REKLAMA

"Jeśli ktoś stosuje rozdzielność majątkową, pojawia się pytanie czy nie ma to charakteru ukrywania informacji"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-05-21 17:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
polityczna Agata Kowalska przy mikrofonie będą z państwem do godziny osiemnastej i przez całą godzinę z różnych stron przyglądać się będziemy publikacją gazety wyborczej na temat państwa Morawiecki w tym przypadku chodzi o ma 2 Mateusza Morawieckiego niekoniecznie premierowo w opisywane wydarzenia sięgają czasów, zanim pan premier został panem premierem w i mojego małżonka po 1720 będzie z nami Jacek Harłukowicz autor tekstów w Gazecie wyborczej w zapytano go o to m. in. Rozwiń » LG, a właściwie jako Ferro pisał w ale zanim to naszym pierwszym gościem jest poseł Jan Grabiec rzecznik Platformy Obywatelskiej rzężenia urwanych ślady dawnych państwu na to, że to właśnie zapytam, bo zapoznał się pan z tymi tekstami Platforma nawet na własny pomysł jako reakcję jest jak pan słuchaczom, którzy być może nie przeczytali wszystkich tekstów dokładnie w o 1 nazwał tę aferę czy dziury to jest afera jak by pan streścił ten też historię, którą Gazeta wyborcza na opisała losy trudno mi opisywać co te historie znamy relacji wiemy, jakie dokumenty posłużyły dziennikarzowi gazety gazety wyborczej, by sformułować pewne tezy z całego tego tekstu wyłania się dosyć poważne oskarżenie adresowane do premiera Morawieckiego mówiące o tym, że premier Morawiecki mimo tego, że wypełnił opublikował oświadczenie majątkowe nie ujawnił w całości swojego majątku inaczej mówiąc, że to zataił ważne składniki majątkowe o wartości dziesiątek milionów złotych nieruchomości, które są własnością dzisiaj formalnie jego żonę, ale która niegdyś nabył wspólnie z żoną i która to własność popiersie, której nabycie wiąże się z pewnymi daleko idącymi pytaniami tak bym nazwał na dzisiaj formę hipotez zobowiąże się z zakupem nieruchomości od kościoła za cenę, która wydaje się dziś wielce atrakcyjną być może też w czasach, kiedy co te grunty były nabywane odbiegała od wartości rynkowej, a dzisiaj, kiedy mówimy o premierze Rzeczypospolitej osoby, która podejmuje bardzo ważne decyzje również mające skutki gospodarcze dla wielu podmiotów gospodarczych o czymś oczywistym jest, że składniki majątkowe premiera i jego żonę powinny być podane do wiadomości publicznej po to, żeby można było stawiać zarzutów, że premier, podejmując decyzje polityczne gospodarcze ma namyśli swój prywatny interes w obozie pewne podmioty mogą wpływać na składniki majątku premiera przysparzać mu tego majątku w sposób nie uchwytny dla obywateli inaczej mówiąc chodzi o to, że kupuje się kolejne pytanie, bo to nie jest pierwsze pytanie dotyczące majątku premiera Morawieckiego dotyczące tego co właściwie, o czym właśnie dokonuje premier Morawiecki, jaki ma majątek istotne pytanie, bo uznaliśmy już kilkanaście lat temu w Polsce, że osoby publiczne powinny ujawniać swój majątek ze względu na dobro publiczne ze względu na przejrzystość życia publicznego ze względu na to, że podejmują decyzje, które mają znaczenie jasnowidzem, by pewnie pełna zgoda tylko, że jeśli przyjrzeć szczegółom to wtedy nie sprawa się komplikuje nie jest tak jasno nie chodzi o to, że to ten gest premiera czy wówczas jeszcze nie premiera, który rozdziela część majątku i staje się on wyłącznie własnością żony to nie jest nielegalne tak wolno i na dodatek bardzo wielu polityków korzysta z tej możliwości, odsuwając od siebie tę część majątku, która w, jaki sposób syn czy dostaje sprzeczności z ich rolą albo np. nie są aż tak się chwalić swoją namiętnością, więc znów rozważa pan mówi ten tekst i stawia pytania, ale czy można w tym momencie, mówi że jakikolwiek aferze skoro z tego co prześledziliśmy co pan poseł teraz przywołał w nie wynika jakakolwiek jakiekolwiek złamanie prawa w to jest takie powiedzenie, że żona Cezara powinna być poza wszelkim podejrzeniem i nawet jeśli się przepisy prawa nie wymagają oświadczenia majątkowego od żony premiera w momencie, w którym jest rozdzielność majątkowa to wydaje się czymś logicznym, że jeśli wszyscy jak ujawnia swój majątek nie mamy rozdzielności majątkowej z żoną w 1 swój majątek majątek swojej żony w oświadczeniu majątkowym jest oczywistym, że dla opinii publicznej istotne, jakim majątkiem dysponuje jeśli ktoś stosuje tę rozdzielność majątkową pojawia się wątpliwość czy pytanie czy niema charakteru ukrywania majątku chęci zatajenia przed opinią publiczną tego, że dysponuje się już mają one, zwłaszcza jeśli to jest majątek wartości dziesiątek milionów ta zła, ale powiedzmy 03 lat znana w Polsce ma nieruchomości powierzchni 15 ha, które mogą stanowić przestrzeń działalności gospodarczej mogą mamy świadomość, że to majątek przekraczający wyobrażenia przeciętnego Polaka, żeby przywołać choćby bardzo znaną historię związaną ze zmarłym tragicznie prezydentem Pawłem Adamowiczem on również w pewnym momencie swojej kariery politycznej Zosię na rozdzielność majątkową z żoną wykonam ten gest ma miał swoje powody, a pan, mówi że politycy nie powinni korzystać z tego z tego mechanizmu stawiam tylko tezę, że w momencie, w którym pojawia się zarzut, że ten mechanizm może być sposobem na ukrywanie majątku majątku, który zmienia swą wartość związku z pełnioną funkcją publiczną jest tutaj pewna luka wprawie, którą należy uzupełnić dzisiaj w być może można stawiać zarzuty różnym politykom na przestrzeni ostatnich lat, ale jeśli tylko tego rodzaju zarzut dotyczy promienie te premiera Rzeczypospolitej to z całą pewnością nie można przejść wobec tego zarzutu obojętnie dlatego mnie tylko pytamy premiera o majątek jego żony, ale proponujemy ustawę, która reguluje tę sytuację przyszła również stwierdzono kradzieży, których znamy właśnie powinien ujawnić swój majątek majątek małżonki niezależnie od tego czy wprowadził rozdzielność majątkową czy też majątek z majątkiem wspólnym przede mną leży projekt ustawy o celowości nowelizacji ustawy, który właśnie wprowadza obowiązek składania oświadczeń majątkowych również dla współmałżonków, a prezydenta marszałków Sejmu Senatu premiera wicemarszałków Sejmu Senatu i wicepremierów oraz część ministrów i Dean zaznacza, dlaczego nie ma tutaj posłów na tej liście posłów oczywiście może dopisać, ale mówimy tu o osobach, które podejmują jednoosobowo decyzje, które mogą mieć znaczenie gospodarcze oczywiście tę listę można rozszerzyć możemy przewodniczących rad, które z komisji ważniejszych finansów czy Huta jest moim zdaniem często jednoosobowo podejmuje ważniejsze decyzje niż nawet inż. Madziarzy zajmują 11 tutaj jesteśmy otwarci na dyskusję o zapisach tej wydają się, że wpisaliśmy katalog osób, które poza wszelkim pozorom wszelkimi wątpliwościami powinny być objęte tą regulacją być może na razie prezes Trybunału Konstytucyjnego mamy mnóstwo włącznie rzeka ludzi korzysta już jedno groźny oczywiście tak można, by to tę listę wydłużyć nieskończonych zdarza się że, chociaż ja mam wrażenie, że obok PiS czasem stosuje taki zabieg stosuje regulacji, które dotyczą przysłowiowego dyrektora przedszkola i tutaj nie chodzi o to, żeby 33 strażaków z z powiatowych komend nie chodzi o to, żeby ta regulacja objęła 200  000 ludzi chodzi o to, żeby podjęła osoby podejmujące jednoosobowo strategiczne decyzje, które mają konsekwencje gospodarcze taką listę przedstawił zresztą Niemcy państwo pamiętają rząd prawa i sprawiedliwości, kiedy 2 lata temu chyba była to słynna ustawa o jawności życia publicznego tam lista tych, którzy mają składać oświadczenia majątkowe miała osoba 13 strony gęstym drukiem w ale z tego nic nie wyszło tylko tych posłów nie bez przyczyny w mam wrażenie, że problem nie tkwi wyłącznie o oświadczeniach majątkowych współmałżonków polityków, ale również samych oświadczeniach majątkowych obu polityków i gdy krótka lista, który może już nie będą odczytywać, ale znajdują się na niej nazwiska również posłów Platformy Obywatelskiej, którzy składali nieprawdziwe oświadczenia majątkowe część z nich rany jak z CBA stwierdziło w nie dało się udowodnić, że ukrywali specjalnie majątki, ale zapominali szczęśliwi ludzie, że mają samochody warte 1000 zł zegarki bardzo drogie, a nawet 1 sposób zapomniał, skąd właściwie wziął pieniądze na działkę dla córki, czyli 1 rzecz stos to jest jawność majątku małżonków, a druga to stosunek do oświadczeń majątkowych jakiegoś powodu politycy w Polsce nie chcą się chwalić swoimi pieniędzmi jak pan się, dlaczego ja nie chciałbym tego uogólniać myślę, że sytuacja z bardzo różna też, że większość polityków skrupulatnie wypełniać oświadczenia majątkowe dba o to, żeby umieścić wszystkie składniki majątkowe być może też zdarzają się sytuacje, kiedy ktoś z rąk do roku rok po roku umieszcza tam jakiś składnikiem samochód nagle z 0506 . roku oświadczeń ten samochód wypada z tego świadczenia, mimo że go nie sprzedał mamy do czynienia z oczywistą omyłką, ale jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie umieszcza składników regularnie majątkowe, które posiadacz którymi dysponuje oto mamy tu do czynienia z kwestią, która powinna być zbadana przez odpowiednie służby spędzała przytaczam w CBA w Żninie nie one opłat, bo za czasów Platformy Obywatelskiej znalazła 76 polityków, którzy czegoś nie wpisali do oświadczeń majątkowych każdą sytuację służby powinny znajomość zaczęła się 3 lata temu się zmieniła proszę zauważyć, że mieliśmy tę słynną stodołę ministra Jurgiela, który zapomniał wpisać nieruchomość o wartości szacowanej przez dziennikarzy na 600  000 zł nie wpisywał tego i i z tego powodu żadne postępowanie zostało wdrożone nie postawione zostały zarzuty mieliśmy sytuacje dotyczącą posła Sasina, który nie potrafił wyjaśnić źródła pochodzenia dochodów za czasów Platformy wszystkie tego rodzaju nieścisłości takie nazwijmy eufemistycznie były wyjaśniane przez służby czasem kierowane były zarzuty do prokuratury sprawa była badana dzisiaj mam wrażenie, że jeśli sprawa dotyczy posła rządzącej partii nie dzieje się nic trochę leży dziecko na tę chwilę czeka na moment dla mojego politycznie państwa Rosiek rozgrywaną niczego tutaj z GKS nie rozwiąże się oczywiście zawsze można mówić o szklankę do połowy pełna czy do połowy pusta my dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że premia może być na konferencji powiedzieć, że być może dysponuje jego żona majątkiem o wartości dziesiątek setek milionów złotych nie musi go ujawniać do widzenia i proszę proszę mi, więc o to nie pytać tak być nie powinno to 3 trzeba ustanowić standard prawny, a później pilnować tego, że był przestrzegany zgadzam się z panią zwiększył się konsekwentnie przestrzegane i musi być egzekwowane to by kwestia być może do doprecyzowania przepisów karnych, a ja mam wrażenie, że najważniejsze jest jawność najgorzej jest wtedy, kiedy w ogóle opinia publiczna nie ma prawa się dowiedzieć o majątków dysponuje polityk dał sygnał, że pan dokładnie miał ruszyć najważniejsza jest jawność trudno, żeby była opinia publiczna nie wiedziała o majątku, którym dysponuje polityk pytanie brzmi co z majątkiem tym dysponuje kościół, dlatego że w tej historii pisanej przez gazetę wyborczą w PRL się wątek kościoła katolickiego, który sprzedał działkę Morawieckim na czele kościół pozbył się działki tak tanio pyta GazetaWyborcza właściwie nie ma żadnych dokumentów od dotyczących tej transakcji mówi proboszcz, a potem sprawdzana sprawa jest w kurii w archiwum kurii nie znaleziono żadnych dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnej jest jedynie wniosek ekonom kurii o sprzedaż działki osobie prywatnej bez nazwiska i aktu notarialnego czy Platforma Obywatelska przygotuje też jakiś projekt dotyczący jawności tych zmian aktów kościelnych, które nie są związane z sakramentami służyć posługą religijną w tutaj kościół występuje jako podmiot prywatny podobnie jak każde Stowarzyszenie czy Fundacja ma prawo dysponować określonym majątkiem i wydatkować zgodnie zgodnie z Lwem wewnętrznymi przepisami trudno, ale się w tym hałasie nie mamy do czynienia z kim się obrotem tak rażąco naruszającym wartość nieruchomości, bo to jest nawet określone przepisami tu nie tylko do czynienia być może w taki zarzut wyczytała z tego tekstu z naruszeniem interesów kościoła ze sprzedażą po zaniżonej wartości, ale również być może zaniżeniem wynikający z tego danin publicznych chociażby podatku wynikających z transakcji sprzedaży chodzi o wszystko podane w uzgodnieniu z fundacji stowarzyszeń i wszelkich innych podmiotów kościół katolicki nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg i Lenny, która bez, których można, by wnioskować, jakim majątkiem obraca, jakie jakich dokonuje transakcji z kim i na jaką sumę, jaka była wycena wartości to wszystko pozostaje w remiza to absolutny mgle kościół sam decyduje co ujawnia, czego nie wydają się, że już dziś mają ważny jest podmiotem wykonującym rzemiosło zauważyć już są tu mowa zaszła w artykule, że toczyło się postępowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące, jakby całej tej sytuacji, bo to kościół wszedł w posiadanie tych nieruchomości nie jakoś bardzo dawno temu, ale na skutek również na obu decyzji politycznych i administracyjnych dotyczących zwrotu majątków to powinna być badana przez służby państwowe niewątpliwie to jest kwestia, która już dzisiaj podlegała już takiego ryzyka będzie urządzenie ma zdolność do kontroli skarbowej może zweryfikować transakcje jeśli doszło do zaniżenia wartości tej nieruchomości to z całą pewnością usuwano również należne państwu podatki chociażby z tego względu wyraźnie, że ktoś może sprzedać samochód za połowę ceny, ale nawet ci co robi to państwo ma prawo żądać podatku w wysokości pełnej wartości tej nieruchomości czy ruchomości dlatego, żeby już jutro wszystkich dzielących te procedury, o których pan wspomniał dotyczące przekazywania majątku Kościołowi, owszem, są prowadzone, ale ze względu na decyzję urzędników państwowych nie kościół jest badany tylko o ci, którzy ów majątek przekazywali je zaraz wracam do tych decyzji, które zapadają w kościele i pytanie brzmi, dlaczego sprzedał działkę tak tanio nie wydaje się, że była to instytucja działająca na własną szkodę zazwyczaj jest z tym tematem, ale znowu gościem będzie z nami Jacek Harłukowicz z gazety wyborczej, a ja ogromnie dziękuję posłowi Janowi Grabcowi zręcznie wrogowie Platformy Obywatelskiej tego dnia dziś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA