REKLAMA

Jak Polska wywiązuje się z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-10 15:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
22:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zbliża się 157 dwudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk poniesie państwo w imieniu swoim także wydawczyni tego programu Karoliny Kuczyński oraz realizatora Adama szukają co dziś w programie przy okazji jubileuszu piętnastolecia Polski w unii Europejskiej opowiemy państwu wraz z naszym gościom pana prof. Maciejem Nowickim jak wygląda to nasz pobyt w unii w aspekcie ochrony środowiska będziemy mówić także o budzącym kontrowersje projekcie ustawy o budowie muzeum Rozwiń » Westerplatte naszym gościem będzie prezydent Gdańska pani Aleksandra Dulkiewicz 3, jaki wpływ reklamy mają na nasze nawyki żywieniowe tego tematu też czy będziemy podejmować po godzinie szesnastej 20 pierwszym moim państwa gościem jest pan Marek Cetnarski dzień dobry dzień i rent naczelnik wydziału departamentu postępowań wyjaśniających wydział spra w obywatelskich biura rzecznika praw pacjenta jest pana także prelegentem konferencji sex on konferencja ta oraz warsztaty odbędą się jutro i pojutrze patronat nad tą konferencją ma także w radiu TOK FM patronat medialny to wszystko w Golden Solution to World przy ulica chłodnej 51 i to jest też powód do tego byśmy rozpoczęli rozmowę, a właściwie roztoczy ją nieco szerzej na temat tego jak Polska wywiązuje się z konwencją ONZ oprawach osób niepełnosprawnych jak wreszcie w osoby nie z niepełnosprawnością czują się z krajów, które może nie mówi się o nich w aspekcie choćby seksualności, bo to będzie 1 z tematów tej konferencji tak seksualnych ogólnej problematyka seksualność osób z niepełnosprawnością nie z niepełnosprawnościami w rzeczywiście jest to bardzo ważny problem ma aspekt ten odda, chociaż powiedziałbym, że bardziej w ujęciu oraz inne socjologicznym społecznym natomiast w ogóle jeśli chodzi o konwencję trzeba powiedzieć, że jest różnie w Polsce jeśli chodzi o wdrażanie postanowień tej konwencji mamy do czynienia bowiem z wieloma stereotypami i i mentalnością po prostu w podchodzeniu do osób z niepełnosprawnościami podchodzenia do zakresu problematyki okazywanie empatii wrażliwości wobec tych osób, które czyta co nadaje się nie tego, żeby ktoś, zanim ktoś zrobił tylko po prostu wsparcia wynikającego z owoców z tych dysfunkcji to może rozpoczniemy o mocy tego, jakie obowiązki jak obligacje nakłada na kraj konwencja ONZ oprawach osób niepełnosprawnych i przede wszystkim na naj naj bardziej istotna rzecz osoby niepełnosprawne mają cieszyć się po prostu zasadą równego traktowania nie może być osoba niepełnosprawna postrzegane jako osoba o innych kategorii jest to taka sama osoba taki sam obywatel, który ma korzystać z tych wszystkich, że tak powiem udogodnień i dostępu do instytucji dożycia społecznego gospodarczego zawodowego do leczenia do nauki jak każdy inny obywatel, a zatem zasada równego traktowania to jest 1 rzecz druga rzecz to jest zasada uniwersalnego projektowania, a więc z racji tego, że mamy do czynienia z osobami, które różnego rodzaju mają dysfunkcje deficyty w związku z tym obowiązkiem państwa jest dostosować po prostu tak przepisy, żeby cała infrastruktura całe dno ta działalność, która dotyczy organizacji dostępu do urzędów do do nauki do służby zdrowia ona służyła po prostu dostosowaniu do każdego indywidualnego przypadku różnie się to będzie niepełnosprawność ruchowa przy niepełnosprawnych z innego typu prawda skarżył się da się od czego głównie konwencja oczekuje od państwa, żeby stworzyć takie warunki takie takie możliwości, które dają tym ludziom poczucie równego traktowania poczucie, że pomimo posiadania życia funkcjonowania z jakimi deficytem mają możliwość tak jak każdy inny obywatel korzystać z dobrodziejstwa dostępu do różnych rzeczy nie wiem czy pan zwrócił uwagę także w naszej rozmowie wkrada się to narracja, w której mówimy, że osoby, które nie są dotknięte niepełnosprawnością usiłują czynić życie ludzi z niepełnosprawnościami lepszym dogodniejszy Mitterranda, ale ja też chyba 1 z największych zarzutów choćby Rzecznika Praw Obywatelskich jego biura, że ludzie z niepełnosprawnościami właściwie bardzo rzadko zabierają głos we własnej sprawy są niejako na marginesie mówi się oni załatwia się za nich, ale bez ich udział to się zgodzić z tym zarzutem nie redaktorze myślę, że nie nie podziela tego zdania, dlatego że sam osobiście uczestniczę w wielu projektach organizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez rzecznika praw pacjenta przypomnę nawet nasz urząd prawda w ostatnim okresie czasu przed całą procedurę weryfikacji i dostosowaniu do postanowień konwencji prawda, więc my jako urząd dajemy przykład po prostu innym urzędom, żeby uczyniły to samo po prostu, żeby jednak tą swoją dostępność dla osób z niepełnosprawnościami organizowały zgodę dlatego nie zgodzę się również, dlatego że rozmawiam z panem, a sam jestem osobą z niepełnosprawnością także rozmachem, o czym dziś w sumie doświadcza również i wiem z wyższym mam do czynienia z jakimi głównie uciążliwościami główną uciążliwością jest drugi człowiek, który nie posiada sposób jego posiadania i traktowanie nie za chwilę z pewnością będzie mówić o dostępie do świadczeń zdrowotnych jak to wygląda przedstawię jak ludzie traktują osoby niepełnosprawnej niszczy się osoby niepełnosprawne ją wiosną tę kwestię pozwoli pan także, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami same na to zwracają też uwagę być może, czując się pominięty mniej dziś stojącymi na marginesie całej tej dyskusji, ale co teraz druga sprawa ten kolejny zarzut, jaki się powtarza dotyczy tego, że istotne osoby z niepełnosprawnościami tu podane są o opiece, ale tej instytucjonalnej tylko w tej opiece warstwy społeczne jest niestety relatywnie mniej niestety zgodzę się z tym wracając jeszcze do poprzedniego zgódźmy się, że rzeczywiście może być niedosyt po prostu tego dopuszczania osób z niepełnosprawnościami do publicznej dyskusji na ich temat ten się z tym zgadzam, bo o tym, powinno się dużo mówić i to tak długo jak długo nie osiągnie się po prostu tych oczekiwań wynikających choćby z postanowień konwencji natomiast tutaj w tej drugiej kwestii no rzeczywiście taki jest prawda, że to, że osoby z niepełnosprawnościami po prostu mają prawo czuć się nawet dyskrecja to one w wielu przypadkach, korzystając z tych różnych usług publicznych i to rzeczywiście jest świat reż sam tego doświadczam, aczkolwiek nigdy nie miałem okazji manifestować mojej niepełnosprawności, żeby osiągnąć jakiś cel, bo odpowiadam, jeżeli osoba niepełnosprawna chce osiągnąć notą równość równa równość traktowania siebie każdego innego obywatela powinno jednak wykorzystać po prostu wszystkie te instrumenty prawne, które pozwolą jej wyegzekwować właściwe zachować się karze go żadne instytucje prawda w natomiast w relacjach z drugim człowiekiem niestety jest dużo trudniej, dlatego że mamy do czynienia z mentalnością stereotypem prawda myślenia inaczej nie mam wpływu myślę, że w tej sieroty szeroka działalność i edukacyjnej wyjaśniającej popularyzująca po prostu pewne aspekty związane z niepełnosprawnością i sposobem postrzegania osób z niepełnosprawnościami ma istotne znaczenie o tym jak wygląda kwestia życia ludzi z niepełnosprawnościami w Polsce na tle innych krajów europejskich powiemy sobie tę informację natomiast jeszcze 1 kwestia pomp apeluje o to by także w ramach narzędzie, jakie daje konwencja ONZ ludzie z niepełnosprawnością dochodzili swoich praw, ale oni też mity gulasz bardzo często twierdzą, że nie chcemy być posądzeni o roszczeniowość i po to, rozumiem to jest coś jest aspekt i dylemat w tym miejscu chcę powiedzieć, że rzecz w ogóle monitoruje w ogóle problematykę osób z niepełnosprawnościami w tak w sposób szczególny od lipca ubiegłego roku, kiedy osoby niepełnosprawne otrzymały szereg szczególnych uprawnień na skutek protestu, który w ubiegłym roku mieliśmy mieli okazję obserwować natomiast powiat myto od przyrody, ale wskaźnik, gdybyśmy zrobili analizę ich trzeźwieli na nabycie takiej analizy są to proszę zauważyć, że ten wskaźnik osób udziału ludzi osób z niepełnosprawnościami w ogólnej liczby zgłaszających się do rzecznika praw pacjenta on zamyka się w 12 % co oznacza, że to jest odzwierciedla w ogóle ilość osób niepełnosprawnych i udział osób z niepełnosprawnościami w całej populacji obywateli ja poproszę pana byśmy do tych statystyk wrócili po informacje, które przez państwo serdecznie zapraszam też popołudniowy program Radia TOK FM od w południowo program Radia TOK FM 1523 Przemysław Iwańczyk kłania się państwo ponownie w naszym studiu jest pan Marek c tacki jeszcze raz dzień dobry naczelnik wydziału departamentu postępowań wyjaśniających wydział spraw obywatelskich biura rzecznika praw pacjenta stąd także prelegentem konferencji sex on będą to powtarza, bo był zawsze warto wyłączone to były włączone miedzy konferencje warsztaty o seksualności rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową będą się one jutro i pojutrze w Warszawie patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje radio TOK FM pan będzie 1 z prelegentów konferencji jeszcze raz to powtórzymy rozmawiamy o tym jak Polska wywiązuje się z konwencji o prawach osób niepełnosprawnych muszę zadać panu to pytanie, choć pewnie nie ma takiego kryterium, które pozwalałoby nam to zmierzyć jak Polska też wywiązywanie się z postanowień konwencji, ale generalnie podejście do osób z niepełnosprawnością ma się na tle innych krajów europejskich, choć ja osobiście badającą kwestie, dlatego że i w urzędzie zajmuje się tą problematyką racji swojej niepełnosprawności również się również jako działacz organizacji społecznych również ma z tym do czynienia w Musze powiedzieć, że niewyczerpanym wzorcem prawda, w którego można czerpać przykłady dobrych roszczeniowej wobec osób z niepełnosprawnościami są kraje skandynawskie mówi w tym wie o Norwegii Szwecji, gdzie rzeczywiście to rozwiązanie nie tylko instytucjonalna to wynika, że piszą zamożności tych krajów czy to także kraje, które nie mógłby obdzielić inne wzorcami społecznymi jest to zasada naczyń połączonych nie ulega wątpliwości, że jeżeli ma się środki prawda na przyjęcie określonych rozwiązań wobec tej grupy osób w to łatwiej jest je wdrażać i łatwiej jest wpływać również na odbiór społeczny prawdą, bo tutaj problemem najistotniejsze jest odbiór społeczny proszę zauważyć nie wiem czy w krajach norweski skandynawskich najpier w była jakaś edukacja jest zmiana mentalności postrzegania w ogóle osób traktowania ich i t d. czy najpier w w rozwiązania instytucjonalne myślę, że jedno i drugie ma na siebie wzajemny wpły w natomiast w Polsce w Polsce no i jeszcze mnie dostatek osoby z niepełnosprawnościami po prostu nie zgłaszają mnóstwo problemów, które dotyczą najprzeróżniejszych dziedzin życia codziennego życia i kontaktu z urzędem jest instytucją zdrowotną i nauką i sąsiadami w miejscu zamieszkania to są problemy, które są do nas zgłasza on opowiadam z punktu widzenia interesów i działania ustawowych ustawowego rzecznika praw pacjenta my głównie opieramy się na ocenie osoby w sytuacji osoby niepełnosprawnej chcemy w ujęciu pro zdrowotnym, a więc jego dostępu do zdrowia korzystania z różnych innych przysługujących na podstawie ustawy o prawach pacjenta ustawa 2 ustawy o tych praw uprawnień, które taka osoba ma oczywiście traktowaliśmy do pewnego czasu ich jak każdego innego pacjenta proszę zauważyć, iż nie każda osoba z niepełnosprawnością musi być od razu pacjentem i odwrotnie każdy pacjent jest osobą niepełnosprawną, ale tutaj wracamy jeśli pan pozwoli znów do tego problemu podziału, który niestety jest dość wyraźny na ludzi z niepełnosprawnością patrzymy w aspekcie medycznym przede wszystkim nie społecznym i prosty błąd wielbłąd czy sam w sobie, bo wiadomo osoba z niepełnosprawnością wcale nie musi być pacjentem korzystaj z doświadczeń po prostu ma określony deficyt jest deficyt można żyć tylko ten deficyt dla tych osób z niepełnosprawnością jest na tyle istotny, że czyni ją nierównym przy innym obywatelem zdrowym obywatelem stąd też powstaje to temat ten obowiązek państwa stworzenia tego uzupełnienia dla tych osób z broni się czuli równoprawną wobec wszystkich dlatego my głównie interesujemy się pacjentem i jego problemami chcę powiedzieć, że tak jak mówię o około 12 % wszystkich długość jak tych zgłoszeń rocznie przyjmujemy około 70  000 ton dotyczą osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami różnego typu od ubiegłego roku monitorujemy te szczególne uprawnienia jak wygląda dostęp do świadczeń zdrowotnych na podstawie nowych szczególnych rozwiązań dla tych osób prawie 3 i możliwości uzyskania świadczenia specjalistycznego bez skierowania i nielimitowany dostęp do wyrobów medycznych nielimitowany dostęp do rehabilitacji i poza kolejnością uzyskanie inni wprowadzeni na listę oczekujących netto monitorujemy jak to wygląda to różnie bywa generalnie rzecz biorąc nie ma odstępstwa od możliwego naruszenia prawa, bo to ja nie mówi o tym, że prawo jest naruszane tylko sygnał dotyczący Ion może wskazywać na naruszenie prawa dlatego nie jest nie ma tutaj żadnego odstępstwa od tych ilości tych zgłoszeń dotyczących przy całej populacji pacjentów zgłaszających do rzecznika tej ilości, która dotyczy tylko gorsze grupy osób z niepełnosprawnością a, gdybyśmy zechcieli przejść do statystyk i chore dzieci w Polsce, jaka grupa 13, jaki odsetek populacji stanowią ludzie z niepełnosprawnościami około 11 ,5 % to jest gdzieś to jeszcze pół 1 000 000 tak na liczbę bezwzględną kupić pół 1 000  000 do 6 nawet 1 000 000 można powiedzieć, że mamy ludzi jest to dość duża grupa to po prostu osób i powiadano to osoby w tak jeśli chodzi o zainteresowaniu rzecznika praw pacjenta my dla nich chcemy stworzyć w podmiotach był ten dostępny dla nich prawdę dzisiaj 1 z mankamentów jest to, że w podmiotach leczniczych nie ma chociażby sprzętu aparatury dostosowanych do potrzeb osób osób niepełnosprawnych wyszły taki przykład nawet otyłość na ogromną otyłość jest niepełnosprawność nie ulega wątpliwości i wcale nie musi to być orzeczone przez powiatowy czy miejski zespół Sambal, ale jest niepełnosprawnych proszę sobie wyobrazić, że w wielu podmiotach nie ma wystarczy właściwych łóżek w 8 stołów operacyjnych właściwego sprzętu, który pozwala leczyć dzieci aparatury diagnostycznej tomograf rezonans, który pozwala po prostu przymusową udzielać świadczeń zdrowotnych stosunki te problemy, którym dzisiaj trzeba się zmagać i jeżeli mówimy o konwencji i ONZ w tych sprawach to właśnie m. in . trzeba stworzyć takie warunki, żeby ta dostępność dla tych osób była niemalże w każdym podmiocie nową prosił teraz pana byśmy przeszli do do jutrzejszego wydarzenia, więc konferencji warsztatów reklamuje się organizatorzy reklamują to wydarzenie hasłem pierwszy rozgłośnią o seksie osób z niepełnosprawnością musi pan przyznać, że żyjemy w kraju, który w 2 dzieli oba człony jest taki jest takim stereotypem pruderii radzimy nie umiemy o seksie rozmawiać o seksualności jest potrzeba edukacji seksualnej nie, mówiąc że o potrzebie edukacji seksualnej wśród ludzi z niepełnosprawnościami właściwym nie chcemy o tym, słyszeć w ogóle nie wiele osób teraz też narzucą pewien stereotyp, który w tym nie wyobraża sobie, że osoby z niepełnosprawnością mogą wchodzić związki mogą mieć potomstwo to jest zdaje się z większych problemów osób myślę, że takie się z tym zgadza to jest właśnie to, o czym mówiłem już w pierwszej części, a więc mentalnej stereotypy sposób postrzegania osób niepełnosprawnych wiele osób w Polsce rzesze mam też takich znajomych są ci się osoby z niepełnosprawnością w ogóle po nie powinny wchodzić żadne związki już to dopiero mieć potomstwo nic bardziej błędnego z uśmiechem tutaj powiemy jak pamiętamy jeszcze 1 się nastolatkiem w wybranym osobom z niepełnosprawnością w części, jaką mogę dziecko i lekarz powiedział, że nigdy w życiu nie będę mógł mieć dzieci muszą oni na bardzo często naświetlania i t d. jednak pod stadion stwierdził, ale to stwierdził nieco zmartwił, bo uśmiech się pan ja mam pięcioro dzieci prawda w rejestrze w związku z praw szczęśliwym związku już od 40 lat mam pięcioro dzieci proszę zauważyć jak i jedno działa 1 komunikat wobec osoby niepełnosprawnej ze strony pracownika medycznego jako umowy wagi, jaką ma wady, ale tak dzisiaj bardzo często jest, że lekarze pielęgniarki położne zniechęcają osoby nie z niepełnosprawnościami do dołu do wchodzenia w związki dodano posiadania potomstwa i t d. to jest coś jest to problem społeczny oddziaływania po prostu wejść sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnością i to trzeba zmieniać co trzeba zmieniać myślę, że organizatorzy tej stowarzyszenia wanną ma głównie na celu, żeby wreszcie przestać traktować jako bardzo intymną sferę jako temat tabu jako temat, o którym powinno się tylko w zaciszach domowych rozmawiać tylko jest to temat społeczne, o których trzeba głośno artykułować nie trzeba się go wstydzić nie trzeba o tym, mówić z uśmiechem na ustach, bo bardzo często ludzie, nawet jeżeli rozmawiają to kategoria właśnie żartu jakiegoś śmiechu i z przymrużeniem oka AW stylu, a w tył okładki wtedy, żebym ja mam do pana pytanie być może to co za chwilkę pompowy stanie się forpocztą do jutrzejszego Pańskiego wystąpienia podczas konferencji, o czym jako prelegent będzie pan mówił chciałem przede wszystkim dokonać takiego wstępu chcemy, żeby moje wystąpienie było tak mostem do zasadniczej dyskusji o tych problemach, bo chciał, by ukazać przede wszystkim przyjrzeć się zajmuję się, że ci się spotyka się czym ten pacjent osoba z niepełnosprawnością zgłasza się z jakimi problemami, jakie bariery napotyka i z uwagi na fakt, że do rzecznika właśnie jednych i myślę, że z racji tego tabu czy intymności i sposobu postrzegania problematyki seksualności takie jest pacjenci o tym nie mówią rzadko wynajmie rzadko kiedy ale chciałbym właśnie, żeby tak i 4 w moje wystąpienie miało do dalszej dyskusji w podczas dzisiejszego wydarzenia tankowców czy pan ma wystąpić także m. in . Monika Kuszyńska wokalistka Ania Rubik to, że czeka mnóstwo ambasadorką tejże konferencji jeszcze raz przypomnimy Golden Floor dały ulica chłodna 511112. maja, więc jutro patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje m. in. radio TOK FM dziękuję panu bardzo pan Marek Sadowski był z nami bardzo dziękuję dzwonek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA