REKLAMA

Gender po włosku - o emancypacji kobiet we Włoszech

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-13 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM jest z nami nasz kolejny gość dr Piotr Podemski Uniwersytet warszawski dobry wieczór panie doktorze zabije to będziemy mówić się do północy o stuleciu walki o prawa kobiet we włoszech od 1800 czterdziestego ósmego roku, kiedy to zacznie obowiązywać status, a brytyjski pierwsza trwale wprowadzona konstytucja aż rok 1948, kiedy to potwierdzono prawo wyborcze kobiet w konstytucji Republiki włoskiej niezwykle interesująco stulecie wiele zwrotów akcji ale zanim oto Rozwiń » stuleciu to chciałabym zapytać o czasy wcześniejsza kobietę na Półwyspie Apenińskim byłem w dawnych czasach, ale na kartach historii, iż nie ma, dlaczego tak, by rzeczywiście wydawało, że tak być musiały z przyczyn zupełnie naturalnych i to też o tym wiemy natomiast to, iż wszystko wiąże z taką ogólną prawidłowością dla całej tej cywilizacji Śródziemnomorza czy jeszcze Grecja antyczne antycznego Rzymu to wiemy o tym, że do rzymskie matrony potrafiły dużo więcej władzy zagra w swoim ręku władzy takim sukcesie posiadania własności niewolników, a także władzy politycznej bywało nieraz, że miał całkiem sporo co pewien postęp nastąpił, ale potem wchodzimy w epokę chrześcijańską one tutaj oczywiście z 1 strony mamy matkę boską kobietę jak mówią inni katolicy najwyżej ze wszystkich ludzi wyniesioną, więc największą godnością cieszy się cieszącą się tak co jednak władza należy do mężczyzn, dla których za 3 lata kapłański, a z kolei z drugiej strony tradycja germańskich, które gminy oświetlenia, które podbiją imperium rzymskie mówią o tym, że tylko mężczyźni mogą dziedziczyć władze nie być wojownikami wodzami efekty liczy, więc kobiety rzeczywiście sens, gdyby nie da w drugim planie jeśli mamy jakiś wielki postaci tamtych czasów Mariusza się nie leżałem przede wszystkim są to święte, ale te święta nie tak, że są można wejść jaśmin rozsianymi oddziałami swoich męskich odpowiedników mamy Świętego Franciszka i mamy świętą Klarysek Francuz Francesco Santa Clara i tej właśnie mamy tę parę ukochanych, którzy podobno porzucają swój ziemski los swojej ziemskiej uczucie i miłość między nich jedynie poświęcają się Bogu zapadają właśnie 2 gałęzie zakonu franciszkańskiego męską i żeńską mamy świętą Schola styka, która tu współpracuje ze świętym Benedyktem i tworzy te żeńską gałąź benedyktynek i t d. i t d . tak dalej jedyna wasze kobieta to słyszymy takie pełnej krasie politycznej to była księżna Matylda toskańska teza jest właśnie z tego, że w razie jej zamku kilkanaście mamy spotkanie w wielkich tego świata cesarza i papieża tak, choć lekkiego starcia w tej walce o dominium Mundi, czyli władza nad światem co my czasem moim zdaniem nie do końca szczęśliwie określamy walką o inwestyturę i wspierało tylko symbolem tak chodziło wam władzę nad światem i ma tam jest obecnie gospodyni i ma istotny wpływ na siebie tych wydarzeń, a właściwie ta droga kariery kościelnej to wydaje się 1 na początku droga tego, aby wejść tam na jakiś karty historii albo pochodzenie arystokratyczne tej właśnie bycie u władzy, dlatego że pochodzi z właściwego rodu to naturalnie jest właściwością tak naprawdę dla całej Europie średniowiecznej, choć powtarzam ten śródziemnomorski być może nie klimaty Włoch tutaj jeszcze wzmacniają ten ogólny trend podobno włoskie kobiety chodzą na arenę dziejów dopiero wtedy, kiedy przetacza się przez kontynent psy wielka rewolucja francuska wojny napoleońskie do tego, dlaczego właśnie wtedy tak Nowak też wspomnieć może na tej ranie PiS kopii, która jest jak mówi tradycja pierwszą kobietą to uzyskała doktorat, więc pierwszą uczoną w jakimś sensie miary nowożytnym mówimy tu o weneckich arystokratów cali z nową arystokrację pochodzeniem, która uzyskuje mer ten tytuł na uczelni w Padwie w siedemnastym wieku, więc mniej więcej tyle Sobieski bije się z Turkami wtedy wpadł już takie rzeczy są możliwe, ale naprawdę na poziomie takim strukturalnym masowym to rewolucja francuska może odwrócić te trendy pomogły oświecenie po raz pierwszy od nieśmiało zaczyna mówić o prawach kobiet taki słynny tekst wódz amerykańskiej, który po tytuł brzmi wpływ na metę Lejdis pamiętajcie o paniach pamiętajcie o kobietach, bo tej mężczyźni swoją rewolucję prowadzicie, a kobiety też mają przecież swoją rolę w siebie oświecenie mówi oprawach człowieka tutaj słynne wazy gra słów po francusku pani jest Paweł Wajs znany czy to chodzi o prawach człowieka to prawda mężczyznę czy kobieta w ogóle jestem człowiekiem tym mężczyznom ujętym w tych dokumentach, ale jest taki nurt, choć mówią o tym, że tak oczywiście jest w kolejne strony Napoleon Bonaparte w swoich dokumentach chodzi o tym, kodeksie, który się wszyscy zawsze zachwycamy taniec tak jednoznaczny w wydawaniu kobiety ogromnych praw do Karasiewicza w ten sposób, że jednak mężczyzna ma władzę nad gospodarstwem, czyli w myśl jakaś paranoja o tym, że godność ludzka jest niezbywalna, że równość ludzi musi poważnie zaistnieć i to w kraju najbardziej świecenia owych teoretycznych filozoficzne może ich praktyki politycznej i to wszystko się przebija do północnych Włoch to tam właśnie trwa pochwała jest silna obecność armii napoleońskiej, a więc także tych ideałów francuskich pamiętamy o tym, inny z wielu powodów, że północ Włoch od południa się bardzo odróżnia nikt nie inne mniej ważne może jest to w tym wszystkim właśnie, że południe Włoch tylko bardzo przelotnie na chwilę zacierki z tej skarbnicy myśli francuskie oświeceniowej, a północ Włoch Gian tak jak Lombard jest udzielany, na który na ne, czyli Piemont, w którym te regiony właśnie stało się pod wpływem myśli francuskiej i tam też wykiełkują te pierwsze koncepcje równouprawnienia kobiet to dużo powiedziane pewnych praw tych pytam się należały i co ciekawe także na północy przychodzi ten duch oświecenia i jakich równości płci na niepełne tendencji ku równości płci także z Bydgoszczy kierunku, czyli imperium Habsburgów, czyli z Wiednia w ogóle w historii Włoch Austriacy tańca jakoś okupanci meczu okupanci, że jednak przyniesie pewną nowoczesność pewną nową myśl reformy zaszczepili w tym dawniej barokowym na pasywnym być może trochę uda się polityczno filozoficznym Włocha, więc jest 1 z Paryża na północ Włoch wycierają te nowe myśli o, chociaż duża nie to jako takiej równości czy możemy wskazać jakiś konkretny moment wydarzenie postać zjawisko, które zapoczątkowało ruch feministyczny albo emancypację włoskich kobiet w tak oszukać i moment można wskazać postaci, choć moment to to co pani redaktor na początku przywołała, której jeszcze mogę jeszcze 1 dygresja my się pokusić się to właśnie owo stulecie prawa kobiet są ostatnio mówiąc nieładnie na tapecie dlatego właśnie, że w większości krajów Europy przez wielu hektarów Kasia w tym też w Polsce świętowaliśmy w zeszłym roku stulecie praw wyborczych kobiet uzyskanych właśnie w roku 1918 wyszło stuleciu mowa to 2016100 lat wstecz w 190016  000 to stulecie na tym nam dzisiaj stulecie walki ku Włoszek o ich prawa to pozwoli na stulecie nieco być może opóźnione przyspiesza jak ktoś musiał sobie myśleć właśnie się rozpoczyna od roku 1800 czterdziestego ósmego, kiedy następuje wiosną pierwsza właśnie wiosna ludów, ale w jej kontekście, gdyby pierwsza trwała zmiana fundamentalna zmiana reżimu politycznego we włoszech nie ma przecież Włochy do pół Sochański, a w tym wiodącym państwem włoskim start nim zwany też Piemontem w plecy Stadnik zwanym też Piemontem mamy wydanie konstytucji konstytucja tym razem nie jest jakąś wymuszoną kartą nadaną z musu przez władców i po własnych poddanych, ale jest konstytucją, która naprawdę na trwałe się wpisze krajobrazy Włoch, bo właśnie przez to nad będzie nazywała dokładnie do roku 1937 do nocy sylwestrowej, bo od kolejnego roku będzie obecna aktualna konsul Republiki pańska i w tym właśnie dokumencie mamy dwuznacznie zapis pytanie, jaka była intencja prawodawcy o tym, że to tiry Nikoli ścięli wszyscy poddani wszyscy Nikola to Wrocław stare z powodzi wyścigi używane, ale oznacza tyle co mieszkańcy Królestwa mają prawo do itu następuje cały katalog oczywiście, chcąc to traktować bardzo strzelające taką wykładnię i Astarty lidera, stosując no to oznacza to, że skoro wszyscy mieszkańcy Królestwa to ich kobiety i tegoż kobiety włoskie uchwycenie mówią, że konstytucja przecież nie zakazuje, a wręcz mówi wyraźnie o równości płci, ale nasza uwaga 1 z oporem była ordynacja wyborcza, która doprecyzowała, że prawo głosu przynależy wyłącznie obywatelom płci męskiej poczynając od 2005. roku życia płacący podatki bezpośrednie w wysokości co najmniej 40 lirów rocznie z wyłączeniem analfabetów i to wydaje się kończy się na wszelkie porady naszych dylematów i zdarzeń spekulacji, bo skoro tak to ten sam ustawodawca doprecyzował właściwie w dokumencie niższego rzędu ordynacji wyborczej no ale jednak było to w odstępie bardzo niewielu tam dni tygodni, a więc wiadomo, że te intencje były dość spójne raczej ordynacja, gdyby kazać domniemywać, że twórcy konstytucji, która była zresztą, o których mowa n p . c Piemontu wcale nie uchwalano doliczyć sam parlament więc, że król łaskawości swojej tylko mężczyznach ani o kobietach w ogóle pomyślał no ale KRUS tych instytucji nie był dość powiedzmy sobie drezyny do tych właśnie kobiety mogą podjąć takie działanie i kampanie taką kampanię rzeczy tego, aby jednak te konstytucje inaczej interpretować, aby od tego jak gdyby rozpocząć swoją walkę próbowały też dochodzić swoich pra w w sądzie tak to bardzo ciekawe czy, powołując się na taką rozszerzoną interpretację statusu, a brytyjskiego tak to blisko rok wszyscy stoimy to było co prawda jeszcze kilkadziesiąt lat później to Konfucjusz trwała od zera oczywiście ciężka batalia sądowa została podjęta no ale sądy wszystkie komendy wydawały takie oto wyrok być może dzisiaj dość dziwaczne może nie mianowicie nie ma tam precyzyjnego zapisu o tym w konstytucji i że chodzi tylko mężczyzn, bo przecież to wynika z oczywistości to jest domniemane jest naturalne nie trzeba tego w ogóle zapisywać no tak drogie generała, który PiS przyznał kobietom racje tak z 1 wyjątkiem 1 tylko sądu lokalnego, ale ten został oczywiście o tron Sony w e-sądzie wyższa instancja Instal trawiaste nie było to taki drobny pomnikach ku czci tego, że ta kasta prawnicza w ówczesnych Włoszech nie była do końca jednoznaczne trafiła właśnie także wystąpić niezależnie, chociaż sędzia wyrok wydawał zastrzegał, że w jego własnych poglądach to się absolutnie nie mieści, aby kobieta miała prawo wyborcze no ale konstytucja takich brzmi naturalnie wygląda, że to dopuszcza, więc tak Toma być powiedzieliśmy, więc o o mężem, a teraz o tej postaci, którą musi mieć przed oczami, kiedy mówimy właśnie o walce kobiet płaskich o prawa wyborcze, czyli o Annie Marii i mocowań i dodaj ona wychodzi również bez tej refleksji na temat zjednoczenia była Włoch, który się właśnie dokonał no właśnie z dzieckiem owej Lombardii i Lombardii Mediolanu dotkniętego inspirację powietrznym francusko austriacką pochodziła oczywiście z elit społecznych, bo kobieta z ludu wtedy jeszcze w stolicy, by się mogła i była bardzo płodną pisarką i właśnie działaczką nam w ruchu feministycznym, choć to słowo wtedy we włoszech nie bardzo się kobietom podobało wydawało się, że na nich jakieś negatywne konotacje te rzeczy gada właśnie emancypantki Echo entuzjastką ach, osobach, które idą naprzód chcą ten świat zmieniać im samo co oni mówią o tym, że na dziwne jest to państwo włoskie, które właściwie dopiero co zjednoczyło się nam w roku 1800 sześćdziesiątym pierwszym, a i tak naprawdę cofnęła kobiety właściwie afisz wchodzi hala wyborcze do poprzedniej epoki, dlatego że uwaga nawet ta zła wdraża monarchia habsburska dawała kobietom prawo udziału w wyborach lokalnych SUV niektórym kobietom, bo się nie wszystkim to też podlegała specjalnym ustawodawstwu oraz powoda pozwalało tym kobietom dysponować własnym majątkiem, jeżeli były to osoby majętne tymczasem właściwie prawo włoskie Włoch Zjednoczonych ten dziedziczyły po rozwiązania inne piemonckie te uprawnienia kobietom odbierał najmu co nie przystąpiła do wielkiego ataku publicystycznego tłumacząc, że coś ty chyba jest pomylony jeśli ta piękna wspaniała ojczyzna tak Italia czy stawia na ropę jako piękna kobieta tutaj moje koleżanki zajmujące się badaniem dziejów kobiecych w Polsce mówią o tym, że jest to do złudzenia podobne do naszej wizji Polonii matki Polki tej Polski właśnie jako tej dobrej wi-fi na wcielali Bobo żałoba, która nie tamta Italia bardziej triumfująca w cierpieniach, ale jednak, że z tą dobrą słodką niewinną biedną kobietą i to właśnie ta okazała się macochą ani matką dla swoich córek dla Włoszek, które w swoim lesie znalazł na brak w tym traktowani gorzej tak naprawdę niż właśnie państwo zaborcze państwo obce, czyli Austriak myśli kobiety w kobiety występowały we włoszech takich 2 rolach w tym okresie zjednoczenia tuż po zjednoczeniu z 1 strony kobieta matka, a z drugiej strony kobieta będąca personifikacją kraju Italii tak, gdyż bardzo wiązał koniec lat Kai włoskie cenach oczywiście w tym sensie zachodnioeuropejskim szczerego poczucia Narodowego nie tyle poczucia wyższości kompleksu wyższości wobec innych narodów, a tego, że mamy się czuć przede wszystkim z Włochami cel ten wewnętrzny skierowane przeciwko partykularyzm nie przeciwko innym narodom on bardzo mocno tej nie działał na zasadzie krwi właśnie rodzicielstwa przekazywania kolejnym pokoleniom dobra dziedzictwa kultury włoskiej i kobiety jak co gorzej czasami na ojca założyciele Włoch nabyła w tym miasto rozwinie kluczową, że to od jakości moralnej tych kobiet mogą na tym zależy tylko włącznie mogła zażyć jakość moralna ich synów, czyli przyszłych walczący bojowników o wolność Włoch coś w końcu wreszcie udało, ale potem włoskich obywateli, a więc to były rzeczy ważne, ale co prawda kobiety uznawane i godności matki matrony rzymskie 5 tony właśnie te IV 1 we włoszech wiecznie żywa z drugiej strony znowu wybitni intelektualiści często wiecznie to polscy patrioci pozwalaj sobie taki oto określenia, że kobieta jest jako roślina mężczyzna jak zwierzę jedne, a kobieta jest trochę jak pasożyt pasożyt dokładnie do końca 2 po polsku on to PSL po włosku były w tym momencie, a mężczyzna to roślina, która sama się dotacje wyżywić ma własne korzenie jest niezależna, a więc ten między Kilińskiego ogromnym, ponieważ jednak, widząc misje kobiet, które brali w ogrodzie włoskim ta misja postrzegana była na bardzo negatywnie przyciemnić krytycznie lub kiedy mówimy o takim rozwoju tego ruchu i o aktywnej działalności Anny moc co oni to jest druga połowa dziewiętnastego wieku tak tuż po zjednoczeniu właśnie oni tutaj się zbliżamy powoli się badanie tego momentu, kiedy we włoszech zacznie się prawdziwa polityka masowa podziw Basałaj wtedy jeszcze nie ma Anna Maria ma co nie może działać tylko Włosi na niwie publicystycznej, ponieważ do wyborców czy wybory czy nie nie ma się odwoływać się w nim, że to jest ten system tzw. Włoch i liberalnych tak naprawdę Włoch bardzo elitarnych, gdzie prawo wyborcze przynależy tylko do bardzo wąskiej elity tego kraju elity finansowej najpierw test tylko 2 % właśnie Löwa zlali w bardzo dużą wolą głosować, tak więc bardzo mizerna Legia legitymacja do przodu pić coli naturalnie tak to tak to wygląda, a więc o możliwości zmiany praw kobiet ich uprawnień prawa wyborczego to mowy nie ma w sensie ich akcji politycznej i dopiero kiedy wkracza na scenę ruch socjalistyczny to właśnie w nim też się odnajdą częściowo włoskie kobiety starają się uczynić ze swoich haseł na cześć częściowo hasła zbieżne z postulatami ruchu Statystycznego ale, ale uwaga panie doktorze to oni nie uda nieustannie zadziwia i gminy niezwykle zaskoczyło podczas przygotowań do naszego programu, bo włoska partia socjalistyczna jak się okazuje była bardzo ambiwalentne wobec praw kobiet, bo z 1 strony socjaliści włoscy obawiali się, że jeżeli będziemy walczyć także oprawa kobiet to właściwie stracimy z oczu nasz główny cel, czyli prawa wyborcze dla wszystkich mężczyzn już nie ograniczane tym czy dostatecznie wysokie podatki płacą czy też nie, a z drugiej strony była taka opa obozowali tu jest widoczny cynizm polityczny to pragmatyzm polityczny zwał jak zwał niezależność tego jak kto będzie to działanie polityczne postrzegał, że skoro włoskie kobiety są podatne na wpływy kościoła i są konserwatywne to nawet jeśli pójdą głosować to nie zagłosują na socjalistów tylko wzmocnią swoimi głosami nurty prawicowe, a jeśli tak to po co pomagać kobietom w uzyskaniu praw wyborczych niestety obie te kwestie pokazują właśnie wielką delikatny czy złożoność materii politycznej w owych czasach, czyli na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego i obie były niezwykle niezwykle istotne, abyśmy tę pierwszą właśnie kwestie o trzeciej specjaliści dożyje tak tego musi dążyć, aby właśnie albo obniżyć albo znieść w cenę z majątkowych czy aby rozszerzyć tak prawo wyborcze, żeby najpier w ludzie nieco ubożsi o Potterze w ogóle wszyscy bez względu na swój status materialny czy oni byli w stanie głosować ludzie mówiąc bardzo przepraszam pana myśli tutaj mężczyźni w kontekście tamtej epoki to są dzicy liczę, że już list ja i tak na tyle radykalny postulat krzyż dołożymy do tego jeszcze prawa wyborcze kobiet to stanie to o przemianę z lekceważone wygwizdana i nie będzie on nie może go zrealizować, o ile dokładnie niczego nie zrealizujemy, a więc jest to pewna strategia polityczna można powiedzieć, która myślała o, która zakładała, tyle że wreszcie krok po kroku trasie bardzo postępowe cele realizować no to byśmy mogli nawet pewne mosty przerzucić dla rzeczywistości na współczesnej tak to środowisko również w Polsce walczą o swoje prawa i mówią, że trzeba kluczyć po kroczku nie można za bardzo tutaj na szastanie hasłami bardzo radykalnymi, bo to tylko przestraszy publiczność posłów polityków komentatorów i nic z tego dobrego nie będzie to dokładnie taki tajemne duch w taki cele przyświecały socjalistom wy ich działaniach, ale z drugiej strony to co pani dyrektor pani tak też była przed nią przejść troszkę obśmiać, ale znów etosie okazuje wcale nie włoską specyfiką znów w zeszły rok obfitował w rozmaite konferencje dotyczące właśnie praw kobiety były one okazją do konfrontowania się między badaczami zajmującymi się Włochami, a Polska innymi krajami jest konferencji trasie taką oto wiece, że to, o czym motto w swoich badaniach zupełnie zupełnie było wyjątkowe sytuacja bardzo podobna była w Polsce w Polsce jest, kto się dopiero miała odrodzić na początku wystać międzywojennego, ponieważ socjaliści polscy i dokładnie te same obawy kobiety dostaną głos endecja wygra wybory coś się zresztą przecież stadion endecję wygrała pierwsze wybory for wolnej Polsce, a socjaliści wcześniej dobijali się tak, aby tym kobietom dać równe prawa i co wyszło jeszcze śmieszniej albo bardziej tragicznie to w Hiszpanii międzywojennej, kiedy lewica domagała się tego i uzyskała to, aby kobietom przyznać prawa głosu w kolejnych wyborach nastąpiła od gięcie całkowicie wahadła politycznego i znów prawica dostała mandat rządzenia krajem socjaliści mogli tylko w brodę pluć, ale było już za późno, bo tak się właśnie stało, a więc socjaliści włoscy mniej także tutaj swoją w tym wszystkim rację, ale wywołało to wewnątrz partii niemały ferment, a to, dlatego że 1 z liderek partii kolejną ważną postacią w Smyku kobiecym czy tych kobiet, które właśnie dążymy do tego, aby dać z Włoszką prawo wyborcze była owa Anna Kuliś w Jachrance mają Włosi przez 2 wielkie jest na końcu tak naprawdę była to Rosjanka Anna Kuliś owa jak można też mówić poddana cara, który w młodości się wydostała z tego inne niezbyt szczęśliwego przecież wówczas kraju dała się do Szwajcarii tam studiowała potem trafiła do Włoch, gdzie przystała do włoskiego ruchu socjalistycznego, a nawet co istotne związała się osobiście zasadzie życiowego partnerstwa nie małżeństwo oparte są właśnie równych sobie ludzi absolutnie sakramentalnego, bo ja nie oto jej i eseistą wczesnym chodziło z liderami po kolei 2 włoskiego ruchu socjalistycznego i to między już nimi wybuchła bardzo ciekawa to cham może nawet śmieszne owa polemika to oni sami, która takiej właśnie Anna Kuliś obturacji, czyli przywódca pacyfistycznej włoskiej nazwali polemiką w rodzinie ukazało się to drukiem, żeby się partyjni mogli się zapoznać sami zobaczyć, jakie tam poglądy i myśli nurtują wśród specjalistów i było to się zabawne przy okazji bardzo szczere i ich ciekawe właśnie okazję wymiany wzajemnych myśli, by to raczej argumentował goście, tak więc taka seria powiedzieliśmy my tymi 2 głównie racjami po pierwsze, tego się zabić nie da praw wyborczych wahały się walczyć nie da sytuacji, którą mamy, a po drugie, te kobiety moja droga towarzysko jeszcze rozbicia i zrozumcie jeśli dane te prawa wyborcze to on dokona tutaj zepsują cała rewolucja oddadzą władzę prawicy na co one Kuliś oczekuje, iż owa opowiadała z wielkim wzmożeniu moralnym procesy styliści są kompletnie niewiarygodni sami przeczą w swojej precyzji pryncypia jeśli walczą o demokrację prawa głosu to nie powinniśmy zostać bardzo mocno jak o tym kto zagłosuje, bo tego właśnie ma swoją wolność wyboru mógł pewne prawa sam samodzielnie realizować i Bagdad i pomoże cytat czy kobiety nie są robotnicy sami kubkami pracownicami na dzień coraz liczniejszymi czy przynajmniej nie dorównują służbie wojskowej mężczyzn rolą i służbą matek dostarczających synów do wojska warsztatu właśnie czynimy tego argumentu mówiła Anna Kuliś szaf o tym, że kobiety są społecznie użyteczną o tym, że nie są samodzielne dobrze nie służą wojsku dobrze nie są generałami sam może politykami, ale jednak ich służba celna to zła emocjonował się na 1 froncie jest znowu podstawa fundamentalne dlatego, aby ten nasz naród włoski państwo włoskie mogły dalej żyć socjaliści gnębi wiadomo dość pesymistycznie nastawieni już nie tyle chodzi o wojnę walka o mocarstwowości regionu Wałęsa armata nie chodziła te prace przy warsztacie chodziło bogacenie się chodziło o pomnażanie kapitału w narodowych i tutaj już kobiety mają, ale co najmniej opiekuje się w tak samo ważna jak mężczyźni, a więc trzeba byłoby także umieć je uszanować słynny były też jej zdanie z 1912 roku, kiedy mężczyźni otrzymali prawo wyborcze wszyscy mężczyźni podsumowywała to taki sposób teraz już każdy Włoch musi zostać obywatelem, o ile tylko spełni 1 warunek urodzi się mężczyzną tak to zdanie pełne goryczy słynne bardzo zdanie oczywiście dlatego właśnie ogłoszono, że na tę kampanię przegrała przede wszystkim sama partia socjalistyczna nie poparła jakoś jednoznacznie wśród mężczyzn z listów również punktowały taki pogląd, który pozwala na to, aby stanąć wyraźnie po stronie kobiet już o przyczynach pobiliśmy chyba dość, a po drugie to w tak socjaliści rozdawali karty, bo ciągle jeszcze póki nie było właściwego powszechnego prawa wyborczego to parlament zdominowany przez elity burżuazyjną szlacheckie dużo pochodzą z ziemiańskiej i tych i tak już w ogóle nie do zrozumienia dlatego, aby epatować tak, by dać, a więc to nie socjaliści, a liberalny parlament zagłosował no i pod wodzą premiera, czyli tego tak właśnie oto ustalono, że to tylko mężczyznom się da to powszechna wyborcze, choć to również mostu mnóstwo było propagandy, ponieważ było powszechne tylko gdy w wieku późniejszym dla dorosłych mężczyzn, a dla mężczyzn młodych tylko wtedy, o ile nie byli analfabetami, a to sytuacji włoskiej i ogromne zastrzeżenia i mnóstwo osób z tego wypadała z Azją i 23 % ogółu obywateli napisano w 1912 roku prawo w Juracie i takie to właśnie powszechnemu 14 drużyna otrzymała tylko tyle w sumie miało skutek Tety FOT 3 × trojga, a więc ta 14 ludności ta nie jest jeszcze powszechne prawo wyborcze, ale tak to było to już wyszliśmy panie doktorze wiek dwudziesty, a jeszcze na chwilę wróciła do końcówki wieku dziewiętnastego mówił pan, że to nie był jeszcze ten moment, kiedy mieliśmy do czynienia z masową polityką i siłą rzeczy jeszcze emancypantki włoskie nie mogły dotrzeć ze swoim przekazem do szerokich mas innych kobiecych jak rozumiem był to on ruch bardzo szczupła jeśli chodzi o jej liczebność w tak przede wszystkim, dlatego że naturalną bazą sojuszniczą ewentualnie byłyby ruchy ateistyczne, a tam nie tylko wśród mężczyzn było wiele pytań zahamowań wątpliwość 4 wśród kobiet nie np. właśnie ta sama Kulisz z Anną Moś co oni starły się w pewnej polemice, ponieważ nie były do końca od przekonali się jak prawo wyborcze jest przez najważniejsze Anna Kuliś, zanim dotarła do dna dotarła dlatego też dlatego w swoim w swoich poglądach, że trzeba się jednak być praw wyborczych to kartka wyborcza zapewnia całą resztę uważała na początku, że trzeba bardziej dbać o warunki pracy o warunki MDM w dzisiejszym językiem z BHP i higieny w czystości w fabryce o ich normy, a dodatkowe ubezpieczenia, więc trener naszych specjalistów nawet, iż nie była zupełnie silny sam sobie to osiedlach powinny inni, bo właśnie chodziło o zabezpieczenie interesów pracowniczych na początku dopiero potem się wszystkie mało w stronę wielkiej polityki pamiętajmy też, że socjaliści włoscy to była pierwsza najstarsza włoska partia polityczna, ale się rodzi w ostatniej dekadzie tego wieku jest życie polityczna jest naprawdę bardzo bardzo, zwłaszcza że z punktu widzenia, bo parlament tak zbiorowiskiem hrabiów z południa i fabrykantów z północy, czyli bardzo bogatych brzucha tych panów, którzy nie bardzo interesują kwestiami prostego ludu i póki wyjścia partia nie wejdzie do mety do parlamentu to tam poważnej debaty ca się różnic jakich poglądów dyskusji nie ma, a co ciekawe jeszcze może zobaczmy to prawo wyborcze dla mężczyzn tzw. powszechne jest nadal w roku 1912, po czym wybucha wojna trwa żaden z nich zostanie to w ogóle skonsumowane i dopiero takie pierwsze porządne wybory wg tego powszechnego prawa wyborczego wciąż odbędą po pierwszej wojny światowej z tarniny sytuacji politycznej, ponieważ ta już będziemy mówili powoli o genezie faszyzmu, ale ludziom szansy futuryści dał wcześnie lub w części BTS jest obowiązany tak jest, ale wciąż nie udało się każdy z X więcej dziewiąty rok manifestu futuryzmu chcemy sławić wojnę jedyną higienę świata za chwilę się doczekają militaryzmu patriotyzm gest niszczycielski anarchistów piękne idee, za które warto umierać i pogardy dla kobiet tak i to jest zawsze coś co robi ogromne wrażenie, kiedy się czytać manifesty futurystyczne właściwie, kto w jakimś zdjęcie wpadł na ten pomysł, żeby tę ostatnią fasadę stadionu dał jeszcze tej pogardzie dla kobiet po przecinku zresztą tak jest tak zupełnie nagie wyrzucił do rzucił słowa radnych ile dokładnie tak to wygląda to wszystko inne się wydaje ci się spójne mamy tutaj ten wielki dynamizm turystów ta chęć odcięcia się od archeologii starożytności muzeów bibliotek profesorów ta chęć takiego fanatycznego się odrzucenia ku przyszłości biegiem i nagle ta pogarda dla kobiet i bard wiadomości z czego to wynika to i tak 1 ten drobny, ale będzie zawarty w tym pierwotnym manifesty futurystów nowości dał buduje potencjał narracje, bo futuryści nasze style mocowali albo, więc na tym się z tego tłumaczyli stopniowo, próbując tak kota ogonem wykręcić jak w danym momencie będzie im to pasowało to i dochodzimy do takiej oto na końcu tego interpretacji, że tak naprawdę nie chodziło pogarda dla kobiet jako istot żyjących w dawnej płci, a chodziło pogardę dla strat typowych cech kobiecych ta kobiecości tak pojmowanej planowanej rubryki rzecz jasna i Lwowa, a zwłaszcza dla tych Madonny dla tych dziewic dla tych figury modne dla tych kobiet i w innych pasywnych bez silnych grających na straganach mężczyznę tylko trzeba nam kobiet silnych odważnych potężnych obywatelek, które będą też rodziły bohaterów jeździły nowe włoski pokoleń czy czeka nas kolonizacja kobiety, by jak rozumiem chodziło o to, że ta, a istota odgrywająca romantyczną upór drukowano Urusi mówią nam w pachnie ona to przeszkadza temu mężczyźnie, który kroczy ku przyszłości tak tak to Florence czynu z walki działania ona się uwieść jej tak na ramieniu i spowalnia ten marsz dokładnie tak lepiej chronić wyrazić chodziło dokładnie o to, że te piękne, acz delikatne kobiety tylko co ja ciągle pomocy wsparcia męskiego odciągają tych mężczyzn od wielkich czynów od tego w marszu z biegiem marsz obiegiem tego marszobiegi ku przyszłości no właśnie powodują że, zanim mężczyźni stają się z nim jeszcze ani gustują Powalisz perfumach w widełkach elegancja i tym podobnych sprawach, a tymczasem to będzie ruina mówi my Netii ludzkości to będzie ruina rasy to będzie ruina narodu do tego dopuścić nie można prognozę futuryści to by chcieli mieć takie kobiety jak przedstawię realny socjalizm oczywiście, że aktorzy z kielnią oczywiście, że tak to właśnie sobie wmówić, że zestawienie oczywiście da zapewne wiele różnic stałoby się tych zdjęć, ale w ogólnym kształcie zestawienie wydaje się bardzo słuszne zresztą za chwilę, kiedy wybuchnie rewolucja bolszewicka w Rosji naprawdę futuryści będą mówić ani z niemałym uznaniem mówi przed oczami odwagę Lenina, żeby całą przeszłość przeszłości stąd właśnie dziś do lamusa historii, żeby zaczęli budować nowy świat właśnie śmiało pewną odwagą z takim obrazoburczy kuszącym entuzjazmem, że kobiety testy będą miały swoją radę co oczywiście, że tak ciekawe jest to, że faszyzm jak do tego za sprzedajemy brzydził się komunizm jest definicja, gdyby prawda, ale w prasie włoskiej tamtych lat dwudziestych, zwłaszcza wczesne zaiste, weszły w grę w kwestii hitleryzmu i t d . to bardzo często widziałem takie artykuły w tej klasie włoskiej takie frazy typu ten diabeł czerwony nie jest aż tak strasznie go malują towarzysze Annę, bo towarzyszy także faszyści włoski funkcjonowało słowo co da Camera tanie tak jak dokładnie w związku Radzieckim, ale mniej więcej tak to głos ma szanować jego towarzysz i trzeba jednak też nie bać się wzorować komunistach tam, gdzie oni robią coś właściwego rzeczywiście tej porównanie z takich naszych kobiet traktory nie jest zupełnie od rzeczy faszyści sporo czerpali od futurystów jeśli chodzi o stosunek do kobiet ICO Mussolini mówił tak rola kobiety powinna być bierna ma ona skłonności do analizy, lecz nie do syntezy mój pogląd na rolę kobiety w państwie jest przeciwieństwem wszelkiego feminizmu w i powinna ona być naturalni niewolnicą, ale kobiety śmiały, by nie na pewno, gdybym dał im prawo głosowania kobiety nie mogą wchodzić w rachubę w naszym państwie robimy dla matki więcej od jakiegokolwiek państwa w Europie to tak, bo przecież ten w czysty faszyzm pamiętajmy to jest ruch o wyraźnych korzeniach lewicowych i to też zwykle dzisiaj nasi w tej dychotomii lewacy strażacy da się pracy w Polsce to bardzo łatwo podnoszą się o to nie można w ogóle prawicy oskarżać te zbrodnie faszyzmu Fresh faszyzm to była lewica ta to wielkie uproszczenie, ale korzenie lewicowe są dość tam są począwszy od całej biografii Mussoliniego, który się do woli spalić listy statystyczny właśnie, a dalej do zasiłków turystom, którzy tego chcieli chcieli burzyć powtarzamy monumentalną przeszłość i wydawać nowoczesną lekką w biegu pełną brutalnego ruchu przyszłość, a więc tutaj te elementy dbamy na początku między odezwa faszyzmem występowało daleko idące iunctim po prostu bardzo wielu futurystów przystało do faszyzmu i byli działaczami bardzo prominentnymi takim właśnie sam Filippo Tommaso Marine tych, których pewne elementy kulturowe tego dopowiadał inny sugerował faszystom w tym, że faszyści to był ruch kombatantów, którzy wyszli z okopów wielkiej wojny i którzy nie do końca mnie, lecz bardzo modne w białe rozwinięte koncepcje w sobie filozoficzne tylko szukali właściwie była wysoka, że każdy pracę szukaj pewnej ideologii to znak, aby przebrać ich chęć rzucenia świata do góry nogami, żeby nie był taki sam jak był jakiś bardziej uczone wizje to widzi na przykładzie Prusaczyk dilera, któremu powierzono nadzór nad edukacją, bo ujęła też edukację trzeba zmienić, ale jak nie padł pomysł też kosze znamy nawet takie sytuacje w naszej pewnie współczesności, a tam również była taka koncepcja tego, że futuryści mogą nam wnieść pewien wkład ideowo jeśli chodzi o budowę tych nowych lepszych czasów i tu jeszcze jedno się zgadzali futuryści faszyści Otóż Mussolini miała generalnie bardzo złe zdanie o Włochach i w ogóle wszystko naród filistrów burżujów leni wygodnickich, którzy niczego się nie dadzą ci tego nie przymusi jakoś tam właśnie batem to samo, gdy końców turyści tu nie chodzi o pogardę dla kobiet jako kobiety już powiedzieliśmy to ludzkość jest marna to bardzo ładne cytat, którym się udało zapamiętać właśnie z tych pism futurystycznych, a więc to ludzie w ogóle są byle jacy trzeba ich wszystkich zmusić do tego, aby podzielić te wielkie salto Mortale, który tekst w tej sprawie futuryści w swoim w swoim manifeście ale, żeby ruszyliśmy z hoteli zaczęli zmieniać świat i to oceniano także, tym bardziej odpowiada, więc taki zabieg to prywatne poglądy no ale jeśli faszyzm jest atak, którą włoscy badacze ja się z tym bardzo zgadzam takim typowym totalitaryzmem doskonałym czy godzi w sobie wszystko jedno co właściciel tylko uciekać do przodu z Czech są ich problemy to paszy wrzuca ich nowe hasło idziemy dalej rzucamy inne koncepcje nowej kampanii wreszcie porywamy tłumy, ale ten właściwie stary problem sam zostaje za nami nikt nie ma siły energii się przejmować to faszyści, bo czegoś skorzystać z tego że, gdy kobiety włoskie zachęcić do udziałów w wielkich konfliktach politycznych tamtego czasu po swojej stronie nieoczekiwanie osiedle nikogo podstawieni przejmuje władze pojawia się na kongresie feministycznym w Rzymie kongresie światowym międzynarodowym praw kobiet, a to jeszcze o Mussolinim trzeba je, że ich ambicje się nie zamykały w granicach Włoch, ale on zawsze wierzył w to, że faszyzm to jest odpowiedź na kryzys światowy, że faszyzm włoski ma wyznaczyć nowy trend nowy asfalt, by pokryć dach świata, a więc bardzo lubił sobie jak przemówić jakiegoś gremium Międzynarodowego, żeby wyeksportować swoją myśl faszystowska na zewnątrz i Mussolini mówi tak nagle, że oto rząd faszystowski mogę to w tej chwili stwierdzić chce dać to wyborcze kobietom zacznijmy od wyborów lokalnych i taka wieść nagle gruchnęła po całych Włoszech i co Duce powiedział tak oczywiście być musi to kiedy nastąpiło to są lata dwudzieste 2 z 3 czwarty rok pierwsze lata reżimu u władzy co robi bardzo chętnie korzystają z tego prawa UE co bardzo chętnie korzystały, gdyby mogły, ale powiedzieć chyba go, a tuż skoro mówimy o tym, wnioskodawcę litery śmieje, kto pamięta właśnie to jest slalom gigant i zmiany są bardzo szybkie i ustalić te kobiety nie mami fani obarczeni wtedy, kiedy jeszcze nie jest pewny swojej władzy co można, by porównać do sytuacji no władzy ludowej w czasie zmagała ze swoimi przeciwnikami z lasu i słowa jakoś z tą swoją przewagę, gdy sam ubezpieczyć ci umocnić i wtedy też różne tam koncesje obietnice oczywiście różnimy, że dorzuci wybory sfałszowano oczywiście oczywiście we włoszech też nie była to wybory uczciwe, ale jednak ważne, bo to, że usuwa z reformą rolną pozyskać chłopów co pamiętajmy, że było wbrew ideom złem komunizmu, żeby te ziemie rozdamy 1 i rozdano je zamiast kolei linowych SA Wa no właśnie z otoczyć, żeby wywalczyć tak samo jest tutaj, że co prawda Mussolinim o kobietach sądzi o sądzie już mówiliśmy są tylko właśnie kobiety rozrywką dla mężczyzny mówi są niczym poważnym nikim nawet graniczy z poważnym, ale trzeba to się pozyskać, więc na początek małą hasło zostało rzucone kobiety włoski mają się ucieszyć, ale potem sprawa się topi we w komisjach parlamentarnych są dyskusje debaty kobiety się oburzają, że goście nisze dla nich nie robi coś na końcu mamy właśnie w ciągu roku z tego trzeciego uchwaloną tę ustawę, która mówi o tym, że będzie osobny co ciekawe też osobny spis wyborczy ni, czyja to, że są równe mężczyznom tylko na zasadzie pewnej wyjątkowości będą także obok mężczyzn dopuszczone do udziału w wyborach czy nie będzie list koedukacyjne wybrać właśnie będą oddzielne listy wyborczej nie obok wyborców i tak w wyborach lokalnych off powiedział sam z linii przed chwilą na tym kongresie feministycznym, że to jest tylko pierwszy krok, ale każdego kroku pierwszego nawet nie będzie kolejnych już nawet mowy nie ma również jak tylko zostało przeprowadzone jak tylko z tej listy była naprawdę władzę nad Włochami właśnie coś w środku lat dwudziestych to się Kujawy pokazują tzw. leci basisty Steve różnie tłumaczone pojęcie państwa i dobre tłumaczenie ustawy o Arce faszystowskie stawia bardzo faszystowskie czy ustawę faszystowskie par excellence naprawdę wprowadzą faszyzm tak jak powinien być tutaj się naturalnie podważa kompletnie autonomia Kąkol władz lokalnych, aby działania i te władze lokalne mają być mianowane odgórnie przez rząd włoski przez faszyzm przez reżim przez sztuczne, a więc dano kobietom prawo wyborcze w wyborach, które za chwilę zlikwidowano, a można, by też być albo cynizmie czyta, bo od początku planowane albo totalnym chaosie, kiedy różne właśnie frakcje dobijały się do ucha swego Duce przegrywał, ale pewnych posunięć patenty jedno posunięcie niwelowały ten poprzedni tak tutaj zależy, którą teorii wyznajemy na temat właściwości włoskiego faszyzmu czy był w Solinie wielkim strategiem i każdy krok do przodu seta nasze posunięcia czy też po prostu działał w chaosie, jaki tam dochodziło też działało, a faszyzm był właśnie owym cyrkiem różnych aktorów, którzy jakoś wspólnie usiłowali tę całą komedię grać dalej, a potem będzie kolejna wojna światowa druga wojna światowa oczywiście na rzeczy jasne, że wtedy takimi sprawami nikt się nie zajmuje, ale 1 lutego czterdziestego piątego roku mamy słynny dekret, który przyznawał prawo głosu kobietom powyżej 2001. roku życia z wyłączeniem oficjalnie zarejestrowanych prostytutek tak to też specyfika być może włoska specyfika prawa ówczesnego, ale mamy rzeczywiście zupełnie nową epokę, ponieważ druga wojna światowa na początku jeszcze się toczy już wtedy właśnie taka jest podjęta, zanim dekret jeszcze pojawi, bo tak w pasie upada i to gołym okiem widać zastępuje bardzo gorączkowe poszukiwanie nowej siły, która przejmie władzę we włoszech po faszyzmie jak już mówiliśmy wielokrotnie to się wydaje także najem w ramach tych poszczególnych sił dominujący we włoszech liberałów socjalistów faszystów i teraz tej nowej siły, które jeszcze w tej chwili nie zdradza, że jest takie werbalne przyzwolenie właściwie poparcie dla pra w praw kobiet rzeczywiście co macie racji zasługujecie chyba trzeba dać, ale potem w praktyce jakoś tak opóźniane spowalnia wszystko to lista mannę wpłacie jakoś tam nie jest mniej strat w końcu, gdy życie dokonany w tej mamy pewne tak to problem, że mamy dwójkę kandydatów do przejęcia schedy po faszyzmie, czyli jest kandydat lewicowy, czyli komuniści i kandydat prawicowy centroprawicowy oczywiście, czyli katolicy i gazu obie te partie na wyścigi próbują promować prawa kobiet, licząc na to, że kobiety w rodzinne tak wdzięczny za to, że da prawo otrzymają będą właśnie skłonne poprzeć tę daninę partii jeszcze konkurencja druga na tej samej wysokości nie, czyli de Paulą na wojnie ma się rozstrzygnąć los ustrojowy Włoch czy pytanie będzie o to czy Włoch będą w Monachium czy republiką i póki jeszcze władza królewska ma coś dopowiedzenia usiłuje rzutem na taśmy te właśnie prawa wyborcze kobietom przyznać po to, aby mogły za niewdzięczne monarchii, a nie Republice, a liczymy na to, że skoro kobiety mają te bardziej powiedz, że konserwatywne prorodzinne prok Tyl i co godzinę króla to uratują tytuł króla i nie zezwala też do spoczną republikanin z tego rodzaju gra tutaj się toczy i kobiety są znowu jak gdyby tylko elementem przetargowym w wielkim sporze politycznym tamtych czasów, ale dekret wchodzi w życie tak i dzięki temu kobiety mogą brać udział w wyborach mówi się, że w uproszczeniu, że pierwsza wyborcy wzięli udział to było owo referendum ustrojowe, a zarazem pierwsze wybory parlamentarne, kto jest szóstym co nie jest do końca prawdą, ponieważ to były dopiero drugie tego rodzaju nabory pierwszy to wybory lokalne to się etapami odbyli w naszych 40 lat swego w tym samym roku 1, która w części, ale taki historyczny akt powiedz rzeczywiście o wielkie referendum, które decydowało o tym czy będą Włochy, a republiką czy Monachium zwieńczeniem jest oczywiście konstytucja Republiki, która wchodzi w życie 1 stycznia czterdziestego ósmego roku, ale tutaj trzeba poruszyć jeszcze 1 rzecz panie doktorze ona jest niezwykle zadziwiające za każdym razem, kiedy tym gdzież ta informacja się pojawia, gdzie się z nią spotykał to zawsze się dziwię się on mu to tak naprawdę cała druga połowa dwudziestego wieku to jest ciąg dalszy walki Włoszek o to, żeby funkcjonować normalnie, żeby mieć prawo do rozwodów ale, żeby nie być zwalniano z pracy wtedy, kiedy wychodzisz zamów już tak takie rzeczy, które dają nam się teraz oczywiste tak konstytucja włoska była takim wielkim kompromisem pomiędzy katolikami socjalistami i to w warunkach Ostaszewo 1 zabiegali wszyscy oprawa kobiet, ale konstytucja została w dużej mierze martwą literą i znalazł się art. 40 ósmy brzmi jednoznacznie z wyborcami są wszyscy obywatele mężczyźni kobiety, którzy osiągnęli pełnoletność no tak, ale o tym, też się nie było dyskusji, bo te poprzednie wybory odbyły się z Tadeuszem kobieta w takim razie to rzeczywiście guru kosz za konstruowanie tego co się nie powiedziano ale dlaczego zostają dostaje kasetę martwą literą to jesteś pewien pewien element wiec do naszej polskiej dyskusji konstytucyjnej, ponieważ stało się tak, że najwyższy ówcześnie istniejący sąd czy sąd kasacyjny wydał wydało kilka tygodni po wejściu w konstytucji następujący wyrok czy bowiem, że konstrukcja składa się z synem, owszem, przepisów prawnych jest to akt normatywny w tym zakresie tak, kiedy mówi o ustroju Włoch co może prezydent zapewnia parlamentu i t d . tak dalej to jest skok w porządku, ale niestety ojcowie i matki, bo kobiety też plajty wszystkim udział ojcowie konstytucji, a ich sytuacji jak pisze po włosku no i dali się jednak ponieść każdy entuzjazm Mowlik zapisali nam o to, że każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia, że we włoszech będzie od tej pory wolne sprawiedliwości UE ułatwi bogactwo wieczną młodość szczęście nieśmiertelność niemalże na sąd zwrócił uwagę delikatnie parlamentowi, że to są zaledwie kilka racje woli i wartości kierunków rozwoju państwa, ale przecież jest nierealna w warunkach Włoch powojennych, które głodem przybierały naprawdę te przepisy wcielać w życie trwać literalnie jako normy prawne tak być nie może i sąd wyraźnie, więc otworzył furtkę do tego, by konstytucja traktować jako pewną to jest ozdobnik w życiu politycznym zaledwie właśnie idealistyczne wizje ludzi co bardzo własny to zjazdem przeniesiono do systemu dla niego dokładnie tak i dlatego pewne przepisy prawne pozostały tylko na papierze to znaczy nie było równości płci jeśli chodzi o równość małżeńską i do lat sześćdziesiątych z lekarza art. 3 to mówił mówiła o tym, że są równi małżonkowie swoich prawach oczywiście mówił w ogóle o tym, bardzo wielu miejscach mówił o tym, że są, więc już od diesla ze względu na płeć rasę język religię poglądy polityczne położenie osobiste społeczne tak, a potem przepisy szczegółowe przepisy prawa ustaw i aktów niższego rzędu mówił o tym, że zdrada ze strony kobiety z dala swego męża była wykroczeniem kryminalnym tymczasem na sankcję karną tak tymczasem mąż mógł wezwać do woli, by to nie było w przepisach ujęte co było oczywiście jawnie sprzeczne z konstytucją, ale skoro sąd powiedział wyda taki wyrok czy konstytucja Asada tylko pewien kierunek zmian, a wcale nie znosi automatycznie wszystkie przepisy są niezgodne, bo to trzeba po kolei dopiero czynić NATO chadeckie rządy, a więc katolickie prawicowe konserwatywne dbający bardzo zachowań danego typu forum polskości katolicyzmu nie spieszyły się bynajmniej z tym, że poszczególne dostawy poszczególne przepisy szczegółowe dopasowywać do owego zbyt wybujałe ego być może ducha konstytucji dlatego długo wszystko jeszcze trwało, a dalej mamy choćby w kontekście rok sześćdziesiąty ósmy w 1000 sześćdziesiąty ósmy, czyli właśnie wielką rewoltę młodzieżową, a także rewoltę kobiecą w seksualną zakończy się także batalią właśnie o rozwody aborcje i kolejne kroki w tym kierunku to właśnie sześćdziesiątym ósmy roku kobieta mogła zacząć się zdradza swego męża bez sankcji karnej chce, by ich poznałem oddaliśmy te Galaxy dziesiątym roku rozwody pojawił i teraz tylko w porządku praw statystyki pokazują, że zabiła, gdyby taka drobna Górka jeśli chodzi o to ich liczba rozwodów podnieś nagle było bardzo dużo podstawy czekało od lat apotem wszystko spadło sytuacja wróciła do żony ale, chociaż chłopcy się rozwiedli się teraz zbieram, a potem wszystko jak Beskidzka przysiadł te dane spadły, gdy spada liczba rozwodów i wszystko stało się bardziej urlop macierzyński pojawiał się rok później, czyli w roku siedemdziesiątym pierwszym jeszcze rok sześćdziesiąty trzeci, czyli nieco wcześniej to właśnie zniesiono zakaz zwolnienia kobiety z pracy z powodu zawarcia małżeństwa, a także dopuszczono kobiety do urzędu sędziego sądów powszechnych, tak więc trzeba było skończyć studia prawnicze, a potem dopiero sąd łaskawie zezwolił, aby w jego skład wchodziły kobiety tutaj też jest ciekawa właśnie ta koncepcja 1 z chadeckich polityków profesorów prawa zresztą, który powiedział, że skoro Święty Paweł nakazał kobietom milczeć w kościele to na pewno dzisiaj chciałby, żeby milczały w sądzie nie mają oni mają cel zebrać te głosy, więc widzimy, że sprawy były dalekie od przesądzenia to wszystko jeszcze musiało zająć sporo czasu to mentalność zmieniła dzisiaj jest tak, że kiedy się budowana właśnie konferencjach we włoszech czy Hiszpanii, zwłaszcza kultury moim zdaniem są porównywalne to tam wywołuje zawsze Fuji jest stwierdzenie, że kwestia kobieca już jest zakończona sukcesem ta batalia została wygrana i że nie ma o czym mówić Włoszki Hiszpanki wtedy z furią atakują one jeszcze baszcie społeczeństwo ciągle jest bardzo zajęta przez mężczyzn i właśnie wszystko jeszcze do zrobienia, a inne osiągnięte sukcesy to bardzo nie wiele czasu polskiego punktu widzenia też oczywiście poglądów politycznych od idei, ale w mainstreamie powiedzmy powiedzmy sobie pewnie mniej radykalne tutaj jednak spory dominowały w bardzo dziękuję panie doktorze dr Piotr Podemski Uniwersytet warszawski był naszym gościom przed północą dziękuję państwu dziękuję za wspólną audycję oczywiście zapraszam na kolejny poniedziałkowy wieczór już za tydzień teraz życzę państwu spokojnej nocy kolorowych snów i udanego wtorku butan dosłownie za kilka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA