REKLAMA

Jest pewne, że nowy Kodeks Karny będzie naruszał Konstytucję i Konwencję Europejską

Połączenie
Data emisji:
2019-05-30 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o włączenie ich różni od nich trzynasta 21 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami dr Mikołaj Małecki z uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu krakowski Instytut prawa karnego, a także autor bloga dogmaty karnisty, a będziemy rozmawiać oczywiście o zaostrzeniu prawa karnego w Polsce o projekcie, który budzi coraz więcej wątpliwości to nie tylko w Polsce komisarza rady Europy ds. praw człowieka do Niemiec, a to Which Rozwiń » zgłosiła krytyczne uwagi do planowanego u nas i zaostrzenia prawa karnego nowelizacja przypomnijmy przewiduje wprowadzenie kary dowodzą dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia, ale czy te wątpliwości, które się pojawiają w tej chwili także z rady Europy są jakimś zaskoczeniem dla pana n p . że Szanowni państwo nie są dla mnie zaskoczeniem od samego początku większość ekspertów, która komentowała tę propozycję najpierw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości potem w ekspresowym tempie procedowane w sejmie zasobności uwagę na liczne przepisy w tej ustawie zawarte, które są niekonstytucyjne być może to będzie szansa porozmawiać o samym trybie procedowania ustawy natomiast, jeżeli chodzi o same rozwiązania przewidziane w ustawie no właśnie kara dożywotniego bezwzględnego pozbawienia wolności jest karą, która jest uznawana w orzecznictwie Europejskiego Trybunału praw człowieka o zakazie okrutną nie humanitarną to jest po prostu no można powiedzieć sądzenie człowieka do lochu potraktowanie go w sposób przedmiotowy i pozbawieni jakichkolwiek możliwości tak naprawdę poprawienia się to znaczy, jeżeli ten człowiek dajmy sobie przypadek, który może się zdarzyć, jeżeli ten człowiek rzeczywiście się poprawić ulepszyć i jeżeli on przeprosić, jeżeli na bazie Dariusz Bogacz osobie pojednania z ze społeczeństwem ten człowiek z góry będzie wiedział, że nikt nie może opuścić celi więziennej, więc przewidywanie takich abstrakcyjnych rozwiązań, które blokują możliwość ubiegania się przez taką osobę taki przypadek może przecież zdarzyć w ogóle możliwość przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego to jest właśnie kara okrutna niehumanitarne jest po prostu pewien rodzaj tortury psychicznej jak jest, jaka jest żądza na tej osobie pozbawionej wolności, więc niż chociażby z tego względu przepisy, które były uchwalonych, które teraz wrócił do Sejmu po poprawkach Senatu są niekonstytucyjne no tak, ale z drugiej strony no można, by się bronić rozumiem, że polscy prawodawcy mogliby się zasłaniać np. przypadki Norwegii prawda tam też jest prawo, które pozwala przedłużać karę więzienia na niemalże w nieskończoność tzw . Forwarding nie ma wiele osób, które są skazane na taką karę, ale jednak są o tym, bar Davidson na czele oczywiście najsłynniejszy chyba osadzonym więc, że jak to jak jak ten argument odbić te panie redaktorze to są 2 zupełnie różne sytuacje proszę zauważyć, że jeżeli mówimy o modelu, który przewidziany jest przedłużanie pozbawienia danej osoby wolności od za każdym razem, w którym dochodzi do tego przedłużania gry osadzenia tej osoby w zakładzie karnym trzyletnich szpital w szpitalu psychiatrycznym to musi dojść do rozstrzygnięcia kompetentnego organu o tym, żeby przedłużyć okres przebywania tej osoby izolacji, a tutaj mamy propozycję, której w 2019 roku sąd podejmie decyzję, że kogoś wskaże na karę dożywotniego pozbawienia wolności i z automatu już na zawsze będzie wykluczona możliwość jego zwolnienia z więzienia, więc to są zupełnie różne sytuacje, gdy sytuacja, w której pan powiedział jest możliwość zweryfikowania czy ta osoba nadaje się do wyjścia na wolność czy nie w związku z tym ten standard mówiący o tym, że nie można tej osoby na zawsze pozbawić nadziei na wejście na wolność tutaj nie jest naruszony w przypadku regulacji, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości teraz standardu ewidentnie naruszone nawet pani legislator zwraca na to ulic w Senacie zwracała uwagę w czasie obrad komisji nawet nie chodzi o możliwość naruszenia Europejskiej konwencji konwencja jest naruszona w sposób oczywisty jest to pewne, że taki przepis narusza będzie konwencję Europejską tak samo również szereg przepisów polskiej konstytucji będzie w ten sposób naruszone jak gdyby nasi prawodawcy się uparli jednak przepchnęli ten projekt w takiej wersji w takiej formie i on tak jak pan mówi byłaby to wprost naruszenie konwencji co się potem dzieje ja chcę zwrócić uwagę na 2 rzeczy po pierwsze, jeżeli w państwie europejskim obowiązują przepisy prawa represyjnego prawa karnego, który właśnie przewidują, że dana osoba, której w ramach sankcji przewidzianej za przestępstwo będzie groziło dożywotnie pozbawienie wolności ona może już nigdy nie wyjść z zakładu karnego i to jest przepis naruszający Europejską konwencję do w takim wypadku jeżeliby doszło do zatrzymania jakiegoś przestępcę poszukiwanego na terenie Europy sądy czy organy państ w obcych będą mogły skutecznie powiedzieć, że my takiego sprawcy po prostu nie wydamy na teren Rzeczypospolitej polskiej, ponieważ w Polsce będzie groziła kara, która jest niehumanitarna w związku z tym taka regulacja i ogranicza możliwość walki z najcięższymi przestępstwami na zasadzie współpracy międzynarodowej po prostu inne państwa nie będą przekazywały nam jest sprawcą np. obywateli polskich pod, żeby oni byli sądzeni za przestępstwa, które popełnili w Polsce, a druga sprawa jest taka o, że po prostu pierwsza osoba, która będzie na taką karę ewentualnie w przyszłości skazana na obóz zaskarży rozstrzygnięcie do Europejskiego Trybunału praw człowieka Navi jest więcej niż prawdopodobne, że po prostu ten inny proces o procedurę wygrała oprócz tego, że państwo polskie narazić na na no właśnie konieczność wypłacania osobie odszkodowania, gdyż po prostu wyjść na ja w, że Rzeczpospolita Polska, która jest częścią jest państwem członkowskim Unii Europejskiej wprowadza po prostu drakońskimi EKUZ niekonstytucyjnej niehumanitarne kary do swojego systemu prawnego także także chociażby z 2 względów jest to propozycja to nie do zaakceptowania no z drugiej strony można powiedzieć, że kary przepraszamy wyroki Trybunału praw człowieka Strasburgu Dody oraz wykonuje raz nie przoduje w tym Rosja np. w ale proszę zauważyć, że tutaj to będzie dotyczyło indywidualnej sprawy konkretnego człowieka w sobie nie wyobrażam, żeby po takim wyroku Europejskiego Trybunału organy władzy publicznej działające w Polsce organy władzy publicznej, które nie są związane z polską konstytucją, żeby one nie zastosowały prokonstytucyjnej i o konwencji innej wykładni podejścia do przepisów i żeby po prostu umożliwić temu człowiekowi po okresie przewidzianym dla innych tego typu spra w ubieganie się możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie także rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału nawet niezależnie od tego co będzie działo w przyszłości na legislację to musi oddziaływać na zasadzie siły autorytetu na zasadzie siła autorytetu prawa prawa, które jednak i ducha prawa, które jednak idzie przed nieracjonalnym populistyczny nowelizowanie kodeksu karnego taki sposób, że po prostu ten człowiek będzie musiał zostać potraktowany humanitarnie nie ma po prostu innego wyjścia w demokratycznym państwie prawa i autorytetu prawa panie doktorze z popatrzmy co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym nowość nie muszę powiedzieć, że kolejny kamyczek do ogródka w tym przypadku już inicjatywy bezpośrednio Ministerstwo Sprawiedliwości ta nowelizacja, której mówimy ma, że tak powiem twarze twarze urzędników ministerstwa w twarz i samego ministra sprawiedliwości to jest rzeczywiście bym powiedział jak pan redaktor zauważył ten sam kierunek to znaczy to znaczy niszczyły standardy tworzenia prawa, bo chociażby ekspresowy tryb procedowania tego prawa w sejmie o OZE powoduje, że tak naprawdę jest instrumentalne wykorzystanie Sejmu jak maszynki do głosowania, żeby przeforsować te wszystkie niekonstytucyjne niespójne i momentami nawet absurdalne przepisy wymyślone w Ministerstwie Sprawiedliwości, a z drugiej strony wprowadzenie pewnego chaosu prawnego o no właśnie po to, może nie oto one obiektywnie rzecz biorąc to pogłębia chaos prawny, jeżeli chodzi nie tylko prawnokarnych, ale również chaos prawny w całych Rzeczypospolitej polskiej Nokii no niestety to jest rzecz to jest to już niestety drugi rozdział czy kolejny rozdział tego co obserwowaliśmy w zeszłym roku i od 2015 roku co wynikało z AZS ze zniszczeniem tak naprawdę pozycji Trybunału Konstytucyjnego no proszę zauważyć, że dość jego drugim oczywiście bezpośrednio wiąże, jeżeli są wątpliwości co do konstytucyjności przepisów prawa karnego o tuje na pewnym etapie pewnej procedurze może rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, jeżeli ten Trybunał Konstytucyjny nie spełnia swoich konstytucyjnych funkcji, jeżeli w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają osoby co, do których są uzasadnione obiektywne wątpliwości czy one są sędziami tego Trybunału do takiej sytuacji chaos prawny się pogłębia jak mamy rozstrzygnąć obiektywnie o tym czy uchwalone przepisy ustawa jest konstytucyjna i że de facto nie wiemy czy rozstrzygnięcie Trybunału będzie w ogóle wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w no właśnie wójt, a teraz tak obok powiedzieliśmy o zastrzeżeniach rady Europy do do tego projektu, ale rozumiem, że zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją też są bardzo poważne co do zgodności z polską konstytucją oczywiście, że to no chociażby, jeżeli mówimy konkretnie o tym, rozwiązaniu odbierającym sędziemu i odbierający innym organom lub postępowania karnego możliwość rozstrzygnięcia kwestii warunkowego przedterminowego zwolnienia tego wskazanego wcześniej zakładu karnego o ludziach można powiedzieć o naruszeniu zasady trójpodziału władzy po prostu wymierza sprawiedliwość ma władzę sądowniczą, a wymiar sprawiedliwości polega na tym, że trzeba wymierzyć sprawiedliwość, a nie podpisał się pod rozstrzygnięciem, które on zadekretował z góry ustawodawca, czyli sędzia w każdym przypadku musi mieć możliwość podjęcia decyzji przynajmniej wyboru z kilku opcji najlepiej dostosowany do konkretnego przypadku, czyli nie może być tak, że ustawodawca na szybko sobie napisze, że zalane przestępstwo grozi wyłącznie karą dożywotniego pozbawienia wolności i sędzia rozstrzygający konkretną sprawę nie będzie mógł wygrać żadnej innej, a tylko tą konkretną tak nie może być, bo sędzia ma wymierzać sprawiedliwość ani ustawodawca i ta sytuacja, której mówimy, że ten człowiek nie może niegdyś zakładu karnego to jest właśnie ta sytuacja to znaczy sędzia, orzekając karę najsurowszą zgodnie z dyrektywami wymiaru kary musi jak by na przyszłość, gdy mózg pozwolić system prawny musi pozwolić temu człowiekowi drze w pod określonymi warunkami jego wniosek o wyjściu z zakładu karnego będzie już rozstrzygnięty będzie to oczywiście to nie jest przesądzone, że on kiedykolwiek wyjdzie na wolność, ale musi być stały potencjalna możliwość, żeby ten człowiek miał możliwość ubiegania się od bankowych przedterminowe zwolnienie, ale ta zasada godzenia, gdy mu trójpodział władzy ona jest tutaj w tych przepisach, które zostały uchwalone jeszcze w innym aspekcie panie redaktorze Szanowni państwo złamana podał inny przykład sąd ma stosować nadzwyczajne złagodzenie kary w pewnych sytuacjach na wniosek prokuratora to budzi to obejście przepisów o świadku koronnym, że na wniosek prokuratora sąd będzie obligatoryjnie zobligowany do tego, żeby zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, bo chwileczkę ktoś, by wymierza karę wymierza sprawiedliwość prokurator czy sąd jak to się do zasady, że strony postępowania są równe znaczy prokurator może złożyć wniosek i sąd nie ma innego wyjścia musi zastosować określoną reakcję prawnokarną bardzo uszkodzone oko tym co drugą stroną tego procesu, więc zachwianie równowagi władzy polega na tym, że po prostu władza tak naprawdę de facto władzę wykonawczą, bo mamy prokuratora generalnego, który z ministrem sprawiedliwości nadzoruje działania prokuratora konkretnego konkretnej sprawie i teraz prokurator będzie dyktował sędziemu, jaką karę wymierzyć mu to przecież nie mieściłoby to nie jest to nie jest do pomyślenia w demokratycznym państwie o ładunek i zasady trójpodziału władzy na tak, ale zdaje się, że jest coraz więcej tego rodzaju zapisów prawa tak jest pomyślany w ogóle kodeks karny to ten, który na Skrę teraz pracuje, żeby właśnie odebrać sędziom właściwie możliwość decydowania o rozmaitych sprawach rzeczywiście mamy do czynienia z przepisami, które w wielu przypadkach są tak na sztywno ujętych w pewnych kwestii przesądzają na sztywno, że sędzia rzeczywiście jest pozbawiony możliwości podejmowania elastycznych decyzji w zależności od konkretnej sprawy tu zwrócić uwagę na jeszcze 1 rzecz o początku Sejm był wprowadzany w błąd co do tego nad jakimi przepisami głosuje to było w wprowadzanie w błąd, które było o tym, iż powtarzalne i na konferencjach prasowych i w czasie wystąpienia pana ministra w Senacie, a mianowicie to wcale nie chodzi o walkę z najgroźniejszymi przestępcami jak to się, gdy mówił jak to pan minister wielokrotnie powtarzał mamy wiele przepisów, które zaostrzają kary nawet najdrobniejsze przestępstwa mówimy np. o usunięciu art. 37 a jest przepis, który mówi, że można orzekać grzywny albo ograniczenia wolności w taki właśnie drobnych sprawach zamiast kary pozbawienia wolności ten przepis jest zmodyfikowany faktycznie będzie ich w praktyce niemożliwy do zastosowania rząd przewiduje też sobie pewne pewne działania sądów, które są wewnętrznie sprzeczne to jest nasz kot wprowadzenie zaostrzenia kary za tzw. czynów ciągłych i jest z innej perspektywy ten przepis po prostu jest przepisem absurdalnym, ale znowu jest i regulacja, która jest wymierzona w bardzo drobną przestępczość, jeżeli mamy człowieka, który jak i gościom drobnego złodziejaszka skrzydłowego, który tak sobie zaplanował, że będzie coś tam ze sklepu za każdym razem zabierał i że musimy kwota uzbiera w sumie Żyłka nie kwotę kilkuset złotych to jemu będzie groziło 2 × wyższa kara niż człowiekowi, który jednorazowo ukradli komuś samochód do 180  000 zł na to w jaki sposób można tą sytuację taki przepis zracjonalizować to jest po prostu inny charakter jest nieproporcjonalna jest to kara niesprawiedliwa jest kara przewidziana znowu abstrakcyjnie 2 × wyższa kara za kradzież w przypadku tego drobnego złodziejaszka niż jednorazowe zabranie komuś samochodu prawda i o wartości 190  000 zł w moim języku populistów jest takie powiedzenie, że to jest jakby zachęcanie przestępców do popełnienia przestępstwa jak inaczej można nazwać zapewnianiem musimy państwo zostawi dziękuję bardzo ten gol Mikołaj Małecki z uniwersytetu Jagiellońskiego krakowski Instytut prawa karnego trzynasta 38 za chwilę informacje, ale on włączenie ich recykling Olsztyn Górnik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA