REKLAMA

"W Polsce najbardziej popularna jest praca dorywcza. Aż połowa Polaków miała do czynienia z taką formą zatrudnienia"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-05-09 09:00
Czas trwania:
12:20 min.
Udostępnij:

Jaka przyszłość czeka polski rynek pracy? Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych był gościem Aleksandry Dziadykiewicz

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 6 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszana magazyn EKG razem studio Dominik Owczarek z Instytutu spraw publicznych w dzień dobry nawet aktor powinien dopasować się do zmian, jakie zachodzą na rynku pracy na zasadzie te zmiany dotyczą wszystkich nie można powiedzieć czy jest jakaś grupa społeczna, która na, który nie dotyczą zmiany na rynku pracy zmienia się gospodarka zmieni zmienia się forma organizacji pracy pojawiają Rozwiń » się zmiany cyfrowe, które umożliwiają nowe sposoby wykonywania pracy czy prowadzenie działalności gospodarczej w zasadzie to dotyczy wszystkich i przedsiębiorców, którzy zatrudniają i pracowników, którzy chcieliby zostać zatrudnieni tak to jest bardzo ważne, żeby mówić nie tylko pracownika, ale również pracodawca pracodawcy również powinni się zmieniać no właśnie nowych modeli biznesowych dla Polski to jest szczególnie ważne, dlatego że w Polsce głównie opieramy się o Nisko płatną pracę prawda zamiast korzystać z bardziej innowacyjnych rozwiązań, które by podniosły też struktura naszej gospodarki do góry im połowę przyniosły większą wartość dodana do naszej gospodarki rzeczywiście to, że my jesteśmy takim krajem, gdzie nadal płaci się mało mediana tez w okolicach 2 tysięcy złotych 2 , 5 w bardzo mała część społeczeństwa zarabia więcej np. tą średnią statystyczną włoską jak się okazuje to gmina szuka ostatnich danych w raporcie takim głośnym dość publikowanym przez Ministerstwo Finansów ładnie było widać no ale to właściwie, jakie są te nowe modele pracy, które już funkcjonują, które zostały nazwane opisane w Instytucie spra w publicznych przeprowadziliśmy takie badanie, które opiera się o klasyfikacji przygotowaną przez euro fantastyka agencja komisji Europejskiej zajmująca się rynkiem pracy dialogiem społecznym jej ona wyróżniła 9 aż takiej 9 nowych form pracy, które pojawiło się lub rozwinęły się w 2001. wieku to jest taki model oparty o badanie empiryczne w całej Unii Europejskiej nowych form pracy, czyli rozumuje klasyczny etat albo nie impreza ta działalność gospodarczą tylko coś, bo w środku żołnierz testament jeszcze coś innego, bo to jest to on, o czym możemy mówić to są formy zatrudnienia, a my mówimy o sposobie organizacji pracy tak, czyli taniej nie tylko chodzi o legalne aspekt tego dobro prawne aspekty regulacyjne aspekt tego w jaki sposób praca jest regulowana właśnie tylko w jaki sposób jest raczej organizowana w jaki sposób ludzie pracują lub w jaki sposób pracodawcy organizują pracę pracownikom my takich typów jest 9 wszystkie występują w Polsce, ale może zmienię kilka takich najbardziej popularnych w na postawę naszych badań można powiedzieć, że najbardziej popularne jest praca dorywcza aż połowa Polaków miała do czynienia z taką formą pracowały i Jonasz wiąże głównie z lokalizacją to jest taka prywatyzacja uczelni lokalizacją, czyli na takim zatrudnieniem nie jest niestałym niestabilnym wiążącym się z trudnością przewidywania swego zatrudnienia w dłuższym okresie bardzo często też wiążą się z nich z niskimi zarobkami w inne formy n p . że dzielenie stanowiska pracy to jest częściej znana forma pod spodenki z nazwą działa przez link oznacza to mniej więcej, tyle że jedno stanowisko jest dzielona przez 2 lub więcej pracowników tak czy, wykonując dokładnie te same obowiązki mają dokładnie ten sam zakres, ale dzielą się w czasie wykonywania tego tego samego zadania inne rozwiązanie, które trochę przypomina to wcześniejsze to jest dzielenie się pracownikiem, ale ono rent w PE jest już inne rozwiązanie ono polega na tym, że to pracodawcy kilku pracodawców dogaduje się między sobą jak zatrudnić się 1 pracownika ten pracownik pracuje np. pół etatu w 1 firmie, a i drugie pół etatu w kolejnej firmie taka albo i 4 firmy korzystają z tych kompetencji, które to pracownik posiada dokładnie takich można też rozwiązała się rozwiązywać ten organizować tę pracę sezonową tak czy nie pracownik 3 miesiące pracuje w 1 firmie apotem 3 miesiące po drugiej firmie jest to wynikiem pewnego porozumienia formalnego pewnej umowy, która jest zawierana pomiędzy pracodawcami, którzy porozumiewają się co do tego jak będą zatrudniać swego pracownika to jest bardzo ciekawe po pomysł propozycja, ale z drugiej strony zastanawiam się nad tymi no bo przecież często jest tak, że teraz pracodawcy, ponieważ mają utrudniony dostęp do pracowników tak wykwalifikowanych, jakby potrzebowali raczej konkurują oni to znaczy nie rozmawiają ze sobą jak się dogadać w sprawie tego pracownika tego przybijają stawkę my zatrudnimy 9 na lepszy Muchy na lepszych warunkach także w oczy na to tak rzeczywiście kolosalny problem dla pracodawców w niektórych sektorach jest to ogromna bariera, która po prostu ogranicza rozwój gospodarczy cieczy oraz konkretnych firm i np. dzielenie się pracownikiem może wychodzić naprzeci w takiemu rozwiązaniu powiedzmy, że np. firma logistyczna, która ma największe natężenie pracy w powiecie w okresie świątecznym tak może potrzebować wtedy więcej pracowników natomiast firma, która się zajmuje hotelarstwa ME więcej pracowników potrzebuje w okresie letnim tak albo nie mieści to są hotele z miejscowości górskich to to pewnie w okresie ferii prawa można znaleźć takie rozwiązanie, które by pozwalało współ współpracować pomiędzy poszczególnymi firmy oczywiście nie jest rozwiązanie, które da się zaaplikować wszędzie w każdym przypadku w przypadku każdego profilu firmy ich przypadku każdy kompetencji pracownika, ale nie nie jest to niemożliwe wyobraźmy sobie n p . nie ochroniarza albo sprzątaczka albo informatyka, który świadczył usługi informatyczne w różnych firmach uda się to zrobić, ale myśli pan, że to jest rzecz, że my jako społeczeństwo jako pracodawcy, ale też pracownicy jesteśmy gotowi, bo po prostu wymaga takiego Pekinowi otwartości wyjątkowość do tego, że my nie będziemy przywiązanie do tej naszej 1 firmy, którą lubimy bardziej lub mniej tylko, że numer rano było po południu dama, bo w ogóle wciągu paru miesięcy w 3 różnych miejscach nie będąc zatrudnionym w 1 firmie tak dokładnie to wymaga pewnego pewne zmiany mentalności, ale nie tylko po stronie pracowników po stronie pracodawców również nowe wyzwanie wymaga pewnej otwartości natomiast jest to rozwiązanie, które no lepiej do dostosowuje się do domowych we współczesnych wyzwań i np. to dzielenie się pracowników prawa pracownikiem może być doskonałą alternatywą dla outsourcingu tak cię czemu wypuszczamy równe na pewno usługi na zewnątrz myśląc, że to jest Staniszewski o ruchu to co wcale nie okazuje się w ostatecznym rozrachunku tańsze, ale na pewno nie jest lepsze dla samych pracowników z naszych innych badań wynika, że właśnie sektor usług konserwowane wiąże się z bardzo silną organizacją, więc tutaj RM oprócz tej otwartości, o których mówiliśmy ważne jest też to, żeby równoważyć pewne interesy, czyli z 1 strony korzystać pełnymi garściami z nowych rozwiązań organizacji pracy rozwiązań technologicznych, ale z drugiej strony dbać o to, żeby to zatrudnienie było stabilne pewne, że wydawało bezpieczeństwo pracownikom i takie rozwiązania istnieją wbre w pozorom to nie jest gra w sumie zerowej uda się rozwiązać 3 organizację pracy w ten sposób, żeby zarówno pracodawca, jaki pracownicy mogli na tym korzysta z rozumiemy teraz w różnych modelach tej nowych foteli w tej nowej formy pracy i to ze strony przedsiębiorców, którzy opracowują i pracowników, którzy mogą być na to gotowi się na rynek pracy do tego zmusi, żeby pewne niestandardowe na dzisiejsze warunki rozwiązania jednak je wdrażać, ale czy to są modele, które do, których powinniśmy dążyć dość już dzieje czy to już widać, że niektóre firmy czy w Polsce czy za granicą jednak z tego korzystają tak to co się już jedno dlatego na początku powiedziałem, że te 9 form pracy, które zostało opisane przez przez euro FANT to są dotarto do Toronto powstał w oparciu o badania empiryczne tak to to nie jest tanie są jakieś propozycje to oni są rekomendacje to nie takich rozwiązań nie tylko to jest opisanie rzeczywistości i oczywiście ona jest różnorodna w obrębie całej Unii Europejskiej tak powiedziałem wcześniej w Polsce dominuje to zatrudnienie czasowe trzecie czy Czech czy praca dorywcza natomiast w innych krajach można znaleźć rzeczywiście inne rozwiązania, które są bardziej bezpieczne dla dla pracowników mają oczywiście złudne są takie, których we, który zupełnie nie występują takie np. praca uznane za talony to jest jakiś rozwiązanie z obszaru polityki społecznej w 2 LO prasy taki portfelowych 3, czyli 1 osoba dla kilkunastu lat firma robi różne rzeczy no to właściwie osoby, które są aktywne na rynku pracy często i tak mają z tym styczność zaledwie po co jakiś film nie robią różne dodatkowe prace dla kogoś innego Sri Lance internautę to też można w ten sposób to, że to nazwać ale by proces bardzo ciekawe i ta jest wynik naszych badań to, że w indeksie jakości pracy, który właśnie zaproponowaliśmy w tej w tej naszej publikacji praca portfelowe wypada bardzo słabo i to jest dosyć niespodziewany wynik, dlatego że okazuje się, że samozatrudnieni freelancerzy bardzo narzekają na trudności z pogodzeniem swego życia prywatnego z ze swoją pracą zawodową narzekają na intensywność pracy na stres na to, że nie mają czasu dla właśnie swoje bezpośrednie rodziny z drugiej strony mają większość jej większą elastyczność tak, że mogą lepiej sobie aranżować wykonywanie pracy w różnych porach dniach tygodnia miesiąca czy roku, ale i wiąże się to częściej z wyższymi zarobkami, ale nikt nie jest to korzyści bez CB bez tych wad, o których powiedziałem wcześniej tak jest Rewers awers Rewers tej samej strony, więc to pokazuje, że ta praca portfelowe może częściej przyjmować w Polsce w Polsce od formy fałszywego samozatrudnienia co jest dużym problemem co co jest dużym wyzwaniem jest mistrzem zresztą chce walczyć rząd od wejścia przedsiębiorcy już dużo było powiedziane zresztą, kto tego dzisiaj w magazynie EKG wrócimy na dobrze, czyli ta przyszłość rynku pracy jest taka, że nie tylko nowe technologie, w które wpływają na to jacy my powinniśmy być jako pracownicy co więcej dzięki umiejętności posiadać ale, toteż nowe formy w ogóle jakiś środek musimy odnaleźć jako pracodawcy tak i pracownicy zwiększą, ale tego myślenia n p . że to jest nasz konkurent i my musimy walczyć o kogoś z nich ma tylko wspólnie możemy o 1 osobę jak zadbać tak naprawdę legalne tak oczywiście na jej wodorowy jestem zwolennikiem takiej tezy, że ma teza o konkurencyjności jest już tak też zachowane mam poczucie i więcej korzyści mamy ze współpracy i znany z dialogu społecznego z rozwiązań oraz ze znajdowania wspólnych rozwiązań niż właśnie takiego w taki więcej konkurencji, która często jest przez więcej strat niższy zysk chwali się chcę powiedzieć o pracy Platforma owej, bo to jest coś co się dzieje na naszych ulicach tak bardzo krótko żyje bardzo krótko znamy różne cele w aplikacji, które pozwalają łączyć się kierowców z pasażerami bardzo wiele takich aplikacja ostatnio pojawiło jest to 1 z z wielu z nich 1 z tych z tych nowych form pracy tutaj jest problem dotyczący tego jak mogę to regulować, dlatego że mamy tutaj 33 podmioty aplikacje czy firma, która dostarczy tej aplikacji kierowcy i pasażera i jak wygląda to tej sytuacji pracownikowi jest pracownikiem kadr z pracodawcą czy kierowcy mogą mecze z czarnymi 3 czy mogą być członkami związków zawodowych to ich ubezpieczała, kto płaci podatek, więc ta jest też duży kłopot i netto pokazuje, że te nowe formy pracy wiążą się w parze z pewnymi problemami regulacyjnymi, które musimy sobie poradzić o gospodarce współdzielenia tak naprawdę w dużej mierze również o tym, właśnie rozmawialiśmy teraz patrząc na sam rynek pracy co pokazuje jak szerokie w ogóle spektrum tego złego w gospodarkę współdzielenia możemy zakwalifikować bardzo dziękuję, że dzięki rozłożeniu go wczoraj Instytut spra w publicznych to był pierwszy gość magazynu EKG wracamy zaraz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!