REKLAMA

Polska bez Euro. Bilans strat i korzyści

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-05-20 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest już z nami dr Adam Czerniak szkoła główna handlowa polityka Insights dobry wieczór panie doktorze to wieczór pani dobry wieczór państwu będziemy rozmawiać o raporcie Polska bez euro bilans kosztów i korzyści, ale zacznę od tytułu takie założenie, że Polska euro nie przyjmie chyba wszystko na to wskazuje prawda no właśnie wszystko na to wskazuje na Boże, by przyjąć euro to musimy zmienić konstytucję, żeby zmienić konstytucję to potrzebujemy 23 polskich Rozwiń » posłów do tego, żeby taką zmianę poparło, a to w perspektywie tegorocznych wyborów i myślę także kolejnych 2 wyborów jest bardzo mało prawdopodobne, bo jednak ta eurosceptyczna, a na ten moment większość może mniejszości w kolejnym parlamencie jednak będzie miał na tyle duże poparcie, że projekt euro w Polsce będzie blokować zresztą widzimy to także w obecnej kampanii wyborczej, gdzie część ugrupowań jeszcze, mówi że nie żadnego euro w Polsce nie będzie on niestety jak poparcie przekracza znacząco 13 a dlaczego to spojrzenie z odwrotnej perspektywy, bo mam takie wrażenie, że do tej pory, kiedy pojawiały się Kisiela porty tonem mówił o tym, a jakie są zyski koszty, kiedy euro zostanie przyjęte, a państwo mówią inaczej nie przyjmujemy euro przez jakiś dłuższy czas i co się będzie udział w Lampre właśnie z tej strony właśnie wróciliśmy z zapytaniem w tej pani redaktor ma rację praktycznie wszystkie raporty mówią o tym jakie są koszty korzyści przyjęcia euro w Polsce natomiast no właśnie ta sytuacja polityczna to, że mimo deklaracji dawno dawno temu poczynionych, a o jeszcze przed globalnym kryzysem tego euro wciąż nie mamy i raczej mieć nie będziemy Lotosu w związku z tym żyć uznaje, że warto przeanalizować z drugiej strony o kraj jakieś korzyści z tego, że tak euro nie mamy są jakieś koszty są to warto je zbilansować pokazać właśnie tej strony czy jak jesteśmy bez euro to summa summarum jest to dla nas korzystna czy niekorzystna on w gdy zapowiadała naszą rozmowę zaczął od konkluzji bardzo pana doktora przepraszam, ale wydał on się mi wiele mówiące o w ogóle o procesach zjawiskach politycznych innemu, bo on zupełnie wulgaryzm ująć ale, żeby taki uproszczony sposób to pokazać jak będzie dobre wykonawstwo przygotowania naszego procesu przyjmowania euro to korzyści będą przeważać nad stratami, a Wandy będzie złe wykonawstwo tego procesu przyjmowania euro no to wtedy dat co o sobie znać przede wszystkim strata niestety tak to jest główny wniosek płynący z tego raportu, a żeby ZUS-u stracą słuchaczom co zrobiliśmy to my żeśmy zebrani szereg badań naukowych, a który został opublikowany, zwłaszcza w ostatnim pięcioleciu, bo to wcześniejszy raport euro się z 200432010 roku to one nie uwzględniał tych badań, które pojawiły się po globalnym kryzysie finansowym przeanalizowaliśmy te wszystkie badania podciągać najważniejsze liczby najważniejsze wnioski i właśnie to ugrupowanie Szmal, a koszty i korzyści nieprzyjmowania euro w Polsce pogrupować na 3 kategorie okazuje się że, a te najnowsze badania sugerują, że nie można tak po prostu wszystkiego razem wzięci do 1 worka i analizować, bo mamy koszty korzyści mierzalne, czyli te, które z bardzo duży prawie jestem wystąpią jesteśmy jako ekonomiści w stanie sobie policzyć i z dokładnością co nam do kilkuset milionów złotych podać, ale później mamy taką grupę kosztów potencjalnych i grupy korzyści potencjalnych, bo tak jak kiedyś 1015 lat temu, a w gry w kręgach Ekonomiczno mówiło się, że przyjęcie euro powoduje długotrwały wzrost inwestycji powoduje szybszy wzrost gospodarczy przynajmniej przez jakiś okres, a ich wzrost eksportu tak doświadczenia krajów członkowskich strefy euro, zwłaszcza tych krajów południowych i Grecja Włochy Hiszpania, a pokazało, że to wcale nie jest pewne, że jeżeli dany kraj jest dobrze przygotowany, jeżeli prowadzi dobrą politykę fiskalną, a zaraz pewnie powie masę co to znaczy bliżej natomiast, jeżeli kraj robi to dobrze to wtedy tak zdecydowanie mamy większy eksport z mamę na szybsze inwestycje szybszy wzrost konsumpcji szybszy wzrost wynagrodzeń co przekłada się na ogólną poprawę dobrobytu w danym kraju, ale wcale tak być nie musi i to właśnie globalny kryzys finansowy bardziej jaskrawo pokazał, bo może być nam zupełnie odwrotnie może być scenariusz, w którym te korzyści z członkostwa zostaną przejedzone na wysoki wzrost konsumpcji tak było n p . Portugalii, która w zasadzie nie zwiększyła poziom inwestycji pomiędzy przyjęciem euro w 2002 roku, a 2008 rokiem natomiast wszystko co rosło to rosła konsumpcja my w takiej sytuacji, kiedy rośnie w kraju tylko właśnie konsumpcja no to nie buduje się potencjał gospodarczy tak to te korzyści są, więc bardzo kolokwialnie przejadamy ich to później powoduje, że jak mamy spowolnienie gospodarcze na świecie to dany kraj przez to, że miał wysoką konsumpcja zatem szybki wzrost płac jest mniej konkurencyjny i w rezultacie recesja dotyka dużo bardziej taki scenariusz był też w Grecji przy w mniejszym stopniu w Hiszpanii i to pokazuje, że jeżeli kraj Basków biletowaną obarcza się euro samo Europy takich walut także do euro się przyczyniła, a to nie jest także euro może być winna temu, że Grecja przeszła tak jak przeszła taką ani inną drogę rozwoju gospodarczego czy w zasadzie nie rozwoju recesji gospodarczej, a to jest szereg czynników przede wszystkim związanych z polityką krajową to mówimy zarówno w wąskim sensie polityce fiskalnej, czyli tym jak państwo decydują o wydatkach i dochodach budżetowych Jagi taką polityką instytucjonalną czy całego systemu zabezpieczeń społecznych całego systemu organizacji pracy w danym kraju to wszystko ma wpływ na to jak później gospodarka radzi sobie z szokami zewnętrznymi, a jedno wiemy na pewno, że w strefie euro wahania koniunktury są dużo większe czy też ta wrażliwość na szoki zwiększa, więc trzeba być bardziej odpowiedzialnym lepiej przygotowane miasteczko bardziej elastyczny rynek pracy po to, żeby takie szoki móc absorbować jak zrobiono Szkocji Irlandii i dania brzmiał bardzo głęboką recesję podobnie jak Grecja w 2009 roku natomiast Irlandia dzięki temu, że była krajem elastycznym i prowadziła restrykcyjną politykę fiskalną bardzo szybko z tej recesji wyszła już po kilku latach miał wyższy poziom rozwoju niż przed globalnym kryzysem natomiast Grecja przez właśnie on bardzo nieelastyczny rynek pracy, utrudniając rewizja w skład wynagrodzenia, bo lepiej jest obniżyć o 25 % wynagrodzenia niż Mączka zwolnić 25 % załogi, a w Grecji na te obniżki wynagrodzeń był bardzo trudna one przyszły dopiero dużo później dopiero w momencie, kiedy bezrobocie sięgnęło już wysokiego poziomu ponad dwudziesto procentowego, a Irlandią wszyscy się zgodzić od razu Nacho no dobrze jest kryzys recesja może mieć niższe wynagrodzenia wynagrodzenia spadły razem z cenami w gospodarce no i w rezultacie Irlandia dużo szybciej niż Grecja odzyskała konkurencyjność i tutaj mamy takie właśnie przy ocenie kosztów korzyści bycia w strefie euro właśnie mamy takie 2 przeciwstawne ścieżki rozwoju, że może mieć ścieżka, jaką irlandzką elastyczną odpowiedzialną i drugą ścieżkę, kiedy do euro nie jest to z korzyścią tylko właśnie, a jest dodatkowym ciężarem dla gospodarki to jest typowy przykład Grecji, a zupełnie na marginesie zapytam pana doktora na ile takich prognoz w gospodarce w ekonomii są pewne, bo pojawia się oczywiście w raporcie także mnóstwo liczb n p . o ile może być większy wzrost gospodarczy, jeżeli do euro zostałoby przyjęte ana ile w dynamika sytuacji, ale i ten proces przyjęcia euro może się wymknąć spod kontroli pewnych korzyści albo pewnych strat jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ani oszacować pełna zgoda dlatego właśnie dzieliliśmy te koszty korzyści na mierzalne pewna IT potencjalnej przy potencjalnych my żeśmy podawanie oczywiście dziś będą, bo warto, żeby jakaś liczba się znalazła po to, żeby czytelnik mógł zrozumieć, jakim skazani to jest potencjalna korzyść czy przy kościele gospodarki natomiast wyraźnie zaznacza liczmy, że ciężko powiedzieć jak dokładnie jak jak dokładnie będzie, o ile dokładnie będzie wynosił ten koszt albo dana korzyść z pełnym prawie mistrzem będzie wynosił tyle i my generalnie podawaliśmy takie najbardziej prawdopodobna maksymalny koszt to znaczy z dużym prawie jestem w kosztach albo korzyść nie będzie większa niż my żeśmy Domanice, a maksymalne wartości, ale oczywiście w zależności od tego jak prowadzony jest proces integracji np. zostanie przyjęty kurs konwersji bardzo ważne elementy, jeżeli przyjmie się zbyt mocny kurs konwersji opóźni to utrata konkurencyjności może nastąpić dużo szybciej, więc zderza się tego jak te różne warunki brzegowe będą się kształtować no to wówczas także oczywiście sama skala kosztów czy korzyści może być inna natomiast właśnie to co jest ważne to torze tak, zwłaszcza koszty potencjalne przejęcia euro w Polsce są prawie dziesięciokrotnie wyższa niż wymierza to znaczy, o ile jesteśmy w stanie się powiedzieć, że patrząc tylko włącznie na koszty korzyści mierzalne to my powinniśmy być w strefie euro no bo wtedy mamy niższe koszty transakcyjne niższe porzeczki państwo tanie może pożyczać zło mniejsze koszty obsługi długu długu budżetowego, a przelew za to wszyscy płacimy z naszych podatków jest tutaj te koszty nie przystępowania do euro zdecydowanie przeważają one z roku na rok są coraz wyższe natomiast, ale i to jest podstawowy też wynik naszego raportu że, gdybyśmy przystąpili teraz do strefy euro nieprzygotowani z niej odpowiednią polityką fiskalną nie mają z elastycznego rynku pracy nie zapewnia dobrych warunków do tworzenia inwestycji w Polsce to wówczas koszty tego przystąpienia mogło być dziesięciokrotnie wyższa niż te korzyści mierzalne, które raczej z graczy są pewne mogą być pewni mówił, że będą, ale mogą być i dlatego na to trzeba zwrócić uwagę że, gdybyśmy właśnie tacy nieprzygotowani, a z z takim nastawieniem, że przejmiemy te korzyści związane z niższymi stopami procentowymi przystępowanie do strefy euro ma to wtedy istnieje ryzyko, że podążymy ścieżką grecką, a czy są takie korzyści i ryzyka zagrożenia, które są związane z przyjęciem euro bez względu na to jakich warunkach będziesz to odbywać, czyli dobrej polityki fiskalnej czy złej polityki fiskalnej dobrego przygotowania czy złego przygotowania są n p . o tym co bardzo często jest podnoszony przez polskich polityków, czyli na brak możliwości reakcji na kolejny kryzys finansowy porównywalny do tego z 2008 roku w polityce chociażby zjednoczonej prawicy ciasto mówią, że tylko my tutaj mając za złotówkę jesteśmy w stanie elastycznie reagować się na wahania koniunktury jak będziemy mieli euro no to jest większe ryzyko rozlania się na Polskę tego ewentualnego kryzysu w 2, u której 2 pytania są, więc ja zaś tego drugiego ową personę dużo bliższa, a to co pokazaliśmy w raporcie to co mam poczucie w ogóle jest pomijany w debacie, kto to może, a i własna waluta i utrzymanie polskiego złotego powodują oczywiście mniejszą recesję w okresach globalnego spowolnienia gospodarczego, ale równocześnie oznacza mniejszy wzrost gospodarczy w okresach boomu gospodarczego, że tak naprawdę efekt netto wychodzi na złe chodzi na 0 i grzecznie szła szereg badań, które pokazują, że oczywiście w okresie przez nas ochroni przed takim negatywnym szokiem z tej stanie swojej waluty mamy wyższą konkurencyjność eksportu rośnie nieco szybciej albo de facto nieco mniej spada natomiast lustrzane odbicie tego jest w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego i rozwijają się szybciej tak im w UE eurosceptycy już tego nie przywołują, że n p . taka Litwa 3 Łotwa, które co prawda euro jeszcze w okresie kryzysu nie miały, ale swoje krajowe waluty miały na sztywno powiązane z kursem euro, więc de facto, jakby w strefie euro było schron taki czysto makroekonomicznej one miały dwukrotnie szybszy wzrost gospodarczy u siebie niż Polska w latach 20052007, ale później miały, a kilkukrotnie głębszą recesję, więc mamy takie rozchwianie gospodarki większej to jest faktycznie szkodliwe, bo w sytuacji, w której mamy głęboką recesję, a inni też na nią przygotowani to ona może się wydłużyć, bo czasem, bo w gospodarce mam takie zjawiska Maćka to efekt histerezy przy utrzymaniu wysokiego z wysokiej stopy bezrobocia jak ludzie tracą pracę to później bardzo ciężko często wróci na rynek pracy, jeżeli ten rynek pracy nie jest elastyczny, więc takie głębokie recesje mogą szczelnie przy w niej przygotowaną kraju utrzymywać dłużej co prawda, ale jeżeli mamy gospodarkę elastyczną de facto efekt netto wychodzi na 0, które porównywaliśmy w raporcie często przywoływany przykład Islandii właśnie krajów bałtyckich baner żeśmy porównywali Łotwa Islandia w Islandii mieliśmy kurs re mu ruchome to pamiętamy z okresu globalnego kryzysu Jimmie standing waluta się osłabiła o ponad 50 %, a on natomiast łatwo miastem waluty sztywno powiązaną z euro, a i Islandia przeżyła mniejszą recesję niż Łotwa natomiast jak się weźmie całą historię wzrostu gospodarczego w obu krajach porówna się okres od 2004 roku do roku 20153 szesnastego bodaj to okazuje się, że kraje miały dokładnie średnio taki sam wzrost gospodarczy przy czym w 1 oczywiście mieliśmy szybszy wzrost na początku później głębszą recesję w drugim wolniejszy wzrost niż w recesji, więc nie możemy zostawiać złotego tylko włącznie z okresami recesji po złoty też jest dla nas ważne w okresach dobrej koniunktury rząd tak naprawdę nieco spowalnia szybki wzrost gospodarczy był adresatem tego pierwszego wydania, czyli te korzyści i ryzyka, które występują w każdej sytuacji w dobrej złej umysłową i rent, ale to są mniej znaczące znaczy, a niezależnie od tego jak byśmy się przygotowani no to bym to zapewne będzie mi się niższy poziom cen, pozostając poza strefą euro, a tutaj te efekty inflacyjne są i to badania pokazują, że na pewno będą oni wiadomo COVEC wskazani może być też na ciut mniejsze ciut większe, ale wzrost cen nastąpi w obozie nie leje od razu nie zostały służby jakaż to inflacja nie mówię o wzroście cen rzędu pół punktu procentowego 2 punktu procentowego to jest bardzo niewielki wzrost cen, ale zawsze, a tym wzrost cen występuje tylko tyle 1 tak uwaga rząd zwykle jest najbardziej widoczne dla konsumentów dlatego ludzie tak się obawiam tego efektu ich euro tego efektu cenowego, ponieważ on dotyka przede wszystkim towarów takich, które na co dzień kupujemy czas na trzonie mówi efekt cappuccino, bo właśnie kawa ciastko czy kanapka, którą kupujemy na mieście są te towary, które drożeją pozostałe, a telewizja może sprzęt wszelki sprzęt trwałego użytku, a paliwa tego typu produkty nie drożeją autor jest właśnie związany ten wzrost cen towarów podstawowych wzrost cen towarów podstawowych już dziś państwo oczywiście usiłują zapobiegać jakimś takim prostym manipulacją tak, by przeliczać po jakimś takim innym kursie niższa ten przyjęto, że nie zaokrąglać w górę są są na to sposoby 1 z dniem bardziej popularny w końcu najbardziej kosztownym z kolei dla państwa jest utrzymywanie w obrocie przez pewien czas Obuch i warzyw tak, że można było porównywać z porównywać ceny miedzi utrzymują obie waluty przez pewien okres obiegu co oczywiście jest kosztowne dla banku centralnego i w ogóle w przedsiębiorstwie ona także instytucji finansowych i oddasz państwu już w raporcie, że to jest taki koszt dodatkowy i tak chcę coś takiego zrobić tak oczywiście, że to dodatkowe koszty ciągle przyjęcie euro jako taki jest kosztem, bo to nie jest tylko wydruk waluty, którą musimy drukować nie jest tylko zmiana administracyjna banku centralnym, ale przede wszystkim w każdym przedsiębiorstwie będzie trzeba na nowo układać się w programy dotyczące wynagrodzenia pracowników fakturą we w bankach bardzo duży koszt przelewu przelew kształcenia całego systemu z złotówkę owego na euro także tych elementów gospodarce duże w zasadzie większość kosztów jest poza samą administrację publiczną to właśnie w sektorze prywatnym czy te instytucje finansowe czy przedsiębiorstwa, które muszą właśnie ponosić koszty związane ze zmianą swoich rachunkowości księgi tak dalej tak dla nic o tym piszemy natomiast wracając do do tych cen z czego wynika z 2 elementów po pierwsze, zmiana waluty zmiana cenników, a często stanowi pracę do tego dla firm, żeby podnieść cenę lub wykrakał sam presja na wzrost cen w gospodarce wracał do ZUS otrzymuje tylko, tyle że 1 firma podnosi w 1 momencie druga firma z innym momencie atutem mamy taki, a wszyscy są koordynacji tak, bo i tak musimy zmienić cenniki, a to jest kosztowne pomiędzy biegli zmieniamy ceni kino to weźmy pod uwagę, a te nowe ceny co więcej część firm stosuje tzw. cena okrągła i 253 zł 4 zł albo cena atrakcyjna 99 zł albo dzień złoty 59 gr no i one są często przeliczana na nowe ceny atrakcyjne 3 okrągłe naczynie np. z 4 zł przeliczamy na 1 EUR no nie raczej na euro 50 albo euro 27 tak, żeby było ten kurs równy, a i podobnie scenami tymi atrakcyjnymi dla konsumentów są te przejścia następują i często także generują generują inflację nie jest jeszcze 1 element długookresowy, że w momencie, w którym mamy usztywnienie kursu Walutowego to dostosowania po stronie gospodarczej cenowej przebiegam przede wszystkim przez inflację co mam namyśli, jeżeli mamy złotego jako elastyczna waluta po torze Polska gospodarka rośnie szybciej niż gospodarki za granicą zwiększa się produktywność, a zwiększa się wynagrodzenia odbija się na umocnieniu kursu stopniowo umocnieniu kursu Walutowego natomiast mecze, kiedy tłum to umocnienie może nastąpić to dostosowanie gospodarcze musisz poprzez scen, a my wtedy to inflacja inflacja jest szybsza nawet nasi nazwę efekt Balazs Samuelson na, a inne mity zbadano, że tak faktycznie jest, więc te elementy złożono też docent menu faktycznie wyższe tylko to nie jest bardzo duży duży koszt maksymalny należy mówić w raporcie na poste dostępnych badań to jest 1 % PKB i pestek maksymalny koszt, ale jeżeli uda się zapobiec n p . tym podwyżkom cen taki ma związanym z cenami atrakcyjnymi poprzez utrzymywanie obu walut w tym samym czasie w obiegu no to wtedy bank efekt będzie mniejszy od miasta Tomasz Brach nie ma na razie większości stosowne, by zmieniać konstytucję nie ma to siła woli politycznej na pewno nie ma po stronie zjednoczonej prawicy jest oczekiwanie na to co będzie po stronie koalicji Europejskiej zasadzie mamy tylko 1 polityka Ryszarda Petru, który chciałby już teraz tę drogę do euro rozpoczynać, ale zapytam pana tak, gdybyśmy teraz się zdecydowali, że aspirujemy, a że chcemy tak np. Chorwacja Rumunia to w jakim punkcie jesteśmy 20 maja 2019 roku na pewno tak żeśmy się z deklarowali, że chce nam, że tonący w trzecim tak tak dokładnie przypomnieć słuchaczom, że my chcemy też to państwo też przypominają te dni dyskusje o Lu, a o euro, bo tam były takie interesujące momenty zwrotne właśnie wyraziliśmy zgodę w podczas referendum, przyjmując traktat akcesyjny potem był rok 2008, kiedy Donald Tusk zapowiadał, że będzie mapa drogowa na powstała miał być euro 2001 w sobotę 2012 prawda, a potem właściwie mchy nawet Narodowy Bank Polski przestał się chyba euro interesować tak funkcja pełnomocnika zostały ds. wprowadzenia w Polsce rozwiązana nie ma już osoby w rządzie Narodowy Bank Polski po wydaniu raportów bardziej krytyczny wobec euro też zakończył szeroko zakrojone badania w tym zakresie rozpuszczone jesteśmy takim trochę stania zawieszenia, jeżeli chodzi o przyjęciu no bo mapa drogowa jest wiadomo co trzeba zrobić i tutaj to są rzeczy jest to, żeby najpier w zmienić konstytucję, a później z już to osoby nie spełnia tzw. kryteria formalne przyjęcie euro, bo ANR przypomnę je do świadczenia Słowacji, zwłaszcza są w tym zakresie negatywne, a że luz inni, żeby przyjąć euro musimy się znaleźć w tym znanym mechanizmie ERM 23 dni utrzymywać stabilny kurs walutowy w odniesieniu do euro w określonym przedziale za okres co najmniej 2 lat oczywiście jak spojrzymy historycznie Polska waluta tych jest bardzo stabilna stan małego ale, żebyśmy najpier w przystąpił do tego mechanizmu ERM 2, a dopiero później zaczęli prowadzić dyskusje polityczne ma tego czy da rady znaleźć większość za zmianą konstytucji no to taką drogę przez Słowacy Litwini bardzo duży problem z obroną tego, bo każda pogłoska polityczna, że ta osoba zmieniła front albo ta partia politycznego przestał się powiodą spowodują znaczące wahnięcie kursu Walutowego co bardzo negatywnie wpływa na wiarygodność danego kraju jest także kosztowne dla banku centralnego, więc najpier w zmiana konstytucji uzyskanie poparcia dla projektu euro ponad par partyjnego poparcia, a później przygotowania takie techniczne konsensus partyjny, za którym nie skończy się w następnych wyborach no, więc właśnie dlatego napisaliśmy raport Polska bez euro jednak wciąż, a i to się i to nie przewidujemy, żeby się szybko mogło zmienić natomiast ten konsensus polo Party jest potrzebny, bo inaczej Cosmo generują takim przyjmowanie euro, a inny sposób w Chorwacji niepewności politycznej taktyki taki typowo Polski pospolitego ruszenia może się ona zakończyć bardzo kosztownie, więc tego zdecydowanie nie przerywa strach generowany przez polityków mogą się zmaterializować będą palić ani mówił, że ma dokładnie samospełniająca się przepowiednia wtedy zadziała, a on natomiast mówiąc o pozostałych elementach to kwestie techniczne, które powinniśmy czy spełni kryterium stóp procentowych kryterium inflacyjne, a kryterium długu to w zasadzie jesteśmy w stanie w miarę sprawnie w ciągu 1 roku, a spełnić tutaj po tej stronie powinno być żadnych problemów ważniejsze jest to, żeby się przygotować się instytucjonalnie do przyjmowania euro, czyli wprowadzić regulacje uelastyczniają rynek pracy już mówiłem wcześniej temat, którego nie poruszałem jest bardzo bliski to jest rynek mieszkaniowy bardzo dobrze przemyślane regulacje dostosowane do charakterystyki polskiego rynku mieszkaniowego należy wprowadzić, żeby uniknąć jasne się hiszpańskiego, czyli znacznego wzrostu cen mieszkań po przystąpieniu do strefy euro, a innej tutaj w partii, bo jeszcze przed to już takie badanie jak to zrobić, a im także później obiecać co miało to też powinny być taki konsultant podziałami, żeby przez kilka pierwszych lat po przyjęciu euro w Polsce nie prowadzi nadmiernie ekspansywnej polityki fiskalnej, bo coś na co nie mamy pieniędzy to jest to, żeby wykorzystać niższe stopy procentowe, zwłaszcza niższe oprocentowanie obligacji skarbowych do tego, żeby zwiększać rozdawnictwa pieniędzy w Polsce, bo to się zemści nas kilka lat później przyjdzie spowolnienie gospodarcze, a im będzie mu się znacząco podnosi podatki albo to świadczenia socjalne obcinać, więc musimy się też obiecać pewno restrykcyjnych Lipska n p . poprzez zaostrzenie reguły fiskalne to jeszcze na koniec chciałabym pana zapytać o nastroje społeczne, ponieważ one są obecnie dokładnie odwrotne do tych, które były przed naszym wejściem do Unii Europejskiej wtedy większość Polaków chciała także euro tejże waluty w swoich kieszeniach w portfelach, a teraz większość Polaków nie chce euro w swoich kieszeniach i w portfelach państwo opisują m. in . Alto w kryzysy finansowe inni, a taka zmasowana krytyka pod adresem strefy euro, która faktycznie była pozbawiona pewnych instrumentów trzymają było naprawiać nadal jest naprawiana tak kolejne instrumenty powstają nadal jest zdeformowana no to wszystko spowodowało, że Polacy zaczęli być nieufni wobec euro, ale także narracja polityczna, która jest prowadzona od ponad dekady przez prawo sprawiedliwość, że do euro właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej podwyżka cen spadek realnej siły nabywczej rent emerytur naszych pensji generalnie umorzenie naszego społeczeństwa to będzie efekt tej waluty Polacy są wciąż sceptycznie natomiast, porównując się do innych narodów, które jeszcze nie mają euro są w unii Europejskiej jesteśmy tak się dokładnie w środku było największe poparcie jest Rumunów 69 proc Rumunów popiera przyjęcie euro w tym kraju natomiast mniejsze w oczach 33 % w Polsce jesteśmy pośrodku 48 % osób popiera przyjęcie euro, że rośnie też nie aspirują prawda my Czesi Węgrzy chwalili pracę to jest kwesta grupa k, która jest trend co ciekawe z kolei Węgrzy aż 59 % opowiada się w kraju za tym, żeby przyjąć euro natomiast nie ma woli politycznej zdecydowanie to czas pamiętam, żebym podczas dwudziestolecia, a za funkcjonowania euro, które obchodzono na początku tego roku w parlamencie europejskim podawano dane, które mówią, że euro cieszy się największym historycznie poparciem spośród tych państ w i tych społeczeństw, które euro mają w ich nie przypominam sobie tych jest możliwe, że tak jest, aczkolwiek trochę mnie to zaskakuje, bo jednak to poparcie dla euro o po kryzysie spadło w myśl mogło odbyć faktycznie dał się tak odbudowała się w części krajów natomiast akurat, że to jest aż tak mocne jak było przed globalnym kryzysem to faktycznie jest to zaskakujące co pokazuje zresztą powodzenie samego projektu euro także pod negatywnym doświadczeniu okres okazuje się, że rynek działa także to jednak działa i ludzie dostrzegają to nie tylko Otóż to musi działać z treścią ludzie muszą dostrzegać i tutaj nie inni poruszyliśmy też tego w jeszcze dotychczas artystek bardzo ważne mamy naszego raportu poza tymi kosztami korzyści mierzalnych i kosztami korzyściami z potencjalnymi wyróżniliśmy także koszty korzyści niemierzalne i to jest coś co powinna się znajdzie z GUS na temat euro, o czym mówimy mówimy o kosztach korzyściach politycznych przede wszystkim pozostawania poza strefą euro oczywiście pozostała część to co pewnie wygina pan pierwszą linię Litwini, chociaż dla republik bałtyckich przystąpienie do strefy euro było związane z o odsunięcie się od Rosji i dokładnie tu mówimy o geopolityce, ale mówimy także o wpływie na kształt Unii Europejskiej nie tylko samej strefy euro, bo przecież w tej chwili w parlamencie europejskim toczy się dyskusja ma tego czy strefa euro nie powinno mieć własnego budżetu to już jest zaprogramowane w kolejnej siedmiolatce będzie budżet nie tak wielkie chcieli nam chodzi, ale ich już ten zalążek budżetu dla strefy euro się zalążek tak nie mówimy o takim formalnym tylko to jest zawarte jest linia budżetowa właściwie na razie natomiast miasto się dociera i to będzie się u nas dzieje tak i to się dzieje i nie mamy do końca to wpły w jako Polska, pozostając poza strefą euro oczywiście mamy w domu wytykane przez eurosceptyków korzyści pozostawanie poza strefą euro, a mianowicie bardziej elastyczna polityka fiskalna może nas na więcej pozwolić będą spoza strefy euro niż w strefie euro, gdzie te wymogi dotyczące poziomu deficytu raportowania do Brukseli spełnia norm unijnych są większe na pytania to jest dla nas korzyścią szczerze przyznał Gollob miejsce jeśli na co Brukselę, która nie pozwoliłaby na takim odmianę rozdawnictwo, jaki mam przed wyborami do czynienia z, a której słyszymy jednak zauważyła po stronie kosztów nieposiadania euro i są te koszty geopolityczne, że jesteśmy po prostu dalej od Brukseli, a bliżej Moskwę automatycznie mamy mniejszy wpły w na to jak strefa euro funkcjonuje, a przecież obiecać, że prędzej czy później do niej dołączymy go o wyjściu Wielkiej Brytanii potencjalnym ewentualnym jesteśmy w tej Unii drugiej prędkości prawda ze słabeuszami na zgadza się i to ma też przełożenie na nasz wpły w na kształt całej Unii Europejskiej przez instytucje no bo pamiętajmy, że strefa euro Unia Europejska są w okresie reform wciąż instytucją tworzone z Unii rynków kapitałowych, a one tworzone są nowe mechanizmy właśnie fiskalne i będąc poza strefę euro mamy automatycznie mniejsze przebicie nie uczestniczymy tak mocno w pracach eurogrupy oczy w zasadzie w ogóle nie uczestniczy mamy wpływ, bo przez Ecofin, ale to, kto ma mniejsze znaczenie dla tej decyzji, które są podejmowane, bo one w pierwszej kolejności są dyskutowane przez kraje te właśnie członkowskie strefy euro i później oczywiście podawane są pod głosowanie wszystkim innym państwom NATO miasto nie tam są podejmowane decyzje pomysły są tworzone właśnie tym węższym kręgu i nie przystępują do strefy euro nie dołączamy do elitarnego klubu krajów, które podejmują decyzję o kształcie Unii Europejskiej to jeszcze ostatnie pytanie jak postawią ostatnią kropkę to w raporcie to w jakim nastroju wszyscy mnie jak z Olsztyna pozostał publikowane to przyznanie podchodzi dobra jeszcze go nie czytam, ale jest pan zauroczył przeciwko no nie jest za rozsądną przyjmowaniem euro i to jest to moje nastawienie nie przyjmujemy tego euro, jeżeli nie będzie przekonanie o tym, że jesteśmy w stanie zrobić dobrze, a niestety w tym momencie nie jestem przekonany patrząc na polską politykę, że bylibyśmy w stanie zrobić dobrze mogłoby to przynieść więcej kosztów niż korzyści i dr Adam Czerniak szkoła główna handlowa polityka Insights oraz porcie Polska bez euro bilans kosztów i korzyści bardzo dziękuję panie doktorze dziękuję również do usłyszenia państwa zapraszam na informacje po informacjach oczywiście wracamy w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA