REKLAMA

Kto w UE nie przejmuje się ekologią?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-05-28 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studiu dziś od mojej lewej Wanda przedstawiał gości pan Piotr Soroczyński główny ekonomista krajowej Izby gospodarczej dzień dobry mecz euro państwo pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry i pan prof. Artur Nowak-Far Instytut prawa szkoły głównej handlowej dzień dobry dzień dobry tak jesteśmy po wyborach nie będę Rozwiń » państwa pytało o Warszawę niemocy nie będę pytał, a w kontekście tych wyborów i polskiego, a w wyniku pomyśleliśmy sobie tak kilka minut temu w magazynie EKG pan Sebastian Mikosz prezes linii lotniczych rozmawialiśmy o ekologii o ekologii w kontekście ruchu lotniczego tutaj pan prezes miał kilka uwag Chaja niech mnie nie bagatelizując temat kończyn wróżono mu umowy może jest wiele innych miejsc, w których także trzeba o klimacie rozmawiać, ale jeśli spojrzeć na wynik wyborów na to jak hala będzie wyglądał nowy Europejski parlament to okaże się, że wzmacnia się n p . z frakcji zielonych to znaczy, że gdzieś w Europie głosującym głosują na tych, którzy o klimacie i ochronie tego klimatu mówią robią z tego zagadnienia i potrafią nawet jeśli nie wygrywać wybory w tonach szkło zajmować drugie miejsce w Niemczach robić z tego polityczny temat i wprowadzać się na agendę zagadnienia, które u nas tak dziś z Tychami, o czym świadczy o jakie z tego wnioski wysnuć czy to my mamy kłopot czy to oni w tej Europie nie wiedząc z naprawdę ważne prof. Artur Nowak-Far myślę, że chyba można odpowiedzi na to pytanie w ten sposób, że to raczej my mamy kłopoty, a te kłopoty nawet wdychamy, bo przecież kwestia usługowa pojawia się, ale w VAT w Polsce całą zimę i wcale nie znika zupełnie latem wiosną jesienią tylko po prostu jest problem z ochroną środowiska naturalnego natomiast celem Chin niestety w kampanii wyborczej do parlamentu Europejskiego ta kwestia się w ogóle nie pojawiła być może się pojawił właśnie w wyborach parlamentarnych na wałach w innych państwach Unii Europejskiej to kwestia ta jest jak sądzę rozumiana zarówno przez klasę polityczną ani przez media i stąd to istnieje poza tym tam pewna, zwłaszcza w Niemczech pewna tradycja to dosyć istotna Bojar, która się pojawiła już w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ale gdzie agenda program dotyczący ochrony środowiska stał się jej istotnym ważnym dla wyborców, że programem politycznym, a natomiast sprawa jest po prostu bardzo ważna i zadziwia zupełnie ta nasza debata polityczna Wola, jeżeli mówimy o wyborach do parlamentu Europejskiego podał się nie pojawił w kwestii wyraźne żadnej ochrony środowiska, ale również nie pojawił się jeszcze dodatkowo powiem, że z rzadka i kwestie, które w ogóle parlament Europejski może załatwiać to jakaś kwestia w wewnętrznej dyskusji, tym bardziej naiwnym byłoby oczekiwać, że w dyskusji przed wyborami do parlamentu Europejskiego skoro politycy nie chcieli podejmować tematów na europejskich to trudno by o wymiarze europejskim ponadnarodowym to trudno by w wyborach dają przed wyborami do polskiego parlamentu zechcieli zdecydować się na poważną dyskusję n p . w klimacie i ocenę czy nie warto byłoby tam przekierować pieniędzy, które publicznych pieniędzy, które wydajemy po to, by wspólnie coś dobrego dla życia naszych naszego naszych dzieci zrobić w ich na to, że ich przepraszam wprowadza oponę można poznać atmosferę prawie romantyczną z tych opowieściami, a czy one nie znajdują odzwierciedlenie na polskiej scenie to znaczy myśmy nie mieli wyborów parlamentarnych do parlamentu Europejskiego komisarz wybory parlamentarne w Polsce w związku z tym tutaj kwestie Europe zaistniało w kategoriach, że pani być w Europie, bo Europa coś daje rzeczywiście przyznam uczciwie, że dawno nie widziałam tak zmasowanej kampanii proeuropejski również w mediach oficjalnych jak w tym ostatnim czasie przed wyborami toast z tej strony nie cieszy, że przynajmniej jakieś informacje się pojawi, ale przed wojną słowo tak jak wsłuchiwałem się za to co robiliśmy tutaj jest taka sama mieliśmy taką akcję nazwaliśmy ją nasza Europa, wsłuchując się także z kandydatów fan z ogromnym szacunkiem mają wobec każdego, kto ubiega się głosem, tym bardziej jeśli te głosy dostawał rozmawiać o polskich tematach jest naprawdę tak łatwo Lang już 20 szczegóły trzeba porozmawiać o tematach naprawdę europejskich to ta dyskusja nie dla słuchających tylko dla mówiących mam wrażenie traci na swojej atrakcyjności żadne odkrycie tylko potwierdzenie znanych faktów mogą życzyć zakładam, że Europa jest będzie i nic, że w, jaki sposób się nią wpisujemy szyldem w tradycji Europy zachodniej to kwestia struktury, ale za to spowił, czyli ekologią były właśnie wpisany w w kanony praktycznie każdej partii oznaczone my stało się niejako takim leitmotivem gości każdej kampanii wyborczej tylko widocznie wyborcy uznali, że za małą, że moment jest tak trudny, że trzeba zagłosować ewidentnie na programy proekologiczne mnie też na tym etapie inwestycji poza tym porada może też gramy w g to chyba nie wiem czy któryś kraj, ale jeszcze został w tym podział na ogonie, które zupełnie ignoruje ona kwestie ekologiczne potrzeby społeczności to jest oczywiste, że trzeba spróbować, ale dotrzemy do tego konsensus polityczny i liczy na to, że konsensus polityczny się pojawi natomiast, nawiązując do tego wątku tylko wspomniał, że jak zaczną mówić o konkretach już gościnnie pojawili się w związku z tym, że ten problem mimo wszystko traktuje też trochę o programy edukacyjne zależna od naszych naszą na jego liście trochę, a zaczęliśmy od lotnictwa to niewysoko w pierwszej części padło, ale my do tego się odwoływał pan pana pierwszy gość, że Europa powinna go powinna być koordynacja, bo na tym się zyskuje ekologicznie to my może taka krótka informacja, że dnem w ostatnim dosłownie w ciągu ostatnich 2 miesięcy myśmy przystąpili do porozumienia, które właśnie koordynuje ten ruch lotniczy na terenie Europy i docentem pewniak nie uczy pan wie, ale pewnie gość pierwszy wie, że jest takie jak Europejski jednolite niebo, czyli program, który właśnie sprzyjała odejściu od przelotów tymi kanałami takimi, które samoloty latają już w trudnym tych znaleźć odpowiednie słowo natomiast chodzi o to, żeby stworzyć wspólną przestrzeń, która wspólnie zarządzono tak i to ten program Europejskiej toczy się w 2000 bodajże czwartego roku jest przedłużony w tej chwili do 2024 roku Polska Żegluga legnicka lotnicza przyłączyła się do programu i będziemy wspólnie z kilkoma krajami taką przestrzeń tworzyć ją między ścianą pozytywnie na taką wolę Grzegorz k to jest on tam wyliczono na jakiś napad na miliardowe kwoty rocznie koszty opóźnień, tudzież przelotów tymi trasami, które są wyznaczony na my od kraju do kraju dzielone są poszatkowane tak jak są granice i to bezpośrednio wpływa, więc rzeczy się robi AM to wyrób narodom Europy taką tego mamy Europę, że jesteśmy w stanie powoli eliminować tzw. koszty zewnętrzne działalności gospodarczej Kamil znowu jest nim ponadnarodowym poza wychodzi poza granice co nie oznacza, że w Polsce my sami też nie musimy prowadzić takiej dyskusji podejmować decyzję wdrażać odpowiednich polityk, które mają sprzyjać klimatowi, a nie tylko czekać na unijne regulacje tak my to znaczy w historię nam pokazuje, że w zasadzie większość proekologicznych regulacji w Polsce została wdrożona mam pod dyktando Unii Europejskiej jestem Unii Europejskiej z tego powodu bardzo wdzięczna, bo w da się, że tak powiem wejść do rzeki tam to nie jest szczęk da się wyjść do wejść do lasu i ktoś jednak myśli o tym, że to on nie jest normalne, żeby wyrzucać śmieci tylko nas nauczyła Unia Europejska nauczył nas bardzo wielu innych zachowań, które przyjęliśmy już prawie jako oczywistość, że tak naprawdę oto ziemię poddaną nam w cudzysłowie po prostu musimy dbać i teraz pan Piotr Soroczyński powie, że wszystko nie wszystko to powinniśmy sobie dziś odłożyć na półkę nie jest aż tak dobrego wrażenia, że wymienienie niezmiernie mnie nie aż tak to nie tylko zechciał pan redaktor w dostępie do do 12 w wypowiedzi, że w Europie, zwłaszcza w tej zachodniej zakon tak jeszcze jest w starej Unii faktycznie w wielu krajach ugrupowania, które przede wszystkim na sztandarach mają sprawy ekologiczne mają dla w tej chwili dużo dużo tak powiem wyborców ludzie zwracał na to uwagę, iż zaczął się zastanawiać z czego tak wynika, że u nas nie ma kogoś, kto wprost mówi dla niego jest ważna ekologia aresztu tak przy okazji, że to trochę związane z tym, że w ich jak mamy nie wiem na piramidę potrzeb metrach jeszcze jesteśmy na innym poziomie potrzebujemy pozałatwiać inne sprawy oni już będąc na innym poziomie, gdzie już do sprawy są załatwiane zaczynają też myśleć o nas mimo tych sprawach nazwiemy taki bardziej, gdyż prawda łącznie z takim połączeniem, że godzą się, żeby coś mocniej kosztowało w, a więc, bo to jest tak tak, żeby więcej kosztowało, ale te słuszne tak my troszkę jeszcze jesteśmy na tym takim dorobku trochę jeszcze mamy nie pozałatwiać inne sprawy stąd u nas to nie jest aż tak jeśli nie artykułowane oczywiście też pamiętać, że leży w Europie też trochę także, że każdy wspiera ekologię głównie tam, gdzie mu to pasuje taki, jeżeli jest jakiś dzień mocnej Niewiem małe elektrownie atomowe, które dają dużo prądu no to mówię, żeby te wszystkie wędrówki wyciąć z jak ktoś ma wędrówki to oczywiście tak jak my to oczywiście, mówi że one nie są takie strasznie zła no i da się jeszcze parę lat wytrzymać w innej oczywiście to jest ta jest duży spór ja np. podziwiam naszych zacnych sąsiadów Niemców, którzy w zasadzie, jeżeli chodzi o dyskusję o ekologii to są zawsze niebywale dni droga do przodu i w zasadzie o nich jest taki przekonanie, że po prostu zrobili wszystko da się nic nie da zrobić no, a tam jest na jeszcze sporo elektrowni takich na węgiel brunatny, które tak budują takim czarnym do góry, że po prostu aż wstyd mi też się tak zastanawiam czy tamto duże wsparcie to, żeby w ogóle cały świat zbawić siebie Niemcy przemienić tak się zastanawiam się stąd też dobra odpowiedź NATO w rozważania to profesor nie ma, dlatego że na Jasną, a to jest zdefiniowanie pewnej rozterki nasze naukowo nazywa Krzywą wznieca środowiskową przewag Krzywą wznieca mianowicie on po jest taka krzywa taka jak robola trochę to odwrócona 1 000 000 pokazuje, że jak jest niski stopień rozwoju, ale gospodarczego no to wtedy są niskie emisje różnych, jaki szkodliwych substancji jak ona wzrasta no to, że są bardzo wysokie, ale po tym, jak jeszcze wzrasta ono tu się obniża, dlatego że ludzie po prostu są już bogaci gospodarka bardzo dobrze funkcjonuje i rzeczywiście jest także w unii Europejskiej, a w nawet szerzej w świecie, ale jest istotna sprzeczność interesów pomiędzy takimi gospodarkami bardzo rozwiniętymi, które już nie emitują do znacznych jakich substancji szkodliwych dla środowiska, bo mają takie świetne technologie, a gospodarkami, które muszą dopiero się rozwinąć, a Polska w wielu przypadkach konkretnych emisji inaczej np. emisja z Tanowa złoty znów, a to ona jest po tej złej stronie, ale nie owej owej krzywe nogi ma jakąś drogę do przejścia, ale to jednocześnie pokazuje pewną kwestię szalenie polityczną mianowicie przecież my mamy sporo pieniędzy budżetowych i te pieniądze budżetowe mogą być wykorzystane po prostu na zakup tych nowych technologii, a także o tym, się w ogóle nie myśli, bo to nie jest w ogóle właśnie, jakby z elementem debaty politycznej nazwało te pieniądze budżetowe nowe pieniądze budżetowe są w budżecie, bo przecież jak rośnie PKB Polski no to chyba powinny się znaleźć pieniądze dała się znajdują na cokolwiek innego, a mamy sporo innych wydatków ja wiem, bo ta kwestia jest taka, że w moim przekonaniu, jeżeli mówimy o ochronie środowiska to za mało pieniędzy idzie na ochronę środowiska, a zadłużone inne cele, bo nie ma odważnego, na której Basia z Łęcznej w ważnym orężem dla ochrony środowiska dopłaci Unia jemy, że to nie jest nasz problem, że to nie żyjemy powinniśmy decydować o tym jak chronić rząd Vichy wydały już po prostu im te koszty tych polityków trudno przekonać, żeby chcieli z tego zabijano wrogów jest trudno przekonać panie redaktorze no może Marsjanie jacyś mediów media zachodnie europejskie szczególnie media niemieckie dane raportu oenzetowskiej dotyczące kwot w kwestii ocieplenia klimatu po prostu były przekazywane na każdym kroku to był, jakby dyżurny temat w polskich mediach nie tylu miejsc nie jest pustym, skąd wyborcy mają powiedzieć nie chciał mu pogarszać, ale wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest wyborców przekonywać cytuje na macie przekonywać wysłaniem listu, w którym wyborcy mogą przestać cytuję decyzja przyznaję panu pani jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 1100 zł, bo takie decyzje w maju otrzymali emeryci i proszę sobie z Zachodem działać, żeby nie załamali się, że we wrześniu albo październiku dostaną podobne listy to będzie bardzo nie wiem czy efektywnością efektowną w niej jednak drugi być może 1 być może jednak drugie lub lata 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka, ale może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał ją klimacie rozmawiać w poważnej dyskusji politycznej, chociaż ja bym też dużo takich zupełnie banalny temat wyborów przed wyborami parlamentarnymi może służby zdrowia porozmawiamy dzieł sztuki profesjonalny sposób, by orzekł, że teraz czy, żeby miała również Harlemu przed październikiem 2 ustawa o przekształceniu OFE Wika pojawiła się jest publikowana turystę ustawa, która ma przekształcić to co mamy zostać indywidualne konta emerytalne, kto zdecyduje się na to IKEA to będzie musiał 15 % opłaty przekształceniowej zapłacić od tego kapitału, który zawsze jest zgromadzony tłum to jest potrzebne rozwiązanie pan Piotr Soroczyński to co rząd chce zrobić zaufa na czym potrzebne jest w ogóle, żeby jakoś temat zakończyć się zrobić no bo dużo się nieszczęście kilka lat temu stało, kiedy środki, które wszyscy żeśmy byli przekonywani w trakcie wprowadzania reformy, że są nasze i w ogóle w ich nie ma możliwości, żeby było inaczej nagle okazało się, że nasienie sosu budżet to w ogóle taki nigdy nie wiadomo, czyja to jest jak château w obszarach są to można Ciach i ich złożyć taki szlachetne cele n p . na obniżenie długu publicznego, bo już jesteśmy bardzo blisko granicy, za którą minister finansów musiałby zrobić takie rzeczy się, że żal, że to po prostu powalił obrasta kolana, więc i jest jakiś temat polegający na tym, że trzeba po prostu dokończyć sprawę do rozliczenia pozostałych środków OFE oczywiście można dyskutować o 33 czy taka formuła jest najwłaściwsza i czy akurat trend OFE to już nie będzie będą i tak cieczy czy pojawienie się czy pojawienie się, że tak powiem możliwości, żeby to przeszło na środki ZUS-owskie czy to ma być na IKE i jest właściwe, jakim poziomie tych opłat hamuje rozwój wyboru albo zemsta, bo ich i ewentualnie jakie są pożytki z przekazania do ZUS -u via prawda Doda do innego systemu stąd pojawiał się opłatę oczywiście w sposób naturalny pojawienie się tej opłaty dosyć mocno będzie ratował budżet przynajmniej przez jakiś czas możemy zostawić w ZUS-ie nie będzie opłat, ale też wziąć na to 2 łapkach, tym bardziej państwo wygra tak czy inaczej dokładny tak, ale problem jest ważnym natury w owym powiedział o szerszej, a to, dlatego że jak my mówimy o programach jakichkolwiek emerytalnych po to, przecież jest to rodzaj takiego takiej umowy, którą obywatele mają z państwem i do umowy długoterminowej litera oznacza, że państwo obywatelom z końcem, ale państwo z obywatelami to tak już niekoniecznie da się panie redaktorze to właśnie od dokładnie o to chodzi mówili po pokazuje taką jakąś gruntowną słabość w ogóle naszą naszego państwa regionu za mała firma z parafią to położona w zawodzie zranionego rzeźnia ona jest zakaz chodzenia słabości jak pan mówi Kalisz i patriotycznych i panów dlatego posłuchamy teraz informacji o pan to Przemyśl dobrze dobrze jak w przemyśle bardzo wzrusza dziewiąta 44 to jest trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry frank po 3 zł 81 gr euro 4 zł 28 funt 485 USD 3 zł 83 gr tak to na rynku walutowym na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie sesja już rozpoczęła się przecież 4 tracił indeks WIG 20 indeks 20 największych spółek ma teraz 2188 punktów indeks szerokiego rynku WIG 6 na plusie K 2 w studiu mówi pani dr Anna Czarczyńska pan prof. Artur Nowak-Far i pan Piotr Soroczyński, zanim zapytam państwo zdziwienia jeszcze króciutko tylko o statystyce stopa bezrobocia w sferę w kwietniu 56 w marcu było 59, a więc są wracamy do tych dobrych informacji z rynku pracy tak w cieplej to i tak cyfrowa to taka jest uroda, że taka statystyka rynku pracy pamiętajmy, że zawsze w przełomie roku bezrobocie jest największa z przyczyn sezonowych, ale z powodu tego że, że firmy wymieniają już tak powiem stan załogi dlatego bardziej docelowej w BIK wynika z tego, że trochę się ludzi zwalnia też sporo się ludzi zatrudnia sporo ludzi przechodzi przez przez przez pośredniaki w i oczywiście, kiedy pojawiał się prace sezonowe to jest rolnictwo też budownictwo jest szeroko rozumiana obsługa ruchu turystycznego to bezrobocie zaczyna począwszy z wiosną dosyć szybko spadać z natury minimum osiąga dziś albo we wrześniu albo w październiku w tym roku prawdopodobnie otrzymamy 60 okolice 5 %, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia znaczy coś mnie czy powinniśmy bardziej szczegółowo zajrzeć do wiadomości, które przecież w najnowszym biuletynie GUS -u opublikowane były te o rynku pracy o zatrudnieniu opłat celnych o gotowości do podejmowania pracy jakieś ciekawostki tą kryją się tak tam widać przede wszystkim to możemy już żeśmy dosyć mocno z Libii zrobili duży postęp, jeżeli chodzi o zatrudnienie w tej chwili już coraz trudniej jest zatrudnienie nowych osób to tempo wzrostu zatrudnienia rośnie tak szybko, bo już nie bardzo jest kogoś zachęcić do tego, żeby pracować poszukujemy w tej chwili po osobach, które co do zasady są nazwane biernymi zawodowo i staramy się jako przedsiębiorcy jest zachęcić do do pracy, ale czasami za zgodą na przepisy te po prostu niemożliwe, gdyż nie chciałam zapytać przy okazji jest ten poziom minimum, które mamy osiągnąć trojga bank może do 5 co najwyżej może w tym roku oczywiście to tak wygląda, że w tym roku bylibyśmy w stanie zejść niżej brak oczywiście to prawdopodobnie będzie przyszły rok czy pamiętajmy, że w tej chwili bezrobotnych mamy 900 kilkadziesiąt tysięcy z czego trwale bezrobotnych około 700, więc myślę że, że tam jest jeszcze jest jeszcze jakiś miejsce, żeby zagospodarować część ludzi którzy, którzy nie mają masz pytanie co na to naturalną stopę bezrobocia oczywiście przypadkiem już nie Lecha myślę, że jeżeli byśmy patrzyli co mamy w banku tam jest wszystko okiem Anglika nogi dokładniej i to jest zdania są dla badania aktywności ekonomicznej ludności tak powiedzieli chórem ekonomiści liczą na jego pokazują nam po to, dostęp innym osobom, które ma w nim uzyskują jakieś dochody niekoniecznie rejestrowane tak, czyli to badanie jest bardziej wiarygodne, ponieważ generalnie te osoby jakiś formy pracy najemnej wykonują najczęściej zaczyna się w pierwszym kwartale to studio liczona w ich właśnie metodą BAEL wyniosła 39 w pierwszym kwartale tego roku, iż jak podejrzewam, że my już jesteśmy na poziomie podłogi pan też, dlaczego dlatego, że nam się na rynek na tyle, jakby już się zrobi upusty jeśli chodzi o o osoby, które chcą podjąć aktywnie pracy, bo w ekonomii mówimy o tym, że to są aktywni poszukujący pracy ani osoby tu są rejestrowane jako bezrobotni i dlatego że bali jest lepszą statystyką niż statystyki GUS woski natomiast co nie zabierze głos seriale no tak tylko innym poza rolą jest pan minister tak bezpośredni natomiast co zadziwiło ostatnio, że firmy kolejne może państwo też obserwuje się szczególnie dużych miastach, gdzie brakuje siły roboczej i gdzie mamy coraz więcej siły roboczej napływowej podejmują np. decyzje o tym, że zatrudniamy osoby, które mogą nie mówić po polsku, dlatego że po prostu nie ma kogo zatrudnić idą prace, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z klientem zatrudnia się przepraszam ściągnąć kogokolwiek rozpustę stajemy się bardzo intymne interesujące rynkiem dla emigrantów życia dobrze, ale to było bardzo ciekawym i będziemy obserwować te dane dalej jak rozumiem wciąż będziemy obserwować jak rozumiem to, o czym mówiliśmy pod koniec informacje o rynku pracy, czyli o trudnościach w znalezieniu nowych pracowników to jeszcze Stamma, który towarzyszył nam będzie przez nich, ale długo i podróżników K2 są państwa dziwi proszę bardzo kto zaczyna, bo będą wyznaczył to może ja bank zwrócił w swoim całkiem niedawno w mieliśmy całą cały wysyp danych dotyczących stanu gospodarki w kwietniu i przyznam, że po nich widać, że mec oczekiwane przez wszystkich spowolnienie wchodzimy, jakby troszkę później troszkę wolniej niż większość z nas analityków spodziewała się to dobrze to znaczy, że gospodarka się w miarę dobrze trzyma oczywiście nie należy szaleć z samym kwietniu, bo pamiętajmy, że tam były pewne przesunięcia w strumieniu i wytwarzania sprzedawania między Marsem, a kwietniem to z okazji świąt jest troszkę inaczej one wyglądały niższe niż przed rokiem stąd ta dynamika w marcu słabsza w kwietniu mocniejsza ale, ale szczerze nie jest tak źle jak się można było obawiać nie schodzimy tak szybko z tym spowolnieniem to dobrze to dobrze dziwi i dobrze dziwi w Tarnobrzegu MARR zaprasza mamy jeszcze jakieś dziwne mając powyższe inwestycje w parze EUR 3 firmy uruchamiają swoje rezerwy, które do tej pory trzymały być może paradoks, że trzeba się tym szaleństwie metoda, że generalnie scena nam się trochę ustabilizowała to znacznie bardziej na zjazd na ogólną powiedziałabym legislacyjna w tym dniu, mówi że magistrat jest ustabilizowana natomiast, że w 2 do chaos jest stanem permanentnym rozpustę trzeba w tym też jakoś funkcjonować i podejrzewam, że Fed w tym roku również inwestycje trochę pociągnął, więc generalnie myślę, że możemy mieć silnik nawet na lepsze wskaźniki niż do klubu szacowanym pod koniec ubiegłego roku w co zresztą my część już, jakby instytucji przeszacowują też w górę w UE wskaźniki PKB dla Polski także on tutaj nie spodziewam się PiS oby nas z zewnątrz tak, by mnie spotkało, ale w syfonie spodziewam się, iż negatywny bardzo sygnałów Kris dobrze to zdziwienia dorsza po wystawie to ja będę w samym marnym gola w tej samej atmosferze tylko poszerzy tę kwestię bo gdybym miał powiedzieć tak naprawdę subiektywnie co mnie ostatnio zadziwiło to generalne dane dotyczące, a gówno się aż gospodarek światowych no poza Chinami powiedzmy, ale i, zwłaszcza gospodarki amerykańskiej, która też się ma znakomicie i to co mnie też zadziwiło to stwarza tam jest w tej chwili najniższa stopa bezrobocia taka, która ostatnio była notowana pod koniec lat sześćdziesiątych więc, że ten na trend, o którym mówimy w pokoju, który ma miejsce w Polsce on ma miejsce również wielu innych państwach Europy świat to America First takie hasło było kilka lat temu już co widoczne wyszło no dobrze poszło bardzo mamy jeszcze dzisiaj wyjątkowo dużo czasu na zdziwienia mam nadzieję, że są państwo gotowi do tego, by dziwić się wszystkie tematy są dozwolone no to jeszcze dodam, że to mieć antynowotworowe jest to co nastąpiło w kontekście wyborów do parlamentu Europejskiego, ale już po akcie głosowania, a to, dlatego że jednak jest nadal czymś zadziwiającym to może istnienie tak znaczna rozbieżność pomiędzy rzeczywistymi wynikami głosowania nad tym co się uzyskuje w exit pool, czyli w tym badaniu na deklaracji ludzie wychodzą z złudne, a zawsze było takie zjawisko, że właśnie ta rozbieżność była na ludzi niszczyli tego ujawniać się w tym wypadku znowu to wystąpiło aż się wydaje, że to jest takie coś co jest c jednak mimo wszystko mimo wszystko zadziwiające jednak przeszliśmy dokumentowania wyboru bliscy troszkę temat pociągnął nosem proszę bardzo powoli nad wnukami wykonaliśmy ich zaskoczyło, ale niska frekwencja wśród ludzi młodych przecież te wyniki ekologów w Europie zachodniej robią głównie ludzie młodzi, czyli tak naprawdę mamy do odrobienia jeszcze 1 poważną lekcję to znaczy zaktywizowanie tych młodych ludzi do tego, że bez poczuli się obywatelami Prus są odpowiedzialni za kraj, którzy podejmują decyzje i wtedy być może i że te 70 % uda nam się zaktywizować być może wtedy w te tematy ekologiczne pojawią się w również w naszej agendzie politycznej to ja pozwolę sobie dość krótki komentarz do tego rozjechania się wyborów i sondaży przyznał prezes prowadzi statystyki demografii tam też tak, by panowie profesorowie z ciężką ręką, którzy uczyli metod reprezentacyjnych mówili no i jak nie wychodzi to trzeba poprawić warsztat dzik w transporcie to przełożyć na dobry zdarza się to rozwiązanie umowy może się okazać, że ważne, że ci, którzy badają rozkład naszych głosów to powinni, więc w, jaki sposób zastanowić czy cena 1 na pewno najbardziej właściwy sposób my w we właściwych miejscach i przez właściwe, że tak powiem ankietowani odczytują skoro mają taki rozjazd pomiędzy tym co zbadali faktycznym, a faktycznym wynikiem wyborczym mimo okazji cóż tu dodać, ale moja mama znamy już wynik wyborów od kilkudziesięciu godzin, więc nie możemy komentować to co już jest prawdziwa to pewne jest to, że znamy wynik wyborów nasze pewne jest też to, że ten rok i generalnie będzie pod hasłem wyboru w związku z tym nie spodziewam się, żeby tematy poważne wróciły dla mnie akurat temat ekologii jest tematem bardzo poważną, bo ma zabezpieczyć te nasze rodzących dzieci w tej chwili dobrze rządzone są natomiast w chaosie, jakby walki on nie powstaje tak, czyli zakładam, że dopiero jak i troszkę już się kurz opadnie po tych bitwach może wtedy wrócimy do rozmowy o tematach poważnych też i znowu nawiążę, bo w genach to były wybory przed nami z nas europejskie AM, że te tematy poważne są właśnie procedowane w parlamencie europejskim tam się większość tych zagadnień pojawią, ponieważ Europa ma nadawać kształt nie tylko Europy i wszystkim krajom, ale też de facto wpływa na kształt świata miał też, że zajmiemy się już za chwilę poważnymi tematami 1 lipca wchodzi rusza program 500 zlotych na pierwsze dziecko będzie wypłacana od września z wyrównaniem od lipca, a więc na potężny zastrzyk pieniędzy nie łączy tego żaden sposób z wyborami kalendarzem wyborczym ani innego typu politycznymi tematami tylko po prostu swoją bardzo poważnym programem, który trzeba zrobić my do stóp jednak pytanie mam tutaj też do poprzedniej wypowiedzi min co myśmy ich, kiedy załatwimy te rzeczy tzw. podstawowe, żebyśmy mogli się zająć rzeczami, które są przyszłościowe, bo to jest pytanie czy Polska już załatwiła to rzeczy podstawowe to znaczy my taki rynek się mówi czasami Gubina, czyli zupełnie przyzwoity poziom życia, bo to 500 plus nawiązuje do pewnego poziomu życia czy już możemy się zająć rzeczami, które są bardziej myśli na przyszłość, którą myślę, że program znów domknięcie programu 500 plus jest pozytywne i pożyteczne, aczkolwiek oczywiście w pełni zgadzam się, że to będzie sporo kosztować i że prawdopodobnie znalezienia aż tak dużych środków będzie wymagało to znalezienie pewnych środków dodatkowych, które do tej pory żeśmy nie myśleli, ale myślę, że jest to krok w stronę załatwiania tych rzeczy takich tych ba, ale bardziej podstawowych myślę, że to, kto to dobrze z takiego powodu, że ekologia to nie są tylko kwestie nakazów i że tak powiem jakich przepisów, ale tego co każdy z nas jako konsument jako przedsiębiorca jak ono w ogóle obywatel może i chce naraz zrobić w momencie, kiedy mamy część tematów poukładanych okazuje się, że już możemy sobie na niektóre rzeczy pozwolić, a w dodatku Zaza kiełkuje nas myśl, że chcemy i wtedy tak naprawdę coś się posuwa do przodu to jest mnóstwo decyzji to jest lepszy sprzęt AGD, który mniej zużywa wody prądu to jest panel Nana na dachu domu to są różne takie rzeczy, które możemy też samemu robić, ale pod warunkiem, że mamy za co i że mamy taką świadomość, że warto dobrze mogę jeszcze coś powiedzieć tak bardzo szybko mianowicie ten problem z Legią Rafalskiego poszerzenie oczywiście czymś pozytywnym natomiast warto w przyszłości będzie patrzeć na drugi z wieżami James moment Anna struktury budżetu prezes mamy jakieś wielkiej odwagi wypowiedzieć tak program 500 plus odnosi bardzo daje pożądane pozytywne korzyści wyprowadzono z biedy tych, którzy w tej biedzie niektórzy Dąbie GM, która dotykała, ale dawanie 500 plus na pierwsze dziecko jak już pokazują badania trafi głównie w tym przypadku rodzin najbogatszych, a tych, którzy są najbiedniejsze w Dumie wielkim beneficjantem opłat, ale część, ale nadal krążą po polega na tym, że my cały czas mamy mentalny problem z rozerwaniem 2 rzeczy my cały czas się politykę prorodzinną mamy ustawioną przez ludzi, którzy się zajmują polityką socjalną to są 2 różne rzeczy czym innym jest obowiązek państwa wspierania ludzi, którzy są w trudnej sytuacji nie niezawinione przez siebie, a czym innym jest polityka która, że tak powiem będzie skutkowała wzrostem demograficznym nawet w swej tam, zwłaszcza tam, gdzie będą będą wychowani pobyt podatnicy potem dużo, płacąc i to się może zdarzyć, że to trzeba wspierać, że tak będzie też tych również bogatszych rodzinach panie redaktorze ile w Jaśle staż mogą mówić o sprawach, na których się znaleźli nam na tym czy jakieś 500 plus to źle jest polityka prorodzinna czy nie natomiast bardzo mnie interesuje struktura budżetu, która w ten sposób powstaje, dlatego że zwiększa się po prostu ta porcja budżetu państwa, która jest w mieści się w wydatkach sztywnych co to oznacza, że w przyszłości, a i teraz państwo być może z tego tytułu będzie abdykować w odniesieniu w UE w zakresie KON kur innych polityk bez państwa, czyli będzie mówić do niej nie zrobiły one być politykiem ekologicznej zrobił pan jakiś polityk i przemysłową żużlową bieżnię halową biznesu FDI nawet 500 plus tam bezpośrednie transfery bardzo dziękuję tak to widzą byłam trzecia część magazynu EKG pan prof. Artur Nowak-Far szkoła główna handlowa dziękuję bardzo pani dr Anna Czarczyńska Akademia Leona Koźmińskiego bardzo dziękuję pan Piotr Soroczyński krajowa izba gospodarcza dziękuję bardzo efektownie magazynu EKG teraz informacje po informacjach audycja Owczarek Cezary Łoś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA