REKLAMA

Komu służy "500 plus"?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-05-08 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
handluje w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś o mojej lewej pan Andrzej Arendarski prezes krajowej Izby gospodarczej dzień dobry dzień dobry pani Marta Petka-Zagajewska szefowa zespołu analiz makroekonomicznych banku PKO BP dzień dobry cel ten pan Krzysztof Kilian menażer były polityk dzień dobry dzień dobry historycznie dodam tak, by nikt nie miał wątpliwości nic nie ukrywamy mamy na Rozwiń » reprezentację Kongresu liberalno-demokratycznego w dzisiejszym wydaniu audycji byłego Kongresu i były się do polityków panowie Arendarski Kylian w 1 partii 1 z Drawna w Terenzano nieprawda, ale nie wstydzimy się tak jak jest szansa, że może podzielić się jakiś frakcji złą wiarę w 2 PPHU Siedliszcze dworu zostaje powiem państwu w skrajnych pięter w środku panią opublikowano taki raport rodzina 500 plus ocena programu propozycje zmian podpisały się pod tym raportem inne osoby na co dzień znane także z naszej audycji wypowiadający się na temat polityk społecznych w tym także wielokrotnie wypowiadający się na temat programu 500 plus pani Iga Magda pan Michał Brzeziński pani Agnieszka Chłoń-Domińczak pani Irena Kotowska także osoby, które na pewno wiedzą, że jak te polityki społecznej prowadzi się tej z raportu firmy pokazuje jak program funkcjonuje wciąż jest epokowych to nie jest streścił państwową naszym słuchaczom całego raportu, ale wydaje mi się, że nie dowiedzieliśmy się jakoś się zbytnio o jakichś odkrywczych tutaj rzeczy wiemy, że program działa wiemy, że z tego raportu, który o, którym mówię wynika, że z wnioskiem jest to, iż część kobiet zepchnął z rynku pracy, że na pewno pomógł mu w miejscach, gdzie dzieci, mówi że w najbiedniejszych rodzinach, ale nie przyczynił się do tego, by dzieci w Polsce było więcej co też pokazują dane ktoś mówi cyklicznie publikować publikowane przez Główny Urząd Statystyczny coś jeszcze powinniśmy, więc nie jest najważniejsze jest to, że właściwie te tezy zawarte w w tym opracowaniu na powielanie ją jak gdyby przewidywania specjalistów, które słyszeliśmy przed wprowadzeniem tego programu to nie rozwiąże problemu właśnie zwiększenie dzietności prawda w rodzinach i że może spowodować dewastację rynku pracy wszystko się to wszystko cenne tereny to opracowanie po to, potwierdza dalej, że oczywiście nie poprawił rodzinę poprawiło sytuację wielu rodzin no bo w trudno, żeby nie poprawia się dostaje ekstra pieniądze, ale też wskazuje się tutaj na grupy lider grupy, w które są relatywnie poszkodowane prawda no to tutaj w tych głównych wniosków jest napisane w belek deklarowanymi celami programu 500 plus są poprawa sytuacji finansowej rodzin w zwiększenie dzietności 3 lata po jego wprowadzeniu wiemy, że ubóstwo rodzinie z dziećmi zmalało, choć efekty można było osiągnąć dużo niższym koszcie jest bardzo ważny wniosek o widzeniu zarzuty związane z lekceważą próbujemy usankcjonować czytaj na różne obszary 1 programem, jeżeli stosujemy jedno rozwiązanie dla wielu problemów no to trudne naturalnie no nie rozwiąże każdego też na nartach w 2 natomiast przy tych wszystkich obiekcje czy można byłoby to zrobić lepiej czy można byłoby to zrobić dla inaczej myślę, że warto pamiętać, że przed tak oczekiwane większe moim zdaniem zastrzeżenie, czyli ten trochę niechcący negatywny wpły w na poziom aktywności zawodowej kobiet, które wyniosą nie, chcąc o tym, uprzedzani zresztą ci eksperci, którzy piszą teraz ten raport od dawna, ale on wynikał z wprowadzenia tego kryterium dochodowego dla 500 plus na więcej na pierwsze dziecko przede wszystkim jego twarzą w bardzo zły mechanizm karania kogoś za to, że jest aktywny zawodowo takim odcięciem całości całość świadczenia imam zdaniem biegłych w tym obszarze oddziaływania na rynek pracy to rzeczywiście było niewłaściwe i szkodzące warto pamiętać o tym, że, gdyby teraz mam z tym problem znika pewnie, jeżeli będziemy dyskutować o tym jak jak skuteczny będzie program w adresowaniu wyzwań dochodowych znajdą w najbiedniejszych grup społeczeństwa NATO to nam się pogorszy ona ale by to bolączka związana z kosztem ponoszonym przez kogoś, kto chce być aktywny na rynku pracy zwolniony z innym zniknie pan prezes Kilian 3 jedno tutaj mam przede wszystkim do czynienia z takim zjawiskiem, że składamy jakiś projekt, który ma założenia no i założenia są dyskutowane, a efekt jest dokładnie odwrotne założenie lub można będzie w dużej części nie osiągamy i to nie jest tylko 500 + 2 z założeniem było z rodzin dzietności czy eliminacja ubóstwa w i tutaj eliminacji ubóstwa w jakim stopniu osiągnięto natomiast dzietności nie natomiast zdemolowano rynek pracy mamy kolejny taki program, który w założeniach miał przyczynić się do poprawy n p . w mniejszych polskich sklepów to zakaz handlu w niedzielę Westy bardzo ostro dyskutowano na temat tego pomysłu prawa i sprawiedliwości i w okresie obowiązującym ustawy zamknięto 16  000 małych sklepów WK o zmianie ustawy o zakazie handlu Tadzio zaś w okresie obowiązywania ustawy o zakazie handlu tygodniowe obroty mam tutaj takie dane jest z biznesem Snydera, który też opierał na biurze analiz sejmowych swoje dane tygodniowe obroty drobnych handlarzy spadło od 20 do 30 % w tym czasie udział dyskontów w rynku zwiększył się 32 , 4 do 33 , 2 % stacje benzynowe wzrosła 13 proc na czym on przecież to duża dlatego przytaczam te dane, że jak budujemy dziś program czyste jak mamy np. w przedsiębiorstwie biznesplan jakiś mam jakiś założenia, które chcemy osiągnąć, jeżeli osiągamy i inne na cele w, a nie osiągamy tych, które założyliśmy, uruchamiając program no to zrealizowaliśmy inny program Ania ten, który zamierzaliśmy zrealizować, że chodzi o to, że to samo jest samochodem elektrycznym zaczęliśmy od karoserii jest miasto od zbudowania całego środowiska regulacyjnego, ale też takiego pomocniczego, który by pozwoliło np. wytworzyć wartość dodatkową w nowym sektorze przemysłowym, który gdzieś tam się pojawił na świecie nie jest żadną nowością, jeżeli chodzi o odkrywanie na rozwiązanie nie robi się tego przez zbudowanie karoserii, czyli my zakładamy jakiś program w realizację zupełnie inna mówimy, że zrealizowaliśmy program, który założony Otóż nie czy nie potrafimy zapanować nie mówiąc o tym, że realizacja może tak będę daleko mocniej wyprzedza to co zaplanowaliśmy, czyli zaskakuje na stan może się okaże, że sam punkt wyjścia, czyli że diagnoza była dobra czy trzeba zmniejszyć ubóstwo wśród dzieci czy rodzin z dziećmi to jest dobre założenia, ale to w takim razie trzeba to nazwać tak, że to jest cel nr 1 z drugim celem jest np. nie wiem o dzietność, ale poparta też dodatkowymi zdarzeniami, które tutaj w raporcie są bardzo fakturowania opisany, gdzie różne polityki, które są stosowane nowe, jeżeli chodzi o ochronę rodzić czy też powiększenie ich zdolności wytwórczych na rynku od akcyzy w cudzysłowie w cudzysłowie powiedzmy to można, by tutaj zsynchronizować politykę podatkową i politykę różnych pomocy socjalnej, które są w tym momencie skierowane do rodziny tego nie zrobiono, czyli zrealizowano inny program w taki był też nie wyraża się zgodzę, bo Zalewska proszę jednak znaczy wydaje mi się, że krzywdzący zestawienie programu 500 plus unijnym zakazem handlu w niedzielę 2 wojenek mamy konkretne zalety, które z tego programu 500 proc wobec wyników badań mamy wzrost dzietności, który możemy dyskutować w jakim stopniu wynika z 500 plus w jakim stopniu wynika z tego żonę też zarządzanie szczura problem akurat tak alejek są moje tych urządzeń jest więcej od momentu wprowadzenia nie nie osiągnięto celu założonego w programie nie być nieco mniej ni mniej z 2 niezależnie od handlowej swej masie są 2 kolejne dane GUS to wcale nie wynika z nich, że w trakcie trwania całego programu mamy za każdym razem więcej urodzeń na takich planach nie zdając raport rzeczywiście w 2016 roku urodziło się około 13  000 więcej dzieci niż rok wcześniej niż ja zaś w 2017 blisko 20  000 nieco się kłócić o liczbę kluczowym przesłaniem dla mnie w odbiorze tego raportu było takie, że nie potrafimy udowodnić w jakim stopniu to zasługa programu 500 plus ale w jakim stopniu jest to zasługa szeregu innych rzeczy rzeczy, które być może dużo większym stopniu niż sam dodatkowe transfery pieniężne od decyzji o posiadaniu dziecka Renato decyzje w wpływają tak mieliśmy niezaprzeczalną poprawę sytuacji dochodowej przede wszystkim rodzin wielodzietnych OHIM w cel ma, ale bardzo silna to jest bardzo ważny znak po prawej jest także wydaje się po prostu partia rządząca postanowiła sobie chcemy wspierać rodziny z dziećmi na jej wesele, gdzie znaleźć tam wsparcie w sytuacji dochodowej najuboższym Andy ego w środek gość ładnie ubrać słowa chcą wspomagać dzieci wspomagają myślę, że warto pamiętać o tym, będą one, że ten raport jest epokowym się, że z tego względu nie, bo czy ktoś z nas wierzy, że ten program się zmieni on ma taką szeroką akceptację społeczną, że możemy zastanawiać zdobyczy złe, ale fakty są takie rząd z nami zostanie, ale trudno, żeby nie miała akceptacji społecznej z Leonem przekaz co miesiąc rada zajęła się wydaje, że pani poszła w tej buble kluczową sprawę, że dokładnie jest chyba tak jak powiedzieliśmy sobie programom takim, jakim jest to dawanie gotówki rodzinom wielodzietnym rodzinom z dziećmi można załatwić sprawę ubóstwa tak czy może próby eliminacji i pewnie należałoby tak jak pierwsze zdanie tego raportu pewnie należałoby go ustalić w ten sposób zrobić to niższym kosztem ich wprost tam, gdzie te pieniądze faktycznie są potrzebne wtedy program byłby mniej kosztowne spełniałoby być może jeszcze lepiej tak postawione cele, ale byłbym mniej atrakcyjny politycznie to właściwie po co pani powiedziała alei Jana nie o to, żeby zaprzeczyć temu, o czym powiedzieliśmy na początku, ale ja znalazłem to jedno co daje się bardzo interesujące zdanie w tym raporcie z pieniędzy rząd jest nieciekawy tylko, że zdaje się nie pokazuje rzeczy, których byśmy nie wiedzieli ci, których byśmy na bieżąco nie komentowali w swym raporcie jest napisane z perspektywy cytuje tu zdania tak są tutaj napisane z perspektywy łącznej wartości transferów najuboższe gospodarstwa domowe z dziećmi gospodarstwa z pierwszej grupy docelowej w wyniku wprowadzenia świadczenia wychowawczego 500 plus w pierwotnej wersji łącznie uzyskały ponad 2 miliard 200  000 000 zł rocznie zaś upowszechnienie świadczenie na pierwsze dziecko od lipca tego roku co jest przed nami przynieśli mi jedynie dodatkowe 300  000 000 rocznie, ale kluczowy jest dalsze zdani jednocześnie łączne korzyści gospodarstwa z dziećmi z najwyższej grupy docelowej 10 % najbogatszych populacji w wyniku wprowadzenia świadczenia wychowawczego także na pierwsze dziecko sięgną niemal 5 miliardów złotych rocznie to pokazuje czy nie stąd program najbogatszym dołożymy 5 miliardów za chwilę zaś tym, którzy są beneficjentami programu możliwe będzie jeszcze większej skali beneficjentami tego programu poprzez rozszerzenie na pierwsze dziecko tylko 300  000 000 to ja nie wiem czy o to chodzi w taki program został pakiet to samo z tą ekstra, ale żartują, że dla każdej partii o to chodzi przecież to jest postulat rządowy postulat po mokrym w FIS dyskurs polityczny, ale mówimy o tym, że zakładamy jakiś program do realizacji budujemy założenia tego programu na to, jeżeli te założenia nie są spełniane to oznacza to, że tego programu nie wykonaliśmy w tym, że to jest bardzo znacząco zmieniono jego założenia nowych szans na upowszechnieniu się nazywać rzeczy jak Thiakane się naprawdę nazywa ją i nic więcej już tego żadna przyszła władza nie cofnie, bo w przedsiębiorstwie z tak jak nawiązuje do więzienia oraz pan prezes kijem powiedział, że przedsiębiorcy jak się przyjmuje, iż program 1 000 000 nie daje zadowalających wyników się z niego rezygnuje się go modyfikuje, a tutaj żadna władza przeszła załóżmy, że zmienia się po wyborach jesiennym władza nie może dotknąć po prostu tańcz pani powiedziała w programach wysokie poparcie społeczne mówiliśmy, a nazwa jest krótki pozytywny klimat w tej części magazynu EKG mówiliśmy o programie w raporcie na 500 rodzina 500 plus ocena programu propozycje zmian m. in. autorstwa pani Magdy Michała Brzezińskiego Agnieszki Chłoń-Domińczak kończymy pierwszą nie drużba druga część może zwlekać, a trzecia część magazynu EKG w radiu TOK FM prawie dziewiąta 43 Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś pani Marta Petka-Zagajewska pan Andrzej Arendarski pan Krzysztof Kilian już za chwilę będę pytał państwa zdziwienia, bo wcześniej w krótkim rękawem przegląd euro 4 zł 28 USD 3 zł 82 frank 375 i funt 4 zł 99 gr K2 co państwo dziwi nie można wprost z powiatu w strasznym, że będę mówił czym się bać się dziwić, że odpuszczą proszę bardzo pani Danuta Gajewska wyślą gościom zdradzamy zdziwienie dziwią mnie bardzo ta po to, 2 rzeczy co tam podwójne zdziwienie po pierwsze, zdziwiło mnie to, że Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj raport, w którym wielu ekonomistów marzyła, na których czekało danych, które były do tej pory niedostępny możemy tego mało zachęcająco i mało zachęcający tytuł ma tytuł tego raportu to wybrane aspekty systemy podatkowe składkowe na podstawie danych pliki ZOZ odstręcza podejrzewamy przeciętnego słuchacza razem z ryżem w sobie takie skarby jeśli ktoś chce się dowiedzieć, w której grupie docelowej znajduje się ze swoimi dochodami znaczy ile w społeczeństwie ZOZ, które zarabiają więcej ile mniej jak rozliczają się najbogatsze jak rozliczają się najbiedniejsi płacą podatków ile płacą składek na to właśnie wszystkie takie smaczki znajdziemy w tym w raporcie i teraz drugie zdziwienie przemierzam ręką Wajdy słowo ja to przytoczona już w rozmowie z panem Arturem Borowskim to są dane za 2016 rok, ale i tak warto tam zajrzeć zobaczyć i tras dróg jest zdziwienie nie przeczyta o tym, raporcie dzisiaj wszami w Gazecie, ale może pani o nim w radiu TOK FM powiedzieć nas zadziwia znajdź gorąco zachęcam do tego, że w Kosowie przed kartką walcz no bo z niego dowiemy się jak tylko 9, ale on -li, ale bardzo dużo raz w 3, a żelazna rywalizują zachęca można, by traktować go komiks można np. popatrzeć jak różnią się w LM takie jak już dziś rozwarstwienie dochodowe w różnych grupach grupy dzielimy ze względu na to w jaki sposób pozyskują swoje dochody, czyli jest działalność gospodarczą umowa o pracę umowa cywilnoprawna rentę emeryturę no tak przeciętnie społeczeństwie 50 % tych najbogatszych osiąga 82 % dochodu netto rządzić krajem najbogatszych tak nie 50 % na wszystkich win no tak tak 50 % osiąga 82 % do jej tak inne królem rozwarstwienia jest grupa działalność gospodarczą, czyli tam 50 % odpowiada za 93 % dochodu 50 % osób prowadzących działalność gospodarczą ta kumuluje 93 % dochodu z całej tej działalności tak stoi teraz liczyć na euro Heidi całej tej grupy rozliczanego w ramach podatków możemy zobaczyć n p . dlaczego czyli pozostałe 50 % musi się podzielić tym co jest i 7 % niewiele im zostaje do uznania w archiwum w Powidzu i Ministerstwo Finansów zrobi teraz przedsiębiorcy w Zelowie z tamtejszym nowoczesnym to jest myślę, że to może być 1 z argumentów, dla których ten raport ujrzał światło dzienne pomysł, że on taką dyskusję na temat czy warto się zastanowić nad zasadami rozliczania osób, które uważają za przedsiębiorców nie do końca nam może nimi rządzą w ocenie powinniśmy tego jednak pod dywan zamiatać to jest taki bardzo ciekawy wykres, który pokazuje jak rozliczają w jak rozliczać się 10 % tych najbogatszych 10 % najbogatszych w Polsce tak jak dinozaury Centralna nie odkrywam z każdym z Intelem znacząco rośnie udział tych, którzy rozliczają się poprzez liniowy PIT, czyli my bogaci płacą 18 % jest fakt, ale w gimnazjum w ich rodzice wyrazili tak można pozostawić oraz danymi np. jak nam podatki składki płacą osoby na klasycznej umowie o pracę tam w zasadzie jest to bardzo płasko 40 % właśnie nadchodzi mejlem, choć trzydziestokrotność taka, która ostatecznie zbija Chiara ci, którzy są Włosi zapłacą wyższy podatek da ci, którzy są naj bogatsi znaleźli rozwiązanie w postaci działalności gospodarczej liniowo opodatkowanym oczywiście działalność gospodarczą można opodatkować wg skali podatkowej w wolnym można zmarli pochodzili z Iranem przez sąd w Ropicy przepisy nadal, dlatego że zakończenie tego zrobić teraz, że teraz przedsiębiorcy Eliasz z Lechią, bo jest rok o takim ostatecznym dowodem na to, o czym mówi się bardzo duży tak naprawdę w Polsce skala podatkowa składkowa jest odwrócona w znacznej biedniejsi płacą najwięcej najbogatszej płaconymi, ale 3 letni maturzysta przedsiębiorcy czy po prostu słaby Puls dnia jest w wiek pierwszy pierwsze hasło, które zostało rzucone żeby, jakby zdając się na nią problemem pochylić się nad mokrej my przewożonych jest problem przed tym ludzi pozbawić cichych no właśnie jak władza i zawierane są wymienione w działaniu rzekomo no tego jeszcze nie wiemy na pewno nie tym co zawiera zobaczymy, bo jeśli odpukać wejdzie też przedsiębiorcy to zobaczymy jak się ten wciąż żyją normalni podatków w tej grupie zmieni ogólnie jako znają, ale nie jesteśmy przeciwni tym, żeby ci, którzy zarabiają więcej trochę więcej podatków poszli, żeby dopłacili zaś w tyle samo w relacji do swej wiadomość od innych dlatego podatek liniowy jest najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich prawda i wtedy znikające tego typu dywersja ideologiczna dyskusja, ale tutaj nie wolno mieć las Vegas w potężnym bandziorem Łeba szwedzcy naturalnych barwach pieniędzy tyle co wszyscy polscy miliarderzy jeszcze dużo więcej kibiców, a nawet więcej niż metoda jest w grze jego sekretarka płaci wyższe podatki niż on ADO tego nie chcemy nie chcemy dobrze, żeby pani sekretarka, która ma relatywnie niższe przychody niż uran nawet płaciła też na 40 % podatku CIT niesprawiedliwe to on będzie wyższa kwota najniższej to jest rajem dla żony na rzecz wraz z zemsty na 500 plus start na punkty to jest argument gazowe są oczywiście na lata, by to było bardzo interesujące zdziwienie cieszę się, że pani o tym, raporcie powiedziała raport jest dostępny on mówił o dane za 2016 roku można go znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów naprawdę warto tam zajrzeć Panny prezes Kilian pana co dziwić zasady te rzeczy się dzieje, że nie potrafię wybrać taka mnogość, jakby pan redaktor co zasugerował w 2, a ja myślę, że trochę żal, że tak mało ekonomii politycznej albo polityce ekonomicznej Groupon się zdziwiła jak to się dzieje, że na taras się okazało, że jak my zaczynamy czuć jak jest próba zwrócenia dyskusji publicznej uwagi na ważne rozwojowe cara po Donald Tusk mówił kilka dni temu na Uniwersytecie warszawskim to okazało się, że właściwie nic odkrywczego narzuca nagle się dowiedział, że klimat się zmienia albo, że postęp technologiczny jest osób to właściwie chodzi w tej dyskusji można, by tak wziąć się zmierzyć z tymi problemami mamy tzw. dziewiętnasty wiek, który walczy z 2001. wiekiem on walczy też przez dwudziesty wiek walczył w ich przed tzw. okres dojrzały ten dziewiętnasty wiek na nadal przemysł tak nazwiemy ta węgla i Stali jestem, jeżeli chodzi o głowę mentalność nadal jest dominujący w myśleniu nie wynika z jakiegoś tam włożenia strukturalnego w okręgu wyborczym n p . na Górnym Śląsku 44 mandaty i taka prawidłowość, która mówi o tym, że, jeżeli się tam wygrywa wybory do parlamentu polskiego z reguły wygrywa się te wybory w całej Polsce i to jest ciągła taka walka tych nazwijmy to w dojrzałych polityków, którzy chcą utrzymać swoją władzę przed tematami, które wydawały się takie atrakcyjne w sensie, bo to młodzież, bo to takie wszystko zwariowane nowe inne, ale gdzieś coś się z instytucją realizował, jeżeli chodzi o klimat n p . w Europie zachodniej czy mogę na świecie, jeżeli chodzi o nowe technologie cyfrowe w i przed nami jest ogromna dyskusja o Annie nowych zastosowaniach np. technologii 52, która będzie, która zasadniczo zmieni wszystko zmieni zmieni w taki sposób, że nawet sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy jest on wie co jest kontrowersyjnego w tym albo wielki problem, żeby w polityce właśnie, przekonując nas do siebie chcieli podyskutować na temat klimatu czy 3 nowych technologii pokazać nam przekonać nas to są wyzwania wyzwania przed Trybunałem łatwych nie myślę, że po prostu poziom takiego ogólnego kształcenia i wiedzy świadomości tego co się dzieje dookoła jest nie za wielki i dlatego nie chcemy o tym, dyskutować proszę dyskutować o takich bezpośrednich potrzeba zaspokojenia bezpośrednich potrzeb właśnie chociażby ubóstwo, które akurat, ale jest ważny to jest jak nie mówię to jest właśnie ważne to zostało w jakiejś części przynajmniej znaczącej części zaspokojone natomiast jest łatwy temat komunikacji, jeżeli chodzi o wyborcach polityk natomiast pozostałe tematy one są trochę abstrakcyjnie brzmiące to znaczy są sami dużą wiedzę tchawica się dzieje trzeba patrzeć daleko w przyszłości i to są takie długoterminowe relacje między politykami, a wyborcami i to trzeba budować ponad podziałami te zdarzenia tak jak się to buduje na większości krajów rozwiniętych, chociaż tam też dochodzi do różnego rodzaju nazwijmy to zderzenie bieżących polityk mamy tutaj przykład Stanów zjednoczonych, gdzie akurat polityka klimatyczna, która długi czas była nie akceptowana w została zaakceptowana i hal pod rządami Obamy weszła w zasadzie strony znaczna stał się liderem i dzięki Stanom Zjednoczonym w zasadzie podpisano porozumienie klimatyczne, z którego Tramp wyszedł tak może nie do końca skutecznie, bo tam jeszcze są różnego rodzaju ograniczenia prawne i formalnie wyjdą z tego porozumienia za za niedługo, ale gdzieś tam został zakwestionowany to on to są trudne rozmowy, ponieważ nie dają bieżących efektywny niż efektownych rezultatów politycznych dopóki Alan tematem dyskusji jest coś na nas jest bliższa ciału nie męczy na koniec nie można policzyć głosów to tego nie będzie myślę, że patrząc na to jak już bardzo im, że tak powinno cynicznie kota no chyba tak wygląda bardzo to nie przekonują się dalej rozmawiać o tym co jest prawdziwym wyzwaniem no to przynajmniej my musimy truizm, ale te wyzwania niezależnie od swojej żonie zniknął, a one nie znikną mało tego będziemy nieprzygotowani do stawienia czoła tym wyzwaniom temat mam zdziwienie swoją czy kontynuować nie może pan się z nich nabyło dla firm dla rozwiązań powiedział na nas ludzie się ucieszył, bo w zrzeszeniu jest tak, a dziś ale dlaczego ci je, że jest Polski wynalazek wspaniały naprawdę, której to są naczynia tak jest do spożywania potraw zrobiony z otrąb któreś tam pod jakimś wysokim ciśnieniem pasuje z tego takie są we włoski but talerze kubki i my i t d . tak dalej i jej i to przez długi czas jedno pań tam gdzieś się ze 20 lat temu pierwszy raz zobaczyłem go nie miał żadnych szans w porównaniu z w konkurencji eseje z talerzykiem plastikowym prawda czeska tonikiem, a przewaga tego jest taka, że 30 dni następuje całkowite tego jak to się mówi biodegradowalne Grecji, a w Ligue 1 relacja w ciągu 30 dni, a ile talerz plastikowe na to wiadomo IR proszę państwa Nate teraz właśnie dyrektywa unijna, która eliminuje wszystkie dywidendzie w plastikowej tego nie będzie prawda to być wykazane w Zeleniowie daje olbrzymią szansę rozwoju jest firma, która na razie bardzo ograniczony mam nadzieję, że nasze zwierzęta będzie Polski przebój auris właśnie surowce od nowego prawda robisz coś bardzo potrzebnego użytkowego nie drogo kosztuje można dobrze zarobić jest oryginalnym polskim wynalazkiem zdziwieniem jest tak jednak, że to co z tą wykluwa się z Tychy kilkudziesięciu lat nie może sobie prawo obywatelstwa zyskać jak i żalem eutanazja rozwody inżynierowi internatu wymyślił pan Górski w piśmie Gazeta PL dach wymyślił znaczenie to jest naprawdę świetne ładnie pachnie tak zboża także wszelkie wiosenne, więc liczę, że to będzie duży duży Polski sukces jeśli myśli też firma podoła wyzwaniom prawda regulacje zmieniają będzie poszukiwać takich rozwiązań to będą się przebijać, a przede wszystkim musimy tworzyć środowiska do przeciętna dla przedsiębiorczości na razie mówimy od wielu lat, że tworzymy te środowiska w Palestynie przejdzie testy zbadają nachodził ją z przedsiębiorcami tutaj rozmówca wczorajszy pan dyrektor się woda w zwróć uwagę na to, że 1 z priorytetów unijnych na następne lata będzie w będzie ten będzie wspieranie właśnie innowacyjność, czyli wynalazczości i jej implementacja i będą najlepszym prawdopodobnie na noc setki miliardów euro no tak mówił przez przez 2 pytania czy jesteśmy w stanie zagospodarować, ale po nosie będziemy zastanawiać się martwić, ale nie wiem czy jakąś dyskusję polityczną na ten temat rządzimy, bo ta będzie skomplikowana dyskusja pani Marta Petka-Zagajewska z banku PKO BP bardzo dziękuję dziękuję pan Andrzej Arendarski krajowa izba gospodarcza bardzo dziękuję bardzo i pan Krzysztof Kilian menedżer były polityk bardzo dziękuję dziękuję to było magazynek AGO i 20 na plusie 3 indeks szerokiego rynku WIG na plusie 2 punktu tak na koniec giełda audycję EKG przygotowały Agata Majewska i Karolina Topolska dziękuję bardzo rozmowa audycji realizowała Jana cech również bardzo dziękuję teraz będą informacje rady taka sama po informacjach audycja Owczarek zapraszam w imieniu Cezarego Łasiczki informacja o dziesiątej jest dziewiąta 57 kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej zaprasza Maciej Głogowski rósł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA