REKLAMA

Czy UE ma szansę rywalizować ze światem?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-05-07 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 w ekonomia kapitał gospodarka i jest dziewiąta 4 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Paweł Świeboda wicedyrektor Europejskiego ośrodka strategii politycznej dzień dobry dzień dobry w 8 teraz w Europie rozmawia się rozmowa jest panu przedwyborcza pożegnanie było 3 tygodnie zostały do do wyborów, które są tu szczególne, bo są największymi wyborami w ponad narodowymi na świecie drugim największym jej po Indiach, a więc Rozwiń » to jest taki moment szczególny dla Europejskiej demokracji rozmowa dotyczy tego czym się Unia ma zajmować w najbliższych 5 latach jest sens rozmawiać o tym, przed wyborami jest w sens rozmawiać tak znaczeniu, że trwa kampania trwa debata możliwość wielu powie priorytety wyglądają zupełnie inaczej pojedzie też nawet nie on nie ulega wątpliwości, ale dużo trudniej będzie w tym przypadku, by ułożyć w Europie w okolice, które w okolicy, kto ma sprowadzony do tego, że tak jak w historię dotychczasowych było, bo to dosyć przejrzyste i szef Jean-Claude Juncker mówił, ale od niedawna jest, że Europa to jest dziecko chadecji Socjaldemokracji teraz ewidentnie już tak może nie być prawda, bo miasto zdąży na Europę bez komisji Europejskiej bez żony to nie to jest wykluczone ale, ale komisja Europejska będzie musiał mieć szersze poparcie polityczne to jest to co chciałem powiedzieć o znaczeniu, że dobrze to może być bardzo dobrze oczywiście może się dużo nowych tematów po potwierdzić to co to co na pewno będzie wyzwaniem to jest to dogadanie się, czyli stworzenie tej koalicji większościowej w Europie, ale wyróżniająca tę samą istotę rozumie dokładnie tak 5 lat temu była wielka koalicja właśnie chadecji socjaldemokratów dzisiaj, jeżeli patrzymy na sondaże to po, nawet jeżeli to oba ugrupowania chciałyby wejść ze sobą do koalicji to nie jest takie pewne to już nie nie wystarcza im do stworzenia większości, jeżeli dzisiejsze sondaże się potwierdzą czy, że będzie potrzebne budowanie dużo szerszego wspólnego mianownika w parlamencie europejskim tak pan powiedział to do może być na nowe otwarcie w tym znaczeniu, że pojawią się co dostanie nowe tematy, które do tych do tej pory nie było albo nowe akcenty co natomiast kłopotem będzie w zarządzanie tą złożoność euro jestem przekonana, że niektóre rzeczy pan przyjechał do Warszawy, by nas zniechęcać do projektu może wręcz przeciwnie mówią, że czekają nas trudne czasy dopadła go zrealizować to co nowego, więc odpowiada na zapytanie na na nowo nową rzeczą jest w Europie fragmentacja polityczna w bardzo wielu krajach i także na szczeblu europejskim w tej chwili czy mówiąc już od reguły można można dramaty Zobacz to jest koniec świata i będzie miał tkwimy na wieki wieków próbują się dogadać, a tam można z tego wyciągać optymistyczne wnioski, czyli że nie ludzie czują się dużo bardziej aktywni są w polityce w związku z tym jest dużo więcej poglądów wyrażanych w 2 i Easton defragmentację trenera zarządzający Lotte nie jest to nie jest powód do do obaw panie dyrektorze, ale czym mówiąc to wszystko o tym jak może wyglądać ten scenariusz polityczna albo, że sytuacja będzie jednak inna jej to dojście do porozumienia może będzie trudniejsze, a może więcej czasu zajmie może trzeba będzie inaczej rozłożyć akcenty może będzie więcej graczy, choć to ktoś może uznać to dobrze jeśli nawet więcej tych, którzy zostaną wybrani będą podejmowali decyzje czy to oznacza, że im to z potencjalne skomplikowanie sytuacji na razie odsuwa na temat pogłębiania integracji, bo skoro graczy interesów będzie więcej stron do porozumienia będzie więcej tym, kto może nie ma co rozmawiać na razie pogłębiania integracji nie tyle może odsuwa to wizja pogłębienia co co sprawia, że natura na czym będzie realizowana tak może mniej klasyczne sposoby przy w niektórych obszarach atrakcyjnych być może być może nie przykładem czy bardzo wiele się wydarzyło w ostatnich 23 lat tak jest obszaru wojsk obrony jak obecna komisja Europejska zaczyna pracę doradcą ds. obrony Jean-Claude Junckera został Michel Barnier Manon w niemal zupełnie, gdzie z gdyńskim kogo znasz biurka, dlatego że nie ma Dyrekcji ds. obronności w komisji Europejskiej dziś jest inaczej dzisiaj rusza Europejski fundusz obronny 13 miliardów euro od dna na finansowanie wspólnych badań rozwoju w tej dziedzinie jest to przykład obszaru, gdzie nagle wydarzyła się bardzo wiele trojga zawdzięczamy zagrożeniem zewnętrznym nie ulega wątpliwości, które zawdzięczamy wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii, ponieważ wielka Brytania zawsze była przeciwna pogłębianiu integracji w obszarze obronności to co powiedzieć to, że to czasami też czym w przebiegało w sposób mniej rutynowy i nie zaprogramowanym co i tak będzie tez, które przypuszczalnie w obecnej odsłonie dużymi wyzwaniami są wyścig technologiczny ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami to jest niemalże egzystencjalna sprawa dla Europy z punktu widzenia przyszłości gospodarczej o tym w Brukseli rozmawia się ostatnio w Polsce ten temat do takiej agendy jej agendy politycznej Chin to po nim próbował zaimportować silny czynnik eksportować właściwie po premier Tusk mówiąc o tym, że technologia Chiny zagrożenia NATO jest niezwykle ważna sprawa analizuje są na środowisko to są tematy, o których w Brukseli na co dzień rozmawiać to jest to co 23 tematy, o których przede wszystkim toczą się rozmowy czy technologie klimat oraz model społeczny, czyli jak sprawić, żeby wszyscy obywatele czuli się mu, żeby obok uczestnikami tej nowej gospodarki opartej na wysokich technologiach to znaczy, że nie zamierzam to najwięcej pieniędzy wydać dla obywateli uniosły i tak spore wydarzenie dla dla obywateli, ale w chodzie Belg również stworzenie takiego modelu, w którym chcą, aby wszyscy czuliby się uczestnikami w partycypowaniu, by poprzez także tworzenie firmy poprzez swoje prawa konsumenckie w Erratum z takim strategicznym wyzwaniem są rzeczywiście technologie, dlatego że świat staje się binarnych w świat gospodarki cyfrowej największą przestrzeń wygospodarował dla siebie stany Zjednoczone coraz większe o także Chiny Europa próbuje dla siebie odnaleźć w tej przestrzeni miejsce, a jest czas ucieka, więc tym czasie będzie zajęć, które w sposób pilny na początku następnej kadencji no właśnie, jakie są one w związku z tym te pomysły, które dziś być może leżą na stole priorytety w tych politykach w tych dziedzinach, o których pan powiedział, iż żyją są najważniejsze to co konkretnie powinno mu nie robić albo co zamierza robić w dziedzinie technologii wydać 100 miliardów euro na badania rozwój związany jest chociażby ze sztuczną inteligencję o związane z biologią syntetyczną są z komputerami kwantowymi Lane Strawberry wydawała jakaś Unia czy poszczególne członkowskie kraje, gdzie te pieniądze będą wydawane będzie wydawała Unia w państwach członkowskich natomiast kryterium, które w ustnym ty możesz musi dominować kryterium doskonałości co najlepsze projekty będą wygrywały trwa dyskusja o tym jak sprawić, żeby wszystkie regiony w unii partycypowały w tym w tym wyścigu to jest tym lepiej ważna dyskusja, dlatego że nie wszyscy są oni wszyscy mają jednakowe szanse w punkcie wyjścia, niemniej jednak podstawowym kryterium, jeżeli te globalne rywalizacja jest naszym podstawowym celem musi być kryterium doskonałości to złoto są technologie imprezy Macron zamierza ona w szczycie co 2 dni Sobiło zgłosić nową inicjatywę klimatyczną UE komisja Europejska zaproponowała już utworzenie gospodarki neutralny pod względem zawartości dwutlenku węgla oraz nowy rok 2050 wcześniej nie powie, że żenię co z tego, że my będziemy tak duży wysiłek chcę nie ponosiliby w Beach dobrzy DAX nie ma tu jeśli inni ten klimat zanieczyszczają do KON mówiłem o Stanach Zjednoczonych Chinach taki mamy miliony euro to te nie to jest to jest niewątpliwie numeracja i na porozumienie paryskie globalnym ma na celu właśnie to, żeby na innych również zachęcić do podjęcia wysiłków na razie do porozumienia wchodzi w życie, ale narzeczy jest także grał o w technologie niskoemisyjne czy tonącej gospodarki, która jest przyjazna dla klimatu, którą akurat nie jest jest liderem w, jeżeli spojrzymy na listę największych firm produkujących energię ze źródeł odnawialnych to jest mnóstwo tam firm europejskich ram, a więc doby warto promować taki model, który jest zarówno przyjazne dla środowiska jak i dobre dla gospodarki, czyli środowisko klimat postęp technologiczny technologię i powiedział pan jeszcze ten odpowiedni model społeczny, który ma w Europie panować, jeżeli to są priorytety na dziś czy możemy mieć pewność, że one będą priorytetami także po najbliższych majowych wyborach i także po jesieni czy zimie, kiedy ukonstytuuje się nowa komisja Europejska prognozuje, że tak, dlatego że dyskusja jest bardziej o to jak rozłożyć akcenty, które z tych 3 elementów, a można nie do 31 czy 2 dodatkowe, których najważniejszym natomiast nie ma takiej ów fundamentalnego sprzeciwu wobec tego, żeby Europa inwestowała w nowe technologie, żeby Europa nie realnie nie realizował polityki, które są przyjazne dla klimatu w co dziś takiego sporu na szczeblu europejskim przynajmniej nie ma być może niektóre państwa członkowskie są mniej lub bardziej szczęśliwe takie zbrodnie z prasą mniejszą część leży, by z punktu widzenia klimatu to co wiemy, że w naszej części Europy zawsze było tradycyjnie w była większa ostrożność, chociaż byli też wiele zawdzięczają sobie sprawę z tego zróżnicowania w podejściu do samej sobie sprawę ale, ale w przeciwieństwie do do polityki sprzed kilku lat nikt dzisiaj nie próbuje Europy Środkowej do czegokolwiek zmuszać bardziej jest to kwestia zachęty i powiedzenia prostsze, jeżeli nie pójdziemy tą krety ścieżką to będziemy będziemy stratni są utracimy wartość dodana, którą dziś są technologie niskoemisyjne, którą jest Zielona gospodarka, a to znaczy, że nikt nie będzie rozumiem czekał na tylną część z nich nie będąc dystrybutorze to, że nikt nie będzie wymuszał zmian to także oznacza, że nie będzie czekał, więc decyzja decyzja należeć do nas czy chcemy z nich prędkości w unii Europejskiej takie z takiej sytuacji prędkości jest wyjściowa 1 i w różnych obszarach są dodatkowo naturalnie różne prędkości, bo różne kraje są mniej lub bardziej zaawansowane w technologicznie kraje nordyckie są globalnym liderem kraje południa niewątpliwie nie są, więc takiej prędkości w poszczególnych obszarach w UE nie jest jest sporo, ale mam wrażenie, że dyskusja o wielu prędkości jako modelu zarządzania Unią w dużej mierze ucichła wszystko się okres wydarzy na bazie poszczególnych projektów pan Paweł Świeboda wicedyrektor Europejskiego ośrodka strategii politycznej był gościem magazynu EKG bardzo dziękuję dziękuję bardzo, ale z panem Pawła Świebody będzie można dziś zobaczyć się jeszcze nie tylko usłyszeć w radiu, ale zobaczyć się w czasie spotkania dialog obywatelski to są spotkania organizowane przez komisję Europejską we wszystkich członkowskich w krajach dzisiaj dialog obywatelski o dwunastej w Warszawie w siedzibie krajowej Izby gospodarczej przy Trębackiej 4, a pan pan Paweł Świeboda będzie gościem Ataman stoczył nie są niczym nie Europejska ma szansę rywalizować ze światem, a właściwie taka kontynuacja tego, o czym tu rozmawialiśmy my zapraszamy na to spotkanie wejść zwarte 12 w siedzibie KIG w Warszawie można nie można wziąć udział teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA