REKLAMA

Polskie góry zagrożone? Planowane zmiany ułatwiające inwestycje narciarskie.

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-11 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Ewa Podolska przez państwo rozpoczynamy nasz blok i zielono mi pierwsza godzina poruszam przez moment, że będziemy mówić o narciarstwie, ale chcę, ale to tylko jest jakby element sprawy, o której chcemy w powiedzieć, chociaż bardzo istotny Otóż nie tak dawno temu obiegła media mówi o biegła, bo to rzeczywiście niezbyt wiele informacji były pojawił się zniknęły o planowanym o planowanej zmianie prawa, które my to zmiana miała ułatwić nowe Rozwiń » inwestycje narciarskie to skojarzenie też, że jeśli idzie narciarstwo, chociaż dla mnie stonce oglądała antyki materiał i tam właśnie wypowiadał się przedstawiciel przestępcy przedsiębiorców, którzy żyją z wyciągu ze stacji narciarskiej mówił, że dobrze, bo rzecz jest powstanie w końcu lepiej uregulowane w natomiast ekolodzy w LM ci, którzy zajmują się przygodom ci, którzy chronią przyrodę mówią to bardzo zła zmiana, która może nastąpić, ponieważ ona doprowadzić do tego róże można będzie łatwiej ową przyrodę niż 30 powiedziałam dosyć ogólnie myślę, że w naszym programie gdyż, lecz konkretyzuje my, a w programie są w pierwszej jego części witamy cieszymy się, że zechciał tutaj z nami zostać już zdradził go skorzystaliśmy z obecności pana prof. Macieja Nowickiego dzień dobry dzień dobry obrońca Marcin Nowicki dwukrotny minister środowiska ekolog laureat ekologicznego Nobla drugiej klasy specjalista materii ochrony środowiska, a oprócz tego przedstawiciele pracowni na rzecz wszystkich istot, czyli pani Sylwia Szczutkowska dzień dobry dzień dobry państwo oraz pan Radosław Ślusarczyk dzień dobry myśmy specjalnie pan panie profesorze, gdy zaprosili, dlatego że tam pojawia się w kwestii, o których mówię taka dosyć istotna sprawa to inwestor może coś budować, jeżeli pozwalam na to stosowny organ, a organ wydaje zgodę wtedy, jeżeli sporządzona ocena oddziaływania na środowisko tej inwestycji, mówi że rekompensując pewne straty, przyglądając się całościowo no może ta inwestycja może zaistnieć w tym środowisku metoda powtarzamy ocena oddziaływania na środowisko ocena działań na środowisko, ale chciałbym byśmy jej, iż sięgnęli troszeczkę wstecz i historycznie botki zarówno w organy, o których mówię, czyli zaczęłam mówić i regionalne dyrekcje ochrony środowiska generalna dyrekcja ochrony środowiska to wszystko powstawało w czasach, gdy Panny był ministrem jak również ta cała idea i mechanizm oceny oddziaływania na środowisko, a co w tym wszystkim chodziło po co powstały instytucje i po co ta ocena działań na środowiska ocena oddziaływania na środowisko to jest mechanizm, który jest w Polskim prawie już od wielu wielu lat, gdy nie powstało w tedy w 2010 dziewiątym roku, ale znacznie znacznie wcześniej i prawo dotyczące właśnie z konieczności wykonywania tych ocen oddziaływania na środowisko dla każdej inwestycji, która może mieć negatywny z jakiś wpły w na środowisko już była w polskich graczy tutaj zrobiłam błąd więc, że to, że dany pojazd został brak natomiast wtedy nasze do tych dat do 2009 roku procedury związane z tymi ocenami i zatwierdzanie mnich przez różne gremia były rozproszone były trwały bardzo długo no Invest in mentorzy i inwestorzy się denerwowali różne nawet potrzebne inwestycje były hamowane pieniądze uciekały i t d . jej jak i będąc ministrem zracjonalizować rentę umiałem spot stworzył nową instytucję w krajach nie da zrobić, a generalną inspekcję Gene generalną dyrekcję ochrony środowiska i regionalne dyrekcje w województwach, żeby przyśpieszyć procedury i rzeczywiście to dało ten skutek, ale jeszcze ważne to było to, że zgromadziłem tam świetnych fachowców od ocen oddziaływania środowiska i od przyrody, bo tu chodzi przede wszystkim sytych ocenach czy to będzie szkodziło przyrodzie czynie taka nowa inwestycja, ale we wzorze powiedzmy wyraźnie to nie regionalna dyrekcja ochrony środowiska tworzyło tworzą oceny oddziaływania na środowisko nie daje, w którym momencie one wchodzą, kto tworzy inwestor ma obowiązek tworzyć tak ma obowiązek wynikający sprawa ma, jeżeli jest wątpliwość no to oczywiście tutaj decyduje regionalna czy generalna dyrekcja trzeszczy pod zawiadomieniem lekcjami, bo to jest istotne dla zaśnie, bo jest cała cały w sprawie jest wymienione wyżej stonowany sądom takie inwestycje, które już muszą mieć realny jest pewna grupa niewielkich inwestycji, które no i mogą mieć mogą nie mieć natomiast wiadomo, że w parkach narodowych n p . no to niemożna Invest, w czym w inny rezerwatach przyrody, tym bardziej można inwestować w ogóle nie można tam budować jakiś instalacji, które by ewidentny sposób szkodził środowisku to duże bojowe 1 z warzyw, która pojawi się później, a mianowicie czy, która inwestycja wymaga oceny oddziaływania na środowisko pan powiedział tutaj, by wylicytowany wron wykaz z Piask oprócz tego efekt dzień jest to potrzebne przy czym czasami bywał pewnie spór mimo tego bloga czyta o tym czy ta inwestycja już wymaga czy jeszcze nie ten spór, kto rozstrzyga, ale na regionalny dyrektor dyrektor regionalny albo w generalnej Dyrekcji ochrony środowiska przy czym to nie dotyczy takich takich obszarów jak parki narodowe, aby tam na pewno bez VAT nie mogą czy rozum rozum do zaliczy powiedzmy, że nasi słuchacze zrozumieli, że ma być zrobiona ocena działań na środowisko mówi Monika Wiącek stanie prawnym to wy Rovio inwestor i zawiadomią pokazuje tak w regionalnej Dyrekcji środowiska i regionalna dyrekcja środowiska mówi tak w porządku to jest dobrze zrobiona ocena takiej, a nosi się do tego ta wydaje decyzje tzw. decyzję środowiskową tak właśnie wydał wydaje tzw. decyzję środowiskową, która poprzedza Tax decyzje pozwolenia na budowę, a tak było to bardzo ważne bez tej decyzji nie ma pozwolenia na budowę nie ma pozwolenia na budowę tak Przedmieście tak jest tego notek własnego doświadczenia wiem, że regionalna dyrekcja środowiska mówi tak to są pewne braki tego nie zbadano oczywiście tak ocenia oceniono na nie raport zwraca wybrał port wielokrotnie razem z pełnienia takich jak inaczej, a jeszcze na wcześniejszym etapie mogę się wtrącić uważa wcześniejszym najwcześniejszym etapie jak wójt robi burmistrz prezydent jakiegoś miasta czy starosta zwraca się do regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska to dostaje takie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu oraz regionalna dyrekcja oraz specjalistyczny zwraca uwagę i wypisuje całą listę na co inwestor musi zwrócić jak przeprowadzić tę ocenę, a i dopiero na tak na podstawie takiej analizy inwestor wynajmuje fachowców również na swój koszt w dni wtedy ten raport włącznie z badaniami terenowymi za ich czasu powiedzmy rok na dla niektórych inwestycji w przychodzie i pokazuje regionalnej Dyrekcji i ona wtedy oceniała czy dieta jest dobrze zbadane czy źle czy jest wpływu nie ma wpływu i czy zdarzało się też tak, że odmawiała wydania decyzji KE, gdyż dyszy ten wpływ był ewidentny przykład New tak jest krytykowano też ten element to inwestor zamawia inwestora zamawia inwestor płaci, ale ten, kto robi, ale były organy specjalistyczne Renaty z Bogiem nareszcie znały się znają i jednak się pochylnia, ale to oprócz tego weta co jest jeszcze tutaj istotne, że jak jest ocena oddziaływania na środowisko to jest udział społeczny i jest udział organizacje pozarządowe, które miejsce był i zawsze jest tak, że raport, który został sporządzony przez inwestora jest poddany pod konsultacje społeczne jest 21 dni nazwą i całe społeczeństwo niezależnie czy rezolucja czy nie są zakładnicy inwestycja jest w Gdańsku, a my żyjemy w Zakopanem czy na odwrót mamy prawo i popatrzeć na to i mamy prawo wnieść uwagi, a organizacje pozarządowe były na prawach strony, czyli miało prawo do sądu lub dokładnie to jest bardzo ważny element one on wynika poniekąd zajęty panie profesorze wynika z dyrekty w Unii właśnie, a trzeci z konwencją w zoo w ustach na zachód do tematu, jakby nam Unia Europejska narzuciła to, że mają powstać regionalne dyrekcje generalne zwolnienie Unia tego nie narzuciła każdy rasowy zorganizował macha organizator jakiś sposób jak za natomiast myśmy nawet myśmy tak po to, żeby przyśpieszyć i zracjonalizować ten tom procedury no i jeszcze jedno, żeby ci fachowcy, którzy są właśnie czy byli czy jest on jest może w tych regionalnych dyrekcjach to są rzeczywiście fachowcy znający się i o nim nie przypuszczam przynajmniej taki założenie było, żeby nie przepuścili raporty, które by były niedobre, bo rzeczywiście, jeżeli inwestor płaci fachowcom, którzy sporządzą raport no to my wymknęło daje im swoje dyrektywy, żeby to było tak, żeby z morza, bo inwestycję przeprowadzić, ale potas jest ta strona społeczna i potem są ci fachowcy, których w tym urzędzie, żeby nie przepuścić takiej oceny złej, ale co jest jeszcze istotne, że w ramach tej oceny, ale badano wpły w i danej inwestycji na przepadają nie tylko na przelot etyczna klimatyczna zdrowie ludzi, bo to też byłoby powiedzieć, ale ta oprócz tego dawano tzw. działania minimalizujące lub działania kompensacji ruchu tak i za działania minimalizujące to znaczy się zmienialiśmy trochę technologie zmienialiśmy lokalizację Wybrzeża Nisko, żeby lotnisko będzie mógł, żeby nie zawsze jest inwestor mógł po chwili w 100 % swojego o swego planu zrealizować może z uwagi na środowiskowe rzeczy musiał zrealizować go przemodelować czasami, sięgając po nowe technologie trochę droższe, ale to co jest najistotniejsze, że za kompensację, czyli za zniszczenie danego terenu musiał musiał zapłacić też czyli jakby ten zanieczyszczający płaci taka ogólna zasada też była bardzo istotna w tym systemie ocen, czyli inwestor musiał wziąć na siebie jak chciał robić biznes, który miał wpły w na przyrodę, że to jest kosztowna tak to bardzo ważny, że jeżeli zniszczy, jaki sam sposób te środowiska przykład na obszarze natura 2000 to muszę jakoś kompensacyjną prace wykonać dla ochrony przyrody w innym miejscu przy bessa za chwilkę wrócić naszego programu, ale najpier w chcę podziękować panu profesorowi, który nas już w tej chwili po Polsce pan prof. Maciej Nowicki był z nami w I instancji był on dzielony na widzenia państwa dar widzenia klienta rozważa przemysł wracamy do naszej rozmowy pożegnano mnie nas już prof. Maciej Nowicki, który żył przypomniał w jak działa w Polsce system ocen oddziaływania w na środowisko, dlaczego powstała generalna dyrekcja się ochrony środowiska, która ma swoje oddziały w postaci regionalnych Dyrekcji ochrony środowiska w studio w obecnie Sylwia Szczutkowska i Radosław Ślusarczyk pracownia na rzecz wszystkich istot, jakiego chce powiedzieć, że ten model, który został zarysowany w UE, jeżeli działa dobrze no to jest dobrze natomiast na wszystko jak zwykle zależy od ludzi w no i czasami są pewne mechanizmy naciski i t d . i t d . no niestety w ostatnim czasie samo mówiono na antenie o takich sytuacjach, w której to regionalna dyrekcja ochrony środowiska na podstawie oceny oddziaływania na środowisko prawda powiedziała nie nie zgadzamy się na taką inwestycję to chyba to kwestia mierzy wyżej brak danych oznacza albo do pani dyrektor była droga przestała być panią dyrektor sprawa poszła do innej regionalnej Dyrekcji, że rzeka w Olsztynie i tam został tak pętle Święty mówiąc tak, jeżeli pan dyrektor parku Narodowego nie zgodził się na pewno droga i CSS 3 modernizację my też już jest panem dyrektorem z Aten z raportu wynikało znacząco negatywne oddziaływanie środowiska w no dobrze to teraz powiedzmy, ale za to tak mi, więc tak działamy więcej ten system bardzo istotną tak to może dopowiem, że ten system oceny działania środowiska działa w całej Unii Europejskiej jest 1 z lepszych systemów to znaczy, że to jest naprawdę wielki szacun dla pana Nowickiego raczej ekipy, która zmodernizowała to bon i ten system jest naprawdę dobrze znać się oceniamy wpły w danej inwestycji, a pod kątem wpływu na przyrodę pod kątem wpływu na klimat pod kątem wpływu na zdrowie człowieka mamy możliwość minimalizować mamy mniej możliwość kompensowania mamy możliwość odmówić, jeżeli są znaczące negatywne oddziaływania mamy tak naprawdę nie można dzielić tych inwestycji zwracam uwagę na to, żeby to były oddziaływania skumulowane, żeby wariantu wania i żeby było wiele innych bardzo ważnych rzeczy, które powoduje, że z 1 strony biznes może się rozwijać, a z drugiej strony stan środowiska Przyrodniczego jest zachowany w dobry sposób w dobrym stanie tak i możemy to pogodzić z AZS taka miara cywilizacji naszej grze Okaj co się dzieje tak nie stoimy w miejscu, ale robimy to z poszanowaniem pewnych zasad i ten bardzo istotne w tym systemie, który PTU działa do tej pory mam nadzieję, że będzie to ma nastąpić zmiana w ustawie o ochronie o 2 w ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko i w rozporządzeniu do tej ustawy czy ma powstać nowe rozporządzenie tak i teraz i po bardzo istotny element się pojawia, o którym myśmy tutaj zresztą już wspomnij mnie ani, a mianowicie są takie inwestycje do co, do których musi być zrobiona owa ocena działań na środowisko są takie inwestycje co, do których nie musi być prawda w PRL są też takie, że może być prawda, ale coś pomiędzy Beatą chyba tak źle tłumaczy, kiedy jest tak pomiędzy mną bardzo dobrze pani redaktor tutaj tłumaczy mówimy o drugiej grupie przedsięwzięć co, do których dalszych losów decyduje taką ocenę regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska, czyli jest to grupa przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko to język regionalny recenzenci od zarania decyduje zebranie zrobią tak czy Malezji zrobiona, gdy ocena czy ma być przeprowadzony inwentaryzacja badania terenowe są i później ma powstać raport czy też nie i tutaj dochodzimy de facto do sedna problemu też z przyczyn naszej wizyty w studio to znaczy do takich przedsięwzięć właśnie należały inwestycje narciarskie wszystkie 3 duże czy małe czy na terenie natura 2000 czy na terenie chronionym każda inwestycja narciarska była oceniana przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska w ramach tzw. screeningu uczono będzie mogła oddziaływać na przyrodę czy też nie, a jeżeli mogła, bo część z tych inwestycji planuje się niestety teraz bardzo cennych przyrodniczo, do których należą ekosystem Górskiego to wtedy inny inwestor ma obowiązek przygotować raport zrobić monitoring ocenić swoje zamierzenia inwestycyjne i musi taki raport przedłoży do oceny regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska, a czytam takie zasady, które mówiły, że przy pełnym rozmachu przy przy przy pewnej wielkości po tej inwestycji na pewno ocena będzie musiała być zrobiona mnie tutaj nie zawsze za fakt, że każda inwestycja musiała być poddawana takiej ocenie, dlatego że nawet bardzo mała inwestycja w terenie szczególnych walorach przyrodniczych może znacząco negatywnie oddziaływać na przyrodę i jest to po prostu sprawa indywidualna to co jest istotne to my chcemy rozmawiać o zmianie, a w właśnie w rozporządzeniu, o którym która jest w naszej ocenie bardzo skandaliczna, bo generalny dyrektor ochrony środowiska, czyli osoba, która ma za zadanie dbać o system ocen oddziaływania na środowisko wprowadza zmiany, które mówią o tym, że do 5 ha w parkach narodowych rezerwatach przyrody inwestycje narciarskie będą bez oceny oddziaływania środowisk, zwłaszcza że już wiadomo, bo teraz mogły albo nie tak, a w ogóle na pewno bez tak i do 10 ha poza terenami chronionymi tak jak parki narodowe rezerwaty przyrody czy parki krajobrazowe i teraz my jak to przestaliśmy, żebyśmy ogromna, a w oczy w dobie zmian klimatu w dobie zmieniania gatunków system ocen powinien być ewidentnie wzmacniany, a teraz mamy lobby biznesowe, które mówi do 5 ha bez oceny oddziaływania środowiska co to znaczy w praktyce ma przede wszystkim możemy być bardzo zaniepokojeni o losy naszej polskiej przyrody cnotę najcenniejszego z systemem czy ekosystemy górskie my jako przyrodnicy zwracamy szczególną uwagę na to, że to są przede wszystkim miejsca, które powinno się zostawić mimo wszystko w przyrodzie takim gatunkom jak Wilk Ryś niedźwiedź jak chronione gatunki ptaków stąd też przecież bardzo piękne krajobrazowo miejsce nie tylko względy przyrodnicze, ale też krajobrazowych no kto chodzi po górach i ceni sobie ciszę spokój pewnie też nie jest zachwycony takiego pomysłu zamieniania najcenniejszych przyrodniczo terenów w naszym kraju na taki narciarskie lunapark jeszcze może się cofnąć troszeczkę jak ta historia tego lobbingu wygląda, ponieważ nie są to niestety pierwsze zamachy próby zamachu w tej branży narciarskiej na mnisze co tak zresztą z rozwiązań jest zaś miał grać z żeliwa rozważali taki pomysł jak prawo szlaku jak prawo śniegu z sobą to takie pomysły, żeby branża narciarska mogła prywatny teren każdego Polaka, jakby zaanektować płot Rozwiń swoją branżę, lecz chciała korzystać bez żadnych ograniczeń z takich terenów jak nie mam też w Zakopanem czy czy w takich terenach predyspozycji predysponowanych do rozwoju inwestycjach inwestycji narciarskich, ale na szczęście mamy konstytucyjne prawo własności IT prawo, ale nigdy nie mogło zostać przeforsowane natomiast było to bardzo silne naciski głównie polityczne w sejmowych komisjach i turystyki inicjatorem tego tych pomysłów w ogóle, żeby podporządkować ich własność prywatną i tereny chronione głównie, ale też przyrodę, lecz to jest takie Stowarzyszenie, które zrzesza właścicieli gestorów stacji narciarskich czy stworzenie stacji narciarskich turystycznych i stowarzyszenia samego początku bardzo silnie lobbował na rzecz tych skandalicznych z punktu widzenia zarówno przyrody jak i obywatela obywatela UE zmian z naszego punktu widzenia te zmiany są niedopuszczalne, bo chciałabym też może krótko powiedzieć czym się w ogóle wiąże budowali funkcjonowanie takich inwestycji narciarskich w wizie chodzi o przyrodę możemy sobie zdajemy sprawę, że jeżdżenie na nartach jest przyjemnością jest tylko część rozrywkową dla niektórych ludzi jest też samolotem z pasją, ale muszę sobie zdawać sprawę, że to się dzieje zawsze zawsze kosztem przyrody, żeby wybudować taki ośrodek narciarski w górach no to zawsze musimy zniwelować teren, bo wcześniej go wynosić z tak wcześnie go wyrazić musimy posadą wjazd na ciężkim sprzętem posadowić tam obiekty kubaturowe, czyli beton w przejazdy ciężkiego sprzętu samo funkcjonowanie takiego ośrodka narciarskiego ono jest bardzo inwazyjna, bo mamy szereg towarzyszących inwestycji takie sztuczne oświetlenie w tym, bo przecież nie chcemy nie chcemy jeździć do szesnastej chcemy iść do dwudziestej drugiej sztuczne naśnieżanie było, bo przecież nie ma już tak naprawdę sportu zajmowali się w naturalny śnieg tak źle, choć raz będzie zimno no tak i wtedy będziemy radośnie, że jestem też trochę czasu, by klient mamy czas do 2 Ford ośnieżone inne sporty zimowe trzeba zwrócić uwagę, że my wody w Polsce nie mamy mamy mniej wody niż Hiszpania tak naprawdę i te wszystkie zasoby, które są zasobami wodnymi z naszymi w naszym kraju powinny być pod szczególną ochroną, bo jesteś naprawdę bardzo bardzo mało znany też takie przypadki rozwoju inwestycji narciarskich, które się odbywają kosztem wody dla ludzi to przykład Białki Tatrzańskiej, gdzie w pewnym momencie w ogóle nie ma wody, bo jest pobierana od do sztucznego naśnieżania to przykład potoku w Beskidzie małym, gdzie też pobiera wodę i naruszać naturalny przepły w czeku, więc to mamy szereg problemów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie też takiej inwestycji mam też przed wszystkim bardzo dużo ludzi, którzy nagle w 1 miejscu się znajdują w tym ośrodku narciarskim mówi się też także narciarz niszczy przyrodę, bo wjeździe wyciągiem kuźwa śniegu zjeżdża na nartach można trafić w Gnieźnie z ich badań natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że sam fakt obecności ludzi w takich miejscach pociąga za sobą albo jakby nasza infrastruktura musi być gastronomia muszą być parkingi muszą być jakieś rozrywki, bo przecież też mnie nie niem nie tylko jeździmy na nartach, ale też wypożyczone sobie skutery śnieżne musi być jakaś rozrywka lekarz muzyka, żeby było wesoło, więc niestety są to inwestycje bardzo inwazyjne dla przyrody, a mówimy o terenach bardzo bardzo cennych mówimy o Beskidzie małym obrazki, gdzie żywieckim sądeckim zabrano prawo tak w Tatrach przede wszystkim zmiana prawa tak naprawdę otwiera wszystkie nasze góry pod niekontrolowaną i masowo zabudowa narciarską to co może jeszcze powiem teraz wyciągi narciarskie dzisiaj w Polsce buduje z przewozową ściął my taką minimalną powyżej 2 tysięcy osób na GPS tak minimalna to złe władzom się w ogóle opłacał, ale do tego, że wprowadza infrastruktury, po której koleżanka powiedziała, więc taki mit, że narciarz jeździ po śniegu nie niszczy, które lobby narciarskie wielokrotnie mówiło, że przecież to jest taki fajny tych strat nie widać, dlatego że chociaż i widać wtedy, kiedy mało śniegu tylko trasa narciarska zaśnieżona, bo to co jest istotne jeszcze w górach przy naszych bardzo skromnych zasobach wodnych to wszystkie glebę albo zdecydowana większość to są gleby wodą i dla Boch wodą i dla ochrony tak chcieli te góry to jest coś co zatrzymuje nam wodę też, minimalizując potem skutki powodzi są naprawdę cenne ekosystemy, ale to co jest istotne jeszcze oprócz samej przyrody są gatunki tak jak w Tatrach np. w myśl jest taka mamy kozice mamy niedźwiedzia tak to są ewidentnie takie gatunki, których możemy się poszczycić wracając do systemu ocen oddziaływania na środowisko to jest bardzo istotne w tym systemie oceny oddziaływania środowiska, którym mówiliśmy, że jest panem prof. Nowickim w ramach wpływu i oceny tych to nie jest tak, że w Polsce nie ma gdzie jeździć to nie jest tak, że w Polsce się ośrodki narciarskie nie rozwinęły wprost przeciwnie, ale ponad 200 ośrodków narciarskich mamy otwarte granice tak możemy sobie jeździć, bo niestety no my musimy jechać walkę bez ALT do nas nie sprowadzimy mamy taki góry, jakie mamy najwyższe oczywiście Tatry tak, a poza tym to są góry poniżej 1500 m niestety tak a, więc mamy takie miejsca, gdzie mamy ewidentne niedobór śniegu czy tzw. bieda bieda śnieżną, która też jest obserwowana w Alpach, a niedobór wody z tym ogromny problem, więc to, że branża narciarska w słowach, gdy w doprowadza do tego, że regionalny dyrektor ochrony środowiska forsuje takie prawo, bo mówi, że to są bariery jest po prostu zwykłym nieporozumieniem, bo mamy w Polsce naprawdę, gdzie jeździć i tego o tych ośrodków jest na tyle dużo poza tym są otwarte granice możemy sobie, że chcemy jeździć wal Pach może mieć dziś walkę i to co się udało zrobić do tej pory branży to jest tak naprawdę w ramach tego systemu działają środowisko i nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, żeby zwalniać inwestora z o ocenę oddziaływania środowiska do 5 ha co do 10 ha teraz 5 ha dla Tatrzańskiego parku Narodowego przy rozbudowie Kasprowego Wierchu jest dokładnie tą co przez lata było niemożliwe, a dzisiaj AZA chwilę będzie faktem etyką przypomnę, że parę tygodni temu byliśmy stroną w postępowaniu tak dla rozwoju rozbudowy infrastruktury na Kasprowym i regionalna dyrekcja ochrony środowiska odmówiła inwestorowi jest, bo stwierdziła, że będzie znaczące negatywne oddziaływanie na dom ma być przyspieszenie, więc razem chodzi o zlecenie kolei żelaznej z nowości i kolei i była już kiedyś ocena była społeczna noc była taka umowa społeczna na nich nazwijmy to taką umowę z ważnych, że tam kolej ma taką przewozowe dzianiną, ale inwestor nie pogodził się z tym jak chcesz dalej, tak więc i regionalna dyrekcja odmówiła, bo była w system ocen, bo jako organizacja w trosce o dobro przyrody moglibyśmy mogliśmy być tą stroną postępowania, czyli przysługiwało nam prawo do sądów teraz to co było niemożliwe z kory co zrobi inwestor pójdzie ze swoim wnioskiem o tym, się zmieni prawo do starostwa złożył wniosek o pozwolenie na budowę i właściwie dostanie ten wniosek o pozwolenie na budowę i osoby tylko któreś z znają się na betonie Stali tak dalej może będą mogli decydować to ma wpły w cieniem na przyrodę bessa za chwilkę wracamy do naszej rozmowy o w zleconym przez państwa do naszej rozmowy pracownia na rzecz wszystkich istot w postaci Sylwia Szczutkowska i Radosław Ślusarczyk są z nami w studia im państwo mówi Jan myjnie chcemy blokować rozwoju infrastruktury narciarskiej no ale nie może się mylę może tak nie mówić, bo z 1 strony odnoszę takie wrażenie no ale przecież, jeżeli owe oceny oddziaływania na środowisko były tak jak teraz i państwo mówią chcemy, by były i dalej co znaczy, by regionalna dyrekcja każdorazowo decydowała czy ma być zrobiona cena Noto zakładacie, że część tych planów inwestorskich się nie powiedzie ponieważ, ponieważ inny inwestor, rozważając wszystko za i przeciw pomyśli o mieście w ogóle nie opłaca wykonywać tego raportu i t d. płacić za dobra pora, a za dobra pora z raportu uczestniczyć w tej całej procedurze inny inwestor do tego podejdzie, ale na końcu regionalna dyrekcja ochrony środowiska w niezgodzie na złe państwo liczba orzeczeń tych planów legnie w tym, że tak powiem w gruzach no no i lesbijkom, ale to nie jest tylko od dołu nie dotyczy tylko tej branży znaczy się to właśnie system ocen oddziaływania środowisko on mówi o tym, on bada wpły w inwestycji pierwsze to bada wpływ inwestycji potem Goło i analizuje pod kątem też wpływu na przyrodę na zdrowie na klimat tak i to jest mechanizm, który organy specjalistyczne jak widać, bo przecież organizacje nie wydają tak nie jest tylko organy specjalistyczne tak podejmują decyzje ale by wydać decyzję środowiskową, czyli nie wydać, jeżeli ją wydać to pod jakimi warunkami tak i niestety jest taka zasada w biznesie zanieczyszczający płaci to znaczy, że korzysta ze środowiska zapłaci tak, a jeżeli coś jest ewidentnie cenny atut równie dobrze można porównać do Wawelu na równie dobrze możemy to zrobić dyskotekę ale kto by powiedział o tym, że na Wawelu można byłoby przerobić komnaty tak na dyskotekę no niech to wariactwo tak po nocnym ba no ale na noc bardów świetne miejsce już możemy tam nastrojowe nastrojowe no Super tak w krużgankach nie na górze na rolę kelnerki chodziły Super, a jeszcze dalej nikt wszyscy powiedzą no przecież to jest w ogóle wariactwo no dobrze, ale taka sama wartość jest tak, że z unikatową przyrodą oczywiście może przez nas inaczej postrzegano, ale tam są takie gatunki i w tym momencie też może być tak, że się nie może też, że nie można tych planów do końca zrealizować, ale zostawmy tam trip 7 goli w Beskidach Beskidy są 2 Doliny inwestor mówi o 7, jeżeli budujemy 7 dolin jestem przekonany, że ten Wilk, który tam mieszka niedźwiedź, który tam jest nie będziemy już przestrzeni do swojej budowanie tak teraz mamy 2 Doliny i są, a wjedzie bez wiedzy słyszałam z ZUS właśnie na osoby opłacające za tymi zmianami powiedziała tak, ale przecież to dobrze dla gór, ponieważ tak to ludzie, którzy przyjechali, by w góry rozeszli, by się po tych górach wszędzie BU łazili mówiąc potocznie i jest straszyli, by te zwierzęta i tak daje za dykty wali, a tak to oni się po prostu znajdą w 1 miejscu stał 1 wyciąg i 1100 k no niestety ja sama się zastanowią czy taka teza wynika z braku wiedzy czy właśnie, że może z popularnych Lwów z takiego populizmu, ale no nie jest oczywiście prawda non wyciągi narciarskie mają znaczący negatywne oddziaływanie, jeżeli są zlokalizowane n p . bardzo cennych terenach Soły nie wiem mają bardzo dużą przepustowość, ale również inne rodzaje turystyki mogą być inwazyjny tutaj jak musimy zawsze wszystko oceniać indywidualnie inżynierowi taki naród raźnie bardzo mało no tak Leną dumnym Tesco zwykły populizm no gdzie do swoich populizm nazwijmy sprawę po imieniu na zwykły turysta lub idąc po szlaku idąc po szlaku, który jest analizowany po wpły w szlaków na przyrodę jest również analizowanych branż n p . tak w parkach narodowych rezerwatach przyrody jest analizowany będzie zrobić ten szlak czy nie zrobić i Dynowska niejednokrotnie park Narodowy spis jest w zadaniach ochronnych jest to zbadane tak modeluje się szlaki turystyczne tak, żeby nasz letni wprowadzać turystów w takie najcenniejsze miejsca turystyczne czy przyrodnicze tak dalej i toteż jest też analiza pogodzenia, ale no przepraszam bardzo taki turysta nie ma za sobą nagłośnienia megawat tylko kilka tysięcy wat nie ma oświetlenia kilka tysięcy lumenów nie ma ze sobą koparki nie niweluje stoku tak nie ma ze sobą zbiornika wody tak, które są potrzebne do naśnieżania no umówmy się przecież, że państwo to jest zwykła fikcja to mamy inwestycje, która jest szeroko zakrojona, która ma oddziaływania na poziomie budowy eksploatacji, a tu mamy turystę w butach który, jeżeli wejdzie w naprawdę chcieć i cenne miejsce to może wystarczy wystraszyć chociażby w Tatrach nie wiem przerwać kadrowanie tak może spowodować spinacze też mogą spowodować straty w rękach ptaków może to być może, ale nie musi, ale nie mają ze sobą takich narzędzi no umówmy się to zwykły populizm i ten argument jest po prostu co najmniej dla mnie śmieszne tak, ale jest forsowany w tej przestrzeni publicznej i ich być wiadomo dlaczego tak my jesteśmy o tym, przekonani proszę spojrzeć na uzasadnienie do lutego rozporządzenie ministra z powiedzmy, że generalny dyrektor ochrony środowiska wprowadza te zmiany, żeby ułatwić biznes inwestorom narciarski i teraz czym jest ten biznes dla inwestorów narciarskich to są po prostu zyski, bo jeżeli ułatwiać im pracę to tak naprawdę zwalnia się z kosztów proszę zwrócić uwagę, że jeżeli decyzja środowiskowa ocenił, że jest jakieś potencjalne negatywne oddziaływanie to inwestor będzie zobligowany do wprowadzenia działań minimalizację innych czy np. muszę kupić lepszej jakości lampy, które mają mniejsze oddziaływanie świetne będzie musiał np. zmienić system naśnieżania będzie musiał wprowadzić szereg konkretnych działań technicznych, które po prostu kosztują tak samo działania kompensacyjne, jeżeli okaże się, że inwestorzy, by zrealizować swoją inwestycję będzie musiała trzykrotnie wygasić 10 ha lasu to na pewno zostanie zobligowany chociażby do tego, żeby te nazwy kimś innym miejscu posadzić to też są konkretne do niego koszty i teraz taki inwestor bez tej decyzji środowiskowej zgodnie z wolą generalnego dyrektora ochrony środowiska chodzi w teren po prostu z pokolenia z naszego środowiska korzysta z naszego wspólnego dobra chodzi o teren buduje co chce sobie wybudować bez żadnej tak naprawdę bez żadnej kontroli instytucjonalnej, czyli bez tej oceny regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska bez żadnej kontroli społecznej, bo brak decyzji środowiskowej test również brak udziału zarówno organizacji ekologicznych ekip brak udziału po prostu ludzie, którzy gdzieś tam mieszkają, którzy też będą poddawani tej negatywnej presji hałasu oświetlenia antropopresji to co koleżanka mówi ma wymierny wpły w, bo to nie jest tak, że przeciwko organizator przeciwko lobby narciarskiemu jest organizacja, która blokuje coś dla mnie to jest fikcja jest tak, że są gminy, gdzie jest inwestor i lokalna społeczność, która jest ewidentnie przeciw i teraz problem polega na tym, że jak była ocena oddziaływania na środowisko to wszyscy mieli prawo do tego, żeby się, aby powiedzieć, by prawo do sądu teraz jak nie ma oceny oddziaływania środowisko no nie ma ten głos lokalnej społeczności, która jest przeciwna rozwoju pewnych inwestycji w Beskidzie małym w bestie w Brennej i o tym, głos tej lokalnej społeczności nie jest brany pod uwagę, a jedyne miejsce, gdzie oni mogli się wypowiedzieć to była właśnie od w ramach konsultacji społecznych wtedy, kiedy raport oceny oddziaływania siedlisko był włożony do publicznego wglądu co ciekawe teraz będzie tak, że jeżeli nie będzie tego publicznego wglądu w to ludzie będą żyli w błogiej nieświadomości niedźwiedzie raport nie będzie robotów nie możecie państwo sobie kupić jakąś fajną ziemi fajną działkę w fajnym miejscu myśląc o tym, że będzie tam mieli państwo spokój cisza i że będzie Okaj tak, iż nagle okaże, że pewnego pięknego dnia będą tam buldożery obok tak i nie będzie państwo w ogóle o tym, wiedzieć, bo nikt nie będzie procedury, w której będzie można się o tym, powiedzieć oczywiście trochę prasę, bo może będzie plan gospodarczy szanował innych rzeczy doskonale ludzie niestety tego nie zawsze śledzą i tą co jest istotne jeszcze w tych zmianach to może tutaj warto powiedzieć, że te zmiany będą też dotyczyły udziału w lokalnej społeczności to i one będą stroną w postępowaniu będzie tylko 4 ta osoba kiedyś było także stroną postępowania były one nie była, a Bordeaux teraz już nie mówimy o konsultacjach z Laponii raportu nie ma tak dalej, ale nie imion i jest i jakaś lokalna społeczność ma możliwość udziału tak w postępowaniu, które w, jakim postępowaniu w pozwoleniu na budowę pozwolenie na budowę ani ona może taki sam Llosa te obecnie, bo tak, że pozwolenie na budowę, gdy sąsiedzi, czyli ci, którzy mają teren przyległy byli z automatu stroną w tym postępowaniu, bo mieli wpływ na to co się dzieje na działce są szanse teraz przy tych zmianach, które proponuje generalny dyrektor ochrony środowiska tak pan swego Lewandowski będzie tak, że tylko będzie z 100 m od posadowienia tej inwestycji w 100 m jak też masz rosną metrów od wyciągu to np. jedno, ale nie, bo to jest już nie tylko to dotyczy wyciągu to dotyczy nie rozumiem ale, ale jej prezes km od chlewni od spalarnia odpadów czy przetwórni od centrum logistycznego, jeżeli ktoś sobie kupić działkę dużą i okaże się, że z powyżej 100 m to nawet ktoś płotem graniczy z inną działką to niestety nie będzie stroną postępowań i jest w ogóle złamanie podstawowej zasady i kilku konwencji jest w konwencji kilku dyrektyw wystarczy, aby mieszkać trzeba mieć swój dom w odległości mniejszej niż 100 m od od tej konkretnej inwestycji nie od działki nie od granicy tego od tej inwestycji tak tak dokładnie, ale co niestety niejedyne złe pomysły generalnego dyrektora jest też bardzo niechlubna zmiana, która ma 3, by spowodować to, że jeżeli np. wójt lub, że prezydent jakiegoś miasta jest inwestorem cessny np. wybudować zaporę na jakiś cenny to wtedy i sam sobie wydaje również decyzje środowa do tej pory jak do tej pory taką decyzję mogła wydać tylko instytucja nie mogą być konfliktu interesów po prostu włożyć w to, że przekazywał wydawanie takiej decyzji np. regionalnej Dyrekcji ochrony środowiska, a my z naszej praktyki działania też mamy taki przykład, gdzie wójt był bardzo zainteresowane budową właśnie takiej zapory w przyrodniczo cennymi Dolinie w Beskidzie śląskim i bardzo forsował ten projekt natomiast gdy nie mogą zrealizować, bo nie powiedziała lokalna społeczność zagrożone tą inwestycją, ale także właśnie regionalna dyrekcja ochrony środowiska, która oceniła, że te skutki tej zmiany będą negatywne dla przyrody w tej sytuacji tej zmiany w wójt, jeżeli będzie zainteresowane i będzie miał z tego wiadomo profity to nic nie stało nic nie stanie mu na przeszkodzie, żeby sobie taką decyzję środowiskową wyda to też odbędzie właśnie kosztem kosztem lokalnej społeczności mogliby tylko zaprotestować przeciwko tej zapożyczeń, którzy mieszkają zdrożeć wzrost o medalu złożyli raport jest oficjalnym dzielą się, że chcę to to jest przykład z naszych gmin wiemy, jakie były raportu oceny oddziaływania środowiska akurat był tak fatalnie zrobiony w czasie wojny dzicy Wilka, więc Wilkowice był tak fatalnie zrobiony, że regionalna dyrekcja poprosiła kilka razy o uzupełnienie tego raportu, a w końcu powodzianie nie uzgadniamy tej inwestycji, ale inwestorem była gmina to gmina zleciła firmie z prowadzeniem tego mordu na szczęście dla tej dla mieszkańców i dla tego miejsca, żeby fatalnie zrobiony, ale był bezpiecznik, czyli było było organ, który powiedział ja to sprawdza teraz, gdy będzie tak wójt gminy 1 wydział powie jest pozwolenie na budowę drugiej jest decyzja środowiskowa dziękuje on w dobrze na jakim etapie na jakim etapie zmiany są zmiany są po konsultacjach społecznych komuny teraz trafią w KPMG Tax po tak na obrady legislacyjne czy trafią do odpowiedniej komisji płyniemy do prób procedowany w sejmie i może jeszcze tak krótko podsumuję to co się mu to co się dzieje to jest zamach na zarówno jakość tego systemu oceny oddziaływania na środowisko, który funkcjonował dobrze oczywiście można było antyki zarzuty, ale on w swoich założeniach w istocie był dobrym po prostu modelem, ale też na nasze uprawnienia zarówno organizacje ekologiczne, jaki zwykłych ludzi, którzy będą stronami albo mogli być stronami w postępowaniach dotyczących środowiska boje, by każdy z nas ma prawo decydować o środowisku, w którym żyjemy w inny zamach na polską przyrodę przede wszystkim najcenniejsze miejsca parki narodowe rezerwaty przyrody to są najcenniejsze miejsca w Polsce, które po to, powstają parki narodowe toto powstają rezerwaty przyrody, że bolesnej bardziej mu, że są cenniejsze niż taki, żeby nie dopuścić do tych zmian tutaj jako Stowarzyszenie zainicjowaliśmy taki apel do pana premiera Mateusza Morawieckiego pod tym apelem podpisało się 74 organizacje pozarządowe po to, żeby powstrzymał te zmiany w prawo wożone z żony są niedopuszczalne, ale wierzymy też siłę takiego społecznego oddolnego sprzeciwu i tutaj na naszej stronie czy pracownia org PL można wejść w zakładkę petycja i uruchomiliśmy taki mechanizm wysyłki maili do premiera, w którym każdy może powiedzieć, że nie zgadza na to, żeby nasze piękne Tatry były niszczone w imię po prostu zysku bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców uważamy, że to jest po prostu niedopuszczalne czy trzeba wejść na strony pracownicy pracownia www pracownia org pl i tam jest duży baner na pierwszej stronie, które przekierowuje do mechanizmu, który po ułatwia wysłanie maila to pana premiera bardzo serdecznie gorąco państwa zapraszamy do tego, żeby wejść na stronę i wysłać takiego maila jako głos niezgody, bo uważamy, że po prostu na poziomie generalnego dyrektora ochrony środowiska profesor dyskusja bezprzedmiotowa, a siła jest społeczeństwo obywatelskie bardzo serdecznie państwo dziękuję za wizytę w naszym studio Sylwia Szczutkowska i Radosław Ślusarczyk pracownia na rzecz wszystkich istot bardzo dziękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA