REKLAMA

Najbardziej skrajna forma totalitaryzmu, czyli rządy Czerwonych Khmerów

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-13 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
naprawdę nazywał się salut Sar ósmy z dziewięciorga dzieci zamożnych chłopów nie zostało bieganie pracę na roli wzrastało zdrowo i szczęśliwie ojca właściciela 20 ha pól ryżowych stać na dobre szkoły dla synów, tyle że chłopiec sobie nie radzi powtarza klasę raz drugi oblewa egzaminy, a stypendium paryskie zostaje mu cofnięte z powodu braku postępów w nauce będą się później dopatrywać w tej właśnie porażce edukacyjnej przy czym jego zoologicznej wręcz Rozwiń » nienawiści do ludzi wykształconych i w okularach salut Sary później brat nr 1 później Pol pot odrabia jednak inną lekcję z zapartym tchem czytuje Piotra Kropotkina rosyjskiego księcia i anarchista fundamentalne dzieło o wielkiej rewolucji francuskiej teza pierwsza rewolucja musi zostać przeprowadzone od samego końca teza druga rewolucja to egalitaryzm teza trzecia rewolucjonista się nie waha i brzydzi kompromisem do tego Marks i mało jeszcze krótki kurs Stalina są stare wraca do Kambodży wszyscy posłowie po wielu latach na najwyższych na niższych szczeblach władzy pozwoliliśmy sobie na pewną przesadę od takich zgrabne eufemizm przesady wyliczamy na 2  000 000 istnień ludzkich, ale na razie nasze rewolucjonista i działa w partyzantce i Śródkę Buczyński komunistów latami walczy z reżimem w końcu reżim upada nowe państwo na gruzach poprzedniego zwie się demokratyczną Compu w ciągu brat nr 1 dekret wprowadza powszechną szczęśliwość ludzie mają osiągać w kontakcie z naturą, czyli z dala od Miastka Buczyńska stolica zostaje zatem ewakuowana w ciągu 48 godzin i mieszkańcy głosu ruszają ku wiejskiej utopii przy okazji ogłasza się, że miłości smutku gniewu namiętności, a także wszystkich innych uczuć siłą rzeczy będących emanacją indywidualizmu zakazuje się dla dobra wspólnego dlatego też zamiast Jana mówić należy wyłącznie mer no i nie wolno się śmiać na zdjęciach uśmiecha się tylko Pol pot właśnie ogłosił się premierem jest 13 maja 1976 roku Radia TOK FM i jest już z nami prof. Bogdan Góralczyk Uniwersytet warszawski dobry wieczór panie profesorze na dobry wieczór ani dobry wieczór państwu przez najbliższe 3 kwadranse będziemy w południowo-wschodniej Azji na Półwyspie indochińskim nad zatoką tajlandzką czuli w Kambodży to będą lata sześćdziesiąte siedemdziesiąte no być może także późniejsze już nie będzie mówić o rozliczeniach tego co zrobili w Kambodży czerwoni Khmerzy, ale zacznijmy od samego początku, czyli od głównego demonicznego bohatera naszej audycji Pol Pota, który naprawdę nazywał się sam od Sahary przyszedł na świat 1925 roku w zamożnej rodzinie tak z zamożnej i nawet związanej poniekąd z rodziną królewską siostra była w zespole tanecznym mamy bardzo dobrą biografię w języku polskim myślę, że są 4 książki w języku polskim, które warto polecić, kiedy mówi się o tym, nieszczęsnym epizodzie w dziejach ludzkości, bo Kambodża Pol pot zapisali się bardzo tragicznymi zgłoskami w historii powszechnej Kambodża, której mówimy, czyli przełomu lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych to jest niespełna 8  000 000 mieszkańców w tej chwili mówi się, że to już jest dwukrotnie więcej niż ten kraj i był częścią Indochin, czyli od 1800 osiemdziesiątego piątego roku był kolejny Francuz był kolonią francuską obok Laosu i Wietnamu Kambodży da to królestwo, które jest królestwo od czterdziestego dziewiątego roku, kiedy Francuzi się wycofali nową salę weszli wcześniej, czyli ten kolonializm tylko zamroził stan potem przyszedł niezwykle barwny książę najpierw potem król potem zrezygnował z nową książę i na pewno to playboy narodom z Hanną k, który jest no jest postacią zupełnie hollywoodzką i w zasadzie kierował i nie kierował państwem od połowy lat pięćdziesiątych i Takam Bobrza znalazła się jako państwo indos chińskie w kleszczach wojny wietnamskiej zwanej też inną chińską, bo pamiętajmy, że w początkach lat pięćdziesiątych była wojna z Francuzami, żeby ich stamtąd wypędzić co się udało stąd też te 3 kraje inne chińskie, ale najbardziej Kambodża Wietnam są francuskojęzycznych elity mówiły i mówią po francusku i to dotyczy też salon cara, czyli późniejszego Pol Pota, który jak większość czerwonych Khmerów miał też on stosunkowo naj krótszy, bo zaledwie 3 letni pobyt w Paryżu, ale do końca życia jego ulubionym poetą był wentylem i nie z 1 strony miał czerwoną książeczkę przewodniczącego Mao, czyli wyznał Eastwood komunizmu, a z drugiej ulotnych poetów i pisarzy francuskich co się da wyjaśnić, bo był francuskojęzyczny od dzieciństwa od dosyć zamożnej rodziny w 2 urodził się w ogóle na antenie, a więc w stolicy państwa natomiast w okres kolonialny spowodował, że w latach 194952, a więc krótką przebywał w Paryżu przebywał we Francji tam otrzymał stypendium w szkole tak wyrównanej we Francji tanio stypendia rządowe, żeby wyjechać natomiast w przeciwieństwie do innych czerwonych Khmerów którzy, z którymi się wtedy tam zapoznali tam była bardzo silna komórka komunistyczna i pamiętajmy, że Francja była wówczas niezwykle lewicowa pamiętajmy przypadek niejakiego Czesława Miłosza, który uciekł przecież systemu realnego socjalizmu znalazcy z opiekuńcze skrzydła pod Giedroyc się i paryską kulturą handlu przez długi czas długi czas w zasadzie do opublikowania zniewolonego umysłu objęty ostracyzmem intelektualnym, czyli tam w powietrzu wisiał mu się francuskim wówczas takie lewicujące myślenie jeśli nie lewactwo inie objęło młodzież Kambodży pańską, która przybyła do Francji i taki kij w sam pan zostać osoba nr 2, chociaż później dojdziemy do tego, że bratem nr 2 był, kto inny po Pol pocie niekiedy sam pan to zrobił w pięćdziesiątym dziewiątym roku doktorat na Sorbonie, więc starej długoletnimi minister spra w zagranicznych reżimu czerwonych Khmerów też miał studia ukończone francuskie w tym Borucowi nie szło tak duża musiał wrócić do ojczyzny, ponieważ stypendium zostało cofnięte ze względu na brak postępów w nauce tak, bo zamiast zajmować się nauką to interesowało go głównie wtedy w latach pięćdziesiątych socjalizmu w wydaniu jugosłowiańskim jeszcze niema Listkowski to dopiero mu przyjdzie w latach 68 Jugosławii spędził wakacje tak jest niewiele w ogóle w życiu jeździł po świecie, bo tak naprawdę poza tymi 3 laty we Francji to później tylko i tymi wypadami do Jugosławii to udokumentowane mamy tylko wyłącznie jego już potem wyjazdy, kiedy był przywódcą czerwonych Khmerów czy przywódcą opozycji najpierw na terenie Kambodży i wyjeżdżał do Chin jako ciekawą zbieżność zauważyłam panie profesorze rok 1949 test ten moment, kiedy no przejmuje władzę w Chinach to jest ten moment, kiedy AM not Pol pot dociera przez samego i Marsylii do Paryża i to jest ten rok, kiedy zostaje ogłoszone królestwo Kambodży czy no, więc właśnie to królestwo było bardzo specyficzne i jest dzisiaj, bo ono istnieje, dlatego że wspomniany przeze mnie narodom z Young zmarł w 2012 roku i obecny król narodom z hamowni jest postacią niezwykle barwną ciekawą ciekawą również dla Polaków wie pani, dlaczego kończył szkołę baletową w Czechach w Pradze czeskiej jak przyjmuje listy uwierzytelniające co wiem od ambasadorów Czech to rozmawia z nimi po czesku nie po angielsku, czyli czy po francusku wobec tego mamy króla Słowianina w Azji południowo-wschodniej myślę, że warto naszym słuchaczom to powiedzieć teraz narodom z Hanną Krall Tomasz w tym królestwie nie czuł się dobrze wojennych nas i Wypędzenie Francuzów spowodowały rząd zrezygnował z tytuł Królewskiego uchodził za tylko inny księcia no i unijnych do końca lat pięćdziesiątych jakoś to trwało natomiast w początkach lat 60 włączyli się Amerykanie Kambodża weszła w bardzo ostrą fazę stosunków z sąsiednią i dużo bogatszą Tajlandią to są zaszłości między tymi państwami jak Polska Niemcy słynną kulturę Angkor wat, jeżeli coś o Kambodży wiemy to wiemy, że była kultura bankowa Angkor wat i siódmy 14313 stulecia precyzyjniej i później czerwoni Khmerzy ma niewiele więcej na ten temat tego kraju wiemy na Otóż ten Angkor wat został najechany przez Tajów broni ze stajniami stosunki dyplomatyczne zawieszono w pięćdziesiątym ósmym roku przy dziesiątym piętrze zerwano, a potem to już poszła lawina no i wszystko rozpoczęło się tak naprawdę na nową z chwilą, kiedy prezydent Stanów zjednoczonych Johnsona rozpoczął wojnę wietnamską, która spowodowała, że zaatakowane zostały wszystkie 3 państwa na inne chińskie z tym, że najbardziej ucierpią najmniejsze laos, na którym to jest obszar bez dostępu do morza Kambodża oczywiście taki dostęp ma na ten obszar o dużo mniejsze od Polski spuszczono więcej bomb w czasie wojny wietnamskiej niż na całą Europę podczas drugiej wojny światowej są takie wyliczenia Kambodża też trochę oberwała nie tak mocno natomiast oberwała dużo mocniej politycznie, dlatego że w marcu 1970 roku to jest cezura, od której powinniśmy zaczynać tak naprawdę tę historię z pomocy z opuszczeniem jej pomocą Amerykanów niejaki Simon MOL generał wypowiedział posłuszeństwo i królowi księciu z Hanną kombi, który w tym czasie jak to często u niego bywało podróżował gdzieś sobie po Stanach Zjednoczonych zachodniej Europie i kiedy on był zagranicą London wypowiedział posłuszeństwo stworzy z nich bank nie wrócił już do kraju tylko poszukał sobie azylu politycznego, ale nie na Zachodzie tylko u komunistów chińskich i to w czasie na największym rozkwicie rewolucji kulturalnej, a więc skrajnego lewactwa Montenegro non non dokonał w zasadzie Zacha zamachu stanu stworzył nowy reżim Republikańskiej już odrzucił rządy królewskie dni od 1972 do 1975 do początków kwietnia był prezydentem potem został obalony przez czerwonych Khmerów mimo pomocy Amerykanie, którzy współpracowali z królem początkowo wraz z królem to będzie zaraz czy to jeszcze ciekawszy rozdział mianowicie skończmy z nominalnym, bo to nie była na tyle aż postać taka ciekawa raczej mamy brzydkie o nim karty on wtedy i uciekł z Kambodży się z książki napisane przez Samar przez Amerykanów i poza granicami zwornik dokonał żywota nie zna na Hawajach, a potem Fuller ton w Kalifornii, ale długo był na wygnaniu na Hawajach rozmach w Kalifornii Fuller ton 1985 roku na atak serca natomiast ten reżim spowodował, że Amerykanie się zaangażowali też bombardowali mnie bardzo Kambodża nie tylko sąsiedni laos i Wietnam no i nie wojna wietnamska wchodziła w fazę końcową czas, kiedy Amerykanie mieli się wycofywać i ten splot czynników bardzo brutalny reżim wspierany przez Amerykanów amerykańska interwencja powodował, że elita komunistyczna partia Kambodży, która w latach pięćdziesiątych zawiązała się tak naprawdę gdzieś we Francji poza granicami kraju pierwotnie w latach pięćdziesiątych była, a gra na Chłopska z natury pro Wietnam ska buddyjska i umiarkowana, a za czasów Lennona stała się anty wietnamska skrajna ani umiarkowana bardziej miejska ani, że wiejska no oni odwróciła rzecz zupełnie się sytuacja jest w ramach tej komunistycznej partii w 1967 roku, a więc w początkach rewolucji kulturalnej w Chinach Pol pot przejął władzę wtedy stał się on miał jeszcze pośrednie różne pseudonimy, bo Pol pot jest pseudonimem rodzinne nazwisko wymieniliśmy na początku naszej audycji salon Car ne i ukrywał się nawet długo jako brat nr 1 nie wiedzieliśmy i przez kilka lat nawet naukowcy dochodzili, kto jest tym bratem nr 1 chyba dopiero w siedemdziesiątym siódmym roku zdało się raz w latach się do ich rąk albo kiedy już czerwoni Khmerzy przejęli władzę w państwie dopiero wtedy stało się to jasne i też stało się jasne, że nie mnie wspomniany przeze mnie się sam pan, który był osobą nr 2 w całym ruchu jest bratem nr 2 tym bratem nr 2 stał się niejaki łączy się włączenia był człowiekiem najbliżej związanym z listy, by mieli wspólną taką chemię zaufanym Pol Pota w rejonie ten reżim prowadzili a gdyby miał pan panie profesorze scharakteryzować czerwonych Khmerów ideologicznie, bo to jest taka przedziwna mieszanka trochę komunizmu trochę nacjonalizm jest rewolucjonistą mu, a gra realizmu, a później nihilizmu rzeczy i morderczych instynktów, a to powiedzmy, że to jest taki paradoks połowa kwietnia czerwoni Khmerzy wchodzą do Phnom Penh ich zajmują stolice te oddziały, które wchodzą wchodzą ze czarnych mundurach w takich strojach i sądzą o ludzi osoby nastoletnie młodzież, a nawet dzieci i to ponoć mordercy i oni są już w tym duchu wychowani oni już mają cele i zadania oni wchodzą 15 kwietnia pamiętajmy, że 2 tygodnie później upada Sajgon Amerykanie wychodzą z Wietnamu co ma potem ogromne skutki dla dalszych losów jezdni i Kambodży czerwonych Khmerów i teraz czerwoni Khmerzy, kiedy wchodzą nie wiemy zupełnie, kto to jest, bo oni wychodzą z dżungli nie mają żadnego programu i pierwszą proklamacji nie zrobili 20 maja 1975 roku i kiedy tanimi pyta jakieś były założenia programowe to w tej deklaracji z 20 maja 1975 roku wyszczególnienie następujące elementy po pierwsze, chcieli zrobili to ewakuować ludzi z miasta, czyli uderzyć w klasę średnią mieszczaństwo Bogoria Zygmunt osiedli miasto na zepsucie drugie za wszystko negować totalnie rynek jest czysty skrajny maoizm liderem mocy Tonga nie ma i aż 2 gole na pieniądzach wszystko trzeci utwór pierwotnie bowiem podaną usunąć z rynku walutę reżimu no lana Nolla, ale później się okazało, że wycofano całkiem walutę z obiegu to znaczy tylko gospodarka pierwotna towar za towar albo towar za życie, bo i tak niestety bywało następnie oczywiście pozbawić mnichów buddyjskich szat no i oczywiście zlikwidować, czego się wprost nie mówiło realne stało się to jednoznaczne, bo religia opium dla narodu i wreszcie jeszcze 1 element, który jest istotny będzie lejtmotywem na terenie tych niespełna 8 milionowej wówczas tempo żyje spora mniejszość mniejszość wietnamska rzędu 300  000 częściowo była już za rogiem już reżim jak mówiłem stał się Londona anty wietnamski, ale czerwoni Khmerzy rozpoczęli czystkę etniczną, czyli nie dość, że wyczyścili miastem o to rozpoczęli czystkę etniczną jest cały reżim jest niezwykle dobrze udokumentowany taki Ben kier man niestety jego książka jest wliczać Chandler od historii Kambodży i Bankier nam najlepsza historia reżimu czerwonych Khmerów szczegółowa dokładna w zasadzie wiemy praktycznie wszystko co można wiedzieć z wyjątkiem ilości ofiar do tego nikt nie golić nigdy mówi się od 2 miliony hl i 1,5 do 2 to są te szacunki, ale nigdy nie policzymy natomiast to jest pierwszy przypadek i to jest coś czym chciałbym spuentować czym czerwoni Khmerzy byli Otóż był to system ludobójczy z założenia i świadomie ludobójczy i jeszcze gorszy niż system hitlerowski nazistowski, bo naziści tępili Żydów tępili Cyganów tępili Słowian, ale niekoniecznie Niemców, a reżim Pol Pota różnił się od wszystkich innych tych, że czyścił i tępił i dokonywała ludobójstwa na własnym narodzie, a szczególnie na jego inteligencji i warstwach wykształconych mówił pan profesor od tych wojownika Pol Pota nastoletnich, którzy wychodzą już członkami i można to rozumieć dosłownie i w przenośni, ponieważ są to ludzie z bardzo głębokiej prowincji bardzo głęboko zacofanej podobno mieszkańcy stolicy patrzyli z przerażeniem jak piją wodę z muszli klozetowych biorąc je za miejskie źródła jak próbują napić się benzyny z kanistrów kibicom pasty do zamków dzwoni pierwszy raz znaleźli się w takich okolicznościach oni całe dotychczasowe krótkie życie z spędzić w głębokiej dżungli to z tej książki kier znana z innych źródeł my doskonale wiemy oni poza warunkami leśnymi niczego innego nie widzieli, a równocześnie byli starannie przygotowani mentalnie do niszczenia tego wszystkiego co jest inne jej obce, więc byli idealnie spreparowanie w sensie mentalnym do tego, żeby przeprowadzić ten proces, który przeprowadzili, który z czasem dzięki znanemu filmowi, a wcześniej książce nazwano Killing Fields, czyli pola śmierci i ten film książka, na której podstawie film został nakręcony też jest, a główny bohater, który gra tam Kambodży Lenczyka doradcy amerykańskiego dziennikarza w tym filmie to jest nikt inny jak 1 z nielicznych lekarz, który przeżył i proszę sobie wyobrazić jego pamiętniki mamy po polsku on za tę rolę doradcy i tłumacza amerykańskiego dziennikarza dostaną, gdy do Oscara za drugoplanową rolę zagrał w kilku filmach i proszę sobie radzić 1005 . roku jakiś gang zastrzelił go na ulicy Hanki Los Angeles nie ma żadnych dowodów, że to coś miało wspólnego z czerwonymi gitarami, czyli przypadek sprawił w lokalu jako 1 z nielicznych intelektualistów kambodżańskich przeżył ten potworny reżim, a potem los Giodo pat w zupełnie, gdzie indziej, kiedy kompot przejął władzę czerwoni Khmerzy ogłosili tzw . rok zerowe tak 00, dlatego że zajmujemy i to co było do tej pory dotychczas było nie istnieje budujemy nową cywilizację to było wprowadzenie w sposób ekstremalny idei mające Tonga, który te pomysły typu agrarnej społeczeństwo ludzie z kolekcji widzowie ani pozbawieni własności pozbawieni pieniądza pozbawieni rynku pozbawieni możliwości wymiany i kontaktu między sobą widać już nawet panie profesorze języka, bo to jest sytuacja z Orłem na roku 81004 . inni też pewnie tak, ale to był najczystszej wody totalitaryzm gdzie, cytując klasyka 1 z rewolucji jednostka zerem mówią Majakowski, czyli jest każda jednostka i prywatność zostały wyzerowane nie tylko państwo i jego historia, ale wszelkie to co było indywidualizmem, ale jak to wyglądało w praktyce, bo bierzemy stolica miasta w 2 ,51 000 000 ludzi mieszkało wówczas on tyle aż chyba nie ale, ale rzeczywiście ocenia się, że 14 całego społeczeństwa była skupiona w Phnom Penh nie okolicach mogą wziąć ze sobą tylko tyle ile udźwigną potem zresztą część rzeszy jest rak firmowana przez wojowników Pol Pota i oni zostają wygnani na pola ryżowe jak rozumiem Musioł zorganizować sobie to życzę mu na surowym korzeniu nie miała nic sobie organizują ci młodzi ludzie co weszli do Phnom Penh, bo trudno mówić o innych miastach u Dong stara stolica zresztą niedaleko od Kompanii tekst niedawno tam byłem na to to jest nasza większa osada w stylu, że jest parę starych buddyjskich budowli i wzgórza i to tyle, czyli tak naprawdę chodziło w Phnom Penh i to on czerwoni Khmerzy wszystko delegują to jest 1 wielki obóz koncentracyjny to jest za przeproszeniem obóz w Brzezince no bo trudno mówić o Oświęcimiu, bo ten miał przynajmniej murowane budynki rujnują sobie szałasy hałasuje ludziom nie budują sobie tylko są zmuszeni do budowania przez i to pod knutem i największemu zbrodniom, jakby ludobójstwa nie było zbrodnią największą zbrodnią było to, że raz zanegowano istotę człowieczeństwa to znaczy ten totalitaryzm opierał się wyłącznie na strachu i terrorze i natomiast to szybko się okazało jego istota z chwilą, kiedy oni wchodzili do Phnom Penh i kiedy obejmowali władzę nie wiedzieliśmy tego ich chyba nie wiedzieli też częściowo nawet czerwoni Khmerzy, o czym mówię Ano o tym, że była armia królewska podporządkowana czyli jakby nie tylko ci młodzi i ona już jesienią 71005 . roku, a siedemdziesiątym szóstym już są wewnętrzne walki napięcia i tam się pojawia siedemdziesiątym szóstym w połowie reżimu pojawia się nijakich scen, w który jest pułkownikiem jest 1 oddziałów i los chciał, że był przy granicy z Wietnamem i uznał, że nie warto z tym reżimem ludobójczy mi przeszedł na drugą stronę w efekcie rządzi dzisiaj, bo przywódca dzisiejszy Kambodży jest z pochodzenia czerwonym numerem od 1997 roku czyli jakby już nie liczy 22 lata jest od no tak naprawdę można powiedzieć dyktatorem może do tego dojdziemy pod koniec, gdyby nie uciekł to zapewne zostałby zgładzony dokładnie, ponieważ te jednostki wśród czerwonych Khmerów Phone wśród wierchuszki rzecz jasna, która wykazywały się na niechęcią wobec przemian swych rolach od razu idę utworzono to jest niebywałe nie wiem czy pani redaktor była ja byłem w Phnom Penh i byłem w Tuol Seng, czyli US 22 proc w kasie nie mylić z SS, aczkolwiek to jest jeszcze coś gorszego Otóż w centrum miasta w dawnej szkole w dawnym liceum francuskim utworzono krwawą krwawe więzienie krwawą łaźnię urządzono intelektualistą, ale przedstawi przede wszystkim przedstawicielom reżimu w tym który, którzy stracili zaufanie brata nr 1 czy brata nr 2, jeżeli ktokolwiek podpadł to nie wszedł na pola śmierci tam czarno na inną wycieczkę to miejscowość Ełk pod prom ten, gdzie pani pojedzie to są te prawdziwe pola śmierci, jakbym tam kilkanaście lat temu to jeszcze z ziemi wystawały chusty zamordowanych osób, a cechą wyróżniającą droga była wtedy nie asfaltowana nieuporządkowana taka kołyszą coś się z około 2022 km od Phnom Penh, a cechą wyróżniającą jest 1 wieża szklana pełna kilku piętrowa wieża pełna czaszek, czyli mamy tam dowód ludobójstwa na ziemi natomiast w Tuol Seng mamy w murach taką wystawę, bo każdego, zanim zamordowano, jako że był przedstawicielem inteligencji SI reżimu ono najpier w robiono zdjęcia potem torturowano i coś niebywałego robi się teraz nie wiem czy w tej chwili, ale do niedawna było tak, że jeżeli się w Oszu i zwiedzać ten uczeń to nie jest duży obszar to jest taki w pod główkę budynek i z podwórkiem wewnętrznym i można przejść 3 strony to to jest tak dawna katownia z narzędziami tortur z maleńkimi jak przy swoich dużych gabarytach bym w ogóle nie przed Kliczkami, gdzie tych ludzi przetrzymywano, ale wcześniej, zanim zabito dokumentowano zdjęcia są wystawione te zdjęcia są i potem organizatorzy wpadli na szatański jeszcze chyba w tym praw wiek męski pomysł, że jedzie się do czwartego ostatniego skrzydła tam zasiada się przed ekranem i puszczają pani film dokumentalny o tym, obiekcie pokazują jak się torturuje jak to wygląda to jest nie dość, że człowiek przeżyje już samą wizytę to jeszcze przeżywają moja żona wyszła nie dała rady po prostu mówi nie jadła dwukrotnie tego nie, czyli to dla ludzi mocnych nerwach, czyli stworzoną katownia na terenie samego tchnął weń dla ludzi własnego systemu i ona funkcjonowała praktycznie do końca systemu, bo system narodził się 15 kwietnia 1975 roku i przetrwał do 6 stycznia 1979 roku, czyli od nieco więcej niż 3 , 5 roku jak wspomnieliśmy z 8 milionowego społeczeństwa 14 została wymordowana w tym, że praktycznie przyszli wszyscy przedstawiciele wiary buddyjskiej i ne intelektualiści oczywiście natomiast ciekawostka, bo przerwaliśmy ten wątek o narodową misję banku, który znalazł się w siedemdziesiątym roku pod egidą chińskich komunistów i chińscy komuniści byli głównym dostawcą to jest ten związek, który dzisiaj łączy Chiny z reżimem północną koreańskim to znaczy bez Chin ten reżim Pol Pota jeszcze byłby bardziej krótkotrwałym miał wsparcie gospodarcze zresztą, ale także pomoc Humanitarna była przyjmowana norma łącznie od Chin prawda, bo po pomoc Joanny narażają innych tasiemców tak dokładnie dokładnie tak w zasadzie z jeszcze panie profesorze, że krótszy wypędzenia ludzi z miast na wieść o masowych egzekucji mamy także powrócić do uprawiania ziemi w sposób taki pierwotny Watsona natychmiast zaś skutkuje głodem i to takim głodem, że będzie dochodziło do kanibalizmu to fakt i to jest udokumentowane tych książkach chciałbym powiedzieć może skończy mężczyzna radomian z Sanokiem potop to jest niezwykle ciekawe mianowicie, że reżim czerwonych Khmerów doszedł stał się anty jedenastki natomiast, czyli tutaj przynajmniej była kontynuacja reżimu Leonora poprzedniego tego prawa amerykańskiego natomiast z Hanną k został w zasadzie zmuszony przez Chińczyków, żeby przyjechać do czerwonych Khmerów, kiedy oni objęli władzę i znaleźć się w złotej klatce siedział jak kura zamknięta w Pałacu Królewskim oraz 3233 wyjechał do Angkor wat, żeby z głównymi przedstawicielami, ale nie samym polu potem przedstawicielami reżimu, żeby zrobić coś fotografie, żeby pokazać światu zewnętrznemu, że on jest i to firmuje i to był w 11 z przyczyn, że potem tego reżimu od razu nie skierowano do trybunałów no druga rzecz, że poza z ich bankiem, który stanowił taki listek figowy dla reżimu my mamy dowody, że praktycznie nikt tam poza Chińczykami nie wyjeżdżał paru najbogatszych Khmerów pochodzenia chińskiego to bowiem ze źródeł chińskich zostało wywiezionych w pierwszych dniach panowania, kiedy wyprowadzano ludność to kilku Chińczyków za razem z ich dobytkiem przewieziono do Chin, czyli części mniejszości chińskiej została wywieziona do Chin i mamy dowód, że tak naprawdę ten reżim był tylko odwiedzany dwukrotnie przez przedstawicieli Zachodu w 1 jest przedmiotem książki Peter Fröberg Idling książka jest wydana po polsku uśmiech Pol Pota 1 z najbardziej wnikliwych i najlepszych, jakie mamy w języku polskim oprócz biografii niem Pol Pota przetłumaczonej z angielskiego w takiej serii, gdzie mamy dyktatorzy wydawnictwa Prószyński tam jest obszerne obszerny tom poświęcony Pol Pota owi ta książka Szweda jestem niezwykle ciekawa poetycka literacka jest nie tylko reportażem Czyżby czy też dokumentem historycznym, ale jest arcyciekawa literacką Otóż on pojechał tam już w latach dziewięćdziesiątych do Kambodży autor Wilna w taki dłuższy pobyt z agencją wspierania pomocą humanitarną i wtedy dowiedział się, że jego rodacy czwórka ludzi w tym jak my w danym sól syn słynnego naukowca ekonomisty z dala pojechał i wydał książkę w Szwecji chwalą są reżim 4 osoby 4 intelektualiści szwedzcy i on po 20 latach starał się dojść do tych z trójką rozmawiał z medalem nie trójka była trzydziestolatków ten medal po pięćdziesiątce i był postacią publiczną był zwolennikiem po prostu maoizmu lewactwa i autor dociera do tych Szwedów, dlaczego oni nie widzieli ludobójstwa i opisali ten reżim co więcej opublikowali taką książkę, ale co ciekawsze on stara się dociec dotrzeć do tych ludzi część oczywiście nie przeżyła, którzy tę wizytę za parę żądali szkic całej całość jest opisana w tej nie z niebywałym zupełnie Wilhelm profesorze nie widzieli ludobójstwa, ale też, że nie mieli okazji zobaczyć czegoś takiego co mogłoby im pozwalać się świadczyć dobrze o reżimie mogli zobaczyć się ludzi na polach ryżowych, którzy uprawiali ziemię gołymi rękoma no właśnie z nich zdaje się, że tzw. chciejstwo ideologiczne zacietrzewienie przysłoniła im trzeźwy umysł, ale równocześnie pokazywało jak bardzo izolowany jest ten należy mi jak bardzo może wysublimowane pokazać 1 czy drugą wioski pokazową, czyli patronki noski wioski zostały pokazane i i później już grać wyszli na pożytecznych idiotów, a ci absolutnie na pożytecznych idiotów, ale w mieście 1 przypadek w grudniu 71008 . roku trafił tam jeszcze 1 pisarz marksistowski amerykański, który pod koniec grudnia został zabity w niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach to są jedyne przypadki natomiast ciekawostką kolejną trochę tych ciekawostek jest jak n p . ten król kambodżańskiej mówiący po czesku, ale mamy książkę, o której się u nas dzisiaj nie mówi, o które jest też świadectwem języku polskim niejaki Wiesław Górnicki, który byłby strajk teren dla gen. Jaruzelskiego bardzo ważna postać w Polsce stanu wojennego Otóż jako zaufany dziennikarz reżimu kórnicki, który był dobrym dziennikarzem do z dobrym piórem trafił już na początku 71009 . roku do Kambodży, ponieważ Kambodża była pro chińska, a antyrosyjska to on sobie pozwolił na bardzo szczery opis i ten opis postaci tomu bambusowa klepsydra jest świadectwem tego czasu napisanym na żywo jak tylko czerwonych Khmerów Kambodży Kambodża Chińczyków i Wietnamczycy z Phnom Penh w styczniu 79 i wygonili Khmerów obalili Wietnamczycy związek radziecki no i czyni Kambodża Chińczycy, którzy uciekli wcześniej zdrowie coraz mniej z tym, że tu jest, że rozpoczyna się zupełnie niebywały nowy rozdział, bo mieliśmy ukryte ludobójstwo, które tak naprawdę do upadku reżimu było ukryte myśmy do końca nie wiedzieli tego co tam się dzieje myśmy ja mówię cały świat cywilizowany i zachodni natomiast później rozpoczęła się także zagrał rolę układ sił czy porządek międzynarodowy fundusz jednak jeśli ktokolwiek cokolwiek więcej wiedział o tym co dzieje się na terenie Kambodży był to Wietnam Wietnam, który został Zjednoczonych 71005 . roku po wyprowadzeniu czy ucieczce Amerykanów i po wojnie wietnamskiej stał się komunistyczny Wietnam, do którego trafił w Gusen i parę innych oddziałów no i wypełniona jeśli nie zamordowana to uzgodniona mniejszość i on miał słuszne racje, żeby wejść i żądać sprawiedliwości i Wietnam chciał tej inwazji dokonać Wietnam był wówczas popierany przez związek radziecki i związek radziecki był wtedy to jest styczeń 79 największym wrogiem Chin, a 1 stycznia 1979 przy pomocy zresztą niejakiego Zbigniewa Brzezińskiego dokonano normalizacji stosunków z ChRL chińska Republika ludowa stany Zjednoczone i ten pseudo, bo to przecież nie był Sojusz pseudo Sojusz był wymierzony w 1 przeciwnika związek radziecki po to, żeby go obalić cel wiemy po 10 latach przy pomocy nie, jakiego jeszcze Michaiła Gorbaczowa szef działu i udało, czyli jak Wietnamczycy weszli do Kambodży i wygonili czerwonych Khmerów czerwoni Khmerzy z Pol potem na czele wsiedli w pociągi udali się na zachód na Pogranicze z Tajlandią, która z kolei była pro amerykańską większość baz i samolotów amerykańskich, które dokonywały nalotów nad Laosem i częściowo nad południowym Wietnamem startowało z baz taj pańskich i ta pierwsza autostrada od mówić do pani w tej chwili pięcioletnia ambasador Tajlandii, czyli pierwsza autostrada została wybudowana w Tajlandii właśnie w tym czasie przez Amerykanów wizję początek dobrobytu i klasy średniej też się wiąże z wojną wietnamską, czyli w kamerze nie byli wysiedlani Anna Dymna TL Tinto chińskie cierpiały, a Tajowie czerpali swoje zyski zresztą wojna wietnamska przyniosła też fenomen zwany latają, czyli największy dom publiczny na świecie na alarm, bo to stworzono dla początkowo w wiosce rybackiej dla żołnierzy amerykańskich, czyli ta konfiguracja międzynarodowa sprawiła, że Pol pot uciekną weń razem z nim rzeszy szczątki tego reżimu trafił na Pogranicze tajskie i Amerykanie nie sprawili nic, żeby ich zaatakować, gdyby była Wola polityczna nie byłoby reżimu, a on przetrwał na pograniczu, a potem co już wiemy z książki z tej biografii Pol Pota on trafił nawet do szpitali ido miał pomoc tajską oficjalną i mam wrażenie, że te najbardziej przerażające w tej historii, że Pol pot w Tajlandii uszył sobie spokojnie aż 100 dziewięćdziesiątego siódmego roku palił cygara żona pierwsza po awarii i miała chorobę umysłową zawarł drugi na, zanim zdąży małżeństwo miał córkę był zadowolony spełniony i zmarł dopiero na ich śmiercią naturalną 98 EUR w kwietniu 90 trojga ósmego roku tyle tylko, że spalono go co wiemy na pewno w dżungli na stercie opon samochodowych, bo uznano strach był tak duże, że uznano, że wreszcie się go pozbywamy i w ogóle nikt o nim nie płakał, a jak pan ocenia pani prof. nadzw. Izby sądu Kambodży czy dla osądzenia zbrodni popełnionych w czasach Demokratycznej Kampuczy remontu znaleziono 5 osób 5 skazano na dożywocie 3, bo 2 pozostałe zmarły no właśnie to jest chyba największy wyrzut sumienia i też dowodzi co może zrobić konfiguracja i układ sił międzynarodowych ten pat jakiś stworzył umie mu to było przecież rozgrywka związek radziecki stany Zjednoczone Wietnam był marionetką Kambodża jeszcze większą, a Tajlandia czerpała z tego zyski w efekcie od dopóki istniał związek radziecki nic się nie dało z tym zrobić był pat z chwilą, kiedy związek radziecki się przewrócił, a to jest przypomnijmy 25 grudnia 1991 dopiero rozpoczyna się proces normalizacji sytuacji na terenie Kambodży dopiero po dziewięćdziesiątym drugim roku wraca do Kambodży, bo jak i czerwonych Khmerów wypędzono to jest normą z Hanną k oczywiście znowu opuścił Kambodżę, bo bał się, że Wietnamczycy postawią go przed Trybunałem jako tego, który dawał twarz czerwonym kamerą wraca narodom z Hanną na jej dochodzi do wyborów 23 maja 1993 roku zaskakujące, że wygrywa tata dosyć liberalna funkcji w Peweksie nazywała frakcję sama rejencji, że w, które wciąż demokratycznego reżimu partia komunistyczna, która w tym czasie zdążyła się już wyrzec marksizmu-leninizmu i nie mówiąc o mało ich miejsce swoich go programu zdobyła 38 głosów, a w łódzkim po 434 lata trwało aż mu sen przejął zamachem stanu władze i mają do dzisiaj i teraz nie doprowadzono do demokracji, ale jeszcze większym wyrzutem sumienia było była próba zorganizowania Międzynarodowego Trybunału ds. ludobójstwa na terenie Kambodży, na który ostatecznie decyzja zapadła w 1997 roku w chwale zaczął działać w 220070607 . i Azji najpierw była wielka międzynarodowa wrzawa, dlatego że wydano ogromne pieniądze na budynek potem na dobór sędziów oraz międzynarodowej renomie, którzy brali ogromne apanaże i pieniądze i jest z sąd zaczął działać na przełomie 20062007 tak jak pani wspomniała postawiono przed dniem 5 osób najważniejszy był pnącza, czyli brat nr 2, a w reżimie, który żył do tej pory do momentu aresztowania w 2007 roku spokojnie miejscowości Tallin na pograniczu z Tajlandią ja wiedziałem, że ją jak, kiedy byłem ambasadorem byłym ambasadorem w Tajlandii w latach 20032008 wiedziałem rząd kamienic i chciałem tam jechać, ale nie wypadało mi ze statusem ambasadora no bo nie byłem osobą prywatną, a nie miałem zgody swoich władz na taką eskapadę, czyli było tai żadną tajemnicą, ale wiedzieliśmy, że resztki tego reżimu tam są więcej pani powiem ani one są tam do dzisiaj i soli jest niebywałe, że w początkach tego roku widziałem reportaż francuskim, który znowu reporterzy udali się do Palin i tam przedstawiciele reżimu czerwonych Khmerów lud typu pułkowników mając przyzwolenie ciche reżimu scena prowadzą kasyna gry, czyli dawniej ludobójcy są teraz biznesmenami, ale strach nadal widać i łączyła Star został skazany jako brat nr 22014 roku on ma w tej chwili 93 lata, ale to co już wszystko było spóźnione i drugą osobą bardzo ważną to jest szef można powiedzieć po polsku duch miał takie, aczkolwiek wymaganiom specjaliści nie tylko tego US 22 tego ty i mordowani katowni na terenie kampanią, której wspominałem i ona najpierw został skazany na 30 parę lat i dopiero kiedy było wielkie oburzenie zmieniono mu wyrok na dożywocie, ale jeszcze ciekawsze rzeczy mówiono, że jeżeli jego nie ma 1 z dziennikarzy fotoreporterów amerykańskich chodził sobie poparli mnie okolicach zrobił jego zdjęcie mówi proszę o to, bo macie no i wtedy już trzeba było go złapać 1 słowem i zachód i reżim kurs cena i społeczność międzynarodowa ma tutaj dużo rzutów na sumieniu, ponieważ przywódców czerwonych Khmerów wskazano zbyt późno i część z nich już w ogóle się nie nadawała to, żeby stanąć przed wielkim Trybunał mówił pan profesor o strachu, który cały czas jest to jeszcze na koniec fragment książki pianie kogutów płaci 3 psów FOT Wojciech Tochman reporter autor tejże książki sny pisze o zjawisku Bucks pat to syndrom złamany odwagi rodzaj zespołu stresu pourazowego, który ludzie przeżywają po wojnach katastrofach torturach gwałtach właściwy tylko komarom, czyli mieszkańcom Kambodży to kulturowe syndrom złożonej traumy są oburzeni groźny dziedziczna i w jego kraju powszechny chodzi o to, że ludzie tam boją się żyć boją się innych na ulicy w pracy w szkole nawet w domu strach po traumie nie odszedł jest dziedziczny człowiek cierpiący na głucho eksponat jest nieufny uległy nigdy nie będzie się śmiał wspólnota wciąż cierpi, bo po traumie ludobójstwa nie przeszła procesu leczenia reparacji choroba dewastuje to co wspólnotę buduje więzi społeczne sąsiedzkie rodzinne więzi są zniszczone na Janie niech nam komentarza tylko obawy powiedział, że są już oazy, bo jeździłem do Kambodży jeszcze w tej dekadzie nie mówiąc co poprzedni, że są już razy ludzi trochę samodzielnie bardziej myślących, ale obawa i strach rzeczywiście dominują jeszcze 1 element cała Kambodża była nominowana, czyli podminowana i ilość ofiar osób, które zginęły na polach minowych to jest jeszcze 1 temat, czyli o ilość osób, które nie mają ręki czy nogi też uderza i toteż jest jeszcze 1 syndrom tego nieszczęsnego kraju, który szczęśliwie ostatnich 1520 latach bardzo szybko ekonomicznie się rozwija prof. Bogdan Góralczyk Uniwersytet warszawski był naszym gościom przed dwudziestą trzecią dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo państwa zaprasza na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA