REKLAMA

Jak Unia Europejska walczy ze zmianami klimatu?

Nasza Europa
Data emisji:
2019-05-06 19:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:33 min.
Udostępnij:

Zaczynamy akcję "Nasza Europa". Przed nami 13 debat z z kandydatami do europarlamentu. A dziś Agnieszka Lichnerowicz i jej goście przybliżą najważniejsze wątki polityki europejskiej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ich robić państwo gościem jest prezes Klein Ks dr Marcin Stoczkiewicz dobre w dzień dobry pani idzie do państw sporządzonej w przeszłość ta ostatnia pięciolatka parlamentu Europejskiego jak pan ocenia czy kwestia związana z wyzwaniami tematycznymi możemy klimatycznym, a może nawet szerzej w ogóle z tym jak traktujemy ziemie bioróżnorodność oceany wszystko wszystko dotyczące tego jak silnie my eksportujemy natury czy ona znalazła należne jej miejsce, jeżeli chodzi o Rozwiń » uwagę polityków myślę, że zdecydowanie tak, że chodzi o poszczególne państwa Unii Europejskiej można mieć tutaj dużo zastrzeżeń, chociaż należy zauważyć, że obecnie już 11 państ w członkowskich Unii zdecydowało się na odejście od spalania węgla o do roku 2030 trzecie z tak bardzo mocne wkład w ideologii jest ze wszystkich państw członkowskich UE do roku 2030 bądź 3005 . natomiast my zaś na poziomie Narodowym to jest na poziomie narodowa u nas na poziomie unijnym w tym w tej kadencji, która się właśnie kończy powstało szereg inicjatyw i aktów prawnych, które po, które bardzo mocno wzmocniły politykę klimatyczną nowe pierwsza, że przykładem Unii jest awangardą, jeżeli chodzi o takie kwestie związane z wyzwaniami klimatu czy jest to w kimś, kto po pewne rozwiązanie wymyślała i narzucała albo przynajmniej lobbuje na świecie na świat z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że tak nie zawsze jesteśmy zadowoleni ze wszystkich rozwiązań, ale wstyd, jeżeli porównujemy to do innych dużych gospodarek czy dużych bloków gospodarczych to zdecydowanie tak w szczególności po pierwsze, Unia bardzo mocno zaangażowała się w podpisanie i negocjowania porozumienia paryskiego dyplomacja unijna była tutaj bardzo mocna i bardzo off mocno wpłynęła na kształt tego porozumienia to po pierwsze po drugie Unia zdecydowała się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 2030 roku o 40 % i zadeklarowała wkład jak bardzo wyraźny wkład to też pomogło osiągnąć porozumienie paryskie wreszcie Unia ostatnio komisja Europejska przygotowała taki dokument, który nazywa się neutralność klimatyczna do roku 2050 i jest bardzo ambitny dokument, który określa plan, który jest w sumie zgodny z założeniami porozumienia paryskiego i z tym co mówi nauka nauka, mówi że do 2900 trzydziestego roku musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w skali planety 45 %, a do 2050 należy po prostu osiągnąć neutralność klimatyczną to znaczy tyle emitować ile będzie pochłaniane przez lasy przy czym przez jakieś instalacje i w związku z tym ta ostatnia ma to taka re neutralna i klimatycznie Unia Europejska 2050 jest bardzo ambitnym planem z zewnątrz neutralne klimatycznie Żuraw węglowy tak nie znaczy, że cała gospodarka musi ograniczyć bardzo radykalnie emisję gazów cieplarnianych w szczególności 2 największe składniki to jest energetyka drugi test transport, bo reszta gospodarki rolnictwo i t d . testu są inne składniki natomiast trudno w tym planie zakłada się też pochłanianie to znaczy jakąś tam role lasów 33 czy jakiś instalacji pochłaniających, ale także dotarła z naprawdę bardzo mało oznacza to mówiąc wprost bardzo bardzo radykalne redukcje emisji Ależ to, że w ogóle nie będę dziś tyle co emitujemy jak Unia co 2 tyle musimy zneutralizować odchodzimy to co dokładnie trochę dokładnie tak naukowcy z międzyrządowego panelu ds. zmian klimatu mówią że, żeby piszą potwierdzają to badaniami że, aby uniknąć katastrofy klimatycznej dotąd taka ścieżka zejścia z misją jest po prostu konieczna za dużo już wyemitowaliśmy jako ludzkość żaby emitować po roku 2050 temu 50 do osób wydaje się nam nową bardzo bardzo rad niemożliwe, ale jest to co ciekawe jest to realizowane to znaczy, jeżeli spojrzy się na to jak i jak poszczególne państwa członkowskie czy polityka unijna jak kto traktuje to obecnie do 2020 roku mamę innym jak ognia zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20 % do roku trzydziestego o 40 % no i ich następnie bardzo mocno zejść nam się do 2050 roku praktycznie nieomal do zera to dołożą tylko bez chodzenia teraz szczegóły te 2 ważne decyzje, jeżeli chodzi o używanie plastiku pierwszy już prawie nie pamiętano, że ludzie o torebki plastikowe, które kiedyś masowo używaliśmy i wydaje się, że udaje się redukować ostatnia decyzja dotycząca produktów jednorazowego użytku, jaki się mną słomy jak i czy plastikowych talerzyków, które mają w dużej mierze zniknąć z Unii Europejskiej też ważna była akcja dotycząca ochrony pszczół czy zakończenie z wyrzucaniem ryb, które wygra w rzucaniu, bo nie mogą mu, bo nie można sprzedać o natomiast moje pytanie co po ZOZ w tym, żeby co pozostaje to znaczy chodzi mi o to, że jak ważną rolę odgrywa w tym parlament Europejski czy też także list w awangardzie, jakie mam wrażenie żony zawsze bardziej progresywny niż państwo członkowskie gest rola Unii Europejskiej w tych kwestiach klimatycznych w tym mamy w tej kadencji parlament Europejski jest w rzeczywiście w awangardzie należy zauważyć, że inicjatywa prawodawcza należą do komisji Europejskiej, ale często parlament Europejski apeluje do komisji poprzez swoje stanowiska o przygotowanie jakieś inicjaty w ustawodawczych teraz pani pytała co jakby co przyjęto, a co jeszcze zostaje aktor przede wszystkim zwróciłbym uwagę mam inne taki pakiet aktów prawnych, które się nazywa pakietem czysta energia dla Europejczyków albo inaczej pakietem zimowym i te są dyrektywy, które dotyczą odnawialnych źródeł energii efektywności energetycznej budynków oszczędności energii to są kwestie dotyczące cen energii i samej struktury rynku energetycznego, ale także takie akty prawne MX, które określają instrumenty finansowe, bo z 1 strony dyrektywa określa pewne standardy które, która państwa członkowskie muszą osiągać państwa czy przedsiębiorstwa muszą osiągać, a z drugiej strony też prawo europejskie regulacje prawne środki finansowe i tutaj, że chodzi o to, że środki pomocowe to mamy na stole, a regulacje dotyczące tzw. funduszu innowacji i funduszu modernizacji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji co 2 mamy tzw. fundusz sprawiedliwej transformacji notabene przygotowany przez bardzo mocno z bardzo mocnym wykładem prof. Buzka mamy cały pakiet ochronny mamy to znaczy, że procedura proces zakończył się start procedury głosowania we wszystkich instytucjach tak to znaczy że część lub część przepisów zostało przyjęte, ale matka często nie ma aktów wykonawczych albo nie ma jak wieść, że do końca 2 pewne pewne przepisy nie zostały przyjęte jako w ostatecznej formy n p . w stosunkach kwestia związana z odnawialnymi źródłami energii 3 rozporządzeniem o rynku energetycznym bardzo ważne, które n p . określa tak naprawdę m. in . to, że nie będzie można wspierać po roku 2025 ze środków publicznych elektrowni węglowych czy elektrowni, które emitują więcej niż 50550 g dwutlenku węgla na kilowatogodzina nota dla w Polsce to znak dla Polski oznacza, że po prostu elektrownie węglowe nie będą mogły otrzymywać wsparcia ze środków publicznych jest bardzo istotne, dlatego że jak oszacował taki Instytut badawczy WiseEuropa Polacy dopłacają mniej więcej 8 , 5 miliarda złotych rocznie do do energetyki Węglowej często może przełożyć na pewne oszczędności tutaj chciałbym zwrócić uwagę też na bardzo fajne i wydają się istotne z punktu widzenia taką ptaków w bok Kowalskiego rozwiązania, które są zawarte w procedowanej jeszcze w dyrektywie o o rynku energetycznym ta dyrektywa ta dyrektywa mówi o tym, że każdy konsument na rynku energii powinien mieć prawo do takich jak dynamicznych scen w czasie to znaczy powinniśmy mieć prawo do tego, żeby ceny energii odzwierciedlał, które mamy, które z góry płacimy przedsiębiorstwom energetycznym odzwierciedlały ich cenę rynkową którą, a to cena rynkowa powinna zależeć od tego jakie zapotrzebowanie w danym czasie w związku z tym tutaj otwiera się cała gama możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej oszczędności energii rekuperacja pompy ciepła tutaj otwierają się kwestie związane z tzw. wspólnotami energetycznymi, czyli pewnego rodzaju takich wysp niezależności energetycznej czy do spółdzielni mieszkaniowej 3, jakiej wspólnoty mieszkaniowej czy nawet jakieś jednostki samorządu terytorialnego to są bardzo ciekawe rozwiązania, które służą rozwojowi tzw. właśnie energetyki prosumenckiej i 1 bardzo bardzo się można powiedzieć z punktu widzenia tego poziomu jest też obecny rząd zamroził ceny energii gadał tzw . ustawą rządową to rewolucja, bo nie tylko, że one nie mogą być zabrania SA za narażone wg tej nowej propozycji legislacyjnej, ale muszą być dynamiczne w czasie znaczeniem powinniśmy mieć ceny za kilowatogodzinę, która jest stała w w wyroku tylko ona powinna być dynamiczna, a w związku z tym np. możemy czy będziesz moglibyśmy zmniejsza zapotrzebowanie na energię wtedy, kiedy z Ameryki jest najdroższa Maćka nie brać i nie używać takich wysoko energetycznych urządzeń w o godzinie osiemnasty siedemnasty, czyli tylko nastawiać sobie te w urządzeniach innych winnych godzinach, kiedy energia najtańsza np. dość wcześnie rano i t d . i teraz MTU Polska obniży w raportach różnych jest raczej inni tym, który hamuje różnego rodzaju rozwiązania nie jest w awangardzie, więc z tego punktu widzenia w ten układ Wyczółkowski polskie grozę taki, że w zasadzie Unia Europejska działa na nas mobilizująco czy nawet przymuszając SA mobilizują mózg jest chory będzie bez gdyby, gdyby wyobrazić sobie, by nieobecność Unii Europejskiej to pewnie wszystko przebiegało, by wolne i mniejsze koordynacji tak tutaj należy zauważyć przede wszystkim zarówno dyrektywy dotyczące klimatu, jaki w ogóle dyrektywy dotyczące środowiska mają bardzo mocno nam bardzo mocne powiązanie w ogóle z rynkiem znaczy, że jesteśmy członkiem rynków w rynku wspólnego wprowadzamy tam Nostra est towary, które muszą mieć standardy unijne ogólne podana, w czym polega wspólny rynek, że handlujemy sta z towarami o podobnym podobnym standardzie i także ten rynek energetycznym staje się coraz bardziej wspólnym, a to oznacza też, że mniej więcej tyle samo należy płacić takie samo powinno być opodatkowanie energii w różnych państ w członkowskich, żeby były reguły konkurencji inne zachowane to oznacza, że zanieczyszczający, którzy płacą w Niemczech i powinien też płacić w Polsce, którzy płacą w Polsce powinni też płacić w mieście, gdzie w orzechach i Adaś wróci jakiś pomysł wyjedź my zobaczymy może powiedzieć, że do Czech po pierwsze, ten system ETS system handlu emisjami on nie jest de facto podatkiem klimatycznym dlatego, że to jest opłata za emisję dwutlenku węgla, która ma ma wpływać i wpływa już obecnie do budżetów państ w narodowych i te środki to są grube miliardy wpływają już obecnie polskie przedsiębiorstwa płacą je do po prostu budżetu państwa tyle tylko, że to jest taki system troszkę no bo taki był wycieki pana zdaniem Emdeku co jest stawką jak istotne są wybory do parlamentu Europejskiego po nich powstanie komisja z perspektywy właśnie walki ze zmianami klimatycznymi przeciwdziałanie zmianom klimatycznym myślę, że osiągnie niezwykle ważnym po pierwsze, ta mapa drogowa neutralna klimatyczne Europa 2050 ona musi być przełożone na akty prawne, więc trotyl od tego na ile progres pewnie będą parlamentarzyści też zależy to najlepiej mocne będą te zobowiązania w poszczególnych dyrektywa czy w innych aktach prawa unijnego to jest to jest 1 rzecz, ale także inne myślę, że należy spodziewać się tego, że pewne pomysły jak walczyć z kryzysem klimatycznym, bo już teraz tak należy o tym, mówić będą się pojawiać tak czy inaczej i kwestia wyboru mądrych europarlamentarzystów, którzy będą umieli w taki sposób odejść do roku prawo do problematyki klimatycznej aby, aby na tym na tej polityce skorzystać do tej Polski do tej pory pańska zaś Polska no i stawiała się w roli hamulcowego jest nowa gospodarka jest w rankingach tak, ale z kamienia koło nowego w nim być ostatnia Mongolię mogą n p . w rankingi wskazują, że Polska jest 1 z niewielu w kraju, gdzie wzrasta zapotrzebowanie na energię co znaczy, że dyrektywa efektywności energetycznej nie działa Polska nie spełni tego celu 15 % OC co oznacza, że będziemy wg NIK -u musieli zapłacić w ramach tzw. transferu Statystycznego około 8 miliardów euro, a więc mamy tutaj problemy ale gdyby rząd, a także, gdyby parlamentarzyści macie do tego podeszli to na polityce klimatycznej można zarobić może polityczne czy zarobić dosłownie gospodarek glukoza, a może zabrakło po prostu to jest nowa polityka klimatyczna uruchamia nową gospodarkę i teraz to jest tak naprawdę pani zapytała stawka stawka jest taka czy będziemy szli w stronę auta marki energetycznej z scentralizowanej postsowieckiej energetyki będziemy bardzo dużo płacić za energię czy pójdziemy w stronę nowoczesnego rynku energii z dużą rolą Europejskiego myślę, że wtedy Europejskiego z dużą rolą konsumenta i z dużą rolą OZ też będzie oznaczało zwiększenie konkurencyjności, dlatego że ceny energii z odnawialnych źródeł już teraz bardzo bardzo radykalnie spadają i też myślę, że na polityczny co robi się coraz ciekawsze, bo w domu kiedyś może to była bardziej estetyczna teraz może być też polityczne mam przed sobą badanie zrobione przez YouGov z, z którego wynika, że 55 % młodych ludzi 1626 mówi tak jak pan dla nich dla tych 55 % ochrona klimatu i polityka dotycząca środowiska to jest bardziej szansa niż zagrożenie dla nich samych i co więcej kostek klimatu obok migracji i gospodarki są wg nich najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o Unię Europejską, a z drugiej strony to tylko zacytuję było bardzo ciekawe zestawienie klamek, a 3 min Network obrońcy opóźniała czy i dinozaury nosy, którego wynika, że po pierwsze w zasadzie wszystkie polskie partie należą do tych spowalniaczy albo nawet dinozaurów, jeżeli chodzi o akcję europejskie to te taka największa jak Europejska partia ludowa, do której należy po i PSL no właśnie też nie są w śród obrońców środowiska taki, jaki europejscy konserwatyści, do których należy prawo i sprawiedliwości jedynie frakcja zielonych zjednoczona lewica oraz socjaliści i Demokraci mają dobre lub bardzo dobre oceny, jeżeli o to chodzi taka jest cena Klein, który otrzyma Network wdaje się jakoś z tym proszę potwierdzić czy pan się zgadza czy być może zbyt entuzjastyczne podejście rzeczywiście kwestia klimatu staje się 1 z głównych tematów debat i prac Unii Europejskiej to z takim poczuciem, że właśnie po to jest Unia to znaczy możemy się spierać o kompetencje czy powinny być unijne czy narodowe w różnych kwestiach, a ta kwestia klimatyczna akurat wydaję to jest moje zdanie wydają się dostać się w sposób prosty właściwa do tego unijnego rozwiązywania wspólnego z chętnym Wiktor k i jego powiedział kiedyś, że nie da się zatrzymać się idei, której czas nadszedł Otóż stan idea ochrony środowiska ochrony klimatu bardzo długo dojrzewałam, ale wydaje się, że właśnie ta tymczasem idei nadchodzi na to wskazują te badania dna, toteż wskazuje zmieniające się podejście nawet polskich polityków do kwestii ochrony klimatu, bo proszę zwrócić uwagę, że pierwszy tom kwestię odejścia od węgla w Polsce rzucił Robert Biedroń, mówiąc że należy odejść odwaga do 2035 roku Grzegorz Schetyna powiedział o tym, że należy w sektorze komunalnym bytowym też 2 raz w roku 2030 otrzymamy taką troszkę licytacje nawet w ostatniej w ostatni weekend premier Tusk z przewodem przewodniczący rady Tusk stwierdził, że klimat jest 1 z 1 z takich wyzwań cywilizacyjnych, których nie da się osiągnąć inaczej niż wspólnie, dlaczego nie uda się osiągnąć naczelnik się wspólnie, dlaczego nie da się tego Rożek problemu osiągnąć inaczej niż wspomniana mamy tutaj do czynienia taki z takim swoistym dylematem więźnia to jest także, jeżeli umawiamy się co do przestrzegania pewnych reguł dotyczących ochrony środowiska tym to, jeżeli wszyscy przestrzegamy tych reguł to wszyscy wygrał wygrywamy, ale ten 1 outsider, który się wyłamie on w krótkiej perspektywie będzie wygrywał nasz stół w dłuższej perspektywie wszyscy możemy przegrać z dr Marcin Stoczkiewicz czy prezes Klein gest jest państwa gościem był państwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZA EUROPA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA