REKLAMA

"Frankowicze dostali nową broń w swojej potyczce z bankami". O opinii rzecznika TSUE

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-05-24 12:40
Czas trwania:
15:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze jest dwunasta 42 to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Aleksandra Dziadykiewicz zapraszamy na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrost WIG 20 teraz zyskuje 79 % indeks WIG i siedemdziesiątych w górę euro kosztuje 4 zł i 29 gr dolar 3 zł i 84 gr frank 383, a za funta płacimy 4 zł i 87 gr wybory do parlamentu Europejskiego już trwają wczoraj w 2 krajach się w kolejnych 2 krajach mamy oczywiście w niedzielę będziemy wybierać przedstawicieli do parlamentu Rozwiń » Europejskiego i zachęcamy państwa bardzo mocno, żeby wziąć udział w tych wyborach są niezwykle ważne wybory w ranga ich jest tym bardziej ważne, że trochę wybierzemy w jakim kierunku my jako mieszkańcy Polski, ale także my jako mieszkańcy Europy jako całości nie chcemy, żeby ta Unia Europejska się zmieniała bardzo ważne wybory niedziela proszę się, więc mnie wybrać do urn wyborczych proszę głosować na kandydatów, na których chcieliby państwo głosować zachęcamy do tego lisi przypomnę jeszcze wieczorem podsumowanie naszej akcji akcja Radia TOK FM p t. nasza Europa w tej akcji byliśmy w wielu miastach w Polsce rozmawialiśmy z kandydatami, którzy chcą startować w wyborach do parlamentu Europejskiego mieliśmy debaty mieliśmy w historii mieliśmy przypomnienie o tym, tylko tego się właściwie jest Unia Europejska dziś podsumowanie akcji, a wieczorem na antenie Radia TOK FM raporty gospodarcze, a w raporcie gospodarczym wracamy dzisiaj do sprawy frankowiczów ze mną studia Beata Ostrowska, czyli radca prawny reprezentująca frankowiczów wielu sporach ono z bankami przede wszystkim dzienna wręcz w Genowefa swą chciałbym zapytać panią czy to jest tak, że frankowicze dostali niedawno nową broń w walce o to co wydaje się frankowiczom słuszne, a dokładnie jest także w minionym tygodniu we wtorek nastąpił przełom w sytuacji procesowej frankowiczów, którzy zdecydowali się zawalczyć o swoje prawa w sądzie mianowicie w Luksemburgu w tzw . polskiej sprawie frankowej rzecznik generalny wydał opinię rzeczy samej wygłosił wnioski tej opinii, w których stwierdził co istotnie co istotne kategorycznie i definitywnie, że luki powstałe w umowie po usunięciu z nich klauzul niedozwolonych są tak duże, że umów tych co do zasady utrzymać się nie da i co jest fundamentalne jeszcze w tym wniosku o wnioskach byty rzecznik potwierdził, iż to konsument decyduje o swoim prawie, a więc to konsument ma prawo żądania ustalenia nieważności tej umowy i sąd nie może w momencie wyrokowania oceniać czy jest dla niego korzystna czy nie to od początku mieliśmy skarg tzw. właśnie polską w Polskiej sprawie frankowiczów do Trybunału unijnego Trybunału sprawiedliwości ta decyzja ta opinia, o które pani mówi też opinia rzecznika, czyli jedno właściwie można spodziewać, że taki będzie ostateczny werdykt TSUE, ale to jeszcze dziś nie, bo ten odsetek ten 1,5 tygodnia temu jeszcze nie, bo ten werdykt tylko kierunkową informację o tym, werdykcie do rozdania, ale możemy spodziewać, że wyrok, który tajemnicą poliszynela jest co przekazana w Luksemburgu ma zapaść przed wakacjami przy czym Europa zachodnia uznaje wakacje w sierpniu wniosku z tym możemy spodziewać, iż wyrok ten zapadnie jeszcze w lipcu tego roku i z dużym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać, że tezy tego wyroku będą zbliżone do wniosków opinii rzecznika to teraz jej z tymi tezami z tym co wyjaśnił rzecznik jak rozumiem pierwsza informacja jest taka, że rzecznik uznał, że to konsument kitem kredytobiorca ostatecznie decyduje co dla niego jest jakby nowy mniej korzystne i nie musi zgodzić na ich rozstrzygnięcie sądowe, które było dlatego frankowicza niekorzystny dokładnie tak, bo paradoksalnie w sądy powszechne próbowały w dotychczas w niektórych orzeczeniach chodzi buty kredytobiorcy i ustalać czy dla jego dobra bądź przeciwko niemu i jego o jego dobru i jest może mu może zostać wydane orzeczenie ustalające nieważność tych osobliwości stwierdził, że to konsument osobiście wie najlepiej o swojej sytuacji prawnej tu się z tym zgodzić UOKiK, a ta druga rzecz, której pani mówić o stwierdzenie nieważności umowy franczyzy czy można wysnuć wniosek, że wszystkie umowy, które były w Polsce zawarte na kredyty właśnie frankowe szeroko rozumiany, bo mówimy o kredytach, które są denominowane we franku albo indeksowane do franka 3 jak 2 rodzaje umów tak naprawdę, że wszystkie były nieważne, że wszystkie montowane i t d . w mojej opinii umowy zawierane mu w od dwudziestym ósmego roku, które były powiązane z walutą frankową z uwagi na inną wady prawne tak tkwiące w postanowieniach niedozwolonych Jagi tkwiące w okolicznościach zawierania umów, a więc w takiej sytuacji, gdzie jak konsument nie był informowany o ryzyku, które ponosi nie był informowany o konsekwencjach ekonomicznych, które wiążą się z tą umową takty umowy są nieważne i 4 z rolą konsumenta jest tylko wnieść poze w i żądać ustalenia tej nieważności przez sąd, czyli de facto kiedyś ten wyrok, ale zepsuła będzie oficjalną decyzją o Frankiewicz dostają poważne argumenty poważne argumenty po swojej stronie w ocenie sądowej dokładnie na teraz trudno się może sprowadzić, jakie mogą być konsekwencje chciałabym bardzo, aby miejsce 1 podkreślam 1 %u osób, które zdecydowały się na walkę jest z bankiem w sądzie pozostałe osoby wreszcie uświadomiły sobie w jakiej sytuacji prawnej są, jakby podjęły walkę sądową w z bankiem tys zloty wydaje mi się jedyna droga do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń, a są w pani opinii można będzie przed sądem wywalczyć w mojej opinii należy żądać ustalenia nieważności tych umów oraz rządu mówiąc np. na tereny te na torze szyny psuły oczywiście na pewno to orzeczenie zły i łatwiej, bo ułatwi dochodzenie roszczeń oczywiście w Polsce nie nie ma tzw. prawa procesowego, a więc nie jest to nie jest orzeczenie, które by w sposób bezwzględny wiązała sądy natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że sąd bądź sędzia, który orzeknie w sposób inny niższy, gdy uprzednio będzie to brzmiało z z wyroku z UE może spodziewać się, że jego sprawa w drodze w drodze apelacji bądź tańszych instancji w końcu szacuje się znajdzie, a tam złe ochroni konsumentów no to bardzo ciekawe co pani mówi, bo pani grać wystawę to w ten sposób, że nie jest nowy oręż natomiast używane powoływać się tylko na cytaty prasowe w Rzeczpospolitej kilka dni temu mnie opinia 1 z wiceprezesów PKO banku polskiego właśnie dotycząca Treli et no no no no to te zapowiedzi właściwie wyroku w teście nie jest daleko w analizujemy tę opinię w tej chwili uważamy, że nie wpływa ona na ocenę ryzyka prawnego w sprawach sądowych prowadzonych z inicjatywy klientów frankowych uważamy, że ocena ryzyka prawnego będzie zależeć od tego w jaki sposób opinia będzie stosowana przez polskie sądy i w ogóle wydźwięk tych komentarzy ze strony właśnie przedstawicieli banków no bo to jest ta druga strona są takie, żeby na razie jednak tego niestety jak unijne nie ogłaszać niestrawność takiego pełnego sukcesu to znaczy paradoksalnie zgodzę się tu jest stanowiskiem wiceprezesa to ryzyko o tyle w tej chwili czy nie zwiększyło może nadal, jeżeli rzesza konsumentów nie wstanie nie pójdzie do sądu to ryzyko dla banków wciąż będzie pomijalny, gdyż trzeba sobie zostawić taką taką sytuację, że próby rozwiązań np. systemowych to tego problemu frankowiczów, czyli próby związane z umorzeniem części wierzytelności z próbą odnalezienia kursu, który by zadowolił obie strony zawsze będą rozwiązaniem gorszym dla banku, bo bardziej kosztownym, jeżeli w sądzie wciąż będzie tylko 1 %, a takie ryzyko dla banku żadne Okaj postawmy się teraz po stronie mylnym obserwatorów z całego tego procesu, gdyby się okazało, że rzeczywiście ludzie idą masowo teraz do sądów korzystają z tego orzeczenia, które będzie już niedługo wydany i sądy w Polsce rzeczywiście przyznają rację klientom frankowy ma w PRL to właściwie, z czym ci klienci potem zostają no bo skoro umowa uznajemy, że malunki tak duże są te luki, że właściwie cała umowa ma wady i towary są także, że właściwie całą umowę można, by uznać za nieważną to co się je bez konsekwencji dla gości konsekwencja jest taka, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego skutek nieważnej czynności prawnej polega na tym, że strony są zobowiązane zwrócić sobie świadczenia, które do tej pory wzajemnie dały i w związku z tym mamy efekt taki, że konsument ma prawo zwrotu tego co dalej Borys i zapłacił na rzecz banku, a bank oczywiście ma roszczenie o zwrot tego co klientowi wypłacił z tytułu uruchomionego kredytu z ZUS jednak uwagę na okresy przedawnienia bankowi roszczenie o zwrot wypłaconego kredytu przedawniło się po 3 latach od uruchomienia kredytu oczywiście tą sytuację niestety ustawodawca już wychwycił i w lipcu zeszłego roku wprowadzono mogę to powiedzieć wprost pod przykrywką rzekomo prokonsumenckie nowelizacji przepisów przedawnieniu wytrych na potrzeby sporów frankowych i umożliwiono umożliwiono bankom złożenie do sądu przedawnionego roszczenia są przez ten przydługi i być może mniej zrozumiały wywód słabość do tego, że na skutek ich nie ma o ustalenie nieważności umowy konsument pozostaje właścicielem nieruchomości, która jest tutaj jest wolna od obciążeń natomiast być może na końcu dnia musi wziąć pod rozwagę fakt, że przyjdzie musi rozliczyć kwoty różnicy pomiędzy kwotą, którą otrzymał, a którą do tej pory wpłacił do banku, a tak to widzę otrzymał biorący w nim otrzymał, czyli za co kupił mieszkanie tak wiadomo, że spłacamy do banku więcej niż warte było nasze mieszkanie no bo tak skonstruowane są kredyty podziemie przez wiele lat dochodzi oprocentowanie prowizja i t d. może się okazać, że te różnice trzeba będzie jakoś wyrównać bankowi tak natomiast w zestawieniu z wirtualnym długiem, która tych, którzy w tej chwili frankowicze widzą w systemie, który wynika z jezdni jest z wysp jest z bez osobnego kursu, po którym w kapitał kredytu jest przeliczany to jest to i tak kropla w morzu, bo przykładowo konsument, który wziął te 10 lat temu 300  000 zł na zakup nieruchomości w tej chwili w wyniku tej para indeksacji jego dług jego kapitał w często w ogóle nie zmniejszył też ma jeszcze więcej do zapłacenia niż w chwili uruchomienia kredytu to jest też tak to właśnie ta nierównowaga w tym brak równowagi stosunku prawnego jest również powodem do ustalenia ważności umów w okolicy linii nadal frankowicze, jeżeli się okaże, że to narzędzie jest rzeczywiście po ich stronie sądy przyznają rację nałożyć te sprawy sądowe jeszcze będą one będą trwały muszą wziąć pod uwagę, ale z drugiej strony faktycznie, jeżeli od odejdą od tego odsetki i t d. na to co się może okazać, że to jest korzystne rozliczenie to teraz jeszcze 1 rzecz jak długo twoi trwałoby trwałoby to transmisja w sensie mamy też załóżmy, że już będzie ono przyjemne w lipcu orzeczenie Trybunału sprawiedliwości unijnego w tej sprawie, kiedy jakieś skutki rzeczywiście prawną mogą być widoczne w Polsce, gdy sąd się do szkoły tym zajmować, jaki to jeszcze czas potrwa, zanim ewentualne pierwsze wyroki w tej sprawie zapadały w klasie to kolejny skutek opinii rzecznika docelowo w wyroku z UE mianowicie do tej pory gros sądów zawiesza postępowania oczek o postępowaniu, które się toczą, oczekując na galę zjadą decyzje wyobrażam sobie, że w momencie publikacji wyroku z UE te sprawy bardzo przyspieszą i tak do tej pory jedno ciało było liczyć się z okresem roku + 2 lat na 1 instancję myślę, że one mocno po wakacjach przyspieszą cóż więcej poparciu orzeczenie zły ja wyobrażam sobie, że te pozwy będzie można składać również w postępowaniu nakazowym, a więc tzw . w postępowaniu uproszczonym w a jaki może być skutek RAŚ to nie do końca jest do pani pytanie, ale to pytanie myślę, że trzeba będzie sobie w końcu zadać, jaki może być skutek dla systemu bankowego, gdyby okazało się, że te umowy frankowe są nieważne, że ludzie nie muszą oddawać całego kredytu tylko np. wyrównać tę usterkę różnice, o których wspomniałeś wcześniej czy to nie sprawi, że banki w Polsce po pierwsze, wpadną jakieś tarapaty no bo to jednak jest ważna ważny argument ja w ogóle bezpieczeństwo całego systemu bankowego i wszystkich ludzi, którzy trzymają swoje pieniądze w bankach, a po drugie, czy ewentualne koszty takich wydarzeń zostaną przerzucone na innych pozostałych klientów banków to rzeczywiście istnieje taka, bo biegała populistyczna opinia na temat tego, że problem frankowiczów dotyka stabilność systemu bankowego nie zgadza się nie zgadzam się z tym twierdzeniem, a na dowód tego można właśnie czasach to zboża wcześniej, gdyby roszczenia kredytobiorców podnoszone w przed sądem dotykały stabilności systemu bankowego w Polsce to niewątpliwie banki parły, by do rozwiązań systemowych, a jest właśnie odwrotnie rozwiązanie systemowe, które by sposób inny sposób generalny rozwiązał problem i umorzyło część może zasłużyła uznałoby tę część długu zanieśli zanikający byłoby rozwiązaniem jeszcze MP bardziej niekorzystne dla banków ten 1 % naprawdę jest wartością znikomą dla systemu w 1 pan walkę dostanie 1 proc mówi dostrzeżone i Bolsonaro, że to będzie również, że to będzie procent będzie rósł w oczach namawiam gorąco no dobrze to w takim razie na podsumowanie rzeczywiście sytuacja pod rynnę, bo po tym, wyroku, który wkrótce zapadnie ze strony Trybunału sprawiedliwości, a kierunkowe już znamy, jaki to będzie wyrok dla frankowiczów może się okazać dużym ułatwieniem w ich walce przed sądem o rozwiązaniu swojego problemu właściwie z kredytem mieszkanie bardzo dużym i LO no to jak podziałami zabito no bo kamień milowy w OFE w sytuacji prawnej frankowiczów no to dzisiaj mieliśmy stronę reprezentującą właśnie w frankowiczów w tych sporach z naszej audycji bardzo dziękuję za ściganie za rozmowę z upoważnienia z moim państwa gościem była Beata Strzyża wskazuje radca prawny w eks Unia reprezentująca frankowiczów w różnych sprawach właśnie również w sądach nie przy okazji kredytów denominowanych czy indeksowanych do franka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA