REKLAMA

Dlaczego rezydenci nie protestowali z nauczycielami? O demonstracji zaplanowanej na 1 czerwca mówi Łukasz Jankowski

Połączenie
Data emisji:
2019-05-14 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od dziur i 13 o 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi Łukasz Jankowski wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów ogólnopolskiego związku zawodowego lekarzy dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu 1 czerwca ogólnopolski związek zawodowy lekarzy zapowiada akcję protestacyjną, czyli demonstracja marsz w Warszawie rozumiem, że to jest pewna zapowiedź chcecie przypomnieć temat pełnej ugody, którą zawarli jeszcze z Rozwiń » ministrem zdrowia, kiedy ten strajk protest głodówka lekarzy rezydentów był takim tematem rzeczywiście bardzo medialne 1 czerwca zaczynamy pod Ministerstwem Zdrowia to będzie manifestacja manifestacja tak naprawdę niezadowolenia środowiska medycznego wobec realizacji porozumienia może braku realizacji porozumienia przez ministra zdrowia rzeczywiście pamiętamy chyba wszyscy historię naszego protestu protestu rezydentów czerwiec jest symptomatyczny, bo oto 3 lata temu odbyła się pierwsza manifestacja porozumienia rezydentów wtedy było nas na ponad 10  000 osób potem odbywaliśmy liczne akcje pamiętacie państwo i pan redaktor zapewne, a potem głodówkę w 2017 roku wreszcie porozumienie z rządem w 2018 w lutym mieliśmy nadzieję, że w ochronie zdrowia będzie lepiej no tymczasem z naszych obserwacji lepiej wcale nie jest w związku z tym zbieramy się 1 czerwca pod Ministerstwem Zdrowia, żeby pokazać nasze niezadowolenie co się stało z tym porozumieniem to trudne pytanie, bo z 1 strony to musiałbym powiedzieć, że to porozumienie obowiązuje i czekamy na jego renegocjacje takie zapisane jest porozumienie może w na początku 2020 roku będziemy je renegocjować, choć z drugiej strony my uważamy, że strona rządowa nie dotrzymała wielu punktów tego porozumienia, a najważniejszym z nich jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia, który wg wyliczeń na realny PKB w tym roku mniej więcej wyniesie 4 , 37 % PKB odniesiemy to teraz do naszego hasła 68 % PKB na zdrowie popatrzmy na kraje Unii Europejskiej i popatrzmy też na to co sam rząd zapisał czuć, że w tym roku nakłady na ochronę zdrowia powinna wynosić no przynajmniej 4 , 86 % PKB no ta dysproporcja jestem bardzo duża rząd broni się, mówiąc że PKO nakłady na ochronę zdrowia odnośnie do PKB z 2017 roku, a więc sprzed 2 lat dla nas to są sztuczki księgowe nie rozumiemy tego nie rozumiemy, dlaczego wobec tak ogromnej zapaści w ochronie zdrowia rozmawiamy o o sztuczkach i o tym jak budować pewną narrację Ania rzeczywistych nakładach na ochronę zdrowia, szczególnie że n p . na obronność procent PKB zapisany w ustawie jest liczony jako procent realny, czyli nakłady w stosunku do realnego szacowanego procenta PKB na ten rok, a nie cofamy się 2 lata wstecz no ale tutaj to NATO wymusiło takie rozwiązanie stosowane w całej Europie nie można było tej sztuczki księgowej na obronność przeprowadzić zdecydowano się, że będziemy oszczędzać dalej na straty, ale wzrost nakładów nastąpi łączenie, jeżeli chodzi o liczby całkowite to ten wzrost nakładów rzeczywiście jest pytanie tylko czy jest to zasługą osób w tej chwili rządzących czy może tak się po prostu złożyło sam minister Szumowski mówi o tym, że nakłady rosną, ale rosną, bo jest wzrost gospodarczy, bo jest większy spły w składki zdrowotnej, bo po prostu zarabiamy wszyscy więcej, bo trzynasta emerytura to kolejny miliard dla systemu ochrony zdrowia również jako składka ja nie sądzę, żeby jakiekolwiek z tych działań np. wprowadzenie tej trzynastej emerytury i miało w założeniu zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia rząd konsumuje efekty uboczne różnych swoich działań wzrostu gospodarczego, chwaląc się wzrostem na ochronę zdrowia w liczbach bezwzględnych tymczasem realnego przełożenia na ochronę zdrowia to niema i nie wypełnia przede wszystkim zapisów porozumienia, bo procent nakładów na ochronę zdrowia w stosunku do realnego PKB jest 1 z najniższych od lat ten postulat centralne najważniejsze 68 % no tak, aby ono na służbę zdrowia potrwa mówi nie został wypełniony w taki sposób w jaki jeszcze tak chcieli, a co z pozostałymi tam 1 z ważniejszych punktów była poprawa sytuacji lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów czy też zdało 14 rzeczywiście jest także 15  000 lekarzy specjalistów otrzymało podwyżki co oznacza, że ci lekarze wcześniej zarabiali mniej niż lekarze rezydenci to tak naprawdę smutny wniosek z w tej chwili kondycji naszego systemu ochrony zdrowia rezydenci otrzymali podwyżki, choć nie we wszystkich szpitalach jak raportują nam koledzy z całej Polski teatr część wynagrodzenia jest jest wypłacana, czyli na papierze wszystko się zgadza natomiast w praktyce niektórzy prezydenci tych podwyżek jeszcze nie dostali dyrektorzy szpitali no nie kwapią się do tego, żeby te podwyżki wypłacać, kiedy koledzy pokazują nam pisma, które wysyłają do Ministerstwa Zdrowia otrzymują odpowiedzi od urzędników tak naprawdę będąca grą na czas i próbą wytłumaczenia dyrektorów szpitali, a nie realnym pomysłem na na rozwiązanie tego programu wytypowaliśmy na na naszej na naszym Facebooku na naszej stronie 67 takich szpitali, w których jeszcze nie wypłacone zostały podwyżki też duża liczba biorąc pod uwagę no trochę mniej niż 10 % tak źle zaczęli porządkować 3 i samorządową czy od czego to zależy myślę, że zależy to przede wszystkim od szpitala szpitale, których stroną w długach oszczędzają na wynagrodzeniach oczywiście wynagrodzenia lekarzy rezydentów są w tej chwili uzgodnione w porozumieniu i wypłacane zgodnie z rozporządzeniem w tych szpitalach, w których są wypłacane natomiast zdarza się, że dyrekcja przetrzymuje te pieniądze nie wypłacają w terminie rezydentom, a w ogóle n p . za dyżury wypłaca z innej puli, czyli dokonuje pewnych korekt księgowych o to, żeby nam wypłacić jak najmniej, żeby szpital dalej funkcjonował w lepszej kondycji finansowej trudno dziwić dyrektorom szpitali, że starają się oszczędzać tylko pytanie brzmi, dlaczego oszczędzają na personelu za chwilę, jeżeli tego personelu zabraknie to już nie będzie na czym oszczędzać szpital będzie po prostu trzeba zamknąć te pozostałe punkty porozumienia trzeba pochwalić Ministerstwo Zdrowia za to, że wreszcie ruszyła ruszyły inwestycje związane ze zdrowiem, czyli skierowanie na zwolnienie recepta, choć tutaj też porozumienie nie jest wypełnione, bo do końca 2018 roku ministerstwo zapisało, że to, że będą już wprowadzone w życie te zmiany dotyczące elektronizacji w ochronie zdrowia tymczasem w sprawie ciągle są wtoku gdzieniegdzie w trakcie w trakcie konferencji mówi się n p . dom asystenta medycznych tymczasem w Polsce nie wiem czy w którymkolwiek szpitali już asystenci medyczni są i pomagają personelowi wydaje się, że w Ministerstwo Zdrowia na nie wywiązało się przede wszystkim z terminów z nakładów na ochronę zdrowia, a także innych punktów, które dla nas były istotne n p . co kryteria jakościowe oceny szpitali tam chodziło o to, żebyśmy mogli powiedzieć pacjentom oto możecie ocenić naszą pracę możecie wiedzieć, że w szpitalu, a leczy się lepiej to znaczy hospitalizacja trwa krócej n p . liczba zgonów jest mniejsza, ale czas oczekiwania tego szpitala jest dłuższy to znaczy o pacjencie będziesz mógł świadomie zdecydować, a pracownicy w ochronie zdrowia zyskają motywator będą mogli się porównywać off w szpitalu obok leczą lepiej, dlaczego tak jest może dyrektor szpitala powinien zatrudnić więcej specjalistów może powinien tu specjalistą lepiej zapłacić, czyli silny motywator dla systemu ochrony zdrowia mówiliśmy nawet o tym, że my się takiej ocenie jako lekarze chcemy poddać, bo w pewnym sensie chcieliby się takich elementów rynkowych tak zdecydowanie tak przynajmniej większego większego uświadomienia pacjenta, jeżeli chodzi o o zakres dostępnych jest w pojęciu usług ale, ale świadczeń niż jakość, ale zarządzający pali się nie stało nie rozwiąże to strach wychodzenie naprzeci w takim stwierdzeniem, że jednak szpitali w Polsce jest za dużo punktów dalej pan redaktor pewnie dowodami, które trzeba byłoby zamknąć ani nic nie mamy tu należy wiązać się pewnie nie zawodzimy, ale warto jednak powiedzieć o tym, że szpitali w Polsce mamy bardzo dużo, a niekoniecznie sensorów i ja bym uciekał od tego co to znaczy za dużo co to znaczy za mało, ale z pewnością przez porównanie do innych krajów w Europie n p . do Danii tych szpitali mamy w przeliczeniu na mieszkańca znacząco więcej niż np. dania co dalej pociąga za sobą to, że te szpitale nie są efektywne nie są wydajne, a kadra nie ma też szans, by szkolić się na tym poziomie dając przykład nasza chirurga, jeżeli chirurg operuje 2 wyrostki w roku, a w szpitalu obok operuje się stało wyrostków w danym roku NATO gen Sierow, który robi z tą wyrostków siłą rzeczy jest lepiej wyszkolony jaki by motywacji nie miał tamten, który operuje tylko 2 × w roku, więc to, że mamy dużą liczbę szpitali w porównaniu do innych krajów europejskich w przeliczeniu na mieszkańca odbija się w mojej ocenie na również efektywności świadczeń w tych szpitalach warto byłoby to zobaczyć i porównać temu miało służyć właśnie wprowadzenie kryteriów jakościowych oceny jakościowej w ochronie zdrowia to jest zapisane w porozumieniu to się nie stało wracając jeszcze do samego 1 czerwca jak zginął wczoraj zapadła decyzja o tym, że ten proces będzie też to jest pierwszy krok czy to jest zapowiedź czegoś co będzie dalej co się ma wydarzyć po pierwszym w czerwcu co właściwie chcecie osiągnąć to manifest wino stawiamy sobie to pytanie myślę od dłuższego czasu, bo sygnały, że porozumienie nie będzie realizowane dochodzą do nas w zasadzie już od roku od początku, kiedy żeśmy to porozumienie podpisali po kilku miesiącach już było jasne, że ministerstwo nie dotrzymuje kolejnych terminów, a to co będzie dalej ja myślę, że każdy z nas w tej chwili i w porozumieniu rezydentów w związku z zawodowymi w samorządzie lekarskim obserwuje te protesty które, które mamy za sobą i które się za działanie nie mówią o ochronie zdrowia mówi m. in . o proteście nauczycieli nowość i jej i działa np. takież przekonanie że, że oto widzimy już jak władza traktuje grupy zawodowe, które mówią o o pewnej naprawie w swojej branży, ale mówią też bardzo trudnej sytuacji i ekstra, polując na grunt ochrony zdrowia mam silne przekonanie, że bez pacjentów nie damy rady to znaczy, jeżeli będziemy ich sami mówić przekonywać dopóki władze nie poczuje, że oto całe społeczeństwo żąda naprawy w ochronie zdrowia to tani czy nie staniemy na naszą manifestację zaprosiliśmy organizacje pacjenckie ochronie zdrowia zapraszamy pacjentów szukamy Formuły spotykamy się w piątek w ramach zarządu krajowego jestem członkiem stronom na zaproszenie zarządu krajowego ogólnopolskiego związku zawodowego lekarzy ja będę szukał i proponował Formuły, które mogłyby włączyć pacjentów do tego działania, bo inaczej się w mojej ocenie nie uda całkiem niedawno spora grupa naszych pacjentów protestowała to ludzie właśnie nauczyciele można powiedzieć, że właśnie trochę zaczyna wychodzić taki mam takie kryterium strajku czy Niewiem protestu budżetówki po prostu czy OZZL próbował się od Boga wobec tempa ani nie prowadziliśmy takich nie mogę mówić o ZZ Luboń nie jestem członkiem zarządu krajowego natomiast porozumienie rezydentów ani samorząd lekarski nie prowadzi takich rozmów biorąc pod uwagę również fakt, że nasze problemy dotychczas, o których mówiliśmy no są odmienne, ale co ciekawe wniosek, że nauczyciel mam wrażenie, że nauczyciele są też naszymi naszymi pacjentami myślę, że to to ciekawy punkt widzenia myślę, że nikt nauczycieli nie myślały o sam reżyser pasemkami, więc siłą rzeczy, jakby tutaj nie ma chyba rozróżnienia natomiast myślę, że takie pytanie o to co mają robić przedstawiciele zawodów to właśnie budżetowych, tak więc szeroko jak mają się odnaleźć w tej sytuacji, w której są albo jeśli można wymierzyć ogrywa ani przez rządzących, którzy podpisali rozmaite umowy albo po prostu lekceważeni także nauczyciele i no to jest jakieś pytanie o to w jaki sposób mają sens tego dokonać nie lubię tego słowa ogrywanie, bo trzeba porównać z arsenału i oręż, którym dysponuje rząd z orężem czy to nauczycieli czy nawet lekarze na szaro i nacisku są bardzo ograniczone my de facto mówi ogrzewanie to mówię n p . o tym, o czym pan, że przed chwilą, że PKB wasz postulat 6 i 8 % PKB jest liczone wg kryteriów z 2017 roku to jest jakiś rodzaj PUM powiedział, że zostaliśmy po prostu no może ograni, ale wykiwać oszukani tak tak to sól to są dobre słowa i ministerstwo zachowuje się tutaj, jakiego Bankier, który dodał klauzule małym druczkiem do umowy, a teraz mówi mogliście przecież to przewidzieć mogliście im to doczytać czy my jesteśmy fair wszystko było zapisane w umowie tymczasem tak właśnie nie było i ta to przekonanie Ministerstwa Zdrowia o tym, że, że od torowisk słusznie, iż od zawsze pewne rzeczy były wiadome norm dla mnie jest niespotykane, czyli rozumiem, że jednak liczyć się na to, że 1 czerwca na ulicy wejdą nie tylko przedstawiciele zawodów medycznych nie tylko, protestując rehabilitanci np. ale też jak rozumiem właśnie pacjenci, tak więc zdecydowanie tak z tym, że trzeba podkreślić, że mnie protestujemy przeciwko nikomu i nie protestujemy przeciwko, jakim zmianom protestujemy zacząć protestujemy za dobrą wydajną ochroną zdrowia za skróceniem kolejek nasze postulaty są cały czas aktualne można opowiedzieć się przewrotnie dostali podwyżki rezydenci, czego oni jeszcze chcą i Otóż my chcemy realizować mówiła zaraz na początku po pierwsze nie wszyscy dostali, ale dla naszych postulatów mato znaczenie, ale nie tak duże jak spełnienie pierwszego postulatu, czyli wzrost nakładów na ochronę zdrowia myśmy walczyli i o to będziemy walczyć mam nadzieję, że ramię ramię z pacjentami może z nauczycielami jest określić jako pacjenci niezależnie od od profesji zapraszamy na nasz manifest żon wydaje się, że wszyscy jesteśmy pacjentami albo nie uderzamy 1336 za chwilę wróćmy do rozmowy, ale on włączenie ich Lublin Olsztyn Igor trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Łukasz Jankowski wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów ogólnopolski związek zawodowy lekarza inna mówiliśmy przed informacjami o tym, tych elementach porozumienia lekarzy rezydentów, które nie zostały koniec końców wypełnione co, do których wypełnienia są pewne wątpliwości przed chwilą informacja słyszeli państwo pomysł ZNP na uzdrowienie sytuacji w szkolnictwie o tym, jakiego systemu szkolnictwa z wątroby chciało czy związek, z czym porozumienie rezydentów i OZZL próbują tworzyć takie rozwiązania systemowe własne nogi dużo słyszeliśmy w trakcie protestu nauczycieli o tym, że nie dialogu ją, że nie mają pomysłu na system oto jak rozumiem pojawia się ten pomysł MEN od dłuższego czasu taki pomysł pokazywaliśmy tylko zobaczcie państwo, jakim skutkiem nasza ustawa, pod którą zbieraliśmy podpisy 100  000 podpisów pod ustawą o 68 % 3 lata ona jest w tej chwili w zamrażarce sejmowej i nie dzieje się z nią zupełnie nic w tej chwili napisaliśmy kolejny projekt projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza lekarza dentysty, który nowelizował, by kształcenie podyplomowe lekarzy, stawiając na jakość poprawiłoby jakość tego kształcenia dyskusja nad tym projektem trwa od mniej więcej 2 tygodni ministerstwo zwołała w przeciągu 3 dni 3 konferencje śniadania prasowe briefingi ani dziennikarzom ani lekarzom ani nawet nam autorom nie pokazano ostatecznego kształtu tego projektu ograniczono się do pokazywania prezentacji, czyli znowu rozmawiamy nie o wprowadzaniu rozwiązań od dialogu tylko sztuczkach mających za zadanie wygaszenie pewnego entuzjazmu, który pojawia się na początku, aby potem wprowadzać zmiany zupełnie po swojemu to jest pomysł, który wynika z naszych doświadczeń, które strona rządowa konsekwentnie realizuje pani pan więcej powiaty sztuczka roboczym dniu chyba warto to dobrze zrozumieć wychodzi NATO oraz w ja myślę, że wszyscy widzowie widzieli przy okazji protestu nauczycieli, a wcześniej naszego protestu przedłużające się negocjacje w porze nocnej widzieli zaproszenia na spotkanie to zresztą teraz w poprzedni czwartek znów się powtórzyła zaproszenia na spotkanie, na które dopraszać się innych uczestników nie, informując negocjatorów Akogo w tym, że w czwartek w czwartek miało odbyć spotkanie z nami jako zespołem, który tworzył ustawy o zawodzie lekarza lekarza dentysty otrzymałem informację Ministerstwa Zdrowia, że nikt więcej na to spotkanie nie będzie zaproszony zupełnie kuluarowe dowiedziałem się, że swoją reprezentację wystawia też ogólnopolski związek zawodowy lekarzy akurat brat Jana organizacja, więc nic w tym złego Sęk w tym, że ich też nie poinformowano, że my na tym spotkaniu będziemy w związku z tym, że nie pokazano nam ostatecznego projektu nie pokazano nam, jakie zmiany do naszego projektu wdrożono, ale zrobiono spotkanie w naszej ocenie tak naprawdę dla statystyk nie, informując nas o innych uczestnikach tego spotkania my tego spotkania odmówiliśmy nie wzięliśmy w nim udział, ale rozumiem, że umawialiśmy się na to, że będzie się rozmawiać o waszym projekcie dokładnie taki na takie spotkania ja otrzymałem zaproszenie widzem zaproszenia, które otrzymał OZZL, ale podejrzewam, że było w tym samym tonie, czyli zamiast rozmawiać o projekcie projektu nie było nikt go nie widział natomiast było zaproszenie dla 2 różnych interesariuszy tak naprawdę o to, żeby odbywać spotkania dla statystyk chcę, żeby wygasić pewien zapał, który w, którym niesiemy ze sobą, a chciałem powiedzieć, że stworzyliśmy 200 stron do kompletnej ustawy kompletnych aktów prawnych również aktów wykonawczych i taki kompletny dokument złożyliśmy ministerstwo też półroczna praca całego zespołu pod kierunkiem dr Bilińskiego i osuszymy zespół dwunastoosobowy i usłyszymy, że te pomysły, które mieliśmy w projekcie dodatkowe egzaminy między modułowy, aby stawić na jakość np. wyrównanie, jeżeli chodzi o prawa pracy prawo pracy poprawę relacji mistrz uczeń budować opowie na tym projekcie, jaki jest jego cel, jaki jest jego zamysł co chce zmieniać tyle mieliśmy dostosowanie kształcenia podyplomowego dają do realiów do rzeczywistości chcieliśmy, żeby np. stażysta, który w tej chwili ma z góry narzucony program stażu mógł wybrać sobie i przez 3 miesiące być na dowolnym oddziale na jakim chce mnie, żeby nie był zmuszony zima wtedy iść na ginekologii internet tylko na świat wybrał sobie laryngologia chce zobaczyć jak to się pracuje ma prawo w trakcie stażu puści spróbować po prostu tego fachu, dlaczego to jest takie dobre do tej pory w programie stażu nie było niektórych dyscyplin neurologii laryngologii, a lekarze przecież chcieliby zobaczyć przed wyborem specjalizacji jak i jak to jest banalna takich oddziałach, jaki jest profil pacjenta jak się pracuje potem mówiliśmy o ogólnopolskim systemie naboru na specjalizacje diod LED system sprawiedliwy nie wykluczające mówiliśmy o państwowym egzaminie między modułowym, które miałoby podnieść jakość wreszcie mówiliśmy o wynagrodzeniu dla kierowników specjalizacji dużo w tej chwili jest narzekania odnośnie braku relacji mistrz uczeń i pogorszeniu kształcenia chcieliśmy do tego zupełnie wrócić nie wiem czy ministerstwo wprowadzi zmiany, czyli nie wprowadzi zamiast tego usłyszeliśmy w ZOZ pana ministra, że w projekcie znajdzie się ułatwienie dostępu do leczenia w Polsce lekarzu spoza Unii Europejskiej, czyli mojej ocenie znów sztuczka temat zastępczy wrzucony po to, żeby wywołać pewne emocje w środowisku ani, żeby pochylić się nad wypracowanymi przez zespół rozwiązaniami to podobny przypadek sztuczek jak wprowadzenie podwójnego karania za błąd na recepcie, które potem odpuszczono już tego podwójnego karania nie ma wywołano pewien dnia w środowisku potem ten gnie w znikną środowisko jest uspokojony wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, ale my już to rozumiemy po 3 latach wiemy, że są tylko sztuczki, a ani realne straty, a jeżeli już jesteśmy przy waszym projekcie zmian w ustawie o zawodzie lekarza lekarza dentysty to i mówimy o specjalizacjach to chyba warto też odnieść do takich problemów, które ostatnio są mocno akcentowane w środowiskach medycznych czy specjalizacje, które właściwie wymierają znaczenie nie ma tam w zasadzie chętnych czas istnieje w waszych projektach jakiś zamysł nazwać to rozwiązać jak np. odbudować czy w ogóle podtrzymać istnienie psychiatrii dziecięcej psychiatria dziecięca jest bardzo trudnym problemem, bo koledzy, którzy specjalizują zgłaszają nam, że w praktycznie nie ma ich kto już szkolić to znaczy jest tak mało specjalistów, że nawet ci adepci medycyny, którzy chcieliby pójść na psychiatrię dziecięcą natrafią na mur to znaczy jest 1 ośrodek w województwie daleko od domu i nie wiadomo co z nim dalej będzie w związku z tym problem jest szalenie trudnej tutaj bez zwiększenia finansowania, ale mówię tutaj bardziej o finansowaniu jednostek, czyli o poprawie warunków pracy bez tego się nie obejdzie, jeżeli wszyscy słyszymy w mediach, że gdzieś dzieci leżą na korytarzu na psychiatrii dziecięcej oraz w bardzo trudnych warunkach lekarze muszą się każdego dnia z tymi warunkami stykać i rezygnują z pracy nie ze względów finansowych tylko odpowiedzialności no to z pewnością jest potwierdzeniem naszego postulatu w związku z zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia mamy też inny problem np. jeżeli chodzi o choroby wewnętrzne, czyli interny specjalność zupełnie podstawową, która również jest całkowitym odwrocie, a nasz region recepta jest moim zdaniem klarowna oddziały chorób wewnętrznych pełnią w tej chwili punkt w nowe funkcje zakładów opiekuńczo-leczniczych gra jest chorych w podeszłym wieku, którzy spokojnie mogliby przebywać w zakładach opieki długoterminowej, ale w tych zakładach nie ma miejsca, bo są przepełnione w związku z tym są to tak naprawdę pensjonariuszy oddziałów internistycznych nacisk na lekarzy, żeby przedłużać hospitalizacje bo gdzie mielibyśmy zabrać babci czy czy dziadka do domu przecież na domy opieki jeszcze czekamy albo będziemy czekać to powoduje też frustracją personelu, który wyleczył, czyli doprowadził do do momentu wypisu pacjenta musi się zajmować kwestiami organizacyjnymi to sprawia, że na interny jest coraz mniej chętnych dodatkową w społeczeństwie internista utarło się, że każdy lekarz jest internistą internista ocenia specjalista tymczasem trzeba o tym, mówić głośno internista to najbardziej 1 z najbardziej holistycznym specjalistów to przecież bardzo surowe i wydawał się w chorobach wewnętrznych w związku z tym zna ma bardzo szeroki punkt widzenia myślę o tym wszystkim trzeba mówić, ale tu również bez zwiększenia nakładów bez poprawy w zakresie zakładów opieki nad wykończony leczniczych i obciążenia oddziałów internistycznych się też nic nie zrobić, w czym właściwie naraz, o czym my zaczynamy rozmawiać o takim całościowym rozwiązaniem jest w zmianie pewnego modelu czy w zasadzie w jaki sposób miałaby wg was rozumiem, że tego rodzaju pomysły zaczną się już tworzyć w jaki sposób miałoby to Polska medycyna wygląda to my zabraliśmy duże doświadczenie przy okazji tworzenia właśnie w tej chwili nowelizacji ustawy o stworzenie 200 starannie dno kompletnego dokumentu daje taką wizję tego jak jak można zaprojektować system mamy nadzieję, że ministerstwo podąży za tymi zmianami symptomatyczne jest to, że my teraz w studiu rozmawiamy o pomysłach na ochronę zdrowia, ale mam wrażenie, że w tej chwili dialog z politykami nie mówię tej 1 opcji tylko o różnych opcjach ogranicza się do do haseł i do mówienia w próby wmawiania, że my oto mamy pomysł na ochronę zdrowia ani do do rzetelnej dyskusji, kiedy zaczyna się taka dyskusja zaczynają się również triki obliczone na nas zmęczenie partnera ja chciałbym mówić partnera, ale czasem mam wrażenie, że przeciwnika w tym dyskursie czy płaszcze mówi ona takiej sytuacji odpychania tych interesariuszy, którzy próbują coś zmieniać od, owszem i tutaj znowu wracają z nauczycieli myślę, że nie tylko my jesteśmy w tej w takiej sytuacji w pewnych interesariuszy, którzy chcą zmieniać system chcą patrzeć przyszłość to zresztą hasło porozumienia rezydentów mądrze patrzą w przyszłość po tych 3 latach mamy większe doświadczenie mamy dużo złych doświadczeń, ale też mamy pewien upór w sobie i dlatego robimy naszą manifestację 1 czerwca dlatego będziemy dalej działać dziś wciąż mamy nadzieję, że w osiedlach no tak jakby popatrzeć na samo porozumienie rezydentów jako pewną organizację rozumiem, że to jest taka organizacja nie jak dalece sformalizowana, ale czy można powiedzieć, że nasze ma lepiej czy słabnie czy jest przyrost zainteresowania bez wspierania następuje z z pewnością porozumienia rezydentów ma się lepiej 1 prostym powodem jest to, że naczelna rada lekarska bardzo szybkim tempie wydała apel do wszystkich lekarzy o udział w manifestacji 1 czerwca jeszcze 3 lata temu myślę, że natrafiali byśmy na mur musielibyśmy dyskutować przekonywać w tej chwili dla samorządu lekarskiego sprawa jest zupełnie jasne trzeba poprzeć manifestację w słusznej sprawie OZZL również jest za nami jesteśmy zresztą członkiem OZZL w związku z tym my organizacyjnie zyskaliśmy duże zaplecze w środowisku lekarskim co mam nadzieję przełoży się na NATO, że będziemy bardziej skuteczni nie wyobraża pan z strajk lekarzy w Polsce nie chciałbym, żeby doszło do strajku lekarzy, bo to oznaczałoby, że ucierpią pacjenci, a ja wierzę głęboko w to, że można przy udziale pacjentów zmienić system ochrony zdrowia my sami pewnie musielibyśmy pójść do strajku, ale razem z pacjentami na pewno możemy więcej ale gdyby taka sytuacja miała miejsce jeśli ktoś taki protest aktem, który obserwowaliśmy w szkolnictwie mógłby się powtórzyć służby zdrowia w tym ta jest bardzo trudne pytanie ja, obserwując protest nauczycieli do końca wierzyłem, że nauczyciele będą popierani przez przez rodziców i w wielu miejscach tak było i to znowu myślę że, że byliby jeszcze bardziej skuteczni, gdyby zebrali szeroką koalicję rodziców, która wczoraj ich popierają, gdyby nie udało się rządowi jak znowu 1 Stryków antagonizować pewnych grup tutaj rodziców dzieci versus nauczyciele za chwilę dostaniemy pewnie narrację lekarze protestują i jest przeciw pacjentom zatem musimy trzymać razem no były takie próby w przypadku tego protestu szkolnictwa tworzenia nawet pewnych potrzeb akcentowania istnienia pewnych organizacji, które są przeciwne strajkowi czy jest taka grupa lekarzy, które jest przeciwna protestom rezydentów środowisko lekarskie nie jest jednolite i myślę, że to jest akcja powiedziałbym, że nie przeciwna protestom, ale patrząca z pewną rezerwą na protest lekarzy rezydentów lekarze, którzy od dłuższego czasu są są w systemie uzyskali jakąś pozycję, ale też lekarze, którzy mają silne przekonanie, że walczyli przez długie lata i że się nie da się po prostu lepiej w tym systemie nie będziemy chcemy zmieniać mentalność trochę nam się już udało mam nadzieję, że uraz uda nam się jeszcze więcej, że uzyskamy naprawdę dobrą ochronę zdrowia dziękuję bardzo Łukasz Jankowski wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów był państwem gościem 1355 informacje, ale on włączenie ich różni od tych 2 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA