REKLAMA

Jak państwo wyznaniowe domaga się rozdziału państwa od kościoła

OFF Czarek
Data emisji:
2019-05-08 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i ich z PiS studio prof. Agata Skowron-Nalborczyk islamista KO logistyka zakład pianistka i pianistka też prosić o 3 w 1 on jest kumulacja takich w zakład islamu Europejskiego wydział orientalistyczny Uniwersytet warszawski życzeniowy program się religijne robili w pewnym sensie wymowie w takich czasach przyszło nam żyć, bo niektórzy twierdzą, że żyjemy w państwie wyznaniowym, że Polska jest państwem wyznaniowym inni pewnie, kiedy słyszymy hasło państwo wyznaniowe to Rozwiń » automatycznie nam się Iran chaotycznie przecinamy na myśli słuszny i słusznie, ale w Iranie też ciekawie się dzieje bardzo interesujący artykuł w najnowszym tygodniku The Economist zatytułowany bitwa ajatollahów, bo to oczy nie tylko wyznawców szyizmu, ale także uczonych w piśmie czy też ajatollahów zwracają się nie w kierunku centrum irańskiego, ale w kierunku Iraku i ich jak kula czasu wyznaczono to jest to jest oczywiście wynik wielu wielu czynników przede wszystkim szyizm jako takie produkty Morawski to właśnie tak trochę nam to umyka, a one powstanie szyizmu jest związana z samymi początkami islamu, a chodziło o to, że prorok Mahomet jako twórca wspólnoty muzułmańskie nowej religii islamu był nie tylko przywódcą religijnym, ale też przywódcom politycznym i on takiego zaniedbał pozostawienia po sobie wskazówek co do tego, kto po nim dziedziczyć władze związku z tym różne są na ten temat głosy no ale nic większość muzułmanów zebrała w miarę demokratycznie jego stryja Bubak gra krytyką panowała 2 lata no i potem został wybrany następny kalif Omar, który panował 10 lat, a po nim był kalif Ousmane czynnik, który się zapis o tym, że skłócił ze sobą muzułmanów, ponieważ obsadzał stanowiska o mnie takie ważne dla dla nas dla swoich rządów członkami swojego plemienia czy dobra zmiana to trochę późno tak powiedzieć rzeczywiście, ponieważ od wyboru była taka praktyka, że to ci, którzy byli zasłużeni dla dla religii dla jej szerzenia, którzy zarządzali zdobytymi majątkami oni pełnili pewna funkcja po prostu jak nastał po zaczął odbierać im te funkcje m. in . takie bardzo OOM w, niosąc duże profity jak bankowość zarządzanie zdobytymi majątkami rolnymi w znoju to oczywiście nie nie podobało Henry, a cały czas była to sprawa taka, że po w panowało też przekonanie wśród niektórych osób, że nasz najlepszy klip będzie jeśli władza będzie dziedziczył ktoś z rodziny proroka prorok nie nie zostawił syna jego 11 z zmarł w zwycięstwie, więc z takim naturalnym następcą był jego zięć sekty mąż ukochanej córki w gali, który był 1 też z pierwszych wyznawców no ale on się nie cieszy sympatią i być może z o swoich współwyznawców może dlatego też nie został wzięty pod uwagę przy tych pierwszych wyborach no ale w końcu ducha POŚ tego kalifa i wszyscy tysiące szóstym po śmierci Osmana, który został zamordowany w on został wybrany wreszcie wreszcie kalifem no ale wciąganie, zanim to sprawa tego zamordowanego znana podobno w jego wśród jego zwolenników ukrywał się ten morderca w, więc on poddał się pod taki arbitraż, a miał też rywala, bo do tego do tego funtów funkcji tego kalifat czyli jakby następcy proroka zastępcy proroka i w UE musiał je, na który potem założył zresztą dynastii Umajjadów i to był między nimi spór, kto powinien być, kto powinien być ten w 3 czy wybieramy czy jednak właśnie linii krwi wynik w taki no i w 3 tysiące pierwszym Ali został zamordowany BNO i Sergiusz musiał jak wrócą wcześniej też zgłosił się kalifem w Damaszku po prostu oficjalnie już został Kalifornii założył dynastię tak tuż-tuż nie było mowy o wybieraniu tylko to tylko o to już było dziedziczenie inność oficjalnemu mało ja też wóz ważnego rodu tak, bo to też był ważny ród oni też właśnie w jak z tych ran, ale w broni oni byli właśnie po stronie tego tego Osmana, który właśnie tam te wszystkie rody arystokratyczne obsadzone różne funkcje być jak widzimy to jest spór o władzę władze nie tylko religijną, ale też władzę polityczną, bo muszę pamiętać, że są to państwo miało ekspansję rozszerzało się były podboje wnętrza to też było tym zarządzać i jakby taki pierwszy spór nie był o to jaka u nas na szkodę naturę Jezusa, gdzie się mordowano czy jest bardziej Bogiem czy bardziej człowiekiem tu było natury władzy zdecydowanie ziemskiej i politycznej i kiedy właśnie to mu już dziś omawiać przejęli władzę, czyli ci wrogowie kung elity tego rodzinnego ćwiczenia w UE w k cały czas pozostawali ci zwolennicy Alego, bo szyici to pochodzi od 3 jad Ali, czyli partia Alego to byli jego zwolennicy pozostawali w opozycji, ale pozostawił po sobie 2 synów Hassana jak Husajn w LM w Ali Husajn został namówiony przez taką grupę opozycjonistów w stosunku do maja Andów, żeby przeciwstawić się ich władze oni go zresztą zdradzili także, kiedy żona wyruszą w Manon do walki okazało się, że go tylko oddziały opuściły i właściwie wojska musiał jej pokazać po pokonał go bez problemów w bitwie pod Karbalą 600 osiemdziesiątym roku on został tam zabity głowę odcięto tego powędrowała była w Damaszku potem w Egipcie, ale i tutaj też mamy taki punkt, którym rodzi się specyficzna blasze i martyrologia tak właśnie, że to nam zabijają ciągle kogoś zasnął ci mieszkańcy budynków, którzy go zdradzili tego tego czego, ale albo Husajna poczuli się mną zwinniej i urządzili tak ogromne uroczystości żałobne to też jest taki początek macie takie specjalne obrzędowości Chevron dziś w głowę meczami w nogę w różne rzeczy, owszem, robili tak w każdym w każdym razie w każdym razie nie poszło nie poszło to wcale o religię i potem pełnia władzy miał, kto inny i jak oni nie mieli już szans na to, żeby wyciszyć się, żeby tę władzę przejąć, ale wciąż rządzili wrogowie, więc oni wysnuli szczególnie szósty imam Dżafar wysłał taką teorię Jean, a że są im mamami ci następcy Alego Ali był pierwszym imamem potem drugim imamem był Ali Hassan i jego syn potem trzecim kolejny temat Husajn prawda i tak po kolei pokonują sam był oszustem był prawnukiem i helem, czyli praprawnukiem Alego i alei on wysłał taką właśnie teorię, że to są imamowie czyta teksty z Melbourne znamy i mama jako takiego, który prowadzi modlitwę w meczach, a tutaj chodzi o takiego właśnie im specjalną osoby, która ma władzę religijną i wiedzę religijną i ona prowadzi lud wyznawców i pokazuje im drogę i pokazuje jak należy postępować jak interpretować Koran prawda, bo Koran też ma swoje takie różne zawiłości PAIH to jest szczególnie ważne, że jego ta koncepcja narodziła się wtedy, kiedy upadła dynastia po najazdów nadeszło dynastia Abbasydów, która wywodziła się od Abbasa, który był spokrewniony z prorokiem Mahometem Czyżby pewien postulat, żeby władza była zachowana w rodzinie program został zachowany i oni już chyba ciszej ci wiedzieli, że oni do władzy już nie dojdą w związku z tym zaczęli takim taką takie teorie prawda, że oni są niby prawda prawowitym i przywódcami, ale raczej powinni zająć sprawami religii nie wnikać w sprawy mniej polityki w skupiali się dalej to ta doktryna stawać coraz bardziej taka ezoteryczne, a te teorie na temat imamów zaczęły trochę tak ewoluować, że właściwie Ali był ważniejszy od Mahometa i że on, że potem nadeszło takiego, że imamowie byli stworzeni jeszcze przed stworzeniem świata, że są po to, takie byty specjalnie wybrane przez Boga obdarzony nad jakimiś nadnaturalnymi mocami, którzy mają właśnie taką intuicyjną wiedzę w są wyposażeni przez Boga z taką wiedzę właśnie jak interpretować te źródła jak ludziom pokazywać jak mają postępować, ale to nie było żadnej politycznej już dążenia do władzy tak także to ciężary przywództwo Lenin religijne Widuchowa i potem ERM 23 i szkolenie tam imamowie byli też dochodzimy do dwunastego, bo to jest ten im wyższe i z irańskich nas interesuje tzw. dwunastką, w które uznaje 12 imamów Otóż jedenasty imam Erazma jak się wydaje bezpotomnie, ale i tak kapusta legenda, że miał syna Mohammada, który się nie nie pokazywał tylko przemawiał do ludzi przez takich swoich pośredników, którym oznajmiał co to ma być nie chodzi o niego w sosie karteczki co tam imam powiedział w swym moim w końcu znikną tak na na zawsze dziewiąty album tak czysta i ma wrócić przy końcu świata taki to jest właśnie mahdi czynna ma na końcu świata ma wrócić Mach tej tezie Marty powróci wiemy, że zasilanie oświatą poprowadzi on poprowadzi wojska wierne do walki o sprawiedliwość nastanie sprawiedliwość pokój na świecie i dopóki Magdy jest w ukryciu to znaczy, że rządzą uzurpator, że dyktatorzy, a ty to też jest ważna prawda, że po, bo on jest nadal w ukryciu w tej chwili tak, czyli w tej chwili nie ma właściwie dobrej władzy, bo wtedy, jakby się pojawi to po i przyjęłoby władz wrócimy do naszej rozmowy z prosili o żyliśmy i o tym dlaczego państwo wyznaniowe takie jak Iran czy też wyznawcy niektórzy wyznawcy ważny wyznawcy szyizmu są rozdziału kościoła i państwa w przeciwieństwie do państwa rzekomo nie wyznaniowych tak jak Polska trzeciego rozdziału nie chcemy w studiu prof. Agata Skowron-Nalborczyk z wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego informacje o jedenastej 20 państwo moim gościem jest prof. Agata Skowron-Nalborczyk islamista, ale bliska pianistka zakład islamu Europejskiego wydział orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego się znajomości ich mniej o tym jak i jaki wpływ te historyczne uwarunkowania mają na na współczesność na na dzień dzisiejszy mecz, czyli czas wiemy, że czasy ostateczne rozpoczną się w momencie, kiedy powróci mahdi, czyli ukryte im Horzycy imam to dwunasty tak mam i wtedy nastąpi koniec świata, a do tego momentu rządzą uzurpator tak macie władzę polityczną mają z Opatowa natomiast władzę duchową nad nad wiernymi mają właśnie uczeni muzułmańscy to jest czysta teoria właśnie ta została rozwinięta po zniknięciu tego dwunastego imama no bo ktoś musiał dla ludu interpretować tę religię i wtedy pojawiła się właśnie taka teoria, że może to uczeni teologowie takim oto nie są czysto teologowie tacy w naszym znaczeniu, bo oni też są prawnikami interpretują to też jak stosować do religii w życiu codziennym w ich rozwinęła taka kasta, która nie ma żadnej innym w żadnym innym miejscu świata islamu taką to się mówi duchowieństwo prawda szyickie to nie jest duchowieństwo oraz ostrych, bo oni też bywali kupcami w mieli inne zawody, ale teraz widzimy w Iranie już rozwinę to nawet jako zawód taka prawda taka kasta dziś kleryków tak Trzebini raczej nie ma tam różne stopnie, bo ten ajatollah to się najwyżej Alonso obaj mają tam różne w UE różne są różne stopnie i ich jest jeszcze 1 ważny moment w Iranie, kiedy w 1500 pierwszym roku Szach Ismail dynastii Abbasydów leki po zdobyciu tablicy ogłosił się i z religią państwową czy po raz pierwszy, jakby władcy szyicką Newzoo pogłosek bo gdy tak, by prawa do interpretowania źródeł natomiast zaczął wywozić te wywodzi też swój ród od proroka czy jakby on się próbował tam są stalowe wiedział on był też zmieni proroka wtedy szyizmu taki trochę dziwne, ale po raz pierwszy to właśnie został uznany za religię państwową to było jedno jedyne miejsce, czyli właśnie Iran musi pamiętać o tym czy Jerzy szych trafił w dziesiątym wieku do Libanu w tak są rasy wieku do Bahrajnu są takie miejscowi, gdy w Iraku nadal jest bardzo dużo się do transportu większość prawda z mieszkańców Iraku to sąsiedzi ale kto jest specyfika irańska, że ta religia była religią państwową i oczywiście wtedy rozwija się taka ma się dalej ta trzeci uczeń interpretowali religię koło osiemnastego wieku właśnie wykształciła się ten typ, który teraz, który teraz mamy, ale wciąż widać, że oni nie mieli sprawowali władzę w państwie to wciąż była tak oni wspierali władze interpretowali na korzyść czasu mieli spory z władzą, ale tak to trwało aż pojawił się w pan w holach Chomeini, który w roku 1970 zgłosi taką serię wykładów on był w kuracji on był skłócony z Szach musimy pamiętać, że tak też była ucieczka w Iranie przybył z Francji no no nie dość, bo ona już był na uchodźstwie tak po zatruciu tak ale, ale on wygłosił takie wykłady, w których rozwinął teorię w la Yatesa tych, czyli rządów prawnika uczonego tego po prostu do tej znaczy to były różne tam takie teorie, ale zazwyczaj było to tak, że to co teraz nasz kat też popiera ajatollah Asia stanie w Iraku, że takim uczony może z może sprawować pewnego rodzaju władzy Ano powieść opiekować dziećmi sierotami wdowami osobami, które nagle nie są w stanie w swoim życiu swego życia kontrolować interpretować dla ludzi źródła religijne czy jak wyprowadzić ich, ale nie sprawować władzy politycznej natomiast już Chomeini, który był skłócony z fachem w Bush był jego oponentem był w opozycji do niego osiach mu tam też syna zakończył życie syna tak przed różnymi metodami także także widzieć może to była taka taka niechęć sądów są taką teorię, że to, że ten prawnik będzie to najlepsza państwo, że ten prawnik będzie również stał na czele państwa tak w związku z tym, kiedy nastała rewolucja w nawet ludzie próbowali przypisywać mu cechy tego Modiego tego, że to, że to wina mamy chcemy nim nazwano go imam prawda czy to też już, o czym mówi, że rząd oto on jestem o tym, imama, który powrócił temat balon to bardzo ukróci no bo wiedział, że nastąpiłby koniec świata już nie byłoby po co tego w tego rozwijać państwo, więc jego teoria była właśnie taka jest zastosowane po i to jest też konstytucji irańskiej, że na czele państwa stoi właśnie uczony muzułmańskim po śmierci Chomeiniego, który był tak jak wiadomo nominalnie w tym przywódcą no bo to on to wyprowadził je cechom jest Chamenei Ali Chamenei już ma 80 parę lat tak także Otóż jesteś starszy pan, ale w konstytucji nie jest powiedziane jak długo ta władza trwa także wysuwa się taka władza dożywotnio i 80 tak czy stanie 88 i starsze tak i ta władza no not Dead on decyduje o bardzo wielu on od o wyborze do różnych chciał on jest zwierzchnikiem armii nie ma tam nie ma premiera tak władze w Ostrowie prezydent, ale to potrwa to taka no, jakby też ktoś musi ją zatwierdzić Sąd Najwyższy przywódca tak czy to jest właśnie realizacja tego, ale zwróćmy uwagę w takiej czystej doktrynie to było tak, że dopóki my nie wróci rządzą grupa to, że prawda Atu nagle przekształcamy tę doktrynę w ten sposób, że w UE rządzą jednak ci prawnicy i oni prowadzą lot to doprowadziło do tego oczywiście, że powstało państwo tak jak pan mówił wyznaniowe to znaczy, że rządzą nim w ludzie związani z religią tak swego rodzaju duchowieństwo ani nawet tak zaczął się nazywać trochę odruch dusza tak i tym i teraz jest właśnie ten rozdźwięk też Alisy, chociaż ten ajatollah pasji stroni od decyzji ręcznikiem to jest ciekawe, ale właśnie on LeBrona drzew od nadawcy czy nadal jest ważną rolę w na czas jest ważny, dlatego że tam jest pochowana Ali Agcy, jakby ten naprawdę 0101 . i mam w zięć proroka, ale on go znał i t d. więc tam się rozwinął taki ośrodek teologiczny opozycyjny w stosunku do Iranu, ale Iranu łoży ogromne pieniądze na to, żeby rozwijać swoją teologię mózgowe szyicką w Nafta właśnie świętym mieście kom bardzo dużo tych studentów przyjeżdżało z tego świata tam studiować w 2, a Kanadą w pod panowaniem Saddama Husajna trochę tak tak padł po upadku tak no bo wiadomo, że popiera to był dyktator po drugie to busu Nita, jakby też to był ośrodek plany opozycji przeciw przeciwko niemu i ChRL są tacy byli też w historii Republiki islamskiej Iranu tacy ajatollahowie, którzy byli nawet na prześladowanie za to, że oni uważali i twierdzi, że to wariata Fatih bez herezję, że tego nie powinno być, bo powinno być także w powinni w trzecim prawnicy tylko doradza w sprawach religii nie powinni sprawować władzy władzy politycznej to wypowiadali głośno i kończyli w różny sposób także na Bródnie także, kto się z takim ajatollaha w Iranie czy leki wysoko postawionym nazwijmy to duchownym w cudzysłowie to on już może mówić co chce nie, bo to jest państwo, które jednak kontroluje to jest państwo wyznaniowe z 1 strony w, a drugie to dyktatura no, która po prostu kontroluje w menu to co ludzie mówią to jak się zachowują jak się ludzie ubierają tak i kontroluje też ten ośrodek teologii, ponieważ Czyżyny są nam ośrodek teologii, który skontrolowany przez państwo mowa tutaj o Iranie Jon com i z drugiej strony mamy nadzieję, w który jest środkiem, który nie jest kontrolowany przez państwo nas już nie jest teraz nie jest kontrolowany przez mało tego właściwie kąt koncentruje się bardziej na kwestiach religijnych pozy musimy pamiętać jeszcze torze o stanie ma bardzo duży autorytet jak upadł reżim Saddama Husajna jego krzemu jego takie kazanie piątkowe pierwsze schudła zgromadziła bardzo wielu szyitów irackich tam na miejscu, ale też była transmitowana i ludzie i ludzie z całego świata szyć to oglądali tak, bo to jest bardzo ważne autorytet, ale jego poglądy są inne taką po prostu uważa, że powinno być także, że władza polityczna sobie może korzystać oczywiście z doradztwa tych uczonych muzułmańskich Allen nie powinien się wtrącać do politykach nikogo nie powinien sprawować władzę to taka ten rozdział kościoła od państwa taki ograniczony ograniczony i ograniczone do Itaki Itaka w 2 willa jak ta władza prawda tych tych uczonych muzułmańskich natomiast nocą to co mamy w Iranie to to jest oczywiście ta władza bardzo bardzo absolutną to jest bolszewizm stał się ideologią państwową mojej państwo musi to wielki tę ideologię kontrolować Donek nie tylko nawet tym komu, ale wszędzie po prostu tak także AM jesteś także w LM ten ci ludzie, którzy są wokół władzy atest też czy też tętent to duchowieństwo, bo jeśli taka kwestia czegoś takiego też nazwa Homs, czyli 15 Otóż tam jest taka teoria, która mówi, że i to tuż Ali wprowadził, że 15 dochodu należy się władcy tak i EIC uznano wtedy za bardzo sprawiedliwy chodziło o łup także, jeżeli ktoś zdobył takie słupy 15 należy władcy 45 może sobie zachować ten, który tam złupił Ano, a teraz, kiedy już niema też imamów no to no to co z tym robić skoro ja tę kontrolę drogową dodawać nowy Dwór na tory były tak, by numer konta w Czechach były takie tory, które mówiły, że nie należy płacić po prostu nowo nie ma władz to mówiono też są za tą 15 zapłacić właśnie tym uczonym prawda, bo nie będą wiedzieli co z tym zrobić bardzo często ta 15 jest wykorzystywana na to, żeby wspierać wdowy sieroty ludzi ubogich, jakie fundacje religijne szpitale tak, bo to po prostu ludzie, którzy dostają to miał zażądać nawet normalnie grać jest się zdarza, że ktoś są prawdą to to co to co tak klasowych tych u tych teologów nazwijmy to czy uczonych muzułmańskich w Iranie jest bardzo uprzywilejowana ma bardzo dużą władzę w inie wszyscy jakby wolno mu się, że nie buntują tak, a jednocześnie uczestniczą w całym takim systemie, który z ekonomicznym, który sprawia, że ci, którzy są przy władzy się bogacą, a oni mają swoje leki takie systemy swoje swoje fabryki swoje w handlowe różne przedsięwzięcia tak to jest to to jest też bardzo uprzywilejowany system w systemy takie, gdzie sklepy jest Błonia zamkowe ramkami czy to to jest właśnie to stąd zrealizowany teraz tak są sankcje amerykańskie ludzie biednieją tak nie jest bardzo słaby słaby poziom techniki samoloty są słabe fakty są wszystko jakby wie i to do PKB wzrasta inflacja tak ludzie to widzą tak, bo musimy też pamiętać o tym, że Irańczycy to w Polsce to są Dziedzice bardzo długiego imperium dróg do starego starego imperium perskiego to są ludzie są świadomi swojej tradycji swojej kultury to z Francją tak potencjał poza tym jednak dość dużo jest wykształcony test taki paradoks oczywiście, że szczególnie ta część żeńska populacji zyskała od dna natywna tym reżimie, dlatego że rodzice to z tradycyjnych rodzin przestali się bać wysyła dziewczynę do szkół to jest separacja płci, więc nie byli pewni, że w tamtym dziewczynom nic się nic nic się nie stanie nikt nie zagrozi ich cnocie więc, więc wysłali do szkół czy społeczeństwo irańskie jest i to też jeszcze sam zaczął właściwie, bo była alfabet Zofia przymusowo właściwie w Iranie prowadzona w ten sposób, że absolwenci uczelni byli wysyłani przez szacha, by jakiś z różnych miejscowości nawet daleko w górach, gdzie uczy nauczanie czytania pisania i w związku z tym ten fakt, że też się przyłoży do tego, żeby zlikwidować analfabetyzm co w regionie doszło obok szyickim Bahrajnie 80 kilka procent kobiet nie umie czytać pisać tak, a tu patrzę na takiej rangi właściwie prawie niema analfabetów z miast oni są świadomi tego jak wygląda zachód co tam się dzieje znają języka język angielski tak także widzom szczególnie w miastach radnej widzą właśnie rzecz się bogacą im się pogarsza w Estonii budzi ciepłych uczuć w stosunku do reżimu i 27 kwietnia doszło do zabójstwa 1 właśnie z tych kleryków w Calgary został zastrzelony przez 2 chce kogoś no i teraz to zabójstwo nie wzbudziło to oburzenia, a wręcz można powiedzieć, że wśród niektórych drze w niektórzy byli zadowoleni, bo pomięte zbrodnia która, gdyby wzbudziła nieoczekiwaną reakcje tak to też jest paradoksalna zwróćmy uwagę, że my wiemy od tych reakcjach prawda 3, czyli tam jest ograniczenie wolności od ludzi, ale jednak jest tak pewna swoboda wypowiedzi po bo tam jakiś było, że jakiś kokon do tego zabójcy i resztą ludzi obserwuje, więc duża instagram nie mogli oni i oni się nie boją tak, bo już normalnie taka policja Hel to powinna sobie tam zrobić przegląd 800  000 to trochę ciężko aresztować nieciekawe, ale ale, aby to widać, że tuż może jednak pewne oba miasta przekroczyła rzuci się już nie boją ta część płyt zaczęło się od demonstracji na ulicach po po tym drugim wyborze Ahmadineżada prawda, gdzie ludzie byli przekonani, że BOR został sfałszowany to jest pewien KKT kata karze i stosuje się ludzie boją tak, a jednocześnie się pan wierzy, że to nie buty duchowny tylko dobru przedstawiciel władzy tak to jest to jest co innego tam widzimy, że napisano 1 mniej tak, czyli bilecie jest nastawienie do do dodatek do tej kasty ludzi także, że będą na niej nowi też to są oni są przedstawicielami w trochę tak chcemy taki w takie trochę już ten totalitaryzm takiej słabnący, ale u nas to brzmiało to ideologię komunistyczną, a ta ma taką właśnie ideologią religijną, która wykorzystywana tak blisko stąd też specyficzne państwo wyznaniowe w bo z drugiej strony jak widzimy to jest na pewno taka, by taka wolność ludzie słabi słabną wymogi dotyczące stroju np. także, że kiedyś kobiety w ogóle nie mogę pokazać nawet trąbka włosów teraz już prawie co wcale fryzury widać to chusteczka jest gdzieś tam drzewa na lodzie jeziora murami domów to w ogóle Sodoma i założyło Wall to zawsze było ono ważne było to co się dzieje to co się dzieje nie publiczne tak natomiast w domu wszystko głową wrócimy do naszej rozmowy o przyjmie w Iranie i od o tym co się dzisiaj dzieje bieganie po informacjach Radia TOK FM prof. Agata Skowron-Nalborczyk z wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego studio informację za 3 minuty po jedenasty 43 prof. Agata Skowron-Nalborczyk z zakładu islamu Europejskiego wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest studio, a naszym tygodniku The Economist bardzo interesujący psy artykuł bitwa ajatollahów o w czasie takim powiedziałbym dualistyczny podejściu teraz do szyizmu, czyli w część nawet student uczy przyszłych właśnie kleryków przez przyszłego duchowieństwa szyickiego zbierana czas jako miejsce studiów, a wraz z wyborem miejsca studiów podchwytują troszeczkę inne podejście religijną polityczną społecznego do szyizmu ciąży też jest ważna to, że tam nie ma nadzoru państwa nad tym co się czegoś uczy co się mówi jak się interpretuje nadal tam jest większa swoboda po upadku fasada Saddama Husajna tamten osiąga się rozwija poza tym tam są darczyńcy bardzo różne niektórzy płacą pieniądze, więc też jestem trochę łatwiej studiować, a z drugiej strony mówiliśmy o tym, kryzysie ekonomicznym w Iranie, gdzie dział przynosi fundusze na wszystko także na tę na tę cenę na studiowanie politologii, bo kiedyś to było oferowany osobom z różnego szczebla z całego świata i na jego osobę to jest też ta swoboda studiowania swoboda nauki swoboda interpretacji państwo tego nie nadzoruje, a dodatkowo właśnie o stanie jeszcze wspiera także tych, którzy studiują granie to już połowa studentów z jakich pobierane są owoce tak pobiera stypendia różnego rodzaju włączyli się opłaci stąd też jak bardzo duże przywiązać do siebie poddasze z działalności właściwa prawda to jest system opór elit to co ta wojna ajatollahów Tomek to właśnie teraz mogę wojna o 2 lata ajatollahów, która wprawdzie ktoś, choć jest się zakończy, bo wspominaliśmy o tym, cham Enei ajatollah Chamenei ma 80 lat i niektórzy mówią, że walczy z chorobą nowotworową, a stanie 88 lat wmawiano po pierwsze nie wiadomo co wyszło, że i teraz pytanie brzmi, kto po tak to kto zostanie wybrany w twoim i w jakim kierunku to wszystko się zacznie przemieszczać sam wybór, a Alego Chameneiego but rośnie niespodziewany, bo on stał dość Nisko w hierarchii uczonych muzułmańskich nie był wcale kimś takim bardzo wybitnym autorytetem uznanym on został wybrany za swoje poglądy polityczne brak za wspieranie tego co się działo w Iranie w i dopiero po to, podniosło ten wybór podniósł go tak wysoko w hierarchii Long Drew mówienie był uznanym autorytetem i ich ten wybór był dość dużą niespodzianką, więc naprawdę, kto zostanie wybrana oczywiście to zdefiniuje tam to co się będzie działo w Iranie na bardzo wiele lat, bo to w wybraną osobę, która popierała te zmiany tak, ale też chciałbym, żebyśmy po popęd, ale o tym co co mówiliśmy przed przerwą ciążę przed wiadomościami, że Iran się zmienia, że to już nie jestem sam Iran, kiedy wybierano Alego Chameneiego także my też nie wiemy tak naprawdę, jakiego nastawienia tak mogliśmy, bo ci ci uczeni, którzy też będą dokonywać tego wyboru muzułmańscy teologowie oni też mają różne nastawienie tak może też ich poglądy zmieniły także to jest bardzo trudno powiedzieć kogo, kto zostanie wybrany czy będzie to ktoś taki Top naprawdę z tych najwyższych autorytetów czy może się wybierze kogoś, kto z, kto stoi niżej, bo albo matka nie poglądy polityczne tego nie wiem tak także w to też nie tak mówił to niestety Iran tamten to są zmiany w chociażby widoczne właśnie w tym ubiorze prawda na ulicach w tym, że ludzie się nie boją wyrażać swojej opinii mówić o 1 mniej to tak, ale to rozumiem, że ludzie to jest 1 rzecz, ale mamy też uprzywilejowaną grupę tych kleryków ajatollahów i kleryków, gdzie oprócz korzyści z ideologicznych są też korzyści ekonomiczne, ale pamiętajmy, że głosy taniego jest to jest wnuk Anny Chomeiniego przez studiuje tam przeniósł się do przeniósł się do dołącza Fund Bonanza w obu stwierdził że, że to jest po prostu gorzej, że w Iranie jest niewłaściwe, a także tak, że muszę też pamiętać, że w Iranie ważna jest też stan i w ogóle nas są tak czy to też jest ważne w islamie, kto jest twoim przodkiem czyim jesteś potomkiem i jej to też nie jest bez znaczenia, że on jest od żony z wnukiem Chomeiniego na nazwisko Chomeini tak tak, że to jest to co jakiś sygnał, że coś się w może dawać ludziom zrozumienia, że coś się skoro on on też nie boli tak wy Bogu, bo wyjechał także są takie sygnały, że tam jest duży spór wewnątrz wewnątrz tegoż tego środowiska w LM też chciałabym, żebyśmy nie przepuszcza ni to, żebyśmy też nie traktowali i to jest ważna, że i szyitów jest oczywiście mnie tak, bo oni są na świecie jest ich około 1012 %, ale mimo tego co przedstawiają jak przedstawiają się i my sunnici czyta większościowa grupa to nie jest haracz to nie jest herezja WTS to jest uprawniona tak samo muzułmańska o odmiana w uznawania religii, chociaż oczywiście ma swoją w swoją specyfikę dlatego właśnie na wkład nadal ważne, że tam na czas jest obecność VAT, gdzie jest pochowany 1 z imamów Reza dlatego też takie ważne, ponieważ te miejsca są poświęcone tym pochówkiem tych ważnych osób dla dla lasu i zło, a pamiętajmy, że na islamie tym czystym zakazane jest kult grobów świętych, a szyici przesąd kult imamów rozwinęli taki kwas kult kult świętych pielgrzymują do tych grobów, modląc się za pośrednictwem tych też ima mów, tak więc jest może to być przedstawiane jako herezja, ale pamiętajmy, że to jest temu tak samo uprawniony jest odłam islamu jak akty jak ten większościowy niektórzy mówią, że ten sum jest taki, jaki protestantyzmu, a to jest taki bardziej katolickiej i może odwagę tak do czegoś do czegoś porównywać no właśnie dzięki tej temu klerowi prawda pielgrzymkom do grobów takiej też martyrologię tych Tychy podczas gdy szyici mają też poczucie krzywdy poczucie krzywdy się ciągiem zabijano też imamów i oni i oni celebrują ich śmierć tak w życiu najważniejsze święto Aszura śmierć albo z wojną i organizują takie przedstawienia okazje, czyli do toalety, bo po polsku lat Pigmalion po to, są takie przedstawienia pasyjne śmierci Husajn tak jak u nas przedstawiał Paschy Jezusa prawa, lecz także tam też to się przedstawia jak tamto wszystko odbywało ta bitwa ta skali początek do głowy i t d. także i oni to celebrują i nawet są takie takie takie zmartwienia różnego rodzaju takie właśnie tam bicie po głowie George, a nie do Niemiec sami nie pozwolę sobie no no no tak to dlaczego niektórzy tak w autobusach to to jest tak no nic nie wszędzie to dozwolone tak niektórzy się czują się kibicami to udają niektórzy naprawdę siebie czują no ale no jest to taka forma religijności prawda rozpoczynania taka noc na NATO nad tą śmiercią w, więc jest to rzeczywiście specyficzny, ale odłam islamu z leczy się modlitwa wygląda to tak samo, więc ratunek nie nie mam nie ma takiej dużej różnicy w motorze, bo kobiety równie patologiczne one się rozwinęły wtoku dziejów i to jest oczywiście bardzo ciekawe, bo uczą się pamiętać, że Irak to nie taki obraz zostaje państwową prędko prędko to jest rywal w Elanie w regionie i zawsze było tak, dlaczego w, dlaczego stany Zjednoczone i różne siły tam wspierały z sobą ma Stalina w latach osiemdziesiątych po wspierały go przeciwko Iranowi tak, dlaczego w pierwszej klasie pierwszej wojny w zatoce ojciec zbóż nie poszedł za ciosem i kiedy wygonił, ale Irakijczyków z Kuwejtu, dlaczego nie poszedł za ciosem nie rozwalił tego państwa umową należało przed nim otworem były wzniecone powstania wszyscy czekali z otwartymi ramionami, dlaczego tego nie zrobił, bo się bał, że nastąpi zachwianie równowagi sił także, że obali się Irak to Iran wyjdzie na lidera w tym regionie tak także także to jesteś wróg 8 lat 2 wojny iracko-irańskiej my wspominamy wojnę drugą wojnę światową ona trwała 5 lat, a tamta wojna trwała 8 lat i to była wojna bardzo krwawa my oczywiście o tym, konflikcie nie pamiętamy my jakoś go wymagaliśmy z pamięci w ale tam były pola minowe użycie broni chemicznej i różne różne straszne rzeczy się tam działały tak często jest wielka trauma i są ogromne cmentarze tzw. męczenników SS z tej wojny, gdzie każda rodzina kogoś straciła i przez 8 lat i propaganda Państwowa w Iranie była zaprzysiężono też, jakby z wprost wspieranie tej wojny propagandowo w zwalczanie tych Irakijczyków prawda w także, a także też się pan, że to jest wróg tak i jeżeli się wybiera tam studiowanie to też coś znaczy prawda, że to, jakby wyszedł z 2 tej wojny minęło no ale to też jest jakiś sygnał także tutaj coś się dzieje nie tak, że dojdzie do śmiertelnego wroga wybieram się na studia i to osoba w, która pochodzi z z rodziny z, a ajatollaha Chomeiniego Noto to jest to jak świadectwo dotyczące tego co co dzieje się w Iranie, a może to jest też nadzieja w prognozie kosz nie wiem właśnie, żeby tak jak mówię to jest jedyne miejsce Iran gdzie, gdzie szyici wypracowali tę ideę taką, że ten ten uczony mamy też władzę polityczną a, a w wiele jest takich wypowiedzi różnych takich teologicznych opracowań, które twierdzą, że to herezja, że tak naprawdę ten uczony powinien zajmować interpretacją religii doradzać władzom, ale nie wtrącać poza tym pamiętamy nie ma Mag Diego tak, czyli wciąż są z Lwówka chorzy także także jest jest jest to ciekawe, bo też problem w sumie to Kiszka i religijna, a jednocześnie wpływa na nas sytuacja w regionie, bo jednak ten Iran jest stąd dużym graczem rozgrywającym prawda w konflikcie, ale w Libanie w konflikcie z syryjskim Magdzie, gdzie nagle to też jest ciekawe bo kto rządzi w Syrii tak ja jako jakaś sekta Polski sektor to już jest herezja to tam rządzą alawici, którzy do oczywiście od tego z uzasadnienia, ale tego jest ich naz w tak i oni w tej swojej jak w ubóstwie nie Alego i czczeniu Alego no i to już bardzo daleko, bo twierdzą, że on zna odważniejsze niż prorok Mahomet no właśnie te teorie, że Ali był stworzony w w ogóle wcześniejsze miałki specjalne przymioty wybrany przez Boga, więc to już ta część Alego jest posunięta już trochę daleko normalnie szyici irańscy, by traktować jako heretyków, ale politycznie się opłaca teraz powinni Ano to właściwie to prawie prawie szyici bądź też naszego Alego w dobro, tak więc do tego Iran ich popiera pan, bo to jest też rozgrywanie oczyszcza swoje swojej polityki, ale też przecież argumentacji religijnej prościej kolejny artykuł Jacka rem jest ta wydaje się w końcu całkowicie zrozumiałe bardzo pani dziękuję prof. Agata Skowron-Nalborczyk islamista arabistka i pianistka zakładu islamu Europejskiego wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego państwem gościem dziękuję dziękuję wzór informacji już za kilka minut psy o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszej przygotował Paweł sprzęt Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA