REKLAMA

"Poparliśmy program KE, ale nie jesteśmy związani z polityką"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-05-16 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wywiad polityczny Agata Kowalska przy mikrofonie to jest taka audycja, w której zwykle gościmy polityków polityków partyjnych, ale w Ernst coraz częściej jest w ostatnich dniach w zastanawiam się nad tym w kim, jaką rolę kim są obecnie, a choćby przed kampanią wyborczą znani opinii publicznej adwokaci i pomyślałam, że najlepiej sprawdzić to na przykładzie owym przykładem jest nasz gość pan mecenas Jacek Idzi była aleją Dawid rządowej w z wszystko zaczęło się od Rozwiń » tego, że we wtorek inny ogłosił pan w imieniu inicjatywy wolne sądy, że wolne sądy dołączają do koalicji Europejskiej i zrobiło się całkiem spory szum za chwilę poznałam od decyzji natomiast chciałyśmy krótko przypomnieli wolne sądy to co to jest inicjatywa to jest inicjatywa społeczna, która powstała przed gmachem Sejmu siedemnastym roku w czasie protestów, które miała chronić niezawisłość sądów, gdzie zaczęliśmy protestować przeciwko ustawom, które miały tryb i trzecią władzę zniszczyć podporządkować sądom i ich także to była moja inicjatywa to nie wciąż nie jest organizacja pozarządowa niema struktury jest grupa to młoda grupa prawników grają po prostu prawie się popłakała się pod Sejmem widząc, że jakiś zakład pracy i być, że nie możemy na to patrzeć coś musimy zrobić i zaczęliśmy robić natychmiast się z córką zdobyliśmy kamery i zaczęliśmy kręcić filmy i zaczęliśmy pokazywać, dlaczego niezła Wisły sądy są tak ważne dla każdego obywatela chcieliśmy przekonać obywateli, że dzieje się krzywda, że państwo chce pozbawić ich gwarancji obywatelskich celem, czyli co wskazuje na moment, w którym oto zza biurek za swoich stosów akt wychodzą prawnicy i wchodzą w przestrzeń publiczną dosłownie wręcz ulicy i zaczynają ranny apelować o przywrócenie praworządności walczą nie tylko swój interes, ale po prostu interes społeczny tak, ale wykonują swój obowiązek burzy w adwokaturze jest powiedziane, że adwokat stoi na straży praworządności praw obywatelskich jest to nic tak, żebyśmy się gdzieś poszli tylko my mamy obowiązek interweniować Sobiech głos, kiedy właśnie prawa człowieka prawo obywatela praworządnością naruszony myśmy uznali, że test ten moment, że po prostu to co się dzieje zagraża życiu na straży, których stoimy i tu nasz obowiązek, który ustali uznaliśmy, że musimy spełnić od tamtego 2017 roku do 2019 bez przeszkód wolne sądy w funkcjonowały miały co robić i teraz ich dna przenieśmy się do tego wtorku minionego, w którego do dnia o w wiele inicjaty w kilka partii politycznych dołącza do koalicji Europejskiej pan mecenas Jacek władz w mediach występuje również na jej Anny i mówi o tym, ale o tym, o tym połączeniu na czym ono miałoby pole nie znaczy, iż weszła też nie jesteśmy politykami jesteśmy prawnikami ja zresztą byłem tam niejako z przypadku mojego niż koledzy szli do twarzy wolnych sądów tych ciągle ostatnio widzimy byli w Luksemburgu i przemawiali przed Trybunałem w sprawie ktoś się toczyła związku leśników z inną Izbą dyscyplinarną Sądu Najwyższego no i rozprawą, która miała miejsce 5 lat w tej były jak gdyby reprezentantem go niż kolegów natomiast myśmy nie Stali się politykami byśmy powiedzieli, że te idee, które są reprezentowane przez koalicję związany właśnie z praworządnością stąd tak istotne ziemi i będziemy popierać pomiotu walczymy i uważamy, że w tej chwili dzieje się bardzo źle i przed ten program pod okiem żeśmy się podpisali daje gwarancję, że te prawa zostaną utworzone zostanie utrzymana i po prostu prawa zostanie na nowo naprawiony, więc byśmy powiedzieli, że ufamy, że ten program zadowoli nas jako prawników i tych wskaźników praworządność jest byśmy Stali się politykami tylko pojawiliśmy się popieramy taką inicjatywę poparliśmy w marszu to inicjatywę marszów Europie, bo Polska w Europie przepraszam Marsh Polska w Europie, bo uznaliśmy, że to jest bardzo ważne dla praworządności to nie jest tak, że w tej chwili byśmy zmienili barwy i serwisie politykami absolutnie nie i nikt z nas nie chce nie chce jej kandydować czy się mówi z obsady wolnych sądów, ponieważ 1 kolega postanowił wcześniej, że będzie kandydatem do lamentu Polańskiego parlamentu Europejskiego, ale w związku z tym nie, gdyby w tym momencie zawiesił inicjatywy wolnych sądów swoją inicjatywę wolnych sądach i nie mieszamy i społeczeństwa obywatelskiego z polityką odruchem Niemczy na Wall Sony nie mieszają, ponieważ rzeczywiście doszło do takiej deklaracji poparcia dla koalicji Europejskiej wróżenie z programu do not stop i właśnie w oświadczeniu, które wolne sądy opublikowały w mowa jest o tym, że wbre w doniesieniom medialnym poparcie przez nas postulatu przywrócenia praworządności absolutnie nie oznacza przystąpienia do przyłączenia się do inicjatywy w koalicji Europejskiej tyle tylko, że nie postulat przywrócenia praworządności ma również na swoich sztandarach partii razem lewica razem, a kandydujące do europarlamentu w wiosna ze swoimi Anny pomysłami, więc zastawiam się, kiedy wolne sądy ogłoszą w poparcie tych postulatów w przypadku tych pozostałych kandydatów było tylko do parlamentu Europejskiego my zawsze wszystkie prawne postulaty będziemy popierać tylko by adwokat przede wszystkim powinien być skuteczny kaftana Moniki i skutecznego adwokata i my chcemy, żeby zasada praworządności była na serio realizowana w związku z tym i ciskają musi iść tą drogą, która zapewni, że to co się dzieje w naszym kraju zostało zostanie powstrzymany, czyli dokonuje wyboru partyjnego nie dokonujemy i wyboru takiej próby chronienia wartości, którą uważamy za najskuteczniejszą nie jesteśmy związani z polityką prawda nie oceniamy i czy ktoś jest prawicy lewicy my chcemy, żeby szanować konstytucję i nie patrzymy kto by już tam są i w koalicji jest i lewica i centrum i t d . i my patrzymy pod kątem ustalenia zasad konstytucji stoi on polega na tym, że inicjatywa wolne sądy przyciągnęła wiele uwagi wsparcia nagród wszelkiego rodzaju szumu i chwała jej za to i w efekcie urósł o prawo, a propos rozpropagowała idę wolnych sądów właśnie czy idee praworządności przywrócenia praworządności natomiast teraz IS Les Les krystalizować się nagle na tle koalicji Europejskiej, czyli konkretne inicjatywy partyjnej i tu pozostaje w moje pytanie na ile być może nie mogliśmy poznać nawet o roli adwokatów tylko bardziej o roli ruchów obywatelskich ruchów oddolnych na ile one za zarzekają się, że są apolityczne mają prawo w obdarzony zaufaniem, by ten też o to zaufanie przekuwać w puli konkretną konkretny postulat wyborczy, bo tak naprawdę nową to znaczy ja bym tam nie ma pewnego Constans prawda w życiu to znaczy uważa, że w państwie demokratycznym ruchy obywatelskie w ogóle nie powinno się dotykać polityki dlatego oni bony nie pod osłoną natomiast w sytuacji, kiedy kończy się demokracja dzieci, kiedy jesteśmy w sytuacji, kiedy ta demokracja zagrożona, kiedy dochodzi do naruszeń konstytucji i kiedy są zagrożone przede wszystkim podstawy demokratycznego państwa o to w tym momencie ta rola ruchów obywatelskich troszeczkę się przesuwa one muszą raz nas ratować kraj zasad demokracji zasady przyzwoitości i w tym momencie przestają być tylko kontrolerem, ale muszą właśnie od zasady walczyć, ale jak znam go właśnie tego nie rozumiem, bo zaraz w pana mecenasa Rynkiewicz udowodnił, że można być jednocześnie adwokatem i kandydatem i dokładnie to zrobił połączył te 2 funkcje o ocenę pozostawię żołnierzy, a w Lotosie raz wolno mają intuicję i pokazał, że można, chcąc wdrożyć pewną ideę przekuć w polityczne działanie w partyjne działania przepraszam można to, ale czasem być politykami, ale jednocześnie popierać konkretną pomoc medyczną program, który powiedział, że zrealizuje te zasady, kto się 100 % zgadzamy, ale to wszystko dobrze, bo wolą koalicji Europejskiej w nie istnieje tak naprawdę istnieje pewna deklaracja, która ma 10 punktów zmieści się na 1 kartce A 4 nie ma tam żadnych szczegółów nie ma mowy o tym co właściwie politycy planują to zresztą są wybory do parlamentu Europejskiego ani krajowego, więc o tych prawdopodobnie tych działań na rzecz polskiej praworządności to jeszcze w el długo nie zobaczymy aż do jesiennych ewentualnie wyborów, więc Jaknie wrócę znów do lewicy razem do wiosny w one też mają ten postulat nie rozumiem tej różnicy, dlaczego nie można w takim razie powiedzieć, że popierają państwo wszystkie inicjatywy, które chcą przywrócenia praworządności w Polsce zaś wydaje mi się z epoki już te partie nie były jak sposób zainteresowany rozmową to jest kwestia pierwsza druga kwestia to jest kwestia skuteczności to znaczy, jeżeli chce się pomóc demokracji, jeżeli chcesz pomóc w konstytucji to trzeba to zrobić w sposób najbardziej wydajny, jeżeli się odchodzi od pewnej przy tak powiemy reguły, kto chce przestrzegać to po to, żeby to przyniosło skutki, czyli ocalić dużo większą wartość ich w momencie, jeżeli zostanie ocalona z konstytucją zasad demokracji natychmiast wrócić do tego miejsca, gdzie jest jedyne miejsce wszystkich hołoty obywatelskich i kontrolowanie ocenianie i interweniowanie, jeżeli władza coś w Dausze i dłuższych niż znana już mam głębokie poczucie, że jeśli raz się wsparły koalicję Europejską załóżmy na chwilę, że partie te obejmą rządy po wyborach jesiennych to wiarygodność tych, którzy przed chwilą popierali koalicję Europejską za chwilę mają ją oceniać ze względu na działania na rzecz przywrócenia praworządności będzie głęboko naruszone czy zawsze żyć z tym przed dylematami prawda, że zawsze jednak wartość kosztem drugiej i tutaj mamy z 1 strony to neutralność prawdą Obywatelską z drugiej strony ratowanie państwa demokracja my jesteśmy patriotami i tyle samo połączenie bardzo wiele organizacji udowadnia, że można dołączyć można pozostać apolitycznym i działać na rzecz praworządności tak, ale horyzont udowadniały przez ostatnie 3 maja i chce wolne sądy są dalej tam, gdzie były to znaczy są pod murem Sejmu protestujący natomiast wolne sądy dializ oraz vouchery do koalicji Europejskiej nie i jeżeli 1 z naszych kolegów postanowił być politykiem spróbować sił uważam, że jest to fantastyczny wybór, bo to jest naprawdę fantastyczny kandydat no wiesz, że agitacja polis chronimy się polityczna się on jest gmina nie jest politykiem on jest w momencie, gdy stał się kandydatem nie ma straciliście niewinność jeszcze znana nad skutkami, bo w nie można powiedzieć, że wszystko jest jak dawniej i czy, że będzie tak jak dawniej to znaczy ja mogę zaręczyć, iż za te w wolny słuchacz inaczej ja bym tak, jeżeli zmieni się władze w 2 Niemcz wolne sądy staną się potrzebni nieprawda, bo wolne sądy może wraz z góry walczyła z nim zapyta w 2 w Hadze, że zrealizujemy zostawmy to w dużej mierze nie ale, podsumowując wydaje mi się, że nie straciliśmy niewinności i gwarantuje, że jeżeli ktoś inny spróbuje się zamachnąć na konstytucję to wolne sądy może już młodsze w innym składzie i wrócą i będą cały czas tak walczyć i tutaj, jeżeli ktoś z koalicjantów w tej grupie, którą żeśmy popierali co do ich programu, jeżeli będzie chciał uderzyć w niezawisłość sądu i że nie będzie chciał zrealizować jak gdyby naprawy państwa przywrócenie ładu Konstytucyjnego stanie się takim samym naturalnym wrogiem my poparliśmy program Lech nie ma dużego programu to niema szczegółów hasła, ale tych słów, bo na liście hasło poparliśmy zasad i proszę pamiętać, że jak PiS dochodził do władzy w 2000 jedenastym on wprost wrogami napisał, że będziemy burzyć ład Konstytucyjny szkodnik tego programu nie czytał, bo nikt nie czyta w naszym kraju natomiast gdyby ktoś zajrzał do programu to by przewidział co się będzie działo jej już 2015 wiosną, bo to było wszystko napisane opisane, więc my chodziliśmy takie zmiany te nasiona z konstytucją nas interesują nas interesuje konstytucja prawo praworządności to są te zasady, którym będziemy wiedzieli nikt ich będzie bronić przed każdymi będziemy z każdym mu pomagać, kto będzie chciał te zasady realizować chcemy państwa prawa chcemy państwo jest zasada praworządności jest realizowany teraz to jest moment tym powinno ono pożegnać przestawić jeszcze raz Jacek Idzi była i teraz powinno być adwokat celebryta ranni aktywista polityczny adwokat tylko wyłącznie kiedyś dziekan rady francuskich takiej pożyczki w takiej swej książce napisał, że w zawodzie adwokata jest ta piękna rzecz, że jak zdaje egzamin adwokacki jesteśmy adwokatem jak umieramy jesteśmy adwokatem winnicy w naszym życiu się zmieniło, a tylko naszych przebieg naszego życia świadczą o tym co nie osiągnęliśmy tylko adwokatem zawsze wszędzie decyzji była adwokat dziękuję za spotkanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA