to jest ten moment, kiedy 1 z priorytetów, ale faktycznie bardzo promowanych i też w sumie realizowanych w, a tam była w jednolity rynek cyfrowy w UE natomiast z drugiej strony inni w Made in jedz jesteśmy w awangardzie regulacyjnej co niestety nie oznacza, że jesteśmy w awangardzie technologicznej jak ocenia Europejska może nawiązaliśmy w awangardzie stale mnie się wydaje, że to jest nie mamy Facebooka, ale dobrze domyślamy brzmi niemal z PiS to jest bardzo jedno z drugim, a związane, dlatego że mi się wydaje, że 1 z największych wyzwań, a które stoją przed Unią Europejską teraz w tej nowej kadencji, a będzie z 1 strony ja ja widzę 2 takie podstawowe wyzwania z 1 strony to jest odejście od takiego myślenia o jednolitym rynku cyfrowym jako o czymś odrębnym od wszystkiego innego i my nawet z ostatnio nie pomyślał sobie, żeby 20 lat temu, a czy nawet więcej, a mieliśmy taką zasadę wprowadzoną w ramach integracji dotyczącą środowiska mamy art. 11 obecnie w traktacie o funkcjonowaniu Unii, który mówi, że we wszystkich politykach trzeba brać pod uwagę aspekt środowiskowy jest myślę, że w, a takiego artykułu brakuje do tych spraw cyfrowych, ale tak naprawdę to męczymy to zapiszemy w traktacie czy nie, a tą sprawą drugorzędną po prostu UE Unia, regulując kolejne dziedziny musi brać pod uwagę ten aspekt cyfrowy coraz bardziej realne zaczynają się zacierać granice pomiędzy poszczególnymi swobodami rynku wewnętrznego tak naprawdę te wyzwania związane z gospodarką cyfrową one są wszędzie można, że mają już wskazać tylko jeszcze z 1 strony to o ile, o czym mówiła profesor śledzika, czyli konkurencja pytanie jak im nikogo do konkurowania z podmiotami chińskimi czy amerykańskimi Europa jest w stanie wystawić czy w ogóle kogoś tylko dorzuca jeszcze z drugiej strony ochrona obywateli przed tymi nowymi korporacjami cyfrowymi w zakresie ochrony danych osobowych w UE w zakresie w ogóle regulacyjnym, jakie prawa są to obywatela też pytanie o podatki, czyli pomysły krążą jak zmusić firmy jednak do płacenia podatków, bo na razie one korzystają z braku regulacji na poziomie unijnym globalnymi i po prostu nikt nie stanie ich zatrzymać bardzo ważna była walka z pozycjami monopolistycznym mi to komisarz była bardzo aktywna kwestia są pomysły jawności np. algorytmów kwestia Ermin z 1 strony wolności słowa, ale też walki z manipulacją ochrony procesów wyborczych przed tymi cyfrowymi cybernetycznymi zagrożeniami tak już nie mówią sztucznej inteligencji wciąż go pokazać też odnosi się do tego, o czym panie mówią, że to rzeczywiście chodzi bardzo różne polityki, że to w zasadzie nic w sprawie tych kwestii nie łączy to są tak naprawdę nim praktycznie wszystkie aspekty gospodarki, ale nie tylko, bo to jest i że cyberbezpieczeństwo albo rodzic raz na wodę jak niedawno pojawiła się przecież regulacja dotycząca bezpośrednio kwestii wyborów do parlamentu, która paradoksalnie utrudnić te wybory oczywiście chodzi o to, że jest Bóg zabronił finansowanie kampanii innych krajów już nie raz ja mówi o dyrektywie, która nakazuje monitorowanie sieci przed manipulacjami w celu ochrony przed manipulacjami wyborczymi jest taka dyrektywa właśnie przygotowana na potrzeby wyborów w polu, ale Facebook sam siebie wprost taką regulację zakazującą finansowanie kompani z zagranicy co w przypadku europejskim utrudnia Europejską kampanie w w uniemożliwia wygrywał wchodząc do promowania wracając do tych wyzwań to ja mam wrażenie, że Unia Europejska musi sobie odpowiedzieć na pytanie w taki absolutnie kluczowe czy chce być one w awangardzie regulacji i tak naprawdę skupić się na ochronie konsumentów i obywateli przed tym co za sobą przed zagrożeniami, które niesie za sobą rewolucja cyfrowa czy chce nawiązać się konkurencji z Chinami ze Stanami Zjednoczonymi, które nie mają tych regulacji, które w, a pozwalają przedsiębiorstwom na dużo więcej, ale dzięki temu uzyskują przewagę, a nie można, więc nową rolę USA zmiana im bliżej się temu przyglądam, tym bardziej mam wrażenie, że niestety nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka jak się patrzy na te regulacje, które do tej pory Unia przyjęła oczywiście mamy taką regulację, której słyszeli wszyscy, czyli RODO, ale mamy też mnóstwo innych regulacji, które są bezpośrednio związane z rynkiem cyfrowym to chociażby słynne zakaz geoblokowania dyrektywę o go o blokowaniu, która dla nas jako dla konsumentów jest bardzo korzystna liczymy, że mogą działać tam także możemy oglądać, że mamy pewność, że sami wybieramy stronę, którą chcemy oglądać, że nie można nas wyrzucić ze strony, dlatego że mamy niewłaściwy adres AP w UE, ale to są regulacje, które mają chronić konsumentów, ale u osób, które tak naprawdę stanowią dodatkowe bariery dodatkowe utrudnienia dla przedsiębiorców tak naprawdę jeszcze nie wiemy jak jak duże są te bariery na ile to jest uciążliwe, ale wszystkie te regulacje, które przyjmuje Unia konsumenckie nos z reguły wiążą się z jakimiś kosztami dla aut jak chciałam profesor wieczerza w MEN i obecnie ten okres, w którym jesteśmy można powiedzieć, że jest bardzo porównywalne do tego co się działo w momencie, kiedy Unia Europejska wcześniej we wspólnoty europejskie utworzyły wspólny rynek jednolity rynek wewnętrzny znaczy to były lata osiemdziesiąte, kiedy już wprowadzono Unię celną uczyć likwidowano bariery celne zlikwidowano też różne ograniczenia ilościowe w handlu towarowym to towarami pomiędzy państwami członkowskimi i okazało się, że ten handel wcale nie jest tak intensywnie rośnie tak intensywnie, a udział Europy w swojej gospodarce światowej też nie rośnie podczas gdy rosły wtedy stany Zjednoczone Japonia i teraz podobnie mamy sytuację, kiedy czynimy tego, czego nam tak w momencie, w którym już zaczęły się jakieś wspólne działania Unii, ale jeszcze bardzo dużo, bo kompetencji w państwach narodowych to, bo taki nie wiadomo, gdzie tak jeszcze przed powstaniem ogólnej wspólnego unijnego w dal jedno tego lata osiemdziesiąte to nie stał pisaniem baśni jury białej księgi, która wskazywała na to gdzie są to największą barierę wtedy właśnie zaczęto likwidować się w barierę te poza taryfowe wprowadzono swobodny przepływ usług czy podwaliny do swobodnego przepływu usług kapitału osób pracowników i nie est potem lata dziewięćdziesiąte no to jest właśnie stworzenie tego takiego prawdziwego rynku wewnętrznego 1002 . roku, kiedy wchodzi w życie jednolity akt Europejski przyczyn to co różni nas z tego podejścia wtedy i teraz do z liberalizacji to jest właśnie ich tworzenia tego rynku wewnętrznego to jest to, że w oczy mówiła dr Witkowska, że nim jest taki to podejście teraz konsumpcyjne, czyli od strony popytowej i regulowania wszystkiego dla dobra konsumentów i obywateli obywateli natomiast wcześniej było podejście podażowe i patrzenie na to gdzie są bariery jak powinniśmy procedować, żeby tę barierę znosić właśnie w inne przepływie lider z obowiązującą na ogrzewanie bardzo bać, bo w klubowe w naszej zewnętrzne mogą być należało sobie poradzić odbywa się z tą ignorancją światową w ten, jakbym budowanie swojego miejsca w gospodarce globalnej przy czym teraz i to jest właśnie zasadnicza 2 latek urzędowym konkurujemy dajmy na to z takimi Hanny dane z Chinami z perspektywy danych oni mają zdecydowanie lepszą sytuację znaczy Europa jest cały czas o nim dużo dużo bardziej cyfrowe w ogóle tam też władzom Super sytuacji mając sobie z władz przerażona rzeczy po pierwsze, ich po pierwsze, oni nie są rozdrobnione czy nie są podzieleni tak jak w sytuacjach mamy to w Europie, gdzie jednak cały czas są te państwa ponad jedno z perspektywy tego świata wirtualnego my jesteśmy cały czas podzieleni ja myślę, że oni przede wszystkim nie zważają na prawach człowieka może nie zważając na danych prawa człowieka niż zwierają one tam nikt nie uchyli g o zakazie o tych danych dla mnie Chiny są argumenty, dlaczego my musimy chronić obywateli, żeby go, aby ktoś pewnego dnia nie za importowaną tych nowych technologii z Chin po 2 kolejnych faz jest taka, że oni mają całą masę Renacie rozwijali wcześnie są już tych nie objętych tą technologią chce się tam mają własne, by sąd wyznaczył przed smartfonem detal komputera oraz kable i t d . by ich jest tania technologia związku, z czym bardzo duże i osób używa generalnie użycie tych umów tak było w tej technologii dużo więcej większe niż w Europie czy w stanach Zjednoczonych w efekcie do kompetencji Chińczyków stają się coraz większa mają dobre dzięki temu, że państwo ma też takie podejście, że pozwala na eksperymentowanie i nie przyjmuje się specjalnie regulacjami skręty firmę mogą eksperymentować pobiera za te dane nie są niczym uzupełnione nadanych nie są niczym ograniczone nadanych im się uczą rozwijają w sobie sztuczna inteligencja rozwiązuje aplikacja rozwijają w sobie usługi cyfrowe, a zatem pytanie jak w ogóle konkurować nowość, bo też mam takie wrażenie, a nie przekroczymy brzeżan i tak wejdą zapasy, by tak naprawdę pytanie czy my chcemy konkurować na bardziej zależy na tym rozwoju technologii czy bardziej zależy nam na ochronie jednak film to praw człowieka i konsumentów obywateli na zawsze, ale to czy rozwiązaniem będzie związku, że taki protekcjonizm cyfrowy za chwileczkę i dwójki cofnięci zlecono owi, ale po chce, by mimowolnie, bo to są bardzo trudne pytania i z tego dnia czy pan, gdzie było, bo ja tak to widzę, ale właśnie to jest jedno z tych momentów, w których wydaje się, że bez Unii Europejskiej zmienia poradzimy to znaczy możemy się sprzeczać jak bardzo uniewinnić federalistyczną jak bardzo państwo suwerenne, ale przy tym wyzwaniu cyfrowym w obliczu siły tych dużych nowych korporacji w obliczu możliwości chińskich wagonów wydaje się, że to jest wymóg wzrósłby przesądzone, że te polityki będzie regulowała Unia, jaką my anime i nie każdy z nas pojedynczo tak dziwacznie się wydaje, że to jest dobry przykład z rund tego co mógłbym my jako prawnicy nazywamy zasadą pomocniczości czy też takie wyzwanie, które znacznie mniej efektywnie byłoby o nazwie rozwiązywane czy znacznie trudniej byłoby tutaj podejść do tego do tego wyzwania każdemu państwu z osobna, zwłaszcza tym państwom mniejszym w UE i tutaj i Lu ty ta siła w tych wspólnych regulacjach powinna być się znacznie znacznie większa nie ma ścieżek dobry dobry przykład to są właśnie te próby rozbijania rozwijania monopoli tych pani wspomniała obok ja mam wrażenie, że cały problem polega na tym, że Unia tak naprawdę wciąż nie jest nie jest przygotowana, a unijne prawo konkurencji nie jest dostosowane do wyzwań, które niesie ze sobą, a rewolucja cyfrowa, a takie próby podejmowała, ale będę podejmował Real niemiecki urząd z Amerykanką antymonopolowe na własną rękę w nie tak dawno wydał na decyzje przeciwko tak przeciwko Facebookowi AM, ale cały problem polega na tym, że tutaj, ale Facebook to nowe od czegoś nowego już nie nie tak ideowe, ale właśnie tym duże w realnym przedsiębiorstwa które, gdyż cały model biznesowy oparty jest na przepływie danych one wymykają się tym i tradycyjnemu prawo konkurencji tradycyjnemu prawu podatkowemu Aram i tutaj wypracowanie wręcz ich regulacji przez poszczególne państwa członkowskie będzie bardzo trudne, tym bardziej że na sam Facebook Facebook działa w ten sposób, że ma zarejestrowaną siedzibę w 1 państwie członkowskim w Finlandii Irlandii w latach 2 i negocjuje niższą i i działa stamtąd, korzystając ze swobody świadczenia usług to jest jednolite rynek w tylko musimy go teraz uczynić się o jednolitym rynkiem cyfrowym, żebym wróciła do tego dramatu, który pani zarysowały się z 1 strony ochrony praw konsumentów obywateli, a z drugiej strony konkurencyjności europejskich podmiotów gospodarczych przedsiębiorstw, bo z tej perspektywy wydają się, że parlament Europejski też o tyle istotnym, że Tomek analizują się najbardziej mi dyskusji z obywatelami to znaczy, że tam lobbing obywatelski jest możliwe najbardziej tak mi się wydaje z tej perspektywy bez bardzo kluczowe może być to kto będzie w europarlamencie obserwowaliśmy w walce o były o dyrektywę w oprawach autorskich n p . czy RODO jak dużo emocji to budziło i tam rzeczywiście toczą się debata i poznaliśmy kilkoro posłów, którzy mieli bardzo duży wpły w na nią tak próbuje złapać czy ja przesadzam czy rzeczywiście, o ile mówimy o tym, że parlament Europejski ma to jeszcze musi się trochę kompetencji dorobić akurat w tych sprawach są tam inny duży wpły w jego jest czy ja myślę, że parlament Europejski w ogóle w unijnym systemie decyzyjnym w AM on buduje swoją pozycję na tym, że jest tym organem, a my tą instytucją najbliżej obywateli w AM mniejsze zawsze wydaje, że unijny system instytucjonalny jest oparty na równowadze, który opiera się na tym, że komisja reprezentuje interesy Unii rada reprezentuje interesy rządów parlament reprezentuje interesy ludzi, więc jeśli gdzieś ten interes ma być chroniony no to właśnie w parlamencie europejskim jest wręcz, że tutaj na ogół dzięki temu, że jednak te kompetencje no one są wciąż może nie tak duże jak parlamentów krajowych w system tam dzieje zejdzie one podejmują decyzje, bo oczywiście mamy bardzo dużą rolę odgrywa rada wyłączna inicjatywa ma komisja i to do niej będzie należało ułożenie kształt Pentagon tej nowej agendy cyfrowej ARM, ale faktycznie bardzo dużo do powiedzenia ma parlament i to jest tom wydaje się, że parlament faktycznie stał się takim organem, który walczy bardzo często o ten punkt widzenia obywateli, bo jeszcze do profesora jeździeckie w porozumieniu tak wnoszę, że w takim razie robi pani się, że obawia takich pomysłów jak wspólny Europejski regulator, czyli obawiam się on jest właśnie dużo lepiej je sprowadzać go na poziomie europejskim niż na poziomach narodowych w szczególności, że tak naprawdę są im w cięższym mnie w momencie, kiedy mówimy o Unii Europejskiej to mówimy o siwym w grupie państw i Wiesław Pusz ty też większej skali, ale też o tym, że trwają na tym poziomie europejskim niewątpliwie kompetencje mogą być dużo dużo wyższe w współ decydowaniu o dalszej drodze tak niższe w na poziomach narodowych jest szansą na wielkiego Europejskiego Facebooka, bo słucham debaty teraz PiS kandydatem, czyli przedstawiciele głównych frakcji bardzo ciekawa była z tej perspektywy, że niektórzy uważają, że właśnie Unia Europejska konstytucja powinna wspierać powstanie takiego Europejskiego Facebooka czy ja uważamy, że tak z 1 strony to jest czyjegoś Facebooka oczywiście może być jakiś U 2 Depeche różnych grupach państw UE WZL Facebook podaje Airbus Airbus Biłgoraj do Europy oraz oczywiście w oczy generalnie to mówimy tutaj, żeby na czym 1 sprawa jest taka, że w ogóle związana z intensyfikacją, dlatego że troszeczkę jadę teraz bardzo często stoją te siły w jak gdyby tylko na Facebooku Facebook nasze konto na Facebooku na nie Google tak dalej jest sól używana do identyfikacji i dajemy poprzestał bardzo dużo informacji tym o swoich sił w poczynaniach sieci elementem głównym graczom jak możesz sam się uregulują nas nie sprzedadzą np. imię adres niż 4, a więc z tej perspektywy szkoda, że mej nie mamy jakiegoś rozwiązania na Europejską identyfikację obywateli Szymona oczywiście się rozwijała wręczono mu, że e-usług to znaczy to jest tak jak teraz my mamy w wprowadzony w Polsce n p . jest profil zaufany tak i momencie, kiedy chcemy korzystać z usług cyfrowych rządu na przerwę w tym to wtedy się czy możemy logować, bo przez ten profil, bo poprzez Czyżby deponentom naszych danych nie było amerykańska prywatna firma Facebook tylko jakaś instytucja albo coś pod kontrolą instytucji europejskich niż nasze pytanie czy to powinno być pod kontrolą w ogóle czy też nie my tutaj zaś na rozmowę no bo oczywiście najbardziej efektywne jest w momencie, gdy to coś jest dużo goli pod kontrolą tak jak to jest n p . w Chinach Malezji żonę my w Europie wcale tego nie chcemy, dlatego że my nie chcemy do końca, żeby tak wszystko państwo nam kontrolowało, żebyśmy też byli Kozyra właściciel mówiło socjaldemokrata, o czym mówił nam lidera usług, ale także to są takie znów mówię to są takie cały czas są dylematy, które nie są takie oczywiste w ogóle w Europie prawda no bo z 1 strony chcę być chronieni nie nie chcemy, żeby nasze dane się przewidzieć w środę przed wystawały z Wisłą mamy trochę się też nie przyjmujemy tę naszą prywatnością to też badań wychodzi, że wcale tak nam się nie przeszkadza, że ten głos szefa jest dużo zbyt dużo nas wiedzą wiemy, że w większości cały czas nie zdajemy sobie sprawę z tego jak dużo ogółem i Facebooka ma z wiedzą jak dużo więcej wiedzą, iż państwo, ale czy to on przegląd kandydatów chodzą i piraci i gra dosyć lewicowi kandydaci z kilku krajów, którzy zapowiadają, że trener Schalke prowadzi z tak naprawdę o to chodzi o demokracji obsługę linii bardzo różne głosy, bo w szczególności właśnie w tym nowym czasie, który będzie bardzo związany właśnie z tym z etyką z filozofią będzie potrzebna ta różnorodność tylko mam nadzieję, że to nie doprowadzi do tego, że w końcu nie będzie żadnego konsensusu albo rozumiem, że się za regulujemy tak to pani obawa jest, a inny będzie nikogo do konkurowania z takich seriali możesz chronić są konkurencją jest także mnie, abym znowu, nawiązując do do tego rynku konkurencji, a Facebook, choć wymyka się prawu konkurencji Europejskiemu m. in . dlatego że jest rynkiem właściwym samym w sobie, więc jeżeli my mamy kont konkurować się do mnie powinniśmy tworzyć nowego Facebooka powinniśmy wymyślić swój własny rynek, gdzie w UE będzie nad tym, gdzie stworzy się coś na tyle dużego Europejskiego, żeby mogło konkurować z Facebookiem i Googlea prawdopodobnie w ogóle za chwileczkę wejdą jakiś zupełnie nowe usługi ocenimy działanie wandali Facebook to będzie w ogóle jakiś kolejny wymiar tych ulic myślę, że to co powinna Unia wspierać to jest inne owoce z innowacje i innowacyjne pomysły, które gdzieś tutaj może jeszcze uda nam się nie nie regulować wszystkiego także we zaszkodzi też nowa jest pytanie czy my tego nie robimy w ten sposób obniżamy regulujemy jak najwięcej chroniącego konsumenta, ale też wspieramy finansowo start-upy firmy i t d . robi się takimi służy miszmasz, w którym Duda się czujemy dobrze dodajemy kasa z Wisłą nie pozwalamy specjalnie na to, żeby się rozwijały, bo tak naprawdę bez ducha to jest to jest n p . problem z przepływu danych i tego co będzie kolejnym takiej wielkiej wezwań, czyli regulacje dotyczące wolnego przepływu danych w, a na ile to jest możliwe, a żołnierz na końcowym ciekawe było też jak mówiły obok dyskusja toczyła się toczy o dyrektywie o prawach autorskich przez niektórych nazywaną przeciwników Acta 2 to też pytanie chronimy przed kimś w interesie kogo tak, bo wydawało się, że po 2 stronach były 2 duże lobby też gospodarczy po prostu mające sprzeczne interesy z 1 strony Facebook kim mówię w skrócie, a z drugiej strony wydawcy holi ułudę idea i choć obiekt, który zaraz, po której stronie ktoś z koalicją każdego obywatela konsumenta wtedy w szczególności teraz odbywa się zaczną się rozwijać wpły w sztucznej inteligencji rozwiązania oparte o algorytmy maszynę tak dalej potrzebna jest zbudowanie takiej strategii w ogóle cyfrowej dla Europy taki poważniejszy, a Sobiech jest naprawdę nic zdefiniować, jakie są w calach czy co my chcemy osiągnąć, czego dąży to ciągle jest niewiadomą w bardzo bardzo dziękuję będziemy robić teraz już wiem na pewno do tego wracać el dr Magdalena Słowikowska EU i prof. Katarzyna Śledziewska były państwa gośćmi z DELab takiego Instytutu badawczego na Uniwersytecie warszawskim prof. Śledziewska z wydziału nauk ekonomicznych i dr sług Włodkowska z wydziału prawa jest minister w bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZA EUROPA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA