REKLAMA

Prezes Zarządu PFR TFI: PPK to nie jest koszt. To inwestycja, która zaprocentuje w przyszłości

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-05-14 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w latach 2 w ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 6 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pani Ewa Małyszko prezes zarządu PFR Towarzystwo funduszy inwestycyjnych dzień dobry pani prezes dzień dobry dzień dobry wszystkim słuchaczom coś na kongresie dzieje jest tutaj europejskim kongresie gospodarczym odurza się dzieje tak duża, by cały przekrój przez gospodarkę przez finanse przez pracownicze programy emerytalne myślę, że ta Rozwiń » jest ważne wydarzenia jak co roku właśnie, co gdybyśmy umówili się, że nie było wcześniej niczego co unosić słuchacza pracownicy wiedzieć powinien pracowniczych planach kapitałowych pracownicy pracownicy dla pracownicy przede wszystkim powinni wiedzieć że, ale jest to program, które będzie pozwoli tak naprawdę nagromadzenie środków na to czas, kiedy zakończymy naszą aktywność zawodową, a co jest ważne to jest ważne to, że tak naprawdę słuchacze sami nie muszą oszczędzać, dlatego że do pomocy w oszczędzaniu mamy jeszcze państwo mamy pracodawca nie byli z tego naprawdę z 3 źródeł będzie prowadzona wpłata na pracowniczy program kapitałowy, czyli słuchaczom słuchaczki słuchacze muszą dać tylko swoje pieniądze muszą przeznaczyć część swoich pieniędzy nie wszystkie pieniądze dotąd część chce, która ma mogą czy też 2 % wynagrodzenia, która jest na chwilę obecną przy starcie oczywiście jest ta część 1,5 %, które jest od pracodawcy i są dopłaty rocznej i opłata powitalna, którą jest od państwa i w tym roku będzie to dotyczyło tych pracowników, którzy zatrudnieni są w największych firmach największych firmach, czyli 250 plus mięso to jest zupełnie świadomie została podjęta taka decyzja, że są to duże firmy na początku chociażby, dlatego że w dużych firmach są odpowiednie zasoby osób, które pracują w tych szeroko pojętym charakterze, czyli tutaj w jest to obszar to się zajmuje właśnie pracownikami i cały zatrudnianie miękkich również benefitami przepraszam malejącym chwilowo zawiesiła w intencji stron to, że pan, kiedy pierwsze składki pracownicy tych największych firm w ramach skutkom Ania do pracowniczych planów kapitałowych pani zdaniem zapłacą to będzie grudzień listopad październik myślę, że to jest mniej więcej koło listopada będzie pierwszym błędem pierwsze składki plony mogą być teoretycznie wcześniej nowe zasady mogą być jeszcze w sierpniu, ale myślę że, zanim tak naprawdę wszyscy się przygotujemy wbre w pozorom nie jest jest trochę przygotowań chociażby trzeba wybrać tę instytucję finansową trzeba też również rozpisać cały proces jak to ma wyglądać również im dostarczyć informacji do pracowników jak PPK będzie działało jak i jakie dokumenty muszą dostarczyć co muszą na to wyrazić zgodę, więc dosyć szeroki pakiet działań, które jest do podjęcia oczywiście w dużej mierze tak naprawdę cały zakres dokumentów, który jest niezbędny do przygotowania dla pracowników są przez te dokumenty przygotowane przez instytucje finansowe tak, żeby te, które planują dalszą drogę tak, a czy dalej pracownik był wycofać się będzie musiał złożyć 7 podpisów czy w strumieniu mostek stawia się zmieniła się zmieni będziemy mieli tam 1 nie nieuwzględnienie myślę, że tam, o ile dobrze pamiętam ostatnie rozmowy ta liczba podpisów maksymalnie 33 zlote w ramach osi, ale pani wspomniała o pracodawcach, czyli o firmach, które zatrudniają pracowników tych naz w nie mówimy w tym roku o dużych firmach czy spanie i wiedzy firmy są już gotowe podjęły z podpisaną umowę z instytucjami finansowymi, które będą dostarczały ten program przeszkolił pracowników poinformowały wilki właściwie jest w Polsce z tamtego wdrażania na chwilę obecną umówić nie mogą podpisali, bo zgodnie z regulacjami 1 lipca rozpoczną one mogą wybierać mogą wywierać mogą wybierać mogą zapraszać do do prezentacji poszczególne instytucje i myślę, że teraz znakomita większość rynku właśnie na tym etapie, gdzie pracodawcy analizują, które potencjalnie podmioty chcieliby zaprosić do współpracy wysyłają zapytania ofertowe z prośbą właśnie o to, żeby instytucje finansowe przedstawiły swoje, jakby swojej programy pracowniczy program kapitałowy, jaki również Eli takie dodatkowe narzędzia są do tego, żeby ten program można było relatywnie prosty sposób wdrożyć, bo pamiętajmy, że od strony pracodawcy oprócz tego, że trzeba poinformować, że trzeba przeszkolić pracowników na to również też trzeba przygotować sobie już wcześnie mówią, że dokumenty, które muszą być przekazane do instytucji finansowej i myślę, że tutaj też jest niezmiernie istotne na ile instytucje finansowe przygotują takie rozwiązania, które będą proste w obsłudze i nie będą wymagały zaangażowania wielu osób Osamu przygotowanie tej dokumentacji na stronę pracodawców na wybór instytucji finansowej, która pracownikom będzie oferowała ten pracowniczy plan kapitałowy to jest koszt, który pracodawcy muszą ponieść czy ktoś ma w pewnym sensie tak nabierze musimy alokować zasoby ludzkie tak, żeby przygotować na komendę wyznaczyć pracowników tak NATO to na pewno jestem no bo nie będą mogli wykonywać normalnej codziennej pracy tego będą delegowani do PPK, ale ja bym nie mówiła tak tak naprawdę, że to jest koszt jest tak naprawdę inwestycja, która zaprezentuje zaprocentuje w przyszłości moim zdaniem tak naprawdę uczestnicy pracowniczych programów kapitałowych docenią ten program po latach, bo wiadomo, że na początku to każdy patrzy, że musi pakować swoje swojego wynagrodzenia oddać im wpłacić do programu nie, widząc tych środków, a wiadomo jak to jest nie tylko w Polsce, ale generalnie mamy tendencję do tego, że wolimy konsumować tu i teraz razem z przeszłości jak trudno nam sobie zadać pytanie takie pytanie myślę, że powinniśmy sobie bardzo często zadawać na jakim poziomie właśnie chciałbym utrzymać status życia po zakończeniu aktywności zawodowej, czego bym oczekiwał oczekiwała na tak to jest ona absolutnie ważna sprawa różne rzeczy na przestrzeni lat w Polsce się wydarzyły, żeby nam skomplikować odpowiedź na to pytanie o to podwyższono obniżono wiek emerytalny i turystyki głównych punktów, które być może wpływa też takie poczucie niepewności jak ten system, a wokół spra w emerytalnych jak wygląda ile pani zdaniem osób musiałbym zapisać się przy naczynie wycofać z pracowniczych planów kapitałowych można było powiedzieć, że sukces jest sukces tego projektu tego planu więziony początkowo były takie oczekiwanie, że będzie 75 % pozostanie w systemie na to będzie sukces razem z perspektywy czasu myślę, że jeżeli będzie 50 % pozostanie w systemie, kto to będzie sukces to będzie dobry start na to, żeby dalej pracować i rozwijać ten program i zachęcić Polki pozostały tych, którzy nie zdecydowali się, ale 50 % pracowników, których kpk dotyczy w tym roku w ogóle już przecież ja to przypomnimy państwu naszym słuchaczom w kolejnych latach dołączać do programu będą coraz mniejsi przedsiębiorcy, którzy będą mieli obowiązek zaproponować swoim pracownikom pracowniczy plan hity moim zdaniem to będzie ten rok zakładam, że jednak mimo wszystko po tym pierwszym półroczu, kiedy już zaciągać się właśnie prowadzone wpłaty do PPK, jaki również będzie dużo większa świadomość no powiedzmy sobie szczerze dopiero teraz kampania informacyjna ruszyła, ale następne podmioty, które będą chodzić 4 średnie małe średnie spółki Ts przyszły rok i wówczas już będzie też więcej wiedzy doświadczenia i myślę, że też takiego do podzielenia dobrych praktyk właśnie przez te duże instytucje, które wdrożyły te programy będzie można dowiedzieć czy rzeczywiście takie trudne czy takie kosztowne, ale też skorzystać z wiedzą już podmiotów, które są na rynku i wdrażały PTH PFR TFI wdraża bezpośrednio czy będzie leżał bezpośrednio, w jakich przedsiębiorstwach pracownicze plany kapitałowe nie my jako PFR TFI jesteśmy pełnoprawną instytucją finansową, która może świadczyć usługi oprócz tego, że jesteśmy tą specjalną instytucją, czyli instytucją wyznaczoną, która pełni tę na niby się tego powiedzieć takie jest pewnego rodzaju bezpiecznikiem na przyszłość dla tych właśnie przy myślę, że to szczególnie małych i średnich spółek będzie niezmiernie istotne, że jest nie będą mogli dokonać wyboru to zawsze mogą przejść do PFR TFI i my nigdy nie możemy odmówić będziemy gotowi do tego, żeby świadczyć to tutaj mówią o tej grupie, która bez prowizji, dlaczego bezprawnie pyta mnie utwierdza mnie nie mylmy naszą rolą nie jest tak, żebyśmy absolutnie psuli rynek, że bez prowizji z Szampanii o tym, że gra czy tak rynkowi ci dłużej z udziałem skarbu państwa PZU zdaje się PKO off będą oferowały te programy Kuszczak poniżej kosztów i obsłudze stadionu to jest tak to z tego co wiem informacja oczywiście nie widziałem dokumentów ostateczne testy te informacje, które są w rynku rzeczywiście planowane jest pobieranie opłaty za zarządzanie w pierwszym roku albo w pierwszych 2 latach można łatwo tych mniejszych graczy w prywatnych na rynku wykosić, ale nadal nie jest my jako PFR TFI to nie jest nasza rola, żeby jak co pan powiedział piłkarz liczyliśmy wysuwali albo awans do sformułowania za rzeczywisty, żebyśmy przyczynia się do tego, że normalnie instytucje biznesowe rynkowe muszą być wystawione powstaną tu nie o to chodzi nie chcemy wypychać z rynku tych podmiotów i co do zasady na pewno będziemy jeszcze mówimy tutaj o wynagrodzeniach to będziemy starali się znaleźć jakiś środek tak, żebyśmy byli w środku rynku ani na zasadzie wzbudza bardzo za drodzy albo zatańczyli za 0 nie MO, o ile dobrze pamiętam to, abyśmy świadczyli usługi za 0 to musielibyśmy sobie przychód doliczyć zapłacić podatek, więc sprzeczne z brązu jest, że trzeba było dołożyć 350 % pracowników, a tych największych firm jeśli w tym roku pozostanie w PPK to pani zdaniem będzie sukces z tej grupy z dnia ja powiem chciałabym liryzmu zwykle to głośno mówi za każdym razem, że 50 % to za mało powinniśmy być bardziej ambitni pewni powinniśmy dążyć do tego, że przez przynajmniej 80 % uczestniczyła w pracowniczych planach kapitałowych 80 % wszystkich tych 80 % wszystkich my im mniejsze przedsiębiorstwa mniejsze zespołem być może też mniejsze wynagrodzenia w tych mniejszych firmach jak rządca pani zdaniem powinien przekonywać do tego, by pracownicy chcieli składkowe do PPK to coś dodatkowego trzeba będzie zrobić myślę, że tak kończą czas jest potrzebna edukacja finansowa i to absolutnie nigdy nie zje za dużo my też jako PFR cała szeroko pojęta grupa PZU prowadzimy tam edukację finansową nie tylko związaną z atakiem, ale generalnie w ogóle jak zachować się na rynku kapitałowym jak również zwracać uwagę na to same niekorzystne zjawiska które, które mają miejsce, ale tak samo jest w wieży mówimy o wejściu powiedzmy kolejny rok po to jest tak będziemy mieli wiedzę doświadczenie na pewno to ludzie między sobą rozmawiają wiemy, że 1 z takich sposobów na innych, które najbardziej uczestnicy czy właśnie PPK czy PPE to poszukują osób, które mają taki program i pytają rekomendacje po prostu znajomych czy rodziny to są to są takie rekomendacje, które są najbardziej wiarygodne, więc zakładając, że właśnie z tym duże firmy jest jednak kto zna języków znaczna grupa podzielą się swoim chociażby doświadczeniom z członkami rodziny ze znajomymi na pewno, toteż będzie taki dobry element potwierdzający to jest dobry program na koniec każdy będzie kalkulował, że mógłby być w tym programie trzeba oddawać część może niewielką, ale jednak część swojego wynagrodzenia netto to prawda, że trzeba będzie oddawać, ale myślę, że takim istotnym elementem, który również przekonać do oszczędzania to ja osobiście czekamy na ten moment, kiedy będzie gotowe, żeby wszyscy uczestnicy PPK mieli w 1 miejscu pełną informację, gdzie mogą zobaczyć ile aktywów zostało zgromadzone, w jakich produktach majom i jak tak naprawdę to składka co jest coraz większa nie będą narażone są uwięzione na chwilę obecną jeszcze nie zaplanowane w całym programie, że w ciągu 3 lat takie rozwiązanie zostanie wprowadzona właśnie w portalu PFR może to jest instytucja rozwijamy się, że to jest kluczowa, bo w 2003 z radiem pracujemy nad tym, ale to nie jest takie łatwe do torby myśmy to porażka, że musimy wdrożyć cały całe rozwiązania PPK i również systemy ewidencje więc, że rzeczywiście tych procesów jest bardzo dużo do zrobienia, ale myślę, że też niezmiernie istotne, bo wracając chociażby do poprzednich rozwiązań, które mamy do tej pory emerytalnych sam fakt, że my nie wiemy nie widzimy czy te środki mamy rosnąć spadają nie identyfikujemy się w momencie, kiedy mamy możliwość wzięcia tak samo jak na rachunku bankowym czy lądujemy na rachunek bankowy widzimy pieniądze na to zdecydowała się z funkcji, ponieważ morska szefowa zarządu PFR Towarzystwo funduszy inwestycyjnych bardzo dziękuję za rozmowę z inwestorem była informacja jak państwo słyszą wciąż silna europejskim kongresie gospodarczym różne chwile ruszają pierwsze sesje to jest magazynach, gdzie w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA