REKLAMA

Jak tworzyły się pierwsze światowe szlaki handlowe?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-20 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
mam droga morska do Indii taki jest cel pod koniec czternastego wieku do Indii rusza Krzysztof Kolumb, kiedy po wielu dniach podróży widzi ziemi na horyzoncie jest przekonany, że to Indie właśnie tubylców nazywa Indianami, a nie odkrył drogi do Indii tylko nowy świat 6 lat później na statek wchodzi w ASCO da gama Portugalczyk ze szlacheckiej rodziny starannie wykształcony studiował astronomię nawigacji został żeglarzem wyrusza sportu w Lizbonie droga morska do Azji jest Rozwiń » Europejczykom niezbędnie potrzebna, bo potrzebne są kruszce i przyprawy cynamon goździki pieprz i wiele innych, żeby nie musi zadowalać się samą solą i port przypraw korzennych wszedł nieprzerwanie drogą lądową przez całe średniowiecze dobrze się handlowało, a aż do upadku Bizancjum wszystkie szlaki handlowe opanowują twórca ceny idą w górę i to jak za kwintal goździków płaci się ponad 200 dukatów tak dalej być nie może to paskuda dama trzyma się wybrzeży Afryki w końcu jednak wypływa na nieznane Europejczykom wody załoga się buntuje pojawia się szkoła but sztormy dają się żeglarzom we znaki wreszcie po 10 miesiącach statki dobijają do Kazika tu jest 20 maja 1400 dziewięćdziesiątego ósmego roku jest już z nami prof. Andrzej Karpiński Instytut historii Polskiej Akademii Nauk dobry wieczór panie profesorze dobry, że pani redaktor my będziemy mówić o epoce wielkich odkryć geograficznych czuli pszczół piętnastego szesnastego wieku zatem fundamentalne pytanie jak do tego doszło jest to bardzo uważać przy czym chciałbym powiedzieć tak naprawdę to odchodząc od podręcznikowej ujęcia wielkie odkrycia San Pietro jest rzeczywiście piętnasty stulecie tak naprawdę do połowy siedemnastego stulecia wtedy następuje wyhamowanie tych wielkich odkryć dopiero schyłek osiemnastego wieku jak gdyby ponownie interesuje w tym momencie mieli mniej akwenie wodnym bardziej kontynent wnętrza kontynentu w jak do tego doszło no i to jest cały splot przyczyn starsza historiografia kładła nacisk generalnie na 2 przyczyny ekonomiczne nagle w skrócie można określić jako droga morska do Indii i 3 kursy szlachetnie je rozwijać obok chwilą jej drogą morską do Indii od oszukanych przez cały okres średniowiecza tysiące 7 lecia główną linią wymiany Europa Azja była to wymiana idąca przez bliski wschód dla europejskich kupców Groński weneckich to były symbolem tego bój idzie, który był oczywiście tylko pośrednikiem w części tego handlu to był bardzo ważnego i handel Levante niski główne 2 główne towary tam sprowadzane z tego to słynne korzenie, które cieszyły się wtedy olbrzymią popularnością prawda na ty ich wartość była wartością prawie kosztu szlachetnych tak się złożyło, że w początkach piętnastego wieku nie piętnastego wieku bliski wschód dostał się pod panowanie Turków na deser gruszki potem osmańskich i praktycznie dla europejskich kupców stała się sytuacja trudna i utrzymanie kontaktu, który w dacie korekty była, ale czytałam, że ceny poszły nowy sposób niedawno, bo Tomasz Góra w Łasinie prawdą, bo powie, że Turcy przerwali handel bali nie oni go przyjęli dla tych jest ta jest takie warunki cenowe stawia dziś przestało Europejczykom opłacać jeśli co upadek Bizancjum, jakim momentem zwrotnym jej upadek Bizancjum do tego na pewno się też przyczyniła się także i postępie tam po krucjatach jak wiemy już od trzynastego wieku Turcy Derbich ten cały bliski wschód Levante sukcesywnie opanowali, a potem sami chcieli tego ciągnąć główne korzyści ekonomiczne, by były próby co prawda drogi takiego szlaku lądowego jest taka mniej znane prawa Afanasjew nikt w Chinach kupca Szczerskiego, który w latach 146614723 jak tutaj państwo słyszycie na wiele lat z Tweru dopada strach Hania potem w pewnej podróży przez 3 morza Batata Sobczak przez morze Kaspijskie potem dotarło hindi wracał przez morze czarne, ale trwało to bardzo długo i kto nie mógł być droga alternatywa nie trzeba szukać innej drogi, choć mówimy jednak na środkowej i daleki wschód pozostawała droga no tak tutaj atlantycka druga przyczyna tej Kuś Cieślak i znów wracamy do sytuacji i wymiany ekonomicznej przez całe średniowiecze wymianie Europa Azja to Azja miała, więc do zaoferowania Europie, a pieniądz był tylko kosztowny przez 1000 lat 5 kosztował odpływał zatem z Europy do Azji stawały się trasy mniej kopalni działające od czasów antyku wyczerpywały się to niemożna powiedzieć, żeby w ogóle nie było prawdą, bo tam troszeczkę tego złota jakoś tam prawda do docierało, ale byłoby bardzo mało tego związana z Doda się rozwijała tym zaczęto poszukiwać nowych źródeł kosztów szachy, bo alternatywą było psucie pieniądza jest np. no to jeszcze winnych epokach co będzie później na szerszą skalę stosowane przez rozmaitego typu władców natomiast obok tych przyczyn prawda Świerz noszach i trojga w zakładzie kładzie nacisk również na głębokie przemiany, jakie następowały w 1415 biegu samej Europie przemiany, które powodowały pauperyzacji pewnych grup społecznych do takich wpływowych pamiętajmy, że systemy mają gratów po ojcu szlacheckiej prawda czy rycerz wyliczyło je tylko najstarszy syn przy rozdzielaniu żywności Europejskiej, kto ma już 0203. 0405 . a mamy taką sytuację, że poderwać czarnej śmierci pana śmiech to była ta straszna epidemia pandemia dżumy jest z połowy trzynastego wieku następuje boom, a rozwija się demograficznie i teraz ci młodsi synowie nie mają w tym momencie to ze sobą zrobić oni szukają będą szukać na gwałt dla siebie miejsca, żeby utrzymać proporcje społeczne i ekonomiczną to będzie grupa, która będzie 1 z takich sił napędowych tych właśnie wielkich odkryć do tego dorzucił także i względy ideologiczne to to jest bardzo ważna sprawa jest właściwie od jeszcze pełnego średniowiecza od po mniej więcej połowy trzynastego wieku pojawia się apokryf liczy historia okuliści księdza Jana to miał być państwo potężne państwo chrześcijańskie umiejscowione w różnych w różnych rejonach, a to upraw dane na pograniczu środkowego Wschodu NATO na terenie wschodniej a, a z budowy wschodniej Afryki każe mi chodziło o znalezienie sojusznika do walki znam też jeszcze okres później krucjaty, gdy okres, jaki dają nam poszukiwano on poszły te okresy, kiedy na, który miał zmienić układ w konflikt o konflikcie chrześcijaństwo islam to będzie też taką jest takim elementem napędowym no pamiętajmy także, że inni kościół będzie chciał działalność misyjną rozjeżdża pamiętajmy, że w terenie i nieznanej tam ktoś mieszka tych ludzi można naraz, a ja mam też i tak ideologiczny bada wątek do tego dołóżmy jeszcze indywidualne prawda chęci zdobycia sławy zdobycia poznanie świata no bo powiedzmy sobie spośród tych wyjawić okresu był też tacy, których po prostu interesowałem to co się znajdzie ciekawe, że zna ciekawość świata nie różni się gościom ciekawą rzeźbę spółki na pewno to nie był w niebo odkrywca, który go jakiś jakaś żądza pieniądza grała n p . on chciał po prostu patrzeć poznawać odkrywać i zapoznawać Europejczyków, bo jesteśmy takim właśnie z ich punktu widzenia takie euro potem tych nie patrzymy prawda nie jest tymi nowymi kwestiami także jak państwo widzicie te wszystkie z te wszystkie czynniki, ale nałożyły się na siebie i właśnie tak więcej nie w początkach piętnastego wieku osi pociąg 15, mówi że istnieje możliwość realizacji tego artyście zapytany o to, że panie profesorze skoro jesteśmy przy przyczynach, bo musielibyśmy się wtedy cofnąć aż do trzynastego wieku, bo spotkałam w literaturze takie koncepcje, że najazd mongolski 1200 czterdziestego pierwszego roku też mógł być jakoś praprzyczyną doskonale wiemy, że w historii nic nie bierze się z poniedziałku na wtorek w każdym razie pojawienie się Mongołów mógł uświadomić Europejczykom, że te azjatyckie krainy to nie jest tylko jakaś legenda, ale realne zagrożenie, że są jakieś odległe inne ludy, które tutaj do nas się wyprawiła potem pojawił się na wyprawę misyjną zwiadowcze na daleki wschód to także ta podróż słynnego kupca na Marco polo no i on też trzynastego wieku zaczyna się rozwój kartografii, a my potem nawigacji żeglugi jest tutaj nie wątpię ma pani rację to znaczy pojawienie się Mongołów mogło, że zwróci inaczej zwrócił uwagę na to, że istnieją potężne państwa, które mogą zmieniać układ sił politycznie jesteśmy sami podróżni słońca im zresztą usiłowano nawiązać kontakt z nową w myśl znajdzie sojusznika do walki z islamem wyprawy właśnie tam jej BIK Polaka działanie, gdy Jan karp nie jego pierwsza wyprawa z lat czterdziestych, a potem niemal o in, że ruch bruk apotem właśnie braci w polu, ale wszystkie były to był poselstwa, który miał niewielką tak wybitnymi tamy Hanami daje mu górskimi takim jak właśnie górny róg Monk czy Kubilay, ale i to jest 1 rzecz z drugiej strony no i niewątpliwie to rozszerzał ten horyzont geograficzny ponownie one znane były wcześniej troszeczkę, ale ponownie przez ten środkowy spółki na ten daleki wschód tych prac lądowej docierały prawda, więc tutaj można powiedzieć to co pani Ela zapowiedziała nut za pośrednictwem przede wszystkim Arabów przeniknęły na w końcu czternastego biegu trzynastym wieku właściwie przenikały nowinki techniczne, które ułatwiały żeglugę pamiętajmy, że Bóg średniowiecza Żegluga odbywała się na pewne czy akwenach zamkniętych w morze Śródziemne albo bałtyckie albo w 2 Brześć jak kapitan bocianiego gniazda jego majątek widziały o miano osiedlowego bar sieci dobrze go natomiast pływanie podlewają Martyny Braun i takie określenie mury ciemności dla Bałtyku ono właściwie my właściwie nic nie istniał obawiano się już nie będę mówił, jakie legendy tam były prawdą burze magnetyczne o tym, że w pobliżu równika temperatura ma 100 stopni nie przeżyje tak, by wygrać natomiast ponad toną w czambuł zna mnie znaleźć przyrządy nawigacyjne, które ułatwiały orientację w terenie aż nad akwenem wodnym i tutaj prawda igła magnetyczna dołączyliśmy do Arabów, a potem nie dość proste żądali więcej tak jak kwadrans Astrolabium Jacka Świętego Jakuba, które ułatwiały określenie stopnia szerokości geograficznej wreszcie po polany na podstawie tego robiono to były takie mapy kulturowej prawda, ale który dość dobrze oddawał Wybrzeża to wszystko było elementem, który na pewno łatwiej żeglowanie i oczywiście okręt u nich Polki szkuty, czyli najbardziej znanej galerii okręty epoki średniowiecznej, ale się nie nadawały do tego, żeby pływać przez duże akweny wodne tak jak Atlantic oraz wyjątkiem jest oczywiście desperatów i wikingów w oczach swoich długich łodziach złota Atlantyk pokonali jak wiemy prawda znaleźli się na długie na 5 lat przed Kolumbem w Ameryce byli prawda to jest to potwierdzone w ich już ewidentnie na nowej Fundlandii natomiast portugalski okręt rybacki Karawela został zmodernizowany i tak właśnie też 14 poda piętnastego wieku został powiększony on już tam ważył, iż chodzi o wyporności Szkot John to nie jest dużo prac nad projektem to teraz pójdzie z tym okrętami gigantami, które pływają tu było sporo 200 to on był bardziej stabilny podwyższoną buty miał lepszą żeglowanie jak skośne zaczęto stosować, czyli wykorzystanie wiatru pada ze wszystkich do wszystkich kierunków po i Livre uzbrojenie to dawało też pewności tym kapitanom nie te wszystkie elementy spowodował, że owe karawele liny, a także karafki tu taki okres nieco większe zapożyczone od Arabów z kolei badały piersi tworzyli one okazywała okresie okrętami, które mogły pokonać akwen i akwenie oceanicznym stoją na nich wypłynęli pierwsi odkrywcy czy to wszystko zaczęło się w Portugalii zaczęło się od Portugalii to głównie, dlatego że Portugalia skończyła wcześniej Hiszpania rekonkwisty 1 pułk syberyjski Portugalczycy właściwie nie ma siły przerobowe tak czy oni, bo po pierwsze, uzyskanie niepodległości UE od kasy i uniezależni się w końcu czternastego wieku po drugie nie prowadzi rekonkwisty, ale w kierunku Afryki północnej czy Maroka dokładnie i w praktycznie Hiszpania i wczesne lato na pomidory z Kastylii Aragonii autor oraz mniejsze państewka roboty w dalszym ciągu ma jeszcze problemy mało prawda natomiast Portugalczycy, którzy mają świetny dojście do Atlantyku szerokie powiedzmy sobie szczerze to oni już wcześniej tam wypływania na Atlantyk i rok 1415 jest takim rokiem węzłem, kiedy Portugalczycy iniekcji Henryk żeglarz 1 z młodszych synów króla po Eco dla portugalskiego niemający szansy na objęcie tronu natomiast nie jest po co i potem w segmencie lekkim kapitałami i nie bierze udział tych praw i panaceum ta ceł traci drugi słupy Heraklesa Gibraltar to jest 1 cukierek SA jad jak mówi tak jak mówili greccy AC UK po drugiej stronie i od tego zaczyna ich do UE uważa się, że to jest początek jak gdyby właśnie tych portugalskich wypra w dookoła Zachodniego brzegu Afryki przy tym ciepło i że długu przez blisko 4050 latek też był właściwie tym samym szlakiem, który kiedyś jeszcze Kartagińczycy przepłynęli pamiętajmy, że gadaliśmy piątym wieku przed naszą erą dotarli prawdopodobnie w rejony zatoki gwinejskiej i jakby odkrywamy to co już kiedyś było kilka potem razem z Milanem zupełnie zapoznany znajduje się sąd jeszcze takie poważne czy bardziej natury psychologicznej jest prawda to morze ciemności jest w rejonie Przylądka burz Łątka był Adolf, który uważano, że jest to koniec świata prawda w związku z tym przepłynąć dalej na południu tego domu trzeba było odwagi wielki, choć 1 z tych żeglarzy portugalskiego siedzi na ziemi anyż albo Diany w taki na niego mówi Jan 4003004 . roku przepłynął około tego Przylądka ładu i okazało się, że o Connor oczywiście trudności także samego liceum zalega z samego akwenu wodnego, a może to najdalej no to ośmieliło prawda Alzacji i fakturze Henryk żeglarz poszukiwał Cleese księdza Jana ucieka się dzieje zaczątkiem była do urn liczy na nowe i na nowe i próba złota i srebra to to wszystkie te wszystkie przed nim przyświecały on finansowo tych praw i praktycznie pierwszy okres dla portugalskiej do 1400 dziewiątego rok do śmierci Henryka żeglarza to są wyprawy przez niego przez niego finansowany sponsorowany, dlaczego doprowadził tak w konie, żeby to jakoś skrócić troszkę nam przede wszystkim Portugalczycy opłynęli całą zachodnią awers i 1400 czterdziestym 0405 . roku dziś Diaz nigdy nie dociera do Przylądka zielonego najbardziej na zachód od jej wysuniętego punktu Afryki odkrywane są archipelagi wysp liczne od wyż azorski wysunięty w kierunku Atlantyku bardziej przez wysp zielonego Przylądka budzi LG g są to taki Włoch 2 ubędzie mali, by mieli bardzo wielu aktywnych w służbie różnych państwach na nie odkrywa wysp zielonego Przylądka docierają tak właśnie mniej więcej tutaj do do zatoki gwinejskiej po niej Portugalczycy nowym ubocznym skutkiem tego jest znana jest pro prawo do MF sytuacja nieprzyjemna, a mianowicie napisał 1 z tych okresów pierwszej do kategorii na 1400 czterdziestym pierwszym roku to co do rejonu zamieszkanego przez pieszych jest 9 niewolników to jest początek nowożytnego handlu niewolnikami ostrożnego bohater z tego jak po no oczywiście na wracamy, jakby tego, ale tego właśnie tym Portugalczycy no przez czas, jaki byli bardzo aktywni i co ciekawe w zasadzie w pewnym momencie ten handel niewolnikami, tudzież nawiązanie kontaktu z państwami, których mieli not, do których można być nie może, bo ten złoty piasek i złoto wylewać spowodowało, że pewne będzie nawet niechcianym w tej chwili szukać, aby pro duże problemy i siebie i żeby prawda przekonać po śmierci Henryka żeglarza dalej i nie portugalskich prawdy portugalski EDF i wpływowej Sven, żeby sfinansować wyprawę do po śmierci Leppera z zaklętego kręgu afrykański dopiero to był taki władca 1485 zmarł jego następca Jan drugi doskonały kolejnych władz portugalski potem był, jakby kontynuatorem myśli nie myśli Henryk żeglarz w międzyczasie jednak ktoś widział w międzyczasie Portugalczycy, ale to były takie właściwie wyprawy wydzierżawiono po prostu mu możliwość odkrywania zapewne kwoty bogatym po co mi to brakiem prywatna inicjatywa wyników wykładni inicjaty w odkryto także towarowe Wybrzeża jak państwo to się na lata afrykańską to do tej pory mamy Wybrzeże kości Słoniowej prawda autorzy tego góry pieprzowe, czyli 6 Belgia pożre złote najbardziej wartościowe Tigana dzisiejsza idylla niewolnicze, czyli dzisiejszej grze Nigerii tam ludnej Nigeria wiemy, że najbardziej równych państ w Afryki do tej pory w 2 to zostało odkryte jeszcze prawda jeszcze przed jej też drugą falą odkryć portugalskich z Czech i pobrać z przebojów nikt jeszcze powiedzieć, że przegięcie równika było ich momentem pełno dziur te dramatyczne, dlaczego tego, że wszystkie żony nawigacyjne oparte było niebo północne jest dobra zniknęły pojawił się nie popołudniowe my nie mamy gwiazdy i północnej polarnej mamy i krzyż południa, niemniej przełamany dosyć szybko i Portugalczycy płyną dalej za czasów właśnie owego Jane drugiego doskonałego Portugalczycy Romów wielki skok jeśli chodzi o odległości, jakby się państwa nawet pozimowe cały czas płynęły płynie się ponieść tego zachodni brzeg Afryki i dalej długo jeszcze może wpłynąć tutaj długo KO 2 prawa z lat osiemdziesiątych wieku piętnastego sięgną aż do Namibii wiemy o tym, dokładnie dlatego jest w rejon praktycznie złotnika Koziorożca też w Płońsku prawda wiemy o tym, ponieważ Portugalczycy Stali tak Nalepa grał Raul to był taki słupek kamiennych, które sygnalizowały właśnie działa tam docierają i właściwie biorąc to pod swoje panowanie to Wybrzeże pisałem, że Angoli Konga i Namib zostało już noc metro, ale dokładna niby niespecjalnie ciekawa można powiedzieć, bo tam pustyniach głównie, a potem, a potem w roku i właśnie dziś około 14081 szóstego nastąpiła rzecz ciekawa mianowicie o wojnie o jej horrendalne poselstwo z 1 z państ w afrykańskich przybyło do Portugalii przybyło i członkowie tego poselstwa mina szyje takie oto znaki krzyży krzyża królestwo księdza Jana jesteśmy blisko odchodzili może być ich prawie 1 posła i dalej wzdłuż Wybrzeża Afryki Zachodniego i to będzie Bartosz modi jest pierwszym barlineckiej najbardziej znany portugalski rząd Wenezueli, który właśnie tam pójdą niedługo półrocza 48788 odkrył ten przyrząd do 2 oraz Ogorzałka audytor mentorzy ocieplanych burzliwy, a Younga doskonały gmina zwleka, bo trybuna jest Francja czy dobrej nadziei, dlatego że w Łodzi upłyną w naszych już po drugiej stronie tego południowego cypla Afryki jasno w tym momencie zaistniała realna możliwość, że będziemy płynąć w kierunku Żyd Indie tam prawda był umiejscowiony w teście dopytywanie profesorze w tym momencie, kiedy ta epoka wielkich odkryć geograficznych następuje czy jesteśmy pod koniec piętnastego filmu, jaki jest stan świadomości ówczesnych Europejczyków o tym jak świat wygląda jak może być skonstruowany co jeszcze na tym świecie znajduje prócz naszego kawałka ziemi Bona Scott czytałam o Antarktydzie, która nie była widziana przez ludzi aż do dziewiętnastego wieku, ale n p . Arystoteles przewidywał istnienie znaczek wydawało mu się sensowne, że dla zrównoważenia innych kontynentów ta Antarktyda daliśmy zmylić Klaudiusz Ptolemeusz jest ta koncepcja właśnie teraz australijskim komunikacji nieznanego lądu południowego do koncepcji starożytnej, a przypominam, że właśnie w tym 15 wieku jesteśmy w pełnym renesansie albo odkrywamy to co starożytni wiedzieli już listy imprez ich ilość toreb uszył twierdzi, że prawda i potędze kontynentów rozległość kontenerów kupuj północy musi odpowiadać podobnego typu kontrę do południa, bo inaczej kula ziemska nie byłaby stabilna puścić swojego kontynentu południowego trwało bardzo długą trwałość dobra James Cook już jest po okresie wielkich odkryć on praktycznie będą można powiedzieć kontra południowy już tak okroił, że wbre w opłynął po prostu w pewnym momencie w tych swoich podróżach, a nie Antarktydy Australia, która też była umieszczona w tym terenie jeszcze wcześniej Abel TAS manię prawda tam latach 41 latach dobrze czy w 163243 opóźnią ani razu nie dobijają do Australii raził oczu pierwotnie końcami, dokąd pójdzie w jego gabinecie ziemia ognista Ryszard Nowak wina i dziś tutaj to miał być kawałki tego samego gigantycznego kontynent, ale jak widać to jakaś taka jest prawda pewnego typu Shadow bronią w końcówkę koń też południowym dywanie nie największym, ale kontynenty i SLD znalazł się i Australia i mniej, a tak drogie panie rektorze, ale wróćmy do piętnastego wieku jeszcze jedno, że chcę powiedzieć mianowicie 15 wieku coraz bardziej upowszechnia się również przekonanie nie wszystkich starożytnych w niej naukowcy badacze, ale okulisty osi ziemi to jest bardzo ważna rzecz jest ta wiedza została przechowalnią starożytnością oczywiście Przybora część Julia w rezerwach głównie za sprawą Arabów na to czy inna sprawa, bo to Arabowie w tym momencie traci do przechowywania mienia należy jako chrześcijaninowi to by pogański rzeczy, więc czasami niszczyliśmy czasami dziś to w klasztorach spoczywało jakiś tam prawda, ale nie burdel dostępu natomiast jej przekonania kustosz ziemi ono legł u podstaw przez wyprawy Krzysztofa Kolumba, który z tym polotu skamieliny konsultował lat tyle tylko, że dziedzicząc po wiec anty dziś też błędy w Dzierzgoniu Ptolemeusz geniusz można powiedzieć takiego ograł rzymski tak dalej no jednak wyliczył to wszystko nie tak jak można było również, by był król mniejsze znaczenie niż tego Azja Europa był bardziej zbliżony stąd Kolumb był przekonany, że pójdą w stronę Zachodu na zachód stosunkowo szybko dotrzeć z drugiej strony do tego wymarzonego kontynentu dotarł już alarmowały świat, ale mogę do nowego świata, ale przekonanie o tym, było o tym, że istnieją też Feyenoord Indie Chiny nie widziano podjęcia amerykańskim tego nie wlicza to była wielka niewiadoma, kto dopiero wielkie odkrycia przyniosły te trasy słów kilka panie profesorze o podróży Wasko da gamy do Indii, czyli las kolumn utwory tak na was region to była sytuacja tylko tym, że jedno i Kolumb 1400 dziewięćdziesiątym drugim roku dotarł do Ameryki jednak, że do Treblinki lewy takiego przekonującą nazwę regionami i to być Indianami Indie zachodnie nazwa utrzymała się do końca do końca siedemnastego stulecia to z jakich mało Portugalczyków Herman trzecia powieść no i cały czas starali się Lindorff Atu niespodziewanie konkurencja pamiętajmy te 2 państwa konkurowały taka sugestia z 1400 dziewięćdziesiątego czwartego roku podzielił to prawda świat na strefę wpływów hiszpańską i portugalską mniej więcej 250 tego w południe Ks Bushi grzewczej zachodniej więdną, ale Portugalczycy postanowili kontynuować tę wyprawę trzeba pójść ja nie powiedziałem wcześniej, ale warto było Diaz gości, gdyby nie sprzeciwi załogi on być tak techniki już o dotarł do rejonu dzisiejszego latarnie już, a tam załogi powiedział jedno wracamy kochany wrócił, ale tym samym szlakiem bobrów w Łasku Stróże laską nie da gama jest tam nie tylko pisali konkwistadora da Boyz to jest twardy człowiek i tak już szukał szukał nie opłaca na pokładzie też jogurty i miał, ale geny generalnie prawda trzeba powiedzieć, że to był rekonesans wojsko to co robiła kolega ma to w świetle nowszych baryłek rekonesans, dlaczego ryby równolegle z tą wyprawą tego patologia ZAK miał upłynąć okres, kiedy nad tą drogą dotrzeć inna wyprawa po lody Kulig wjechał poszła wzdłuż morza do Kairu i rapera tylko wjechało nie tylko spenetrował wschodnie z Afryki adoptowali, ale był też i skali kacze, do którego potem dotarł nie jest teraz da gama potentata w klasach księdza Jana tu okazało się Etiopia no i jeśli rzeczywiście byli tam ci chrześcijanie molo fizyki, ale państwo nie było tak jeśli potrzebuje raczej raczej bronić przed naszym naporem islamu znak SPS Eko wjechało utknął tam już sam do nich wrócić do 30 lat mieszka ożenił się na miejscu, ale raport i jego dotarły do Portugalii w związku z tym można powiedzieć, że was nie mogli w ciemno o zlotego w praktyce sprawdzić czy jak wygląda ta droga to miasto nie odbierała z kolegami to jego wielkości, bo był pierwszym, który przepłynął drogą morską do Indii ponad 3 okrętach w latach 149799 ta wyprawa trwała jedno walczy z konkurencją ze wspinaczką na Arabowie zobaczyli tutaj tych Europejczyków zdali sprawę z tego, że nie groźna konkurencja i parokrotnie usiłowali okręt portugalskiej Bragi na mielizny prowadzić bez kolega nabrał prawda na tortury tych pilotów formę utrzymuje twardy człowiek i wydobył prawda związku z tym te okręty portugalskie płynęły dalej, a gorszący konflikt między państwami arabskimi w ringu konkretnie między mną Basso Amelii polskim ligi uzyskał pilota, który ułatwił mu błyskawicznie go przewieźć Pieta arabskich świetny przewidzianą przez ocean indyjski także on nie chciał 400 dziesiątym roku remisu sikali kat na Wybrzeżu Mala bar CIN to nie jest tak udanie miejska udary zupełnie inne miejsce Kaliska tam dotarł do tego w ten sposób właściwie można powiedzieć, że ta droga morska w Gdyni została przetarta o tym, że był to klasa wojskowa nie wyprała innej natury świadczy też fakt, że kolega mocno przed zbiorami korzeni, na które nie ma żadnych podatków, a raczej bobra z tej wyprawy, które mają inny charakter, że symbole niedobory klasa wojskowa Chuck powie tak naprawdę obecna gama upływa 8 różne, że wygram, ale Barskiego, a potem tą samą drogą, ale dłużej można tak duży, bo już bez tego pirata arabskiego wrócił dookoła Przylądka dobrej nadziei prawda i w tym czasie z 1010 . roku wróciły te 2 z 3 okrętu pod żebro no i co no w tym momencie to jest bardzo ważne rzeczy po pierwsze, dlatego, że Portugalia małe państewko w sumie stanie się monopolistą w handlu tymi Darek śląską jako wschodnim się do końca szesnastego wieku jest olbrzymie mają olbrzymie pieniądze robi na tym handlu to więcej innych metod w momencie, kiedy wrócił do przyj przyj biustonosze zastępy władz mamy, więc nieszczęśliwym ryb najbogatszym podobno władcą europejskim rządzi od 14001005 . do KIO 5002001. roku przez przewód i informacji nie tylko to, że można dopłynąć, ale że jest tam potężna konkurencja ile trzeba tą konkurencję zniszczyć, a nagrody finansowej jest to niemożliwe Arabowie rządzą ci zamożniejsi i dlatego zaczęła się golfista cały następnym ćwierćwieczu praktycznie to jest walka o opanowanie głównych punktów straty liczy tego handlu i środkową i dalekowschodniego i tak najwybitniejszym konkwistadorów tej epoki, chociaż was też tam pływał dwukrotnie jeszcze pływał zresztą w Indiach, gdzie zakończył ostatecznie, ale obok nich wolny damy Francesco Almeida, zwłaszcza Alfonso Albuquerque to jest tak jak oni Cortesa i hiszpańskiego wicekról Indii portugalskich, dlaczego 510515, ale człowiek, który zdobył goła, które stało się stolicą Indii portugalski Fiat 500 dziesiątym roku zdobył malarkę Malaka to jest na jej zakończenie po smoleńskiej do tej walki z Singapuru reż no, więc to jest następny punkt strategiczny jego kapitanowi dotarli do wysp korzennych, bo tak naprawdę korzennymi wyspami sowieckiemu ludzkie leżące tam prawie już za Indonezją i tam akcja PIT 1213 dotarto prawem portugalski tego okresu leżały drogą morską dal i Chin to jest niebywałe to rozszerzenie prawda do tej strefy wpływów, ale trzeba pamiętać, że Portugalczycy nie mają potencjału demograficznego takich jak Hiszpani n p . w związku z tym praktycznie to imperium, które powstało ono nie znalazł się także wszystkich stary park Faktoria arabski tak jak muzeami jak Moon Base jak Kali tak jak kocim nie ono, jednakże nie było to łańcuchem co faktorzy fortec można powiedzieć po prostu Portugalczycy budowali budowali Faktorii handlowej budowali twierdzą, że Miedź punktu oparcia półek przy ich handel z miejscową ludność nie byli w stanie tak jak dziś ani kolonizować Głomb to nie mniej praw daje ostatecznie sięgnęli jako pierwsi Japonii 1500 czterdziesty druga i na inne właśnie na wyspie kluczu Nagasaki stało się ich faktorie na dłuższy czas w Chinach może różnie, mimo że wcześniej dotarli dopiero 8500 pięćdziesiątym siódmy roku został im wikt i gdzie remake u, a Sowieci przez Sejm do tego Makau otrzymali bardzo długo Tomaka oby do końca jest prawie do końca zeszłego wieku rozmawiamy przez te panie profesorze o konsekwencjach wielkich odkryć geograficznych no one były takie wielopłaszczyznowe, że to jest aż się niesamowite nudna jak wiele rejonów woli jest szybki wywarło to w UE jest rzeczywiście, ale zacznijmy od polityki, bo mamy z pewnością powstanie 2 imperiów kolonialnych to będzie Portugalii to będzie Hiszpania więcej krępuje pani redaktor, ponieważ znowu my patrzymy na tę wieść oczywiście tylko przez na tych 2 państw iberyjskich, ale wiecie jak partycypowali również Francuzi Anglicy Holendrzy także Rosjanie też Rosjanie stworzyli byli najbardziej trwałe, bo to przecież Kozacy rosyjscy obiema Kaki mówi Witold Fiat 500 osiemdziesiątego pierwszego roku w ciągu 50 lat punktowo punktowo Bajkał Syberię całą Syberię Iwan Moskwicz 16003009 . roku bólem morzem ochockim, czyli kilka państ w dzieli się z resztą poznanego świat, a więc tytuł to co jest tylko z telekomami którą, którą można i odmowną można do nich dotrzeć do Włoch i oczywiście Arktyka, czyli Ant Arktyka Antarktyka struktury nie możemy toczyć ani, dokąd ten południowy jego, a próby pokonania 1 przejścia północno-wschodniego północno-zachodniego angielska i francuska koncepcja też zawiodły no nie nie było możliwości przepłynięcia prawda tyle też niesamowite, że w tym 1516 wieku konstytuuje się podział świata tu oczywiście w pewnych niuansach będzie się zmieniała, ale który przetrwał właściwie do upadku od końca drugiej wojnie światowej do po tandem kontrolerzy rozlicza okresy można powiedzieć tak jak i aktorów jak mówiła tutaj o tych i konsekwencjach politycznych łącznie powstanie imperium kolonialne to jest bardzo ważne rzeczy, tym bardziej że państwo dyktujący koloniami uzyskują przejściowo momenty hegemonii na Starym kontynencie w Europie no 5 szesnasty Hiszpania to jest jakiś pań to jest pretekstem perfum wraz z panią łączy ich przewaga gigantyczna Hiszpanii i dzieci w wieku 17 inną rolę w Holandii jest ogromna Holendrzy przyjmują zatrutych i kolonii portugalskich tworzą własne Indie i holenderskie prawda IT stają się mną mimowolnie powiedz mi dowód braku tego potencjału no bardzo liczącym się i podwładnym gry politycznej to potem chodzili Francja, która tworzy obszarem o potężne imperium amerykańskich macie większość angielskich trzeba powiedzieć bo, gdybyśmy wzięli cały teren Kanady i tak Walii Diany, w którą opanował w latach 1000 i mniej więcej 68182 Prix de la sal czytamy do rzeki Missisipi Luizjana, dlaczego dlatego, że to zostało nazwane Cieślika czternastego roku Ludwik owo innymi słowy te olbrzymie terytorium tego w Radzyniu utrzymali oczywiście i utrzymali, ale stworzyli też liczą i 218 tys kabli i Wielkiej Brytanii Francji znowu, a więc tutaj to jest szalenie ważna rzecz o drugim takim zasobem Polit politycznym i upadek starych imperiów indiańskich jak uprasza później indiańskich, ale wcześniej przecież nie było pustki i zwłaszcza Hiszpanie zetknęli się z bardzo wysoko stojącymi stylizacjami niektóre były oczywiście najlepiej już troszkę schyłkowym tak jak obecnie mając na Jukatanie, ale zarówno Majów nie jak Aztekowie inkowie to były 3 taki widok cywilizacje to był potężny imperia dysponujące oczywiście na stojący na jej innym stopniu rozwoju niż europejskie banki uległy, ale generalnie on tam w modzie decydowały dominowały w tym rejonie jeszcze zniszczenie całkowity cywilizacji Indian amerykańskich one uległ tak i politycznie uległy całkowitej sekund całkowitemu upadkowi no i to jest też następstwo niewątpliwie polityczne to jeszcze dopiero w tym wątku panie profesorze, bo poczytałam, a o tym, że to zniszczenie miało charakter nie tylko cywilizacyjny i ludzki, ale także materialny to znaczy, że Hiszpanie przetapia Alina sztaby koniecznie wszystkie artefakty cywilizacji Majów Azteków także teraz można znaleźć jakieś wytwory cywilizacji Sumerów sprzed 5000 lat, ale nie można właściwie znaleźć niczego co pochodzi sprzed kolumbijskiej Amerykanin ma pani tak dużo racji oczywiście pamiętajmy, że dzieci konkwistadorzy no bardzo mocni ludzie, ale w dużej mierze bardzo prości prymitywni szli tam dlatego poszli za złotem i w zaległym co więcej pamiętajmy jednocześnie, że jak dodaje też wielkie zdobycze cywilizacji prekolumbijskich, ale były traktowane jako pogańskie do nich niedawno w czasie widzieliśmy co jest po co państwo, a zrobiło na najbliższe rzadko schodzi to było coś trzeba było także zniszczyć, a z drugiej strony po to, takie przepiękne wyroby ze złota srebra inkrustowany prawda azteckich może to nasz sztab przy przekuć na powiemy, że jest tzw . w okup Atahualpy to jest jej histo RIA słaba był uzurpatorem, ale władcą i państwa inkaskiego, a którego uwięził Pizarro i to jest podbój prawda przez Francesca Pizarra i jego Alma gra państwa Inków i prawda i w pewnym momencie on obiecał wielki szok dla siły to było 6 ton złota i 12 ton srebra przykutego oczywiście z wyrobów, które były znoszone oczywiście, gdyby nie posiada chyba lepiej, bo jak tam pretekstem go kazał też zgładzić, ale wracając jeszcze jest także materialnie niewątpliwie to jest inaczej nie, iż chodzi o jest jej dzieła kultury prekolumbijskie, toteż niewątpliwie są i wielka wielką krzywdę zrobiłem go, żeby Europejczycy robią Europejczycy no i do tego dodajmy to ten wielki największy chyba historia, gdy presja demograficzna jak jest następstwem bo jakby inny skutek depresję demograficzną i zagłada właściwie jak donosi Grekom i miski z Ameryki tutaj czynnik jedno dziś poda w liczbach może państwa innej szeroko rozumianej w Meksyku i środkowej Ameryki przed Kolumbem liczy około 30  000 000 ludzi, bo osiemnastego wieku 2 pół państwo inkaskiej w pełni prawa do państwa gdyński liczyła około 7 ,51 000 000 ludzi na początku siedemnastego wieku oczywiście mówimy o szacunkach, bo tu nie możemy dokładnie policzyć, ale szacowano, bo tam 700  000 ludzi mieszkańcy wysp karaibskich brzmień całość w całości to wystarczy to jest zagłady na skali, jakiej nie mamy w Europie pogardy winnymi całe całe narody można powiedzieć ale dlaczego no i tutaj przyczyn było wiele Osama KON Fisz Bach brutalne, ale konkwista, by tego nie zrobił oczywiście, bo choroby i tak przede wszystkim na mojej choroby jej kto zostanie przywiezione z Europy, ale tylko presja miejscowa tubylcze była zupełnie przez Odra ospa grypa tak właśnie w suficie odnaleźć też drugą stronę to siła i zaraz my w taki być niemal w pobliże najgroźniejsza w tym czasie Europejczyków choroba nie dotarła do Ameryki man Che Coma i dlaczego dlatego, że statek zadymiony, zanim do pól przepływa Atlantyk to wszyscy wymarli szatą dumy nerek stać na ogół pra w do ich stąd ta duma nie byłaby ona prawdopodobnie też do tego co do tego dodajmy także tą wyniszczającą pracę w systemie departamentem prawda w Sycynie Komenda do tego dodajmy załamani psychologiczne trzeba powiedzieć z pociechami Glińskiego, który przyczynek do od wieków do potęgi nagle zrywa z tygodnia tydzień miesiąc miesiąc przestaje istnieć, więc tam były masowe samobójstwa i tak daje też to skład i tak za to psychologiczne załamanie się miejscowej ludności i czas zwrócić uwagę no generalnie innym takim efektem demograficznym, który można zwrócić uwagę jest jednak w sumie nie są migracji migracje winą tych Europejczyków w skali całych podkreśla jednak i wyjechał do kolonii hiszpańskich kilkaset tysięcy takich, którzy tam zamieszkali do portugalskich do Brazylii też pewnie, bo jedynym rejonem, bo to też w końcu poddać Brazylii Brazylia opanowali, więc tutaj, gdzie Portugalczycy przenosili się do nich łat łańcucha i Forte tylko tam zaczynali jako gospel i podobne spowiedź Hiszpanii prawa rozumiem, że to działało inkrustowane emigrację, bo sam pan mówił, że już trochę było ciasno tutaj na kontynencie europejskim zachowywał ten wyż demograficzny niewątpliwie natomiast to to też pociągnęli to im w też pociągnęły kryzys w Europie tutaj, ponieważ no po pierwsze, jak te grunty skarbu płynęły prawda hiszpańskie, zwłaszcza tutaj z Ameryki tymi srebrnymi wrotami ktoś nie chciał pracować na Starym mieście to portal dopiero wyjechać na kolejnych wiekach były konsekwencje Damian nasadzenia róż zapamiętać jeszcze o opór tej ludności białej to także ludność jak idealna okazałby się, zwłaszcza na Wyspach karaibskich żel, dlaczego legalna czy nie Murzyni są lepiej bardziej odporni do pracy ciężkiej pracy wyrzeczeń ludności w prasie znowu indiańska była nie ona zmarła po prostu je przy tej ciężkiej pracy teraz Murzyni lepiej się nawzajem ten handel niewolnikami rozwinął się w tym kierunku w 1500 pierwszy roku chciał, że to ten moment, kiedy zaczął też można założyć prawda możemy właśnie powiedzieć i wskazać rejony w tej chwili, gdzie prawda wysp karaibskich mamy właściwie ludności jako idealną w dużej mierze albo mieszanki rasowej lub też jest zatem powiedzieć odkryć mety Szmula ci za Bośniak pojawiają się we wszystkich mieszanki tak jak pani dyrektor teatru, mówi że zastępu demograficzną, a o chorobach jak pani Grety Chile to jest 1 z koncepcji są 2 koncepcje i pochodzenia syfilisu jednak koncepcja Europejska mówi o tym, że oficjeli od zawsze był w Europie i tutaj wskazuje się zarówno zmiany kostne, bo cywili położyliśmy kostkę na mundialach okazuje się rzeźby średniowieczne nawet naszemu i Uralu wita Stwosza wskazujące na charakterystyczny jest zniekształcenia kostne i druga koncepcja tyle tylko, że w pewnym momencie można powiedzieć, że populacja Europejska do tej formy kromka bladego, bo to wiemy to okręty blady paskudna bakteria prawda wywołuje ten syfilis przyzwyczaił się wtedy Słowik i druga koncepcja mechanicy ta, która mówi, że nie było w ogóle w Europie syfilisu natomiast dopiero po odkryciach geograficznych po dotarciu Europejczyków do Ameryki ten z wizją, by się z nas nie prawdą jest, że po wyprawie Kolumba, gdy jej tej pierzei rynku lub bank ów pieszy po szesnastego wieku wybuchła olbrzymia epidemia syfilisu co było to było chorób epidemicznych, a która zabierała noc tysiące ludzi ze wszystkich grup odpocząć od królów prawda z dostojników rozmaitej rozmaitego typu, a skończywszy na prostych ludziach i chciała choroba trwa kilkanaście tygodni nie to było straszne straszne Praha i to było i była odpowiedzią na to, że rzeczywiście ta została przywieziona zemsta Indian czy dana choroba stamtąd najprawdopodobniej prawda leży pośrodku to znaczy nastąpią mutacja klientka ja powiem rękę dlatego amerykańskiego, do którego z kolei dla zdobycia gola i przyzwyczajona z naszym europejskim i ta złośliwa mutacja spowodowała skali pół wieku mniej więcej taką gwałtowną epidemie prawda jak potem już w tej chwili zagościł u nas no i staram się boleć albo nie wyleczony przed epoką jej tak naprawdę przed epoką antybiotyków, ale go uczono go z powagą zalecić w niedzielę 2 jak kołowym prawda damy Anny rtęcią Noll Her różne metody były w każdym jego stał się brzydką wstydliwą chorobą nękający dużej grupy ludzi, ale już nie zabiją to jej formy endemiczne jak w konsekwencji gospodarcza musi podać mówiliśmy o tym na głowie złota Tauronu nadwyżka na rynku spadek wartości potem rewolucja cena handel dalekomorskich tak to też tak oczywiście deregulacja ceny bardzo ważną rzeczą, bo o rewolucjach ceny i spowodowała, że jako 1 w jej następstwie toczy się proces trwający całe dekady nie będzie tak jak dualizm gospodarczy Europy, które do tej pory jego skutki jeśli istnieje, a polegał na tym, że część państw jest z racji tego, że chcemy na art. Ig nazio płody wzrosły gwałtownie nastawił się nastawiła się na eksport zimą płodów no i Rzeczpospolita nasze zadłużenie w tej strefie m. in . to takie złożyło, że nie życzyłaby stałam pociąg jedzie i prawne tworzone grupy na 2 strefy wpływów państwa na zachód od linii rzeki Łaby utrzymał się przy gospodarce czynszowej tej, która była w rolnictwie tam na tym, że wejście smoka i rozbił się taka jest tych form takich właśnie losy dualizm w pałki kamienie myśmy mieli u nas rozwinął się folwark pańszczyźniany, czyli gospodarstwo rolne produkujące na eksport zimą młode, ale nie tylko także artykuł leśnej tak dalej tą rybą bardzo ważne, bo drzewo na okręty n p . tak dalej można powiedzieć, że w ciągu 100 lat to bogaci się Europa to właśnie na wschód od Łaby do przeceny był taki znakomity, ale z kolei było inaczej zostaliśmy wydajność była niska miasta prawda i tutaj powiedzmy te wszystkie te są kapitalistyczne formy typu manufaktur typu nie e-bankowości urasta szybko Bulla poznany w pewnym momencie okazało się, że te ceny zaczęły się zmieniać, a my zostaliśmy Tesco 50 lat wstęp do tyłu można powiedzieć, że myślą do końca jeszcze ta granica żyli w linii rzeki Łaby z różnych uwarunkowań także późniejsze polityczne nie został do końca pokonany jeszcze prawda tak Generali na naszej strefie znalazła się i części ziem niemieckich prawda, bo tutaj tej pobić słabą Odrą znalazł sieci Brandenburgia i Czechy i Węgry i nie tylko my prezydent no i po i potężna potem traci się Rosja jej pani no i mówią o tym, handlu oczywiście to jest bardzo ważne, że co więcej po odkryciach geograficznych zmienił się centra handlowe i główne szlaki handlu w Wielowsi pod upadli przede wszystkim Bałtyk morze północne także czy tak tu rację handel Babicki, a do końca może nie uparty, ale takie wielkie centra jak właśnie Konstantynopol jak Aleksandria, ale stracił swoje znaczenie głośno Wenecjanie próbowali utrzymać jeszcze czas jakiś tutaj tą swoją wiedzę i hegemonii w tym rejonie Libię morskim, ale to już nie jest czerwony szlak europejskich obok kilku słusznie pani mówi te miasta hanzeatyckie przede wszystkim Hamburg Lubeka Brema, ale po niej nie odgrywają takiej roli podpisze się grą najwcześniej natomiast Bałtyk jest o tyle ważne, że to jest ten główny szlak dostarczania tych ziem Opolu z Europy wschodniej Wielton orędzie do przejęli w pewnym momencie tak to nie do końca tak upadł ale, toteż nie spieszy nie szlak główne szlaki szlak dookoła Afryki środkowej daleki wschód chce powiedzieć, że do przekopania kanału Sueskiego do 1800 sześćdziesiątego dziewiątego roku też główny szlak morski wymiana Azja Europa na około tak oczywiście nie to jest to coś taki amerykańską Europa Ameryka i potem także Afryka zachodnia Ameryka są to główne szlaki, czyli Atlantyk rejs do wyznaczenia tam tylko naiwni jak zmienił się tak też centra handlu się zmieni jak mówiliśmy sobie te Kahan za pod upadłe północne niemiecka podupadł, gdy miasta włoskie pojawił się nowy wyrósł ten nowy impuls handlowy, który miał być szeroki dostęp do oceanu, a zatem będzie to Londyn prawda będzie to Lizbona nie będzie to Sylwia będą to ja z Lizbony zresztą ASCO da gama, gdy pływał prawda tak tak tak tak jej byli też, że czekała także i wielkie miasta niderlandzki a dlaczego irlandzki, ale także Holendrzy bardzo wcześnie zdali się sprawy z tego jak tą korzyścią jest poślizg i handlowej i Holendrzy niech robi w ten sposób oni w tym 16 jego przewiezienie to była prowincja, która podlegała Hiszpanii to była broń z ich kupił holenderski przybyły przybywali do Lizbony albo do Kadyksu albo do CV i czekanie aż przypłyną okręty z nowego świata tam na pniu wykupywali towar i to oni rozprowadzali te towary po Europie stąd gigantyczna Flota handlowa i stąd Andrzej największym portem przez Sowiety Europy jej nie będzie nią granic, bo ona tylko Antwerpia, a 7 pieszego osiemnastego wieku Amsterdam to są te główne emporia handlu Międzynarodowego w tym momencie, a zmiany takie kulturowe mentalność panie profesorze przy okazji chciałbym zapytać o to dlaczego udało się Europejczykom podbicie reszcie świata nie n p . Arabom albo Chińczykom i tak sobie pomyślałam, że ich do zmiany kulturowe czy czy mentalność one polegały na tym, że mieliśmy takie przekonanie nasza cywilizacja Europejska jest lepszą cywilizacją tylko Europie udało się odkryć niemalże całą kulę ziemską podbicie i inne kontynentu kontynentem sama Europa nie doświadczyłam nigdy Zamorski dominacji no tutaj niewątpliwie tak jak pani rektor mówi tu dziś Europa Center jest jakoś tutaj jest w tym nic z tego wygląda, a czy minus, mimo że generalnie zresztą, po czym na zjawisko z punktu widzenia właśnie Euklides Europejskiej, czyli silną Polskę Europejskiej, bo w różnym w różnych okresach także powiedzmy sobie Chińczycy niewiele brakowało, a mogliby w piętnastym wieku te wyprawy są niskie sięgnęły Madagaskaru sięgnęły morza czerwonego tam było kilka takich wypra w to oczywiście dla nas Kai Info bowiem w Chinach już wpłynęło to dziadek Dulewicz setki to się za mało to wynikało najprawdopodobniej jednak jednak tutaj inną z tej idei tej mimo wszystko spory izolacji to znaczy nie ma mimo tych szlaków, które leżą w radach i handlowej i handlowe to tutaj to tych trwałych kontaktów nie będzie koniec tej zmiany polityczne, ale też tutaj determinowały to można byłoby założyć teoretycznie że, gdyby się utrzymało wielkie państwo arabskie to, które tam powstało dla Beskidów w Chinach od Hiszpanii aż połowę i powiedziała nie wiadomo jak dalej, by to wyglądało, ale do państwa Rusinek podzieliło, a potem lego podbudowy jezdni przez Mongołów i t d. także tutaj to ujęte kwestie polityczne prawda też za zaważyły Europass uczona bijąca się między sobą, ale z tego punktu widzenia dosyć solidarna można powiedzieć dosyć solidarna, chociaż na tak przy okazji pań dotarły jeszcze problem mianowicie no i politycznej naszych politycznych właściwie okno o odkryciu wielkich odkryć 1 z przyczyn wielkich konfliktów Europejski staje się kolonii Helmut da się do tej pory tego nie było nataką, a teraz Balco Kolonia w osiemnastym biegu historii Unia Wolności ostudzone przenosi się gdzieś jest ich wielkie konflikty osiemnastowiecznej już mają 1 z przyczyn kolonii i to jest taka kolonii między oczywiście tymi napojami, które w tym czasie z najsilniejszymi czy to będzie Hiszpania i Angel i Hiszpania Holandia Francja Anglia, ale 1 jednostronnie nie łączą, ale jedno z takich przyczyn to na pewno mniej na pewno inaczej trudno powiedzieć o tym, czym 5 powiedzmy sobie potencjalnie to Europejczycy rzeczywiście byli w stanie wymusić rzeczy najlepsze, ponieważ typuje, że większa część tych zdobyczy naszego starego schody ich rozchodu do nas siła, aby sieć ma Arabów i rozmaite koty mówi Adaś prochu nie wymyślili Europejczycy i t d. natomiast to z uwagą użyli umiejętnie umiejętne wykorzystanie tego wszystkiego tego potencjału Noel niewątpliwie tak dużo szczęścia no to, że kortyzolu bicie czołem i pisarze udało się podbić te potężne państwa reakcji z garstką ludzi na to by przy dosłownie Pizarro miał ponad 200300 ludzi podbił państwo, które mógł wystawić kilkudziesięciotysięczną armię gorzej uzbrojone bez tej broni palnej bez tego konia, ale mimo wszystko no jest tutaj to jest wielkie szczęście na potem umiejętność utrzymania tego wszystkiego jednak i prawda tutaj czym jest powiedzmy sobie no dosyć brutalne sosny ludności cywilnej to też wyjątek ten ruch sterroryzował on on też terroryzował tutaj nie wiem właściwie spośród właśnie można wskazać na 2 na 2 takie, jakby sfery, gdzie powiedzmy sobie łagodniej traktowano tych tubylców to po pierwsze, sami ich Hiszpanii nowe role inni, kiedy uznano, że jeśli i to bez przyjmie chrześcijaństwo jest wrzesień nie możemy go zabijać i kościół w tym momencie życia po i to była dobra rola kościoła katolickiego jezuitów rosła taki parasol ochronny nad częścią tych Indian, tworząc nawet swoistego długu państewko Paragwaju prawda i dymisje słynny potem był taki film misja prawda wielu z państwa na pewno oglądało, jaki likwidowała te misje Jezuickie Ole no i dawały pewną możliwość prawda, jakim funkcjonowania w miarę tej ludności tubylczej Francuzi Francuzi mieli inny stosunek jak do jego niedużą, ale oni n p . w mieście małżeństwa mieszane z studies in jajkami w domu upraszcza prawda nie był dla nich czymś takim z czymś takim tego nie do przyjęcia, bo to oni bowiem przejścia dla Anglików n p . sąd jak potem patrzy Borys, gdyby późniejszy okres, ale tam, gdzie istniało imperium angielskie tam plemiona indiańskie wyginęły prawie w całości tam bliskich Francuzi utrzymał się dla grupy tam, gdzie byli Hiszpanie i mamy do tej pory jednak w Boliwii i Boliwii duże grupy ludności jeszcze etniczne nad tą całą historię pani profesorze unoszą się 2 wielkie europejskie grzechy, których trochę już mówiliśmy, czyli Aurum kolonizacja i niewolnictwa i niestety to prawda to prawda to prawda niewolnictwo jest właściwie powiedzmy sobie kontynuacja i od antyku idąca prawda mamy to mamy do niego romantyczny mamy jej formy niewolnictwa średniowiecznego no cóż powiedzmy sobie nasi pierwsi władcy Piastowski też mieli niewolników i prawnego głównego dla tych jeńców wojennych to potężny handel niewolnikami, który w Europie funkcjonował cały czas, a przecież na tym funkcjonowały i Tatarzy krymscy i Buriacji prawda w swoim czasie natomiast cały nasz Pascal ogromna niewolnictwa tego właśnie wywożenie ludności ludności 1 i dalej z Afryki znowu nikt nie chce nie chce przekonać, ale szacuję, iż chodzi o szacunki mówi się, że jeżeli właściwy widziano kilkanaście milionów kilkanaście milionów takie tych 23 wieków mniej więcej Murzynów z Afryki, w których połowa przeżyła pod żaglem tyczka wróci tu w sejmie tylko na straszliwe warunki tej podróży do nich nie szanowaniu w ogóle nawet tego powiedzmy sobie też tego żywego towaru prawda jest to idol i ci handlarze niewolników to jak to jest straszne rzeczy prawda i można powiedzieć, że tu Europejczykom miejscowa ludność jej Muszyńska nie ma nic zawdzięcza nieprawda i generalnie prawda nie ma się co dziwić, że jest tym, że często jestem prawda net to nastawienie negatywne jednak inni atakują do tego, że później żołnierzy z drugiej strony noty to przewaga cywilizacyjna spowodowała, że to rozmaitego typu prawda władzy kolonialnej jako takiego cywilizowane powinny w cudzysłowie nos struktury plemienne nie plemiennych, które stały tak dużo niższym poziomie stąd jest prawda jest takie pytanie tak takie pytanie, które może tę postać mianowicie czy to dobrze tak szybko nastąpiła wszędzie ta dekomunizacja w pewnym momencie włącza się potem okazało się potem mamy Izy i sztuczne granice mami wagi waśnie plemienne mamy przykład idzie w Turcji i hutą i t d. a przez to wszystko jest niewiele tego, ale to też nasza wina, bo żeśmy wychodzili sam rozgrywali tak wielkim bracie i rozgrywaliśmy różne tam prawda mniejszości przeciwko sobie bardzo dziękuję panie prof. prof. Andrzej Karpiński Instytut historii Polskiej Akademii Nauk o naszym gościem i jak bardzo dziękuję pani redaktor było bardzo miła z państwem porozmawiać z państwa zapraszamy informacji Radia TOK FM w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA