REKLAMA

Światowa Organizacja Handlu potrzebuje reformy

Połączenie
Data emisji:
2019-05-29 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od tych 2 radnych po 146 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Damian Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać no no takim podziałom wspólny mianownik, który teoretycznie powinien nas chronić przed sytuacjami takimi, jakie teraz obserwujemy w na linii stany Zjednoczone Chiny, czyli przed wojną całej celną chodzi oczywiście o 3 organizuje się czy światowa organizacja handlu w, Rozwiń » która w zasadzie w swoich regułach nie przewidują nie przewidziała takiej sytuacji to co teraz się toczy trwała, czyli podnoszenie ceł nakładanie obostrzeń na konkretne firmy tak jak to się ostatnio wydarzyło w sławie taki ruch bez precedensu właściwie, przecinając te łańcuchy wartości i uderzając zarówno amerykańskie firmy europejskie firmy chińską firmę na to właściwy jest rozbicie całego o łańcuszka prawda to nie jest takie proste jednoznaczne jest i inni za rynkowe to co zrobi Donald Tramp, ale jeżeli byśmy spojrzeli na to właśnie w kontekście światowej organizacji handlu to czy jest jeszcze szansa na to, że właśnie ten konflikt między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi może to organizacje jakoś podział, by mógł rywalizować będą nowości utknęła w kryzysie ostatnia runda rozmów na temat liberalizacji handlu to tak jak powiedzieliśmy tutaj poza anteną jest bodajże 2000, który na szóste tak oficjalnie zawieszone było tak nam w pierwszej dekadzie 2001 . wieku tak, czyli runda Doha, która wciąż teoretycznie trwa, ale coś się w ramach niej dzieje teraz rzeczywiście wspór amerykańską chiński w ogóle polityka handlowa administracji Donalda trampa niejako wymusiły to, żeby zająć się WTO czy przez te ostatnie kilka kilkanaście lat były prowadzone, mimo że oficjalnie runda Doha jest zamieszczona natomiast nie jest zakończonej oficjalnie jeszcze trwa pewne działania były prowadzone na forum organizacji czasami dość istotne, jeżeli chodzi o międzynarodowy obieg towarów chociażby zawarto 2013 roku porozumienie ułatwienia handlu, które miały z skrócić czy z czasu odpraw School zmniejszyć biurokrację, jeżeli chodzi o przepły w towarów co w wpływało na mogło wpłynąć na ograniczenie kosztów eksporterów oficjalnie w 2017 roku to porozumienie weszło były też również zmiany dotyczące chociażby subsydiów eksportowych, tak więc są pewne ruchy, jeżeli chodzi o w WTO i tą rundą Doha, ale oficjalnie cała runda mająca w bardzo szerokim zakresie zliberalizować handel, bo tam wchodziły też grał chociażby kwestie handlu artykułami rolno-spożywczymi to jest w tym momencie bardzo trudne do do przepchnięcia i taka kompleksowa z kompleksowe reforma mająca godząca w stanowiska zarówno krajów rozwijających się, jakie zwiniętych na razie nabyła w zawieszeniu od wielu lat natomiast to co robi administracja trampa jej stosunek do WTO w samej organizacji jej wpływu na światową gospodarkę światowy handel, ale przede wszystkim na nas stany Zjednoczone wymusiła na członkach debata nad tym co warto zmienić organizację, żeby ona funkcjonowała, bo Tramp oficjalnie zagroził, że jeżeli nie będzie zmian w organizacji USA, a nawet są gotowe w wyraźny rys także listy organizacji, czyli obok przezabawny no i organizacje które, która była też z inicjatywy stany Zjednoczone tak tworzone przez stany Zjednoczone, które bardzo mocno korzystały też na na liberalizacji handlu przez wiele lat natomiast administracja tempo ponosi te rzeczy, które też były przez chociażby administrację Baracka Obamę podniesiono, ale trochę w innym stylu były one negocjowanej w mniej drastyczne metody były stosowane natomiast takie 2 główne kwestie, które można wyróżnić jeśli chodzi o inne postulaty trampa pierwszy test jest reforma systemu rozstrzygania sporów, czyli procesu uważane za 1 z najważniejszych atutów WTO to, o czym pan wspomniał, że spory handlowe żyje się pojawiają mogą być rozstrzygane nie jest pomiędzy państwami w sposób niezorganizowany grożący właśnie czy Irlandia i zarządzania oraz czy trochę tak jak się dzieje z listy z pominięciem WTO, chociaż oficjalnie można składać skargi są składane skargi na stany Zjednoczone to co robi organizacja trampa trzeba zaznaczyć, że jest taki wyjątek w WTO, który pozwala np. wprowadzać pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa idą furtka wykorzystuje wykorzystuje administracja trampa, nakładając chociażby cła na nas Chiny czy też wcześniej zwana w Stali aluminium na wielu innych partnerów, tak więc system arbitrażowych, które jest blokowany przez tamto, bo to musi być 7 sędziów czytam te społeczne z innym docelowo 7 sędziów takim panelu arbitrażowym, który rozstrzygnięcia różnych paneli poszczególnych konkretnych sprawach jesteśmy ostateczną instancją, jeżeli chodzi o decyzje czy odrzucane czy aprobowane są te postanowienia w tym momencie jest zamiast 7 sędziów 3 blokowane są kolejne nominacje do tychże właśnie przez stany Zjednoczone jest obawa, że w grudniu 2019 roku, kiedy kadencja 2 sędziów wygasa może być ono swoisty paraliż tego organu, czyli de facto całego systemu rozstrzygania sporów jest też taka takie instrument nacisku trampa na to, żeby wprowadzać zmiany i w w organizacji Vobis u swojego głównego rywala gospodarczego śliwki, czyli w Chinach i z tym wiąże się drugi taki główny postulat, czyli to, że Chiny są uznawane są w światowej organizacji handlu od czasu wejścia do organizacji 2001 roku za państwo rozwijające się co wiąże się z pewnymi korzyściami chociażby nie muszą wszystkich postulatów czy wszystkich uzgodnień na forum WTO wprowadzać u siebie w takim samym czasie w takim samym zakresie co stawia ich w łóżku wygodniejsze i w korzystniejszej pozycji w stosunku do państ w rozwiniętych, ale wysiedlonych w do jakich kryteriów oni są krajem rozwijającym się to trochę komiczna w teraz może to się wydawać trochę dziwna, kiedy minęło 18 lat od czasu wejścia do WTO wtedy przed czasem przypomnieć, że aż takiej roli Chiny, mimo że były bardzo szybko rozwijającą się gospodarką i wiadomo było, że za niedługi czas osiągnął bardzo wysoki poziom i będą jedno z największych gospodarek świata wtedy były trochę inaczej traktowane są też zachód trochę inaczej traktował Chiny postrzegano po pierwsze jako wielką szansę na to, że właśnie otworzyć kina na świat móc tam inwestować móc korzystać z gmin z korzyści, jakie daje produkcjach inaczej przez nią ówcześnie taniej siły roboczej i muszę stawać bardziej konkurencyjni przez to też ceny w krajach rozwiniętych, które produkowały w Chinach i właśnie przez ich do 2 przystąpienie do WTO i ułatwienie tam inwestowania prowadzenia działalności gospodarczej na tym korzystał też rozwinięte druga rzecz chodziło też o to, żeby przez włączanie Chin do światowego o rzeczy systemu gospodarczego starać się liberalizować ich systemy takie były nadzieje jak się okazało tylko 18 latach dość płonne bo o ile ryb i liberalizacja pewna postępuje w Chinach, które są dość powolnej raczej na nerek na postępu 1 na regułach, które kształtuje komunistyczna partia Chin, więc wtedy był uznawany za państwo rozwijające się jako to aspirujące teraz Chińczycy cały czas twierdzę, że są największym spośród krajów rozwijających się bo owszem, jeżeli spojrzeć na wartość całej gospodarki jest to w tej chwili druga największa na świecie pod względem parytetu siły najwięcej w siłę nabywczą nawet największa gospodarka na świecie, ale Chiny wskazują, że w przeliczeniu na mieszkańca chociażby to już tak nie wygląda przez cały czas jest społeczeństwo biedne rozwijające się z dużymi dysproporcja w rozwoju ziemi to jest argument na tym za tym, żeby to rozdzielenie w regionie było sporo zatrzyma rozwijające się, bo tak jest takie podejście Chin rzeczywiście zielono w przeliczeniu w stanach Zjednoczonych na PKB per capita jeśli rzeczywiście widać różnice, mimo że w Chinach przez ostatnie lata zdecydują bardzo mocno wzrosło natomiast to, o czym pan powie, że to trochę komiczne to jest argument USA zresztą nie tylko USA, bo Japonia i Luisa i Unia Europejska w takim wspólnym komunikacie czy w wystąpieniu z ubiegłego roku też wskazywał na to, że państwo, które normą są śrub zwinęły gospodarczy w ostatnich latach powinny z tego statusu zrezygnować, a przynajmniej powinno być takie zróżnicowanie w ramach samych państ w rozwijających się co pokazałoby, że te najmniej rozwinięte miały większe prawa te trochę bardziej rozwinięte wciąż rozwijające się miałoby, ale jednak ograniczona Chiny odrzucają taką taką i tak postawią sprawę mają w tym wsparcie innych dużych graczy chociażby Indii którzy, które też z tego co z tego prawa korzystają nie są go porzucać zresztą już w połowie maja w ramach tej debaty o reformie WTO było takie spotkanie nieformalne ministrów ds. handlu państ w rozwijających się tam było 17 państw, ale też wystosował takie taki komunikat, że nie chcą, żeby jakoś zróżnicowano je i po różnią je między sobą prawda w ramach w ramach tej reformy nawet chiński przedstawiciel przy WTO, mówi że Chińczycy nie będą się zgadza na taką reformę, która będzie taką pułapką na model rozwojowy Chińczyk właśnie to, żeby ten status państwa rozwijającego się będzie im zabrane, żebym nie można było to IT IT w tej bardziej rozwojowy prorozwojowy polityki prowadzić euro rzeczywiście tych punktów spornych jest trochę i jak pan widzi państwo widzą te stanowiska są dość rozbieżne, jeżeli chodzi o państwo rozwinięte rozwijające się zdarzać się właśnie dzieje sam WTO to znaczy czy można powiedzieć, że to się toczą jakieś prace czy toczy się jakiś rodzaj procesu politycznego dotyczącego przyszłości tej organizacji czy też to jest jednak zawieszenie toczy się debata jak najbardziej to by rzeczywiście dość ożywiona znaczy mamy te informacje po spotkaniach w różnych formatach państ w poszczególnych w zeszłym roku wspomniałem była, bo chociażby komunikat właśnie USA Japonii Unii Europejskiej dotyczących statusu państwa rozwijającego się Unia Europejska w ogóle z Japonią i z Zastalem znaczenie ma taki dialog z zorganizowane na temat zmian WTO, że właśnie tez punkty wspólne mają być podnoszone Unia także z Chinami w 2018 roku tworzyła taką grupę, która ma ma sprzyjać temu, żeby stanowisko w ramach w oraz dotyczące reformy to były jakoś zbliżone tych 2 partnerów, tak więc państwo się spotykają zeszły rok też w Kanadzie w Ottawie było takie spotkanie 13 ministrów spraw dotyczących zajmujący się handlem, gdzie też były postulaty dotyczące chociażby procesu arbitrażowego jak zmienić los, żeby zmienić pracę z TOK działań tego organu w odpowiedzi na postulaty amerykańskie ustalić terminy, w których mogą być te sprawy rozstrzygane maksymalnie, bo to też podnosi administracja Trumpa są przedłużające się na rozprawy, które rzutują na to, że Note to działania sprzeczne z łysym ze sztandarami WTO są wprowadzane, tak więc to się toczy bój między państwami wspomniał o tym spotkaniu z majowymi dali natomiast te same my w samym WTO w siedzibie w Genewie też są prowadzone rozmowy na poziomie już ambasadorów przedstawicieli poszczególnych państ w, które przedstawiają stanowiska swoich swoich rządów, więc rzeczywiście ta dyskusja bardzo mocno rozwinięta także na forum WTO przesianą, gdzie 20 podnoszono tą kwestię w ubiegłym roku na szczycie w Buenos Aires będziemy mieli w czerwcu szczyt w Osace Japonii, który podejrzewa, że też 1 z 3 głównych tematów będzie właśnie z tą postęp w negocjacjach czy w debacie nad reformą WTO, więc ta dyskusja się toczy 1413 zaś wróćmy do rozmowy, ale on włączenie ich różni od dziur i jedno 124 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Damian Wnukowski z polskiego jest od Instytutu spra w międzynarodowych rozmawiałem WTO w kontekście wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi Chinami mówimy o tym, właściwie jak z tą klęską okazuje się ten wspólny paradygmat handlowej, jaką miała 3 Organization dzieci miało sforsować ich miała pilnować będzie go straży miało stać się, że jeśli popatrzymy na mapę świata i państ w, które do WTO należą to właściwie poza krajami, które są albo autorytarne albo ogarnięte wojną czy jakimiś kryzysami to są w zasadzie wszyscy, kiedy w 2006 roku zagrała utknęło wewnątrz tej negocjacji w negocjacjach rundy Doha jeszcze wówczas się bardzo liczyło jako organizacja wiadomo było, że o członkostwo stara się Rosja wiadomo było, że w pewnym sensie to mu to możliwość zablokowania akcesji Rosji do WTO była jakimś narzędziem dyscyplinującym przecież narzędziem presji na ten kraj się właśnie tych instrumentów nie ma też nie wiem czy te negocjacje, które są otwarte na szkolnych z Białorusią czy z Bośnią Hercegowiną uczono jeszcze coś znaczą na pewno znaczą znaczne problemy z 1 państwami, które teraz chciałyby przystąpić do WTO jest taki, że nie do końca wiadomo, jakie organizacja 8305, bo jeżeli to będzie akcesja za rok 23 nie wiadomo, jakie będą reguły to, o czym mówiliśmy, że są obszary sporne, które trzeba będzie rozstrzygnąć nie wiadomo też, jaki będzie ich status, jaki będą miały prawa każdy kraj, który wchodzi do WTO też musi zadeklarować, jakie są obecne przy przy przy akcesji mi jak bardzo obniża cła jak obniżenie barier pozataryfowych, jakie są uznawane właśnie państwo rozwinięte czy są rozwijające się na razie potem może to być jakaś im jakieś inne jeszcze podział, tak więc wydaje się, że cały czas pomimo tych problemów z akces do tej organizacji jest ważne, bo jestem przede wszystkim ta podstawowa reguła, która zapewnia wszystkim państwom uczestniczącym w tej organizacji równe traktowanie to znaczy klauzula Najwyższego uprzywilejowania, która mówi o tym, że, jeżeli 1 z partnerów w ramach WTO też jakieś przywileje to one muszą obowiązywać każdego z nich wszyscy, którzy są poza WTO to jest w tym momencie 164 państwa czy inną większość państw świata one odpowiadają za 98 % handlu towarowego, czyli właściwie ci, którzy są poza to są naprawdę państwa na niewielkie, które by też pewnie zależało na tym, żeby największe rynki, choć są chociażby państwa właśnie się czy Białoruś czy państwa Azji centralnej to może być rzeczywiście atrakcyjne wciąż ta reguła prawdopodobnie na nie będzie zmienia na czym ona nie jest przedmiotem dyskusji tata to podstawa to inne rzeczy jak są traktowane państwa w ramach WTO one mogą zmienić też obraz tego jak przyszli członkowie mogą być traktowane, a jeśli cały czas zastanawiamy w jakim formacie w jaki sposób miałaby ta reforma WTO zachodzić znaczy, że nie można zamknąć rundę rozmów, które zaczęło się kilkanaście lat temu to jak mogli rozpocząć dyskusję oficjalną już formalną nie nieformalną Potash może toczyć jeszcze wiele lat na temat tego czym ta organizacja musi stać w no jak w wielu organizacjach takich winno być duży his głos był bardzo zróżnicowanych interesach tak jak tutaj mówiliśmy w pierwszej części te interesy wymienić uszkodzone Poznaj najważniejsze obszary alejki jest też więcej jak one są rozbieżne postęp prawdopodobnie musi być bardzo stopniowe pewnie dość niewielkim i raczej ta ta reforma, że będzie to ona będzie w jakim stopniu ograniczona, jeżeli w ogóle do takiej reformy dojdzie, bo nie można wykluczyć też scenariusza jest obecnie postawa Stanów zjednoczonych trochę na to wskazuje chociażby to jak postulaty dotyczące reformy systemu rozstrzygania sporów czy właśnie reakcja państ w rozwijających się na nas na zróżnicowanie tego statusu państ w rozwijających się wskazuje, że stanowisko USA, na które bez nich raczej zgodna reforma nie będzie mogą raczej starać się, żeby trochę cofnąć niejako w rozwoju system światowego handlu jest możliwe n p . to, żeby w przypadku paraliżu systemu arbitrażowego tamte spory były trochę tak jak było jeszcze przed WTO czy kiedy był układ ogólny w sprawie taryf taryf celnych i który któryś z przewidywał, że będą rozstrzygane spory tylko wtedy, kiedy państwa zgodzą się na to, żeby taki taka procedura była wdrożone i też na opublikowanie czy na ostateczne z VAT o nas ostateczne usunięcie też musiał się zgodzić, czyli znowu ta nic to co było ponadnarodowe i w można, by oczywiście się odwoływać od od decyzji tego tego panelu, który powstał w ramach WTO do stałego organu teraz mogły być Amerykanie chyba do tego dążą trochę, żeby to był już na zasadzie bilateralnej Czyżby państwo po prostu same musiały zgodzić się coś takiego co dawałoby im większe możliwości nacisku te większe państwa miałby wtedy przewagę nad tymi mniejszymi, bo to głównie mniejsze państwa na mniejsze uczestniczy systemu byliby chronieni w takiej sytuacji, a więc tutaj rzeczywiście jest ich reforma postępowań to bardzo powoli na jej te zmiany produktu będą musiały się ocierać, o ile będzie Wola polityczna, bo to jest też założenie, że tak jak podkreślają też przedstawiciele WTO musi być Wola polityczna do do zmian i w dobrej wierze praca nad tymi zmianami na razie widać, że stanowisko obu stron jest to jeszcze dość twarde, ale to może być też postawa negocjacyjna szczególnie w kontekście też sporu amerykańską chińskiego, bo to może być też karta przetargowa niejako w tym sporze między USA Chinami to oni 4 od ustępstw 200 najwięcej zależy to może być też wykorzystywanej to może być instrument negocjacje to co się dzieje WTO urlop warto pamiętać o tym, że Chiny zaskarżymy tę decyzję o wprowadzeniu ceł przez stany Zjednoczone do WTO podobnie jak zrobiła to Turcja jeśli chodzi o dodaje, że kwestia aluminiową też jest także w tonie jest także ta organizacja zupełnie martwa to znaczy w tej sytuacji rozważy jednak taka próba, acz oddziaływania na stany Zjednoczone na administrację Trumpa właśnie przez WTO dalej jest podejmowana natomiast decyzję ta organizacja nie jest gotowa na sytuację, w której ktoś będzie otwarcie i wprost lekceważył jej reguły w tym problemem też WTO było to i cały czas jest, że test z okna sprawy podawane do arbitrażu one nowe są rozstrzygane dość długo to znaczy, zanim będzie efekt, zanim będzie można wdrożyć te przepisy zazwyczaj to trwało około pół od roku do 2 lat powiedzmy, więc w tym czasie mogą być wprowadzane właśnie różna inna instrumentem czy to właśnie słane do zmian argumentowano bezpieczeństwem czy cła antydumpingowe, ale tak jest widział środki wyrównawcze, jeżeli chodzi o subsydia, które mogą być zaskarżane, ale to będzie trochę trwało, więc sama sam WTO rzeczywiście ma instrumenty, ale one muszą też wymagają woli, żeby poddawać się tym tym instrumentom, bo to wprowadza ład to jest najważniejszy atut WTO, że wprowadza swego rodzaju ułatwi to co było nią między państwami mogłoby się rozstrzygać na zasadzie bilateralnej i bez bez żadnych odgórnych zasad czy po prostu na zasadzie akcja za akcję WTO wprowadziło pewną dozę przewidywalności porządku którego, które w 2 lat, ale są oni nie zdążyli członków po prostu uznawał, że to jest jej wartość ilorazu stara się przestrzegać no tak, ale liczyliśmy chyba nie sądzi, że ten konflikt między Chinami Stanami rozstrzygnie się właśnie w ramach WTO tylko to jednak, że w ramach rozmów dla doraźnych raczej tak natomiast WTO samo może być instrumentem do tego, żeby np. Chińczycy, w jakich obszarach chociażby wydaje się, że takie obszary mogą być w jakimś sensie w jakim stopniu o odejście od subsydiów w niektórych obszarach to zresztą było też na ostatnim szczycie Unia Europejska Chiny z kwietnia poruszane, że będzie toczyła się debata co było taką takim Novum, jeżeli chodzi o przyznanie się, że są gotowi w Giodo do dyskusji na temat subsydiów dla swoich firm może to być ograniczona będzie ograniczona skala może nie dla wszystkich sektorów burzy niektórych po prostu Chińczycy nie potrzebują tych subsydiów oni są już po prostu w firmy chińskie w wielu obszarach 4 stronice samochodach elektrycznych zielonych technologiach wielu z nich są tak rozwinięci ma taką pozycję rynku, że nie potrzebują osób substytut z z subwencji Alfreda wsparcia państwa, więc mogą być wycofywane i Chińczycy już trochę tak robią pokazują, że ma wychodzą naprzeciw oczekiwaniom miejska Amerykanów, ale też Europejczyków, a tak, więc nowy dług wobec krajów rozwiniętych prawda, żeby tak nie robił oczywiście są wyjątki jest minister państwa rozwijające się też chociażby, jeżeli chodzi o artykuły rolne załatwił sobie z wyjątkiem tego, że mogą wspierać swoich swoich producentów natomiast zasady jest podział na subwencje, które nie szkodzą szkodzą rynkowi trzeba wykazywać, że subwencje szkodzą danej gałęzi przemysłu gadam sektorowi Majdanem rynkowi prawdy albo partnerom handlowym, jeżeli tak jest to one są powinny być mogą być zaskarżane mogą być też wprowadzone albo cła wyrównawcze albo mogą być po prostu państwo zmusza do wycofania się z nich jest Chińczycy trochę z własnej woli mogą wybrać takie rzeczy robić i to może być też wpływać na negocjacje w ramach WTO przez co mogą trochę łagodzi stanowisko amerykańskie, ale są takie obszary, w których rzeczywiście może być ciężko niżej, choć jeśli chodzi o jakiś konsensus wydaje się, że głównie chodzi tutaj o finansowanie i wspieranie spółek technologicznych czy coś na czym i tańca zwolniono ją rząd uchwały i tak i wiele innych jeszcze firm, które nas są wspierane przez państwo jakoś współpracują z państwem chińskim, ale no też wiele innych zagadnień czy sztuczna inteligencja czy czy robotyka są takie obszary, gdzie Chińczycy w ramach czeskiego programy zdjęcia na 1205 mocno wspierają swój przemysł IT jest to wciąż widzą swoją przewagę w przyszłości tutaj rzeczywiście ustępstwa mogą być dość nikłe Amerykanom na tym zależy plus, żeby nikt nie nie pozyskiwana nielegalnie własności intelektualnej, która wspierała właśnie te działania chińskie no i nie przekazywano w gminie transferowania technologii do Chin, które miałyby ten sam cel, w jakich obszarach może być pewna odsunie posunięcie do tyłu, jeżeli chodzi o Chiny natomiast raczej nie spodziewał się zbyt daleko posunięty ruchów, bo to jest po pierwsze, kwestia prestiżu po drugie na długofalowego rozwoju rozwoju Chin natomiast Chińczykom zależy też na tym, żeby WTO funkcjonowało chociażby właśnie, że był ta względna przewidywalność nawet w systemie i że mogli mieć też jakieś narzędzia z do zaskarżenia działania amerykańskich, ale ty z dniem, bo różnice są tak tak duże między Chińczykami i Amerykanami, że rzeczywiście WTO samo nie będzie tutaj głównym elementem raczej to są te rozgrywki dwustronne i źle się też będzie istotna to jak w przeciągu nauki najbliższego czasu kilku miesięcy to co się dzieje teraz rację chińska amerykańskich jak to cła wzajemnie nakłada na siebie i ostre groźby wysłane w 1 z drugą stronę choćby Chińczycy zagrozili ostatnio o tym, że będą wstrzymywali eksport metali ziem rzadkich wykorzystywanych przy elektronice produkowanej w stanach Zjednoczonych, więc Amerykanie nakładają cła na produkty eksportowane jest z Chin koleją nie będą zakładali to co bardzo uderzy w może uderzyć w gospodarkę amerykańską firmę amerykańskie przez całe gałęzie przemysłu, więc zależności od tego jak mocno gospodarki będą to odczuwał też będzie rosła presja na obie strony, ale widać, że to polana sporu i rozbieżności są dość znaczące, szczególnie że chodzi o technologii dziękuję bardzo Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ze mną w studiu czternasta 37 zaś informacje, ale on włączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA