REKLAMA

Znaliście Polikarpa? Poznajcie Polikarda

OFF Czarek
Data emisji:
2019-05-07 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:57 min.
Udostępnij:

Z Wojciechem Kordyzonem o pełnym, drukowanym tekście słynnej "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" z 1542 roku okrytym przez prof. Wiesława Wydrę.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ich w z Cezary łasiczka programy Owczarek dzień dobry wita państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie w studio pan Wojciech Korda jedząc wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry z dobrem trwają matury język Polski wczoraj był tak ze złota no, więc zła wiadomość dla maturzystów, bo jeżeli n p . w przeszłości miał miałaby się pojawić jakaś rozprawa Bekisz pytania dotyczące rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią no to w przyszłości Rozwiń » gdyby, gdyby takie tańsze pojawiło to to od niedawna zakres materiału jest dużo szerszy niższy niż te wszystkie roczniki które, które do tej pory miały mogły takie pytanie wylosować, a wszystko za tą sprawą bardzo interesującego odkrycia niektórzy mówią, że to jedno z ważniejszych odkryć dotyczących nie tylko literatury polskiej, ale przeżył pewnie kultury polskiej może i światowej albo ich kosmicznej na to wygląda prof. Wiesław wraz z Poznania odnalazł w bibliotece uniwersyteckiej w Erlangen w Bawarii, a nowy przekaz rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią nawet nie Poli karp papugi każda, więc nie tylko 2 teksty nawet 2 imiona, a tekst jest późniejsze, dlatego że dotychczas może uporządkujmy sobie Boże, abym go, bo razem z Mazurem matura za pasem będziemy się do, a tej sprawy pewnie odnosić to znaczy ta redakcja tekstu, którą znaliśmy dotychczas to jest redakcja 15 wieczna średniowieczna pochodząca z rękopisu, a którego zresztą już niema on był przechowywany z bibliotece seminaryjnej w Płocku zaginął podczas zawieruchy wojennej, a na dół spisane prawdopodobnie około 1400 sześćdziesiątego trzeciego roku, a natomiast to co odnalazł profesor zebra, a to jest znalezisko już drukowane, więc chodzimy do epoki nowożytnej, kiedy zupełnie zmienia się medium i a warto mieć sobie uzmysłowić jak duża to jest zmiana, kiedy przechodzimy do innego sposobu komunikowania treści już drukowanego na za ten znalazł profesor wygrała, a Klocek introligatorskie może potem zaś powiemy co to jest, w którym 1 z tekstów, a jest nowa nieznana dotychczas w całości redakcja rozmów mistrza Polikarpa ze śmiercią licząca 400 wersów więcej Instax się nie tylko podwoiła, ale też są pod Sojusz objętościowo, a na, którą potwierdza że, a tekst rozmów mistrza Polikarpa był jakoś, a uznany za późno średniowiecznym wczesno nowożytnych świecie, ale ma też pewne dodatki ma też pewne zmiany natomiast to ten trzon tekstu, a które my znamy dzisiaj jako jako ten utwór znaliśmy go też wcześniej, a pozostaje w zasadzie niezmienne zasady są jakieś różnice leksykalne pewne dopiski nowego redaktora i nie i t d. znalezisko użyłem takiego terminu Klocek introligatorskie może też go wyjaśnimy sobie z, a należy pamiętać, że w te wczesne nowożytne książki a kiedy one były wydawane, ale to były wydawane najczęściej w luźnych arkuszach to, a nabywca jest sobie składał do formatu kodeksu książki odprawiał i to nabywca decydował najczęściej są, o ile stron, a ile stron, jakie teksty są razem złożone w 1 książce, a zatem cena on na cenę ten Klocek w złotych Klocek, ale jak się przyjęło teraz mówić o tym, znalezisku zawiera kilkanaście tekstów o 16 wiecznych złożonych przez nabywcę do 1 książki, a zlecił to zapewne jakiemuś krakowskiemu jak przypuszczają, a więc badacze krakowskiemu introligatora mówi w mojej ważna jest też zmiana imienia bo, choć oczywiście im Polikarpa kojarzy nam się z z karpiem, a w ogóle aż przez niewielką ulicę zastanawiają się co za durne imię, a tymczasem to może być wcale nie polityka tylko Polikarp, gdy to nie jest ktoś także ta wersja tekstu, którą znaleziono to późniejsza o coś co jest ważne pochodząca z 1500 czterdziestego trzeciego roku nie jest także najlepsza w jaki sposób czy bardziej wiarygodna, ale konkretniejsze inna warto pamiętać, że tak jak my wznawiamy dzisiaj wiele różnych książek, a często mam zdania drugie poprawione wydanie trzecie poprawione, a na tą co funkcjonowało w rękopisie to też nie musi być zapis ostateczny jakiegoś tekstu i nie znalazł się w rękopisie prawdopodobnie wcześniej ktoś musiał wpisać go z pamięci, a być może że, gdybyśmy znali jakiś inny przekazane byłyby też nieco inne, a to, że coś później właśnie w tym znalezisku profesora wedle zostało już są wydane drukiem w tej epoce a kiedy funkcjonują prasy drukarskie, ale nieco stabilizuje nam ten tekst, bo siłą rzeczy to nie jest 1 egzemplarz tylko wiele my znamy tylko 1 cieszymy się zawsze, kiedy taki unikat odnajdziemy, ale należy pamiętać, że dzięki wynalazkowi prasy drukarskiej tych egzemplarzy mogło krążyć krążyć najmniej kilkaset po ówczesnym świecie, a rękopis zawsze był tylko 1, a służył jako podpora pamięci, a właścicielowi tego rękopisu i wszystkim tym, którzy mieli do niego dostęp lub na pożyczali go albo odziedziczyli w, czyli na razie mamy właściwie to jest ten tekst, który mamy, bo tekst, który mieliśmy poprzednio, czyli redakcja rękopisu zaginęła w czasie działań wojennych w ten tekst, który został odkryty przez profesora wydrę to jest tekst, który znacznie obszerniejszy i ona wnosi to prawda jeszcze tylko dodam, że to, że ten tekst średniowieczne rękopiśmienne zaginął nie znaczy, że nie znamy oczywiście nie mamy dostępu do rękopisu, ale istniały jego fotokopie edycje dzięki czemu zjemy z czego więc wiemy, jaki miał on kształt to jest dla nas bardzo cenne dlatego też dzisiaj tak ważna jest digitalizacja nawiasem mówiąc, a ona co co się zmienia w tym tekście, który został odnaleziony to jest śmieci z mistrzem dwojakie gadania, więc w zasadzie doszło tam dekontaminacji 2 tekstów i ta znacząca nadwyżka ta fabularna, która pojawia się we, a tekście wydrukowanym z połowy wieku szesnastego, a w zasadzie to jest efekt tej kontami nacji znaczy, że to jest wplecione w strukturę starszego, a prawdopodobnie tekstu razem może dialog, który na wzór realiach tego tekstu drukowanego tego utworu drukowanego przytaczanie jako śmierć rozmawiając z mistrzem, a ojciec coś zaczyna słowami, że na śmierć wspomina miałem żal, a stamtąd moc rad duchownego, a ich opowiada historię tegoż Motor, ale trzeba zapytać oczywiście kimś, że jest motory duchowny historia jest wielce dramatyczna i fabuła jest naprawdę wstrząsająca Otóż z Realem, a na śmierć opowiada w jaki sposób tego mocno duchownego poznała zaraz powiemy co to jest ażeby potrzymać trochę jeszcze państwa w napięciu, ale ośmielę się gdzieś pod Zawichostem czy też pod poprzednicy umiała usiąść w błocie ze swoim wozem podały jej się z Nancy, a on złamała jej się zdaje kolosa tak biedaczka aż z tkwiła w tym błocie ze swoim wozem, ale napotkała chłopa młodego bardzo ważnego, a tak, który wyśle 4 punktach, które zaoferowały pomoc przestraszył się oczywiście nieco, ale nie, dlatego że rozpoznał w niej od razu zmieniać tylko, dlatego że nawymyślał nam to jest jakaś biedna staruszka blada jakaś niezrozumiała tartak i Stade Rennes zaproponował jej pomoc pomógł oczywiście wyciągnął się ten wóz ze, a było tam objawiła mu też swoją tożsamość i a kiedy doszło do niego, że rozmawia z samą śmiercią naturalną chłop był nie w ciemię bity, a więc sprytnie, zachowując się zaproponowała, by wobec tego śmierć była matką chrzestną jego dziecka i jego świeżo narodzonego dziecka, a dzięki temu ta stała się właśnie jego, a duchowną k no, a trudno też on jej o motorem duchownym tak jak się dowiadujemy z tego tekstu na nie zaprosił oczywiście jak to należy jak to wypada zaprosił matkę chrzestną imprezę po, a po chrzcinach, a ono oczywiście śmierć nie jest jak sądzimy osobą najbardziej nam odpowiednio do tego typu imprez tyle zaczęła tańczyć ze swoją konsolą rano to przypadkiem zdaje się pozbawił życia a o co najmniej tam kilkanaścioro imprezowiczów w tym matkę dziecka, a wtedy tłum duchowny błagał ją oczywiście, że przestała tańczy z, a NIP w ten sposób, ale musieli się pożegnać się on poprosił go, żeby ona pojawiła się jak najpóźniej, żeby to ich są dla nich rzeczy nie było nie było zbyt rychły ona zapowiedziałam że, owszem, pojawi się a kiedy będziemy już trzecią nogę, czyli będzie starcem i chłop oczywiście spryciarz zgodził się na to, ale chcemy po raz kolejny oszukać, kiedy powróciła i udawało piszczele, a w swojej stajni śmiech nie dała się na to nabrać trochę nad Osą stała się biednego chłopa, a mówiąc, że takie okropne ciele tutaj niszczy stajnie i Motorowi duchownemu musi pozbawić go życia, a my w ten sposób kończy się ta anegdota, którą przytacza śmierć w ramach rozmów mistrza Polikarpa ze śmiercią tych nowszych wrócimy do dotychczas 3 zlotego co jeszcze nowego ciekawego także przyszłoroczna matura może być psy zaskakujące Wojciech Kordys z wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego studio informacje o dziesiątej 20 już za kilka minut po informacjach wracamy do studio pan Wojciech Korda Zając wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o wspaniałym odkryciu w tekstu, który wcześniej pewnie, bo wszystko po sobie pewnie bardziej z liceum znaliśmy się rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią ten tekst się jest znacznie obszerniejszy niż Poli karp jest w nim mistrza Polikarpa dem no imamy dodatkowe przygody anegdoty, które się pojawiają po pierwsze, anegdocie pani szok powiedział, czyli śmierć, która zyskała na ziemi i Kuba, czyli chrzest, czyli stała się matką chrzestną dziecka ziemianina tak w zasadzie był huk chłopak, którego tam spotkała też ten motyw osłony jest to o tyle ciekawe, że gdzieś po pojawią, a opowieściach ludowych, a w Bostonie znaliśmy go w tej redakcji w tym miejscu, ale warto przypomnieć sobie chociażby w baśni braci Grimm ma śmierć kuma tamta historia zupełnie inna, ale sam fakt że, że śmierć może być czyjąś kumuluje z żeliwa obecny w tej kulturze tradycyjnej czy dawnej jeśli chodzi o in innowacje w nowym tekście, ale co też uzyskujemy redakcje zakończenia, a rzecz jest o tyle ważna, że rękopisy średniowieczne tego zakończenia był pozbawiony, a tekst się urywał im było zostawionych kilka wolnych kart, a prawdopodobnie po torze zakończenie dopisać, jakie miało być w przekonaniu średniowiecznego skrybę się pewnie nigdy nie dowiemy, a dotychczasowe znaliśmy zdaje się 2 przekazy, a że w języku staroruskim taras wieku, a do końca wieku szesnastego początku siedemnastego, w których te przy ostatecznym zakończenia się pojawiały na lato był jakiś tłumaczenia 3 Emu relacje, a w ten tekst szesnastowieczny drukowany, który odnalazł profesor wygra potwierdzamy, że to zakończenie tak właśnie tak miało wyglądać się jest to w, a taka w refleksja, a mistrza, który stwierdza, że ono rzeczywiście na należy się opamiętać w obliczu śmierci należy, a być świadomym swych grzechów i należy kierować się w stronę pokutę, a aby, kiedy ta śmierć nadejdzie Miedź SA, a możliwość, że w miarę rozsądnie dostąpić się rozłożonych zaszczytów związanych z życia cnotliwego chrześcijanina jest o tyle ważne, że AM man ty dzisiaj czytamy w te teksty czy starszy trud ten nowszy one nam się zdają też dowcipne i AM i jakoś zabawne, kiedy ta śmierć i 3 w 1 z drugim mówi do uczonego Poli karta czy Polikarp da, a ty jesteś głupi Zawiła jest też błazen, a nic nie rozumie, że są, ale i t d. w el to to co nam się wydaje takie pocieszne ucieszymy, a natomiast warto też spojrzeć na ten tekst poważnie to znaczy, że śmierć wielokrotnie mówi zapraszam mistrza do swej szkoły do szkoły śmierci, a która jest znacznie poważniejsza i a wszystko to czym zajmował się uczony Polikarp jest tylko błahostką w obliczu potęgi moc, jaką śmierć dostała od pana, a tu potężną mocą jest odbieranie wszystkim trzecia w golf, czyli właściwie co państwo sobie relaksować się niewiele robić, a Otóż nie to szkoła śmierci uczyły, że mamy jak sód fosfor jest zupełnie naturalne w świecie późno średniowiecznym wczesno nowożytnych być po prostu dobrymi chrześcijanami mamy ograniczać liczbę grzechów Albin tego czym tłum trochę jak sądzę, że parametry są na wypowiedzi takie, ucząc się, a wzorców postępowania nie są niczym dziwnym, a literaturze dawnej, która ma taki charakter nieco formacyjne, a też warto pamiętać, że to ma schemat 3 reprezentuje taki swoisty hybrydy ćmy gatunek dialogu a, czyli rozmowy pomiędzy postaciami, a to jest taki specyficzny gatunek, o którym dzisiaj już trochę nie pamiętam, ale on był bardzo wygodnym sposobem wypowiadania rozmaitych treści trochę tak no może może to będzie jakoś trafione porównanie jak dzisiaj słuchamy z wywiadów z rozmaitymi osobami dialog też był takim rodzajem wypowiedzi, która za pomocą wymiany różnych kwestii dyskusji różnych postaci pozwalała lepiej zrozumieć czytelnikowi problemy, a które dialog poruszał w tym wypadku problem śmierci ten w jaki sposób, jakby zmieniają wydźwięk czy wymowę całego tego utworu trend to w jaki sposób to odkrycie zmienia może za wcześnie to takie, a moralitet o tym jak należy żyć, bo to mistrz Polikarp on prosił Boga, aby ten postanowił, by pozwolił mu spotkać ze śmiercią, aby dał mu odsłoniła toi owo właśnie to trochę taki dostąpił go dostąpił zaszczytu w wzięcie udziału w ekskluzywnym wywiadzie z gościem, którego dno trudno zwykle zaprosił do audycji miny, ale rozumie, że duże ciasto to odkrycie to Tell to zwiększenie treści zmienia nam wymowę całego utworu nie nie powiedziałbym to znaczy potwierdza raczej nasze przypuszczenia dlatego, że to zakończenie, a jest w jakiejś mierze zgodne z tym, czego się spodziewaliśmy po tych tłumaczenia wschodniosłowiańskich oczywiście są jakieś różnice w szczegółach ale, a niektóre warstwy z nawet się zgadzają, a natomiast trudniej jak cała cała wymowa się nie zmienia, gdy chodzi właśnie o to, żeby pokazać tę wszechmoc śmierci, a jej potęgę jej, a po fachu w obliczu tak nikłego mizernego fachu, jakim jest to czym zajmuje się Poli karp uczony, a on zadaje pytania o śmierci, ale w 1 z drugim w drugim tekście, a po to, by dowiedzieć się nie jak najwięcej pyta, skąd się wzięła się ze swoim ojcem matką czy mogę się przed tobą ukryć, a 3 lekarstwa pomagają przeciwko temu co nam szykujesz i one za każdym razem opowiadanie, bo jestem ponadto wszystko, a więc wymowa tego tekstu nic nie zmienia świat jakoś drastycznie ciekawym dodatkiem na na końcu ułana tego druku jest taki drastyczny opis rozkładającego się ciała, a którego okres nie znamy z tych wcześniejszych wersji miasto jest bardzo interesujący i ma też spotęgować to takie wrażenie, a jak sądzę, a bezsilności wobec tego co nieuniknione dostanę się, że gminy w tym kontekście właśnie tej z mądrej rozmowy, pomimo że śmierć nazywa mistrza Polikarpa głupcem jak w kontekście tej rozmowy o masie ciała weselny weselna tylko z 2 impreza, w której jest szczelna impreza, w której śmierć uczestniczyła, bo z 1 strony śmierć mówi należy żyć w sposób właściwy, bo nie robić planów nic nie wiadomo, kiedy się zjawię, ale z drugiej strony ten taniec przy okazji, którego kilka czy kilkanaście osób traci życie pokazuje też pewną taką przypadkowość znaczy, że dobrze śmierć może zjawić w dowolnym momencie, ale czasami zjawia się go bez sensu tak, bo po prostu za duża wypije ten sens jest po prostu nieprzenikniony dla ludzkiego umysłu natomiast należy też mieć świadomość, że to dwojakie gadania o śmierci z mistrzem, a to co zawiera też tekst sztuką one to znaczy ta anegdota o o śmierć jako Kurier, a pewnego chłopa jest podłączona przez redaktora, który przygotowywał to do wydania drukiem, a czym jest rozszerzenie tekstu różne inne motywy śmierci, które elementy, które w ogóle był bardzo popularne co sądzę, że tak nam należy mieć świadomość, że to zostało po prostu dołączone do urn w toku tego tekstu, a zresztą tym złotym klocku, jakie mu się we jeśli możemy przejść do obaw Altei, a części dyskusji, a znajdziesz też inne teksty poświęcone śmierci tak też pochodząca mniej więcej z, a 1500 czterdziestego roku i trochę później, a warto też pamiętać, że to jest to są czasy kiedy, a powszechne choroby zarazy morowe powietrze bardzo często nawiedzają, a na zwiedzają miasto, a w, których są oficyny drukarskiej n p . jest tam, a taki tekst, w których w, którym śmierć w tym sensie klocków inny też wydane w 1500 czterdziestym trzecim, w którym śmierć rozmawia z szewcem ślusarzem piekarzem i karczma Arką, a on wzmocnione ludzkiego kontaktu aż krew nic tak nic tak natomiast on wprowadzana bardzo ładny kontekst co taki, że realia poznawcze powiedziałbym, dlatego że tam istnieje, że istnieje do tego wstępem w USA do tego tekstu wstęp, a które zdradza nam że, ale i ten tekst jest powiązany z zarazą, która miała w Krakowie jakoś niedawno się zjawić, a ja nie jestem nie jestem pewny czy rzeczywiście ten tekst mówi prawdę, ale chyba wg niektórych źródeł była jakaś zaraza mniej więcej w tym czasie w Krakowie i śmierć wchodzi do MAEA tych warsztatów czy miejsc prac, a proszę najpier w są one dżentelmena, który tam określony jako świec, czyli Szewce pod podawane mu, a proszę go buczy, bo będzie musiała dużo chodzić idzie później do ślusarza tegoż prosił o to, żeby jej na ostrzu kosy udaje się do piekarza ten też jest przerażony, ale i próbuje wcisnąć kołacze z rodzynkami, a ona, mówi że weźmie ten Kołacz teraz nie odbierze rzecz, ale generalnie nie da się jej przekupić, a i później udaje się też do kart marki a, prosząc o piwo na każdym etapie tej swojej walki zwołać w ogóle śmie ni el płaci w tym sensie, że darowuje życie słucha z rzeczy samej Gazecie makabryczne losy miasta są takie, a zwrot norm, zwracając uwagę na właśnie tę toczącą się gdzieś w tle tej przedstawionej sytuacji zaraz ona proszą ją ci wszyscy bohaterowie, ale nie jest nie zarażali nas nie, a nie nie wpuszczaj moro moduł do naszego domu a kiedy udaje się do karczmy i widzi tam pijących, a mówi przecież nie można się w czasie zarazy spotykać się na takich wielkich zgromadzeniach zaraz was wszystkich zalet, ale zaraz gra słów w rachunku mówi dokładnie w mało ale gdy tak samo, kiedy rozmawia, z czym z tych bohaterów mówi widzisz tamtych ludzi, którzy przykładają sobie jakieś zioła do ust szukają lekarst w magicznych cudów wianków to niema mocnych, bo jestem przez potężne wszyscy musicie po prostu pokutować za swoje grzechy i to jest jedyne lekarstwo na koniec tam znajduje się kilka takich łacińskich zdań, które mówiło o tym, że jedynym lekarstwem na mur na zarazę jest Jezus Chrystus i AM i gorąca wiara w to, że z jego zbawcze działanie, więc te teksty mają taki charakter religijny moralizatorski, ale auto bardziej widać w tym drugim dialogu, o którym mówiłem, który jest właśnie osadzony w tym kontekście zaraz wrócimy do dialogu ze śmiercią jej monologów po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiąte 40 studio pan Wojciech Kordys z wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego to w studio pan Wojciech Korda z wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego rozumiemy od osób w tekście słynnej rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią, który to odkryty niedawno, ale w wersji drukowanej z zawierał sporo nowych treści wspomniał pan złotym krążku i jego w innych ośrodkach z innych materiałów albo to jest 1 Klocek, który tam zostało odnalezione w Erlangen z tegoż klocka, czyli zszytych ze sobą przez introligatora różnych tekstów, a zreferował mi po poprzedniej konserwacji, a inną rozmowę ze śmiercią, którą śmierć sprowadziła z piekarzem szewcem ślusarzem karczma rockową z, a to oczywiście z takimi klockami jest trochę tak, że kiedy dostaje badać to bardzo chciałby widzieć jako zasadę w ułożeniu tych wszystkich tekstów, a i czasami coś się tam narzuca, a tych tekstów o śmierci też są rzeczywiście w tym klocków z Erlangen jest cena jest kilka natomiast trzeba chyba myśleć o tym, trochę tak jak my ustawiamy sobie dzisiaj książki to znaczy, że jedni ustawiają książki na półce tematycznie inni będą robić to rozmiarem, ale tutaj wszystkie druki w tym klocków lożami albo kolorami tutaj nie mamy tego problemu kolorów jest trochę mniej w druku, ale tak samo wzorcem tych klas szkół znajduje się kilkanaście tekstów niektóre mają za sobą jakiś związek inne niemal wszystkie są w tym samym form w formacie, więc wydaje się, że może to być jakaś wskazówka odnośnie do tego jak zostały one tam dobrane i pochodzą mniej więcej z tego samego czasu, a oprócz tej rozmowy ze nie da pod kartami w tym rozmowy z motorem po raz, a tego drugiego tekstu, a w, którym pojawia się, a pojawiają się przedstawiciele różnych zawodów miejskich jest też bardzo urokliwa, a piesi nie z dotacji o muzyczną, a która, na które nie była wcześniej znana i dzięki temu znalezisku na lata ma teraz możemy ją możemy ją poznać ona ma ona ma jakiś taki zapis muzyczny nie nie jestem muzykologiem bądź wydaje raczej, a raczej raczej nieskomplikowany, ale są zdobione tym samym drzeworytami, które pojawia się też przy innych, a przy innych tekstach z tego prostego klocka oczywiście ona nawołuje do tego samego, więc wydaje się, że może ten kontekst, w którym opublikowane zostały wszystkie te rozmowy ze śmiercią około 40 do trzeciego roku, a szesnastego wieku jest jakoś związane z z jakąś nawałnicą jakąś zarazą do Momo może może to po to, miało jakoś zachęcić ludzi do rodzinnego na opamiętanie się jako jak uważano lekarstwo na kartę choroby być może na energię może warto też powiedzieć o tym, czasie ktoś, kto to mógł pisać, bo my znamy przede wszystkim na wydawców tych dzieł, a autorzy nie pojawiają się tam wydawcą umów wielu z krótszych tekstów w złotym klocków Bumar dzieli macie szansę embarga znany także jako matce z, a ważne krakowski, a im resort a kto ułoży był częścią wielkiego rodu drukarzy czasem Berger ów, a chyba trochę aktywniejszy był Marek jego brat natomiast te teksty, które wyszły spod pras szans embargo, a dają nam jako wskazówkę odnośnie do tego, jakie to może być środowisko, które na mama złożyła wiele razy dziennie nie drukowali po nich wzorce przyjść tak jak dzisiaj powiedzieć jestem celebrytą, a więc drukuje się, ale trudno nam o tym, mówić, bo tak naprawdę chcielibyśmy mieć tak potężne archiwa, a drukarnie jak mnie, że są n p . w Antwerpii oficynie plan China More Tulsa a, ale nie mamy tak dokładnie prowadzonych rachunków zachowanych ani korespondencji natomiast wiemy n p . że w AM w orbicie, a oficynę Stauffenberga krążą n p . Mikołaj rej znany Polski poeta i tutaj wydawca edytora śmierci z mistrzem dwojakiego gadania profesor teraz sugeruje, że być może Reich był wobec tego zamieszany w zredagowanie przygotowanie do druku, a inni tekstu rozmów policka rada ze śmiercią to zaś już miały być zamieszany w pełnym to jest umyślne, a minut, a od odwiecznego problemu z ZUS o mętnych snach anonimowi, dlaczego nie, ale w tym wiemy, że współpracował z oficyną czasem Bergera i tam, gdzie jest bardzo dużo, a pojawiają się też to kwestia jak to się mówi stylistyczne, a natomiast badanie stylu zawsze jest kwestią UAM kwestią wątpliwą już Bitner o 3 bada co literatury polskiej sprzed doznała wieku chyba sugerował, że na rejs musiał dobrze znać tekst rozmów mistrza Polikarpa ze śmiercią wywodzący się ze Moore, a ze średniowiecza i norm korzystał z wielu zwrotów sformułowań PR domowych wg Wiplera w swoich innych tekstów, a więc jeśli zyskujemy nagle inny tekst z oficyny z czasem Bergera z czterdziestego trzeciego roku, który stylistycznie na pierwszy rzut oka mógłby nawet być przygotowany przez realia to dlaczego nie na pewno badania nad tym problemem będą się toczyć jeszcze przez lata może już zalane, czego tak, dlaczego nie to wiadomo ale dlaczego tak, że taka procedura chyba zazwyczaj wygląda w ten sposób, że to jest naturalne jest, że jest zamieszany jest to prawda na tych Paryż Londyn tekst po co prawda niezłe natomiast czterdziestym trzecim roku szesnastego wieku, a nie byłem wtedy aktywnym doradcą, a tych zawsze jakaś siła sugestii jakiś trop być może okaże się, że nie wiem po jakich badaniach telemetrycznych komputerowych, a okaże się, że nie możemy mówić takie atrybuty swojej AM też, że nic się nic nie stanie na tym polegają badania prawda natomiast jest to ten drugi tekst, w którym śmierć rozmawia z szewcem wiemy na pewno z, a z zachowanego po czterdziestego siódmego roku szesnastego wieku, a takiego takiej notatki z oferowanymi drukami przez, a księgarnie chanson Bergera, że napisał Mikołaj rej tekst morską Sutor czyni to śmierć z szewcem, a nie znaliśmy tego tekstu wcześniej, a w ten, a tekst odnaleziony w kiosku z Erlangen w być może trochę go przypomina zgadzają się przynajmniej 2 postaci, czyli śmierci się w, a profesor wygraną raczej sceptyczny jeśli chodzi o co było wanie tego rejonu Azji, a ja sam nie jestem nie jestem pewny na pewno to byłaby nie lada gratka, gdyby udało się udowodnić, że to jest kraj na podstawie, a jakich cech stylistycznych tego dzieła, bo mamy wskazówkę, że w katalogu księgarskim ARM rajd powinien taki tekst popełnić dalsze badania podobno w Poznaniu toczą się bardzo intensywnie nam to pokaże w Polsce medyczne badania przyczyn, ale nie mam pojęcia wydaje się, że z pierwszym krokiem do dalszych badań jest przygotowanie, a przede wszystkim edycji krytycznych ma tego drugiego działa, bo prof. Wedel przygotował śmierci z mistrzem dwojakie badania, a to możemy już dostać się, a przejrzeć w redakcji, a uczonego z Poznania natomiast pozostałe elementy, a znają znajdujące się w tym klocków AZ Langer no i ciągle są tylko dostępne w wersji zdigitalizowane i a w katalogu biblioteki uniwersyteckiej w Erlangen na uczelni z Poznania podobno pracują nad przygotowaniem naukowych krytycznych edycji, a tych tekstów wyglądamy tego było to będzie dla nas kolejny etap do badania nad tymi tekstami, stosując swoją drogą dobrze, gdyby się okazało, że faktycznie wkrótce Mikołaj rej jest jakiś sposób zamieszany w to dno z drugiej strony mówią maturzyści pewnie stąd też po głowie mówiąc na pewno to będzie za rok, bo to Nówka sztuka, a więc ktokolwiek układa tematy nie będzie mógł się powstrzymać od przed dodaniem tego, kto szyld okaże, że w najbliższym czasie należy też mieć świadomość, że ten tekst średniowieczne jest najwyższym stopniu średniowieczny, a można chodzić z no i niezrozumiałe ma też wiele cech językowych, które pozwalają badać nam w język 15 wieczny natomiast tekst, który pojawia się w druku w 80 lat później, a jest już nieco inne, a nie zawiera, owszem nie zwracać uwagę kilka znanych przysłów uchwała zawiera pewne, ale chcemy, których wcześniej nie to nie notowaliśmy w słownikach dawnej polszczyzny natomiast rolę innym jest wpisany siłą rzeczy nowocześniejszym językiem i mówi nam zarazem od tej wczesnej epoce nowożytnej, a szesnastym wieku, a w Polsce, a ich o literaturze tego czasu, ale i tylko pośrednio opowiada nam o kulturze średniowiecznej, która ma siłą rzeczy swoją kontynuację już epoce nowożytnej, a więc są to wiele znaczących utworów literackich zmierzymy się małym pochodzą z boja wiem pierwszej połowy wieku szesnastego czy nawet jeszcze późniejsze, a one stoją w takim rozkroku pomiędzy tymi wielkimi 2 nurtami kulturalnymi, jakim z 1 strony było średniowiecza, a później na nowym epoka nowożytna, który miał trochę inne priorytety są inne sposoby komunikowania się jak choćby druk, a i t d. więc myślę, że to jest bardzo ciekawa, że widzimy też trwałość, a tego utworu pomiędzy tymi 2 wielkimi informacjami, a kulturowymi jak czasowymi, w które nas zwykliśmy nazywać epokami bardzo dziękuję Wojciecha Kordy jest on z wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gościem dziękuję informacje już za kilka minut po godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA