REKLAMA

Sztuka życia Bogny Świątkowskiej (cz. 1 i 2)

Sztuka Życia
Data emisji:
2019-05-19 14:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na magazyn sztuka życia przy mikrofonie Hanna Zielińska, a dzisiaj naszym gościem jest Bogna Świątkowska dzień dobry dzień dobry założycielka fundacji nowej kultury bęc zmiana redaktorka wielu książek wydawanych przez tę, że fundacje założycielka i wydawczyni magazynu kulturalnego notes na 6 tygodni nel kiedyś jeszcze żadne redaktor naczelna pierwszego pop kulturalnego miesięcznika machina generalnie rzecz biorąc można powiedzieć działaczka aktywistka na rzecz kultury Rozwiń » menadżerka kultury popularyzator kat kultury osoba, która usiłuje wprowadzić się kulturę inne nie tylko postrzega, ale również na salony specjalnie w tej kolejności to powiedziałam dzień dobry dzień dobry będziemy się rozmawiać się o pani działalności na polu kultury i on niezwykle trudnej roli, jakiej pani się podjęła ne roli, której wymienność nieuchwytna satysfakcja jest tu też trudna do zmierzenia my zaś działa pani na takim marginesie w jakimś sensie winę na polu organizacji pozarządowych zgadza się pani na jakąś niestabilność stała jeszcze podtrzymuje pani to niestabilność jako zasadę ne swojego działania i do tego zasady właściwie pani dobrą wróżką, która by pracuje na rzecz innych, a nie na rzecz 3 siebie, bo wspiera pani kulturę współczesną wspiera pani badacze antropologów socjologów artystów ner wszystkich wokół, którzy potrzebują pomocy, a pani jednak biedna sama jeśli organy no ale tym po takim wstępie mam do wyboru 2 opcje i dalej leczyć się z myślą o albo zacząć mówić prawdę, a druga wersja dach jest nieciekawa nudna, więc z po puścimy woleliśmy następna zwrotka tenor Andrea Henkel jest ładna piosenka i dobrze brzmi, kiedy krótkotrwała i można swoje rysunki aniołów gdzieś indziej się udać rzeczywiście wielokrotnie się zastanawiam nad tym, dlaczego ja to robię głównie wtedy, kiedy dochodzi do takiego momentu prawdy jednak jakiegoś kryzysu dzisiaj w Polsce faktycznie zajmowanie się kulturą współczesną jest bardzo trudnym zadaniem z tego powodu, że to wsparcie publiczne, które do tej pory utrzymywało nas w takim przekonaniu, że jesteśmy krajem, który buduje swoją przyszłość przez wzmacnianie tego co nazywamy współczesnością było bardzo silna to był taki teren dobrze zaopiekować, ponieważ był kojarzony po prostu z rozwojem nasz zarzucają też kontrolowany może jakiś staje się pojawiał taki gest Paterman w styczniu ze strony tych opiekunów państwowych, a teraz proszę bardzo takie czasy sprzyjające dla kultury zawsze tak było może w trudnych czasach kultura jednak okazywała się niezwykle płodna no tak oczywiście do tej ta wiara w to, że im więcej jest problemów im więcej przeszkód, tym bardziej musimy uruchamiać naszą wyobraźnię twórczość kreatywność innowacyjność w takie terminy zgłoszeń, a na koniec przeniknęły już też do gospodarki i to jest kolejny obszar, który strasznie ciekawy jeśli chodzi o możliwość współdziałania między między kulturą, a nie faktycznym wprowadzaniem w życie tych pomysłów tworzonych przez nie przez projektantów naszej przyszłości w każdym razie to co chcę powiedzieć to, że ta atmosfera budująca sprzyjający klimat wobec współczesności i wobec potencjału właśnie artystów tych wszystkich tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam jednak funkcjonują na obrzeżu życia społecznego, czyli zieją w pewnym takim pewnym marginesem i zaufania, że to co robią być może nie jest natychmiastowo użyteczne, ale w dłuższym planie czy jakimś głębszym planie jest nam potrzebne do naszego życia społecznego, ponieważ dzięki właśnie twórczości artystów jesteśmy w stanie krytycznie zobaczyć siebie samych jesteśmy w stanie dostrzec wcześniej zjawiska, którym tęskni powinniśmy się zmierzyć jako społeczność, że artyści to dobrze nazywają i że możemy w takich instytucjach, które powołaliśmy w tym celu, czyli muzeach galeriach nią w filharmoniach centrach kultury możemy poświęcić tam czas na to, żeby uruchomić nasze procesy myślowe i spróbować wyobrazić sobie jak żyjemy jak moglibyśmy żyć jakoś wykreować swoją to swoje najbliższe otoczenie na jej to trudna sytuacja, którą teraz musimy zmierzyć to jest jednak przekierowanie głównego aktora i nacisku z tej współczesności na przeszłość na tradycję na utrzymywanie czegoś co właściwie nie wiadomo czym jest, bo ta przeszłość zawsze modyfikowana ona jak żywy wędrowania dzisiaj rozumiemy jest poddawana rozmaitym naciskom jest polisą histeryczny patriotyzm pamięć, jakby w ich konstrukcja naszej pamięci powoduje, że my weryfikujemy zdarzenia, które pamiętamy co pewien czas na, składając zeznanie tym jakiś filtry związane z naszym doświadczeniem z intencjami, które w, których nabyliśmy po drodze, więc jej historia także nie jest od tego wolna no i skupienie się na tej historii jest takim, a w takim właśnie bardzo konserwatywny sposób powoduje, że nie są wzmacniane takie wypowiedzi, które po rzeczywiście są wartościowe dla faktycznego dyskursu intelektualnego, żeby użyć 2 z nich aforyzmy dorodne i tam lubiany raz przeze mnie trochę wyświechtane też Amerykanie, ale komunikatywny nie mogę wyśmiewana, ale to jest moje pytanie, a wartościowe ten szczególny wybrany właściwie Bennett który, który to wątek tego dyskursu jak możemy ocenić, który wartościowe i w jakim sensie taka jest rola menedżerów kultury ner uchwycić te wątki zjawiska zauważyć mało tego rozpoznać oznaki niechlubnego talentu artysty prawdziwego talentu to i tak i tego już w ogóle nie da się opowiedzieć, ale jednak zapytam panią od oznaki szczególnie, że to właśnie u konkretnych artystów Fundacja bęc zmiana w wspierać konkretne nurty czy też konkretnych artystów to są bardzo różnorodne inicjatywy i postaci, ale właśnie dzięki tej intuicji, którą macie inne, którą pani jako liderka fundacji ma inne okazuje się, że gdzieś jakiś kno w ho w tutaj funkcjonuje w co się da jakoś opowiedzieć się od tego się nie dali niestety zmierzyć to jest mocno związane z narzędziem to jest narzędzie, chociaż basenik konkretnej nazwy się intuicja to jest także w coś co można nazwać rajem zaufaniem do twórcy, który przecież często ludzie, z którymi się spotykamy dopiero objawią swój potencjał dopiero pokażą nam swoje właściwe możliwości tak było w przypadku wielu artystów, którzy debiutowali np. na na łamach naszego czasopisma notes na 6 tygodni dzisiaj są tak naprawdę u u uznaną grupą twórców prezentowanych w najlepszych najważniejszych instytucjach nie tylko Polski, ale także świata i tu o tym, doprawdy trudno jest podać jakiś przepis taki wzór na to w jaki sposób z tymi osobami jak można rozpoznać, gdzie są te potencjały bardziej, że to są bardzo szczególne osobowości, które w kategorii zwykłej osoby się niemieszczących się współpraca kas z każdą z nich jest inna twórcy bardzo lubią funkcjonować się gdzieś na marginesie użył słów na marginesie kiście zwyczajowych reguł ne no i domyślam się, że tutaj dla pani jako dla osoby kierującej fundacją bęc zmiana w wielkim wyzwaniem jest ta rola, która czasami pewnie pani ciąża jest konieczna skoro taka no cóż dyrektorska menadżer ska osoby, które jakimś sensie prowadzi też firmy po prostu boją się, że oni odmówić tak mają ostatnio nawet posiano studia, a tam studiować zarządzanie to z tego powodu, że rzeczywiście, by czułam, że brakuje mi i umiejętności i napoje jedzenie i paliw płynnych mnie nie uczyli zresztą dość wcześnie porzuciła te studia i właściwie żadnych studiów do tej pory jeszcze nie ukończyłam wierzyć ja byłam takich szkołach się nie tylko zresztą wierzy i tych całkiem serio bardzo wierzę w to, że doświadczenie i jest absolutnie niezbędne również o to, żeby chcieć się następnie uczyć i taka przerwa między szkołą średnią, a wyborem studiów wydaje mi się, że byłaby bardzo wskazana w grę w procesie edukacji również po to, żeby ludzie, którzy trafiają następnie na studia wiedzieli, gdzie są i podsumowała po co im swoje jest wiedza potrzebna, dlaczego chcieliby jej używać mi teraz po tych 30 latach, które u dzielą mnie od zakończenia moi pierwotnej edukacji rzeczywiście, kiedy się wypłaty to ja mam nic, tym bardziej że już tak świadomie kieruje swoje zainteresowania i dlatego też to zarządzanie, bo on po prostu wydawało mi się, że ten obszar przeze mnie programowo odsuwany przez nich wiele wiele wiele od biznesu teraz na mecz z naprawdę mi się przyda nam nic się wydarzyło Otóż od niemal 2 lat co tydzień zajęcia odbywają się w trybie tygodniowym lub dwutygodniowym Otóż orientuje się jak bardzo wszystko źle robię ten, kto ma oczywiście taki wymiar mocno się świąt i przywołujący do jakiegoś takiego porządku do pionu, ale też muszę przyznać, że instytucja kultury sztuki funkcjonują w sposób nie tak bardzo odległy od tego co się dzieje w biznesie jednak jednak mimo to, że mamy inny wyznajemy inne wartości ile mamy inne cele, że osobowościowo czy kompetencyjnie to są 2 różne światy, że naprawdę wiele nas dzieli, ale łączy nas jednak nasi nasze ludzkie słabości nas łączą i tak problemy czy kłopoty, z którymi boryka się biznes są bardzo czytelne i dobrze widoczne także w świecie kultury sztuki, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o organizacjach jakiś już instytucjach, które mają krzywd skoro jest już pani adept kończy studentkom tego świata czy takie sformułowania jak kultura jako biznes artysta jako producent dział sztuki jako produkty już pani nie rażą w nieogrzewanych dlatego pracownik na szynie artysta oczywiście, że jest pracownikiem pracując wytwarza prace, które następnie jest przez nas ma nam się zwalają na stosunek pracy, jaką siłę jakiegoś pewnego rodzaju hierarchie Brunei, gdzie pani jest zleceniodawcą oczywiście no to jest coś co również przestałem przestań siatkę możemy pytać wszystko to coś się dzieje w świecie sztuki zresztą w to jest naprawdę fascynujący obszar, w którym ta część biznesowa czy też ta część związana z obrotem obiegiem ekonomicznym nazwijmy to bardzo jest słowo ciągle jeszcze rozpoznana i nazwana i być może z tego powodu, że mamy tak wiele różnych rodzajów on twórczości artystycznych od tej najbardziej popularnej rozrywkowej kino gry komputerowe ogromne przedsiębiorstwa może nie tak duże przedsiębiorstwa, ale jednak Szkot reprezentowane jako spółki na giełdzie albo w ogóle na funkcjonujące w tym naprawdę w świecie o o ogromnej skali takich zasobów czy możliwości finansowych, a mąż pół i instytucje, które po prostu dysponują jakimś tam budżetem tam wszędzie dochodzi do jakich takich relacji, które rzeczywiście są relacjami z racji dlatego mówię o tym, że to jest ciekawe jak blisko jesteśmy do siebie, że język RM modeli ekonomicznych zastosowany w świecie sztuki oczywiście z rażąco wtedy, kiedy chcemy po prostu od rzecz produkcję kultury sztuki czy myślicie produkcji intelektualną z tych niewidzialnych niewidoczny hit atrybutów które, w którym nagle ktoś mógłby zaprzeczyć, że mają wartość ale kiedy się przyjrzeć temu na czym na czym to nasza działalność polega jest to pewnego rodzaju wytwórczość oczywiście, że bank tylko właśnie trzeba o tym, mówić o VAT z miłością, kiedy będziemy twórczość to był to, z jaką się frazą, a wytwórczości paralele z publicystów, którzy bardzo lubią ten stek, której biznesu oczywiście lubią go w sposób krytyczny nim ciągle jeszcze jest wystawa w swe centrum sztuki współczesnej artysty, który się od dawna zajmuje problematyką się Ekonomiki krytycznej Konami Janka Simona, który znakomite prace poświęcił właśnie tej tematyce także produkujący artystyczne odzwierciedlenia statystyk czy czy też danych statystycznych dotyczących gospodarki co artyści, którzy lubią ten temat również o to, żeby pokazać pokazać absurdem tej gospodarki powiedzmy wolnorynkowej, której często krytykowanej przez artystów i Kamil podejścia neoliberalnego w gospodarce i kapitalizmu w ogóle jako takiego z drugiej strony jasne jest, że jednak funkcjonując w ramach tego systemu posiadanie środków finansowych nie tylko ułatwia to bardzo wiele spraw, ale i jest niezbędnym warunkiem wciąż jeszcze w dużej skali do tego, żeby móc godnie funkcjonować dlatego ta rozmowa o pieniądzach czasami bywa brutalnie konkretna, a zwłaszcza wtedy, kiedy artyści mówią o swoich honoraria, kiedy mówią o zabezpieczeniu emerytalnym, kiedy mówią o tym, że ubezpieczenie w UB zdrowotne jakie by im się przydał jest cały obszar taki w też bardzo trudny z tego powodu, że my nie posiadamy dobrze wykształconego języka, który dobrze, by do powołanego do tych realiów, ale z drugiej strony, a myśmy tak czy ta jest tak interesująca dla ludzi, którzy po prostu chcą czytać dobre książki, a my po prostu chcą oglądać dobry film bez odwieczne rzeczywiście problem odwieczne tematy podaży i popytu w media w przestrzeni publicznej tymczasem zawieszamy naszą rozmowę zostawiamy państwa z tą refleksją zapraszamy na informacje i zaraz po informacjach wracamy sztuka życia druga odsłona przy mikrofonie Hanna Zielińska naszym gościem jest Bogna Świątkowska menadżerka kultury założycielka fundacji nowej kultury bęc zmiana, ale też dziennikarka i o tym, wątku pani życiu zawodowym chciałbym porozmawiać inne, bo należy pani do tej grupy dziennikarek czy dziennikarze generalnie rzecz biorąc w ogóle, która w Nest, którzy w pewnym momencie, stając na rozdrożu wybrali innego rodzaju skuteczności zawodową taką drogę wybrała n p . Anna Alboth znana z organizacji marszu do Aleppo z Berlina do Aleppo net, która zajęła się pracą na rzecz praw człowieka w pełni profesjonalizm wanną z sektorze niczyją słów my w tej chwili pracuje na Węgrzech, ponieważ jako dziennikarka między nim jako dziennikarka gazety wyborczej czuła, że to nie działa ona bardzo by chciał skupić się wielu dziennikarzy wokół tego tematu i stała się kimś ludzkim schabem, który informuje dostarcza dziennikarzom pewnego rodzaju wątków materiałów inne innych pomocy w pracy taką drogę też wygrała Renata Durda gminy, która kiedyś była reportażysta komu i pisząc o różnego rodzaju kwestiach drażliwych wrażliwych społecznie w pewnym momencie okazało się, że zostałaby z szefową niebieskiej linii i teraz też, że od wielu lat inne kojarzona przede wszystkim właśnie z tym sektorem NGO-sów z pomocą i też uważa, iż sądzi tak opowiadała tutaj w tej audycji, że tutaj ma znacznie większą satysfakcję jestem jakości tej pracy z wydajności efektywności tej pracy i czuje, by ich wymiar zupełnie co innego opisać w reportażu jak bardzo źle, a własnymi rękami ten świat naprawiać pani też jakimś sensie wybrała tę drogę właśnie od dziennikarstwa radiowego np. też będziemy o nim jeszcze rozmawiać dzisiaj do takiej bezpośredniej sprawdź kości tak, bo obie te objęte osoby, które pani przywołała ogólne oczywiście robią rzeczy inną nieporównywalnie ważniejsza od tego czym ja się zajęłam mam wrażenie że ten już tak naprawdę ten to droga życiowa, którą podążyła ona nie była żadnym wyborem praca i byłam dziennikarką informacyjną teraz, jaka to bliska nam rodzina właśnie pracowałam głównie w dziennikach lubiłam te prace bardzo ze względu na ich charakter na to, że ona była natychmiastowa ja bardzo lubię pracować na krótkich de dla innych ja lubię, kiedy jest zadaniem, które muszą wykonać jestem osobą, która dobrze funkcjonuje w taki jest taką zachętą MO, że czegoś nie da zrobić to jest to jest mój ty tez mojej Manta to jest coś co nie uruchamia jednocześnie widziałam rzeczywiście w po tym, kiedy przestałam pracować w machinie machina była znakomitym czasopismem Tobołów miesięcznik robiony przez pasjonatów dla ludzi, którzy w wtedy dopiero zaczynaliśmy wszyscy razem mam korzystać z kultury popularnej w takim trybie rzeczywiście wolnego dostępu tym, że po pracy w machinie, która dawała komfort pracy zespołowej w środowisku ludzi, którzy się dobrze rozumieli mam wrażenie, że to przewidzieliśmy wspólny cel z tym swoim temperamentem nagle nie bardzo wiedziałam co mam ze sobą zrobić nie było takiego medium, które mogłabym spożytkować swoje naturalne umiejętności, do którego mogła wejść również potrzeby kreacji rzeczywistości wokół takich właśnie nie tylko bycia to my przekaźnikiem informacji redaktorami informacji osobom, które selekcjonuje podaj dalej, ale właśnie osobą, która tworzy jakąś rzeczywistość, ale mnie się wydaje, że ta, że to moja rola ze względu na to w jakim czy chodzi o moją działalność wcześniejszą właśnie w czasopismach czy w mediach czy w radiu, że ona jednak zwykle miała charakter Platformy czy właśnie tego szybkiego dziennikarstwa, który polega na tym, że znajdujemy informacje informacje, które wcześniej nie była znana podajemy ją uczynił ujawniamy ujawniamy ją społecznie do dalszej debaty, a następnie porzucono metoda, żeby zająć się w następnym obszarem wymagającym jakiegoś odkrycia to wspólnego namysłu po rolę to był moim moim wewnętrznym odczuciu najlepiej i opisuje Ken Peng tę grupę zawodową, której ja bym siebie umieściła jest nas całkiem sporo takich ludzi, którzy właśnie poszukują treści wcześniej z takim sygnale żali kultury, a było takich też nie używanych powiedzmy w debacie społecznej czy nieużywanych do tego, żeby się nad tym zastanawiać, a jednak przydatnych no właśnie do kreowania wyobrażeń przyszłości albo n p . do zdawania sobie sprawę z tego, że jednak mamy coś wspólnie do przekładania czysto w obszarze architektury czy w obszarze i estetyki czy w obszarze po miękkich gatunków sztuki kultury, z którymi chcielibyśmy mieć więcej czy bardziej do czynienia raczej widzę swoją rolę niezmiennie jako kogoś, kto umożliwia to on troszkę szersze rozciągnięcie tej zasłony w oknie czy mam trochę większy horyzont, który się ujawnia przed nami inni IT w tym żadnej takiej swojej specjalnie dużej zasługi ma ten ma to umiejętność też mam jakąś w tym obszarze łatwość i chętnie się wstępnie wyceniono zięć doktora takich jesienią dziele zbawienia ogromną satysfakcję, kiedy się okazuje, że to, że ta umiejętność jakoś działa no tak od autorzy działa to by wiemy już od dawna, bo właśnie jeszcze jako dziennikarka radiowa została pani okrzyknięta matką chrzestną hip-hopu w Polsce, a to właśnie, dlatego że wyczuła pani ten temat przekazała dalej światu czy też przekazywała, bo to był cały proces i chciałbym zatrzymać się teraz przy radiu, bo my mało pani pracy obciążenie różnych czynników ryzyka oprócz debat dyskusji konkursów dla twórców radny PiS ma książek wydawanych ich zmagania się z inną rzeczywistością postanawia pani zmierzyć się z rzeczywistością radiową był to halkę, ale to dlatego też, że Hej, ja mam takie silne poczucie, że my my ludzie, którzy się zajmują kulturą potrafimy przekazywać po co uważamy za istotne w danym momencie test and Side, by Step duch czasu, który to jest obecny w twórczości i w tym jak sobie wyobrażamy to nie naszą rzeczywistość projektujemy architektura jak projektujemy miasta jak projektujemy relacji jak potrafimy odpisywać, ale że jest 1 mały taki właściwie archiwisty liczne mankamenty nie przetrwały po latach osiemdziesiątych i 70650, kiedy w Polskim radiu wykształciła się świetna szkoła zapisywania kultury współczesnej nie przetrwał żaden ośrodek, który potrafiłby to umiejętnie kontynuować i oczywiście tutaj w studiu eksperymentalnym polskiego radia, bo do niego się odwołuje było znakomitą instytucją państwową, która została nową powołana ze środków publicznych utrzymywana tych środków publicznych przez całe dziesięciolecia tak jak wielu, a w państwach bloku wschodniego FR w tamtym czasie i ona tym na stałe wpisała się do kultury światowej jako miejsce, gdzie powstawały eksperymentalne nowatorskie formy dźwiękowe łączące nie tylko kompozycje muzyki współczesnej, ale także udźwiękowienie tekstu udźwiękowienie filmów i udźwiękowienie, a tego wszystkiego co jest kulturą umówioną i myśmy zgubili to coś jak nie boi drogą ja już dla nas kulturze objazdowej odwagą, ale w człowieku to było z tamtego czasu kiedyś jeździło po wsiach z magnetofonem należało emerytki, bo nie było innej możliwości portali pani założy droga pani widziała pani będzie kręciła właśnie, więc myślę, że Targ ta wrażliwość, która się pojawia wtedy, kiedy wyłączamy wzrok, a uruchamiamy uszy to jest coś co nas tutaj łączy, gdyż mówimy przez radio w tej chwili tak, by to czujesz obawę, że zamiana z dźwiękowym tego jak brzmi kultura współczesna jak mówią ci artyści jak mnie pisarze czytają swoje książki jak architekci opowiadają o swoich pracach jak instytucje kultury uzasadniają to dlaczego się akurat teraz chcą zajmować, a propos celem a dlaczego poruszają się nie w obszarze przywoływania tematów związanych z pamięcią historią jak to robią, dlaczego tak wybierają artystów ani innych, kto właściwie formuje dzisiaj język sztuki moglibyśmy się dowiedzieć nie tylko przez zapisy nie tylko przez czytanie książek tekstów, ale także przez no właśnie przez te formy reportażowe lubimy andrzejkowe przez uchwycenie tego w rozmowach, które nie są zapisem tamtych spotkań przyjacielskich spotkań przy stoliku, ale są także taką rejestracją archiwum kultury Haag mnie rzeczywiście jest tak że, aby dzisiaj jest to bardzo sprzyjający tajga jest na wszelkiego rodzaju formy audio format audio różnego rodzaju audiobooki Radia i podcast te inne są tzw. medium towarzyszącym nam wszędzie na rowerze przy kompanię przy sprzątaniu przy różnego rodzaju innych aktywnościach my też to odczujemy w radiu no ale jak rozumiem, że Fundacja ma konkretny projekt powstanie Benz radio bardzo neutralny politycznie na widok tak właśnie, by RBN celu uruchomiliśmy podcast tym, które są właśnie on przymiarką do zapisu zapisu współczesności pojawią się tam też sety muzyczne, bo oczywiście nic lepiej nie oddaje ducha czasów jak dobrze zaprojektowany set muzyczny dobra list tak, bo to jest bardzo bardzo istotna część przekazu nie werbalnego, ale o silnym pod takim potencjale dość rewolucyjnym obecny i teraz przy okazji prezydencji komuny Warszawa to jest 1 z najlepszych teatrów, jakie przydarzyły się Polsce z ostatnich dziesięcioleciach komuna Warszawa będzie rezydencję w muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie uruchamiamy przy tej okazji radio kapitał i chcielibyśmy, żeby to była właśnie taka Platforma, która zbiera wiele niszowych inicjaty w, które w tej chwili działają w Warszawie zarówno tych muzycznych kupionych dźwięków skupionych na Field Recording Gula bardzo różnych aktywnościach, które są związane z dźwiękiem i połączyć to właśnie z instytucjami kultury, które wytwarzają niezwykle dużo interesującej treści, które jednak utyka w tych w tych lęk gronach zwyczajowo związanych z tymi instytucjami chcielibyśmy pomnożyć publiczności tych rozmaitych mikro i inicjatyw niewielkich, ale czasem dom z bardzo interesujących nowatorskich grup twórczych i zobaczyć czy z tego, bo zalążka ten kapitał społeczny czy może stworzyć coś co dawałoby pojęcie o bogactwie kultury, która dzisiaj w tej sferze dźwiękowej powstaje w Warszawie no to czekałem na tę konkurencję drodzy państwo branża audio kwitnie, choć bardzo się cieszymy tak naprawdę witamy na rynku dzisiaj naszym gościem jest Bogna Świątkowska menadżerka kultury założycielka fundacji nowej kultury bęc zmiana tych magazyn sztuka życia my zapraszamy państwa teraz na informacje Radia TOK FM i na trzecią część naszej rozmowy do odsłuchania na portalu tokfm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SZTUKA ŻYCIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA