REKLAMA

Złodzieje nie czytują Kodeksu Karnego

OFF Czarek
Data emisji:
2019-05-16 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studio prof. Monika Całkiewicz kryminolog radca prawny była prokurator Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry panie profesorze nowe zmiany zmiany zmiany także w kodeksie karnym rząd, mówi że chodzi o walkę z pedofilią, ale niektórzy eksperci mówią, że walka z pedofilią jest tylko pretekstem jest właściwie taką przykrywką, a w rzeczywistości chodzi o daleko idące zmiany z prawie karnym, które z pedofilią nie mają nic wspólnego zgadzam się z tymi ekspertami te Rozwiń » zmiany, które zostały przedstawione w projekcie to są zmiany daleko daleko wykraczające poza problem walki z pedofilią i przy czym walki mówi trochę w cudzysłowie dlatego, że jeżeli przyjmujemy, że sposobem rozwiązywania problemów społecznych takich jak pedofilia jest zaostrzenie kar notą to możemy to nazwać walką, ale chyba nie o to chodzi tak tutaj te propozycje, które zostały przedstawione bardzo głęboko wnikają w ogóle filozofię karania i bardzo mocno zaostrzają kary za bardzo wiele przestępstw wprowadzają też nowe typy przestępstw, które gotowe, które do tej pory nie było n p . w ale np. powracamy do takiego HRM właściwie historia prawa karnego polskiego zna to przestępstwo, ale mi było to takie przestępstwo z czasów PRL -u kradzież zuchwała zwraca Rusałka tzw . czyli jeżeli ktoś komuś ukradnie portfel z kieszeni tzw. kieszonka my mówimy potocznie albo, jeżeli ktoś komuś wyrwie torebkę to będzie to kradzież zuchwała i to jest jest czymś co jakiś powody, żeby ta ta taka kategoria powróciła w MON widzi obserwujemy jakieś szczególne nasilenie wyrwanych z torebek albo jej kieszonek i jakość go nie zaobserwowano patrząc na statystyki Ela innych umów, niemniej widzimy tutaj jakiegoś takiego nasilonego zjawiska generalnie się przygląda ten projekt to widać, że ustawodawca HR bardzo kazuistyczny podchodzi do bardzo wielu przestępstw, czyli to co wcześniej oczywiście było penalizowane, bo nikt nie bądźmy szczerzy to, jeżeli ktoś komuś KR u wyrwał torebkę czy w ukradł coś z kieszeni to nie było bezkarne mieliśmy przestępstw kradzieże i te kategorie jak najbardziej do kradzieży zwykłej wchodziły na teraz mamy to jako przestępstwo kwalifikowane, czyli zagrożony surowszą karą niż taka zwykła kradzież, ale np. pojawiają się koszty te nowe kwalifikowane przy przestępstwie zgwałcenia, bo mamy zgwałcenie kobiety ciężarnej jako typ kwalifikowany, więc widać, że ustawodawca tak bardzo bardzo kazuistyczny podszedł do programu twoja pani o tym, że, jeżeli chodzi o walkę z pedofilią to kodeks karny nie jest najlepszym narzędziem ja jestem ostatnią osobą, która powiedziała, że on rozwiążemy problem przestępczości przez podwyższenie kar pozbawienia wolności lub żeśmy kiedyś już o tym, rozmawiać panie redaktorze przy okazji chyba przestępstwa zabójstwa, że ja nie znam takiego przypadku, kiedy sprawca otwiera kodeks karny i zaczyna sobie kombinować dobra jak kradnę to mi grozi do 5, ale jako radny z włamaniem to już do 10 krajach, ale trudno tak teraz będzie jeszcze miał do wyboru zuchwale, a jak w rozboju i jak to w ogóle będzie do 12 i jakże jeszcze zrobi to z bronią palną no to jeszcze więcej po prostu ludzie tak nie działają IMI to tu nie my tutaj z jak kiedyś czyta ten projekt prawnik czyta ten projekt to widzi rzeczywiście bardzo silną silnie zaznaczoną tendencje w 2 i zaostrzanie kar GER natomiast właściwie ta noc, by sprawy karne staje się bardzo represyjne w tym momencie natomiast rzeczy skutecznemu natomiast każdy będzie się powinien się zastanawiać czy to są rzeczywiście narzędzia, które pozwolą na zwalczenie przestępczości wydaje się, że projekt ministra Ziobry sprzed 2 lat podwyższył karę za niezgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa w bo wiem być może ja pamiętam, że ta zmiana nie pamiętam dokładnie tego, ale pamiętam, że ta zmiana dotyczyła o tym, się teraz mówi my z wprowadzenia do katalogu przestępst w nowych przestępstw, czyli rzeczywiście lipiec 2017, o ile dobrze pamiętam to jest ten moment, kiedy ustawodawca zdecydował się wprowadzić nowe przestępstwa, ale niezawiadomienie, o których będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, bo żeby, toteż jeszcze wyjaśnić, bo być może trochę to my w trudnym prawniczym językiem powiedziałam każdy z nas, kto wie o przestępstwie popełnionym przez kogoś ma obowiązek zawiadomić organy ścigania tylko, że to każdy z nas czy to ten dotyczy związków wyznaniowych jest obowiązek o instytucji państwowych samorządowych, ale i każdego obywatela, który wie o tym, że zostało popełnione przestępstwo i ma obowiązek zawiadamiania, tyle że ten obywatel, który ma obowiązek zawiadomienia co do zasady ma obowiązek zawiadamiania społeczne co oznacza, że nie ma żadnej sankcji karnej, jeżeli do takiego zawiadomienia nie dojdzie z wyjątkiem pewnych przestępst w takich n p . jak zabójstwo od lipca 2017 roku pedofilia, bo wtedy, kiedy wiemy o takim przestępstwie, a nie zawiadomimy my też popełniamy przestępstwo czy nie narażamy się na odpowiedzialność karną, ale rozumie, że żadni hierarchowie z tego paragrafu nie zostali nawet oskarżeni nie wiem jak też trzeba to sobie powiedzieć szczerze, jeżeli UR w Belgii byłby mu w nowych mieszczan myślę, że nawiąże nawiązujemy w tym momencie do filmu nikomu tylko nie mów nikomu te historie, które tam zostały przedstawione to są historie sprzed lipca 2017 roku, czyli Alemao, ale wiedza jest mi wiedzą, że tak powiem od momentu przestępstwa do dnia dzisiejszego to nie jest także, że hierarchowie czy różni przełożeni przestali tę wiedzę mieć po mówią no wiedziałem, o czym ale już nie wiem jak zgoda, czyli te wszystkie historie, które dotyczą okresu od lipca 2017 roku i nie zostały zgłoszone tak to są przestępstwa, czyli powinniśmy takich hierarchów ścigać nie wiem ile takich postępowań prowadzonych w dworze jest ono żadnym zastanawia się właśnie nad skutecznością to tych zmian, bo właśnie było, bo to jest kwestia pewnych narzędzi, które pozwalają na wykrywanie i skuteczne ściganie sprawców i w moim przekonaniu, ale nie tylko w moim przekonaniu, bo roboty nie są Moya Toya to są po prostu to je terminologiczne jest to wielka prawników kanonistów także, którzy mówią bardzo jasno nie chodzi o surowość kary, choć oczywiście KGB do tego, żeby tu też jasno było powiedziane już miało kary, które są bardzo łagodne, ale bardzo często bywają nieskuteczne w stosunku do tego konkretnego sprawcy nie odstraszają też społeczeństwa, ale tu nie chodzi o to, żeby kary były drakońskie, bo bardziej skuteczna jest świadomość, że jeżeli popełni przestępstwo to państwo ma takie narzędzia żyją zostaną wykryte jako sprawca i pociągnięty do odpowiedzialności karnej wcale nie surowość kar tylko świadomość ich nieuchronność o tym, także bardzo to w tym momencie nie mówimy mówił o tym, że kary będą bardzo surowe to właśnie, bo razem, gdy tata, jakby to, że nie spotka nas żadna sankcja to zaczyna się, gdy Groclin prostych przepisów nie jest chociażby, rozglądając się w Warszawie przynajmniej, bo w innych miastach jest lepiej, ale z parkowaniem to i tak mogę zaparkować, gdzie chce, bo praktycznie nic nie grozi tak im to jest też to co kiedyś już mówiłam ERM ludzie są optymistami, popełniając przestępstwo to znaczy każdy zakłada, że nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, bo nie zostanie wykryty albo ich druga kategoria ludzie często nie myślą o tym, że spotkają jakieś konsekwencje po prostu działają tu i teraz pod wpływem impulsu i naprawdę nie otwierają kodeksu karnego, żeby sprawdzać, jaka kara grozi za jakieś przestępstwo w, czyli zaostrzenie kar na drakońskie tak tanie wino nie odstrasza, ale nie moim zdaniem nie jest to skuteczne narzędzie ma inną do tej pory popatrzmy na karę pozbawienia wolności, czyli tę karę, która jest karą najsurowszą do tej pory wymierzano karę pozbawienia wolności w wymiarze od 1 miesiąca do 15 lat imamy 2 kary specjalne karą 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności projekt przewiduje możliwość wymierzenia tej kary w granicach od 1 miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności, czyli znika taka specjalna 15 lat pozbawienia do lat 20 lat pozbawienia wolności i górna granica 15 lat, czyli dzisiaj za przestępstwo zabójstwa ktoś będzie mógł otrzymać karę np. 27 lat 30 lat pozbawienia wolności co do tej pory nie było możliwe i długa bardzo istotna zmiana z punktu widzenia rozważań o tej karze pozbawienia wolności projekt wprowadza możliwość wymierzenia kary dożywotniego pozbawienia wolności i z wyłączeniem możliwości starania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, czyli będzie to sprawca, który ma świadomość, że nigdy na wolność nie wejdzie w wodzie może do tego wątku po informacji Radia TOK FM prof. Monika Całkiewicz kryminolog radca prawny była prokurator na Akademii Leona Koźmińskiego jest państwa i moim gościem informację, że 3 minuty o godzinie 1120 w studio prof. Monika Całkiewicz kryminolog radca prawny była prokurator Akademia Leona Koźmińskiego rozmawiamy o proponowanych zmianach w kodeksie karnym jest dla wspomniałem pani doprecyzowała o o zmianie sprzed 2 lat z 2017 roku, kiedy to teraz niezgłoszenie czy posiadanie wiedzy o przestępstwie niezgłoszenie jest karalne tak od 2017 roku czy posiadanie wiedzy i niezgłoszenie, który od 2 lat obowiązuje obowiązuje także w przypadkach, kiedy coś się przedawniło np. my mamy wiedzę o gwałcie, ale ta wiedza przedawnia się po 20 latach o tym, Bożym czy przestępstwo jak te przy tak przestępstwo zgwałcenia winno zgwałcenie małoletniego, a tak, więc to jest termin dzisiaj zbrodnia, czyli przedawnia się z upływem 20 lat od momentu popełnienia tego przestępstwa, chyba że w tym czasie wszczęto śledztwo, bo jeżeli wszczęto śledztwo nawet nie przedstawiono nikogo nikomu zarzutów, ale śledztwo było prowadzone to do tego okresu doliczamy jeszcze dodatkowo 10 lat, czyli byłoby to 30 lat ten sam, ale powiedzmy, że ktoś wszedł w posiadanie wiedzy o gwałcie przed lipcem 2011 roku i po lipcu 2017 roku czy zagra różnica mówimy o gwałcie, który się przed datą 2 i Czechy tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o niezgłoszenie takiego przestępstwa przed lipcem 2017 roku mamy odpowiedzialność wyłącznie społeczną, czyli z punktu widzenia prawa karnego nie mamy przestępstwo lub prawo nie działa wstecz, czyli skoro wcześniej nie było to przestępstwo niezgłoszenia przez faktu wiedzy o tym, że mnie doszło do obcowania płciowego z małoletnim czy zgwałcenia małoletniego to nie możemy takiej osoby pociągnąć do odpowiedzialności karnej natomiast od 17 od 2017 roku od lipca 2017 roku jest to przestępstwo i teraz, gdybyśmy mieli taką sytuację, że ktoś w lipcu 2017 roku ma wiedzę o przestępstwie to powinien oczywiście zgłosić organom ścigania, jeżeli nie chce się narazić na odpowiedzialność karną natomiast, jeżeli wiele, że do przestępstwa doszło 40 lat temu 30 lat temu Noto jest to czynnik, który przedawni jest przedawniony dźwigni włączona jest możliwość ścigania dodał że, ale jest jak rozumiem pewna szara strefa, bo spełnia pani o tym, że jeżeli, by trwało śledztwo to dodajemy 10 lat, tak więc teraz osoba, która posiada wiedzę tak, bo zdarzenie sprzed 25 lat, jeżeli zeznaje albo nie znaczy zgłaszać nie zgłasza to muszą być także wiedzę czy został ścięty wszczęte śledztwo w rozmiarze może takiej wiedzy nie posiada z różnych powodów oczywiście może takiej wiedzy nie posiada z różnych powodów, czyli Jaśka nie, zgłaszając przed upływem 30 lat ryzykuje, że śledztwo zostało wszczęte i jednakowoż nie zgłoszenie jest przestępstwem, a właściwie tak, czyli rozmiarze 30 to właśnie powinniśmy założyć na ten moment tak, aczkolwiek projekt nowelizacji przewiduje, że jeżeli chodzi o przestępstwo zgwałcenia małoletniego poniżej szesnastego roku życia, bo tutaj też jest zmiana to są właśnie te zmiany, o których mówi pan minister Ziobro, czyli zmiany dotyczące innych przestępst w związanych ze skłonnościami pedofilskimi pedofilski mi MO to projekt przewiduje, że takie przestępstwo w ogóle nie będzie się przedawniało nigdy my, ale nie będzie rozumiem, że w mówiąc o zgwałceniu w przypadku osób małoletnich także inne czynności seksualne są wtedy uważane za zgwałcenie Derek tak także inne czynności seksualne są wówczas uważany za zgwałcenie czy rodzaj dopiero powyżej piętnastego roku życia inne czynności seksualne są innymi czynnościami są to projekt przewiduje DM zmianę tego wieku, które wyznacza moment, kiedy mówimy mamy do czynienia z małoletnim, bo małoletni to jest kategoria, która obejmuje osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia natomiast w tym momencie o przepisy kodeksu karnego w sposób szczególny chronią wolność seksualną Weremczuk seksualność małoletni, którzy nie ukończyli piętnastego roku życia w projekcie przewiduje się podwyższenie tej granicy do szesnastego roku życia, czyli dzisiaj o zgwałcenie małoletniego poniżej piętnastego roku życia jest kwalifikowanym zgwałceniem, czyli surowiej karanym niż zwykła zgwałcenie, jeżeli projekt wejdzie w życie w takim kształcie jak jest jakiś zaproponowane to ta granica zostanie przesunięta na 16 rok życia w, a ta granica jest ustawiona uznaniowo czy ona się opiera na niewiele się na czymkolwiek co, mówi że coś dzieje z fizyczności swą psychiką dziecka, kiedy kończy 15 lat albo kiedy kończy 16 lat nie wiem być może ministerstwo przeprowadziło badania, które wskazują na to, że ta granica piętnastego roku życia jest granicą niewystarczającą inni to jest pytanie do zespołu, który przygotowywało gmina projekt zmian nie wiem dobrze wróćmy jeszcze do tego czy pani mówiła na początku o tzw. kradzieży zuchwałej napisał do nas słuchać pan Marcin, który mówi, że tego typu kradzieży są bardzo uciążliwe i dotyczą bardzo bardzo wielu ludzi on po prostu irytują obywateli czujemy się bezsilni to sytuacje, w których Nike najchętniej zrobilibyśmy złodziejowi twarz, ale wiemy, że często złodzieje za chwilę zostanie wypuszczony za zwyczajną kradzież, bo właśnie kara jest niewystarczająca jak gdyby ta plaga tych drobnych kradzieży wciąż będzie i to irytuje naszego słuchacza pana Marcina no tak w nikt nie dziwi mnie taki wpis oczywiście myślę, że bardzo wiele osób uważa, że za każde przestępstwo należy bardzo surowo karać w tym momencie AM Eryka Zoran taką kradzież kieszonkową mu, o ile przyjmujemy, że mamy do czynienia z przestępstwem nie jest wykroczeniem to jest kara w granicach od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności i teraz zastanówmy się projekt przewiduje za kradzież zuchwałą i że dobrze pamiętam od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, czyli podwyższone jest to dolna i tak górna granica zagrożenia ustawowego czy chcemy, żeby za kradzież 600 zł zamykać kogoś więzieniu na 2 i jeżeli chcemy tutaj jest możliwa także pod rządami obecnie obowiązującej ustawy, jeżeli chcemy, żeby ta górna granica wynosiła aż 8 lat to projekt spełnia oczekiwania społeczne po prostu działa, ale możemy, za które płacimy 8 lat, które płacimy tak tak my obywatele MII, jaka myśl o żonach i moje postrzeganie trochę inna pewniej niż społeczna tej surowości kar związanych z tym że, chociaż sama nigdy osadzona nie byłam tu mam świadomość jak wygląda odbywanie kary pozbawienia wolności jako prokurator i teraz jako obrońca w sprawach karnych czasami PRL bywałam bywam w zakładach karnych i mam świadomość tego, że to jest kara naprawdę bardzo uciążliwa, bo nam się wydaje, że na dno siedzi nic nie robi jeszcze udadzą zręby mówi zaczął po prostu Byczy się na koszt dla zwolenników, ale przykład na bok narzekamy, że są długie kolejki NFZ tak do dentystów jest krótsza tylko, że TR pomyślmy sobie o tym, czym jest wolność, lecz często tego nie doceniamy jak dzisiaj mogą przyjechać sobie do pana redaktora zaplanować ten czas to w rozmowie z panem spotkam się ze znajomym i pewnie zjemy coś dobrego jak planuje swój czas, jeżeli nie chcą się z kimś spotkać to po prostu te odmówią tam mamy ludzi, którzy są w celach z innymi osadzonymi, których nie znają tak naprawdę nie mają wielkiego wpływu na to czy będą w celi sześcioosobowej czy dwuosobowej czy będą z człowiekiem, którego lubią czy takim, którego nie lubią te nie będą mogli sobie zaplanować wyjścia do teatru do kina czy spaceru po będą mogli umie się w tym czasie, kiedy jest prysznic to jest tak też Avatara to jest naprawdę bardzo surowa kara i pytanie czy po nie wiem 5 latach odbywania kary pozbawienia wolności czy po 25 latach odbywania takiej karty my mamy człowieka, który wychodzi na wolność i naprawdę jest socjalizm w danym trzymamy człowieka, z którym mamy problem, bo my musimy sobie uświadomić, że przywieziemy resocjalizacja czy w nią nie wierzymy w zdecydowanej większości przypadków ludzie, którzy odbywają karę pozbawienia wolności, kiedy wychodzą ja wszystkim zwolennikom takiego bardzo surowego karania zawsze polecam film skazani naszą ściankę, które pokazuje ten oczywiście inne realia inne czasy, ale to co moim zdaniem jest niezmienne to to co się dzieje z człowiekiem, który po tak długiej izolacji wychodzi na wolność i musi funkcjonować normalnie w społeczeństwie, jakie to jest trudne i kiedy się czy taki się rozmowy z takimi osobami, które bardzo długo przebywały w zakładach karnych to bardzo uderza to że on być nie mogą się odnaleźć one mówią, kiedy zaczynałem odbywać karę tu nie było tylu samochodów nie było internetu nie było takiego szumu nie było takiego dopływu informacji i nie mogą się w tym odnaleźć, kiedy zostałam zapytana przez 1 on z dziennikarzem czy więźniowie domagający się np. gier planszowych mają wygórowane roszczenia czy nie no bo przecież oni powinni siedzieć w tym więzieniu i oni mają jakieś fanaberie oczekują, że będą magistrowi rozlew krwi tak w gry planszowe no ale tu są ludzie którzy, jeżeli nie będą mieli taki nawet namiastki prawdziwego życia to na pewno nie wyjdą z resocjalizacją złoty resocjalizować nie będą umieli odnaleźć się tym społeczeństwie powinno nam na tym zależeć i teraz odpowiadają rzecz przepraszam mówi Dariusz Durda Anwil ale, odpowiadając młodemu słuchaczowi SOM ja bym wolała ja wiem, że dla każdego z nas jest on jeszcze inaczej powiem o kradzież włamaniem i tz w kieszonka, czyli wyciągnięcie kogo uczyć czegoś w kieszeni komuś to są niby przestępstwo przeciwko mieniu, ale one bardzo mocno uderzają w naszą prywatność, bo to jest bardzo niemiłe uczucia, kiedy wiemy, że ktoś był w naszym domu grzebał w naszych rzeczach albo wsadzą nam rękę do torebki do kieszeni to są bardzo miłe odczucia ja jestem naprawdę daleko od tego, żeby powiedzieć, że ma w ofierze nie należy się jakaś rekompensata, bo to jest 1 z funkcji prawa karnego taka funkcja, żeby być tzw. sprawiedliwością a, ale ja bym wolałam, żeby były takie mechanizmy, żebyśmy tak mówili o prewencję zapobieganiu przestępczości i o skutecznym w wychwytywaniu złodziei, żeby zminimalizować liczbę takich przestępstw i nie wiem czy my też wejść, żeby tak kontrola się na całość tak czy nie ma więcej patroli i ich lęki narzędzie rządzi chaos tym jak szybkie łącze przed tym lepsza, bo jeżeli ma to też jest problem, jeżeli łapiemy złodzieja jest bardzo długie postępowanie przygotowawcze potem czeka się bardzo długo na wyznaczenie sprawy kim przed sądem potem ten sąd jeszcze wg skomplikowanej procedury, ale prowadzi rozprawę i powiedzmy wyrok zapada po 2 latach to wcale nie jest tak bardzo długo jak się wydaje to czasami im mamy już do czynienia z innym człowiekiem jego związek z tym czynem, którego dokonało 2 lata wcześniej jest taki często już różne osie z tym do końca często nie utożsamia szybkość i nieuchronność, ale także ofiara nie czuję że, gdyby to jest kara za kara za złe 2 lata temu to tym co tu tak tak to zwrócimy nasze rozmowy po informacjach Radia TOK FM państwa i Małgosi jest prof. Monika Całkiewicz kryminolog radca prawny była prokurator Akademia Leona Koźmińskiego z informacji już za kilka minut o godzinie 1140 po informacjach wracamy do, a prof. Monika Całkiewicz kryminolog radca prawny była prokurator Akademia Leona Koźmińskiego jest państwa i moim gościem rozmawiamy o proponowanych zmianach w kodeksie karnym niektóre mówią, że są w 1 celu, ale przy okazji jeszcze wrzucają bardzo dużo innych rzeczy, które nie mogą mieć poważniejsze skutki sporo zastrzeżeń budzi wspomniana Anna przez panią Annę kara bezwzględnego dożywocia, czyli bez możliwości warunkowego zwolnienia, czyli to jest, że zamykamy i wyrzucamy kluczy tak no tak to znaczy to są osoby, która nigdy nic nie będą mogły wyjść na wolność mają świadomość, że będą musiały pozostawać w zakładzie karnym do końca życia i też myślę, że to wymaga jakiegoś komentarza, bo warunkowe przedterminowe zwolnienie dzisiaj jest tylko opcją jest tylko możliwością, czyli osoba, która została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności być może nigdy nie wyjdzie na wolność, jeżeli nie złoży wniosku, jeżeli złoży wniosek, ale sąd penitencjarny uznał, że nie ma takiej możliwości, żeby wcześniej zwalniać, czyli to może być kara, która izoluje kogoś do końca życia, niemniej jednak taki dożywotnia jak ma szansę wejścia ma możliwość starania się takie nad miewa punkowe przedterminowe zwolnienie nie zostaje mu odebrana nadzieja co jest bardzo ważne w warunkach izolacji tutaj będziemy miały mili osobę, która tej nadziei z pewnością nie ma tu i w moim przekonaniu czyni to taką osobę po prostu ołów zgarnął, bo skoro to jest najsurowsza kara nie mamy karę śmierci, ale w kodeksie karnym, ale to znaczy, że cokolwiek się nie wydarzy jakiekolwiek inne przestępstwa przez taką osobą skazaną na bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności nie zostanie popełnione to już w surowszej kary mieć nie może no co drugie dożywotnie pozbawienie wolności Europejski Trybunał, by praw człowieka podkreślał, że kara dożywocia bez możliwości uzyskania wcześniejszego zwolnienia stanowi nieludzkie poniżające traktowanie czy narusza art. 3 Europejskiej konwencji praw człowieka z gminy, która mówi o tym, że nikt nie może być poddany torturom nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu to tak no bo właśnie, kiedy mówimy o kodeksie karnym to powinniśmy pamiętać o tych różnych funkcjach prawa karnego i różnych zasadach zasadą jednak cywilizowanych kodeksów karnych jest zasada humanitaryzmu, czyli mamy świadomość, że prawo karne jakąś funkcję taką sprawiedliwością wolą w musi mieć to dobrze musi mieć jakąś funkcję prewencyjną prewencji indywidualnej, czyli wobec konkretnego człowieka i prewencji, ale generalnie ci w stosunku do całości społeczeństwa, ale w tym wszystkim kara, która zostaje wymierzona powinna być karą humanitarną, czyli ich no właśnie dokładnie tak jak pan redaktor przeczytał pan Szymon pyta, ale pyta o coś co pani powiedziała mi się to, że ważne czy część osób rezygnuje z popełnienia przestępstwa co dzieciom czy znamy dane w Chinach zauważalnie spada liczba po popełniających dane przestępstwo, jeżeli wzrasta surowość kary czy mamy przestępstwo x z taką sankcją i teraz podwyższamy sankcje i czy można obserwować spadek z powodu niech to są GM to są kwestie bardzo trudne do badania no bo musielibyśmy wziąć sobie taką grupę respondentów, którzy o, których wiemy, że planowali popełnienie przestępstwa i teraz nagle zatrzymują się na poziomie np. tylko przygotowania albo albo w ogóle odstępują od zamiaru, bo na tym etapie się zatrzymali mnie wydaje się, że w możemy wysnuwać pewne wnioski na podstawie historii, czyli co się działo czy przestępczość rosła czy spadała w sytuacjach, kiedy ciekawy były podwyższane czy obniżane no bo jak sobie popatrzymy na różnego rodzaju gwałci kodeksy u nas czy i kodeks karny na przestrzeni lat czy popatrzymy sobie na inne ustawodawstwa to czy możemy naprawdę z ręką na sercu powiedzieć, że te kodeksy karne, które przewidują najsurowsze kary są charakterystyczne dla państ w, gdzie przestępczość jest najmniejsza no niestety nie tak jak ja tak jak już nawiązywała do tych przystąpi do tych przestępstw związanych z nową zamachami na życie zdrowie ludzkie, kiedy rozmawia się z osobami, które takich przestępst w dokonały, kiedy o Annę bada się akta takich spra w to widać wyraźnie, że naprawdę nikt nie myśli o tym, że nikt za dokonanie zabójstwa za pozbawienie życia innej osoby grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności naprawdę nikt o tym nie myśli to jest często impuls tak samo jak no właśnie plaga, która czasami się pojawia nie mówię, że tak jest teraz kradzieże kradzieże złamaniami czy naprawdę psuć sobie włamywaczy mówi kurczę no 10 lat mogę dostać dnie, bo każdy myśli, że jest stanie się zabezpieczyć przed tym, żeby śladów nie zostawić pani Dominika podkreśla też nieuchronności, że koszt kary, mówi że oczywiście w naszym społeczeństwie chcieliśmy jak najdłuższych kar, a nawet czasem kary śmierci, ale nie rozumiemy, że człowiek, który w takich warunkach spędza dużo czasu to dziś 3 teraz wychodząc na wolność jest być może jeszcze większym zagrożeniem, niż kiedy został zatrzymany tak dlatego musimy o o tym, innym nie tylko tej surowości kary, bo odpowiedzmy sobie tak, jeżeli ktoś zostanie wobec sprawcy, które dokonało serii zabójst w seryjnych zabójcach kara zostanie orzeczona kara dożywotniego pozbawienia wolności bez tego warunkowego bez tego w tej możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia to społeczeństwo jest spokojne czy wiemy, że to jest osoba, która nigdy nie wyjdzie na własność osób, jaka jest różnica między takim seryjnym zabójcą dożywotnikiem, a dzisiaj i po wejściu w życie tego projektu dzisiaj taka osoba być może także nigdy nie wyjdzie na wolność, bo jeżeli te z wtoku obserwacji w czasie odbywania kary pozbawienia wolności na podstawie akt sprawy będzie można powiedzieć tak to ja człek czuje się nigdy nie zatrzyma są tacy przestępcy naprawdę są tacy przestępcy, o których wiemy, że się nigdy nie zatrzymają to po prostu nie zostanie nikt nie skorzysta z tej możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia będzie siedział do końca życia, ale jednak z nadzieją, że być może kiedyś wyjdzie ta druga sytuacja, czyli niemożność w ogóle zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia powoduje, że taki seryjny zabójca może zabić, gdzie jest strażnika więziennego bezkarnie bezkarnie tak bezkarnie, bo cóż z tego, że będzie miał długi proces może to będzie dla niego atrakcja, bo będzie mógł odwiedzać sąd i będzie to urozmaicały jego modne więzienne życie jak pamiętam, że w tym od kiedy rozmawiam z osobami, która nie wiedzą jak wygląda kara pozbawienia wolności różnych takich prostych rzeczach się mówi Noto to są osoby, która zaczynają rozumieć to jest skala naprawdę bardzo surowa, ale dzisiaj mija ja nie chcę się wypowiadać o skuteczności resocjalizacji na pewno resocjalizacja to jest bardzo trudny proces nie każdy się poddaje natomiast np. wyjście z więźniem do kina, a takie rzeczy robimy w ramach resocjalizacji leczenia polskich filmów może być odwrotny skutek w co leży, jaki panie redaktorze to by to, kto to jest taki element normalności, który za chwilę ułatwi mu wtedy, kiedy wyjdzie na wolność funkcjonowanie w społeczeństwie no n p . jeszcze może wyjść na wystawę kserokopii Leonardo da Vinci tak jak Leonardo da Vinci myślę, że ma też będzie się śmiał całą drogę do więzienia zwrotnych po prostu projekcję głaz ważył Graf fit to auto było dopiero profesor obraził się zabrali więźniów na wystawę kserokopii prac Leonarda da Vinci był ścisk w obozie jest chyba wolę siedzieć więzieniu z tymi wariatami tu zasada wolności w, czyli Reasumując, zaostrzenie kar nigdy nie nie mamy jasnych przesłanek pokazujących, że zaostrzenie kar zmniejsza liczbę tego rodzaju przestępstwo nie jest także osoby, które popełniają te najcięższe przestępstwa otwierają kodeks karny karnej kalkulują, że o teraz nie chce spędzić w 3020 to był spędził, ale 30 to za długo ani w Monza 25 lat np. wizyta ta mówi nie wiem co to się wymiany biodra za 25 lat, więc z 220 to pójdę siedzieć, ale 30 to je moim zdaniem ani sprawcy tych lżejszych ani tych cięższych przestępstw naprawdę nie myślą o tym, jaka grozi odpowiedzialność karna myślą raczej o tym czy zostaną ujęci czy nie ma też chcielibyśmy o tym, panie redaktorze rozmawiali, że za mną są sprawcy, którzy planują popełnienie przestępstwa są w tym dobrzy i teraz moim zdaniem skuteczne państwo w zakresie polityki karnej to jest państwo, w którym które daje policjantom narzędzia prawne i narzędzia techniczne, żeby szybko wykrywać i dobrze zapobiegać i to jest Berlin to jest gwarancja sukcesu ja pamiętam taką dawno dawną historię z czasów, kiedy jeszcze była prokuratorem, a my była rzeczywiście wtedy taka seria bardzo uciążliwych kradzieży z włamaniami do samochodów na Mokotowie, kiedy dom był był taki moment, kiedy bardzo popularne były kradzieże na my aparatów radiowych i suwerennym wśród samochodów wysłać radio TOK FM oczywiście to na pewno i za kradzież z włamaniem grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności tak było wtedy i to w ogóle nie odstraszało 10 lat pozbawienia wolności bardzo długi okres to w ogóle sprawców nie odstraszało wzrósł we wtorek policjanci wzmocnili patrole w tamtej okolicy, gdzie do tych kradzieży dochodziło bardzo szybko okazało się, że jest kilku sprawców tak naprawdę bardzo wiele kradzieżach kilku sprawców ale kiedy ci sprawcy zostali szybko akurat tam się udało szybko osądzić szybko osądzeni to te kradzieże ustały, ale to jest kwestia no właśnie jakiś prewencji skutecznie skutecznego wykrywania w bardzo dziękuję pani profesor dziękuję bardzo prof. Monika Płatek kryminolog chałki wzrośnie o Jezu, Stankiewicz na oświatę Jean Bosa, ale jest bardzo miło panią prof. Monika Płatek serdecznie pozdrawiam dobrze ostatnio żaliła, ale dla mnie, a to dobrze, że nie na mnie ja nie mam, ale bezkarnie 3 dni bez kary bez z powodu jest co dziwić, gdy w pierwszy minister Ziobro wprowadzi jakiś paragraf, który będzie również do 3 przebijają w prof. Monika Całkiewicz kryminolog radca prawny była prokuratura Akademia Leona Koźmińskiego była państwem miłość dziękuję pani profesor sięga w walce z informacji za kilka minut z o godzinie dwunasty po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara nad jakością czuwał Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA