REKLAMA

"Prokurator nie powinien się bać udzielać wywiadów"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-05-17 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od polityczna Agata Kowalska przy mikrofonie, a naszym gościem jest prokurator Mariusz Krasoń z prokuratury regionalnej w Krakowie łączymy się uwaga ze studiem Radia TOK FM we Wrocławiu oczywiście dzień dobry panie prokuratorze dzień dobry witam serdecznie, a na początek zapytam czy to nie boi się udzielać wywiadów jestem członkiem stowarzyszenia prokuratorów lex Super omnia prokuratorem, a prokurator w mojej opinii nie powinien się bać, ale większość boi, że omawiana Rozwiń » wywiadów odmawia nam rozważa nawet rozumiem rozmawiamy na temat związany z działalnością i funkcjonowaniem prokuratura jest to instytucja na tyle istotna, że nie wolno w mojej opinii przechodzić obojętnie obok niej milczeć wtedy, kiedy mamy coś dopowiedzenia, a jako Stowarzyszenie wydaje mi się, że mamy dosyć sporo rzeczy do powiedzenia na temat funkcjonowania działalności prokuratury w ale akurat nie o złożeniu lex Super omnia tylko o prokuraturze regionalnej w Krakowie będziemy rozmawiać o jej w uchwale uchwale zgromadzenia prokuratorów która, która została przyjęta w środę w zmaganiach jest opisywana jako akt sprzeciwu w wobec ograniczenia niezależności prokuratorów, ale jeśli zaliczy do samej uchwały to tam posłowie nie ma absolutnie słowa sprzeciw nie ma słowa potępiamy nie ma słowa nawet apelujemy to właściwie brakuje orzeczenia, jakie zatem cel tej uchwały w uchwale tej uchwały jest wywołanie dyskusji na temat tego co w prokuraturze jest niedobra tego co dostrzegają prokuratorzy w zakresie działalności tej instytucji w uchwała zawiera 4 bardzo krótkie precyzyjne punkty, które opisują w generalnie problem z jakim mamy do czynienia na co dzień w swojej bieżącej pracy i stwierdzamy, że te problemy nie są rozwiązywane to tak naprawdę jest zwołanie i prośba o dialog na te tematy z czynnikami, które decydują o aktualnym kształcie prokuratury w jest mowa o braku rozwiązania problemu wynagrodzenia urzędników pracowników mowa o braku adekwatnych działań organizacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji kadrowej prokuratorów mowa o ograniczaniu niezależności prokuratorów 4 set w wymiarze ustawowymi faktycznym oraz czwarty to pogarszający się wyniki pracy poszczególnych jednostek prokuratur mówi pan to jest apel o rozmowy o próbę do kogo właściwie senator do czynników, które decydują o aktualnym kształcie prokuratury do kierownictwa prokuratury do prokuratora krajowego prokuratora generalnego prośba o rozmowę, żeby te tematy rozwiązać i nie udawać, że ich niema najwyższy czas je rozwiązywać totemy te problemy, a nie przechodzić chodnik obok obok tych tematów obojętnie w przypadku wyników pracy działań organizacyjnych związanych z zatrudnienia m. in . iż kwestia wynagrodzenia mam wrażenie, że to jest dosyć zrozumiałe można w co najwyżej rozmawiać o tym czy i kiedy i jak strony poprawić tę sytuację natomiast ten 1 punkt, który wywołał też największe zainteresowanie mediów to kwestia ograniczania niezależności prokuratorów i piszą państwo zarówno w wymiarze ustawowym jak i faktycznym w odnoszącym się do sposobu sprawowania funkcji nadzorczych poprzez wpływanie na dach decyzje procesowe z pominięciem obowiązującej drogi służbowej chciałybyśmy, by się przyjrzeli temu na ograniczaniu niezależności prokuratury w wymiarze ustawowym to z tym mamy do czynienia od 2016 roku to była 1 z pierwszych decyzji rządu i Sejmu zmiana ustawy o prokuraturze, a panie, a państwo na co właściwie teraz 2019 z dnia zwraca uwagę zwracamy uwagę na to, że przyjęte rozwiązania ustawowe i praktyka wykorzystania tych rozwiązań ustawowych może sprawiać problemy z zachowaniem niezależności prokuratorów mamy rozwiązania, które zostały narzucone ustawą z 2000 szesnastego roku zmieniające sposób funkcjonowania prokuratury ograniczające tak naprawdę samodzielność i Tomasz k zamieniono na dochodzenie należności no właśnie my na przykładzie może być z myślą nawet sprowadza go bardziej mi chodzi o tym, procedurom ten mechanizm co tutaj się zmieniło cała treść tego punktu tak naprawdę sprowadza się do tego, że oczywiście nie kwestionujemy prawa wydawania poleceń, bo prokuratura jako instytucja zbudowana na zasadzie hierarchicznego podporządkowania ma w sobie mechanizmy, z których wynika możliwość prawo wydawania poleceń przez przełożonych prokuratorom z niższych w mniejszych jednostek problem dotyczy tego, że owe polecenia z tego co obserwujemy bardzo często są wydawane z pominięciem tej nawet przyjęty w ustawie obowiązującej drogi służbowej mówiąc obrazowo, jeżeli ktoś z Prokuratury Krajowej z innego departamentu któregoś z tych stoi w tej płyty i prokuratury przygotowuje pismo bądź wykonuje telefon do prokuratora w prokuraturze Rejonowej od treści tego polecenia nie idzie przełożony tego prokuratora, więc prokurator rejonowy prokurator Okręgowy czy prokurator regionalny to uważamy, że ten tryb postępowania jest niewłaściwy nadzór nad rozwojem i skutek jest opór, bo może można sobie wyobrazić jak dojechać z punktu widzenia taki zwykły obywatel Chin oraz, że dzięki temu do jakichś decyzji czy działań dojdzie szybciej po prostu pomijana jest ta ścieżka hierarchiczna tylko z góry na dół spada jakaś informacja czy polecenia tak tylko zapomina pani w tym układzie o tym, że osoba, która odpowiada za funkcjonowanie danej jednostki w tym poleceniu nie wie albo dowiaduje się nim post factum mam tutaj myśli prokuratorów, którzy pełnią funkcje kierownicze w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, czyli osoba, która de facto odpowiada za daną jednostkę nie wie co de facto się Nicieja i to jest problem, a dodatkowym problemem jest to, że tego typu telefony czy polecenia kierowane bezpośrednio do prokuratorów niższych szczebli są albo mogą być odbierane przez nich jako właśnie próba wpływania na ich decyzje na ich samodzielność na ich niezależność, ale inna jest rozmowa z takich kuratora ze swoim bezpośrednim przełożonym, a inna z osobą, która jest nie wiem 23 szczeble wyżej, ale też nie zastanowiło, kiedy czytam cenne tę uchwałę w, że Wulff posługują się państwo takim pojęciem jak niezależny prokurator czy niezależność prokuratury wydawał się ziemi w branży to taki oksymoron, dlatego że podstawową zasadą w organizacji prokuratury w Polsce jest jeszcze raz styczność, a zatem zależność zatem poddanie się poleceniom przełożonych, a państwo piszą o niezależności w jakim sensie w jakim zakresie w sensie ustawowym wstawał prokuraturze sama wprost określa, że prokurator punkt jest niezależny, czyli powinien samodzielnie podejmować decyzje inna treść jego decyzji nie powinny mieć de facto nikt wpływu w no ale jednak, że pan, żeby je i chodzi o to, żeby jego decyzje były decyzjami tego prokuratorom oczywiście prokuratorzy na wzięcie mają prawo rozmawiać na temat poszczególnych spraw można, by ucierać poglądy można dyskutować na temat zakresu czynności prowadzonych w danych postępowania, ale decyzję powinien podejmować ten konkretny prokurator, który daną sprawę w danym momencie prowadzi w ceny strony tak z drugiej strony ta zmiana, jakiej doszło do 1000 szesnastym roku dająca ogromne możliwości prokuratorowi generalnemu i prokuratorowi krajowemu w tys jedno zmieniła ten sposób myślenia o prokuraturze prokuratura w postrzeganiu społecznym stała się wręcz wszechmocna być może z kolei uderza to w poszczególnych prokuratorów, którzy stają się trochę z takimi trybikami w tej wielkiej maszynie, ale być może państwo to wskazują jako problem, ale być może to nie jest problem tylko to jest zmiana filozofii tylko jest pytanie czy owa zmiana doprowadziła do większej skuteczności prokuratury wystarczy popatrzeć na wyniki trakcji prokuratur w tym wypadku krakowskim akurat była dyskusja na temat wyników pracy prokuratorem prokuratury regionu krakowskiego w 2000 osiemnastym roku, jeżeli popatrzymy na te wyniki to zauważamy, że wzrosła ilość starych spra w spraw, które trwają dłużej chyba wszystkim zależy na tym, żeby prokuratury pracowały na tyle sprawni skutek nie robi problemy pokrzywdzonych były rozstrzygane jak najszybciej ani jak najdłużej w ale coraz więcej w starych spraw i coraz więcej tych spraw jest w prokuraturze i nie wynika to tylko z tego, że zwiększą się wpływ spra w do prokuratury tylko, że stare sprawy nie są załatwiane wobec tego rosną zaległości w prokuraturach do tego należy dodać także problemy kadrowe bowiem prokuratura w ostatnich latach zaczęło funkcjonować w oparciu o delegacji prokuratorów chodzi o to, że prokuratorzy z poszczególnych jednostek prokuratur rejonowych są delegowani do prokuratury Okręgowej regionalnej mam do Prokuratury Krajowej, ale w ich miejsce nie są przyjmowani nowi prokuratorzy, więc prace tych prokuratorów, którzy zostali zabrani na delegacji muszą wykonać ci, którzy tam pozostali, a ich moce przerobowe i możliwości prowadzenia postępowań się kończą FIFA jest problem muszą się używana w wpływa na ilość zmian, które prokuratura pozostają w muszą się nauczyć prawa wniosek, żeby przyglądać sytuacji w prokuraturze regionalnej Okręgowej w Krakowie to słowa Zbigniewa Ziobry co konkretnie mogłyby one grozić za tę uchwałę i za tym choćby dzisiejszy wywiad nie mam pojęcia co może grozić za podjęcie uchwały, która przypomina zapadła jednogłośnie została podjęta przez zgromadzenie prokuratorów w prokuraturze regionalnej Cracovia jest przez organ samorządu prokuratorskiego w jego obradach brali udział prokuratorzy, którzy pełnią funkcję prokuratora Regionalnego jego zastępców byli prokuratorzy okręgowi prokuratorzy rejonowi naczelnik wydziału waginy zasoby, które na te stanowiska zostały powołane przez pana prokuratora krajowego nie rozumiem, dlaczego miałyby z tytułu podjęcia tej uchwały grozić jakiekolwiek konto w konwencję czemukolwiek a gdy chciał zresztą mobilizowanie przepraszam jeszcze opisywania rzeczywistości moim zdaniem nie jest czymś nagannym, a wnętrze jest czymś pozytywnym, a głos środowiska prokuratorskiego i organów samorządu Kroker prokuratorskiego powinien być słyszalny dostrzegalny i zrozumiały dla tych, którzy podejmują decyzję o prokuraturze tu akurat z po w pełni się zgadza mam nadzieję, że więcej prokuratorów będzie skłonnych udzielać wywiadów radiu TOK FM jeszcze 1 sprawa gdy, dlaczego dziennikarze i Fundacja ofiar księży wykonują pracę za prokuratorów mówię o m. in . w filmie braci Sekielski działalność fundacji nie lękajcie się to jest praca śledcza praca dowodowa w proc coraz lepsze praktycznie z przesłuchaniami wszystko to powinni robić śledczy ani prokuratura nie dziennikarze czy organizacja pozarządowa ma pani 100 % racji w pełni się zgadzam z wyrażoną przez wyrażonym przez panią poglądem tak to jest trakt dla prokuratorów dla organów śledczych, do których powinni zgłaszać się pokrzywdzeni powinny być przyjmowane zawiadomienia powinny być uruchamiane procedury wynikające z kodeksu postępowania karnego powinny być prowadzone czynności zmierzające do ustalenia ich zatrzymania sprawców tych wszystkich, trzymając w państwo takie narzędzia, żeby po emisji filmu, która miała miejsce w sobotę zadziałali błyskawicznie n p . w niedzielę rano zatrzymać jakieś osoby albo w LM el zatrzymać ich komputery telefony zabezpieczyć dokumentację czy w tym przypadku jest to możliwe byłoby to możliwe, gdyby się wydarzyło co pół roku legalnie DGP byłoby możliwe, gdyby było prowadzone postępowanie przygotowawcze, gdyby istniała uzasadniona wiarygodna informacja o popełnionym przestępstwie zostało wszczęte śledztwo w konkretnej sprawie prokurator mógłby podejmować wtedy decyzję w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy nie wystarczy do takich decyzji w mojej opinii przynajmniej sama informacja medialna musiałby się wydarzyć coś więcej to znaczy musiał się pojawić dowód, który wskazywałby, kto i co złego zrobił w VAT, jeżeli byłaby tak rozmaite sytuacje z naklejkami ze swym Marią w tęczowej obwolucie, gdzie nagle przyszła woda w aureoli i nagle osoba podejrzewana o to naklejki jest zatrzymywana zatrzymany i telefon komputer przeszukiwany mieszkanie i na ona nerwem błędnym do kontroli osobistej kierowano, więc tam było to możliwe jest nam się, jaka jest różnica jeśli chodzi o ten film znaczy, dlaczego tutaj też mamy medialne wydarzenie i nie wydarzyło się te wszystkie, a działania w mojej opinii nie powinno się rozróżniać prawo wobec, jakiego się takiego kryterium, którym pani wspomniała każda sprawa powinna być traktowana identycznie, bo za każdą sprawą stoi konkretny człowiek konkretny pokrzywdzony i to w jego interesie powinny działać organy tak jak prokuratura policja czy inne służby, które zajmują się ściganiem wykrywaniem przestępst w bardzo dziękuję Mariusz Krasoń prokurator w prokuraturze regionalnej w Krakowie również członek stowarzyszenia lex Super omnia electrum, które z, którym wspólnie omawialiśmy z uchwały zgromadzenia prokuratorów dotyczącą braku niezależności prokuratorów Dean w ich zdaniem autorów z uchwały bardzo dziękuję panie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA