REKLAMA

Sukcesy i porażki UE z perspektywy związkowców i pracodawców

Światopodgląd
Data emisji:
2019-05-14 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd dziś w programie dużo kontekstów europejskich cały czas staramy się państwu maksymalnym oświetlić właśnie różne kwestie różne spojrzenia różne postulaty w związku z tym, że zbliżają się wybory do europarlamentu w Polsce głosowanie już 26 maja w między aleją oczywiście kryteriów do podejmowania decyzji wyborczych może być bardzo wiele, ale być może dla kogoś będzie Rozwiń » ciekawa ta perspektywa pracodawców i pracowników w studiu są Andrzej Rutka z Konfederacji pracodawców Lewiatan dzień dobry nowy i dr Adam Rogaliński z OPZZ, czyli ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych dzień dobry to na początek, gdyby mu stanowiska za 3 LM el z perspektywy no tak wolałbym czy też grupy, którą reprezentujecie Eminem co jest z tym Emu, jakie ważne decyzje podjął parlament Europejski podejmował albo się z nimi zmagał w kończącej się kadencji europarlamentarnej to może ja znam, ale z naszego PZŁ widzenia naszej perspektywy chyba taką najważniejszą decyzją było wprowadzenie Europejskiego filaru praw socjalnych, który zawiera tych 2020 centów priorytetów jak ten film z wywodzoną z walk, ale na podstawie tego filaru mocny filar oczywiście nie jest aktem stricte prawnych natomiast ona wiąże instytucje Europejski na podstawie tego filaru zostało uprowadzonych pojedynek tych z dyrektywą np. w tegorocznej minimalnej jeśli ktoś rozpamiętywał pokazują, że to się work-lifebalance w ramach tak, choć miękko, że filozofia tego jest taka rozumiem, że Unia Europejska to też są obywatele i pracownicy i że czasami nie zaś mówimy o interesie Polski, ale może mówić o interesie pracowników wysyłać to jest bardzo ważne z punktu widzenia naszej debaty, że tutaj mówimy o interesie pracowników europejskich czy też pracowników wykonujących pracę w Europie, bo też chodzi to przede wszystkim o emigrantów i o interesy pracodawców, którzy mają swoją siedzibę w Europie, bo na tym polega tak naprawdę jest Europejski dialog społeczny proszę zauważyć, że traktaty europejskie mówią o europejskim dialogu społecznym ten art. 153 i następny i na podstawie tego Europejskiego dialogu społecznego, jeżeli partnerzy społeczni, czyli organizacje pracodawców i związki zawodowe zawyły jakieś porozumienie to wtedy komisja Europejska musi wydać na tej podstawie dyrektywy 2 czy tak naprawdę my pracodawcy przepraszam nadzór pracownicze związki zawodowe i pracodawcy na my mamy 2 z użyciem piłki nawet bardzo duże znaczenie, bo my mamy tak naprawdę trochę większe znaczenie niż są jak mi się wydaje na podstawie tej ustawy o radzie dialogu społecznego ziemię mamy taką możliwość tworzenia prawa Europejskiego, czyli po mówi pan, że dziś jest mamą łatwiej walczyć o postulaty pracownicze na forum Unii niż na forum Radom może nie są tak bardzo krytykować, ale też jest połączone ze sobą tak jak zawsze, że to są rzeczy, które są bardzo mocno połączone, bo przecież kwestie europejskie mają wpły w na kwestie kwestie krajowe to dyrektywa, o których mówiła szczególnie dla nas dyrektywa o przewidywalnych i transparentnych warunkach pracy to jest bardzo ważne, bo na każdemu pracownikowi Europie zapewnia dostęp do umowy o pracę w dniu rozpoczęcia prac oczywiście w Polsce też trochę lepiej uregulowane, a tematyczne świat kwestia tego, że stażyści też powinni mieć jakieś umowy była też kwestia tego, że osoba zatrudniona na czas nieokreślony ma prawo do tego, żeby zatrudnia na czas określony tak to i t d. długa bardzo ważna dyrektywa to połączenie życia zawodowego z rodzinami urlopy macierzyńskie oraz młodzież żeńska też urlopy opiekuńcze i ta była chyba rekomendacja dotycząca SA jest w pułapce socjalnych zabezpieczenia społecznego i z punktu widzenia związków zawodowych to jest Europejski urząd pracy traktu w jakim sensie ma przeciwdziałać mobbingowi społecznemu czy też socjalnemu w Europie i ma koordynować prace inspektorów pracy w krajach UE nasi zagrali z kompetencji to był dla Adama Gralewski OPZZ czy związek zawodowy Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan to w tej kończącej się kadencji co było dla was ważne najważniejsze dla nas w ostatnim czasie do łatwych podli co się wydarzyło w ostatnim okresie było przyjęcie jest w połowie kwietnia decyzji jednak temat ograniczenia funkcjonowania celu od czasu okresu, gdy celem zniesienie ograniczenia ograniczenie recept ważności certyfikatów dodatkowych na leki generyczne dla czegoś mu powiedziałem o tym, mówią już konferencja była bardzo mocno zaangażowana uznaje w tej chwili z ja za swój duży sukces we współpracy oczywiście z przedstawicielstwem, ale z grupą parlamentarzystów naszych za wszystkich stron trzeba przyznać, żeby znieść 5 dodatkowy okres pięcioletni ogranicza się na leki generyczne głównie eksportowane poza kraje Unii Europejskiej wiadomo, że w wynalezienie wytworzenie więzi z podstawowego leku na jakąkolwiek chorobę jest oburzone ochroną patentową i to jest niekiedy przez kilkadziesiąt lat było również ograniczenia dodatkowe pięcioletnie na eksport leków generycznych, ponieważ generyczne w tym wypadku odnoszące się być konkurencyjni dla jego podstawowego nie mogą być sprzedawane wtedy z krajów Unii Europejskiej to ograniczenie dodatkowo pięcioletnie było na eksport poza granice kraju w i udało się go zwalczyć udało się poznać Urszulę, że łatwiej teraz macie większą od 1 lipca 2022 jeśli miałbym nic nie żyje z dnia na dzień niestety można wejść, ale ma takie są procedury go, więc wielkie korporacje, które wymyśliły model elki będą mogły Expo w Chinach blokować konkurencja niż konkurencja będzie mogła wejść do gry ocenia się, że w całej Europie przez nie dotyczą tylko Polski czas dla zbóż na nich metalowego przemysłu, bo inne kraje też wprost produkują lekarza regionalny WWF, ponieważ w dużym stopniu my je na ogół nasze koncerny nie tworzą nowych rynków tak powiem i nie chronią ich patentami jest tu są olbrzymie koszty nie oszukujmy się robią to głównie wielkie koncerny międzynarodowe, by na ogół tworzy wywożą leki generyczne i chodzi o eksport do krajów trzecich ocenia się, że był dzięki tej tej decyzji nowy 25  000 miejsc pracy powstanie Unii Europejskiej w tym oczywiście znaczna część w Polsce i to nie jest tylko kwestia samego eksportu, ale będziemy mogli nasze firmy już przed wygaśnięciem prawda tego okresu patentowego gromadzić te leki, żeby nazajutrz po w wygaśnięciu można było je wysłać zagranicę jest szalenie istotne w wymagał wielu miesięcy pracy na wszystkich frontach i udało się przeforsować także, jeżeli chodzi o dokonania w ramach parlamentu Europejskiego, ale znasz udziałem w chciałam to zrobić od razu na na pierwszy punkt volvo nie znamy samych sukcesów można byłoby aż woda, bo dyrektywa czy też regulacje dotyczące pracowników delegowanych Wojciech Białek z dnia już nie są w morze wszedł jako mówi krótko po temat jest bardzo ciekawe jak ktoś definiuje interes Narodowy, kto jak zwinie interes Narodowy tak czy w udo jest spór między pracodawcami, a pracownikami w tej kwestii czy nowi w klasa polityczna Polska nie zależy czy opozycyjne czy rządząca przyjęła perspektywę pracodawców, bo w Bogu chodzi o to, że nasze firmy transportowe przyjęły znaczną część rynku Niemiec 25 % 30 różnią się ocenia zależności od kraju w ich transportu towarów i tu nie chodzi o transport towarów z Polski do krajów Europy zachodniej, ale tzw. kabotażu owe, czyli między krajami zachodnimi między Niemcami Francją, a wielką Brytanią i t d. w ich przejąć ten rynek poniosą bardziej konkurencyjnie co to znaczy bardziej konkurencyjni tańsi na ogół tak ktoś określił to co na to, że związki zawodowe na rok groźne, żeby stracili do prac nie wraca, więc określić 1 rzecz, że pracownicy transportu Międzynarodowego zostali wykluczeni z rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, która się, która telewizja weszła w znacznie weszła w życie w czerwcu tego roku jak zwykle norm prawnych na tym polega ten kompromis, że ta nowa dyrektywa zrewidowana dyrektywa dotyczy wszystkich pracowników delegowanych oprócz pracowników w transporcie międzynarodowym, bo teraz kwestia pracowników w transporcie międzynarodowym jest dyskutowana w ramach tzw. pakietu mobilności i właściwie nie wiadomo czy ten pakiet mobilności zostanie zaakceptowany grzęźnie w dziale rewizji i naliczyła tam było ponoć 2000 spraw o g wersja wygra rejs kabotaż żonatym pracownia dostawać wynagrodzenie w każdym kraju przestały przyjeżdżać tam się zatrzymuje czy nie to było naprawdę skomplikowane, bo ponoć 2000 druga 21000 poprawek do tekstu i kwestia tego jest, że mi się też nowy parlament się tym zajmie misja muszę podkreślić, że ta jest wizja nie dotyczyła pracowników w transporcie to też jest też bardzo ważne, że jak my jako grupa Wyszehradzka związków zawodowych przyjmowaliśmy nasze wspólne stanowisko zajął PiS bardzo boleśnie z nich był remis, choć tym razem chodzi chodzi oto efekt jest taki, że ta w Chełmie wizja prowadziła tę zasadę równa płaca za równą pracę w tym samym miejscu tak działa przede wszystkim o to, żeby polscy pracownicy, którzy pracują i za granicą mogą pracować jak za bardzo się w tej formie, że nie lubi jak się patrzy na statystyki tam mile było 2 ,51 000 000 pracowników delegowanych w Europie z tego 500  000 w Polsce to było mniej niż grubo mniej niż 1 % w latach 2000 miejsc pracy w zespole dla danej branży po zbadaniu mnie, ale weszliśmy w głosie może zakończyć tak oto, by bać taka dyskusja symboliczna tak naprawdę nic się dyskusja symboliczna w tym dotycząca kwestii tego typu czy możemy pracownikom Europy zapewnić podobne warunki pracy i dochodziło też o to, żeby ta Europa wschodnia przestała być w końcu krajem zapewniającym tanią siłę roboczą i Adam Wróblewski OPZZ jest też Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan są państwa gośćmi informacja o nich chciałbym porozmawiać o przyszłym parlamencie i co będzie ważne, aby tak, a świerk lub podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi cały czas są dr Adam Wróblewski z ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych i Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan czy mamy tu przedstawicieli grupy pracodawców w studiu i pracowników i rozmawiamy o nadchodzących wyborach do parlamentu Europejskiego, ale w takim kontekście, żeby porozmawiać o tym jakie ma on znaczenie właśnie dla pracodawców czy pracowników, czyli będziemy mówić, jakby trochę w poprzek tym granicom Narodowym i pokazywać, że interes Polaków może też być czasem różne Unii Europejskiej zależnie od tego w jakim miejscu siedzą albo są i zakończyliśmy ten odwiecznym chciałbyś powiedzieć, ale bardzo bojowo 2 takim budzący dużo emocji wątków sporem o pracowników delegowanych w transporcie rannych zostało zakończone w nie udało się właśnie, dlatego że style wątków i teraz różnych perspekty w będzie kontynuowany w przyszłym europarlamencie jest ostatnia minuta dla każdego z panów oraz znanych jego Niechcę powiedzieć, że rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych jest ważne, bo ona pozwoliła traktować polskich pracowników tak samo jak i pracowników z Europy zachodniej to są to są fundamenty równego traktowania to jest to może Polak za granicą może, choć powinien otrzymywać takie samo wynagrodzenie, jakiego kolega i koleżanka i to jest bardzo ważna rzecz po co się przyczyni do tego, że Polacy będą nauczycielskie rodzice będą mieli fotele i Andrzej Rutka z sufitu leje się zgadzam z tym wszystkim to są fajne postulat tylko życie trochę to koryguje, a życie gospodarcze i warunki jak i funkcjonalnej chorego jego jeszcze bardziej, dlatego że wesołe wspólnego rynku tak chcemy, żeby takie same zasady i i prawda warunki zatrudnienia są też elementy i swobodny przepły w pracowników tegoż właśnie do wspólnego rynku problem polega na konkurencyjności firm wydajności pracy wyposażenia technologicznego organizacji pracy i t d. nie oszukujmy się, że średnio rzecz biorąc pomijam sytuację w różnych sektorach może różnie wyglądać w ciągle jesteśmy za całkiem prawda, więc 1 z elementów udzielenie zgody nie będziemy zarabiać tutaj jeszcze długo tak pewno będzie w związku z tym jesteśmy trochę z tyłu i 1 z elementów konkurencji są oczywiście warunki płac, ale jeżeli, choć konkurencja zaś chodzi o wydajność, jeżeli nawet pan zauważy to wydajność w pracę w Polsce wzrosła i to w sposób to w jakim sensie znacząco przez ostatnie parę naście lat zdradza Maria Wijas oraz płacach bardziej zgorszenie przez ostatnie 20 pokaz obserwować degustacji, że wydanie pracy rosną płace nie zajazd sentencję trochę odwróciła, ale mimo wszystko tam płacenie nie tak uznał tego wzrost wydajności teraz, jeżeli chodzi o wydajność wydanie przede wszystkim dotyczy nowych technologii Aziewicz nowe technologie to Unia Europejska może zapłacę nowe technologie oraz kwestia wykształcenia, czyli łączenia życia zawodowego z rodzinnym w ramach tej nowej dyrektywy, więc dla mnie najważniejsze jest to, że oczywiście może mówić Polacy są mniej wydajni w jakimś sensie nie chcieli, ale jeżeli zaś na poszczególne firmy Name IS Black rock na nas jakość w domach na własny sposób prawne z drugiego dania tak nie powiedział, że polscy pacjenci są mniej wydajni patrząc na poszczególne na poszczególne sektory teraz jak sama zgłosić 1 rzecz to jest bardzo ważne czy my nie jesteśmy tylko jako związki zawodowe żadne za to, że była głodna, która równa płaca za równą pracę w tym są w tym samym miejscu, ale nam chodzi o to, żeby ładnie nie w tej samej nie uciekniemy 0 tyle samo co pan w Polsce tylko Polak w Niemczech i Niemiec w Niemczech, a zwolnienie sandacz inną ważną rzecz też chodzi o to, żeby byle gówna, żeby równe warunki pracy i i porównywalne wynagrodzenie było w tej samej międzynarodowej firmie prosiaczka zauważyli volkswagena tak pracownicy Walls połogu w Niemczech produkującego volkswagena tak samo są pracownicy w Czechach i mieszka w Polsce i to jest tak pracownicy w Niemczech zarabiają 2 × więcej pracownicy czeka ich w Polsce tak to są podobni wykwalifikowani ludzie tak oczywiście kasecie są inne, ale głośno efekt końcowy, czyli ten samochód volkswagen kosztuje tyle samo w Niemczech co w Polsce spodziewam się powiedzie Andrzej Rutka w oczy wiście są są to fakty, których nie nie zmienimy, ale jeżeli chodzi o firmy zagraniczne to jest kwestia prawda o tych modlitw otworzył fabrykę w złożonych nam zależy, żeby otworzyli w związku z tym musimy ulegać pewnym warunkom, które oni dyktują, bo nasz problem jest rola w Polsce niema wystarczającej akumulacji kapitału z losami firmy zachodnie i sami przyciągać dajemy ulgi man strefy od dziś wiemy, że taka winyle są bardzo kontrowersyjne dla chętnych potężny, że nie zgadza się z ulgi, ale wpłynęły na bieżący rok nie mamy specjalnie innej możliwości nowego akumulację gazu uważa się w budżecie, ale ich pensja polskiego kapitału jest ograniczona związków może być kraje, które mają zakumulowany kapitał są w lepszej pozycji był konkurencyjny niż my tu i teraz trzeba, bo chciałbym zaznaczyć takie pytanie ogólniejsze, zanim przejdziemy do konkretnych jakich przepisów prawnych z waszej perspektywy jak jest to wielkie mi pytanie jedno z jakiś dylemat, przed którym stoi Unia Europejska patrzy najpier w na Andrzeja Dudka z Konfederacji Lewiatan spodziewam się, że powie pan, że jednak kwestia konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi Chinami i pytanie o politykę przemysłową to czy Europa ma mieć monopole i co w obliczu tego polskie firmy w 333 czy lepiej, żeby był niemiecki monopol, który w pewnym sensie będzie już niestety zagrożenie dla małych polskich firmach, ale będzie gotowy zmierzyć z chińskimi dużymi czy jednak walczymy z monopolem Unii Europejskiej, ale przez to jest problem COS w obliczu Chin, jakbym wyszedł przede wszystkim, zanim dojdziemy do polityki zewnętrznej handlu Międzynarodowego i konkurencji o w kwestii inwestycji i rozwoju Unii Europejskiej krajów Unii Europejskiej członkowskich one są istotne dla Polski szalenie istotne i niestety zaniedbane co nieco w perspektywie mamy świetlane jak wiemy, ale to jakoś na mnie bardzo wychodzi w ale dążymy do tego celu i mam nadzieję, że będziemy cały plan Junckera jak to nazwano inwestycję europejskich jest dobrym wzorcem do wydłużenia jest przedłużone w tej chwili zwiększonej i to będzie kontynuowane, bo nie ma innej możliwości rozwoju gospodarczego niż inwestowanie rozwój gospodarki i wiążące, mówi że musi struktura biurokratyczna Państwowa wspierać przedsiębiorców chciałbym zaznaczyć ten Anglik Włoch Belgii Irlandii również w tych lasach twierdziło, że dla nich państwową we wzroście inwestycji publicznych infrastruktury targowej stworzenia warunków lepszych warunków gospodarowania jest, ale to oczywiście wymaga od firm inwestowania własnych środków ewentualnie z wespół ze środkami europejskimi to one są oczywiście szalenie istotne w tym wypadku związku z tym jak najwyższym że, żeby była polityka przemysłowa, żeby przemysł rósł musimy sobie z inwestycji inaczej to się nie wydarzy, ale oczywiście sam wzrost dla wzrostu jeszcze niczym nie świadczy to kwestia konkurencji międzynarodowej szalenie istotna i polityka handlowa będzie tutaj w najbliższym czasie el ogra odgrywa olbrzymią rolę widzimy co się dzieje widzimy co się dzieje w stanach Zjednoczonych i to nie tylko w relacji do Chin, a ile z Unią Europejską przecież te groźby nałożenia ceł zerwania post u negocjacji o układzie transatlantyckim i t d . to co ta zrobiła ucieczka do przodu można bawić zaczął negocjować porozumienia handlowe i inwestycyjna broni decyzji tak dalej z Japonią Koreą południową Kanadą Australią w tej chwili Ameryką południową to jest jakieś rozwiązanie idąc, jakby był wzorcem prawda światowej organizacji handlu i przestrzegających reguł Europa ma konflikt z Chinami i chce go rozwiązywać, ale na bazie zasad świata ma on zdanie czy Lewiatan ma zdanie w sprawie właśnie budowania tych dużych europejskich czempionów jak taran KO korzeń, o czym tu czuję sytuacja przykra okrakiem tak, ale z Poznaniem nie sprzeciwiamy się oczywiście budowania wielkich szans championów ze zmiennym w narodowych, a dalej idącą komisja nazw międzynarodowych blokuje tak jest dyskusja jesteśmy członkiem BusinessEurope największej organizacji biznesowej Europejskiej tam dyskusja też trwa nie ulega wątpliwości to jest 1 z elementów bytności w unii oddziaływania, że będąc w środku i wyrażając swoją opinię dyskutują o zaletach możemy sforsować w jakim stopniu swoje zdanie i my nie jesteśmy nadmiernymi zwolennikami czempionów byłoby cudownie, gdyby czempiony miały charakter firm prywatnych i rzeczywiście były polskie były polskie doszły do tego poziomu wielkiego własnymi siłami na razie takich możliwości za bardzo nie ma to, aby Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan jej odległość do Adama Wróblewskiego z OPZZ są dla pracowników, jakie to są te większe nie chodzi o konkretne dyrektywy tylko co to są za wyzwania przed którymi stoi czarno, toteż chodzi o handel międzynarodowy tłum się wydaje w tej kwestii się zgadzamy, jeżeli chodzi o Chiny, ale też, jeżeli chodzi o inne kraje jak Kanada Ameryka, a czy też Wietnamu, bo dla nas przede wszystkim jest ważny to może, jeżeli podpisujemy umowę o wolnym handlu to ci pracownicy z tych krajów, którzy produkują dla nas rzeczy o wolnym mają podobne prawa i obowiązki są oblodzone gałęzie, żeby podobne ochrony jedno do dołu pracownika w europejskich w przypadku np. niektóre machina oczywiście tam nie ma żadnych konwencji o polskich, ale w niektórych krajach to warunki pracy są mną mówiąc szczerze złe tak czy ich pracownicy są wykorzystywani nie mają w ogóle żadnych praw kwestia oczywiście też tu jest bardzo ważna, żeby zwrócić uwagę nie tylko na duże firmy, ale na małych i średnich przedsiębiorców, którzy są właśnie, jaki sens nową podstawą działania polskiego polskiej gospodarki tak, bo mali średni przedsiębiorcy to jest ponad 80 % Polski, przecinając we wszystkich krajach oni właśnie, ale liczę na to zwrócić uwagę, bo to tak naprawdę celem działania Unii Europejskiej to jest ochrona małych średnich przedsiębiorców to jest ochrona tych lokalnych przedsiębiorców, którzy oczywiście nie mają możliwości ani środków, żeby walczyć z międzynarodowymi firmami, ale ci lokalni przedsiębiorcy są jakimś sensie takim fundamentem istnienia gospodarki rynkowej Unii Europejskiej z punktu widzenia pracowników nie tylko polskich to jest z 1 strony ocieplenie klimatu i kwestie związane z z energetyką drażliwa kwestia oczywiście zwęgla tego, o czym oczywiście będziemy musieli w jakim sensie przechodzić na na energię odnawialną i chodzi o to, żeby całe życie pracownicy w tych sektorach gospodarki, które będą dotknięte nie musiałem im się za to płacić druga rzecz to jest kwestia związana ze stron poziome europejskim urzędzie też, ale to można tylko Gosię na poziomie europejskim tylko wyłącznie na poziomie europejskim stał jakiś jakiś fundusze, które mogłyby pomóc tym pracownikom tak przecież smok nie zatrzymuje się w granicach tak samo przechodzi przez wszystkie kraje druga rzecz to jest oczywiście digitalizacja to digitalizacja spowoduje to, że to duża ilość istniejących miejsc pracy zostanie dotknięta tym czym czy też zostanie zlikwidowana Abramowicz jest bardziej niż w Europie wolniej niż oczywiście w Polsce na bok to są już potrzebne są potrzebne są kwestie systemowe podejście do tych rzeczy tak to, jeżeli jest kwestia tego typu, że Uber powiedzmy działa legalnie w 1 kraju nielegalnie drugim kraju co mamy kwestię dotyczącą też konkurencji dla kwestię digitalizacji dotyczy też przede wszystkim kobiety jest bardzo ważna rzecz po to, zawody, które wykonywane przez kobiety będą szczególnie mocno dotknięte przez digitalizację to są te 2 to właściwie te 2 rzeczy, które nas będą dotyczyć tylko włącznie wspólnie Europie wspólnie z Europejskiego uzyskał czy też europejscy pracownicy będą mogli po jedno w jakim sensie tymi zagadnieniami tymi wyzwaniami przed którymi przed nami stoją, a ja się wzorcowo Adam Wróblewski z OPZZ, iż słowa Andrzej Rutkowski wykonał rzut lodowej digitalizacji je i jest następne już gotują faza rozwoju technologicznego i społecznego może wejść, w którą w tej chwili przeżywamy było kilka faz w przeszłości industrializacji i żadnej komputeryzacji tak dalej w obwodach zaś były bardzo ważny rynek kosztem pracował jako dorosła, ale w każdej z UEFA złożono, że znikną miejsca pracy i ludzie zostaną na bezrobociu i w ogóle nie będą mieli coś co robić okazywało się, że mnie, że każda faza powoduje rozwój nowych dziedzin nowych, jakby sektorów gospodarki w kolejnych latach dziewiętnastowieczne tego rozwoju jest brutalny dla pracowników, a wzięło się regulacje wejdą niezbędnych dzisiaj są i w związku z tym i jakby nie było aż tak bardzo prawda tego co się dzieje chciał tego pilnować trzeba dyskutować ze związkami współpracować to są wyzwania oczywiście na skalę przynajmniej Europejską, jeżeli środową światową w związku z tym wiadomo, że 1 kraj nawet tak średnio duży jak poznać dywanie i nie nie walczy z tyłu to, że panowie zgodzili Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan i dr Adam Rogacki z ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych byli państwo gość bardzo dziękuję jeszcze przypomnę, że trwa akcja nasza Europa, a w jej ramach m. in. dziś lub każdego dnia 18 debata dziś w województwie łódzkim test okręg wyborczy nr 6 Karolina Lewicka zaprasza państwa do teatru nowego imienia Kazimierza dzięki Łodzi tam w małej sali nie będą Grzegorz Wojciechowski z prawa i sprawiedliwości Marka Marek Belka z koalicji Europejskiej Grzegorz etui i Piotr Ikonowicz z lewicy razem Anita Sowińska z wiosny i Piotr apel Kukiz 15 EUR ta małpa to krótka FM to też jest adres mailowy, na które możecie stać państwo mailach i korzystać z aplikacjami Ronson TOK FM do czego oczywiście zachęcamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA