REKLAMA

"Za słowa nie powinno się iść do więzienia. Ten przepis musi być usunięty"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-05-09 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
polityczny Agata Kowalska przy mikrofonie witam państwa serdecznie Karolina Lewicka spotka się z państwem po osiemnastej dzisiaj prosto z Poznania debata Radia TOK FM w ramach cyklu nasza Europa debata oczywiście z kandydatami kandydatkami do parlamentu Europejskiego po osiemnastej w Poznaniu prosto z terenu międzynarodowych targów poznańskich tam poznaniaków poznanianki zapraszamy do iglicy, a przeraża mnie na iglicy tym razem pawilon dziesiąty, a reszta się zwyczajną do tej Rozwiń » ulicy do pawilonu dziesiątego na terenie MTP w Poznaniu w na spotkaniu, które poprowadzi Karolina Lewicka Andrzej Grzyb Szymon Szynkowski vel Sęk Sylwia Spurek Waldemar Witkowski Marek Jurek dzisiaj po osiemnastej również transmisja w TOK FM w amen w wywiadzie politycznym gościmy Krzysztofa Śmiszka z wiosny kandydata w ich do parlamentu Europejskiego z okręgu Dolny Śląsk Opolszczyzna dzień dobry dzień dobry i pomyślałam, że porozmawiamy o nic o tym co się działo w wokół tematu obrazy uczuć religijnych ale zanim o tym, sądzisz o tym, też dalsza część programu to chciałam zapytać, bo znany jest pan słuchaczom m. in. też moich programów jako obrońca praw człowieka z trawnik działacz polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego, a teraz jest od paru miesięcy w tej nowej roli, ale Krzysztof Śmiszek polityk co się zmieniło zmieniła się wszystko, aby się bardzo wiele się zmieniła to jest także moje życie obróciło się o 180 stopni i tak naprawdę patrzą na to wszystko trochę innej perspektywy, chociaż rano na życie publiczne oczywiście, chociaż muszę przyznać, że mając ten bagaż tych 1520 lat działalności społecznej w organizacjach pozarządowych niejednokrotnie nie ma zgody i zjeść banana na te różne działania, które w, którym nie spotykają, które spotykam na na swojej politycznej drodze ciągle coś nie zaskakuje, ale mówi pan przykład uchylić się mówi Słuchajcie mówię też rząd czasami nieczystych zagraniach z różnych z różnych stron politycznych natomiast dane, choć oczywiście on jakoś mocno obecny zawsze dostawaliśmy jako obrońcy praw człowieka nowy adres e-mail czytamy coś zmieniło czy wygody zmieniło się o, tyle że gdy jest tego po prostu więcej okazuje się, że czas, że trzeba wejść do polityki, żeby uwierzyć politykom, że ich też spotyka Haiti nie jest to wymysł, lecz magistra grubszą skórę firma musi pan uważać na słowo bardziej się wręcz przeciwnie zradykalizował się pan powiedział uważam bardziej na słowa, dlatego że słowa wypowiedziane przez działacza społecznego mają inną wagę ma takie wrażenie niż przez polityka, ponieważ są one często mogą być często wykorzystywane przez przeciwników po prostu politycznych, a te słowa, gdy służą do do walki politycznej niejednokrotnie Belgia trochę się ciągle tak do tego jeszcze mu, że w dobrze to sprawdź ile razy zróbmy test dla proszę kończyć zdaniem działania policji wobec Elżbiety Podleśnej to te działania nieproporcjonalnej przypominające działania mają służyć w państwie policyjnym minął to już słuchacze ocenią, a w takim razie jeszcze w, a wypowiedzi Joachima Brudzińskiego, który na Twitterze chwalił udział to co zrobią policja cieszył się z tego co ponoć wymyślił jakiś opanowała pana ministra Brudzińskiego nadmierna podniecenia tym tematem wydarzenia widziałam jak fundował na bieżąco tę tę sprawę w był bardzo dumny tak jakby złapać gang przemytników czy cieczy handlarzy narkotykami zadziwiające nadmierne angażowanie emocji pana i czasu pana ministra w takie rzeczy w, a miał pan poczucie, że atutem jest też jakaś ranni specyficzna rola ministra który, jakby nie było czuwa nad policją, które tutaj dał silny sygnał, że pochwala to co policja robi czy do tego doszły mogło dojść do lekkiego przekroczenia, ale ja mam wrażenie, że nawet jeśli pan minister wprost nie wyraził jakiegoś oczekiwania wobec policji to ma od paru dobrych lat co oznacza 2015 roku mamy do czynienia z taką sytuacją, że urzędnicy policjanci i inne osoby wykonujące zawody czy w będąc funkcjonariuszami publicznymi tak jakoś pośrednio odczytują oczekiwania przełożonych i wypełniają, chociaż nie są one wypowiedziane wprost nie wiem czy rzeczy w tym przypadku była dziś polecenie specjalne, bo tego nie wiemy i pewnie się nigdy tego nie dowiemy natomiast zastanawiający jest to właśnie takie dopowiedzenia pana ministra tą sprawą w dość siedzenia będę pytała obiecuje mam nadzieję przez dłuższy czas w wywiadach politycznych co 1 polityk myśli o tym co powiedział drugi polityk w przejdziemy do gmin w kwestii prawnych art. 196 KON kodeksu karnego w powinien zostać usunięty z kodeksu karnego tak pan namówił, dlaczego dlatego, że jest kilka powodów, czyli aż rażą słuchaczy o tym, obrazie uczuć religiach ten, który penalizuje zachowania no właśnie wypełniające znamiona obrazy o obrazę uczuć religijnych na młyn jest kilka powodów po pierwsze to są przepisy naprawdę rodem ze średniowiecza i to nie przesadzam, bo w średniowieczu było takie przepisy, które nakazywały królowi czy cesarzowi ochronę Boga przed obrazą bóstwem te przepisy się utrzymały były też we wart jest w przepisach kodeksu 3002 . roku o dziwo, przez zachował się także w kodeksie karnym za PRL -u i zostały utrzymane także w tym kodeksie z dziewięćdziesiątego siódmego roku trwa, ale nie wszystko topoli ze średniowiecza i ma w sobie noszę w sobie znamiona te brzmią w VAT dlatego na wkład kryształki też wtedy dostałem w tym przypadku to jest wada, dlatego że wtedy mieliśmy zupełnie inna inną filozofię działania państwa państwo stało na straży na straży wartości religijnych w tym momencie czysto obecnie standardy demokratyczne standardy praw człowieka mówią zupełnie, o czym się na drugim powodem o konieczności usunięcia tego tego przepisu KRS są właśnie standardy ochrony praw człowieka i podstawowym standardem jest, że za te słowa nie powinno się iść do więzienia czy zawodowe tak jak Lech symboliczna wobec taką mowę symboliczną, bo też często w orzecznictwie Europejskiego Trybunału praw człowieka posługujemy się takimi sformułowania mowa symboliczna, czyli posła, czyli używania oraz aktów realia i obrazów za słowa nie powinno się do więzienia i ten przepis musi zostać usunięte mamy inne przepisy, które w wystarczającym stopniu chronią nas jako jednostki jako ludzi, którzy mamy, którzy mają swoje uczucia w tym religijna zdanym na przykładzie Marii, którą Okole gry głową ogoloną w zamiast nimbem złotym to właśnie tęczowym to co obrażona religijna osoba może w takim razie zrobić jeśli nie chciał wykorzystać art. 196 nie grozi jedno w nocy spokojnie złożyć pozew przeciwko autorowi 3 osoby, która propaguje taki a taki obrazek czy rozpowszechnia taki obrazek poza ochronę dóbr osobistych mamy w procesie cywilnym zaś cywilnym mamy w art. 24 otwarty katalog dóbr, które można można chronić, które podlegają ochronie orzecznictwo jest bardzo dynamiczna rozwija się i można spróbować dochodzić swoich pra w na drodze cywilnej jeszcze raz powtarzam przepisy, które są dosyć rzadkie w Europie i kolejne kraje usuwają Norwegia Malta Irlandia usuwają tego typu przepisy ze swoich ustawodawst w w Polsce trzymają się dobrze zrobiłem taki diesel 3 na potrzeby tak nasze dzisiejsze rozmowy rzeczywiście się patrzy na nas statystyki wskazań tony nie są jakieś wielkie, bo 2012 roku mamy wahają się między 9104 ×, ale w zależności od roku, ale od roku można powiedzieć wprost w porównaniu ze statystykami dotyczącymi zabójstw kradzieży tak daleko to jest bardzo ciekawe, że bank podaje też druga z kolei spojrzał na statystyki prowadzone przez policję, która oczywiście nie uwzględniają tego, jaki był wyrok sądu później, ale uwzględniają to, który w przypadkach doszło do zakończenia procedowania i policja groźny skierowała w oczy prokuratura skierowała akt oskarżenia tu w tym przypadku wychodzi około 50 rocznie to chociażby o 9 z kazania, czyli le w czy ta rodzina zawalił zasadniczo policja błędnie ocenia sytuację zdecydowanie tak zatem, ale trzecim powodem, dla którego trzeba usunąć te przepisy lub dostaje z powództwem o bardzo prosto to znaczy prawo ma wymiar edukacyjny i prawo też kreuje pewną atmosferę nawet jeśli przepisy nie są używane to sam sam fakt ich istnienie afery w systemie prawa powoduje pewne ograniczenia dla wolności obywatelskich tegoż tego typu ma inne barwy analogie można zrobić się do przepisów, które zakazywało tzw. sodomii, a w wielkiej Brytanii czy czy w Niemczech jeszcze w latach siedemdziesiątych rządy były pozrywane przed Europejski Trybunał praw człowieka rząd się w poszczególnych państ w bronił, ale przecież my nie używamy tych przepisów one są martwe, ale Trybunał powiedział bardzo jednoznacznie to nic się nie używamy to nic nie są wykorzystywane są fakt istnienia tych przepisów w systemie prawa powoduje, że obywatele zastanawiają się 2 × nie da przed niepewnymi aktywnościach, śledząc to co się działo z Elżbietą Podleśną, którą policja o szóstej rano w odwiedziła przeszukali mieszkanie po zabrała komputer telefon następnie zatrzymała i groził jej zatrzymania dłuższe potem został zwolniony przez prokuraturę to rozumiem, że nawet jej pewnie w głowie nie powstało co zrobi sąd, bo już o odczuwała CLJ kreskówki, ale na tych przepisach, ale jeśli mowa został na art. 196 kodeksu karnego ten obrazie uczuć religijnych i przejdźmy do programu wiosny dotyczącego troszkę innych, ale też przepisów kodeksu karnego państwo postulują wprowadzenie w to słuszny postulat krajowe niedotycząca kod bezpośrednio wyborów do parlamentu Europejskiego postuluje rozszerzenie ochrony przed przestępstwami nienawiści w tym przed mową nienawiści jak to miałoby być skonstruowany bardzo prosta to jest 1 z najprostszych zabiegów legislacyjnych, jakie można wykonać właściwie od ręki, a w godzinę można takie takie przepisy przejąć chodzi o to, że we obecnie w kodeksie karnym mamy przepisy, które chronią przed mową nienawiści i przestępstwami nienawiści, a jedynie w fazie zagra w ograniczonym zakresie to znaczy osoby, które doznają tego typu zachowania z powodu swojej religii przekonań politycznych bez uznaniowości narodowości czy pochodzenia etnicznego taką ochronę mają wiosną postuluje rozszerzenie tego katalogu to nie jest nasz pomysł podziału autorski tylko pomysł, który za, które postuluje już od dawna nowa organizacja narodów Zjednoczonych czy rada Europy w kolejnych rekomendacjach pod adresem Polski, a rozszerzenie tego katalogu na orientację seksualną niepełnosprawność tożsamość płciową czy leczyć płać w ten bardzo prosty sposób poeta z bardzo prosty zabieg legislacyjny możemy wreszcie dać bardzo konkretne narzędzie narzędzie prawne dla tych osób, które padają ofiarami Anny przestępst w motywowanych nienawiścią no właśnie z powodu orientacji czy czy niepełnosprawności czy budzi okazuje się to ty też jest bardzo ciekawa sytuacja, że 2 lata temu Polski rząd sułtan Polski obecny rząd zobowiązał się do rozszerzenia tego katalogu przesłanek w kodeksie karnym 2 lata temu sam pamiętam jeszcze nie byłam politykiem, a byłem w Genewie i Polski rząd zobowiązał się na radzie praw człowieka, że ten katalog rozszerza to gaz inżyniera przy pracy była okazja, żeby z 2 lata 2 lata minęły i pan minister Ziobro nic nie robi źle zrozumiał, że wasz pomysł polega na tym, żeby poszerzyć po prostu katalogu grup chronionych przez ten przepis kodeksu karnego, ale pan wcześniej w rozmowie z nami ze mną powiedział coś takiego za słowa nie powinno się iść do więzienia, a ten przepis ścigający mową nienawiści przewiduje również kary pozbawienia wolności, więc jak rozbić nawet do lat 3 mundialach wcześniej w kontekście oczywiście obrazy uczuć religijnych za słowa nie powinny się do więzienia teraz w przypadku mowy nienawiści w trochę inny trapi Strojny przestępstwo już pan nie mówi o tym, że powinno zmienić się również sankcje także musimy rozgraniczyć 2 kwestie słowa nawet obraźliwe słowa nie powinny podlegać ocenie prawnokarnej na prawo karne to jest taki środek prawnicy mówią o nim ultima ratio, czyli używamy go tylko wtedy, kiedy inne przepisy nie dają nam skutecznej ochrony natomiast czymś innym zupełnie jest i to jest wpisane w natura tego ohydnego zjawiska o jakim jest mowa nienawiści czymś innym jest podróżowanie do do nienawiści, którą za znęcanie to też są słowa, które mają niosą mają inne inny wymiar mają inną wagę, dlatego że jeśli mówimy coś na temat Niewiem niepełnosprawny Krzyś nie lubimy także nas nie wiem obrzucają się z dniem gejów lesbijek to jest to są rzeczy obrzydliwe, która jednak nie powinny podlegać ocenie prawnokarnej natomiast jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której zachęcamy innych do gminy do przemocy, kiedy po posługujemy się przesłanką narodowości niepełnosprawności orientacji seksualnej do tego, żeby wzniecić jakąś nienawiść nienawiść przeciwko innym tutaj standardy międzynarodowe i w tym, by też wiosna się za tym może bardzo mocno opowiada pozwalają na zastosowanie tych przepisów karnych, dlaczego dlatego, że te przepisy powstałych RM chwilę po zakończeniu drugiej wojny światowej potem w tych okropnych doświadczeniach, kiedy słowa przerodziły się w czyny, a i spowodowały właściwie Holokaust nas na na skalę i zapowiedź przemysłową zatem należy koniecznie usunąć ten przepis art. 196 a rozszerzyć, ale można rozszerzyć ochronę przed mową nienawiści przestępstwami nienawiści nie wiem czy jest to państwo jasne rozróżnienie za chwilę wrócimy do tego tematu z dr. Adamem troską, o który w, którym właśnie przyjrzymy się bliżej temu czym jest tak naprawdę ten art. 196 obrazie uczuć religijnych i na ile jego brak w kodeksie karnym spowodowałby w el potężną wyrwę w ochronie praw w pole i Polaków, a ja dziękuję naszemu gościowi Krzysztof Śmiszek z wiosny kandydat dolnośląskie polszczyzną radzimy jak zjeść coś nowego na lodówce tak tak to jest systematycznie pojawiają się nowe nowe nowa magnesy zapraszana na nas jest na Facebooka na mój profil będzie można Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA