REKLAMA

Psychiatria sądowa wspiera wymiar sprawiedliwości

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-10 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM bank 3 miliony zostaną przyjęte rządową jest próbą wykorzystania pełnej wiedzy i dorobku psychiatrii klinicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości w tego typu nauki nazywa się naukami sądowymi audytor psychologia medycyna sądowa instytucji jak sądowo Syrią ma taką rolę czy też zadanie wspierania wymiar sprawiedliwości, wykorzystując wiedzę możliwości diagnostyczne i terapeutyczne współczesny psychiatrii i gdybyśmy dalej tym tropem podział na diagnozę i Rozwiń » na terapię mieli analizować stoły jak przedstawia się dzisiaj psychiatra rządową dlaczego by powiedzieć, że pełnią dwojakiego rodzaju przede wszystkim zachowania 1 pieniądza czy to jest opiniowanie zostanie zdrowia psychicznego osoby naruszające porządek prawny i te wszystkie kwestie związane z instytucją z konsumentem niepoczytalności wodzu mogę niepoczytalności za okoliczność wykluczająca możliwość przypisania winy, a więc odpowiedzialności sprawcy czynu zabronionego popełnia czyn znajdowała się tak stanie psychicznym, że nie ma np. wątpliwości działała pod wpływem w doznań ewidentnie ściga patologicznych, które zdejmują z niego odpowiedzialność natomiast problem może pozostać dalej co z nim zrobić po 2 mieści się nie poddajemy pewnych działań rehabilitacyjnych terapeutycznych i też kolejne zadanie opiniodawcze psychiatrii sądowej polega na tym, że pilnie się też prawdopodobnie się naruszenia porządku prawnego przez wybrane kategorie sprawców dotyczą niepoczytalności dotyczą poczytalności zasięg ograniczony dotyczą osób ujawniających zagrożenia wręcz ekstremalnych dotyczą też rosół z zaburzeniami osobowości i osób uzależnionych od alkoholu rosnące na bardziej typowe sytuacje, w których wypowiadają się biegli na temat zasadności czy możliwości celowości podejmowania realizowania pewnych terapeutycznej rehabilitacyjnej działań i to jest oczywiście bardziej innowatorzy jak i sądowych, a w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej powstaje tzw. rozdział sądowych szpitalach psychiatrycznych rozumem działek retencyjne są oddziały w Birczy kierowane są osoby, które nosiły te oddziały, które są w szpitalach psychiatrycznych przede wszystkim dotyczą niepoczytalny sprawców, ale dotyczą też pełnym wymiarze osób ujawniających zaburzenia preferencji seksualnych jest ewidentnie też Itaka taki trend, który mówi o tym, słyszymy też pewne instytucje, które będą zajmować się terapią z zaburzenia osobowości prawnej czy osób działających w stanie znacznie ograniczonej poczytalności znacznie ograniczona poczytalność jednak poczytalności wyrok za co jest pewnym, iż kwestie związane ze stanem psychicznym miała wpływ na wymianę windy, ale nie w wykluczający winny prowadzący stragan sytuacja, która nie jest przewidziana naszym modelu odpowiedzialności karnej z tych powodów powiedziałbym psychiatrycznym czy dotyczących psychiatrycznych psychologicznych rozłączne tutaj perspektywę prawną, ale jeszcze chciałbym pana zapytać czy taką rzecz funkcjonowanie i ranga psychiatrii sądowej jest pewnego rodzaju oznaką kultury prawnej w danym kraju w kulturę my też rozumienia czym jest prawo, czyli zdrowie psychiczne przede wszystkim kim jest osoba, która narusza porządek prawny jak pan mógł nam w skrócie powiedzieć, jaka kultura prawna na gruncie psychiatrii sądowej się rozwijała, kiedy psychiatria sądowa zaczęła być niezależną poważnie traktowano dziedziczną domeną faszyzmu to historycznie na całym tym zagadnieniem, które pan przed chwileczką ruszyła musielibyśmy walczyć na początek dwudziestego wieku, kiedy przyjadę rządowa miała się z medycyny sądowej dawniej o poczytalności opowiadali się wszyscy wybitni wielcy z przełomu wieku dziewiętnastego dwudziestego medycy sądowi sprawę, że on projekt to był nasz krakowski nowe środki przedwojennym mieście wypowiadał się Medyk sądowy w Werderze obrączkę mąż czy dopiero w mniej więcej w pod koniec 30 lat zaczęły się jako tworzyć takich jak te rządowe jako odrębna dyscyplina czy po dyscyplinował niekiedy przepisy prawne jeszcze wymagały tego, żeby o stanie zdrowia psychicznego wypowiadał się nie Medyk sądowy odpowiada, że ktoś coś tym większe pojęcie, czyli lekarz psychiatra czy osób to człowiek, który posiada pełną wiedzę dotyczącymi diagnostyki i możliwości podejmowania pewnych terapeutycznych oddziaływań i to psychiatria sądowa o nasze rozwijała nam problem z Niemiec w tej chwili takim, że ona się rozwija w tych wszystkich szpitalach psychiatrycznych, gdzie powstające oddziały retencyjne ono mogłoby się jeszcze bardziej rozwijać w takim obszarze, których dotyczy stosowania środków, lecz zabezpieczających wolnościowych dziś w reformach, które nabyła prawa karnego sprzed 4 lat 2 tysiące piętnastym roku stworzyła pewne potencjalne możliwości, ale w dalszym ciągu dominującym modelem stosowania bycie wykonania środków lin zabezpieczających są te wszystkie instytucje działające w izolacji o o silnym społeczeństwem że, gdyby ode mnie zależało tobym to, żeby podobnie jak dzisiaj tak ogromnej większości świata, a mianowicie tak, żeby było łagodne przejście od tej Formuły w na początku dosyć drastyczny czy skrajnej izolacji osób, które ujawnia pewne zaburzenia wymagają leczenia jest w miarę uzyskiwania poprawy czy zmiany stanu psychicznego czy monitorować można ryzyko to, o czym dzisiaj jedno 6 konwencji ryzyko przemocy seksu z celem przemocy kryminalny można, by monitorować jeśli ona byłoby niższe tym mniejsze można, by powoli systematycznie krok po kroku wprowadzać te wszystkie instytucje, które funkcjonują w ramach wolnościowych już, czyli poza izolacyjnych środków, lecz zabezpieczających przed energię łagodne stopniowe przechodzenie i jak nie realizuje też pewnych zaleceń w ramach już wolnościowy, lecz cofają się na jakiej nie podporządkowuje fitness jeszcze taką rolę motywacyjną to pozytywna to wszystko odgrywa w przypadku i tak bym to zorganizował miejscowy 2 myślę sobie, że w taka możliwość już potencjalnie jeśli chodzi o prawne ramy byłaby tylko jest kwestia instytucjonalizacji tych wszystkich instytucji, które miały działać w ramach środowisk, że w ramach wolnościowych środków leczniczych zabezpieczających, bo to nie wystarczy poznać kogoś tak jak Roman sądy często nie wystarczy posłać pacjenta do pana list do Rejonowej poradni zdrowia psychicznego i tam nie ma ludzi, którzy umieliby rzetelnie, uwzględniając pewną specyficzną sytuację i fakt tego, że mamy do czynienia jednak z pewnym uproszczeniu mówiąc sądowym padnie 1 z kimś, kto naruszył prawo czy kim istotne prawo nałożyć może czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że na prawą nogą szybę na w przypadku zaburzeń preferencji seksualnych jeszcze z sytuacji to teraz wprowadzamy perspektywy praw na środki leczniczo zabezpieczające, ale najpierw zapytam panią sędzię, bo to jak pan sobie przypomina swoją percepcję psychiatrii sądowej jeszcze na studia, kiedy pani rozpoczynała swoją praktykę prawniczą, kiedy stała się pani już niezależną dojrzałą prawniczką, kiedy już zaczęła pani zasiadać jako sędzia czy państwa, że psychiatria sądowa jest przez świat prawniczy postrzegana w Niemcach, a taka dziedzina pomocniczą, a nie do końca poważna, że właściwie cały czas jeszcze być może zza stołu sędziowskiego różni się faktycznego humanizmu ani za wszelką cenę osoby, która przekracza porządne społeczeństwo nie płacić to jest też ważny ja myślę w ten sposób, że my oczywiście jako sędziowie czy jako prawnicy na pewno prace Anny biegły, bo z reguły z biegłymi psychiatrami psychologami seksuologami mamy do czynienia w trakcie czy to postępowania rozpoznawczego czy postępowaniami wykonawczego ono na pewno jest na pewno jest doceniana, dlatego że mnie sędziowie podobnie jak inni prawnicy nie mają wiadomości specjalnych w takiej sytuacji niezbędne jest powołanie biegłego, aby tych wiadomości udzielił natomiast niejednokrotnie myślę spotykamy się Jaś spotykam jako sędzia czy raczej inni moi koledzy rozmawiamy na ten temat, że w tego rodzaju sprawach to mamy troszkę wrażenie wydawania wyroku czy rozstrzygnięcia przez biegłego prawda dlatego, że to biegły w dużej mierze, zwłaszcza przy środkach zabezpieczających będzie decydował o tym jak duży jest np. stopień prawdopodobieństwa popełnienia określonego czynu zabronionego oczywiście teoretycznie zawsze to sąd może inaczej praktycznie zawsze sąd, ale my się opieramy jednak ograniczać obciąży jednak przychodzi biegły w praktyce najbardziej wpływa na wyrok znaczy ja nie czuję ja nie czuję jakiegoś od obarczania zadziwiał uważam, że wyrok jest wydawany przez sąd, który mnie, który reprezentuje natomiast opinia na pewno ma mocno wspierający charakter był bez tej opinii nie miałabym kompetencji do tego, aby rozstrzygnąć w przedmiocie już w ogóle nawet nie mówię kwestii poczytalności prawda, bo ja nie znam stanu zdrowia psychicznego sprawcy, ale nie byłabym w stanie wydaje mi się mi jednoznacznie ocenić stopnia prawdopodobieństwa popełnienia określonego czynu zabronionego, choć oczywiście to jest ogromny ogromnej gigantyczne bym powiedziała, że problem, bo mówiąc kolokwialnie to jest poniekąd takie wróżenie trochę z fusów nie dlatego w moim przekonaniu opiniowanie psychiatryczne i w ogóle cała dziedzina psychiatrii sądowej z punktu widzenia orzeczniczego jest bardzo ważna i wydaje mi się, że zarówno na początku swojej pracy zawodowej, jakiej teraz po prawie 20 latach pracy ja w tym zakresie jedynie dostrzegam różnicę na niekorzyść tylko to są jednak różnice na korzyść, dlatego że nie to co na pewno zauważyłam w opiniowaniu biegłych psychiatrów, zwłaszcza gminne mając do czynienia z wieloma środkami zabezpieczającymi, że nastąpił ogromny postęp w opiniowaniu psychiatrycznym sądowo psychiatrycznej te opinie są naprawdę kompleksowe mnie one zawierają bardzo wiele szczegółów dotyczących Annie leczenie sprawcy leczenia farmakologicznego terapeutycznego oceny zachowania i t d . i t d. całego tego kontekstu, który wiąże się z wanny z postępowaniem medycznym wobec wobec sprawcy natomiast, przyglądając sprawy niejednokrotnie nawet sprawy będące w tej chwili jeszcze wtoku np. po 20 latach stosowania środka zabezpieczającego, bo niestety takie sytuacje się zdarzają te opinie, które były wydawane np. na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych one naprawdę były zupełnie inne czynniki te studia, z którymi miał do czynienia chodzi ja moja przyszłość jakościowo zawartość merytoryczną wiedzę o pewne standardy to były zupełnie inna opinia one były bardzo krótkie w zasadzie niejednokrotnie one sprowadzały się wyłącznie do wniosków nie było w ogóle tego opisu sytuacji, która doprowadziła do do określonego Anny wnioskowania i pod tym względem uważam, że to jest naprawdę bardzo duże progres bardzo czy może pani podać przykład także nasi słuchacze dobrze rozumieli, o czym mówimy o inne sprawy o sytuacji oczywiście, pomijając wszystkie szczegóły, na który mogłyby naprowadzić nas na to konkretny przypadek, ale przykład, kiedy ten szczegółowy dobrze przygotowany raport czy opinia czy ekspertyza jest właśnie pochodzące od psychiatry sądowego zmieniła pani jako sędziowie myślenia albo naprawdę coś wyjaśniła albo naprawdę pokazała taki tor wnioskowania czy myślenia, który byłby niedostępny komuś, kto nie jest eksperta tak mam taką sprawę i to muszę powiedzieć, że jest to jedno z ostatnich spra w, w których rozstrzygane w postępowaniu wykonawczym ośrodku elementem zabezpieczającym to jest sprawa młodego człowieka chorego na schizofrenię, w który dopuścił się czynu zabronionego w takim powszechnym powiedziałabym mniemaniu nie aż tak znacznie społecznie szkodliwego mówiąc dość powiedziałabym kolokwialnie, ponieważ to jest jego czyn ten czyn polegający na groźbach, ale groźbach na podłożu rasistowskim na wyznanie nowym religijnym sprawca w internecie posługiwał się groźbą posługiwał się także hasłami rasistowskimi ksenofobicznej mi satanistyczne mi to jest czyn, który jest zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności jest świeży środek zabezpieczający, który stosujemy no nie wiem kilka miesięcy na pewno jest to drugie po drugie, opiniowanie biegłych czy gdzieś około mniej więcej roku w i muszę powiedzieć, że w momencie, w którym ta sprawa trafiła do postępowania wykonawczego to oczywiście konieczne było wykonanie takiego postanowienia o umorzeniu postępowania wobec tego sprawcy i umieszczeniu go w zakładzie leczenia psychiatrycznego komisja psychiatryczna wskazała określone miejsca to jest szpital tutaj łódzki Babińskiego, czyli szpital dysponujący podstawowym stopniem zabezpieczenia i po wpłynięciu pierwszej opinii psychiatrycznej ja nabrałam duże wątpliwości ze względu na charakter czynu, który sprawca popełnił jednak w gruncie rzeczy w Sądzie Okręgowym z reguły zajmujemy się jednak sprawami, gdzie stopień społecznej szkodliwości nie będzie budził wątpliwości, bo to są albo czyny skierowane przeciwko życiu albo przeciwko zdrowiu przeciwko wolności seksualnej bardzo poważne przestępstwa, a tutaj jednak jest to przestępstwo, gdzie nie ma ani konkretnego pokrzywdzonego nie ma ani konkretnej szkody takiej bardzo namacalny to jest poniekąd troszkę takie przestępstwo abstrakcyjnego narażenia dzieci tak to społeczna szkodliwość czynu zaczęła mnie prawdę powiedziawszy nie zastanawiać pod kątem zasadności stosowania izolacyjnego środka zabezpieczającego i tutaj jakby na domiar złego pojawiła się ta sprawa, bo sytuacji tej nieszczęśliwej, która zdarzyła się w Gdańsku z prezydentem Adamowiczem, gdzie kontekst mógł być, że podobny prawda i wówczas zdecydowała, aby jednak wysłuchać państwo biegłych na na posiedzeniu i po wysłuchaniu biegłych i już nie miałam prawdę powiedziawszy przynajmniej na tamten moment żadnych wątpliwości, że sprawca jednak powinien pozostać w zakładzie zamkniętym, ponieważ póki co jest dość krótki okres jego pobytów na detencji, a po drugie jest sprawcą, a na tamten moment absolutnie Niko regulowanym jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne i terapeutyczne, ponieważ sprawca cały czas deklaruje dalsze tego samego rodzaju czyny tego samego rodzaju działania nigdy nie będziemy wiedzieć, kiedy on z tych słów przejdzie dziewczyny prawda IDM zastanawiając się nad stosowaniem dalej tego środka zabezpieczającego izolacyjnego uznałam, że jednak biorąc pod uwagę, że sam czyn, którego znamiona sprawca wypełnił jest jednak zagrożony karą pozbawienia wolności w kodeksie karnym to znaczy, że jego stopień społecznej szkodliwości ustawodawca jednak uznał za lub wysoki prawda, bo im wyższa kara, którą ustawodawca proponuje w kodeksie karnym tym siłą rzeczy stopień społecznej szkodliwości takiego czynu jest jednak jest jednak wyższe sprawca jest bez wątpienia chory na schizofrenię i bez wątpienia stale deklaruje popełnienie tego rodzaju czynów zabronionych i uważam, że w takiej sytuacji, dopóki nie jesteśmy w stanie zredukować tylko tego niebezpieczeństwa nadal ten środek powinien być stosowany, ale absolutnie naprawdę pod bardzo ścisłą kontrolą sądu nie można tej sprawy od tak po prostu zostawić i powtarzać co 6 miesięcy kolejne postanowienia o przedłużeniu detencji ono musi być bardzo wnikliwie na każdym etapie badana pod kątem tego czy aby na pewno w dalszym ciągu jest potrzeba stosowania izolacyjnego środka zabezpieczającego, bo może jednak wystarczy środek izolacyjny w postaci chociażby terapii, a może, a może wystarczyłoby go umieścić w szpitalu, choć bez zgody na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ja nie wiem to jest tylko takie moje bardzo luźny dywagowanie na ten na ten temat natomiast osoby nie wyobrażam w tej sprawie, gdybyśmy mieli ten środek stosować jakąś niezwykle uciążliwy i długo dla sprawcy, bo nikt po bo wydaje mi się, że przy stosowaniu środków zabezpieczających jednak stosujemy powinniśmy troszkę stosować miary taką, jaka w odniesieniu do określonego czynu, ale po czytanego sprawcy byłaby zastosowana chodzi mi o to, że mając sprawcy niepoczytalnego, który popełnia określony czyn powinniśmy się zawsze zastanowić, jakiego rodzaju karę wymierzyli byśmy sprawcy tego samego czynu tylko sprawcy poczytalny prosta i to jest to to jest to niebezpieczeństwo związane z oceną stopnia społecznej szkodliwości czynu, która tak bardzo wpływa na rodzaj stosowanego środka zabezpieczającego na ile ten przypadek, w którym powiedziała pani sędzia wpisuje się dyskusję, która wybuchła po zabójstwie prezydenta Adamowicza w dyskusji o tym na 1 sędzia może w ogóle przewidzieć na podstawie dotychczasowej drogi prawnej dotychczasowej dotychczasowej też drugi rozwoju choroby psychicznej jest sędzia może przewidzieć, że dana osoba może mieć zastosowany taki czy inny ośrodek leczniczo zabezpieczający taka czy inna retencja i potem już jest gotowy, żeby włączyć się w społeczeństwo z ogrodem ana ile jednak ten sędzia, a ta dyskusja szła w tym kierunku jest odpowiedzialny za to, że ten człowiek dalej popełnić takiego czynu, bo przecież wiadomo było, że jest chory, bo przecież własne winy teza, bo przecież psychiatria sądowa dostarczyła odpowiednich informacji mediów finansowych myślę także korzystanie z tak prosty nasz pan się, bo w przypadku w państwowym część z nich część tego tragicznego dnia tragicznej śmierci syn prezydenta Adamowicza to tam było jednak coś specyficznego i na takich groźnych specyficzny klimat pieniężnych w Polsce nie ma już bardzo przychylny klimat ligowe i specjalisty się opowiadało i każdy w oparciu, o co oni ciągle nie wiadomo nie wiadomo było tak na wodę fakty były nieznane nie było żadnych było to co było pewne to było to, że było więzienie przebywało młody człowiek, który stwarza różnego rodzaju problemy i był wielokrotnie konsultowany przez chwilę miały co narodowe co było kiedyś w nagrodę złotego też nie wiemy, bo to w nich nad należnym na wiemy mniej, ale miał też kartotekę w kole żeńska drużyna miała wizyta złożona podczas odbywania kary pozbawienia wolności w nią była umową kilkudziesięciu pozarządowych przy 1 z nich były jakieś problemy z pełną tym, że te problemy, które zdobyły no przecież naj bardziej trafnie zdiagnozowała jego matka co wczorajsi była sytuacja taka, że sama matka poszła na policję powiedziała zróbcie coś ma je Siennym mają złe przeczucia ma takie pomysły czy plany no to naprawdę myszami do tego powody niemały ujawnią się być głęboko przekonany, że nie ma wyjścia ze zbyciem matki nie chodzą na policję i rozwoju dzieci w tym takich, które mają za chwilę opuści zakład karny drogę i te opowieści o tym, że tam się nie zdarzyło nic złego czy nieprawidłowego czy wszystko zostało zachowane z zasadami sztuki w moralnymi niedokończenie przekonują się zdarzyło nieszczęście prawda po prostu nie zostało rozpoznanych dostrzeżenie rozszerzony realny na zagrożenie epidemią sprawą zmian dali radę to wiedziałam, dlaczego nie widzieli ci wszyscy psychiatrzy nie widzieli też prawnicy z zakładu karnego Kirma przebywał nobilitacją gumowej miasto wymyśliło, że ta sytuacja, że ten człowiek z innego z Gdańska sprawcy zabójstwa prezydenta on był w pełni nadawałby się do tego, żeby zawiesić wykonanie Kamiński Chińczyka legenda leczenie w szpitalu zjawi się, że nie ma jeszcze śledczym Daniel zrobiono wysłane do my zaś do aresztu śledczego w Szczecinie, gdzie jest taki jak Innowacyjna i diagnostyczne oddział ani nie każde inne elementy terapii Londyn wymagał leczenia na oddziale szpitala psychiatrycznego normalnego mógłby to być taki oddział detencji wzmocniony poziomy zabezpieczenia co zresztą tych propozycjach legislacyjnych, o których istnieniu rzeczywiście zapoznali się inne przez inny z dzisiejszym spotkaniem jest umową o takim właśnie rozwiązaniu ono jak jedno szczególne kuzyn żony i mający pewno z nas zawsze idziemy do tych rozwiązań, ale to, o czym pan profesor mówi w kontekście tego wcześniej usłyszeliśmy tego postulatu stosowania łagodnego stopniowego przechodzenia przez kolejne stopnie śród Ka -li czy, zabezpieczając wały ale, ale było to za ten model, który miał mówiąc o mnoży przez cały czas monitoruje się ryzyko przemocy kryminalny do tego są marzenia o tym jak nie było przepraszam przerywam tu nie było tego monitorowania mówienie o świadomym działaniem zniknie w izbach takiej diagnozy jak ścigany żadnemu z zaburzenia osobowości albo rekompensaty wyrządzonych, kiedy on bywał w tym więzieniu chyba jednak o psychologicznym każe również Miejskiego posłano go tego Szczecina to 1 mieli poczucie ci, którzy za niego odpowiadali w Gdańsku, że rzecz, że wymaga leczenia, bo wymagały leczenia tak naprawdę o wymagalności, jeżeli mogłabym tylko kto się na chwilę wtrącić to myślę, że problem jeszcze z tym Stolno z tym tragicznym zdarzeniem zabójstwa pana prezydenta Adamowicza on się wiąże jeszcze 1 kwestię taką, jakby z punktu widzenia orzeczniczego nie psychiatrycznego bym chciała powiedzieć, że my jednak dokonujemy tej oceny tego, jaki był w oczy medialnie tak dokonujemy tej oceny sprawcy już po wszystkim już po zdarzeniu prawda to już się stało im już teraz wiemy prawda, że chcę, żeby tak, więc trzeba było zrobić co można było zrobić, bo normalnie to przecież tego rodzaju jak sądzę sprawców tego rodzaju skazanych, którzy deklarują, że oni i jeszcze raz idą w konflikt z prawem, że oni mają problemy osobowościowe, bo z reguły przecież poza reguły przecież mam na pewno jest bardzo bardzo wielu, więc stąd jest stała trudność tak naprawdę przywidzenia, jakie środki należałoby zastosować wobec takiego takiego przypadku, który wymknął się spoza spoza tych gmin takich typowych dla owych ram prawda wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj, by był 1 taki moment najbardziej niezauważalne to co pan profesor powiedział matka, która przyszła na policję, bo to się naprawdę nie zdarza w sądach mamy bardzo często matki, które przychodzą, które zawsze wspierają swoich swoją nazwę i dzieci niezależnie od tego co one zrobiły, a tutaj mam wrażenie, że matka, owszem, również wspierała syna, ale w inny sposób, bo ona, jakby pokazywała też w administracji i jednostki penitencjarnej zróbcie coś pomóżcie, dlatego że jego stan zdrowia jednak prawdopodobnie tego tego wymaga uważa, że tutaj przyłączono ten przeznaczono ten moment trudno powiedzieć oczywiście coby było, gdyby jednak ktoś się nad tym wtedy pochylił prawda, ale jeszcze bardziej wnikliwa analiza wstrzymano wszystkie prace nad Rzeszowem szacowany jest na przemocy kryminalnej takiej możliwości już mówiłem, że wszystko, by pomóc drużynie MTS dług jest zobligowany jest także 5 minut, by badanie AC 22 czy innych narzędzi do dowolnego języka przemoc to są godziny operacji po zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza zdarzało rozgrzała się ogromna dyskusja na ile za zabójstwo odpowiada narastająca przemoc w myśleniu społeczeństwa narastający podział narastająca inne też taka wymienność w naszym społeczeństwie ideologiczna wymienność wojna ideologiczna też te postawy, które pani sędzia wcześniej mówiła ruszy nowa funkcja nawiązań do miast mentalnie bardzo podobna ona jest bardzo podobna z miast w inny w porównaniu z tą z tą sprawą, której działa powiedziała natomiast ja myślę, że Maciek mógł jednoznacznie oczywiście trzeba powiedzieć, że odpowiedzialność karną ponosi osoba, która dopuściła się tego nie tego przestępstwa natomiast na ile wartość takich jak odpowiedzialność społeczna polityczna drży na pewno w ogóle do nich nie jest tak natomiast gdzieś istnieje natomiast określona osoba zatem o to by za tę politykę społeczną nie będzie ponosiła odpowiedzialność ja trudno też powiedzieć, bo przecież my nie znamy w sumie w tej sprawie nie wiemy co się działo w głowie tego człowieka co o nim tak na dobrą sprawę skierowało czy to rzeczywiście były względy o charakterze politycznym może to było zupełnie inne inne powody bardzo trudno jest moim zdaniem wypowiadać bez akt, a ta sprawa już się toczy prowadzone jest już ich zachowanie źródła w I ze skomplikowaną, że być może jest także klimatyzację w wymiarze psychologicznym czynniki jak żegnamy, ale na pewno nie odważy się, że ogólny klimat to, że pani pytała czy też niejakiego szwankuje mu nie da nam go na decyzje na realne działania 1 tego człowieka w nowotarskim nasze warzywa tak było żyjemy w takich czasach wielkiej polaryzacji poglądów i dużo jest agresji złości między między ludzi wobec takich celów takich wywołane różnymi politycznymi społecznymi zarówno dużych szans na mniejsze poparcie innych przestrzeni publicznej IPN dostęp też do wszystkiego jest bardzo łatwy prawda do mediów do internetu oraz strażą miana pisarzy strażnicy tam się ta nigdy nie powie, że nikt nie ponosi też odpowiedzialność za coś zamiast nieporządku oprócz tego, że dyskusja o zabójstwie prezydenta Pawła Adamowicza dotyczyła przestrzeni publicznej społecznej to oczywiście pojawił się argument, że trzeba zmienić prawo już trzeba zaproponować pewne zmiany i mamy przed sobą propozycji ustawy o zmianie w ustawie kodeks karny wykonawczy kodeks postępowania karnego właśnie m. in . w tym zakresie, który byłby potrzebny w przypadku ewentualnych takich podobnych sytuacji co jest za projekt jak państwo oceniają trio chciałabym może zacząć od tego, że winne odnoszę jednak wrażenie, że projekt zmiany kodeksu karnego wykonawczego też nie do końca odnosi się do tej sytuacji, o których mówimy z Gdańska ja nie znam opinii psychiatrycznej odnośnie odnośnie do domniemanego jeszcze cały czas Anny sprawcy, ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że ten projekt przewiduje obligatoryjnie konieczność zastosowania wobec skazanego sprawcy zakładu lub takiego quady środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, jeżeli sąd odroczy wykonanie kary w stosunku do niego bądź przerwie wykonanie kary, ale z powodu choroby psychiczne i to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sprawca z powodu tej choroby psychicznej zagraża sobie zagrażała innym zagraża bezpieczeństwu powszechnemu, czyli w takiej sytuacji, w której odroczenie wykonania kary następuje z innej przyczyny nawet powiązanej z zaburzeniami o charakterze psychiatrycznym to ta to ta zmiana nie wejdzie w grę, dlatego że tu chodzi konkretnie o chorobę psychiczną i tylko wyłącznie i to jeszcze w dodatku taką, że z jej powodu sprawca będzie stanowił zagrożenie dla siebie lub dla kogoś do kogoś innego, więc tutaj też nie do końca nam powiedziała, że nie do końca dotyczy chyba tej sytuacji, o ile domniemany sprawca zabójstwa prezydenta Adamowicza nie jest osobą, której stwierdzono chorobę w chorobę psychiczną także te zmiany na pewno wprowadzają taką możliwość, żeby w sytuacji, kiedy sprawca, który został skazany, bo to też jest istotne sprawca, który został skazany jest chory psychicznie można go rzeczywiście umieścić w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, ale dotyczy to tak jak rozumiem ten projekt takich sytuacji, w których w osoba skazana była zdrowa psychicznie została uznana winną została ukarana, a choroba psychiczna jak rozumiem ujawniła się już po wydaniu wyroku lub też w trakcie odbywania odbywania kary, ponieważ w innych wypadkach gdyby, gdybyśmy mieli sprawcy chorego psychicznie no to wówczas weszłoby w grę środki zabezpieczające prawda, o których dzisiaj mówimy, że dla dokładnie inaczej wyglądała kwestia mnie kwestia poczytalności myślę, że sam w sobie przepis z punktu widzenia takiego czy przepisy, bo to jest ich kilka z punktu widzenia takiego ochronnego w stosunku do społeczeństwa on myślę, że on może spełnić swoją może spełnić swoją rolę natomiast z punktu widzenia skazanego, który ubiega się o odroczenie wykonania kary czy ubiega się o przerwę w gazie i otrzymuje Dodzie inne instytucje otrzymuje 1 z tych z tych instytucji w wyniku rozstrzygnięcia sądu no to umówmy się, że to nie jest specjalnie dla niego korzystne, bo ktoś, kto się stara odroczenie wykonania kary z jakiegoś powodu to nie jest jego zamiarem, żeby następnie zostać umieszczonym w zakładzie w zakładzie zamkniętym także tutaj muszę powiedzieć, że ja widzę pewne mankamenty tego rozwiązania przeczytam również takie bardzo krótkie uzasadnienie tego nie tego projektu 1 rzecz wzbudzała u mnie w szczególności bardzo duże bardzo duże zaniepokojenie, dlatego że umieszczenie sprawcy innych zamkniętym zakładzie psychiatrycznym sprawcy, który został wcześniej skazany jest bezterminowa, czyli tak samo jak w przypadku stosowania środków zabezpieczających oznacza to, że umieszczamy takiego sprawcę w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na taki okres na jaki to jest konieczne ze względu np. na innej choroby tak, czyli jest tym zakładzie tak długo, dopóki nie wyzdrowieję w co może oznaczać, że będzie zamkniętym zakładzie psychiatrycznym dłużej niż kara, która została mu wymierzona w i pojawienie się dodatkowy moim zdaniem problem ktoś jest typowo prawniczych problem, że na etapie postępowania wykonawczego nie ma możliwości poza 1 wypadkiem zastosowania orzeczenia izolacyjnego środka zabezpieczającego my możemy stosować tylko środki nie izolacyjnych w postępowaniu wykonawczym nie izolacyjny środek jedynie w takiej sytuacji, kiedy wobec sprawcy wcześniej był zastosowany izolacyjny środek zabezpieczający został uchylony, bo ja muszę mówiąc kolokwialnie poprawiło, ale w ciągu 3 lat znowu zaistniała potrzeba zastosowania tego środka wówczas można w postępowaniu wykonawczym taki środek zastosować, a tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, że jeżeli okres pobytu sprawcy zamkniętym zakładzie psychiatrycznym będzie dłuższy lub niż wymiar orzeczonej wobec niego kary to z uzasadnienia projektu wynika, że podstawą jej dalszego utrzymywania detencji będzie postanowienie, które zapadło w postępowaniu w postępowaniu wykonawczym związku z tym zastanawiam się czy oni wymagałoby, jakby dalej idących jeszcze zmian już w kodeksie w kodeksie karnym dotyczącym możliwości stosowania izolacyjnych środków zabezpieczających na etapie postępowania wykonawczego to jak budzi moją największą tutaj największą innych wątpliwości natomiast co do zasady myślę, że tak jak powiedziałam funkcja ochronna zapewne zostaje w tym momencie niespełniona, tym bardziej że w do momentu umieszczenia sprawcy w zakładzie leczniczym jest także możliwość zastosowania tymczasowego tymczasowego aresztowania pani znosi pana opinii mają pieniędzy na poniesienie widziałem jestem aż tak biegły w niuanse zauważyły natomiast ja na to patrzy jeszcze z perspektywy tego jak wyglądają próby zmiany prawa poza tym nieszczęsnym wydarzeniem w Gdańsku do ustawy daleko idące, bo ich pomysły na to, żeby zreformować rynek zalały obowiązywały ustawy z Geologicznego dotyczących przymusowej hospitalizacji pomysł takiej, żebym hospitalizować finansowo nie tylko my walczyliśmy, ale ujawniający też inne założenia w sytuacji, kiedy stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia z ochoty walczyć tam pozostała i to wtedy wszystkie zaburzenia osobowości, by się pomieściły tym wszystkim miała wady prawne związane nie tylko obowiązki związane z Małyszem napisali nawet taki list towarzyszyła w ostatnim numerze rzecz, jakiej Polski napisaliśmy list do godziny 7 w dziejach Polski, gdzie na protestują przeciwko zbyt daleko idącymi pomysłami reformowania całej logiki biograficznej na związku z nieszczęściem ktoś tam wydarzyło prawda to niebezpieczeństwo nie zawsze taka pokusa jest zwołanie żniw wtedy to jest taka pokusa, której trudno się politykowi, owszem, politycy mają do siebie na stronę się ubierają w różnym jeśli widzę, że mogą mieć skuteczne o różnym ich działania czy też wywoływany sądowego wywalczy sobie sezon 2 deklaracje polityków w Rzezawie naszym przykładem może być chociażby to nie ustawa, która się pojawiła o postępowaniu w stosunku do skazanych szczególnie niebezpieczna chroniono też pojawiła w związku z określoną sytuacją wprowadza bardzo medialny przekaz ma ustalone w idealnej gładzi nie byli sławni katastrofa mówi Roman syn pana panią siedzącą rodzi jednak to jest naprawdę jest nałożenie moim zdaniem naruszono fundamentalne prawa tych ludzi w tym rozwiązaną przynajmniej dzień zależy nam o tym, mówić może w 1 pomieszczeniu, gdzie każdy potrzebuje czytamy w reżimie te standardy są tanie zajmowany w tej chwili siedzą po 78 w 1 pomieszczeniu na piętrowych łóżkach na regulaminie, jaki obowiązuje regulamin to dyrekcja zakładu, który się zmienia tę chwilową różne nowe sytuacje wymagają natychmiastowego działania zmiany ci ludzie tam to miał być terapeutyczny ośrodek żadnej terapii tam nie ma upraszczając nieco również Wandy są jakieś indywidualne kontakty z Japonkami, ale nie ma tego co tego typu ośrodków powinno być wiodące prym w inny program terapeutyczny dla wszystkich łącznie z nową siedzibę teatru łączy się takimi bardziej kompleksowym oddziaływaniom nogę teraz wrócimy do tego co dziś dzisiaj obecnie w naszej przestrzeni społecznej politycznej debacie publicznej jeśli chodzi o zdrowie psychiczne polityczne chciałbym wiedzieć może też w kategoriach zrobiliśmy, ale ze sztuczną trawą w ostatnio sporo dyskutuje dyskutujemy o uczuciach religijnych 3 zjawisko uczuć religijnych z pana perspektywy widzenia jest konstrukt kulturowy prawny czy faktycznie psychiatryczną psychologiczną jest danie główne ulice wymienia się, że wziąłem udział w takim posiedzeniu w pałki czy moja koleżanka zaaranżowała dotyczący tych wszystkich procedur związanych z planowaniem działań było to co jest ważne w egzorcyzmach toczenia zobaczymy nowe rzeczy widziałem ten film jest taki, że Szymański, który nakręci nie wiem czy pani widziała ten film jest walczyć tak, żeby zobaczyć przerażające rzeczy widziano w tym filmie naruszanie podstawowych standardów nagle się okazało w samotności boję na ominięcie odprawianie z innymi zdjęcia jest nielegalna przypadków, kiedy podczas tym razem jest ma osobowość swój awans Jeana powiedz innym słuchaczom, którzy musieli więc, że chodzi o to, że ludzie są skrępowani dotykali w Polsce bardzo często osobami, które poddawane są egzorcyzmy są objęte przede wszystkim młode kobiety w 2 i egzorcyzmy odbywają się w zamkniętych pomieszczeniach zgodnie z regulaminem kościołami są monitorowane to jest w ocenie bezpieczeństwa a gdy poparcie nas o tym jak zwierzęta są ludzie, którzy nie mogą też inne założenia, które znajdziemy też zamieścić na nich klasyfikacji ICD 10 konwersji zadłużenia, czyli w procesie dawniej nazywał histeria modelom myślimy dyskusję, jaką ja wciąż jestem poważnie tego są ksiądz jezuita mówi kolega kierownika ten wyrok SN Szałański jeszcze 1 rządzi ta dyskusja była zupełnie nową markę zaczną się być tak naprawdę zaczynamy od tego, że realny istnienie diabła wcale nie jest tak wolno wnieść skargi ze strony mężczyzny dania w głąb NRF myślę, że bardzo będziemy go gehennę renowacji, witając na moment, kiedy nie wiadomo czy on w ogóle istnieje no dobra z sygnalizacją sędziowskich latać z innego zdania jest drugą sędziowskiego jak wygląda ta perspektywa zadanie obrony uczuć religijnych, kiedy tutaj też mamy pewne definicyjne i być może też ontologiczne oba, jakiego rodzaju wątpliwości w kolejnej spania posadziła twardo trudno bronić się tego konstrukt, jakim są uczucia religijne msze liczyć, że w gruncie rzeczy takich spra w, gdzie rannego, w które wkraczają uczucia religijne to w sumie nie jest na razie naraża może na razie nie jest zbyt wiele brakuje aż taką sprawę we, gdzie w charakterze świadka była wezwana osoba, która miała ciąg to żydowskie nakrycie głowy to, że im jak też je cha niecka chyba prawda dobrze niemiecka idealnym e-sąd chciał, aby świat i o tym, tomy ska konny wiem że, że świadek niszczą tego zrobić i to było to był jakiś duży muszę powiedzieć problem ja nie wiem nie bardzo rozumiem prawdę powiedziawszy inne, dlaczego znaczy, dlaczego to był problem dla sądu, bo ono, o ile ja dobrze pamiętam co nie ideowe tego turnieju miała nie spełniają żadnego wpływu, chyba że ja coś może mnie coś możemy ile tutaj i potocznie mnie była to moja sprawa tylko dziesiątą znam z jakichś opowieści natomiast tak na co dzień to muszę powiedzieć, że mało, kto powołuje się w jakikolwiek sposób na swoje uczucia religijne, bo jest jeszcze chciałbym zauważyć 1 rzecz biorąc pod uwagę to co się dzieje w naszym społeczeństwie to jednak kiedy ludzie przychodzą do sądu to nadal ten ten jakiś rodzaj prestiżu, który w, którym instytucja wymiaru sprawiedliwości posiadaczy pewnego takiego respektu, które ludzie z reguły odczuwali przed sądami nadal chyba jednak istnieje na szczęście i w związku z Imielnicy ta ta w związku z tym wydaje mi się, że ludzie jednak starają się nie przekraczać pewnych pewnych granic i na nie powołują się na pewne swoje bardzo indywidualne odczucia, zwłaszcza wtedy, kiedy one są jakoś szczególnie na jedno powiedziałabym społecznie kontrowersyjne najczęściej też nie ma w gruncie rzeczy czasu na to, żeby te kwestie takie religijny wyznaniowy światopoglądowe rozstrzygać przy konkretnej tak naprawdę w sprawie, bo spraw jest dużo jest zawsze konkretny problem niestety to też jest może jakaś bolączka sądów, że nowy też tak powinno być to sędzia przewodniczący kieruje przebiegiem rozprawy wobec tego czuwa nad tym, żeby w toku procesu jednak odbywało się tylko to co jest niezbędne konieczne jednak dyscyplinuje ludzi aby, aby w tych ramach się po prostu poruszali do bolączek sądów doszło w ostatnich latach bardzo wiele problemów, których mogłoby nie być, gdyby nie tło społeczno-polityczne chciałam teraz panią zapytać króciutko odniesienie się do zjawiska funkcjonowania komitetu obrony sprawiedliwości niedawno gościem Radia TOK FM była Sylwia Gregorczyk-Abram adwokat, który współtworzy tę grupę wsparcia prawników dla prawników adwokatów dla sędziów nie ma jako sędzia odbiera funkcjonowanie tej instytucji inicjatywę, która ma chronić sędziów właśnie przed wpływem tej atmosfery politycznej na działalność przeciw nam presji polityczną na politycznych rzecznikom na pewno nie mam nic przeciwko tak, ponieważ uważam, że powinniśmy się powinniśmy jako grupa zawodowa grupa zawodowa prawników bez wątpienia się wspierać, bo stoimy w inne przed bardzo trudnymi w tej chwili zadaniami niektóre z nich są w stosunku do nas obraźliwe w związku z tym niektóre też zachowanie, z którą jaki się niestety zdarzają, kiedy dochodzi do postępowań dyscyplinarnych wszczynanych w stosunku do do sędziów, które z naszego punktu widzenia nie są nie są zasadne uważam, że to wsparcie ze strony różnych tak naprawdę grup zawodowych prawniczych jest dla nas bardzo jest dla nas bardzo korzystne, ponieważ czujemy pewną wspólnotę interesów ważne jest myślę jednak to żeby, żeby też nie dochodziło i uważam, że to jest to istotne, żeby też nie dochodziło do jakiegoś takiego przy okazji i dlatego mówię, że rzesza córki do mnie sprzeciwiam, ale nie chciałabym też, żeby to eskalowania było jakieś dodatkowe problemy, jakie dodatkowe konflikty na głowy, bo to się niestety zdarza prawda, że również, że wszyscy mamy określoną wrażliwość nie zawsze jesteśmy w stanie utrzymać nerwy na wodzy czasem wypowiadamy myśli, których normalnie byśmy nie powiedzieli im do przestrzeni też medialnej wpłynęło kilka takich takich twierdzeń, które już przeszło w tej chwili do niemalże kanonu prawda niektórym się posługują politycy, więc jak najbardziej wspieranie się wzajemne jak najbardziej jak najbardziej tak i uważam, że to jest jak najbardziej pozytywny aspekt tego co dzieje się w tej chwili w kraju i ostatnie pytanie do pana profesora na ile dzisiejsze warunki kulturowe cywilizacyjne też akademickie, ale właśnie, że polityczne sprzyjają z kolei psychiatrii sądowej na jakiej jesteśmy teraz w Polsce na dnie, czyli w liniach jeżdżą nie jest w moim przekonaniu nie jest to widzę, bo może w katedrze psychiatrii wstrzymała związany przez ponad 40 lat nie jak niechętnie ich w z oporami młodzi ludzie gotowi są one powinny się czy domniemana nowa czy wymiar sprawiedliwości, aby się przez 2 generacji misjonarz 1 z naszym sika wiodącą wiodącym ośrodkiem przyjaznych narzędzi, a my dzisiaj psychiatrę dużo bardziej to jest to, o czym pani będziesz mówiła, że opiniowanie jest inne zdanie ma dzisiaj można jakieś obiecanki giganci od terapeuty, a może za godzinę walczy o swoim pacjentom 150 zł, a nie męczyć się jeździć wolniej jeszcze być narażonym na różnego rodzaju czynności nie miałem taką sytuację była słynna sprawą się w Krakowie Brunona taka wtórnego o opinię ma imię w pewnym momencie nie spodobała mu się toczą mówi zespołowi nie nauczy napisał złoży doniesienie do Boga należy się bać raczej nie prawny w Chinach dzika, gdy pierwszy raz się zdarzyło Marsylia 3 lata, zanim to, jakie oczywiście to kręciło, ale w 2 instancjach MON napisał też o odwołanie od decyzji jasne i minęło 9 miesięcy, zanim można było dalej prowadzić postępowanie jest prawie nic nie wyszedł na takiego co skręcił tam jakiś jego zdanie wypowiedziane w wywiadzie, którego udzielał pamiętam z miasta mówią w Tychach wrażeń to są takie dolegliwości, które nie zachęcają do tego, żeby się, żeby być fanem dużo więcej jasnych osób inne gotowe są w szpitalach kinach już pracować do działań, bo to jest złe warunki są trochę lepsze niż w normalnych oddziałach, a dziś szpitale żyją z żywiołem sądowe działo, bo one w fundusz za to płaci dużo więcej płacić za władzę to jesteś Bogiem w przededniu mam nadzieję w końcu poważnej reformy świadczeń opieki, a wyliczenia, że w naszym kraju w bandzie to co się składa na całym złożony skomplikowany model uwzględniający szczególną rolę ścigali środowiskowy będzie po kądzieli standardy daje znać, gdzie stanie, że mamy prawda szpitalne poradnie i konie do widzenia nic pośrodku Piotr Woźniak, ale zostańmy przy tej nadziei niech będzie optymistyczna puenta tego życzymy zatem trzymamy kciuki bardzo dziękuję za rozmowę w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast! Nie czekaj, zacznij słuchać wygodniej z pakietem "Aplikacja i WWW".

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA