REKLAMA

Jak chronić środowisko i zwierzęta na co dzień?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-07 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
33:13 min.
Udostępnij:

O zbliżającej się konferencji „Rzecznictwo w imieniu zwierząt i przyrody. Jak chronić środowisko i zwierzęta na co dzień?” mówi mec. Karolina Kuszlewicz, rzecznik ds. ochrony praw zwierząt przy Polskim Towarzystwie Etycznym.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM dwudziesta pierwsza 6 wieczór Radia TOK FM Tomasz Stawiszyński dobry wieczór w tym programie nie będziemy wyjątkowo mówili o obrazie uczuć religijnych no wszyscy już dzisiaj o tym, mówią same o tym, mówiłem dzisiaj w kwadransie filozofa, do którego odsyłam zainteresowanych tym tematem myślę, że jeszcze niewątpliwie w tych audycjach wieczornych godzinie filozofów jakoś do tej kwestii będziemy wracać, bo ona nie zdaje się, że będzie jeszcze paląca i Rozwiń » aktualna przez dłuższy czas w Polsce jak sądzę no ale właśnie nie dzisiaj nie tym razem tym razem natomiast ten program wydają Szczepan Maziarz Szczepan Maziarz lekki Bartłomiej Pograniczny realizuje go Daniel Kowalewski potrwa on konwencjonalnie do północy pierwszym państwa gościem po książce nagłos fakturą już wszyscy jak znam życie czekają w pierwszym państwa gościem po owej książce nagłos będzie mecenas Karolina Kuszlewicz rzeczniczka ds. ochrony praw zwierząt przy polskim towarzystwie etycznym, a po mówimy o konferencji rzecznik w swoim imieniu zwierząt i przyrody jak chronić środowisko i zwierzęta na co dzień to jest konferencja, która się odbędzie 9 maja w Krakowie radio TOK FM sprawuje patronat medialny nad tą konferencją i omówimy sobie o tym co będzie można zobaczyć usłyszeć w trakcie konferencji, które są celem ważna po pierwsze i ciekawa, że się zajmuje społecznie istotnym tematem, a po drugie, że skupia zarówno praktyków jak i teoretyków zarówno naukowców, jaki aktywistów jest szeroki przekrój tematyki składu osobowego po godzinie dwudziestej drugiej godzinie filozofów państwa gościem będzie Paulina Wilk pisarka i dziennikarka organizatorkami Indigo Books festiwal m. in. porozmawiamy no właśnie o książce i w ogóle o twórczości Ursuli le Reginy zmarłej niedawno wybitnej amerykańskiej pisarki autorki powieści Fantazy science-fiction, ale też autorki wspaniałych esejów takich opisanych skądinąd w końcowej fazie życia do internetu, który się właśnie ukazały w tomie p t . nie ma czasu myśli o tym co ważne nakładem wydawnictwa Prószyński i spółka bardzo to są filozoficzna ne w gruncie rzeczy rozważania snute przez Ursula Legii na kartach tej książki i dlatego pomyślałam, że właśnie godzina filozofów będzie dobrym punktem wyjścia przepraszam będzie dobrym dla z 1 strony i punktem wyjścia, ale z drugiej strony dobrą przestrzenią do tego, żeby właśnie o tej książce pomówić mamy tutaj eseje w inne felietony impresje dotyczące spra w zupełnie zwykłych codziennych, ale też sięgających bardzo głęboko poruszająca i ciekawie pisze Ursula legi n p . o starości, ale też sporo miejsca poświęca wyobraźni i relacji pomiędzy wyobraźnią wolną, a wyobraźnią zniewoloną myślę, że tego w ogóle w tej dyskusji wyjdziemy, bo to jakoś szczególnie istotne mi się wydało także w kontekście właśnie tego, o czym dziś nie będziemy rozmawiać, czyli w kontekście postulatu prawnego chronienia i dawania gwarancji na wyłączność pewnym instytucjom do używania jakiś idei czy symboli no bo to realnie oznacza ów art. 196 kodeksu karnego mówiący o obrazie uczuć religijnych oznacza to ni mniej ni więcej, że do pewnych symboli inne prawa autorskie i wszelkie inne mają tylko określone instytucje nie wolno ich przetwarzać inne niż reglamentowane przez te instytucje sposób one wyłącznie decydują o tym jak wizerunek danej istoty albo danej idei ma być przedstawiane to jest dokładnie to, o czym Ursula le Guin pisze w 1 z esejów o wyobraźni fantastyce i fundamentaliści miał, pokazując jak właśnie tendencja do tego, żeby nie ograniczać ekspresje dopilnować tego, żeby tylko 1 wizja na jedno wyobrażenie o jedno symboliczne przedstawienie mogło być piłka w grze jak bardzo jest to właśnie wyraz takiej fundamentalistów czynnej postawy PiS sprzeciwiającej się z wolnej wyobraźni, która szuka różnych rozwiązań twórczo przetwarza rozmaite zastane sytuacje niczego nie pozostawia takim jak je spotyka no, więc myślę, że bardzo z dużo tutaj różnych kontekstów ta rozmowa o usługi Legimi jej esejach i felietonach nie wiem jak nazwać tę twórczość ma ona jest taka właśnie jak sama uszyła Legii nie do końca ne definiowana po godzinie dwudziestej trzeciej kolejnej godzinie filozofów dr Ewa Majewska natomiast będzie państwa gościem filozofka wykładowczyni na wydziale artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego po mówimy o kobiecie w Akademii o tym w jaki sposób kobiety funkcjonują w środowisku akademickim w nauce o samej nauce o specyfice nauki, a także o różnych politycznych społecznych zaangażowania w ludzi, którzy z nauką się zajmują, którzy naukę na uprawiają o takim ideałem nauki jako działalności bezstronnej obiektywnej właśnie nieskażonej żadnym zaangażowanie miastem 3 czy ten ideał jest właściwie po pierwsze, prawdziwa po drugie, czy w ogóle jest do utrzymania wciąż są jego zwolennicy w każdym razie intensywniej, którzy mają też wpływ na to w jaki sposób rzeczywistość akademicka dzisiaj wygląda no właśnie jest dwudziesta pierwsza 12 to był program tego programu zapowiedź tego programu teraz książka ma głos, a po książce nagłos program rozpocznie się na dobre w Radia TOK FM dwudziesta pierwsza 28 wieczór Radia TOK FM już go na dobre zaczynamy Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a za pośrednictwem najnowocześniejszej technologii, czyli programu skarb ze Skype, ale jest to w jakim sensie też i skarb ten Skype bo gdyby nie on tobyśmy się nie mogli połączyć Otóż łączyła się zmęczona z Karoliną Kuszlewicz rzeczniczką ds. ochrony praw zwierząt przy polskim towarzystwie etycznym, które jest w Krakowie dobry wieczór w dobry wieczór państwu, a porozmawiamy o konferencji orzecznictwo w imieniu zwierząt i przyrody jak chronić środowisko zwierzęta na co dzień konferencji odbędzie się 9 maja 2019 roku w Instytucie filozofii socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli oczywiście też w Krakowie na proszę opowiedzieć trochę o haśle tytułowym Kai konferencji o orzecznictwie w imieniu zwierząt i przyrody jak rozumieć to z orzecznictwa miłosnym można rozumieć się na takich 2 poziomach 1 z farszem drugim, a dużo bardziej ścisłym powiem nawet w tym szerszym, a orzecznictwo to teren zabieranie głosu w imieniu w ogóle, a tych istot ludzi niż zwierząt czy innych zwierząt w tym, którzy sami czy, które same nie mogą nie mogą się wypowiedzieć własnej sprawie w LM nie mogą się wypowiedzieć dlatego, że to jej jeśli chodzi o ludzi e -sąd na szczyt grupy dyskryminowane, która z jakich przyczyn są wykluczone z tego głosów również w zakresie decydowania o swoim losie, a przy zwierzętach to staje się takim drastycznie ewidentna, dlatego że po prostu zwierzęta z przyczyn oczywistych różnic gatunkowych w na nie posługują się naszym językiem nie mówi nasz głosem, więc nikt temu w nie wypowiedzą się we własnej sprawie to doskonale widać ran cele właśnie na przykładzie prawa, które stworzone, dlatego że jeśli chodzi np. zwierzęta hodowlane takie świnie i prawo reguluje noc w tym chowie przemysłowym na skalę przemysłową element życia zwierząt niemal od urodzenia aż do ich śmierci oczywiście musi uregulować, żeby jakiś tam granice minimalne tego dobrostanu zachowywać, ale dziś reguluje to ona na przestrzeni całego życia całe życie zwierzęcia podporządkowane jest tym jednostkom redakcyjnym zapisanym w ustawie 3 rozporządzenia 3 do dziś zderzak przy nie mają żadnych szans zawalczyć o kształt tego prawa w technologie to kto to jest ciekawy moment mówi pani o przemawianie w imieniu zwierząt to jest oczywiście też pojęcia czy idea, która także wewnątrz rozmaitych nurtów Animals Tradisu bywa dyskutowana co to właściwie znaczy czy to nie jest to kolejny element z PiS jednak dyskursu antropolog Center ręcznego żonę o to tutaj właśnie w imieniu jakichś istot będziemy przemawiać, skąd my właściwie mamy wiedzieć co one by chciały jak pozycjonować się w tym w tej w tej okoliczności przemawiania w imieniu właśnie proszę wejść na ile te pojęcia, o których teraz mówimy te problemy, o których mówimy będą n p . w programie konferencji rozważane RN Brandon natomiast nie będą, jakby takim głównym nurtem konferencji to znaczy taką w UE, bo to, o czym pan co pan redaktor sygnalizuje Elvis w mojej ocenie są to pewne zagadnienia, choć bardzo ważna natomiast LOK on doniosłości nie tak teoretycznej w my oczyści będziemy nawiązywać do dorobku teoretycznego, ale właśnie odrywamy się konferencja trochę o tych rozważań teoretycznych dlatego też cisza od, które są warsztaty się pojawiają w, dlatego że chcemy przejść na taki poziom życia codziennego i pragmatyki kwatery łazienka jest nadzieja na wagę słowa tylko z dnia zwróciłem uwagę, że bardzo ciekawie pomyślany program tej konferencji w szczególności skład personalny, który mieści w sobie zarówno przedstawicieli przedstawicielki dyscyplina akademickich jak i aktywistów społecznych i jaki panią prawniczka, która się bezpośrednio sprawami związanymi z prawami zwierząt zajmuje, więc skład jest bogaty i niejednorodne w PRL tak właśnie zależało nam na czym się okazać bardzo różne aspekty w nocy i cel tej walki może walka z czasami to jest walka, ale tak przemawiania dolne i lecznictwa w imieniu zwierząt w po to, czy nawiąże do swojej początkowej będzie w sensie jest orzecznictwo oczywiście może oznaczać, że takie formalne orzecznictwo tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich rzecznikiem właśnie osób, które potrzebują pomocy w jest dużo bardziej formalne, ale tak naprawdę rzecznikami zwierząt Żak rzeczniczka misji wszystkie osoby, które robią coś dla nich istotne zarówno akademicy akademiczki, jaki tak jak prawniczka z Wtelna, ale także osoby działające organizacje pozarządowe aktywiści aktywistki zarówno w tych wielkich organizacjach, które są kampanijne w dużej części jak i takich małych electro uważam, że robią po prostu kolosalną i bardzo trudną robotę, bo w tej pracy u podsta w często naprawdę nieprzyjaznych warunkach społecznych walczono tak pojedyncze istnienia w Jaguś zejdziemy na taki grunt codzienności spotkamy tak jak w sobotę na plaży spotkała Random MEW w paczce wycieńczoną w tą kwestią drugorzędną staje się to 33 jam mówiąc w orzecznictwie SN jest mantra docent ręczne czy nie chodzi o to, żeby po prostu udzielić pomocy temu brakowi IOK też będziemy rozmawiać w czasie naszej konferencji z kilka modułów tzw . w tej konferencji będzie moduł zwierząt towarzyszących zwierząt dzikich i praktyk myśliwskich fal tradycji odpowiedzialnej konsumpcji zła jest i ochrony ekosystemów interwencji prawnych na rzecz zwierząt zmian klimatycznych mikro aktywizacja na rzecz środowiska akurat modułu micra aktywizują będzie prowadził Darek Gzyra, który tutaj często bywało i bywa moim garażem, ale zaczyna się ta konferencja lot z dyskusji wprowadzającej, w której m. in. pani bierze udział razem z prof. Andrzejem Elżanowskim i prof. Dorotą Prudnicką pod hasłem, dlaczego orzecznictwo ds. ochrony zwierząt przyrody powinna zostać umocowane ustawowo wolne, czyli chodzi po prostu o to, że z dnia wymagana jest pewna instytucjonalizacja waszym zdaniem właśnie tego rodzaju aktywności no no właśnie ja rozumiem, że nie chce pani powiedzieć tego wszystkiego co pani powiedzieć z tego mają na tej konferencji, ale może zadam to pytanie, dlaczego orzecznictwo ds. ochrony zwierząt przyrody powinna zostać umocowane ustawowo pan minister, dlatego że jest absolutnie niezbędny element dlatego dla ATR służący temu, żeby fajnie cześć ochrony zwierząt prawa zwierząt na pewien kolejny poziom jakości, ale dzisiaj mamy taką sytuację, w której w zasadzie państwo umywa ręce, ale jeśli chodzi o ochronę zwierząt oczywiście nowelizuje ustawę w zeszłym roku podniesiono kary miał być właśnie nowelizacja zakaz futer w końcu tego niema zobaczymy jak to jak to będzie, ale zostało mało czasu do końca kadencji, ale streszcza cały szereg różnych problemów takich jak no właśnie ściganie n p . ze sprawców przestępst w przeciwko zwierzętom w Enei jeśli organizacja pozarządowa nie włączy się do tego postępowania jak nie jest sama akcja dna to bardzo często takie postępowanie zostaje po prostu umorzone w prawie 80 % postępowań rejestrowanych w policji zostaje umarzanych i tam roladki organizacji, która pilnuje sprawy jest aktywna wskazuje na pewne w zbierać dowody i t d . i szalenie istotna natomiast doszło do takiej moim zdaniem absolutnie dysproporcji, że to organizacje głównie robią interwencje jeżdżą, obierając mieszanka chwil później jak próbują walczyć w tych sprawach, składając zażalenia w organizacji finansują się samodzielnie nie mają swojego budżetu nie mają swojego biura prawnego najczęściej w 21 c w, zwłaszcza tych strategicznie istotnych sprawach suwerenne państwo powinno partycypować i np. taki rzecznik rzeczniczka powinna mieć możliwość wniesienia kasacji prawomocnego wyroku sądów, ale właśnie na korzyść zwierząt właśnie to bunt z kolei w tych moich rozmowach z Darkiem bzdurą jest wątek, który się wielokrotnie pojawią też pisał sporo na ten temat, że właśnie trudno sobie wyobrazić bardziej marginalizowana jest presja na daną grupę w dzisiejszym świecie aniżeli właśnie i inne zwierzęta, które z 1 strony są po prostu traktowany jak surowiec, a z drugiej strony goście nie mają żadnej podmiotowości w ramach tego myślenia czy tego światopoglądu, który jest w Polsce w tym także może nawet przede wszystkim dominujący w jakim sensie te starania, o których pani mówić to postulaty, o których pani mówi nam są na głęboką rewolucyjna w kontekście choćby właśnie tych realiów i światopoglądowych inni wszelkich innych, o których wspomniałem są rowery są same są rewolucyjne i rewelacji z UE, a Polska jest takim trochę szalonym grają znaczy z 1 strony jak duże jest przemocy wobec zwierząt, a z drugiej strony ja wiem, że my jesteśmy takim społeczeństwem, które jak bardzo czegoś chce i to czuje GMO to jest w stanie wywalczyć Iain Glen mam takie poczucie, że stajemy się gotowy na orzecznictwo na żądanie społeczne tego, żeby w polityce, bo przecież to w końcu politycy tworzą prawo i polityczne musimy też tym pamiętać w DM niska, żeby się takie kroki zostały po podjętej ja myślę, że taki żal, że to jest nieuniknione zresztą w nawet w postulatach niektórych partii politycznych to gdzieś się już zaczyna nieśmiało przejawiać się z nawet jeśli nieśmiało cóż to w przyszłości elementy w przyszłości moim zdaniem do tego dojdzie my też niż ta funkcja orzecznicza, którą polskie Towarzystwo etyczne powołało Lipowicz ujemnie ma na celu właśnie pewna osadzanie i oswojenia naszego społeczeństwa, że może być orzecznictwo w imieniu zwierząt za czerpanie właściwie w jakim sensie już tę funkcję spełniał, tyle że na wymiarze nazwijmy to organizacji społecznej ani w wymiarze instytucji państwa natomiast rozumiem, że te role i myśli pani o tej roli i w jakim sensie takim realizuje, jakby mogła być ona modelem dla takiej działalności już zinstytucjonalizowanej strukturach państwa tak trochę tak trochę tak jest przede wszystkim chodziło nam o to właśnie w PRL orzecznictwo w imieniu zwierząt rzeczniczka rzecznik zaczął funkcjonować w obrocie w nie do przyszłości będzie rzecz o UE urząd moim zdaniem funkcja w społeczna natomiast faktycznie tak jest, że jest to powiem tak kino tak sobie wyobrażam zabieranie głosu strategicznie ważnych dla zwierząt w kwestiach tak dzisiaj np. o przez ostatnie 48 godzin praktycznie nie robi nic więcej oprócz walki o te 180 KRUS w Ustce pod Gorzowem Wielkopolskim, które mają zostać uśmiercona proszę opowiedzieć, o co chodzi może nie wszyscy wiedzą co to jest ze swoją młodą z tego sprawę, w której on mnie okazało się, że to około po 1020, bo różne są wersje latach latach takiego przymykania oczu trochę zaniedbań w rozwój ze stada kontrolowanego 10, a 15 krów roznoszą się stan do dzisiaj 180 krów, które żyje w pół dziko w Miami ma teoretycznie miało właściciela, ale właściciel został z tego co się orientuję Google skazany wyrokiem karnym za zaniedbania, więc ona sobie tak po prostu nadwarciańskie stado, które żyło na pastwiskach jadło tam rozmnaża mało się w Rennes, mimo że choć z punktu widzenia prawnego były zaniedbania co ciekawe były dużo szczęśliwsza w reż Michel Angelo brzmi się z ośmiesza znam oczywiście byłem też problemy no bo to jest olbrzymie stado, więc komuś wejść na owych funk w USA drepcze w podobno były też się tam zagrożenia drogowe wypadki absolutnie rozumiem, że ta sytuacja musi zostać uporządkowane w doszło do zaniedbań takich weterynaryjnych znaczy to zwierzęta nie mają dokumentacji weterynaryjnej nie są oznakowane w natomiast powiatowy lekarz lekarz weterynarii wydał decyzję w związku z tym, że roszczenie samoistnego, a ona niemożliwa jest identyfikacja cele wydało decyzję o ich zabiciu w alei często decyzja ma ich liczba wzrosła z wszystkich tak to z takich działań, które mają po kilka tygodni ekstra zniżkę niesamowite są to zdjęcie jak i jego jak, wcielając się matka swoją, bo to jest rzadki widok, bo dzisiaj dachów przemysłowe dominuje to te zwierzęta, które z takim spokoju mogą ze sobą przebywać na o mnie tam to jest naprawdę tak naprawdę fantastyczny widok i -li sta rym mam takie poczucie, że one zaczniemy nie tylko poczuć jestem przekonana, że interes padają ofiarą ich po prostu zaniedbanie ludzkich ani też jak po były faktycznie zaniedbany nie miał racji opieki nad siłą odpowiedniej ich adresy czy mają zapłacić cenę za to, że państwo i właściciel w sposób niewydolny się nimi zajmowali się w LM na ich własne i 2 jak i tutaj od 2 dni, chociaż nie ma formalnych możliwości takich jak urząd państwowym w UE działamy z polskim towarzystwem etycznym wystąpiliśmy do powiatowego lekarza weterynarii o wstrzymanie wykonania decyzji to zrobiła też, że ta decyzja ma zostać wykonana no tego nie wiemy też decyzja jest obowiązuje natomiast EMG no dostaliśmy już sygnał, że mamy też aż 6, że co najmniej do środy jest czas, czyli do jutra w ale też MO no bardzo mocno nad tym pracujemy mamy coraz więcej deklaracji tego, że te krowy mogłoby trafić do dobrych szczęśliwych domów na zawsze, w których nie zostaną przerobione na mięso w związku z tym nie ma zagrożenia, że jakiś miasto niezidentyfikowane Graf Tina Polski stałem w ich liczba i wiem czuję jestem przekonana, że to nasze działania w sytuacji trwa się niemożliwa do odwrócenia już wcześniej powodujących, że powiatowy lekarz weterynarii ma stać się nad tym zastanawia w UE i myślę, że da czas na to, żebyśmy wspólnie poszukali innego rozwiązania, bo my też jesteśmy gotowi wesprzeć i poszukać takiego rozwiązania również prawnego, żeby od wielkości tranzytu a jakie są możliwe rozwiązania w tej chwili o jakich myślicie co jest alternatywą dla tej egzekucji, a to znaczy musimy przede wszystkim moim zdaniem naprawić wyrok sądu karnego, bo sąd wydał wyrok za znęcanie nad zwierzętami ich jako środek zapobiegający powrotowi do przestępstwa orzekł, że właściciel ma wykonać decyzję o zabicie zwierząt jest kuriozalne w moim zdaniem no bo jak hipisi Chrońmy zwierzęta w takim procesie, który z typowo pod ochronę przed nie humanitarnym traktowaniem, a w efekcie mają, więc zabita na Dodę choroba dochodzi także aberracji, więc chcemy rozważane jest koszona jeszcze w tym paradygmacie traktowania i myślenia o zwierzętach, które mamy to znaczy o humanitarnych sposobach zabijania przecież się mówi prawda tak natomiast my i tak jest to w mojej ocenie sprzecznego z duchem ustawy o ochronie zwierząt chcemy bez powodu, iż prawdopodobnie będziemy chcieli wznowić postępowanie w elitarnej i w związku z tym no wnosić o dalsze wstrzymywanie się decyzjom no bo mamy stan niepewności prawnej w UE zamierzamy podjąć rozmowy również szansę Inspekcja weterynaryjna na najwyższym szczeblu, żeby wspólnie poszukać takiego rozwiązania w tym te zwierzęta będą mogły być zbadane będą mogłoby zakończyć chowane w i będą mogły zostać przetransportowany aż do domów, które będą mieć dożywocie, bo problemem, o którym martwi się powiatowy lekarz weterynarii stała się ona musi dbać również bezpieczeństwo żywności tak, czyli te zwierzęta w związku z takim swoim pochodzeniem wątpliwym woła rodziły się nam szkodnik, który właśnie na dziko nie mogą być przerobione na mięso co bardzo mnie cieszy oczy sam dojazd ceny i ja, chociaż sytuacja 3 dni temu wydawało się niemożliwe do odwrócenia to jak bardzo w to wierzę, że my MO no właśnie tego, że coś mam to co trochę zwariowani w dobrym tego słowa znaczeniu znaczy podejmujemy niemożliwe do czasami podejmujemy batalię ktoś wydaje niemożliwe do zrobienia ty wiesz tworzymy w połowie drogi się spotkamy inspekcję weterynaryjną i właśnie ma dobre rozwiązanie dla Inspekcji dla ludzi bezpieczna i również szanujące prawo do życia tych zwierząt z tak w sytuacji, gdy ich prawo do życia zostało wprost uzależniona od tego czy nadają się do jedzenia przed tym produktem do jedzenia nie są w wróćmy jeszcze na moment do konferencji powiedziałbym, że dość szeroka jest paleta zagadnień, które będą tutaj poruszanej wspomniałem o niektórych modułach, które przewidujecie no bo mamy tutaj z 1 strony właśnie takie kwestie powiedziałbym w bezpośredniej oczywisty sposób łączące się z kwestią dla dobrostanu zwierząt, czyli n p . z etyczne potępienie myślistwa to wykład profesor doradcy Prabucki nie inna jeszcze dyskusja na temat myślistwa właśnie no ale dawka również kwestię śladu węglowego z euro UE jest ochrony przyrody w takim szerokim sensie rozumiem, że ta funkcja czy rola przewidywana postulowana rola rzecznika czy w ogóle instytucja orzecznictwa jeśli chodzi o zwierzęta no obejmuje także dość szeroki zakres praktyk działań na idei, ale tak absolutnie, bo przecież też wszystko ze sobą łączy w LM mnóstwo, zwłaszcza w zakresie no nie myślenie oraz żyjemy w 2 o zwierzętach oczywiście jako indywidualne i stopach dłoniach geje i najważniejsza jest tak obchodzą właśnie te prawa zwierząt tak prawo do życia Antoni cierpienia do rozmnażania, a to tutaj jest wątpliwe w przypadku psów tylko od morza, bo powinniśmy je sterylizować pasteryzować Wilbo jest ich duża i my za to ponosi odpowiedzialność, ale druga, ale druga kwestia to właśnie takiego ujęcia systemowego znaczy zwierząt jako elementów ekosystemu 60 całości co szczególnie widoczne w kontekście np. zwierząt dzikich, a mnie od PL które, która żyjące przecież jednak na styku z tym co robi człowiek nową przykładem jest choćby świetnym przykładem są ptaki gniazdujące w budynkach ptaki jerzyki, które kiedyś były ptakami, które wydawały się w skałach dzisiaj my im tych skał dostarczamy poprzez nasze domy w i blokowiska i gdzieś tutaj musimy ten swój interes pogodzić się bardziej ekspansywnie budujemy tym, iż ten jednak coraz bardziej czy remontujemy czy termo modernizujemy, tym bardziej zadłużamy te naturalne siedliska zwierząt, więc trzeba uwzględniać w oczywiście kwestia w ogóle szeroko pojętych działań ekologicznych względem naszej planety Wołom in Anna Cieślak węglowe czy działa jest również kwestia bardzo szerokie w ich tak naprawdę dzisiaj nasza planeta też otrzymuje orzecznictwa, a do tego, że poziom zdenerwowania i problemów klimatycznych jest tak wysoki, że się nie podejmujemy radykalnych nie rezygnacji ze Słomki tylko radykalne działanie na rzecz ochrony ścianę celem NATO za kilka-kilkanaście lat będziemy mieć poważne problemy w ogóle z własnym miejscem do życia, a pamiętajmy o tym, że ze mną w sensie biologicznym też jesteśmy zwierzętami, a dziś akurat właśnie to jest jakaś wersja High Water też dość istotna kwestia, chociaż tutaj jak rozumiem poza Homo sapiens ma inne gatunki wchodzą w grę czy jest jeszcze coś co jakoś szczególnie chciałaby pani nie wiem podkreślić coś istotnego na temat programu konferencji charakteru konferencji kwestii nie z orzecznictwa właśnie jeśli tak to rezonansu, a nic do ścian chciał chcę podkreślić, że bardzo mnie cieszy, że będzie ono samo pole zwierzę towarzyszące czeka wszystkich modułów z bardzo ciekawe też będziemy w module zwierząt towarzyszących rozmawiać też o papuga armiach Albatros nowy znowu problem z rezerwowych i ojca ogarnia, a i ogarnięte są takie miejsca do zwiedzania do oglądania w tych po chwili zamknięte są tak jej dotknął on w wolierach idealne dla PAP łuk to wszystko ładnie wygląda z zewnątrz to dla oglądającego, a i sam Hollande w talent zwierzęta opadają ta presja cenowa jest dla nich taki naturalny one po prostu kosztem nie mogą nauczyciela patrz ramka, ale nocą pod fundament idealne na zasadzie nieustannie sztucznego światła, więc będziemy gościć specjalistka z tego rynku, która walczy od prawa tam u bardzo mnie dość, że to z nowo temat element i widzę, że jest duża, ale zainteresowaniem, a on z chodzeniem do papugarni, zwłaszcza rodzin z dziećmi ich test taki kolejna odsłona cyrku w lokalu może mi trochę ładniejszym opakowaniu może takim obecna treść nie zrobiliśmy tak bardzo uwagi, bo w i jest w Polsce Nowe Miasto nie bardzo mnie w ich to są przepraszam, że w czasie dopytuje, bo pierwszy raz w życiu o tym, słyszała, ale czy to są jakieś obwoźne takie popularnie polegająca na tym rzecz stąd jego miasto z drugiego jeździ na jakiś taki nie wiem wóz wielki, który w, które to papugi przewozić czy dostanę jakieś stacjonarne punkty, w których można ich oglądać zwierzęta na szczęście konie są euforyczne o obwoźny przedsięwzięcia, a tylko stacjonarnej, ale też przy tej okazji podkreśla, że menażerii o nasze ferie objazdowe ze zwierzętami są w Polsce zabronione w UE co jest bardzo ciekawe w kontekście tegoż cyrki nie są zabronione Cygan, a menażeria jest lekiem na wystawianie zwierząt, a nasz ustawodawca uznał, że to jest no chyba nie humanitarne skoro zakazał tego w ustawie o ochronie zwierząt, a cyrki polegają na wystawianiu Dolina prezentowaniu sztuczek przez zwierzęta zwierzęta teoretycznie, spędzając całe życie w klatkach, ale wiadomo czy cyrku są absolutnie nienaturalnych warunkach, więc również takie kwestie właśnie tego w jaki sposób my nie tylko wykorzystujemy na mięso, a oczy skórę zwierzęta czy futra, ale też takie mniej oczywiste właśnie w ich tempo ogarnia jak Real to co dzieje się w sklepach zoologicznych są zwierzętami na zapleczu w jakiś kolos na chomika świnki morskiej Macieja nas jest kupiona inna jest niewidzialna właśnie dziś na tyłach sklepu i co się z nią dzieje w piątym zaś będziemy rozmawiać, żeby trochę poszerzać na nas wszystkich ta patrzenie na zna na los zwierząt w rozumiem, że każdy może przejść i posłuchać tego co się będzie działo w trakcie tej konferencji, że to jest przedsięwzięcie otwarte tak konferencja ma charakter otwarty bezpłatny trzeba się rejestrować jest jedno, ale bardzo prosimy o to, żeby przez własnym kubkiem z rozumem to w ramach UE jest tak romans ile łez i świetnie pokazuje, że obok stanęliśmy po prostu przed takim problemem, że na zamówienie porcelanowego katering jest oczywiście bardziej kosztowne w zamówieniu plastiku jest tańsza, ale nie chcieliśmy zmazać plastiku i pomyśleliśmy sobie w, że nawet w takiej skali znaczy ten plastik w tej skali też nas bolało i pomyśleć sobie, że się, że nawet jedno konferencja on przecież ma znaczenie, ale jej można przez własną kubkiem i nie dołożyć do tego plastików w dziewiątej do maja 2019 roku, czyli już pojutrze w chwilach tak jest w Instytucie filozofii socjologii w Uniwersytetu Jagiellońskiego aula imienia Danka dokładnie sala 30 sala 24 tam się odbędzie konferencja, której rozmawialiśmy konferencja orzecznictwo w imieniu zwierząt przyrody jak chronić środowisko zwierzęta na co dzień Radia TOK FM ma patronat medialny nad tym przedsięwzięciem, a ja bardzo dziękuje mecenas Karolina Kuszlewicz dziękuję bardzo dziękuję bardzo nam rzeczniczka ds. ochrony praw zwierząt przy polskim towarzystwie etycznymi współorganizatorka tej konferencji i włączyliśmy się za pośrednictwem Skype, a bardzo dziękuję raz jeszcze teraz informacje za moment po informacjach godzina filozofów Paulina Wilk po mówimy o usługi Legimi czy właściwie o wyobraźni będziemy rozmawiać Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA