REKLAMA

Powodzie będą coraz częstsze. „W Polsce brakuje zintegrowanego podejścia do gospodarki wodnej. Nie wystarczy podnieść wały, by było bezpiecznie”

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2019-05-26 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
blisko 240 interwencji straży pożarnej związanych z podtopieniami zanotowano ostatniej doby na Podkarpaciu strażacy m. in. wypompowują wodę z podtopionych budynków i monitorują wały przeciwpowodziowe przez biegnący w regionie odcinek Wisły przechodzi fala wezbraniowa ostatnio bardzo uważnie przyglądaliśmy się temu co dzieje się w inne w różnych miastach miejscowościach w Polsce w związku właśnie z falą wezbranie nową erę naszym studiom inny prof. Paweł Rowiński dzień Rozwiń » dobry panie profesorze, gdzie na euro ani renta rodzinna dla państw hydrolog i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk panie profesorze czy to co się teraz dzieje pod koniec maja jest w jakikolwiek sposób na pana nie wyjątkowy zaskakujące czy mamy do czynienia z kimś silniejszym zjawiskiem czy to jest naturalne, by redaktor trudno w odpowiedzi zaś na pewno nie jest to zjawisko jakoś wyjątkowo w takie zjawiska zdarzały się przed laty i wszyscy pamiętamy podtopienia powodzie o różnym nasileniu czasami bardzo dramatyczny czasami bardzo dramatyczna przypomnę rok dziewięćdziesiąty siódmy co prawda wstyd się działo w lipcu w tej chwili mamy my także to w różnych okresach w Polsce występuje, ale wiosna zwykle takim okresem, kiedy powodzie mogą one występowały będą występować tylko tak mieliśmy wcześniej susza, a teraz mamy takie, by dużo deszczu czy ten strach, gdy ta dziwna pewnie pani redaktor dróżką zmierza do tego, że w może to być wywołane zmianami klimatycznymi inna zachęta i w filmie jak ja bym w chciałbyś są precyzyjne, a raczej 1 powódź w 31 susze nawet jeśli występują jednak po drugiej ich nie są świadectwem zmian klimatu o zmianach klimatu może mówić wtedy, kiedy w takich obserwacji mam bardzo dużo i rzeczywiście jeśli będziemy obserwować dłuższy okres czasu opór i twierdzimy, że tych powodzi przybyło czy tak naprzemiennie okresy suche okresy bardzo mokra to możemy i w jaki sposób wiązać ze zmianami klimatycznymi, które w oczywisty sposób ustępują, ale w ruchu precyzyjnych Janusz Kubot uznano, że 1 powódź nie mówi nie zmiana klimatu łóżko mówi o tym, że jest powódź takie się zdarzały ale, ale w myślę, że to są w tej chwili obserwujemy trend taki przeskok suszy na powódź to jest to dobrze już musimy przyzwyczajać, bo wszystkie scenariusze klimatyczne do tego obszaru Qian dla Polski pokazują, że ta będzie wyglądało nasze życie co się będziemy długie okresy słuchem i one są może nawet ze względów ekonomicznych dużo bardziej dramatyczna do Polski, ale zaraz potem może wystąpić okres walki bardzo silnych opadów Filip i etos obserwują w tej chwili obok bardziej w dużo bardziej skrajnym przypadku możemy obserwować przyszłość czy tak chyba będzie wyglądać nasze życie jeśli ten scenariusz klimatycznym mniejsze, aby zrealizować takich realizuje i ich stan przed zmiany już są one mogą tylko pogorszyć dojdą nam jeszcze inna ekstremalne zjawiska atmosferyczne mieliśmy przecież wraz z trąbą powietrzną, która co prawda trwała krótko, ale już spowodowała ogromne straty innych niektórym gospodarzom opowieść z natury trwają krótko, ale u nas zostaną dynamiczne zjawiska, które powodują olbrzymie straty lokalne i tych stąd też będziemy w przyszłości mogli spodziewać znacznie większy już w pierwszej chwili, ale czy to znaczy możemy się spodziewać, że znam jakiś czas będziemy mówili w Polsce o właśnie porze suchej mokrej teczek to znany ze inny powiedzmy np. krajów Azji południowo-wschodniej czy wywiad po oczywiście jeszcze do końca nie wiemy, jaki scenariusz zrealizuje, ale w możemy optymistycznie założyć, że temperatura wzrośnie to jest do 1,5 stopnia jeśli mówimy o tym, okresie przed przemysłowym i w tej chwili jeśli wszyscy zmienimy styl życia i jeśli to nam się uda znaleźć zatrzyma tego, że scenariusz może być również taki, że ta temperatura wzrośnie nawet do 3 stopni w będzie wyższa aniżeli była w tym okresie przed przemysłowym i oczywiście dostaną już będą zupełnie inne wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście będziemy mieli w latach cieplejsze i słucha zimy, które będą trwały dłużej nie będą już tak i zimne nie będzie nie będą śnieżna będą deszczowe, a więc na 19 mężowi Zjednoczone będą ozdobami i to jest to jest to chyba, czego możemy się spodziewaliśmy się scenariusz na to wskazują, ale on mówi pan o tym, że są 2, że jest ten bardziej powiedzmy optymistycznym, czyli udano się zahamować zatrzymamy się na 1,5 stopnia albo taki znajdzie nawet może być to 3 stopnie więcej nie niższe w przed rozpoczęciem inne epoki przemysłowej to znaczek będzie 1,5 stopnia to będzie jak będzie trzystopniowy zwyżek wg scenariusza tak tak to w oczywiście mówimy o różnych scenariuszach ja myślę, że w tym mówimy o zmianach klimatu do tych efektów jest znacznie więcej nie tylko w powodzi nie tylko do ściany tylko odpady nie tylko słuszne to są tylko tych kilka wskaźników, o których już mówimy jak ja myślę, że w Indiach większa różnica temperatur zasięg ten wzrost będzie większy tym zjawisko takich skrajnym nasileniu, czyli ekstremalnych będzie znacznie więcej na czole mówimy nie o jakościowej zmiany tych zjawisk tylko o zwiększeniu częstotliwości tych zjawisk, czyli burza intensywniejsza powódź większa toczy to tu jest taka prosta logika cieplejsza atmosfera w mieście więcej pary Wodnej w jest większy potencjał dowodową intensywnych opadów, więc opady co jakiś czas muszą wystąpić w jesteśmy tak usytuowany geograficznie, że również ta zwiększona temperatura spowoduje, że będzie bardzo długie okresy suche będą próby mieliśmy w tej chwili taką, bo przecież było naprawdę bardzo sucho mieliśmy olbrzymią ilość pożarów jeszcze niedawno kilka tygodni temu zmagaliśmy się z olbrzymią ilością pożarów i to było tą katastrofą turyści są to w Polsce mówił potem nawet się przerodziło w deszczowej to właściwie 1 tydzień zmienią sytuację zupełnie dzikim i to jest w mniej więcej tak taki scenariusz, jaki będziemy ich przyszłość to znaczy, że jeszcze w tym roku mogą nas czekać takie podtopienia powodzie mogą oczywiście za 3 w jak mówimy o scenariuszach mówimy wszystko w kategoriach statystycznych z ostrością trudno powiedzieć czy to zjawisko wystąpi za chwilę później 33 będzie na to dłużej czekać musimy zbadać pewien dość długi okres powiedzieć to zjawisko było odpowiednią ilość w oponie ileż więcej razy wystąpiła np. powódź czy przy susza w pewnym okresie czasu zresztą w takie statystyki są badane w ostatnich kilkudziesięciu latach już wiemy, że powodzi w tej chwili jest Lwów, bo ponad trzykrotnie więcej aniżeli na początku stulecia z jeszcze kiedy weźmiemy pod uwagę, że jesteśmy krajem bardzo rozwijające się bogacąc się 1 z PL każda powódź powoduje znacznie większe straty po prostu w bogatszych domostwach są zalane to strata jest ekonomiczna znacznie większa mamy pewnie mniej dramatów ludzkich jeśli chodzi o stratą utraty życia natomiast ekonomiczne straty są i będą coraz większa co ważne sprawy związane z cen żywności chociażby czy stratami rolników to co pan mówił, że najpierw susza, a później oglądaliśmy zalane pola, który no chyba nie jest dla nich jakość najlepsze dla planów natomiast chciałbym zapytać czy my jako kraje jesteśmy przygotowani pod względem to Geremek to nawet nazwać infrastruktury rzecznej w tym sensie czy mamy właśnie na odpowiednie wały tam zbiorniki tego typu rzeczy skoro pan, mówi że najprawdopodobniej te zjawiska będą się pojawiać mogą być gwałtowniej się toczy my jesteśmy na to gotowi znowu jest niezwykle złożone w pytanie WI co jest tą gotowością nowa pętla takiego jednak naturalny intuicyjny, by się wydawało, że większa ilość infrastruktury hydrotechnicznej wyższe wały powinny spowodować, że będzie lepiej, ale oczywiście my nie możemy patrzeć na powodzie i słusznie jako takiej wyciągnięte Klemens całej gospodarki Wodnej musimy pamiętać o krajobrazie musimy pamiętać o przyrodzie, więc nie wystarczy powiedzieć podnieś trwałym co byłoby potężnym kosztem olbrzymią stratą również dla środowiska to musi być taka zintegrowana w na Zachodzie wciąż mówi holistyczne gospodarka wodna, która musi uwzględniać wszystkie elementy z Houston związana i 2 odpowiedź czy jesteśmy przygotowani w w Europie istnieje coś takiego jak europejskie prawo wodne czy dyrektywa Unii Europejskiej, czyli prawo wodne pytanie nie jest się do tego przystosowuje my naszym polskim prawem moja opinia jest tak każe przystosowują się bardzo źle i nie wypełniamy tych norm Unii Europejskiej postępujemy bardzo często zupełnie inaczej mięśnie się w tych dyrektywach to funkcjonuje trochę śliski grunt dziś są w interesie wyborczym nie będę odmówił wjechania w policealnych nie będzie mówić o polityce natomiast nie mamy w zintegrowanego podejścia do gospodarki Wodnej w tym kontekście oczywiście jest także w Polsce przez 3 lata nie było tak dużo inwestycji hydrotechnicznych jak to było na Zachodzie nasze rzeki na ogół nie są już żeglowny teraz jest radną wielka akcja budowania dróg wodnych też nie do końca zawsze to ma sens ekonomiczny i w jej przyrodniczy, ale w oczywiście w nasza infrastruktura jest zupełnie inna aniżeli ta, która była w w Niemczech w Holandii ze względów, chociaż na na torze byliśmy krajem biedniejszym czasami na tym dobrze wychodzimy, bo dzięki temu mamy w cały szereg naturalnych rzek naszym problemem jest np. zagospodarowanie przestrzenne, które powoduje, że budujemy się w tych miejscach, które są narażone na zalewanie znacznie samo zalanie jest problemem problemem jest to gdzie mieszkam przy wydawaniu pozwoleń na budowanie domów na terenach zalewowych powoduje też mamy takie dramaty, jakie mamy w przykładem niech będzie Holandia, która w, który w pewnym momencie poświęciło patrzy miliardy w 3 miliardy dolarów na to, żeby dać więcej przestrzeni jaką, czyli cała polityka polega na tym, żeby jednak dać rzece czy po prostu takich urządzeń ona może zdarzyć kompromis wylać czy nie wylano w tych obszarach, które są ekonomicznie niebezpieczne padła odpowiedź jest taka bezpośrednia my mamy za mało zbiorników retencyjnych w wielu obszarach tam, gdzie powinny być, ale to nie są rozwiązane czy nie możemy ograniczyć się wszystkiego do budowy zbiorników retencyjnych rząd zbiorniki retencyjne też jeśli są budowane muszą spełnić odpowiednie warunki ja pamiętam z przed laty historie na zbiorniku Siemianówka, które są pozbyli się bardzo płytkim i w Narwiańskim parku Narodowym, kto się chwalimy rząd jest to rzeka bardzo naturalna w nietknięte przez człowieka tam tłum istniała w Odrze przybył chory tylko, dlatego że zbiornik Siemianówka zakwitnie to 100 km dalej, więc ta interwencja człowieka bardzo wpływa zbiornik zbudowany trochę nie spełnia żadnych warunków kiedyś o to, żeby zabezpieczyć Białystok wodę pitną, ale to się potem okazało, że zostały założone liczniki na wodę z jedno LO rent rent przestały się naprawdę potrzebne na pana spełnia swoją negatywną funkcję ekologiczną bęc to jest bardzo złożone pytania pani pyta czy jesteśmy przygotowani w gminie nie jesteśmy przygotowani tylko nie możemy tego odrywać się czy nie możemy koncentrować jedynie na powodziach jedynie wzrusza tylko musimy się wszystkie elementy pod uwagę to znaczy, że w takim razie czeka nas też szereg przemyśleń w tej sprawie inwestycji, bo zmiany klimatyczne postępują jej niewiele wskazuje na znacznie nie możemy cofnąć tego co już się wydarzyło, a pani kiedyś mówił w tym studiu, że mamy kłopot z ludźmi czy nie mamy wykształconych osób, które są w stanie właśnie odpowiednio zarządzać Nerze kamicą są infrastrukturą co to będzie, o czym to jest złożony problem się wydaje owo począwszy od szkolnictwa podstawowego średniego umów tak naprawdę nie nastawiamy na problemy na wydają się, że co prawda o zmianach klimatycznych mówi się już bardzo dużo i zaskoczył mnie ten sondaż, który był chyba 2 dni temu w przedstawionym przez TVN, który pokazał świadomość ludzi jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, że każdy z tych problemów ludzie jakoś dostrzegają w i to bardzo wysoko ocenione jako w ciągu ostatnich lat, czyli ta zmiana jakościowa jest natomiast w takie zrozumienia przyrody my się ani dobrze szkoleniu uczymy ani potem nie są to często priorytetowe kierunki studiów i rzeczywiście w międzyczasie kiedyś nasza inżynieria wodna była bardzo silne dołączy do domów, ponieważ było sporo inwestycji hydrotechnicznych szło mu ludzi przygotować potem był olbrzymi zastój i zamiast ludzi przygotowywać może trochę w innym obszarze, bo w tej chwili Hydro technika to jest jak być taki dział powiązanym bardzo ściśle z przyrodą Lizak z badaniami środowiskowymi szła w tym zakresie kształcić się troszkę zmienia na polskich uczelniach, ale może podam taki przykład w z zeszłym tygodniu, choć w tym tygodniu w w piątek się skończyło taka konferencja międzynarodowa szkoła jest brzydkie słowo po polsku angielsku są hydrauliki, choć na prawo do Hydro dynamikę, którą mam przyjemność prowadzić co 2 lata na to szkoły przyjeżdżają ludzie z całego świata Włosi Polacy niechętnie patrzą bardzo ciężko przyciągnąć młodych doktorów z polskiej, by chcieli uczyć tego, czego chcą się uczyć wszyscy doktorzy z Europy ze Stanów, którzy przyjeżdżają inwestorzy nie wydaje w Polsce atrakcyjnym kierunkiem technik być może tak, bo gdzieś po drodze zostały pozamykane te kierunki nastawione były bardzo wąsko na jakiś specjalizacje poza tym przez lata nie było żadnych inwestycji hydrotechnicznych, więc wydawało się to dość ekonomicznie będzie pod sam kierunek surowym pojawił się problem pojawia się wyrywano co na pewno musimy pracować, tym bardziej że te wyzwania rzeczy będą rosły niż małych i na pewno to dziękuję bardzo pan prof. Paweł Rowiński wiceprezes Polskiej Akademii Nauk hydrolog dziękuję pani wiedzieć co jest dość siódma 57 za 2 , 5 minuty będą informacje Radia TOK FM po, których zadzwonimy do Ghany i zapytamy jak emocje po wielkiej gali wręczenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA