REKLAMA

4 czerwca - o polskiej transformacji

Godzina Filozofów
Data emisji:
2019-06-04 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM dwudziesta druga 6 Tomasz Stawiszyński wieczór Radia TOK FM takich okrojonych wieczór dzisiaj no bo pierwsza godzina jeszcze została wchłonięta, że się tak wyrażę przez obchody masywne obchody dnia 4 czerwca okrągłe rocznice no cóż za moment z zagramy Dzięgiel godziny filozofów, żeby wszystko było lege Artis i w studiu się pojawi prof. Małgorzata Jacyno, z którą będziemy o polskiej transformacji nie tylko polskiej transformacji tylko może nawet Rozwiń » transformację jako takich rozmawiać, a po godzinie dwudziestej trzeciej pojawi się Robert Ziębiński w studiu pisarz krytyk literacki im na ich wielki zagorzały fan Stevena Kinga jako ja takim fanem Stephena Kinga jestem, choć raczej tej wczesnej twórczości, a nie późnej Robert Ziębiński napisał książkę p t . z tej ranking instrukcja obsługi to jest monumentalne dzieło miła sercu każdego fana Stephena Kinga no ale też wszyscy, którzy jeszcze się nie zapoznali z twórczością Kinga no to oczywiście musiał się zapoznać po pierwsze z tą twórczością, a po drugie, niewątpliwie także z książką Roberta Rybińskiego, której będziemy mówili po dwudziestej trzeciej tak jak powiedziałem ten program przygotowało Szczepan Maziarz k wydaje Karolina Korczyńska realizuje Paweł Dolecki no a teraz żeby tak wszystko było w zgodzie z panującymi tutaj zwyczajami zagramy ten wspaniały Ginger po Amon tylko kilka sekund, ale już w studiu znalazła się prof. Małgorzata Jacyno dobry wieczór na wieczór Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego NATO od czego zaczniemy mówiąc o transformacji może od tego czy pani pamięta co pani robiła 4 czerwca 1989 roku pamiętam byłam na wyborach pierwszych, jakie to było uczucie prawie wolnych kiedyś pracowałem z takim redaktorem, który mówił, że każdy zaczyna on nie mówił trochę się mu wywiad przynosiło to ono odrzucał wszystkie wywiady, które nie zaczynały się od pierwszego czytania co pan czuł w momencie, kiedy coś się lek. Zobacz na czoło już mamy w późnym kapitalizmie to jest talent w ważne pytanie, którego można się spodziewać pamiętam, że miałam bardzo mieszane uczucia, że miałam takie poczucie chyba my z tego co wiem z badań wynikało, że wielu obywateli miało takie przekonanie, że ta sytuacja nie jest jednoznaczna tak wydaje mi się skądinąd, że tak jak panu powiedziałam wcześniej ze swojego zdania nie zmieniła ich pani stosunek niejednoznaczny już na tym ktoś mógłby zmienić się moje zdanie mógłby na mnie wpłynąć to prawdopodobnie studenci doktoranci czasami zmieniam pod ich wpły w na zdanie, dlaczego niejednoznaczne tak jak powiedziałam ta sytuacja nie była taką sytuację Jasną oczywistą chodziło oczywiście nie chciałabym te kwestie wchodzić, bo z pewnością teraz się wiele o tym, mówi, ale Muchy zamieszanie wokół ordynacji wyborczej zmiany, jakie wprowadzono wtedy nabyły to częściowo też chłonne wybory May cała seria wydarzeń, które potem nastąpiły, a więc plan Balcerowicza przyjęty w takim ekspresowym tempie, a następnie tam się układa w taką całość mojej pamięci, a następnie wolnej już wybory prezydenckie, w których pojawił się stan Tymiński pamiętamy w dni panoramy miast, bo wtedy tak nazwać się innych znanych z taczką czy określone inne pojęcie, które by tę serię wydarzeń tę sekwencję wydarzeń nazywały dzisiaj użyła bym określenia stan wyjątkowy na określenie całej tzw. transformacji, bo teraz jesteśmy w takim momencie w takim momencie bardzo wydaje mi się istotnym dla rzeczywistości społecznej bardzo doniosłym, a mianowicie transformacja ma różne imiona mówi się jak często tak mówię tzw. transformacja mówi się także o terapii szokowej pamiętam z języka panowie czas na jedno 3 Flisak staż pracy mogą też języka medialnego, ale prawdę mówiąc też tak jest takiego języka akademickiego to był to był ten moment, kiedy te 2 języki akademicki medialnym politycznym zaczęły się mieszać po powrocie do Europy się mówiło o tym, że idziemy na zachód i ich ceny też można jedno hasło dorzucić do tego wydają się, że istotne może nasze państwo nie zgodzi realny, ale może też pani zgodzi lektura po dziś dzień w jakim sensie jest to, że w wisi w powietrzu, ale które mam wrażenie właśnie od pewnego czasu jest nazwane po imieniu i się jakość i problematyce je przynajmniej w pewnym obszarach debaty publicznej może tych bardziej niszowych bez alternatywność to znaczy pewnego rodzaju droga, którą wtedy poszliśmy użyję tego tej formy pluralizm poszliśmy, chociaż akurat dniem 11 lat wtedy, więc tam średnią mogłam się identyfikować z czymkolwiek, ale atmosfera oczywiście była mi atmosfera pamiętam no i też ze względu na jakiś kontekst rodzinny byłam dosyć mocno jakoś już wtedy myślę politycznie świadomy na tyle na ile może 1 nastolatek być politycznie świadome, ale najważniejsze jest to bez alternatywna droga 1 jedyna możliwa goście wszelkie kąt propozycje, które się pojawiały dziś dla, bo pojawiały się przecież tu gdzieś jakiś szalony Józef Pinior, który PPS zakładał i t d. byli jacyś ludzie, którzy ustawiali pod znakiem zapytania no właśnie tę terapię szokową to tę formę transformacji ekonomicznej, którą proponował Balcerowicz i panowie czas Isaksson to znaczy Jeffrey Sachs oczywiście odwołuje się do znanego doznanego pomocą od tych panach no właśnie to miało być właściwie jedyne możliwe rozwiązanie w tamtym czasie nic innego nie wchodziło w grę to bardzo ważną kwestię, a mianowicie wydaje mi się, że właśnie w tym momencie paradoksalnie także przez taki intensywny konflikt polityczny widzimy, że ten proces zmiany systemowej był projektem politycznym, a nie procesem naturalnym właśnie tam do transformacji mówi o jakich zmianach, w jakich przebudowie z 1 strony o powolnym procesie, ale też takim procesie z zakresu zjawisk bez mała naturalnych takiej pewności tak jak rozumiem właśnie ta bez alternatywność, o której pan w tej chwili mówi nie zaczęła właśnie od tego że, że to jest bardzo doniosłe bardzo ważny dla rzeczywistości społecznej to, jakie w niej pojawiają się wyobrażenia zbiorowe w tej lub uporczywie powracają do tego warsztatu socjologicznego, bo nie chciałabym się spierać o to w tym momencie w każdym razie, które z tych określeń nie jest bardziej trafne oddaje istotę tego procesu albo, które miałoby być taką formą jak do uznania tego co się wtedy wydarzyło, a odwołania pewnych kategoryzacji, bo wiadomo, że jeżeli proces jest naturalny, jeżeli przypomina zjawiska naturalne to wtedy ofiary, które się pojawiają są logiczne i można powiedzieć o tajnych są konieczne są logiczne, że gdy, jakby pokazać to jak i jakie ma istotne znaczenie dostrzeżenie w zmianie projektu politycznego i właśnie oni naturalnego procesu to wolałabym się do takiej analogii z filmu z lat dziewięćdziesiątych Truman show będzie można wiele osób widziało ich tak nawiasem, mówiąc że istnieje taka kategoria psychiatryczna syndrom Truman show przesłonił znamy nieuznana chwalił znana, gdy sami, ale takich 2 psychiatrów zresztą bracia z amerykańskich całkiem zrozumiałe, że się Marian Maślanka czy na tamach, a więc to stwierdzenie dostrzeżenie, że to jest projekt polityczny projekt ekonomiczny, a nie po prostu włączenie się jakiś cykl naturalnych wydarzeń zjawisk ma istotne znaczenie tak właśnie dla upodmiotowienia dlatego, że by stało się to przedmiotem nie tylko celebrowania, ale także jak należy włączyć nadania instrument solowy no to się tak kłączy Truman show właśnie, że są polskie społeczeństwo porównałbym do bohatera, ale opery mydlanej no nie zgadza się tylko o to czy przede wszystkim to może on wiódł dosyć takie spokojne stabilne życie w Chelsea, ale elity fabuła tego filmu jest wypełniona właśnie przez takie sytuacje, w których on zaczyna podejrzewać, że coś co jest grane tak, że nie jest prawdziwym świecie nie jest w całym świecie, ale żyje w jakim świecie zaprojektowanym tak, że może to być może właśnie nie rodzina, ale statyści chętnych, którzy są wynagradzani i t d . i to jest bardzo ważna data, bo wtedy znika to bez alternatywność, o której właśnie pan przed chwilą powiedział to jest bardzo istotne, w którym momencie polskiego społeczeństwa, że w momencie, gdy ten Polski w romans zaczyna się orientować, że coś jest nie w porządku to znaczy przypuszczam, że część polskiego społeczeństwa wie to już na wejściu to znaczy ludzie, którzy dziś funkcjonują nie powiedzmy w jakimś obszarze wielkomiejskim, którzy gdzieś po nią w tym obszarze popegeerowskim żyją no to oni widzą już wtedy, że nie wygląda to tak wspaniale, jakby mogło wyglądać natomiast reszta społeczeństwa jak rozumiem dopiero po pewnym czasie zaczyna dostrzegać, że te dekoracje są takie trochę inne nadmiernie no trudno jest właśnie historią to jest historia powstawania wyobrażenia kolektywnego na czym polega oczywiście były różne grupy studenckie tak byli rozmaici heretycy chłonny i ja też czytałam nie pamiętam czy po polsku czy po francusku uszu kota, że nie ma 1 kapitalizmu to są różne kapitalizmem i każdy, kto wyjeżdżał na zachód nawet nieczęsto no to widział odmienności pomiędzy np. społeczeństwem francuskim czy brytyjskim wydaje mi się, że takim momentem przełomowym takim momentem przełomowym mogłaby mogły być już lata po 2 uczelni rok 2000 piąte, kiedy pojawia się hasło Polski solidarnej i liberalnej i mimo to realizowany jest w dalszym ciągu bardzo ostry kurs polityki neoliberalnej China Town innych, ale też taki ważny sygnał potem z kolei my oczywiście kryzys rok 2007 i takie pełne napięcia oczekiwanie, że w ciągu najbliższych lat gospodarka finansowa zostanie uregulowana i ty jesteś tylko moment pierwszej wygranej PiS-u tak alternatywnej narracji alternatywnej, a od dłuższego czasu wobec zużycia tej właśnie bez alternatywnej naczelnicy, tym bardziej że, tym bardziej że były realizowane różne polityki one miały można je zaliczyć do ChRL geopolityka socjalnych, ale były one bardzo powiedziałabym przewrotne bardzo też strategiczne uważam, że takim modelowym przykładem to jest epidemia świadczeń rentowych, kiedy po nim przez 3 lata chyba po kolei po 300  000 osób przechodziło na korzystało z tego świadczenia i państwo przyzwala on to wiadomo, że robiono to właśnie ze względów strategicznych, ale przewrotność tej polityki socjalnej polegała na tym, że w momencie, kiedy tylko trochę sytuacja się poprawiła to można było pojawiło się nam cała kategoria ludzi, a ludzie, którzy nie pasują do systemu, którzy unikają systemu pasożytów jednak im na tym polega wadliwość czy szkodliwość dla całego systemu społecznego tego rodzaju przewrotnej polityki socjalnej, ponieważ w tej chwili w istocie to my nie mamy nawet 1 kategorii zawodowej, która nie byłaby publicznie oskarżony o pasożytnictwo Niemiec są nauczyciele pielęgniarki młodzi lekarze rolnicy tak nie ma szans nie ma co chwilę wszyscy pochodzimy z negatywnej selekcji Radia Wrocław to ewolucja przebiegała, że te nieudane okazy lądowały właśnie zabrane z planami do sądu akt jest bardzo szkodliwe dla rzeczywistości społecznej z tego powodu, że to właśnie niszczy to co ja nazywam środowiskiem symbolicznym piramida tortu to jest odpowiedź m. in. oczywiście na to pytanie o niskie zaufanie społeczne, a takie wahanie się ambiwalencję w ich można jeszcze Bobo to do tej z subtelnych analiz, o której którą pani rozwija tutaj ja dodam jeszcze pewien element znowu stoi bezpośredniej politycznej narracji tamtego czasu i początku lat dziewięćdziesiątych właściwie czegoś co trwało bardzo długo tak mniej więcej do tego 20000708 . roku, a może potem znowu jakoś rozkwitło za czasów rządów Platformy Obywatelskiej PSL -u Otóż w bo to się łączyć z tymi pasożytami, o których pani powiedziała, których ekspansja nagle nastąpiła Otóż tam była taka opowieść klasyczna taka neoliberalna opowieść o tym, że właściwie to w tym środowisku, w którym się znaleźliśmy z wolnego rynku kapitalizmu w odróżnieniu od tego co się działo w PRL -u każdy ma do ich dyspozycji narzędzia odpowiednie do tego, żeby wyjść na swoje zrobić karierę znając jakiś zajęć, jakie są jakieś miejsce satysfakcjonujące w hierarchii społecznej czy ekonomicznej oto wszyscy dostaliśmy po wędrówce, a jezioro jest wielkie ryby starczy dla każdego z 3 lata wędkę umiejętnie zarzucić sieć odpowiednio się wykazać cierpliwością samozaparciem i t d . no kto nie złowił no to widocznie za krótko może siedziała albo źle wędkę zarzucił i t d. na krótko mówiąc chodzi mi o to, że im opowieść, którą dostaliśmy to była opowieść o tym, że każdy ma równe szanse w czasie brać za pracę ręce, a czy rękawy zakasać jak się komuś nie uda no to znaczy, że to jego wina jest on albo w ogóle ją obrażanie się domagać czegoś się wrażenie, że w porównaniu z innymi krajami europejskimi po u nas w ogóle dominuje taka interpretacja nawet nie tylko neoliberalna, ale dominuje w przekazie medialnym interpretacja psychologii stycznia także wyjaśnienia np. w tej chwili porażki wyborczej opozycji plemion czy potrzebne są postaci charyzmatycznej rzeczy chodzić przekonywać tak też taka wizja powiedziałem seminarium teraz lip man na 3008 . roku na planie cały czas aktualna tak to ile jest zmiana to seminarium wciąż trwa kolokwium hak to jest chodzi mi po prostu o to, że tak jak w naukach ścisłych są pewne perspektywy są pewne mody, ale i one się sprawdzają w odniesieniu do pewnej klasy zjawisk tak natomiast jest cały obszar zjawisk, pod które tak, które potem model nie podpadają nie dają się w ten sposób UE ani jak wyjaśnić ani nie nie pozwalają też zbudować adekwatnej strategii ja myślę, że to stwierdzenie, że jesteśmy żyjemy w pewnym projekcie politycznym ekonomicznym nie tylko pozwala interpretować nie tylko pozwala jakoś się odnosić do tego procesu, ale też pozwala zadawać pewne pytania jak to czy zwracać uwagę na pewne paradoksy jak to możliwe, że ludzie, którzy walczyli o sprawiedliwe system wywalczyli go na drugi dzień zostali zwolnieni i walczyli o systemie akapit komunistycznym o sprawiedliwy system wywalczyli go natychmiast zostali zwolnieni swojej poczty stanie się bez mała zmiana dzień w jakimś elementem archaicznym anachronicznym prawda tys euro także, że w tak krótkim czasie może się coś takiego wydarzyć zapytam się wydaje niesłychanie istotne żeby, żeby o pewnych kwestiach, żeby znajdować taki język, który pokazuje, że pewne problemy mają charakter systemowy n p . bardzo często się rozważano tę sprawę chciał wnieść coś powiedzieć o nauczycielach, gdyby ruszyła na boreliozę jej naturalne przypomnieć, bo właśnie robiliśmy z doktorantami badania wśród nauczycieli, ale chodzi mi o to, że chodzi mi o to, że bardzo często przywołuje się tzw. taśmy tak dobrze mówię, bo aż takich hitów od, bo jest już dawno nie było tak właśnie, dlatego że Gonera Malwina jest specjalne urządzenia już na szarą taśmą Darius nie będę go łamała i inna, więc szybko włączył się te tradycje Otóż bardzo często mówi się, że to taśmy przyczyniły się do tego nie da, a wydaje mi się, że ta sytuacja, którą mamy, z którą mamy do czynienia dzisiaj pozwala zobaczyć pozwala zobaczyć zupełnie inny łańcuch wydarzeń mówi pani, że taśmy przyczyniły się do wygranej PiS-u tak też mówi tak jak teraz Ośmiorniczka mi tak oczywiście, o czym innym innych chyba nie było już inne różne były różne były odnosili się ten działający na ios i miały tego efektu, dlaczego oczywiście, że można mówić źle, bo tamte były pierwsze, bo to był szok i t d . ale jeśli myślimy systemowo no to wtedy przywołajmy sobie takim takim dobrym sposobem na trenowanie się w system w myśleniu jest dyskretny urok burżuazji winyla jak wiemy mamy tam do czynienia z ludźmi, którzy nie mogą się z różnych indywidualnych bardzo powodów spotkać tak można bardzo długo się upierać, że to jest czysty przypadek, że naprawdę ludziom coś wypadło, ale można spojrzeć na to inaczej oni naprawdę się nie mogą spotkać tak to jest systemowe toto to nie bierze się z tych indywidualnych historii i podobnie jest z tymi taśmami Otóż te taśmy jedynie, iż można tak powie, iż wyświetli młyn na ekranie pewną prawdę, a mianowicie, że przenikanie się środowisk politycznych i ekonomicznych następnie też hybrydyzacja symbioza tego co prywatne i tego co publiczne nie ma tutaj ma mam namyśli interesy, chociaż one jedno co jest typowe dla tak dla dla późnego kapitalizmu czy dla neoliberalizmu, że te 2 sektory współpracują i że są to mogą być niebezpieczne związki łomot muszą budzić się jakiś rodzaj tych podejrzeń i te taśmy pokazały potwierdziło pewną prawdę nie chodzi o hipokryzję czy nieuczciwość konkretnych ludzi chodzi o to, że mamy do czynienia z pewnym z pewną systemową integracją pewnych zjawisk w pewnych środowisk i pewnych interesów pomyślałam o tym, wtedy, kiedy ogłoszono wyniki konsultacji z debaty narodowej sceny we Francji pamiętam, że może wtedy faktycznie raczej my było w mediach francuskich przede wszystkim niż w polskich, ale nie słyszałam, aby o tym, mówiono Otóż wynikiem konsultacji nie haseł żółtych kamizelek ich postulatów tak, ale wynikiem konsultacji narodowych był był postulat radykalnego ograniczenia przybili przywilejów rządzących tak inne tory i uczynienia tego życia politycznego bardziej transparentnym to był pierwszy postulat, który wygrywał ze wszystkimi innymi prawdę i wydaje mi się, że to jest o wiele istotniejsze natomiast jeśli chodzi o pojawienie się pod nie wiem jak to nazwać nowego nowego mnie czegoś nowego w życiu politycznym obecnym to wg mnie kluczowe znaczenie miało 500 plus, ale nie nic z tego powodu, o którym się zazwyczaj mówi wg mnie 500 plus cały czas jest się drogi frank i nie nie wiadomo dlaczego będzie prowadził tak natomiast razem 72500 plus jako heroinę Richard Branson nie o pieniądzach chiński rolnik w no, więc istotne znaczenie ma przełamanie pewnego tabu transgresja, jakiej dokonała ta formacja polityczna, która obecnie rządzi, a mianowicie PRL w UE w tym programie 500 plus IR dokonało się poszerzenie sfery tego co polityczne o ten stan wyjątkowy, od którego zaczęło się od węzła jak to możliwe, że po dziewięćdziesiątym roku chyba tak były te wybory prezydenckie w dziewięćdziesiątym roku 20 parę procent obywateli głosuje na postać bez mała fikcyjną sprawę Rywina Stana Tymińskiego z Poznania ma poczucie, że skoro słyszą, że nie ma żadnej alternatywy to znaczy, że każda alternatywa jest lepsza i może być dobra, a ta dlatego mówię, że nowe realia, wzywając hieroglify liczna była też była alternatywa heroiny firmy o czymś, mówi że wyobrażenia zbiorowe mają swoją historię to nie jest tak, że można komuś na wkładać do głowy prawda albo przekonać tak n p . gdybym zaczęła w tej chwili pan na PL np. nawracać na jakąś miarę to zależnej KGHM w Chinach, które być może dałbym wiele rodzin tak to tor to nie na tym polega tak to zrosło się teraz, że trzeba zniszczyć buty tak, żeby się by, żeby zmienić odwrócić kartę, żeby Kardasz odwróciła nie to jest takie wyobrażenie bym powiedziała po prostu realne tak, a my żyjemy w innym systemie to jest system geopolityczne tutaj inne rzeczy się inne rzeczy się rozgrywają ich relacja pomiędzy rządzącymi, a obywatelami nie daje się w każdym razie nie wszystkie te procesy zjawiska, jakie tu powstają one dają się wyświetlić w tej perspektywie psychologii z diabłem jeszcze się zatrzymał przy tym co pani powiedziała bym poprosił o rozwinięcie na temat psy poszerzenia Unii tego obszaru CSR w co zrobić, żeby odsunąć PiS zrównała z Chechła, a bardzo się po obcych do swoich to za chwilę talerz retro jest niesłychanie ważna jest niesłychanie ważna, dlatego że ten stan wyjątkowy, o którym mówiłam to jest pojęcie bardzo powszechnie używane łączone z Carlem Schmittem, ale zazwyczaj mówi się 89 w kontekście jego pomysł na jego przekonania, że sposobem uprawiania polityki jest konflikt z prawdą natomiast nie oczywistych powodów zaniedbuje się też inną koncepcję czy te inną diagnozę, bo to jest w istocie diagnoza nowoczesnego dla tego co się dzieje w nowoczesnym państwie podchwycona przez wielu autorów jak te będą się posługiwała takim taką perspektywą złożoną dni z kilkunastu być może podejść prawda po to, żeby po torze, by odnieść się do tej konkretnej sytuacji, z którą mamy do czynienia z miejsca po raz pierwszy ten, kto wyjątkowość tej sytuacji ujawniła się właśnie w tych wolnych częściowo wolnych wyborach przy planie Balcerowicza, a następnie właśnie wyborach i tutaj już w jej im więcej obywateli mogła tego doświadczyć nie tylko studenci socjologii, a mianowicie w Rumi ja ja w każdym razie bardzo dobrze pamiętam to doświadczenie, że ja uczestniczyłem w wolnych już wyborach, ale ja nie mam żadnego wyboru i planowania aż ta bardzo ciekawy i nadal jest właśnie ich stanu wyjątkowego to jest istota stanu wyjątkowego stan wyjątkowy to jest taka matryca współczesnych demokracji, która ze względu na pewne okoliczności konieczność przezwyciężenia jakiegoś impasu sprawia, że blokowane muszą być pewne rozwiązania blokowane muszą być pewne debaty nad stan wyjątkowy trwa w takim razie trwa w pełnym lub zaraz mi jeszcze i jeszcze do tego mogę powrócić, bo świętujemy dzisiaj mamy święto wolności innych, ale każdy świętuje z ironią jest to demokratyczny system tak nie mamy ustalonej roli kościoła nie mamy rozwiązanej kwestii praw mniejszości tak nam, że możemy wymienić takie kwestie, które się pojawiają cały czas wandalizm złożona została pewnym środowiskom na różne sposoby pewna obietnica i ona nigdy nie może być zrealizowana tak z tego powodu, że coś jest co się dzieje prawda właśnie jestem i jest stan wyjątkowy i zjednoczona prawica pokazała, że ekonomia może być też przestrzenią uprawiania polityki to nie jest bym powiedziała jej odkrycie, chociaż trudno było ich cenić teflonu to jest jej odkrycie na polskim gruncie to jest to jest atak na polskim gruncie IT jest ważne, bo widzimy, że w 2005 roku prawica to odkrywa Nadine natomiast nie jest w stanie tego zastosować tamta czyni to miejsce przypomina się tu Davida jak sam sobie zadawał pytanie jak udawać i że się mówi po chińsku nauczyć się chińskiego można, by było sobie wyobrazić prawda, że przed kimś, kto nie zna chińskiego można próbować coś takiego robi wydaje mi się, że to był ten błąd prawdę, że też poznano ten język natomiast są w taki, który odwoływał się właśnie do tradycji Solidarności natomiast natomiast i jak najbardziej realizowaną kurs i tak ostry kurs neoliberalnym Francuzi to policzyli niedawno po raporcie Piketty ego 80 % polskie społeczeństwo przypomina w tej chwili społeczeństwo amerykańskie kino Zorza zostało jeszcze tylko 20 % po jakim względami przypomina pod względem struktury społecznej i procesów różnych dostępu do usług przypomina mi się pani teza o Stanach Zjednoczonych jego kraju trzeciego świata oni też jest dobra dobra okazja właśnie rządy, żeby powiedzieć o nauczycielach wśród, których robiliśmy podczas strajku badania wydają się, że to co tam się w tym środowisku dzieje jest bardzo symptomatyczne 1 rzecz, która mnie uderzyła w debatach medialnych wypowiedziach w komentarzach to duży bardzo często pojawiało się stwierdzenie ocena mówiąca nie tylko o tym, że i mamy do czynienia z negatywną selekcję, ale źle nim na nauczycieli z pasją i ta pasja była po wielokroć powtarzano mi no i nie trzeba być, jakby zagorzałym zwolennikiem psychoanalizy kulturowej, żeby zrozumieć, że domaganie się od kogoś pasji tak no musi iść czegoś wynikać pasja bez cierpienia to jest męka trochę było w okolicach świąt wielkiej wielkiej nocy tak jak Dan że, owszem, być może podwyżka się należy, ale tylko tym tylko w tym mają one służyć będą to, którzy będą wyglądali tak jakby z krzyża zostali wyjęci prawda to dużo i dlatego mówię, że polskie społeczeństwo jest przymocowane po przemoc może bardzo różnie wyglądać może się rozchodzić przybierać postać może w bardzo bardzo bardzo różnych formach może się przejawiać właśnie n p . takim domaganie się kogoś pasji Hang, ale to co zauważyliśmy to to źle, że mamy do czynienia z takimi zmianami, które są diagnozowany w tej chwili przez francuskich socjologów, a mianowicie zanikanie klasy średniej, a prezydent ten proces sterowanej hazardu była tutaj w Polsce wykształciła się tego, jeżeli mamy mówić o zaniechaniu to musimy powiedzieć, że była jakaś daleka, ale był wtedy się ujawniły podobieństwa pomiędzy tą niedawną sytuacją, by pewnie tutaj już o tym, trochę zapomnieliśmy dosiadał nie, który miał miejsce tak w stanach Zjednoczonych okazało się, że urzędnicy federalni zaledwie miesiąc mogą wytrzymać bez wynagrodzeń, bo po prostu nie mają żadnych oszczędności na i podobnie jak rozmawialiśmy z nauczycielami to dowiadywaliśmy się, że ktoś np. strajkuje tylko z powodu Solidarności, bo z bogatej rodziny pochodzi okazało się, że są nauczyciele, dla których najbardziej nerwowy dzień ten jest dzień wypłaty, ponieważ od lat nie otrzymują regularnie wynagrodzeń czasami z tygodniowym czasami z dwutygodniowym opóźnieniem i to pokazuje to kto to jest pomysł na interpretacji właśnie doktorantów może wymienia, chociaż trochę znałem kiedyś zalano kary najbardziej jak o tym, opowiadam to wymieniam innych pan Piotr Starzyński pani Monika Chylaszek pan Filip Lisowski i zauważyliśmy to dotyczy nie tylko nauczycieli, ale w ogóle sfery budżetowej zauważyliśmy, że praca etatowa w istocie się Piekary w sumie Ivica, że znikają wszystkie atuty etatu emerytura dostęp do słów do ochrony zdrowia tak stabilność przewidywalność czy nauczyciele przychodzą ze swoimi laptopami pracują w takim systemie projektowym, a tak trudno też powiedzieć, kiedy dzień pracy się kończy i t d. no ale to po to, mi się wydaje takie bardzo symptomatyczne także z tego powodu, że to pokazuje, że źle ten proces zmian systemowych i ustrojowych wbre w temu celebrowaniu, jakie dzisiaj ma miejsce i gminnych cały czas się dokonuje, że to nie jest koniec także to nie jest to wszystko tak co się miało wydarzyć, ale że jest to proces który, który chce pani wiedzieć, że domknięcie tej okrągłej rocznicy sprawia wrażenie, jakbyśmy celebrowali właśnie pewien proces, który został zrealizowany rozpoczęły się tego a tego dnia i właśnie świętujemy poniekąd jakiś spełnione jego jakość spełniono jego postać w gruncie rzeczy mamy do czynienia z czymś co nieustająco tam gdzieś w przemyśle strefy oblężenie noc mówi Marek jak mówię nie tylko staram się, ale w ogóle czasami mam wrażenie, że nieco tak powiedziałam bez bessy, choć nie widzę emocji nie interesuje mnie wiedza tak ale, ale też spory o to w jaki sposób prywatyzować usługi publiczne, bo prywatyzacja bezpieczeństwa tak czy tzw. demokracja inni Tarnowa właśnie wiąże się z pojęciem stanu wyjątkowego Esposito Roberto Esposito posługuje się tym pojęciem demokracji inni czarnej, czyli demokracji, której w, której następuje najważniejsze sprawy to są sprawy właśnie bezpieczeństwa życie robi się coraz bardziej biologiczne, ale też obywatele państwo tworzy tylko warunki do tego, żeby obywatele indywidualnie tworzyli swój system ochrony zdarza mi się np. słyszeć od jakiegoś czasu w radiu Maryja jak dzwonią słuchacze, jaki jest minister wiceminister w tej rozgłośni i pytają czy np. nie rozważa się takiej możliwości, żeby obywatele mieli dostęp do broni, chociaż 1 strzelba na klatkach w sądach to pokazuje także w Wiśle skądinąd dyskurs mocno propagowany przez Konfederację w wyborach parlamentarnych m. in. nierzetelnymi tak, dlatego że dlatego, że znacznie więcej ma zwolenników ma mocne wrażenie, że liczba zwolenników właśnie takiej demokracji immunitet czarnej, w której następuje prywatyzacja systemu ubezpieczeń społecznych nie jest teraz coraz więcej to ma swoje uzasadnienie tak to no no właśnie jeśli nadużycia władzy są systemowe, jeżeli tak bardzo się hybrydy zwołuje sfera publicznych interesów i prywatnych to w takim razie ograniczmy państwo do minimum jesieni jest jakaś niesprawiedliwość to możemy za chwilę po tej audycji wejść na Dwór czy na polu praw możemy się policzyć, ale bez bez udziału państwa na ich, dlatego że państwo ma jakieś swoje interesy wcale nie jest już trzecim itu strzelba jest rekwizytem pożądanym jednak inaczej to ideał czy utopia transparentnego i transparentnej sytuacji i równej skoro jest to skoro skoro jest to bezwzględna rywalizacja o to proszę mi stworzyć, chociaż warunki do tego, żeby mogła rywalizować, żeby ktoś nie miał jakichś dodatkowych przywilejów apanaży i t d. brną, więc to jest bardzo źle to do taty to odpowiedź takiego w te na ile z nich coś konserwatywnego powiedziałabym prawda wróćmy w takim razie do tradycji do pewnych obyczajów, jakie ona, by nie były wsiadali i jedno dołączy do systemu czy do systemu wartości ale, ale sprawny żeby, żeby ta sytuacja była bardziej przejrzysta i wtedy będzie ona bardziej sprawiedliwa po prostu pękł no, więc inny stan wyjątkowy stan wyjątkowy polega można tak przebywać, bo to jest bardzo ciekawe co ja nie nie, jakby to nie jest tak grzeją w tej chwili krytykuje po prostu ten proces zmiany ustrojowe i to jest kategorią którą, której się używa klapę w odniesieniu do różnych zjawisk procesów na Top dosłownie stan wyjątkowy był przez 2 lata niedawno jeszcze we Francji prawda, a prezydent Macron rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego społecznego i ekonomiczne, choć rozumiem w odniesieniu do polskiej rzeczywistości politycznej jednak używa pani tego w innym ich używam innym znaczeniu z tego powodu źle, że w tej chwili nie mieliśmy właśnie do czynienia z taką sytuacją znowu, żeby jak, by pokazać spektakularną z tego działania związanego z 500 plus, by pokazać spektakularnych, dlaczego tak jest jeśli ktoś tak jak ja nie chcę mówić o pieniądzach to to w takim razie i jak się jak inne motywy mogą się pojawić na tak jak mówię, iż pokazać spektakularną szczepy tego gestu, jakim jest wdarcie się na obszar zastrzeżony obszary ekonomii polega no nie wiem n p . na takiej sytuacji, kiedy miasto jest terroryzował one wyobraź sobie on np. Candy man na takich chorych, a pamiętana kucharze opowiadania swojego partnera socjalną garnizonowego autora Hania do pracy magisterskiej interesuje ją współczesny folklor miejski radny rozpętuje wśród studentów czy znają jakieś przesądy i mówią jej ataki przez sąd się związanym z duchem Candy man on to jest duch, który zamiast ręki mam haka tak, iż już ktoś nieopatrznie 3 × baby powie po teraz zaczyna bałwana hierarchia, lecz Hands 5 × tak, ale chodząc lub Passion plus właśnie powiek Candy man to by to zginie na miejscu i jak to ewenement w ogóle pojawia wtedy tak, bo chodzi mi o to co to znaczy przekroczyć tabu i ktoś brał bardzo wiele cały wszyscy mieszkańcy byli terroryzowani ktoś dorobi i pokazuje, że nie ma takiej potrzeby także, że granice apolityczności się przesuwają stąd pojawia się właśnie moty w suwerenności, a tych zupełnie zupełnie naturalna oczu to samo co tylko wyrazić ogromną satysfakcję, że przywołała pani ten horror dla 2 się od tych Virginia Madsen zresztą w roli głównej właśnie do scenariusza jest świetny, choć w świetle świetny świetny autor stoi za scenariuszem Klein Barker 1 z takich naprawdę najbardziej interesujących autorów horroru literackie goście taki wykraczający poza ten gatunek, bo tworzące się zupełnie niesamowite fantasmagorie na powieścią już teraz trochę się osłoną w jakiś taki chyba stany pewnych trudności psychologicznych, ale właśnie jego potężna wyobraźnia bada jakość pochłonęła, ale ja tego autora uwielbiam też te filmy jego uwielbiam agendy MEN jest obco na pierwszym miejscu będą jak wygląda wtedy w kinie było to przerażające, bo później ciągnęło mnie, żeby przed lustrem stanąć ma powiedzieć właśnie 5 × Candy man, ale się nie zdobyłem, więc właśnie byli tak niech pani WTO nie próbują w domu, by byli tacy śmiałkowie tak to jest bardzo istotne, a nie było to ta sytuacja nie miała charakteru tylko lokalnego niedawno podwyższono bardzo opłacalne i minimalną w Hiszpanii nie wiem 20 albo nawet 25 % zresztą wszystkie kraje zachodnie prowadzą prawdę mówiąc to jest pierwszy gest imitacji prawdziwej w ten pierwszy raz wybraliśmy się na zachód oto jest jakaś w ogóle polityka socjalna plotkę po raz pierwszy jedno 100 osiemdziesiątym dziewiątym po raz pierwszy po raz pierwszy tak powszechne świadczenie przepraszam jeśli już jesteśmy w aktualnej zupełnie sytuacji politycznej post wyborczej no to czy widzi pani tutaj w jakim sensie klucz do przegranej tych sił Zjednoczonych w koalicji Obywatelskiej ale w jakim sensie też wiosny nie spisałem to znaczy nie dostrzeżenie wagi tego gestu, którym pani powiedziała tego wyprowadzenia polityczności poza tylko on taką sferę bardzo wąską włączenie ekonomii czy włączenie sfery socjalnej w polityczności i z drugiej strony to, że oni tego nie chwycili mówi o koalicji, że oni ciągle tutaj od samego początku dawali wyłącznie narrację o totalitarnym charakterze rządów PiS -u o tym, że tutaj już głaszcze dyktatura zapanowała natychmiast w związku, z czym cała inna argumentacja kość zniknęła jego oferty żadnej nie lała kre w dobrze rozumiem, ale ten impas w kark i nie mam w każdym razie jako bada czy padaczkę nie mam nie mam pretensji o to, że ktoś nie ma pogra w program wyjazdu jest bardzo interesujący w VAT, jeżeli ktoś, mówi że niema programu talent to jest bardzo ciekawe czy ma program do klienta do rundy każdy z nich Kane Anglia Walia rozumiem, że w ten sposób wyraża się coś jakaś prawda o naszej rzeczywistości jest impas jest rzeczywiście impas, dlatego że te świadczenia, które zostały zaproponowane przez zjednoczoną prawicę to to są właśnie z oświadczenia, który nazwałam hieroglify MO nie wiadomo dlaczego one będą prowadziły może będą prowadziły do prywatyzacji prawie zupełnej służby zdrowia dajmy na to ochrony zdrowia inny problem polega jeśli chodzi o programy podobnie zresztą chyba wiosna tak miała podobne raczej program, który nie wskazywało na zamiar budowania instytucji publicznych oczywiście to jest wielki problem to pod każdym względem przede wszystkim dno rozpada się taka wspólna rzeczywistość podzielona rzeczywistość poczucie wspólnotowości i t d . ale rozumiem też ten impas w ten sposób, że my mamy bardzo zniszczone są w bardzo nadwerężone nią wiary w państwo wiarę w państwo można stworzyć plakat nie Ania powiedziała, tak więc wiarę religijną, ale tak to znowu ta analogia wydaje się istotna tak i Iskrą Rio skoro nadużycia czy też mniejsza niż hybrydyzacji interesów publicznych i prywatnych tak jest częścią systemu to w takim razie nie jako bardzo ryzykowne może się wydawać inwestowanie w instytucje publiczne IT jest naprawdę inwazją systemu tak, dlatego że mam wrażenie, że nie ma kraju postkomunistycznego tak bardzo zaawansowanego w upodabniają się w tej chwili dno tego systemu amerykańskiego PKB zaś są tak jak czasami n p . od początku zresztą tak było pamiętam w latach dwutysięcznych jako oglądałam tablice z danymi statystycznymi no to były były osobno była tabela dla krajów starej Unii osobno dla nowej no bo to wszystko wyglądało żałośnie nie było co porównywać teraz moją uwagę zwróciło to, że jak np. była dyskusja o ubóstwie we Francji to w ogóle się nie pojawialiśmy w tych zestawieniach mogły nie jesteśmy żadnym punktem odniesienia zagadnienie nikt nie przedstawiamy i tak nie przedstawiamy jakiegoś istotnego kontekstu, który mógłby być pociechą n p . dla Francuzów przeciwnie ubolewają nad tym, że są jak to się mówi od jakiegoś czasu jesteśmy krajem jak inne jak np. dania Szwecja to jest tragedia w Nowince karta jest, ale uważam, że dobrze, że w tej chwili jesteśmy raczej na etapie budowania czegoś w rodzaju esperanto to jest taki język złożony z różnych języków trochę neoliberalnego trochę solidarnego to też studentki mają na zaliczenie zrobiły świetny świetną świetny projekt wszystkie prace były świetne konkurent wyniki tego wdania się przydadzą duszony badały zastanawialiśmy się właśnie takim współistnienie różnych retoryką różnych narracji w odniesieniu do ekonomii i one zbadały 3 portale ekonomiczne wynikało z nich po pierwsze, że Polska bierze udział w takim konkursie piękności my tak naprawdę rywalizujemy z innymi państwami postkomunistycznymi po to, które będzie się wydawało bardziej atrakcyjne Investor Gold, a tak tak Hej, Alain Prost, ale bardziej atrakcyjne dla inwestorów, ale to nie jest tak to jest zupełnie inaczej inna w czasie znalazł się odważny wstawiać się tworzyć przyjazne warunki dokładnie i pamiętam, że długo my testowaliśmy na takim 1 zdaniem, dlatego że my mamy taki zwyczaj my nie koncentrujemy się oczywiście dane są niesłychanie istotne, ale to co jest bardzo interesujące to jest coś co ja nazywam wypełniacze narracyjnym taką folią, bo bankową jednak czy takim taką treścią którą, którą się pomija Nate tam było takie zdanie uelastycznienie naszego rynku spowoduje, że prawdopodobnie pojawi się możliwość potencjalnego zainteresowania inwestorów taki tryb przypuszczający jest odwrotnie uwarunkowane, gdyby to przełożyć na lekkie codzienne relacje czasami np. pan mi proponuję lekturę jakieś książki mówię pojawia się możliwość wzrośnie prawdopodobieństwo mojego potencjalnego zainteresowania się z nią wspaniała i ekonomia tak ekonomia ateistą co sprawia on, że współczesne demokracje zachodnie żyją właśnie w takim stanie wyjątkowym tak oczywiście temu towarzyszy po kryzysie 2007 roku towarzyszy też demontaż u nas znacznie mniejsze są te środowiska natomiast po 2 ósmym roku na Zachodzie środowiska socjologów filozofów ekonomistów wyklętych są już dobrze zinstytucjonalizowane idą bardzo często zdarza mi się słyszeć n p . jak jajka sobie szydzą bez mała intelektualiści, że ustalenia z Maastricht 3 % deficytu 60 % długu to chyba ktoś z zainteresowaniami numerologii czy w finałowym PLK obronę niewykluczone, że nie mają żadnego uzasadnienia, bo z 1 strony to wydaje mi się bardzo ciekawego bardzo czasu śmiech, bo my nie mamy edukacji ekonomicznej tak dalej jak te procesy ekonomiczne są bardzo skomplikowane ludziom tego nie można wyjaśnić ludziom się wydaje, że jak wezmą 500 plus to coś tam i t d. piąta, ale jak już przystępujemy do edukacji to ten język jest tak szalenie dosłowny można mieć taką przebitkę sytuacji, kiedy Margaret Thatcher objaśniał jak funkcjonuje budżet mówi Magda ja poszłam na zakupy w kupiłam w supermarkecie różne rzeczy otwiera portmonetkę doszedł, więc nie ma piątą i nadaje się żaden z takim powszechnym miałem wrażenie ekonomicznej znani duży on już musi być duży biało-czerwony skórzany portfel po nich zebrała się o pieniądze i tam jest taka przegród kanał oszczędności jak będą ciężkie czasy będzie 7 lat chudych domy te pieniądze wyjmiemy oczywiście tak ekonomia nie działa to już jest prawie puenta, ale albo my mamy jeszcze w zasadzie jakieś mniej więcej 1 , 5 minuty, bo pani obiecała, że pani powie jak wygrać wybory spisał w auto na antenie muszę powiedzieć co było pewnie wskazane w tym, że niektórzy, dlaczego spółka poczekamy aż ktoś zgłosi, a w tym sensie konsultingową rząd Szydło oczywiście uważam, że to jest najgorszy pomysł, żeby żaby w ramach takich analiz stworzyć komuś programy wyborcze prawda, że pani powie o tym, że to potencjalne możliwości ogiera, że to jest impas i nikt im powiedziałam, że widzę, że ten impas jest prawdziwe to nie to nie bierze się z tego, że im ktoś zaniemówił prawda ani, że jest to zanim mówienia chorobliwa ja tak jak prowadzić politykę socjalną inny, który ani ograniczała się po prostu do transferów w pieniężnych przy gasną ca i bierze w państwo tak można to sobie przełożyć na życie religijne i zastanowić się tak nie jak się zachowują ludzie, którzy tracą wiarę no ale ale chcą niższych chcą chodzić jeszcze do kościoła są rytuały tak jak tych ludzi przekonać grą tego, żeby na powrót Stali się gorliwymi wierzącym w ocenach stempel z konta rozmawiamy bardzo dziękuję prof. Małgorzata Jacyno Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za moment będzie Robert Ziębiński porozmawiam o jego książce Stephenie kingu nawiasem mówiąc to się pojawił Candy man film właśnie do scenariusza Klajda Barkera Steven King okleili barterze powiedział kiedyś, a Hessen Delphi czy rozchorował i znajomi z Live park Residence polecam do czytania Klajda Barkera, bo praktycznie wszystkiego książki są po polsku wydana Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA