REKLAMA

Bezwzględne więzienie dla lekarza za błąd medyczny, który zakończy się śmiercią pacjenta - o sytuacji lekarzy z Małgorzatą Solecką

Połączenie
Data emisji:
2019-05-31 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Górnik ranny 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Małgorzata Solecka dziennikarka portalu medycyna praktyczna miesięcznika służba zdrowia dzień dobry dzień dobry mamy cały worek z tematów, które towarzyszą nam już od wielu lat jak np. to co próbuje w tej chwili zrobić Najwyższa Izba Kontroli czy zrobiła, czyli 33 propozycje dla ochrony zdrowia w Polsce taki raport za chwilę o nim więcej powiemy nie jest to zbiór newsów po Rozwiń » 33 postulaty rezolutnie natomiast newsem jest działanie Ministerstwa Sprawiedliwości, które nie chce, by w błąd medyczny był karany bezwzględnym więzieniem, choć art. 155, czyli czyn zakwalifikowano jako nieumyślne spowodowanie śmierci jak to jest do tej pory z błędami medycznymi w Polsce to od razu może małe sprostowanie to nie chodzi o sam błąd medyczny tylko o zdarzenie medyczne, które zakończy się zgonem pacjenta tak w błąd medyczny można popełnić z różnym skutkiem można kogo mógł komuś spowodować uszczerbek na zdrowiu, a może nawet nie nie każdy błąd medyczny kończy się dla pacjenta czy źle, a na pewno nie każdy kończy się tragicznie mówimy o art. 155, który mówi o nieumyślnym spowodowaniu śmierci i to jest 1 z artykułów kodeksu karnego, z którego w tej chwili prokuratura może postawić lekarzowi ratownikowi medycznemu pielęgniarce zarzuty jeśli dojdzie do zgonu pacjenta nie jest to jedyny artykuł, ponieważ częściej stosowany jest inny przepis mówiący o narażeniu zdrowia lub życia pacjenta i NHL z nazwą ultra w nauce nie narażeniu zdrowia lub życia kogoś tak nie tylko pacjenta, ponieważ nie jest wprost spenalizowane zdarzenia medyczne tylko w ogóle stąd tego drugiego artykułu częściej stawiane są zarzuty natomiast jest cała grupa spra w właśnie za art. 155, w którym w tej chwili jest sankcja karna od 3 miesięcy pozbawienia wolności do 5 lat podczas ostatniej nowelizacji przeprowadzonej tuż przed wyborami do parlamentu Europejskiego w ramach no właśnie zmian związanych z przestępstwami seksualnymi w tym przeci w dzieciom Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości przeorał w ogóle znaczącą część kodeksu karnego wprowadził szereg bardzo ważnych zmian, których wspólnym mianownikiem jest zaostrzenie kar oraz podniesienie minimalnego wymiaru kary tak, żeby sąd nie miał wyjścia musiały zasądzać wyższy wymiar kary i to dotknęło m. in. art. 155 Otóż jeśli nowe przepisy jeszcze inny nowy kształt przepisów wejdzie w życie kara minimalna wyniesie rok więzienia maksymalna 10, ale jeśli nie na skutek tego nieumyślnego działania życie straci więcej niż 1 osoba wymiar kary minimalne to 2 lata maksymalny 15 lat, gdy tego zróżnicowania w tej chwili nie ma w tej chwili jest tylko 3 miesiące 5 lat, jakie to ma znaczenie i w ogóle, dlaczego lekarze tak gwałtownie zareagowali do tej pory jeśli Enea sąd uznał winę lekarza oskarżonego z tego artykułu najczęściej wymierzał kary w pozbawienia wolności do roku więzienia w zawieszeniu mówimy o nieumyślnym spowodowaniu śmierci nie o zaniedbaniu nie o jakiej się rażącej niefrasobliwości tylko o działaniu, które o takim typowym błędzie medycznym ktoś chciał dobrze zrobił wszystko co potrafił być może zrobił za mało albo zrobić coś za dużo nie wyszło tak to niestety się w medycynie zdarza jest w tej chwili minimalny wymiar kary to rok oczywiście jeśli sądy będą konsekwentnej będą zarząd zasądzać tylko rok w zawieszeniu no to jeszcze to jest to tutaj się, jakby nie zmieni status quo, ale tego nie można zakładać, dlatego że sędziowie będą pod presją prezesi sądów, o czym warto pamiętać nie są tak do końca niezależnie od ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jedno w 1 i jeśli prokuratury będą żądać dla lekarzy 35 lat pozbawienia wolności, a sądy też hipotetyczna hipotetyczne założenie będą jednak zasądzać ten rok konsekwentnie, żeby dać zawiasy na to sędziowie się narażą narażą się swoim szefom, którzy jeśli nie zdyscyplinują ich narażą się ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu tutaj tak też przecinają się sprawy właśnie niezależności sądów i reformy sądownictwa stres w tym co się dzieje w tej chwili z kodeksem karnym można, więc założyć, że sędziowie będą orzekać, więc wikary wyższe niż rok, a wtedy już niema zawiasów natomiast w przypadkach, które dotyczą szczególnie ginekologów położników oraz wszystkich pracujących przy porodach, kiedy po jedno zdarzeń i 13 i 1 błąd może pociągnąć za sobą śmierć więcej niż 1 osoby to nawet ten minimalny wymiar kary to już jest więzieniem bez zawieszenia, bo 2 lata to już jest więcej niż rok tak duża teraz powiedzmy co to jest ten błąd medyczny tak naprawdę to jest jak tutaj się nie podejmuje tak naprawdę wyjaśnienia, dlatego że wybitni specjaliści od bez prawa karnego spierają się i ogromne tomy piszą oraz biegli powoływani przez prokuraturę i przesądy czy mamy do czynienia z błędem medycznym czy mamy do czynienia z zaniedbaniem jak zakwalifikować przyczyna zgonu jest tego co można sobie to troszeczkę poczytać w internecie tam są różne takie kancelarie prawne, które pokazują kraje są do do konkretnych artykułów wiem, że np. art. 155 był oskarżony lekarz, który no była ciąża fizjologiczna zdrowa bez komplikacji dziecko zdrowe trzydziesty tam ósmy 33009. tydzień ciąży w zasadzie można byłoby rodzić się kazał przyjść za kilka dni co kilka dni dziecko nie żyło tak, bo się udusiła z powodu n p . do zwinięcia pępowiną z tego co pamiętam to jest typowe art. 155 nieumyślne spowodowanie śmierci, ponieważ on powinien zadziałać wcześniej inni rozwiązać ten ciąży tak ta zwłoka z przesądziła o śmierci dziecka w on nie chciał tego nie nie zrobił tego specjalnie miał przesłanki tak nie widziało rozpoczęcia akcji porodowej w związku z tym czym mógł coś zrobić więcej no to już jest kwestia właśnie biegłych, ale czy to jest także na świecie zawsze w błąd medyczny uruchamiają sankcję w postaci kodeksów karnych no właśnie nie to jest cel jesteśmy tutaj nie chce powiedzieć, że wyjątkiem, ale 1 z niewielu krajów, w których tak się dzieje przede wszystkim błędy medyczne są w powodem czy przyczyną uruchamiania procedury odszkodowawczej, czyli tutaj jeszcze kwestie kodeksu cywilnego przeciwko lekarzowi przeciwko placówce mówi o tym jak jest na świecie tak to ma swoje konsekwencje n p . w stanach Zjednoczonych koszty polis lekarskich są tak gigantyczne, że to winduje też ceny świadczeń, bo lekarze muszą ubezpieczać się na horrendalną sumę dotyka to n p . w sposób szczególny ginekologów Wołów położników co się przekłada na to, że tam nie ma chętnych do wykonywania tej specjalizacji, więc znowu ci, którzy ją wykonują zarabiają krocie bo, iż jest mało, ale muszą się wesprze chętnych bardzo wysoko i to jest taka rzeczywiście nakręcając się mu kołowrotek w kraje skandynawskie duża część krajów Europy północnej i zachodniej idzie w kierunku systemu no folk, czyli bez orzekania o winie następuje niepożądane zdarzenie medyczne, które ma konsekwencje dla pacjenta negatywne zespół medyczny zgłasza raportuje to zdarzenie i tym samym ucina jakąkolwiek możliwość wszczęcia sporu z postępowania karnego, ponieważ ono może być wszczęta tylko wtedy jeszcze się mataczy jeszcze się ukrywa nie zgłasza ich coś się pozamiatać tak i tam nie jest też system odszkodowań rent, które są wypłacane pacjentom o odszkodowanie realnych i godnych nie są to takie kwoty jak w stanach Zjednoczonych potem mówiono zupełnie innym systemie my mamy system przede wszystkim spokój są one na tym, żeby udowodnić winę i ewentualnie może nie tyle wsadzić do więzienia co wskazać temu służyło powołanie przez pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę specjalnych wydziałów komórek w prokuraturach wyższego szczebla, które się specjalizują błędach medycznych co widać przekłada się na większą liczbę spraw wprowadzonych do prokuratury wcześniej odmawiały prowadzenia spraw się na tym nie znały nie miały biegłych i t d. teraz te sprawy są wszczynane prowadzone zdecydowana większość z nich kończy się umorzeniem, ale jest też spora grupa, gdy jedno z zarzutu takich spraw, którą w, których stawia się zarzuty z jakiejś części duszone są akty oskarżenia wyroków skazujących jest stosunkowo niewielka 1317 za chwilę wrócimy do rozmowy, ale on włączenie ich różni od gór i trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Małgorzata Solecka dziennikarka portalu medycyna praktyczna miesięcznika służba zdrowia przed informacjami mówiliśmy sporo o błędzie medycznym w kontekście nowelizacji kodeksu karnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ale po nie powiedzieliśmy najrzadziej zaś po dziesiątym na świecie od obchodzi się nigdy w niektórych krajach od penalizowania tego typu zdarzeń natomiast nie będziesz moim genezie, bo z powszechnym w potocznym odbiorze to jest lekarz, który olewa swój zawód tak bezbarwna, ale na balkonach tonował natomiast światowa organizacja zdrowia, która ten problem bada od bardzo wielu lat, ponieważ n p . w stanach Zjednoczonych błędy medyczne i te niepożądane zdarzenia medyczne komplikacje są powodem tej 13 zgonów pacjentów to nie jest błaha sprawa jest natomiast WHO to bada i na badania, z których wynika, że od 80 do 90 % błędów medycznych wynika z przesłanek systemowych to nie znaczy to znaczy, że to nie jest czynnik ludzki, że ktoś zaniedbał, kto się nie do uczył ktoś po prostu nie chciało mu się albo przyszedł do pracy pod wpływem jakich środków, bo tak my czasami myślimy jako społeczeństwo tylko coś zawiodło w organizację tej placówki oddziału procedury medycznej czegoś zabrakło coś nie zostało kupione był stary sprzęt na 1 i t d . i t d. czyli w tej chwili i tutaj nie ma podstaw, żeby sądzić, że w Polsce jest inaczej, zwłaszcza że poziom finansowania ochrony zdrowia mamy taki, jaki mamy i mamy najniższy wskaźnik kadr medycznych w Europie, czyli lekarzy i pielęgniarek co oznacza, że są oni w sposób systemowy organizacyjny przeciążeni pracą w no właśnie to jest ten podstawowy problem polskiej służby zdrowia, które to problem dostrzegła Najwyższa Izba Kontroli z w swoich licznych zastrzeżeniach do polskiego systemu jak pani ocenia rok ten raport NIK to postulat Andrzeja w MON oceniam to z 1 strony bardzo dobrze przede wszystkim, dlatego że Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją, która od wielu lat konsekwentnie i sensownie wytykała kolejnym etapem ekipom rządzącym błędy w systemie ochrony zdrowia w jego organizacji finansowaniu zarówno jeśli chodzi o całość jak jego poszczególne elementy tutaj Najwyższej Izbie Kontroli należy się naprawdę duży szacunek natomiast w tym w tym tygodniu zostało opublikowane wczoraj bodaj czy przedwczoraj raport taki zbiorczy dotyczący obszarów, które wymagają poprawy na listach, która liczy 33 punkty, bo to jest właśnie takich dobrych rad ni ku ba decydentów Neue oper mówi samo przez się tam trzeba postawić wszystko od profilaktyki i więcej od edukacji zdrowotnej do organizacji świadczeń medycznych przez finansowanie tak silni i populistą myślę, że wszyscy eksperci mogą się podpisać zresztą wielu ekspertów to, którzy brali udział w debacie towarzyszącej prezentacji tego projektu wyrażało się entuzjastycznie no bo trudno się nie wyrazić nim entuzjastycznie wobec czegoś czym się człowiek w 100 % zgadzam moim problemem jest to, że ja się zgadzam z tym rząd 20 lat i też, jakby jedyne takie zastrzeżenie w no właśnie teraz przy okazji, jakby tego co się działo w wyniku tych słusznych sensownych postulatów mamy zakończoną dzisiaj czy przerwaną głodówkę fizjoterapeutów, a jutro mamy demonstracje lekarzy, ale także lekarzy rezydentów w kontekście, jakby nie przestrzegania przez Ministerstwo Zdrowia ich zdaniem tego porozumienia, które zostało wypracowane niedawno i jest zbyt niskich nakładów na służbę zdrowia tak przede wszystkim swym chciałam się odnieść do tej drugiej kwestii, bo fizjoterapeuci to taki troszkę bardzo ważne bardzo ważne wydarzenie sam proces głodówka, ale incydentalne w tym sensie, że rzeczywiście to był protest płacowy i netto ma swoją logikę tak minister obiecał im, że dostaną bodaj od 1 lipca 500 plus na fizjoterapeutę i nie jestem pewna, bo to jest świeża sprawa sprzed kilkudziesięciu minut czy wskazały jakieś dodatkowe źródło pieniędzy czy to będą musieli zapłacić dyrektorzy z tzw. środków własnych, które nie mają, ale pan minister, mówi że będą mieć i fizjoterapeuci mówią o kredycie zaufania do ministra zdrowia, który to kredyt mają spłacić dyrektorzy, bo pan minister zaciąga kredyt na koszt dyrektorów, ale to wróćmy do jutrzejszej demonstracji lekarza rzeczywiście będzie czy nie jest to pierwsza demonstracja w minionych dniach lekarze czują się, a część mówi oszukani na pewno wszyscy czują się rozczarowani, dlatego że miało być inaczej tak miałoby się te nakłady to wszyscy obiecywali miało być dodatkowe transfery z budżetu okazuje się, że nakłady rosną jak szalone, ponieważ gospodarka pędzi składki zdrowotnej jest coraz więcej, ale nie zmienia się wskaźnik nie zmienia się relacja nakładów na ochronę zdrowia do PKB, czyli pieniędzy jest coraz więcej, ale w stosunku do rosnących kosztów to nie nie pchamy się do przodu wręcz przeciwnie, bo presja płacowa jest tak duża, że właśnie tutaj trzeba rzucić 500 plus, a tutaj trzeba wypłacić 1200 pielęgniarkom za chwilę będzie nowelizowana ustawa o minimalnych wynagrodzeniach rośnie płaca minimalna w związku z tym cała obsługa, która pracuje zatem minimalne kwoty 3 i sprzątaczki ochroniarze i t d. też będą zarabiać więcej i to tylko może cieszyć, bo ludzie powinni zarabiać więcej tylko przychodów jest w szpitalach no nie tak bardzo duże, żeby pokryć te rosnące koszty lekarze wychodzą na ulice z postulatami płacowymi tylko właśnie domagają się realizacji punktu porozumienia dotyczącego zwiększenia postulatów na zdrowie i racjonalnych zmian w systemie, czyli takiego budowy takiego systemu, w którym lekarzowi będzie się pracować łatwiej, bo to jest generalnie bardzo ciężka praca czyli, żeby nie miał jakichś systemowych utrudnień jeszcze wypiętrzenia najbezpieczniej, bo w tej chwili jest taki żart no chyba Marka Raczkowskiego przychodzi pacjent do lekarza i mówi panie doktorze okropnie się boje, ale też na to mówią myśli pan, że ja się nie boję no to nie jest hobby po prostu dobry prognostyk na przyszłość stąd smutne wesołe rysunki na Odrze, ale teraz tak, bo we mnie to co oni mówią to bowiem przede wszystkim o tym, że ministerstwo stosuje pewnego rodzaju triki to znaczy, że liczy 106 Roma 8 na względy PKB na służbę zdrowia z dnia 6868 to jest postulat lekarzy nożyce są już 6 no właśnie, ale też mu, ale też ten poziom procesu, wg którego się kanaliki, a to nie jest dzisiaj tylko 2 lata wstecz tak jest i to oznacza, że w 2024 roku to zostało już policzone przez ekspertów i to nie takich propozycji tylko niezależnych po prostu takich co potrafią liczyć, że 6 % PKB w 2024 roku zapisany w ustawie będzie wart 5 Coma 33 realnego PKB, czyli taki osiągniemy jeśli wszystkie prognozy Ministerstwa Finansów założenia wieloletniej się sprawdzą to 2024 roku Ministerstwo Zdrowia ktokolwiek by tam nie rządził zakrzyknie hurra osiągnęliśmy 6 % PKB, a to będzie 5 Komac 33 realnego PKB, czyli PKB z 2024 roku Polska jest w tej chwili spory na poziomie 4 , 5, czyli w ciągu 6 lat 8 wy nawet niecały procent tylko 1 % procentowy w górę, kiedy ten minimalny wskaźnik wyprzedza go, aranżując sensowne działanie systemu ochrony zdrowia to jest właśnie 687 % PKB w takiej jesteśmy w sytuacji czym właściwie wychodzą z tych podwyżek jakieś takie frazy inną klucza kreatywna księgowość jest wyłącznie kreatywna księgowość przeprowadzono na życzenie Ministerstwa Finansów w 2017 roku na to nic dziwnego, że lekarze wychodzą na ulicy chyba zwiększy też powinni tak, ale pacjenci tego nie odczuwają, bo dla pacjentów sytuacja nie zmienia się tak nie widzą tego wszystkiego pacjenci mają w niektórych obszarach sytuacja się poprawia, jakimi się ran, ale kim się ręcznym sterowaniem minister zdejmuje limity n p . na tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny wiadomo, że kolejki się skrócą, ale jeśli nie będzie więcej pieniędzy to dyrektorzy znowu nie dostaną pieniędzy na te świadczenia za kilka miesięcy w związku z tym założą szlabany i kolejki się znowu wydłużą i minister wtedy rzuci jakieś dodatkowe pieniądze no to i tak można oczywiście zarządzać się organizacją tylko, że Hej, no wy ludzie, którzy tam pracują są po prostu potwornie zmęczeni, ale to jest sytuacja właściwie trochę bez wyjścia to znaczy, jeżeli my cały czas się wzajemnie w ten sposób ogrywamy, bo tak jest, bo to w zasadzie trudno spodziewać się, żeby kiedyś te postulaty się skończyły, żeby skończył się ten kryzys, który trwa jeszcze pogłębia, żeby lekarze przestali wyjeżdżać jedno oczywiście, że tak zły teraz lekarz kilka dni temu czytałam, że pod Warszawą stanął jakiś taki ośrodek szkoleniowy dla lekarzy, którzy chcą pracować w wielkiej Brytanii, ale tam mają przyjeżdżać nie tylko Polacy, ale w ogóle jacyś cudzoziemcy, którzy w właśnie brytyjska służba zdrowia zatrudniano, bo uczą się tam realiów języka medycznego i t d . no to Polacy będą mieć bliżej do takich kar od takiej instytucji na pewno Nowy Targ choćby te zmiany w kodeksie karnym, zwłaszcza młodych lekarzy no i dają im bardzo dużo do myślenia czy w ogóle warto podejmować wysiłek pracy tutaj no właśnie jak na to wszystko reaguje Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia chemię na to wszystko reaguje po pierwsze, także oni nikogo nie oszukali, bo to wszystko było wiadome po drugie, że inni, czyli od tych pieniądzach także zdobędzie mniej niż w nogach myśleli lekarzy, że ma też mam być czy mniej niż odmówiło Ministerstwo Zdrowia, bo w oficjalnych przemówieniach deklaracjach nigdzie nie padało, że to będzie 6 % PKB, ale sprzed 2 lat to tak nie mówi nie mówi niż 6 % PKB i Krupka autorzy zapisali to inaczej no to już się jak jest inna sprawa natomiast jeśli chodzi o w West to jest taki dobry przykład działalności Ministerstwa Zdrowia czy tego jak się tam podejmuje decyzje ta nowelizacja kodeksu karnego była nim była przeprowadzona jakoś na chybcika Ministerstwo Sprawiedliwości pracowało nad nią mocy wielu miesięcy w styczniu skierowało projekt, w którym już było zapisane te niekorzystne dla lekarzy mówią przepisy art. 155 w styczniu skierowało do konsultacji wewnątrz rządowych i publicznych do organizacji prawniczych, który notabene bardzo skrytykowały trafny kierunek tej nowelizacji Ministerstwo Zdrowia w lutym wysłało 1 uwagę do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący są rozbieżności przepisów dotyczących zwalczania narkomanii, jakby ktoś nie dopatrzył nie przeczytało nie zwrócił uwagi a dlaczego dlatego, że Ministerstwo Zdrowia od 3 lat, odkąd właśnie zaistniały tylko komórki w ds. błędów medycznych skupiało się na tym, by mówić o pożądanych kierunkach zmian od depenalizacji o bezpieczeństwie pacjenta kompletnie, ignorując to co robi Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzą, że każdy resort zajmuje się swoim obszarem odpowiedzialności no i tym mówimy bardzo często od takiej finansowej w Polsce resortowej ktoś nie ogarnął całości praw najmu no i teraz jest Ministerstwo Zdrowia, mówi że oczekuje wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości UE jak był czas cena może oczekiwać w tej sytuacji w dłoni no nie wiem, choć wszyscy chyba pozdrowień dziękuję bardzo Małgorzata Solecka dziennikarka portalu medycyna praktyczna miesięcznika służba zdrowia była ze mną w studiu 1337 września informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA